Een chirurg moet beslissen

Vicky Maertens
Mijn scriptie analyseert het complicatie risico na carotis endarterectomie. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen de sluitingstechniek met patch en zonder patch.

Een chirurg moet beslissen

Inleiding

Foto tijdens operatie

Ik ben chirurg. Op deze foto zie je mij opereren. Wat ik doe is meer dan een job, het is een passie. Het concept is eenvoudig: ik genees mijn patiënten door het probleem weg te snijden. Maar hiervoor is echter heel wat achtergrondkennis nodig. Kennis over de anatomie van het menselijk lichaam, het effect van ziekte en de manier om deze te bestrijden. Want hoe weet je welke operatietechniek het best is? Daarvoor moet iemand dit onderzoeken. Een belangrijke taak die wij als arts hebben, is om alle behandelingen en alle technieken die we gebruiken te baseren op wetenschappelijk onderbouwde studies. Die studies hebben alle technieken vergeleken en kunnen aantonen welke de beste resultaten met zich meebrengt voor de patiënt. Dus iemand moet de verschillende technieken uitvoeren en vergelijken wat het best is voor de patiënten. Dat heb ik gedaan voor de behandeling van halsslagader verkalking.

 

Eerst een kort woordje uitleg over de ziekte

Bij hart- en vaatziekten gaan kalk- en cholesterolplaten zich vastzetten tegen de wand van het bloedvat. Het bloedvat kan hierdoor vernauwen, zoals de pijp van een riolering verstopt kan raken. De halsslagaders brengen bloed naar een van de belangrijkste organen van ons lichaam: de hersenen. Een groot probleem wordt veroorzaakt als een stukje van die plaat loskomt en afgeschoten wordt naar de hersenen. De hersenen krijgen dan geen bloed en dus geen zuurstof, waardoor alle lichaamsfuncties uitvallen die gestuurd werden door dat deel van de hersenen. Dit is een herseninfarct en daardoor kan je deels of volledig verlamd raken, niet meer kunnen spreken of begrijpen, of blind worden. 

 

De operatie techniek

Als chirurg nemen we de oorzaak van het probleem weg door het bloedvat open te maken, de plaat weg te nemen en vervolgens het bloedvat terug te sluiten met hechtingen. De techniek om het bloedvat te sluiten is heel erg belangrijk omdat het bloedvat niet vernauwd mag worden, want dan kan er geen bloed meer stromen naar de hersenen. Chirurgen over de hele wereld zijn het er echter niet over eens of je het bloedvat zomaar gewoon terug aan elkaar mag hechten. Er wordt gezegd dat het bloedvat beter wat breder wordt gemaakt door een lapje synthetisch materiaal, een patch, in te naaien, zoals je een patch kan innaaien in een scheur aan de knie van je jeans. De sluitingstechniek met de patch zou betere resultaten geven, met name minder complicaties en minder vernauwing van het bloedvat. Aan de andere kant bestaat er een risico om een lapje vreemd materiaal in te brengen, omdat je meer risico hebt op infectie. Bovendien duurt het ook langer om dit in te naaien tijdens de operatie, waardoor de hersenen tijdens de procedure langer geen bloed krijgen. Hoe beslis ik als chirurg wat te doen? Wat is het best voor mijn patiënt?

 

Mijn studie

Om uit te zoeken welke techniek de beste resultaten kan bieden, heb ik een vergelijkende studie opgezet en uitgeschreven in mijn thesis. In de studie worden de patiënten die geopereerd werden met en zonder patch met elkaar vergeleken. Er wordt dan gekeken hoeveel patiënten in elke groep complicaties hadden tijdens en na de ingreep.

 

Slot

Als chirurg moet je een keuze maken welke techniek je gaat toepassen. Daarom is het belangrijk dat je goed weet op basis van wetenschappelijke studies wat het beste is voor je patiënt. Veel chirurgen blijven vasthouden aan hun routine technieken, maar de geneeskunde evolueert snel. Stilstaan is achteruit gaan. Wetenschappelijk onderzoek speelt een belangrijke rol, zodat patiënten de best mogelijke behandeling krijgen. Mijn thesis beschrijft de studie waarin de complicaties vergeleken worden tussen patiënten die geopereerd werden voor halsslagader verkalking met twee verschillende operatietechnieken (met en zonder patch). Deze studie werd gepubliceerd in een internationaal tijdschrift, zodat andere chirurgen dit ook kunnen nalezen en zij ook de beste techniek gebruiken in de operatiezaal. De patiënt rekent er immers op dat de chirurg voor hem de beste beslissing maakt.

Bibliografie
 1. Halliday A, Mansfield A, Marro J, et al. Prevention of disabling and fatal strokes by successful carotid endarterectomy in patients without recent neurological symptoms: randomised controlled trial. Lancet 2004; 363(9420):1491-502.

 2. Kang J, Conrad MF, Patel VI, et al. Clinical and anatomic outcomes after carotid endarterectomy. J Vasc Surg 2014; 59(4):944-9.

 3. Paraskevas KI, Nicolaides AN, Veith FJ. Carotid endarterectomy may be required in addition to best medical treatment for some patient subgroups with asymptomatic carotid stenosis. Vascular 2015; 23(1):62-4.

 4. Palkovic S, Fischer B, Wassmann H. How useful is patch angioplasty in carotid endarterectomy? Vascular 2004; 12(3):206.

 5. Rerkasem K, Rothwell PM. Patch angioplasty versus primary closure for carotid endarterectomy. Cochrane Database Syst Rev 2009; 7(4):CD000160.

 6. Vanmaele R, Van Schil P, De Maeseneer M. Closure of the internal carotid artery after endarterectomy: the advantages of patch angioplasty without its disadvantages. Ann Vasc Surg 1990; 4(1):81-4.

 7. Harrison GJ, How TV, Poole RJ, et al. Closure technique after carotid endarterectomy influences local hemodynamics. J Vasc Surg 2014; 60(2):418-27.

 8. Ranaboldo CJ, Barros D'Sa AA, Bell PR, et al. Randomized controlled trial of patch angioplasty for carotid endarterectomy. The Joint Vascular Research Group. Br J Surg 1993; 80(12):1528-30.

 9. Hertzer NR, Beven EG, O'Hara PJ, Krajewski LP. A prospective study of vein patch angioplasty during carotid endarterectomy. Three-year results for 801 patients and 917 operations. Ann Surg 1987; 206(5):628-35.

15

 1. Imparato AM. The role of patch angioplasty after carotid endarterectomy. J Vasc Surg 1988; 7(5):715-6.

 2. Bisdas T, Pichlmaier M, Bisdas S, et al. Early neurologic outcome after bovine pericardium versus venous patch angioplasty in 599 patients undergoing carotid endarterectomy. Vascular 2010; 18(3):147-53.

 3. Lord RS, Raj TB, Stary DL, et al. Comparison of saphenous vein patch, polytetrafluoroethylene patch, and direct arteriotomy closure after carotid endarterectomy. Part I. Perioperative results. J Vasc Surg 1989; 9(4):521-9.

 4. Myers SI, Valentine RJ, Chervu A, et al. Saphenous vein patch versus primary closure for carotid endarterectomy: long-term assessment of a randomized prospective study. J Vasc Surg 1994; 19(1):15-22.

 5. Zenonos G, Lin N, Kim A, et al. Carotid endarterectomy with primary closure: analysis of outcomes and review of the literature. Neurosurgery 2012; 70(3):646-54; discussion 654-5.

 6. Baker WH, Littooy FN, Hayes AC, et al. Carotid endarterectomy without a shunt: the control series. J Vasc Surg 1984; 1(1):50-6.

 7. Thompson JE, Talkington CM. Carotid endarterectomy. Ann Surg 1976; 184(1):1-15.

 8. Doyle AJ, Stone JJ, Carnicelli AP, et al. CT angiography-derived duplex ultrasound

  velocity criteria in patients with carotid artery stenosis. Ann Vasc Surg 2014;

  28(5):1219-26.

 9. Chechik O, Goldstein Y, Behrbalk E, et al. Blood loss and complications following

  carotid endarterectomy in patients treated with clopidogrel. Vascular 2012; 20(4):193-

  7.

 10. Nguyen TQ, Lind L, Harris EJ, Jr. Selective shunting during carotid endarterectomy.

  Vascular 2005; 13(1):23-7.

16

 1. Babu MA, Meissner I, Meyer FB. The durability of carotid endarterectomy: long-term results for restenosis and stroke. Neurosurgery 2013; 72(5):835-8; discussion 838-9; quiz 839.

 2. Malas M, Glebova NO, Hughes SE, et al. Effect of patching on reducing restenosis in the carotid revascularization endarterectomy versus stenting trial. Stroke 2015; 46(3):757-61.

 3. Rerkasem K, Rothwell PM. Systematic review of randomized controlled trials of patch angioplasty versus primary closure and different types of patch materials during carotid endarterectomy. Asian J Surg 2011; 34(1):32-40.

 4. Harrison GJ, Brennan JA, Naik JB, et al. Patch variability following carotid endarterectomy: a survey of Great Britain and Ireland. Ann R Coll Surg Engl 2012; 94(6):411-5.

 5. Clagett GP, Patterson CB, Fisher DF, Jr., et al. Vein patch versus primary closure for carotid endarterectomy. A randomized prospective study in a selected group of patients. J Vasc Surg 1989; 9(2):213-23.

 6. Ben Ahmed S, Daniel G, Benezit M, et al. Does the Technique of Carotid Endarterectomy Determines Postoperative Hypertension? Ann Vasc Surg 2015; 5096(15):033.

 7. Aburahma AF, Khan JH, Robinson PA, et al. Prospective randomized trial of carotid endarterectomy with primary closure and patch angioplasty with saphenous vein, jugular vein, and polytetrafluoroethylene: perioperative (30-day) results. J Vasc Surg 1996; 24(6):998-1006; discussion 1006-7.

 8. Al-Rawi PG, Turner CL, Waran V, et al. A randomized trial of synthetic patch versus direct primary closure in carotid endarterectomy. Neurosurgery 2006; 59(4):822-8; discussion 828-9.

17

 1. Katz D, Snyder SO, Gandhi RH, et al. Long-term follow-up for recurrent stenosis: a prospective randomized study of expanded polytetrafluoroethylene patch angioplasty versus primary closure after carotid endarterectomy. J Vasc Surg 1994; 19(2):198-203; discussion 204-5.

 2. Mannheim D, Weller B, Vahadim E, Karmeli R. Carotid endarterectomy with a polyurethane patch versus primary closure: a prospective randomized study. J Vasc Surg 2005; 41(3):403-7; discussion 407-8.

 3. De Letter JA, Moll FL, Welten RJ, et al. Benefits of carotid patching: a prospective randomized study with long-term follow-up. Ann Vasc Surg 1994; 8(1):54-8.

 4. Rerkasem K, Gallagher PJ, Grimble RF, et al. Sex difference in composition of plaques of patients undergoing carotid endarterectomy. Vascular 2010; 18(2):77-81.

 5. Aburahma AF. Duplex criteria for determining >/=50% and >/=80% internal carotid

  artery stenosis following carotid endarterectomy with patch angioplasty. Vascular

  2011; 19(1):15-20.

 6. Mantz F, Thibaud D, Munier P. Carotid surgery in private practice: what kind of

  change in the last 15 years? Ann Vasc Surg 2014; 28(1):239-44.

 7. Ricco JB, Camiade C, Roumy J, Neau JP. Modalities of surveillance after carotid

  endarterectomy: impact of surgical technique. Ann Vasc Surg 2003; 17(4):386-92.

 8. Eikelboom BC, Ackerstaff RG, Hoeneveld H, et al. Benefits of carotid patching: a

  randomized study. J Vasc Surg 1988; 7(2):240-7.

 9. Kumar S, Lombardi JV, Alexander JB, et al. Modified eversion carotid

  endarterectomy. Ann Vasc Surg 2013; 27(2):178-85.

 10. Macario A. What does one minute of operating room time cost? J Clin Anesth 2010;

  22(4):233-6.

Universiteit of Hogeschool
Master in de specialistische geneeskunde, afstudeerrichting heelkunde.
Publicatiejaar
2018
Promotor(en)
Dr. C. Coucke
Kernwoorden
Share this on: