Het succesvol inzetten van digitale storytelling via B2C communicatievideo’s

Silke Vanhaute
Persbericht

Het fundamentele belang van digitale storytelling

Deze bachelorproef gaat over digitale storytelling via videocommunicatie, waarbij de centrale vraag als volgt luidt: ‘Hoe kan een organisatie digitale storytelling succesvol inzetten in B2C communicatie aan de hand van videocommunicatie?’.

Digitale storytelling is inzetbaar eens de organisatie stilstaat bij enkele basiselementen. Deze basiselementen vormen de bestaansreden van de organisatie en duiden aan waarvoor de organisatie staat. Eens deze basiselementen zijn bepaald en worden ondersteund door iedere stakeholder, kan de organisatie beginnen met het inzetten van digitale storytelling. Digitale storytelling via videocommunicatie kan worden toegepast aan de hand van een stappenplan. Dit stappenplan geeft enkele elementen weer waaraan de organisatie zich kan houden. Hieronder vallen 5 stappen met eigen onderverdelingen. De laatste stap bestaat uit het verspreiden van het verhaal. Deze verspreiding kan gebeuren aan de hand van enkele kanalen voor videocommunicatie.

 

De betekenis van digitale storytelling

Uit deze bachelorproef blijkt dat verhalen een fundamenteel belang hebben binnen onze samenleving en doorslaggevend kunnen zijn in de communicatie van een organisatie. Digitale storytelling heeft naast het belang voor een organisatie, ook een intercultureel belang. Digitale storytelling kan doelgroepen bewust maken en aanzetten tot actie. Sensibilisering, stimulatie, bewustmaking, informatie geven en interesse creëren zijn één voor één doelen die kunnen worden gelinkt aan digitale storytelling.

 

Analyse over het gebruik van digitale storytelling

Na toepassing van het theoretische gedeelte op de KAA Gent Foundation kan er worden gesteld dat de KAA Gent Foundation niet slecht bezig is met videocommunicatie in vergelijking met de Club Brugge Foundation en de Tottenham Hotspur Foundation. Ook worden de recente communicatievideo’s goed ontvangen bij de doelgroep. Toch kunnen nog enkele aanbevelingen worden opgesomd. Deze aanbevelingen bestaan uit 3 delen: algemene aanbevelingen voor de KAA Gent Foundation, aanbevelingen rond videocommunicatie en aanbevelingen rond het gebruik van sociale media kanalen.

De KAA Gent Foundation kan digitale storytelling succesvol inzetten in B2C communicatie aan de hand van videocommunicatie. Deze implementatie kan succesvol gebeuren doordat ze duidelijk geformuleerde waarden hebben die voortvloeien in een missie en visie. Deze waarden vertalen zich naar een krachtig kernverhaal, dat de basis vormt voor het succesvol inzetten van digitale storytelling. De KAA Gent Foundation kan gezien worden als een sterke organisatie doordat ze duidelijke waarden hebben, maar ook doordat ze herkenbaar zijn door gebruik te maken van symbolen en visuele expressies van de voetbalclub KAA Gent. De KAA Gent Foundation heeft een overvloed aan verhalen en kan dus genoeg verhalen vinden. Echter moeten ze duidelijke richtlijnen formuleren omtrent welke verhalen mogen gebruikt worden en welke niet.

Na het overlopen van het stappenplan voor digitale storytelling is de KAA Gent Foundation bewust bezig met het gebruik van video’s. De KAA Gent Foundation brengt telkens een duidelijke boodschap weer in zijn video’s. De verhalen in de video’s zijn volledig en brengen de boodschap naar voor. Dit is zeker te linken met het feit dat ze goed omschreven waarden hebben waar alle stakeholders achterstaan.

 

Enkele valkuilen

Hou steeds de doelgroep en de cultuur in de gaten. Elke waarde moet worden afgestemd op de doelgroep. Deze waarden moeten daarnaast ook aanvaardbaar zijn binnen de cultuur waarin de organisatie zich bevindt. 

Bij het onderzoeken van cultuurverschillen in communicatie worden 2 soorten communicatiemogelijkheden onderscheiden. Zo bestaat er crossculturele communicatie en interculturele communicatie. Bij crossculturele communicatie wordt er nagegaan in welk opzicht culturen van elkaar verschillen in communicatiegewoonten. Eerst moet onderzocht worden welke verschillen er zijn in de communicatie tussen culturen vooraleer interculturele communicatie kan geanalyseerd worden. Binnen interculturele communicatie wordt geanalyseerd wat er gebeurt als personen uit verschillende culturen met elkaar communiceren en omgaan.

 

De kerngedachte

Hou de basiselementen goed in het oog. Overloop elk element zorgvuldig en neem de tijd. Daarna kan het stappenplan worden doorlopen en kan ieder element zijn plaats krijgen. Een organisatie mag de samenleving en haar cultuur niet vergeten. Dit is een cruciaal gegeven om de boodschap van de digitale storytelling goed te brengen naar de doelgroep. Keep your head in the game!

 

Bibliografie

Beelaert, W. (2018, mei 16). Het gebruik van videocommunicatie in de KAA Gent Foundation. (S. Vanhaute, Interviewer) Bevan, J. (2017, mei 3). The importance of video testimonials. Opgehaald van Next thought studios: https://www.nextthoughtstudios.com/video-production-blog/2017/5/30/the-… Bouma, M. (2014). Storytelling in 12 stappen: op reis met de held. Uitgeverij Augustus. Cheyfitz, K. (2017, maart 23). Begin at the beginning: find your brands most powerful core story. Opgehaald van Post Advertising: http://www.postadvertising.com/feed/2017/3/23/begin-at-the-beginningfin… Claes, M.-T., & Gerritsen, M. (2017). Culturele waarden en communicatie. Coutinho. Club Brugge, v. (2018). Foundation. Opgehaald van Club Brugge: https://www.clubbrugge.be/nl/foundation Club Brugge, v. (2018). Foundation. Opgehaald va 62 Fishman, E. (2016, juli 5). Optimal video lenght. Opgehaald van Wistia: https://wistia.com/blog/optimalvideo-length Foulk, T. (2018, april 24). Instagram: Everything you need to know! Opgehaald van Imore: https://www.imore.com/instagram Foundation, K. G. (2017). De verbindende kracht van KAA Gent: strategisch beleidsplan 2017-2020. België: KAA Gent Foundation. Foundation, K. G. (2018). Analytics. Opgehaald van YouTube: https://www.youtube.com/analytics?o=U Foundation, K. G. (2018). Home. Opgehaald van KAA Gent Foundation: https://www.youtube.com/channel/UCSnbpyMKVXI7U8_93WdzmcQ Foundation, K. G. (2018). Insights. Opgehaald van Facebook: https://www.facebook.com/kaagentfdn/insights/ Foundation, K. G. (2018, maart 21). KAA Gent Foundation video's. Opgehaald van Facebook: https://www.facebook.com/kaagentfdn/videos/2378545058837618/ Foundation, K. G. (2018, maart 20). Neen tegen racisme. Neen tegen discriminatie. Opgehaald van YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=BJDyZ6yJwa4 Futures. (2017). Media Pocket Guide. België. Gadea, W. (2017, mei 16). What Goes In Video Branding Guidelines (and Why You Need Them). Opgehaald van Idea rocket: https://idearocketanimation.com/15178-video_branding_guidelines/ Gallo, C. (2016). De kracht van storytelling. Uitgeverij Business Contact. Gallo, C. (2018, April 25). Jeff Bezos bans PowerPoint in meetings. His replacement is brilliant. Opgehaald van Inc.: https://www.inc.com/carmine-gallo/jeff-bezos-bans-powerpoint-in-meeting… Gent, K. (2018). Home. Opgehaald van KAA Gent: https://www.youtube.com/user/KaaGentStadion Google. (2018). Over targeting voor videocampagnes. Opgehaald van Google support: https://support.google.com/adwords/answer/2454017?hl=nl&ref_topic=31191… 49.1033998247.1521905805-638218936.1521905805 Gregoire, R. (2017, februari 17). YouTube vs Facebook video B2B. Opgehaald van Videocommunicatie: https://www.videocommunicatie.nl/blog/youtube-vs-facebook-video-b2b/ Gronstedt, A., & Ramos, M. (2014). Learning through transmedia storytelling. Development. Haal meer uit video op social media; 4 snelle tips. (2016, november 7). Opgehaald van Clipforce: http://www.clipforce.nl/haal-meer-uit-video-op-social-media-4-snelle-ti… Hillesum, P., & Franssen, A. (2016). True storytelling: geloofwaardigheid als marketingtool. Van Duuren Management. Huizingh, E. (2015). Innovatie management. Nederland: Pearson. Instagram. (2018). Opgehaald van Instagram: https://www.instagram.com/ Jenkins, H. (sd). Transmedia. Opgehaald van Transmedia Experience: http://transmediaexperience.com/transmedia-3/ 63 JEP. (2017, Januari 27). Napoleon Games. Opgehaald van JEP: https://www.jep.be/nl/beslissingen-van-dejep/napoleon-games-27012017 JEP. (sd). Home. Opgehaald van JEP: https://www.jep.be/nl KAA Gent, v. (2018). Nieuws. Opgehaald van KAA Gent: https://www.kaagent.be/nl/news Lamarque, C. (2017). Influencers. Tielt: Uitgeverij Lannoo. Lansley, S. (2016, augustus 5). Tottenham Hotspur laying the foundations for their community. Opgehaald van Soccerex: https://www.soccerex.com/insight/articles/2016/tottenham-hotspur-laying… Mosley, M. (2017, juni 25). Why is Word of Mouth Marketing so Important? Opgehaald van Social media today: https://www.socialmediatoday.com/marketing/why-word-mouth-marketing-so-… Mraz, J. (2017, december 4). Short vs. Long Videos: What Is The Best Explainer Video Length? Opgehaald van Yum Yum Videos: http://www.yumyumvideos.com/short-vs-long-videos-explainer-videolength-… Pera, R., & Viglia, G. (2016). Exploring how video digital storytelling builds relationship experiences. Psychology & Marketing, 1142-1150. Pink, D. H. (sd). what's your story. Opgehaald van Fast Company: https://www.fastcompany.com/36331/whats-your-story Planida, V. (2015, december 7). How to use these five powerful brand-building video strategies to share your message. Smart Business. Opgehaald van Smart business: http://www.sbnonline.com/article/how-to-use-these-five-powerful-brand-b… Proximus. (2018). Club tv. Opgehaald van Proximus: https://www.proximus11.be/nl/jupiler-proleague/voetbal-video/14648/club… Pyerse. (2013, april 12). Why Is The Climax Important To Your Audience? Opgehaald van http://pyersedandridge.com/why-is-the-climax-important-to-your-audience/ Redactie. (2015, December 3). Douwe Egberts schenkt koffie voor iedereen. Opgehaald van PUB: https://pub.be/nl/douwe-egberts-schenkt-koffie-voor-iedereen/ Redactie. (2016, juli 25). Trend: customer experience. Opgehaald van CRM excellence: https://crmexcellence.nl/2016/07/25/trend-customer-experience-als-onder… Redactie. (2016, februari 17). Waarom betaalde Facebook miljard voor Instagram? Opgehaald van AD: https://www.ad.nl/digitaal/waarom-betaalde-facebook-miljard-voor-instag… Rustenburg, G. (2014). Strategische marketing. Acco. Opgehaald van ProQuest: https://search.proquest.com/openview/3fae68aad071f516ab36c46f4105b54e/1… Solutions, I. (2017, december 11). Social media tips. Opgehaald van Ietee solutions: https://www.ietee.nl/social-media-tips/ Spaan, N. (2017, april 12). Onderzoek: wat kijkt de jeugd tegenwoordig? Opgehaald van Tumult: https://www.tumult.nl/onderzoek-kijkt-jeugd-tegenwoordig/ Statbel. (2018, maart 6). ICT usage in households. Opgehaald van Statbel Belgium in figures: https://statbel.fgov.be/en/themes/households/ict-usage-h 64 Statista. (2018). Number of monthly active international Twitter users from 1st quarter 2010 to 1st quarter 2018 (in millions). Opgehaald van Statista: https://www.statista.com/statistics/274565/monthlyactive-international-… Tottenham Hotspur, f. (2018). Home. Opgehaald van Tottenham Hotspur: http://www.tottenhamhotspur.com/home/ Tottenham Hotspur, f. (2018). Spurs Official. Opgehaald van YouTube: https://www.youtube.com/user/spursofficial Trip, P. (2016, augustus 26). Kort is hot! De ideale lengte voor jouw video’s op Facebook & YouTube. Opgehaald van Frank Watching: https://www.frankwatching.com/archive/2016/08/29/kort-is-hotde-ideale-l… Twitter. (2018). Campaigns. Opgehaald van Twitter: https://ads.twitter.com/ads_manager/18ce540qmfi/campaigns/?endDate=2018…- 14&startDate=2018-06-08 Twitter statistics for Belgium. (sd). Opgehaald van Social bakers: https://www.socialbakers.com/statistics/twitter/profiles/belgium/ Valk, W. (2016). Storytelling: vertel jouw unieke verhaal. Opgehaald van Hands on social media: https://handsonsocialmedia.nl/storytelling-vertel-jouw-unieke-verhaal/ van Voorst, S. (2017, februari 28). YouTube: gebruikers kijken wereldwijd dagelijks een miljard uur aan video's. Opgehaald van Tweakers: https://tweakers.net/nieuws/121797/youtube-gebruikers-kijkenwereldwijd-… Vanhaesebroeck, E. (2017, januari 30). DIGIMETER 2016: WAT IS VAN BELANG VOOR JOUW COMMUNICATIEPLAN? Opgehaald van I like media: http://www.ilikemedia.be/digimeter-2016-watvan-belang-voor-jouw-communi… Videocommunicatie. (sd). Opgehaald van Bedrijfd-sbeeld: http://www.bedrijfsbeeld.nl/category/blog/videocommunicatie/ Videomarketing: welke content op welk kanaal. (sd). Opgehaald van Bedrijfsbeeld: http://www.bedrijfsbeeld.nl/videomarketing-welke-content-op-welk-kanaal/ Vimeo. (2018). Home. Opgehaald van Vimeo: https://vimeo.com/ Vlogaert, H. (2016, juli 7). Alle opties in ons leven liggen open en dat maakt ons kapot. Opgehaald van De Morgen: https://www.demorgen.be/opinie/alle-opties-in-ons-leven-liggen-open-en-… Walker, L. (2017, september 7). How to use YouTube. Opgehaald van Lifewire: https://www.lifewire.com/how-to-use-youtube-2655498 Weber, A. (2015). Consumentengedrag: de basis. Noordhoff Uitgevers. What does GDPR govern. (2016). Opgehaald van European Commission: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/what-doe… Xiaoyi, L. (2017). How fairy tales educate and civilize us. ethical literary criticism, 273-281. Youtube. (2018). About. Opgehaald van Youtube: https://www.youtube.com/intl/nl/yt/about/ Youtube. (2018). Advertise. Opgehaald van Youtube: https://www.youtube.com/intl/nl/yt/advertise/ 65 Youtube. (2018). Advertise: pricing. Opgehaald van Youtube: https://www.youtube.com/intl/nl_ALL/yt/advertise/pricing/ Youtube. (2018). Advertise: running a video ad. Opgehaald van Youtube: https://www.youtube.com/intl/nl_ALL/yt/advertise/running-a-video-ad/ YouTube. (2018). Analytics. Opgehaald van YouTube: https://www.youtube.com/analytics?o=U#r=summary;fi=u-SnbpyMKVXI7U8_93Wd… YouTube. (2018). Features. Opgehaald van YouTube: https://www.youtube.com/features YouTube. (2018). YouTube-partnerprogramma. Opgehaald van YouTube: https://support.google.com/youtube/answer/72851?hl=nl&visit_id=1-636627…- 2828308263&rd=1

Universiteit of Hogeschool
Bedrijfsmanagement marketing
Publicatiejaar
2018
Promotor(en)
Alexandra Coppens
Kernwoorden
Share this on: