Help, mijn brein doet pijn! Vuistregels bij de nazorg van een commotio cerebri bij kinderen

Rani Cassier
Persbericht

Eerste hulp bij (on)gevallen: what to do bij een hersenschudding

Waarom deze bachelorproef?
Tijdens mijn stages op de kinderafdeling in het ziekenhuis heb ik gemerkt dat sommige ouders het belang van een correcte nazorg van een hersenschudding onderschatten. Nochtans is een correcte nazorg noodzakelijk om het herstel te bevorderen en eventuele complicaties te voorkomen. Deze vaststelling heeft mij geïnspireerd om deze bachelorproef te schrijven. Als toekomstig kinderverpleegkundige vind ik het immers belangrijk om ouders correct en duidelijk te kunnen educeren over (het belang van) de nazorg van een commotio cerebri. Om deze educatie over te brengen naar de ouders, werd er een steekkaart ontwikkeld.

Vragen door en antwoorden voor ouders
In deze bachelorproef komen er verschillende aspecten van de nazorg van een herschudding aan bod. Hierbij wordt er rekening gehouden met een logische opbouw. Zo worden eerst de interventies besproken die betrekking hebben op de eerste uren na het ongeval, waarna er ook aanbevelingen op langere termijn worden vermeld. Enerzijds zijn de besproken aspecten op de steekkaart de noodzakelijke verpleegkundige interventies na het ongeval, anderzijds worden er antwoorden geformuleerd op veelgestelde vragen door ouders.

Tool voor professionals en ouders
Een steekkaart biedt enkele voordelen voor zowel hulpverleners als de ouders. In de eerste plaats beschikken hulpverleners over een overzichtelijk hulpmiddel om de ouders te educeren. Ook beschikken de ouders over een duidelijk overzicht dat in één oogopslag geraadpleegd kan worden. Dit is dan ook de sterkte van deze steekkaart en maakt het gebruik ervan in een professionele context mogelijk.

Bibliografie

Antigifcentrum. (s.a.). Is paracetamol veilig? Gevonden op het internet: https://www.antigifcentrum.be/geneesmiddelen/paracetamol-veilig op 5 maart 2018.

 

Astrand, R., Rosenlund, C. & Undén, J. (2016). Scandinavian guidelines for initial management of minor and moderate head trauma in children. BMC Medicine. doi: 10.1186/s12916-016-0574-x

 

Babcock, L., Byczkowski, T., Wade, S. L., Ho, M. Mookerje, S. & Bazarian, J. J. (2013). Predicting Postconcussion Syndrome After Mild Traumatic Brain Injury in Children and Adolescents Who Present to the Emergency Department. JAMA Pediatrics, 167 (2), 156-161. doi: 10.1001/jamapediatrics.2013.434

 

Baumans, R. & Gillis, K. (2017). Brein & zorg: Dé verpleegkundige uitdaging. Leuven: Acco.

 

Carpenito, L., bewerkt door Brinksma , A., van der Cingel , M., Hellema , F., Jansen, G., Kleve , R., & Nieweg, R. (2015). Excellent verplegen: zakboek verpleegkundige diagnosen. Groningen: Wolters-Noordhoff.

 

Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam. (2014). Leefregels na hersenschudding. Gevonden op het internet: https://www.erasmusmc.nl/cs-patientenzorg/2419534/2419543/100560/218820… op 5 maart 2018.

 

Gezondheid en Wetenschap. (2017). Hersenschudding (mild traumatisch hersenletsel). Gevonden op het internet: https://www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/ hersenschudding-mild-traumatisch-hersenletsel op 10 november 2017.

 

Halstead, M. E., McAvoy, K., Devore, C. D., Carl, R., Lee, M., Logan, K., Council on Sports Medicine and Fitness & Council on School Health. (2013). Returning to Learning Following a Concussion. Pediatrics, 132 (5), 948-957. doi: 10.1542/peds.2013-2867

 

Hu, C., Fan, H., Chang, C. & Chen, S. (2012). Current Approaches to the Treatment of Head Injury in Children. Pediatrics and Neonatology, 54, 73-81. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.pedneo.2012.12.011

 

Manzanero, S., Elkington, L. S., Praet, S. F., Lovell, G., Waddington, G. & Hughes, D. C. (2017). Post-concussion recovery in children and adolescents: A narrative review. Journal of Concussion, 1, 1-8. doi: 10.1177/2059700217726874

 

Nederlands Huisartsen Genootschap. (2015). NGH-Standaard Hoofdtrauma. Gevonden op het internet: https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-hoofdtrauma#idp2… op 26 maart 2018.

 

OLVG Amsterdam. (2017). Nazorg hersenchudding bij kinderen: wekadvies commotio. Gevonden op het internet: https://www.olvg.nl/file/2428/download?token=6FNm BP53 op 5 maart 2018.

 

Ontario Neurotrauma Foundation. (2014). Guidelines for Diagnosing and Managing Pediatric Concussion: Recommendations for Health Care Professionals. Gevonden op het internet: http://onf.org/system/attachments/266/original/GUIDELINES_ for_Diagnosing_and_Managing_Pediatric_Concussion_Recommendations_for_HCPs__v1.1.pdf op 10 november 2017.

 

Silverberg, N. D., Iverson, G. L., McCrea, M., Apps, J. N., Hammeke, T. A. & Thomas, D. G. (2016). Activity-Related Symptom Exacerbations After Pediatric Concussion. JAMA Pediatrics, 170 (10), 946-953. doi: 10.1001/jamapediatrics.2016.1187

 

Thomas, D. G., Apps, J. N., Hoffmann, R. G., McCrea, M. & Hammeke, T. (2014). Benefits of Strict Rest After Acute Concussion: A Randomized Controlled Trial. Pediatrics, 135 (2), 213-223. doi: 10.1542/peds.2014-0966

 

UZ Leuven. (2016). Hersenschudding. Gevonden op het internet: https://www.uzleuven.be/nl/hersenschudding op 10 november 2017.

 

Universitair Ziekenhuis Antwerpen. (2014). Patiënteneducatie: alles goed begrepen? Gevonden op het internet: https://www.uza.be/patienteneducatie-alles-goed-begrepen op 5 maart 2018.

 

Vrije Universiteit Amsterdam. (2016). Traumatisch hersenletsel bij kinderen onderschat. Gevonden op het internet: https://www.vu.nl/nl/nieuws-agenda/agenda/2016/ okt-dec/14dec_m-konigs.aspx op 10 november 2017.

 

Yeates, K. O., Kaizar, E., Rusin, J., Bangert, B., Dietrich, A., Nuss, K., Wright, M. & Taylor, G. (2012). Reliable Change in Postconcussive Symptoms and Its Functional Consequences Among Children With Mild Traumatic Brain Injury. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, 166 (7), 615-622. doi: 10.1001/ archpediatrics.2011.1082

 

Zemek, R. L., Farion, K.J., Sampson, M. & McGahern, C. (2013). Prognosticators of Persistent Symptoms Following Pediatric Concussion. JAMA Pediatrics, 167 (3), 259-265. doi: 10.1001/2013.jamapediatrics.216

 

Zhou, Y., Kierans, A., Kenul, D., Ge, Y., Rath, J., Reaume, J., Grossman, R. I. & Lui, Y. W. (2013). Mild Traumatic Brain Injury: Longitudinal Regional Brain Volume Changes. Radiology, 267 (3), 880-890. doi: 10.1148/radiol.13122542

Universiteit of Hogeschool
Bachelor in de Verpleegkunde
Publicatiejaar
2018
Promotor(en)
Thomas More Lier
Kernwoorden
Share this on: