Going to Mars: In Search of a Solid Legal Framework for this Planet not yet Visited by Humankind

Frauke Devriendt
Persbericht

Mag de mens leven op Mars?

Kunnen we van Mars een tweede aarde maken? Het is een discussie die heel wat stof doet opwaaien onder wetenschappers de jongste jaren. Voor sommigen staat het in de sterren geschreven, voor anderen groeien de bomen niet tot in de hemel. De meest bekende persoon uit het optimistenkamp is ongetwijfeld Elon Musk. En ondanks alle tegenwind, zet hij zijn missie gezwind verder: één miljoen mensen naar Mars brengen en de planeet binnen de 50 jaar koloniseren. Dat klinkt uiteraard heel spannend, maar wat zijn hiervan de juridische gevolgen? Mag Elon Musk zomaar Mars koloniseren? Hoewel de wetenschap elke dag vooruitgang boekt, stagneert de discussie onder juristen en is het misschien tijd om het debat weer aan te zwengelen.

Het Ruimteverdrag van 1967

Het belangrijkste verdrag in het kader van het ruimterecht is zonder twijfel het Ruimteverdrag van 1967. Maar dat verdrag kwam niet zomaar uit de lucht gevallen: de Sovjet-Unie en de Verenigde staten wouden als eerste een man op de Maan krijgen om hun ideologische superioriteit te bewijzen. Om een buitenaardse escalatie van de Koude Oorlog in de kiem te smoren, stak men de hoofden bij elkaar om de ruimte te reguleren in een verdrag.

Een van de belangrijkste principes uit dat verdrag is het 'province of mankind'-principe: onderzoek en gebruik van de kosmische ruimte dient in het belang van de mensheid en alle staten te gebeuren. Staten kunnen de ruimte tevens niet toe-eigenen. Zo was het planten van een Amerikaanse vlag op de Maan anno 1969 bijvoorbeeld een louter symbolische daad. Armstrong en zijn kompanen hadden noch de intentie, noch de juridische mogelijkheid om de Maan te annexeren. Een laatste belangrijke vuistregel in het verdrag is dat de ruimte enkel voor vredevolle doeleinden gebruikt mag worden. Het voeren van oorlog in de ruimte, of het gebruik van nucleaire wapens, is strikt verboden.

De verjaardag van een fossiel

Het verdrag had destijds veel in zijn mars, maar het werd vorig jaar op de 50ste verjaardag van het akkoord duidelijk dat sommige ideeën achterhaald zijn in een post-Koude Oorlog periode. Het toe-eigeningsverbod bemoeilijkt inderdaad de plannen van ruimtepioniers zoals Musk om een buitenaardse kolonie te vestigingen. Het is duidelijk dat dergelijke bepalingen niet bevorderlijk zijn voor industriële en economische belangen van stakeholders in de ruimte. Bedrijven die forse investeringen moeten doen om naar de ruimte te gaan, hebben geen juridische zekerheid dat hun winsten niet gedeeld zullen worden met andere staten volgens het province of mankind-principe. Het toekennen van private eigendomsrechten op buitenaardse grond zou dus als incentive kunnen werken om deze financiële risico’s te beperken en kunnen het kolonisatieproces versnellen.

Nood aan zuurstof

Om het Ruimteverdrag naar de 21ste eeuw te brengen zijn dus een aantal veranderingen nodig. Een van de ideeën om dit te verwezenlijken, is het toekennen van eigendomsrechten door eerste bezit (‘allocation of property rights through first possession’) of deze rechten vóór vertrek verdelen.

Het gezelschap dat als eerste op Mars landt, kan dan op deze landplaats bepaalde exclusieve rechten verwerven, zoals bijvoorbeeld het recht om hier een habitat te bouwen en gebruik te maken van de grondstoffen die zich in een bepaalde straal rond de landplaats bevinden. Dit valt moreel en economisch te rechtvaardigen, omdat een betrokkene die arbeid en kapitaal investeert in een bepaalde onderneming een eerlijke compensatie verdient voor deze inspanningen.

De juiste rechtsgrond voor verandering

Deze oplossingen kunnen op verschillende manieren bewerkstelligd worden. Men zou ten eerste het verdrag in zijn geheel kunnen aanpassen. Een tweede mogelijkheid is het opstellen van een nieuw verdrag. Voor die twee opties zal men echter hemel en aarde moeten bewegen. Een eenvoudigere derde optie is simpelweg het huidige verdrag losser interpreteren.

De exclusieve rechten die men kan bekomen zijn vergelijkbaar met deze uit het Antarctica Verdrag van 1982. In dit verdrag spreekt men van een Exclusieve Economische Zone of EEZ. Het is een gebied dat zich tot 200 zeemijl tot buiten de kust van een staat kan uitstrekken. Deze zone behoort niet tot de soevereiniteit van de staat, maar de staat kan hier wel een aantal rechten uitoefenen, zoals het recht op exploitatie van de aanwezige grondstoffen. Omdat er dus geen sprake is van soevereiniteit, maar van een soort ‘gebruiksrechten’ die te allen tijde ingetrokken kunnen worden, kan men niet helemaal spreken van een soevereine toe-eigening van het gebied, waardoor het – mits een beetje creatief denken – past binnen het geldende Ruimteverdrag. 

Ad astra per aspera

Hoe het ook zei, deze ideeën klinken vrij radicaal in het huidige juridische ruimtelandschap en zullen een gigantische paradigmaverschuiving vergen. Recent kondigde president Donald Trump nog plannen aan om een Space Force te introduceren en de weg naar de ruimte via een militair orgaan te laten verlopen. Voorzichtigheid is hierbij geboden, aangezien de ruimte uiteraard enkel voor vredevolle doeleinden gebruikt mag worden. Hoewel het doel niet altijd de middelen heiligt, kan het wel net dat duwtje in de rug geven om te gaan nadenken over een nieuwe toekomst voor de ruimte. In dat kader is het belangrijk inspanningen te blijven leveren om het huidige ruimterecht te hervormen. Progressief (doch duurzaam) denken is hierbij geboden, omdat ruimtedenkers toch eerder van het ‘glas halfvol’-type zijn en conservatisme ons nooit naar de Rode Planeet zal leiden. Time to boldly go where no man has gone before!

 

Bibliografie

Verdragen 

 1. Agreement among the Government of the United States of America, Governments of Member States of the European Space Agency, the Government of Japan and the Government of Canada on Cooperation in the Detailed Design, Development, Operation and Utilization of the Permanently Manned Civil Space Station (29 January 1998), U.S. Treaties and Other International Acts Series 12927, https://www.state.gov/documents/organization/107683.pdf.
 2. Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial (5 December 1979), United Nations Treaty Series, vol. 1363, 3. Entered into force on 11 July 1984.
 3. Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space (22 April 1968), United Nations Treaty Series, vol. 672, 119.
 4. Agreement Relating to the International Telecommunications Satellite Organization “INTELSAT” (20 August 1971), United Nations Treaty Series, vol. 1220, 22.
 5. Antarctica Treaty (23 June 1961), United Nations Treaty Series, vol. 402, 71.
 6. Convention for the Establishment of a European Space Agency (30 May 1975), ESA Publications Division, http://www.spacelaw.olemiss.edu/library/space/International_Agreements/….
 7. Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space (12 November 1974, United Nations Treaty Series, vol. 1023, 15.
 8. Convention on the International Liability for Damage Caused by Space Objects (29 March 1972), United Nations Treaty Series, vol. 961, 187.
 9. Treaty Banning Nuclear Weapon Tests in the Atmosphere, in Outer Space and Under Water (10 October 1963), United Nations Treaty Series, vol. 480, 43.
 10. Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies (10 October 1967), United Nations Treaty Series, vol. 610, 207.
 11. Treaty on the Limitation of Anti-Ballistic Missile Systems (26 May 1972), United Nations Treaty Systems, vol. 13446, 14.
 12. United Nations Convention on the Law of the Sea (10 December 1982), United Nations Treaty Series, vol. 1833, 3.
 13. Vienna Convention on the Law of Treaties.

 

V.N. Resoluties

 1. Declaration on International Cooperation in the Exploration and Use of Outer Space for the Benefit and Interest of All States, Taking into Particular Account the Needs of Developing Countries (13 December 1996), U.N. Doc., A/RES/51/122.
 2. Principles Governing the Use by States of Artificial Earth Satellites for International Direct Television Broadcasting (10 December 1982), U.N. Doc., A/RES/37/92.
 3. Principles Relevant to the Use of Nuclear Power Sources in Outer Space (14 December 1992), U.N. Doc., A/RES/47/68.

 

EU Wetgeving

 1. Communication from the European Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Space Strategy for Europe, 26 October 2016, 1-13.

 

V.S. Wetgeving

 1. National Aeronautics and Space Act (29 July 1958), Public Law 85-568, 72 Stat., 426, https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-72/pdf/STATUTE-72-Pg426-2.pdf.

 

Boeken

 1. BAHTT, M.C., “Space for Dissent: Disobedience on Artificial Habitats” in C.S. COCKELL (ed.), Dissent, Revolution and Liberty beyond Earth, Edinburgh, Springer, 239 p.
 2. BRÜNNER, C., SOUCEK, A. (eds.), Outer Space in Society, Politics and Law, Mörlenbach, Springer Vienna, 2011, 876.
 3. DELGADO (ed.), R., The Latino/a Condition: A Critical Reader, New York, New York University Press, 1998, 715 p.
 4. GOLDMAN, N.C., American Space Law: International and Domestic, San Diego, Iowa State University Press, 1988, 374 p.
 5. HOBE, S., SCHMIDT-TEDD, B., SCHROGL, K.U. (eds.), Cologne Commentary on Space Law, Volume I: Outer Space Treaty, Cologne, Carl Heymanns Verlag, 2009, 252 p.
 6. LAUTERPACT, H., The Function of Law in the International Community, Oxford, Clarendon Press, 2000, 469 p.
 7. LELE, A. (ed.), 50 Years of the Outer Space Treaty: Tracing the Journey, New Delhi, Pentagon Press, 2017, 232 p.
 8. PETRANEK, S., How We’ll live on Mars, London, Simon & Schuster, 2015, 77 p.
 9. SAGAN, C., AGEL, J., The Cosmic Connection: An Extraterrestrial Perspective, New York, Dell Publishing, 1973, 336 p.
 10. SHEEHAN, M., The International Politics of Space, New York, Routledge, 2007, 248 p.
 11. V. POP, Who Owns the Moon? Extraterrestrial Aspects of Land and Mineral Resources Ownership, New York, Springer, 2009, 156 p.
 12. WESSELING, H.L., Imperialism and Colonialism, Essays on the History of European Expansion, London, Greenwood Press, 1997, 224 p.
 13. ZUBRIN, R., Entering Space, Creating a Spacefaring Civilization, New York, Tarcher/Penguin, 1999, 305 p.
 14. ZUBRIN, R., The Case for Mars, New York, Free Press, 2011, 383 p.

 

Wetenschappelijke artikels

 1. BACA, K.A., “Property Rights in Outer Space”, J. Air L. & Com. 1993, 1042-1085.
 2. BOURICIUS, T.G., “Democracy Through Multi-Body Sortition: Athenian Lessons for the Modern Day”, Journal of Public Deliberation 2013, 1-19,
 3. https://www.publicdeliberation.net/cgi/viewcontent.cgi?article=
 4. 1220&context=jpd
 5. BRITTINGHAM, B.C., “Does the World Really Need New Space Law?”, ORIL 2010, 31-54.
 6. BRUHNS, S., HAQQ-MISRA, J., “A Pragmatic Approach to Sovereignty on Mars”, Space Policy 2016, 57-63.
 7. CHERIAN, J.G., ABRAHAM, J., “Concept of Private Property in Space - An Analysis”, JICLT 2007, 211-220.
 8. CICCARIELLO-MAHER, G., “Colonialism”, The Encyclopedia of Political Thought 2015, 1-10, http://www.academia.edu/6357169/Colonialism.
 9. COLLINS, D., “Efficient Allocation of Real Property Rights on the Planet Mars”, B.U.J. Sci. & Tech. L. 2008, 201-219.
 10. DALTON, T.D., “Developing the Final Frontier: Defining Private Property Rights on Celestial Bodies for the Benefit of All Mankind”, Cornell Law School Graduate Student Papers 2010, 1-29.
 11. FOUNTAIN, L.M., “Creating Momentum in Space: Ending the Paralysis Produced by the “Common Heritage of Mankind” Doctrine, Conn. L. Rev. 2003, 1753-1787.
 12. GABRYNOWICZ, J.I., “Space Law: Its Cold War Origins and Challenges in the Era of Globalization”, Suffolk U.L. Rev. 2004, 1041-1065.
 13. GABRYNOWICZ, J.I., “The ‘Province’ and ‘Heritage’ of Mankind Reconsidered: A New Beginning”, NASA, Johnson Space Center, 2nd Conference on Lunar Bases and Space Activities of the 21st Century, vol. 2, 691-
 14. 695, https://ntrs.nasa.gov/search.jsp?R=19930004830.
 15. GATHII, J.T., “Imperialism, Colonialism and International Law”, Buff. L. Rev. 2007, 1013-1066.
 16. GOROVE, S., “Interpretation of Article II of the Outer Space Treaty”, Fordham Law Review 1969, 349-354.
 17. GRUNER, B.C., “A New Hope for International Space Law: Incorporating Nineteenth Century First Possession Principles into the 1967 Space Treaty for the Colonization of Outer Space in the Twenty-First Century”, Seton Hall L. Rev. 2004, 299-357.
 18. HEIM, B.E., “Exploring the Last Frontiers for Mineral Resources: A Comparison of International Law Regarding the Deep Seabed, Outer Space and Antarctica”, Vand. J. Transnnat’l L. 1990, 819-849.
 19. HERRON, T.J., “Deep Space Thinking: What ELON MUSK's Idea to Nuke Mars Teaches Us About Regulating the ‘Visionaries and Daredevils’ of Outer Space”, Columbia Journal of Environmental Law 2016, 553-613.
 20. HUSBY, E., “Sovereignty and Property Rights in Outer Space”, J. Int'l L. & Prac. 1994, 359-372.
 21. KELLY, R., “Nemitz v. United States, A Case of First Impression: Appropriation, Private Property Rights and Space Law Before the Federal Courts of the United States”, Journal of Space Law 2004, 297-309.
 22. LEIB, K., “State Sovereignty in space: Current Models and Possible Futures”, Astropolitics 2015, 1-24.
 23. LISTNER, M.J., “The Ownership and Exploration of Outer Space: A Look at Foundational Law and Future Legal Challenges to Current Claims”, Regent J.Int.L. 2003, 75-94.
 24. MARKO, D.E., “A Kinder, Gentler Moon Treaty: A Critical Review of the Current Moon Treaty and a Proposed Alternative”, J. Nat. Resources & Envtl. L. 1992, 293-345.
 25. MASSON-ZWAAN, T., “Recent Developments in EU Space Policy and Law”, Korean Journal of Air and Space Law 2010, 231-247.
 26. MERGES, R.P., REYNOLDS, G.H., “Space Resources, Common Property and the Collective Action Problem”, N.Y.U. Envtl. L.J. 1997, 107-125.
 27. MEYER, Z., “Private Commercialization of Space in an International Regime: A Proposal for a Space District”, NJILB 2010, 241-261.
 28. MILLER, R.J., “The International Law of Colonialism: A Comparative Analysis”, Lewis & Clarke L. Rev. 2011, 847-922.
 29. PERRITT, H.H., “Structures and Standards for Political Trusteeships”, UCLA J. Int’l L. & Foreign Aff. 2003, 387-471.
 30. PETRAS, C.M., “Space Force Alpha: Military Use of the International Space Station and the Concepts of ‘Peaceful Purposes’”, A.F. L. Rev. 2002, 135-180.
 31. POP, V., “Appropriation in Outer Space: The Relationship between Land Ownership and Sovereignty on the Celestial Bodies”, Space Policy Journal 2000, 275-282.
 32. PORRAS, D.A., “The ‘Common Heritage’ of Outer Space”, CWILJ 2006, 143-176.
 33. QUAYLE, D., “America’s Future in Space”, Harv. J. L. & Tech. 1990, (3-6) 3.
 34. REINSTEIN, E.J., “Owning Outer Space”, Northwestern Journal of International Law and Business 1999, 59-98.
 35. SATTLER, R., “Transporting a Legal System for Property Rights: From the Earth to the Stars”, Chicago Journal of Int. L. 2005, 23-44.
 36. SIMBERG, R., “Homesteading the Final Frontier: A Practical Proposal for Securing Property Rights in Space”, Competitive Enterprise Institute Issue Analysis 2012, 1-24.
 37. SIMMONS, T.E., “Deploying the Common Law to Quasi-Marxist Property on Mars”, Gonz. L. Rev. 2015, 25-78.
 38. TAN, D., “Towards a New Regime for the Protection of Outer Space as ‘Province of Mankind’”, Yale J. Int'l L. 2000, (146-193)
 39. TWIBELL, T.S., “Circumnavigating International Space Law”, ILSA Journal of Int’l and Comparative Law 1997, 259-295.
 40. TWIBELL, T.S., “Space Law: Legal Restrains on Commercialization and Development of Outer Space”, UMKC L. Rev. 1997, 590-641.
 41. WASSER, A., JOBES, D., “Space Settlements, Property Rights and International Law: Could a Lunar Settlement Claim the Lunar Real Estate It Needs to Survive?”, Journal of Air Law and Commerce 2008, (38-78) 41.

 

Krantenartikels en blogs

 1. AMADEO, K., “US Federal Budget Breakdown”, The Balance, 22 March 2018, https://www.thebalance.com/u-s-federal-budget-breakdown-3305789.
 2. BRUECK, H., “Trump wants to send astronauts back to the moon, but his proposed budget cuts NASA funding close to an all-time low”, Business Insider, 12 December 2017, http://www.businessinsider.com/trumpnasa-moon-space-policy-directive-fe….
 3. DAVENPORT, C., “The Trump Administration Wants to Turn the International Space Station into a Commercially Run Venture, NASA Document Shows”, Washington Post, 11 February 2018, https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2018/02/11/the-trump-…-
 4. venture/?utm_term=.c6916f8309d3.
 5. DAVIDSON, K., “Final Frontier for Lawyers - Property Rights in Space/Land Claims, Commercial Schemes and Dreams Have Legal Eagles Hovering”, SF Gate, 16 October 2005, https://www.sfgate.com/news/article/Finalfrontier-
 6. for-lawyers-property-rights-in-2564610.php.
 7. STASSINOPOULOS, E.G., “The Starfish Exo-atmospheric, High-altitude Nuclear Weapons Test”, NASA, 22 April 2015,
 8. https://nepp.nasa.gov/files/26652/2015-561-Stassinopoulos-Final-Paper-W….
 9. GRAY, R., “'We Could Be Living on the Moon by 2022': NASA Claims a 'Cheap' $10 Billion Lunar Base Will Be Ready for Humans in Just Six Years”, Daily Mail, 24 March 2016, http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3507665/Could-living-moo….
 10. GRUSH, L., “How You’ll Die on Mars”, Popular Science, 26 May 2015, https://www.popsci.com/how-youll-die-mars.
 11. GRUSH, L., “Trump Administration Wants to End NASA Funding for the International Space Station by 2025”, The Verge, 24 January 2018, https://www.theverge.com/2018/1/24/16930154/nasa-internationalspace-sta….
 12. HAQQ-MISRA, J., “The New Frontier: Homesteading on Mars”, Earth Magazine, 25 May 2015, https://www.earthmagazine.org/article/commentnew-frontier-homesteading-….
 13. HIVELY, C., “Space Foundation Report Reveals Global Space Economy at $329 Billion in 2016”, The Space Foundation, 3 August 2016, https://www.spacefoundation.org/news/space-foundation-report-reveals-gl….
 14. HOLLINGHAM, R., “How to Create a Bill of Rights for Mars Colonies”, BBC Future, 9 July 2014, http://www.bbc.com/future/story/20140709-whymars-needs-a-bill-of-rights.
 15. HOWELL, E., “China National Space Administration: Facts & Information”, Space.com, 25 May 2016, https://www.space.com/22743-china-national-space-administration.html.
 16. HOWELL, E., “Mars One Execs Dispute Critisism of Red Planet Colony Mission”, Space.com, 11 May 2015, https://www.space.com/29361-marsone-colony-project-criticism-defense.ht…
 17. MALIK, T., “India Just Launched Its Heaviest & Most Powerful Rocket Yet”, Space.com, 5 June 2017, https://www.space.com/37093-indialaunches-most-powerful-rocket-yet.html.
 18. MUSK, E., “Making Humans a Multi-Planetary Species”, 67th International Astronautic Congress, 27 september 2016,
 19. https://www.youtube.com/watch?v=H7Uyfqi_TE8.
 20. O’KEAFE, S., “Remembering the Legacy of President Ronald Reagan”, NASA, 6 June 2004, https://www.nasa.gov/audience/
 21. formedia/speeches/reagan_legacy.html.
 22. REGIS, E., “Let’s Not Move to Mars”, New York Times, 21 September 2015, https://www.nytimes.com/2015/09/21/opinion/lets-not-move-tomars.html.
 23. SANGER, D.E., STEVENSON, R.W., “Bush Backs Goal of Flight to Moon to Establish Base”, New York Times, 15 January 2004, https://www.nytimes.com/2004/01/15/us/bush-backs-goal-of-flight-to-moon….
 24. WALL, M., “President Obama's Space Legacy: Mars, Private Spaceflight and More”, Space.com, 19 January 2017, https://www.space.com/35394-president-obama-spaceflight-exploration-leg….
 25. WANG, J.R., “New Space Policy Directive Calls for Human Expansion Across Solar System”, NASA, 11 December 2017, https://www.nasa.gov/press

 

Diverse

 1. A Journey to Inspire, Innovate and Discover, Report of the President’s Commission on Implementation of U.S. Space Exploration Policy, June 2004, https://www.nasa.gov/pdf/60736main_M2M_report_small.pdf
 2. Budget of the U.S. Government, Office of Management and Budget, Fiscal Year 2019, 160 p., https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/02/budget-fy2019.pdf.
 3. Hearing before the Subcommittee on Science, Technology and Space of the Committee on Commerce, Science and Transportation, US Senate, 108th Congress, 2003, 1-46, https://archive.org/details/gov.gpo.fdsys.CHRG-108shrg97061.
 4. MARKOVICH, S.J., “Space Exploration and Competitiveness”, Council on Foreign Relations, 5 December 2014, https://www.cfr.org/backgrounder/space-exploration-and-us-competitivene….
 5. NASA’s Astronaut Code of Professional Responsibility, https://www.jsc.nasa.gov/Bios/AstronautCodeEarthFINAL.pdf.
 6. Reopening the American Frontier: Reducing Regulatory Barriers and Expanding American Free Enterprise in Space, Hearing before the Subcommittee on Space, Science and Competitiveness of the Committee on Commerce, Science and Transportation, US Senate, 115th Congress, 2017, 1-50. 
Universiteit of Hogeschool
Master Internationaal en Europees Recht
Publicatiejaar
2018
Promotor(en)
Erik Franckx
Kernwoorden
Share this on: