Het ontwerpen van een mobiele snoezelruimte

Ward Bostoen Ward Bostoen Jolien Gijselinck Laura Lefebvre Inke Goffin Kenneth Decrock Kelly Tolpe Femke Swaenepoel Amber Vanderbergh
Persbericht

't Spetterke: een mobiele snoezelruimte

Acht studenten van de Vives Hogeschool te Kortrijk werkten samen aan interdisciplinaire bachelorproef. De studenten komen uit drie verschillende studierichtingen binnen het Sociaal-Agogisch Werk. Gedurende acht weken gingen ze intensief aan de slag om de opdracht die ze kregen van De Stroom tot een goed einde te brengen. De opdracht die ze kregen was namelijk een mobiele snoezelruimte te realiseren voor kinderen met en zonder beperking.  Snoezelen is een samenschikking van de woorden snuffelen en doezelen. Het snuffelen staat voor het actief experimenteren en het doezelen staat voor het ervaren van rust. Bij snoezelen worden vooral de zintuigen geprikkeld. Na enkele dagen brainstorm kwamen de studenten tot besluit om op zoek te gaan naar een caravan. Ze slaagden erin een caravan te bemachtigen en gingen dan ook aan de slag om dit om te vormen tot een snoezelruimte die aansluit bij de leefwereld van de doelgroep. Maar voor ze hieraan begonnen, stelden de studenten een onderzoek op om hun kennis te verruimen omtrent snoezelen. Voor dit onderzoek werden enkele organisaties uit het werkveld gecontacteerd die reeds ervaring hebben met snoezelen. De snoezelcaravan ’t Spetterke die de studenten ontwikkelden gingen ze uittesten in Zonneburcht Waregem, een school voor buitengewoon onderwijs. Deze try-out draaide uit tot een geslaagd evenement en een leerrijke ervaring.

Bibliografie

Aromalifestyle. (z.d.). Kaneel etherische olie. Opgehaald van Aromalifestyle: https://aromalifestyle.nl/aromatherapie-kennis/etherische-olie-a-z/kane… Atelier, A. (z.d.). Aromatherapie: jasmijn. Opgehaald van Aroma Atelier: http://www.aroma atelier.be/jasmijn.htm Beeldbalie. (2015, juni 2). De betekenis van kleuren. Opgehaald van Beeldbalie: http://www.beeldbalie.nl/betekenis-van-kleur/ Beyns, C.; Convens, J.; Kovacic, L.; Laermans, I. & Vanaeken, R. (2011-2012). Handleiding voor het snoezelen bij kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis. Hasselt. Katholieke Hogeschool Limburg vzw. Boeckx, E.,(2005-2006). Snoezelen op de schoolbanken, waarom niet? Introductie van snoezelen binnen het gewone basisonderwijs. Geel. Katholieke Hogeschool Kempen. Bond Moyson (z.d.). Tips omgaan met personen met een handicap. Geraadpleegd op 15 mei 2018 via https://www.bondmoyson.be/wvl/voordelen-advies/dienstverlening/ personen-met-handicap/over-handicap/Pages/tips_omgaan_met_handicap.aspx Clovyn, K., (2015). Zintuigelijke bijzonderheden bij kinderen met autisme en verstandelijke beperking: Welke zintuigelijke bijzonderheden ervaren kinderen met autisme en een verstandelijke beperking. Tielt. Katholieke Hogeschool Vives Tielt. De Smedt, T. (2004-2005). Snoezelen met dementerende. Geel: Katholieke hogeschool Kempen. De Stroom vzw (2018). Speelpleinwerking Kasper. Geraadpleegd op 15 mei 2018 via http://www.destroom.be/website/index.php/2016-04-06-14-47-55/kinderen/ speelpleinwerking-kasper Derie, A., & Vanoosthuijse, R. (2008). Het grote snoezelboek. Gent: Abimo. Derie, A., & Vanoosthuijse, R. (2018, 02 22). Snoezelen zintuigelijke activeren. Vives Kortrijk: VIVES CVO Miras Grietens, H., Vanderfaeillie, J. & Maes, B. (2014). Handboek jeugdhulpverlening: orthopedagogisch perspectief op kinderen en jongeren met problemen. Leuven. Acco. Hullak, N., (2016-2017). Hoe kunnen we een passend snoezelaanbod in onze praktijkschool integreren binnen type twee kleuterniveau?. Tielt. Katholieke Hogeschool Vives.
Kleutersnoezelen. (z.d.). Ruiken. Opgehaald van Kleutersnoezelen: https://kleutersnoezelen.wordpress.com/ruiken/ Loncke , F., Nijs, M., & Smet, L. (1998). SMOG – Spreken Met Ondersteuning van Gebaren. Garant Uitgevers. Lotan, M., & Shapiro, M., Management of young children with Rett Disorder in the controlled multi-sensory (Snoezelen) environment. Therapeutic Department, Zvi Quittman Residential Center, Israël. Markant (z.d.) Omgaan met kinderen met een verstandelijke beperking. Geraadpleegd op 15 mei 2018 via http://www.markant.org/assets/2016/09/Factsheet_Omgaan-met kinderen-met-een-verstandelijke-beperking.pdf Pollet, L. (2017). Hoe kan ik een snoezelhoek inrichten zodat de zintuigen van kinderen met een ernstige meervoudige beperking zowel op een actieve als passieve manier gestimuleerd worden? Tielt. Katholieke Hogeschool Vives Tielt. Quintiens, T. (2015-2016). De invloed van snoezelen op het welbevinden en het gedrag van kinderen met een beperking in Sri Lanka: Wat is het belang van individuele begeleiding bij het snoezelen voor kinderen in Nisansala Special Training Centre, Negombo. Heverlee: UC Leuven-Limburg Campus Sociale School Heverlee. Departement Internationale samenwerking Noord-Zuid-Heverlee. Thomassen, H.; Wakkers, I., (1999). Snoezelen in de kinderopvang. Schoten. Uitgeverij Westland nv. Verheijden, L. (z.d.). Vanille olie, alcohol. Opgehaald van Aromaolie: https://www.aromaolie.nl/webwinkel/etherische-olien-s-tm-z/vanille-olie… Verschueren, K., (2010-2011). Snoezelen in de klaspraktijk van de lagere school. Een stap in de goede richting naar het bevorderen van het welbevinden van leerlingen in deze stressvolle samenleving. Vorselaar. Katholieke Hogeschool Kempen. Verstaen, A. (2010-2011). De impact van kleur en muziek in een winkelomgeving op de consument. Gent: Universiteit Gent. Vlamynck, T. (2004-2005). Hannes en zijn snoezelruimte. Kortrijk. Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen.

Universiteit of Hogeschool
Orthopedagogie
Publicatiejaar
2018
Promotor(en)
Dominique Maes
Kernwoorden
Share this on: