Het sociaal netwerk van minderjarige vluchtelingen binnen een stedelijke context: hun huidige ervaringen en hun toekomstige noden

Ellen De Broyer
Persbericht

De sociale toekomst van jonge vluchtelingen in België: wat denken ze er zélf over?

 

Vluchtelingen zijn vandaag als het ware een ‘hot topic’ in de media. Woorden als ‘asielaanvragen’, ‘terugsturen’ verschijnen regelmatig in krantenkoppen. Het gaat hierbij meestal over aantallen en cijfers. De meesten zien dan een grote groep vluchtelingen voor zich waar ze zelf ver van af staan. In dit artikel wordt eens naar de binnenkant gekeken van deze groep. We geven de groep vluchtelingen een gezicht, het gezicht van jonge vluchtelingen. Want hoe zit het met jonge vluchtelingen die hier al drie jaar in België verblijven?

Voor dit onderzoek werden 36 minderjarige vluchtelingen bevraagd die gemiddeld drie jaar in Belgische steden wonen. Sommigen van deze jongeren hebben al een positief antwoord gekregen dat ze mogen blijven, anderen moeten nog afwachten. Via de jongeren zelf werd hun huidige en gewenste sociale situatie in kaart gebracht. Welke sociale relaties hebben ze en welke willen de jongeren eigenlijk? Jongeren die hoe dan ook, of mensen hier nu positief of negatief tegen aankijken, mee deel uitmaken van de jeugd die de Belgische toekomst vormt. Is het geen tijd om deze jongeren te leren kennen en hén eens te laten spreken over hun toekomst?

HUN HUIDIGE SOCIALE SITUATIE

Familie speelt een zeer belangrijke rol voor zowel de jongeren die hier met familie zijn, als de jongeren die hier alleen zijn. Daarnaast vormen vrienden, leerkrachten en klasgenoten, assistenten en begeleiders belangrijke sociale contacten. De jongeren vertellen dat ze vandaag met meer mensen een goed contact hebben en dat dit contact van een betere kwaliteit is, dan toen ze hier nog maar kort in België verbleven. Wel is hun huidige sociale situatie niet te vergelijken met die in hun herkomstland: daar zijn meer vrienden, meer kennissen en meer familie vertellen de jongeren. Over het algemeen verklaren de jongeren tevreden te zijn, al hebben ze ook een aantal dromen voor hun sociale toekomst.

BELGISCHE LEEFTIJDSGENOTEN

Wat opvalt is, dat de bevraagde jongeren vandaag de dag vooral contact hebben met mensen van niet-Belgische origine. Het meeste contact is met andere vluchtelingen en migranten. Beste vrienden zijn bijna altijd vluchtelingen die uit hetzelfde herkomstland komen en ook in België wonen. Mogen we nu besluiten dat ze geen contact willen met jongeren van Belgische origine? Verre van. De meeste jongeren geven aan dat ze in de toekomst graag meer contact willen met lokale Belgische jongeren. Sommigen leggen uit dat ze alleen niet weten hoe. In hun buurt, de school of in de voetbalploeg zijn er nl. weinig jongeren van Belgische origine…. Naar mijn mening is het dan ook belangrijk dat scholen en vrijetijdsorganisaties dit contact (blijven) stimuleren. Daarnaast mogen projecten, waar jonge vluchtelingen samenwonen met lokale leeftijdsgenoten, meer in de kijker worden gezet en belangrijker worden geacht.

“Ik wil Belgische mensen hebben, alé vrienden bedoel ik maar hoe kan ik contact maken? Als ik niemand ken ja…”

FAMILIEHERENIGING

Bij de bevraagde jongeren die hier zonder familie zijn, staat het samenwonen in België met dichte familie, zoals ouders, broer of zus bovenaan hun verlanglijst. Ze houden hun echter sterk en halen veel steun bij vrienden en begeleiders. Ze vertrouwen me echter toe dat zonder een broer, zus of ouders het leven niet hetzelfde is.

Als er gekeken wordt naar informatie over de invloed van hervestiging van vluchtelingenfamilies, is er maar weinig resultaat te vinden. Wanneer we dan kijken naar beleid rond hervestiging van vluchtelingen, gaat het vaak over succesvolle integratie met o.a. gaan werken en de taal spreken als afvinkbare ‘checks’ die overwegend individueel zijn.
Zou er niet de mogelijkheid moeten geboden worden om ook gezinsstabiliteit op te nemen als maatstaf bij ‘succesvolle integratie’? Een vraag die ik in het midden laat voor de lezers die wel wat politiekgezind zijn.

STABILITEIT

Graag willen de jongeren blijven wonen op éénzelfde plek en niet meer verhuizen. Dit hebben de meesten in het verleden meermaals moeten doen waardoor het moeilijk was om vrienden te maken, vertellen ze. Nu kennen ze hun omgeving, hebben er hun contacten en hun leven opgebouwd en dit willen ze graag behouden en verder uitbouwen. In het bijzonder hopen de jongeren met een tijdelijk statuut, diegenen die nog niet weten of ze hier voor altijd kunnen blijven of niet, dat ze hun leven niet weer ergens anders moeten opstarten vanaf nul.

TIENERS ZOALS IEDEREEN

“Ik probeer niet speciaal te zijn. Ik wil gewoon een random teenager zijn”

De jongeren willen, net zoals andere tieners, een normaal leven leiden, veel vrienden hebben en een succesvolle toekomst opbouwen. Zo komt school afronden en een diploma halen, werken en een eigen familie stichten voor in hun toekomstbeeld. Dit willen ze het liefst ook zelf verwezenlijken, met af en toe wat steun van vrienden, familie, school en begeleiders.

Het belangrijkste waarmee ik dit artikel afsluit: gewone jongeren, in eerste instantie en pas minderjarige vluchtelingen, in tweede instantie.

 

Ellen De Broyer

 

 

 

 

Bibliografie

Agentschap Integratie en Inburgering. (2017). Vluchteling. Retrieved May 29, 2017, from

http://www.kruispuntmi.be/lexicon/vluchteling

Agentschap Integratie en Inburgering. (2018a). Niet-begeleide minderjarigen (NBM). Retrieved from

http://www.agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht…

Agentschap Integratie en Inburgering. (2018b). Wie is een niet-begeleide minderjarige vreemdeling

(NBMV)? Retrieved from http://www.agii.be/thema/verblijfsrecht-uitwijzing-reizen/nietbegeleide…

Aksel, S., Gun, Z., Irmak, T. Y., & Cengelci, B. (2007). Migration and psychological status of

adolescents in Turkey. Adolescence, 42(167), 589–602.

Antonucci, T. C. (1990). Social supports and social relationships. In Handbook of aging and the social

sciences. Academic Press.

Antonucci, T. C., Ajrouch, K. J., & Birditt, K. S. (2014). The Convoy Model: Explaining Social Relations

From a Multidisciplinary Perspective. The Gerontologist, 54(1), 82–92.

https://doi.org/10.1093/geront/gnt118

Antonucci, T. C., & Akiyama, H. (1987). Social Networks in Adult Life and a Preliminary Examination of

the Convoy Model. Journal of Gerontology, 42(5), 519–527.

https://doi.org/10.1093/geronj/42.5.519

Antonucci, Toni C. (1986). Hierarchical mapping technique. Generations, 10–12.

Antonucci, Toni C. (2001). Social relations: an examination of social networks, social support and

sense of control. In J. E. Birren & K. W. Schaie (Eds.), Handbook of the psychology of aging

(5th ed, pp. 427–453). San Diego, Calif: Academic Press.

Antonucci, Toni C., & Akiyama, H. (1994). Convoys of attachment and social relations in children,

adolescents and adults. In F. Nestmann & K. Hurrelmann (Eds.), Social networks and social

support in childhood and adolescence (pp. 37–52). Berlin ; New York: Walter de Gruyter.

Antonucci, Toni C., Birditt, K. S., & Ajrouch, K. (2011). Convoys of social relations: past, present and

future. In K. L. Fingerman, C. A. Berg, J. Smith, & T. C. Antonucci (Eds.), Handbook of Life-Span

Development (pp. 161–182). New York: Springer Pub. Co.

Antonucci, Toni C., Fuhrer, R., & Dartigues, J.-F. (1997). Social relations and depressive

symptomatology in a sample of community-dwelling French older adults. Psychology and

Aging, 12(1), 189–195. https://doi.org/10.1037//0882-7974.12.1.189

Arnetz, J., Rofa, Y., Arnetz, B., Ventimiglia, M., & Jamil, H. (2013). Resilience as a Protective Factor

Against the Development of Psychopathology Among Refugees. The Journal of Nervous and

Mental Disease, 201(3), 167–172. https://doi.org/10.1097/NMD.0b013e3182848afe

Baarda, B., Bakker, E., Fischer, T., Julsing, M., Goede, M. P. M. de, Peters, V., & Velden, T. M. H. van

der. (2013). Basisboek kwalitatief onderzoek: handleiding voor het opzetten en uitvoeren van

kwalitatief onderzoek. Groningen: Noordhoff Uitgevers.

Bashi, V. F. (2007). Survival of the knitted: immigrant social networks in a stratified world. Stanford,

Calif: Stanford University Press.

Bean, T. M., Eurelings-Bontekoe, E., & Spinhoven, P. (2007). Course and predictors of mental health

of unaccompanied refugee minors in the Netherlands: One year follow-up. Social Science &

Medicine, 64(6), 1204–1215. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2006.11.010

Beirens, H., Hughes, N., Hek, R., & Spicer, N. (2007). Preventing Social Exclusion of Refugee and

Asylum Seeking Children: Building New Networks. Social Policy and Society, 6(02), 219–229.

https://doi.org/10.1017/S1474746406003484

Beiser, M. (2006). Longitudinal Research to Promote Effective Refugee Resettlement. Transcultural

Psychiatry, 43(1), 56–71. https://doi.org/10.1177/1363461506061757

Berkman, L. F., Glass, T., Brissette, I., & Seeman, T. E. (2000). From social integration to health:

Durkheim in the new millennium. Social Science & Medicine, 51(6), 843–857.

https://doi.org/10.1016/S0277-9536(00)00065-4

Berry, J. W. (2005). Acculturation: Living successfully in two cultures. International Journal of

Intercultural Relations, 29(6), 697–712. https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2005.07.013

Bhabha, H. K. (1994). The location of culture. London ; New York: Routledge.

Björnberg, U. (2011). Social Relationships and Trust in Asylum Seeking Families in Sweden.

Sociological Research Online, 16(1), 1–9. https://doi.org/10.5153/sro.2286

Bourdieu, P. (1985). The social space and the genesis of groups. Theory and Society, 14(6), 723–744.

https://doi.org/10.1007/BF00174048

Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. G. Richardson (Ed.), Handbook of Theory and Research

for the Sociology of Education (pp. 241–260). New York: Greenwood Press.

Bronfenbrenner, U. (1977). Toward an experimental ecology of human development. American

Psychologist, 32(7), 513–531. https://doi.org/10.1037/0003-066X.32.7.513

Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development: experiments by nature and design.

Cambridge, Mass: Harvard University Press.

Bronfenbrenner, U. (1986). Ecology of the family as a context for human development: Research

perspectives. Developmental Psychology, 22(6), 723–742. https://doi.org/10.1037//0012-

1649.22.6.723

Brough, M., Gorman, D., Ramirez, E., & Westoby, P. (2003). YOUNG REFUGEES TALK ABOUT WELLBEING:

A QUALITATIVE ANALYSIS OF REFUGEE YOUTH MENTAL HEALTH FROM THREE

STATES. Australian Journal of Social Issues, 38(2), 193–208. https://doi.org/10.1002/j.1839-

4655.2003.tb01142.x

Carswell, K., Blackburn, P., & Barker, C. (2011). The Relationship Between Trauma, Post-Migration

Problems and the Psychological Well-Being of Refugees and Asylum Seekers. International

Journal of Social Psychiatry, 57(2), 107–119. https://doi.org/10.1177/0020764009105699

Claridge, T. (2018, June 1). What is Bonding Social Capital? Retrieved May 26, 2018, from

https://www.socialcapitalresearch.com/what-is-bonding-social-capital/

Cohen, S., & Wills, T. A. (1985). Stress, social support, and the buffering hypothesis. Psychological

Bulletin, 98(2), 310–357. https://doi.org/10.1037//0033-2909.98.2.310

Coleman, J. S. (1990). Foundations of social theory. Cambridge, Mass: Belknap Press of Harvard

University Press.

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS). (1951). Internationaal

verdrag betreffende de status van vluchtelingen. Retrieved May 29, 2017, from

http://www.cgvs.be/sites/default/files/content/download/files/verdrag_v…

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS). (2015a). De types

beslissingen. Retrieved from https://www.cgvs.be/nl/asiel/de-types-beslissingen

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS). (2015b). Het kind in de

asielprocedure. Retrieved from https://www.cgvs.be/nl/asiel/het-kind-de-asielprocedure

Correa-Velez, I., Gifford, S. M., & Barnett, A. G. (2010). Longing to belong: Social inclusion and

wellbeing among youth with refugee backgrounds in the first three years in Melbourne,

Australia. Social Science & Medicine, 71(8), 1399–1408.

https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2010.07.018

Costley, K. C. (2012). Learners on the Move: Responsive Teachers Fill in the Gap for Highly Mobile

Students, 12.

Coventry, L., Guerra, C., MacKenzie, D., & Pinkney, S. (2002). Wealth of all nations: identification of

strategies to assist refugee young people in transition to independence. Hobart: Australian Clearinghouse for Youth studies for the National Youth Affairs Research Scheme.

Daud, A., af Klinteberg, B., & Rydelius, P.-A. (2008). Resilience and vulnerability among refugee

children of traumatized and non-traumatized parents. Child and Adolescent Psychiatry and

Mental Health, 2(1), 7. https://doi.org/10.1186/1753-2000-2-7

Dominguez-Fuentes, J. M., & Hombrados-Mendieta, M. I. (2012). Social Support and Happiness in

Immigrant Women in Spain. Psychological Reports, 110(3), 977–990.

https://doi.org/10.2466/17.02.20.21.PR0.110.3.977-990

Eide, K., & Hjern, A. (2013). Unaccompanied refugee children - vulnerability and agency. Acta

Paediatrica, 102(7), 666–668. https://doi.org/10.1111/apa.12258

Fazel, M., Reed, R. V., Panter-Brick, C., & Stein, A. (2012). Mental health of displaced and refugee

children resettled in high-income countries: risk and protective factors. The Lancet,

379(9812), 266–282. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(11)60051-2

Fedasil. (2014). Asiel in België. Retrieved May 29, 2017, from http://fedasil.be/nl/inhoud/asiel-belgie

Fereday, J., & Muir-Cochrane, E. (2006). Demonstrating rigor using thematic analysis: A hybrid

approach of inductive and deductive coding and theme development. International Journal

of Qualitative Methods, 5(1), 80–92.

Fozdar, F., & Hartley, L. (2013). Refugee resettlement in Australia: What we know and need to know.

Refugee Survey Quarterly, 33.

Geckova, A. (2003). Influence of social support on health among gender and socio-economic groups

of adolescents. The European Journal of Public Health, 13(1), 44–50.

https://doi.org/10.1093/eurpub/13.1.44

George, L. K., Blazer, D. G., Hughes, D. C., & Fowler, N. (1989). Social support and the outcome of

major depression. The British Journal of Psychiatry, 154(4), 478–485.

https://doi.org/10.1192/bjp.154.4.478

Gifford, S., Correa-Velez, I., Sampson, R., & La Trobe Refugee Research Centre. (2009). Good starts for

recently arrived youth with refugee backgrounds: promoting wellbeing in the first three years

of settlement in Melbourne, Australia : a research report. Melbourne: La Trobe Refugee

Research Centre.

Goodman, J. H. (2004). Coping with trauma and hardship among unaccompanied refugee youths

from Sudan. Qualitative Health Research, 14(9), 1177–1196.

https://doi.org/10.1177/1049732304265923

Granovetter, M. S. (1973). The Strength of Weak Ties. American Journal of Sociology, 78(6), 1360–

1380. https://doi.org/10.1086/225469

Hek, R. (2005). The role of education in the settlement of young refugees in the UK: The experiences

of young refugees. Practice, 17(3), 157–171. https://doi.org/10.1080/09503150500285115

Herz, M., & Lalander, P. (2017). Being alone or becoming lonely? The complexity of portraying

“unaccompanied children” as being alone in Sweden. Journal of Youth Studies, 20(8), 1062–

1076. https://doi.org/10.1080/13676261.2017.1306037

Hong, J. S., Ra, M., Kim, K., & Kim, M. A. (2015). Understanding social exclusion and psychosocial

adjustment of North Korean adolescents and young adult refugees in South Korea through

Photovoice. Qualitative Social Work: Research and Practice, 14(6), 820–841.

https://doi.org/10.1177/1473325015572940

Huemer, J., Karnik, N. S., Voelkl-Kernstock, S., Granditsch, E., Dervic, K., Friedrich, M. H., & Steiner, H.

(2009). Mental health issues in unaccompanied refugee minors. Child and Adolescent

Psychiatry and Mental Health, 3(1), 13. https://doi.org/10.1186/1753-2000-3-13

Hynes, P. (2009). Contemporary Compulsory Dispersal and the Absence of Space for the Restoration

of Trust. Journal of Refugee Studies, 22(1), 97–121. https://doi.org/10.1093/jrs/fen049

Illouz, E. (2007). Cold intimacies: the making of emotional capitalism. Cambridge, UK ; Malden, MA:

Polity Press.

Joyce, L., & Liamputtong, P. (2017). Acculturation stress and social support for young refugees in

regional areas. Children and Youth Services Review, 77, 18–26.

https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2017.03.016

Kahn, R. L., & Antonucci, T. C. (1980). Convoys over the life course: attachment roles and social

support. In P. B. Baltes, Life-span development and behavior (Vol. 3, pp. 253–286). New York:

Academic Press.

Kanji, Z., & Cameron, B. L. (2010). Exploring the Experiences of Resilience in Muslim Afghan Refugee

Children. Journal of Muslim Mental Health, 5(1), 22–40.

https://doi.org/10.1080/15564901003620973

Kindler, M., Ratcheva, V., & Piechowska, M. (2015). Social networks, social capital and migrant

integration at local level. European literature review. IRiS Working Paper Series, 3–19.

Kirpitchenko, L., & Mansouri, F. (2014). Social Engagement among Migrant Youth: Attitudes and

Meanings. Social Inclusion, 2(2), 17–27.

Koh, L. C., Walker, R., & Liamputtong, P. (2013). Burmese refugee young women navigating parental

expectations and resettlement. Journal of Family Studies, 19(3), 297–305.

https://doi.org/10.5172/jfs.2013.19.3.297

Kovacev, L., & Shute, R. (2004). Acculturation and social support in relation to psychosocial

adjustment of adolescent refugees resettled in Australia. International Journal of Behavioral

Development, 28(3), 259–267. https://doi.org/10.1080/01650250344000497

Levitt, M. J. (2005). Social Relations in Childhood and Adolescence: The Convoy Model Perspective.

Human Development, 48(1–2), 28–47. https://doi.org/10.1159/000083214

Levitt, M. J., Guacci-Franco, N., & Levitt, J. L. (1993). Convoys of social support in childhood and early

adolescence: Structure and function. Developmental Psychology, 29(5), 811–818.

https://doi.org/10.1037/0012-1649.29.5.811

Levitt, M. J., Weber, R. A., & Guacci, N. (1993). Convoys of social support: An intergenerational

analysis. Psychology and Aging, 8(3), 323–326. https://doi.org/10.1037//0882-7974.8.3.323

Lie, B. (2002). A 3-year follow-up study of psychosocial functioning and general symptoms in settled

refugees. Acta Psychiatrica Scandinavica, 106(6), 415–425. https://doi.org/10.1034/j.1600-

0447.2002.01436.x

Loizos, P. (2000). Are refugees social capitalists? In S. Baron, J. Field, & T. Schuller, Social capital:

critical perspectives (pp. 124–141). New York: Oxford University Press.

Luster, T., Qin, D. B., Bates, L., Johnson, D. J., & Rana, M. (2008). The lost boys of Sudan: Ambiguous

loss, search for family, and reestablishing relationships with family members. Family

Relations, 57(4), 444–456.

Luster, T., Qin, D., Bates, L., Rana, M., & Lee, J. A. (2010). Successful adaptation among Sudanese

unaccompanied minors: Perspectives of youth and foster parents. Childhood, 17(2), 197–211.

https://doi.org/10.1177/0907568210365664

Lustig, S., Kia-Keating, M., Knight, W., Geltman, P., Ellis, H., Kinzie, J., … Saxe, G. (2004). Review of

child and adolescent refugee mental health. JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF

CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRY, 43(1), 24–36.

Mann, G. (2010). “Finding a Life” Among Undocumented Congolese Refugee Children in Tanzania:

Congolese Refugee Children in Dar es Salaam. Children & Society, 24(4), 261–270.

https://doi.org/10.1111/j.1099-0860.2010.00310.x

Mansouri, F., & Skrbis, Z. (2013). Social networks, belonging and active citizenship among migrant

youth in Australia. Centre for Multicultural Youth, 3–92.

Masten, A. S. (2011). Resilience in children threatened by extreme adversity: Frameworks for

research, practice, and translational synergy. Development and Psychopathology, 23(02),

493–506. https://doi.org/10.1017/S0954579411000198

McCleary, J. S. (2017). The impact of resettlement on Karen refugee family relationships: A

qualitative exploration. Child & Family Social Work, 22(4), 1464–1471.

https://doi.org/10.1111/cfs.12368

McMichael, C., Gifford, S. M., & Correa-Velez, I. (2011). Negotiating family, navigating resettlement:

family connectedness amongst resettled youth with refugee backgrounds living in

Melbourne, Australia. Journal of Youth Studies, 14(2), 179–195.

https://doi.org/10.1080/13676261.2010.506529

McMichael, Celia, & Manderson, L. (2004). Somali Women and Well-Being: Social Networks and

Social Capital among Immigrant Women in Australia. Human Organization, 63(1), 88–99.

https://doi.org/10.17730/humo.63.1.nwlpjdj4d4l9756l

McPherson, M., Smith-Lovin, L., & Cook, J. M. (2001). Birds of a feather: Homophily in Social

Networks. Annual Review of Sociology, 27(1), 415–444.

https://doi.org/10.1146/annurev.soc.27.1.415

Mels, C., Derluyn, I., & Broekaert, E. (2008). Social support in unaccompanied asylum-seeking boys: a

case study. Child: Care, Health and Development, 34(6), 757–762.

https://doi.org/10.1111/j.1365-2214.2008.00883.x

Moen, P. (2006). Bronfenbrenner in context and in motion. ZEITSCHRIFT FUR SOZIOLOGIE DER

ERZIEHUNG UND SOZIALISATION, 26(3), 247–261.

Montgomery, E. (2008). Long-term effects of organized violence on young Middle Eastern refugees’

mental health. Social Science & Medicine, 67(10), 1596–1603.

https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2008.07.020

Morrow, V. (1999). Conceptualising social capital in relation to the well-being of children and young

people: a critical review. The Sociological Review, 47(4), 744–765.

https://doi.org/10.1111/1467-954X.00194

Nathan, S., Kemp, L., Bunde-Birouste, A., MacKenzie, J., Evers, C., & Shwe, T. A. (2013). “We wouldn’t

of made friends if we didn’t come to Football United”:the impacts of a football program on

young people’s peer, prosocial and cross-cultural relationships. BMC Public Health, 13(1).

https://doi.org/10.1186/1471-2458-13-399

Ni Raghallaigh, M. (2014). The Causes of Mistrust amongst Asylum Seekers and Refugees: Insights

from Research with Unaccompanied Asylum-Seeking Minors Living in the Republic of Ireland.

Journal of Refugee Studies, 27(1), 82–100. https://doi.org/10.1093/jrs/fet006

Ní Raghallaigh, M., & Gilligan, R. (2010). Active survival in the lives of unaccompanied minors: coping

strategies, resilience, and the relevance of religion: Active survival of unaccompanied minors.

Child & Family Social Work, 15(2), 226–237. https://doi.org/10.1111/j.1365-

2206.2009.00663.x

O’Toole Thommessen, S. A., Corcoran, P., & Todd, B. K. (2017). Voices rarely heard: Personal

construct assessments of Sub-Saharan unaccompanied asylum-seeking and refugee youth in

England. Children and Youth Services Review, 81, 293–300.

https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2017.08.017

Oxman, T. E., Berkman, L. F., Kasl, S., Freeman, D. H., & Barrett, J. (1992). Social Support and

Depressive Symptoms in the Elderly. American Journal of Epidemiology, 135(4), 356–368.

https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.aje.a116297

Palmgren, P. (2017). Survival and integration: Kachin social networks and refugee management

regimes in Kuala Lumpur and Los Angeles. Journal of Ethnic and Migration Studies, 43(13),

2247–2264. https://doi.org/10.1080/1369183X.2016.1255140

Pastoor, L. de W. (2015). The mediational role of schools in supporting psychosocial transitions

among unaccompanied young refugees upon resettlement in Norway. International Journal

of Educational Development, 41, 245–254. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2014.10.009

Pieloch, K. A., McCullough, M. B., & Marks, A. K. (2016). Resilience of children with refugee statuses:

A research review. Canadian Psychology/Psychologie Canadienne, 57(4), 330–339.

https://doi.org/10.1037/cap0000073

Pumariega, A. J., Rothe, E., & Pumariega, J. B. (2005). Mental Health of Immigrants and Refugees.

Community Mental Health Journal, 41(5), 581–597. https://doi.org/10.1007/s10597-005-

6363-1

Putnam, R. D. (2000). Bowling alone: the collapse and revival of American community. New York:

Simon & Schuster.

Reynolds, T. (2010). Transnational family relationships, social networks and return migration among

British-Caribbean young people. Ethnic and Racial Studies, 33(5), 797–815.

https://doi.org/10.1080/01419870903307931

Rich Madsen, K., Damsgaard, M. T., Smith Jervelund, S., Christensen, U., Stevens, G. G. W. J. M.,

Walsh, S., … Holstein, B. E. (2016). Loneliness, immigration background and self-identified

ethnicity: a nationally representative study of adolescents in Denmark. Journal of Ethnic and

Migration Studies, 42(12), 1977–1995. https://doi.org/10.1080/1369183X.2015.1137754

Rivera, H. H., & Waxman, H. C. (2007). Studying the classroom learning environment of resilient and

non-resilient Hispanic children. Journal of At-Risk Issues, 13(2), 11–19.

Rivera, H., Lynch, J., Li, J.-T., & Obamehinti, F. (2016). Infusing sociocultural perspectives into capacity

building activities to meet the needs of refugees and asylum seekers. Canadian

Psychology/Psychologie Canadienne, 57(4), 320–329. https://doi.org/10.1037/cap0000076

Rutter, J. (2006). Refugee children in the UK. Berkshire: Open University Press.

Schaefer, C., Coyne, J. C., & Lazarus, R. S. (1981). The health-related functions of social support.

Journal of Behavioral Medicine, 4(4), 381–406. https://doi.org/10.1007/BF00846149

Seif, H. (2011). “Unapologetic and unafraid”: Immigrant youth come out from the shadows. New

Directions for Child and Adolescent Development, 2011(134), 59–75.

https://doi.org/10.1002/cd.311

Smith, L. R. (2013). Female refugee networks: Rebuilding post-conflict identity. International Journal

of Intercultural Relations, 37(1), 11–27. https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2012.04.011

Spaaij, R. (2012). Beyond the playing field: Experiences of sport, social capital, and integration among

Somalis in Australia. Ethnic and Racial Studies, 35(9), 1519–1538.

https://doi.org/10.1080/01419870.2011.592205

Spiteri, D. (2015). Experiences of young (minor) asylum seekers in further education in Malta.

International Journal of Lifelong Education, 34(2), 156–171.

https://doi.org/10.1080/02601370.2014.981605

Steinglass, P. (2001). Forced Relocation: A Family Researcher/Clinician’s Perspective. Psychiatry:

Interpersonal and Biological Processes, 64(1), 64–68.

https://doi.org/10.1521/psyc.64.1.64.18239

Stewart, M. A. (2010). Writing With Power, Sharing Their Immigrant Stories: Adult ESOL Students

Find Their Voices Through Writing. TESOL Journal, 1(2), 269–283.

https://doi.org/10.5054/tj.2010.222974

Strekalova, E., & Hoot, J. L. (2008). What is special about the needs of refugee children? Guideliness

for teachers. Multicultural Education, 21–24.

Suárez-Orozco, C., Onaga, M., & Lardemelle, C. (2010). Promoting Academic Engagement Among

Immigrant Adolescents Through School-Family-Community Collaboration. Professional School

Counseling, 14(1), 15–26. https://doi.org/10.5330/prsc.14.1.xl6227108g624057

Szreter, S., & Woolcock, M. (2004). Health by association? Social capital, social theory, and the

political economy of public health. International Journal of Epidemiology, 33(4), 650–667.

https://doi.org/10.1093/ije/dyh013

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). (2018a). Figures at a Glance. Retrieved

from http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). (2018b). Global Trends: Forced

Displacement in 2017 (pp. 2–75). Retrieved from

http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5b27be547/unhcr-global-trend…

Urry, J. (2007). Mobilities (reprint). London: Polity Press.

Vervliet, M., Lammertyn, J., Broekaert, E., & Derluyn, I. (2014). Longitudinal follow-up of the mental

health of unaccompanied refugee minors. European Child & Adolescent Psychiatry, 23(5),

337–346. https://doi.org/10.1007/s00787-013-0463-1

Victorian Foundation for Survivors of Torture. (1996). Guide to working with young people who are

refugees. Parkville, Vic.: Victorian Foundation for Survivors of Torture.

Wade, J., Mitchell, F., & Baylis, G. (2005). Unaccompanied asylum seeking children: the response of

social work services. London: BAAF (British Association for Adoption & Fostering).

Wallin, A.-M. M., & Ahlström, G. I. (2005). Unaccompanied Young Adult Refugees in Sweden,

Experiences of their Life Situation and Well-being: A Qualitative Follow-up Study. Ethnicity &

Health. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13557850500071145

Warner, F. R. (2007). Social Support and Distress among Q’eqchi’ Refugee Women in Maya Tecún,

Mexico. Medical Anthropology Quarterly, 21(2), 193–217.

https://doi.org/10.1525/maq.2007.21.2.193

Watters, C. (2008). Refugee children: towards the next horizon. London; New York: Routledge.

Retrieved from http://public.eblib.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=325140

Weller, S. (2010). Young people’s social capital: complex identities, dynamic networks. Ethnic and

Racial Studies, 33(5), 872–888. https://doi.org/10.1080/01419870903254653

Wells, K. (2011). The strength of weak ties: the social networks of young separated asylum seekers

and refugees in London. Children’s Geographies, 9(3–4), 319–329.

https://doi.org/10.1080/14733285.2011.590710

Wernesjö, U. (2012). Unaccompanied asylum-seeking children: Whose perspective? Childhood, 19(4),

495–507. https://doi.org/10.1177/0907568211429625

Wilkinson, J., & Lloyd-Zantiotis, A. (2017). The role of everyday spaces of learning for refugee youth.

In R. M. Elmesky, O. Marcucci, & C. C. Yeakey (Eds.), The Power of Resistance : culture,

ideology and social reproduction in global contexts (Vol. 12, pp. 383–408). UK: Emerald

Publishing Limited.

Wilkinson, J., Santoro, N., & Major, J. (2017). Sudanese refugee youth and educational success: The

role of church and youth group in supporting cultural and academic adjustment and

schooling achievement. International Journal of Intercultural Relations, 60, 210–219.

https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2017.04.003

Universiteit of Hogeschool
Agogische Wetenschappen
Publicatiejaar
2018
Promotor(en)
Prof. Dr. Dominique Verté
Kernwoorden
Share this on: