Degrowth: A viable business model

Margot Vandevoort
Persbericht

Degrowth, uiteindelijk toch een simple utopie?

Degrowth, uiteindelijk toch een simple utopie?

 

Image removed.Misschien niet voor iedereen een dagdagelijkse gedachte, desalniettemin door iedereen geweten, is het feit dat onze economie op zijn grenzen stoot. De mensheid heeft het intussen zo ver geschopt dat we vier van de negen ‘planetary bounderies’ overschrijden. Bovendien, zo mogelijks nog erger, bestaat er tot op heden geen makkelijke terugweg meer. Als resultaat van deze vaststelling ontstonden reeds tal van nieuwe ideen over onze wereld, mensheid en economie. Tot deze groep behoort de economische denkstroom “degrowth”. Deze gaat ervan uit dat de economie zijn grenzen heeft overschreden en bovenal, dat de economische groei die we blindelings natreven niet langer leidt tot additionele welvaart. Als resultaat wordt door enkele academici dan ook voorgesteld de huidige economische activiteit weer te laten krimpen tot ‘redelijke’ nieveaus’s om ze vervolgens constant te houden. Deze economische beweging wil aldus het hele economische denkpatroon dat onze geschiedenis typeert over boord gooien om plaats te maken voor een nieuw paradigma.

 

De scriptie “Degrowth: A viable business model?” brengt dit onderwerp in relatie tot de reële wereld. Degrowth wordt namelijk enorm veel tussen academici onderzocht alsook wordt bediscussieerd hoe een post-growth economie er zou moeten uitzien (hoe deze utopie tot leven komt als je wil). Echter, niemand kan het idee concretiseren. Iets wat uiterst noodzakelijk is als je een volledige samenleving wil hervormen. Deze scriptie wil net aan die nood beantwoorden.

 

Degrowth in een bedrijf?

Image removed.Daarom werd onderzocht of een dergelijke post-growth economie een haalbare omgeving kan zijn voor een bedrijf. Immers, hoe ver we de economie ook hervormen willen, bedrijven zullen de hoekstenen van ons economisch denken blijven. Concreet houdt dit in dat de scriptie criteria opbouwt voor wat degrowth inhoudt. Handbare criteria die omschrijven aan welke eisen een bedrijf in deze context idealiter moet voldoen en welke doelen het moet nastreven. De criteria zijn, omwille van het puur theoretische karakter van het degrowth-idee, afgeleid uit de literatuur. De bestaande papers omtrent het thema vormden met andere woorden de basis voor het afleiden van een aantal criteria die een bedrijf als ‘degrowth-bedrijf’ zouden moeten definiëren. Als resultaat werden criteria als het streven naar ‘sufficiency’ bekomen. Deze criteria zijn dan ook polyvalent inzetbaar voor verder onderzoek. Vervolgens werd een panel van zes bedrijven samengesteld. Deze bedrijven zijn geselecteerd op basis van hun extraordinaire aanpak op vlak van ecologische en ethische aspecten van ondernemen, alsook hun alternatieve visie op het winstbejag. Als resultaat werd een groep van zes allesbehalve doorsnee bedrijven samengesteld die vervolgens getoetst worden aan de hand van de opgestelde criteria uit de literatuur. Deze test werd voornamelijk uitgevoerd om te onderzoeken of het voor een commercieel bedrijf haalbaar zou zijn te opereren in een degrowth-context, namelijk de onderzoeksvraag van deze scriptie.

 

Wat dan?

Uit dit onderzoek bleek dat bijvoorbeeld het nakomen van sufficiency als bedrijfsdoel een struikelblok blijkt te zijn, alsook het merendeel van de andere criteria. De scriptie ontluikt dan ook, als allereerste in diens onderzoeksdomein, dat het degrowth-idee (zoals het momenteel naar voren geschoven wordt) niet haalbaar is. Een uiterst interessante bevinding voor wie verder wil denken en bouwen op literatuur in deze context. En bovenal een resultaat dat theoretische ontwikkelingen binnen deze context ongetwijfeld dwingt tot bijsturen. Geloven we nog langer in de waarde van deze degrowth-economie?

Bibliografie

Alier, J. M. (2009). Socially Sustainable Economic De growth. Development and Change, 40(6), 1099– 1119. Retrieved from https://doi.org/10.1111/j.1467-7660.2009.01618.

Asara, V., Otero, I., Demaria, F., & Corbera, E. (2015). Socially sustainable degrowth as a social– ecological transformation: repoliticizing sustainability. Sustainability Science, 10(3), 375–384. Retrieved from https://doi.org/10.1007/s11625-015-0321-9

Austin, J. E., & Seitanidi, M. M. (2012). Collaborative Value Creation: A Review of Partnering between Nonprofits and Businesses: Part 1. Value Creation Spectrum and Collaboration Stages. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 41(5), 726–758. Retrieved from https://doi.org/10.1177/0899764012450777

B Corporation. (2016). Patagonia, Inc. Retrieved April 23, 2018, from https://www.bcorporation. net/community/patagonia-inc

B Corporation. (2017). Fairphone. Retrieved April 25, 2018, from http://www.bcorporation.net/community/fairphone

B Corporation. (2017). MUD Jeans International. Retrieved April 27, 2018, from https://www.bcorporation. net/community/mud-jeans-international

Better Cotton Initiative. (n.d.) What does our logo mean. Retrieved April 28, 2018, from https://bettercotton.org/what -does-our-logo-mean

Bleys, B., Block, T., Defloor En, B., & Paredis, E. (2015). Hoe “ontgroeien”? Ideeën uit de degrowthbeweging. Oikos, 75(4), 32–40.

Bloemmen, M., Bobulescu, R., Tuyen, N., & Vitari, C. (2015). Microeconomic degrowth : The case of Community Supported Agriculture. Ecological Economics, 112, 110–115. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2015.02.013

Bocken, N. M. P., & Short, S. W. (2016). Towards a sufficiency-driven business model: Experiences and opportunities. Environmental Innovation and Societal Transitions, 18, 41–61. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.eist.2015.07.010

Bocken, N. M. P., & Short, S. W. (2016). Towards a sufficiency-driven business model: Experiences and opportunities. Environmental Innovation and Societal Transitions, 18, 41–61. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.eist.2015.07.010

Bocken, N. M. P., Short, S. W., Rana, P., & Evans, S. (2014). A literature and practice review to develop sustainable business model archetypes. Journal of Cleaner Production, 65, 42–56. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.11.039

Boons, F., & Lüdeke-Freund, F. (2013). Business models for sustainable innovation: State-of-the-art and steps towards a research agenda. Journal of Cleaner Production, 45, 9–19. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2012.07.007

Boons, F., Montalvo, C., Quist, J., & Wagner, M. (2013). Sustainable innovation, business models and economic performance: An overview. Journal of Cleaner Production, 45, 1–8. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2012.08.013

Bradley, R. (September 14 2015). The woman driving Patagonia to be (even more) radical. Retrieved May 20 from http://fortune.com/2015/09/14/rose-marcario-patagonia

Burlingham, B. (2005). Small giants : companies that choose to be great instead of big. New York, USA: Portfolio.

Burlingham, B. (2016). Small Giants: Companies that Choose to Be Great Instead of Big (2nd ed.). New York, USA: Penguin

Casadesus-Masanell, R., Crooke, M., Reinhardt, F., & Vasishth, V. (2009). Households’ Willingness to pay for “green” goods: Evidence from Patagonia’s introduction of organic cotton sportswear. Journal of Economics and Management Strategy, 18(1), 203–233. Retrieved from https://doi.org/10.1111/j.1530-9134.2009.00212.x

Chen, Y. S., & Chang, C. H. (2013). Greenwash and Green Trust: The Mediation Effects of Green Consumer Confusion and Green Perceived Risk. Journal of Business Ethics, 114(3), 489–500. Retrieved from https://doi.org/10.1007/s10551-012-1360-0

Chouinard, M.V. & Ridgeway, J. (2016). Family Business: Innovative On-Site Child Care Since 1983. Ventura, USA: Patagonia Books

Chouinard, Y. (2006) Let My People Go Surfing: the Education of a Reluctant Businessman (2nd ed.) New York, USA: Penguin

Chouinard, Y., Brown, M. S. (1997). Going organic: converting Patagonia's cotton product line. Journal of Industrial Ecology (1), 117-129. Retrieved from https://doi.org/10.1162/jiec.1997.1.1.117.

Chouinard, Y., Stanley, V. (2012). The responsible company: what We've learned from Patagonia's first 40 years. (1st ed.). Ventura, USA: Patagonia Books

Cooper, T. (2008). Slower Consumption Reflections on Product Life Spans and the “Throwaway Society.” Journal of Industrial Ecology, 9(1–2), 51–67. Retrieved from https://doi.org/10.1162/1088198054084671

Daly, H. E. (1973). Towards a steady-state economy. San Francisco, USA: Freeman
Daly, H. E. (1991) Steady-State Economics: Second Edition with New Essays. Washington, USA: Island Press.

Demaria, F., Schneider, F., Sekulova, F., & Martinez-Alier, J. (2013). What is degrowth? from an activist slogan to a social movement. Environmental Values, 22(2), 191–215. Retrieved from https://doi.org/10.3197/096327113X13581561725194

Easterlin, R. A., McVey, L. A., Switek, M., Sawangfa, 0., & Zweig, J.S. (2010) The happiness-income paradox revistited, Proceedings of the National Academy of Sciences, 107 (52), 22463-22468

Erickson, G., & Lorentzen, L. A. (2004). Raising the Bar: Integrity and Passion in Life and Business: The Story of Clif Bar Inc. San Fransico, USA: Jossey Bass

Eynde, S. Van, & Bachus, K. (2016). NON-STATE PARTICIPATION IN SUSTAINABLE MATERIALS MANAGEMENT : The Case of Fairphone. SuMMa Research paper (19).

Fischer, A., & Pascucci, S. (2017). Institutional incentives in circular economy transition: The case of material use in the Dutch textile industry. Journal of Cleaner Production, 155, 17–32. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.12.038

Foster, J. B. (2011). Capitalism and Degrowth — An Impossibility Theorem. Monthly Review, (January), 26–33.

Fournier, V. (2008). Escaping from the economy: the politics of degrowth. International Journal of Sociology and Social Policy, 28(11/12), 528–545. Retrieved from https://doi.org/10.1108/01443330810915233

Fournier, V. (2008). Escaping from the economy: the politics of degrowth. International Journal of Sociology and Social Policy, 28(11/12), 528–545. Retrieved from https://doi.org/10.1108/01443330810915233

Franke, N., & Piller, F. (2004). Value creation by toolkits for user innovation and design: The case of the watch market. Journal of Product Innovation Management, 21(6), 401–415. Retrieved from https://doi.org/10.1111/j.0737-6782.2004.00094.x

Georgescu-Roegen, N., 1975. Selections from “Energy and Economic Myths”. Southern Economic Journal 41 (3), 347-381

Georgescu-Roegen, N. (1977). The steady state and ecological salvation: a thermodynamic analysis. BioScience, 27, 266–270

Great Place to Work. (2017). Patagonia. Retrieved April 23, 2018, from http://reviews.greatplacetowork.com/patagonia

Great Place to Work. (2018). Clif Bar & Company. Retrieved April 18, 2018, from http://reviews.greatplacetowork.com/clif-bar-co

Greenpeace. (2017). Guide to greener electronics 2017. Retrieved May 1, 2018, from https://www.greenpeace.org/usa/reports/greener-electronics-2017

Hankammer, S., & Kleer, R. (2016). Degrowth and collaborative value creation: Reflections on concepts and technologies. Journal of Cleaner Production. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.03.046

Hardt, L., & O’Neill, D. W. (2017). Ecological Macroeconomic Models: Assessing Current Developments. Ecological Economics, 134, 198–211. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2016.12.027

Haucke, F. V. (2017). Smartphone-enabled social change: Evidence from the Fairphone case? Journal of Cleaner Production, 1-12. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.clepro.2017.07.014

Healy, H., Martinez-Alier, J., & Kallis, G. (2015). From ecological modernization to socially sustainable economic degrowth: lessons from ecological economics. In R. L Bryant (Red.), The international handbook of Political Ecology (pp. 577-590). Northampton, USA: Edward Elgar.

IFixit. (n.d.) Fairphone Repair. Retrieved May 1, 2018, from https://nl.ifixit.com/Device/Fairphone IFixit. (n.d.) Patagonia Care & Repair. Retrieved April 22, 2018 from

https://www.ifixit.com/patagonia

Jackson, T (2009). Prosperity without Growth – Economics for a Finite Planet. London, UK: Earthscan.

Jackson, T. (2017). Prosperity without growth: foundations for the economy of tomorrow. (2nd edition). London, UK: Routledge.

James, M. L. (2013). Sustainability and Integrated Reporting: Opportunities and Strategies for Small and Midsize Companies. Entrepreneurial Executive, 18, 17–28. Retrieved from http://proxy.library.stonybrook.edu/login?url=http://search.ebscohost.c… e&db=ent&AN=87744100&site=eds-live&scope=site

Johanisova, N., Crabtree, T., & Fraňková, E. (2013). Social enterprises and non-market capitals: A path to degrowth? Journal of Cleaner Production, 38, 7–16. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2012.01.004

Joyce, A., Paquin, R., & Pigneur, Y. (2015). The triple layered business model canvas: a tool to design more sustainable business models. ARTEM Organizational Creativity International Conference.

Juniper, C. (2007). Whole-Systems for Community and Organizational Sustainability Performance, (October), 1–31. Retrieved from http://www.sustainabilityleadershipinstitute.org/downloads/juniper_2007…

Kallis, G. (2011). In defence of degrowth. Ecological Economics, 70(5), 873–880. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2010.12.007

Kallis, G., Kerschner, & C., Martinez-Alier, J. (2012). The economics of degrowth. Ecological Economics, 84, 172–180. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2012.08.017

Kharpal, K. (May 11 2018) Meet the hydrogen-powered car trying to take on Tesla. Retrieved May 5, 2018, from https://www.cnbc.com/2018/05/11/riversimple-rasa-the-hydrogen-powered-c…- trying-to-take-on-tesla.html?

Khmara, Y., & Kronenberg, J. (2018). Degrowth in business: An oxymoron or a viable business model for sustainability? Journal of Cleaner Production, 177, 721–731. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.12.182

Latouche, S. (2009) Farewell to growth. Cambridge, UK: Polity Press

Layard, R. (2005). Happiness : Lessons from a new science. New York, USA: Pinguin.

Liesen, A., Dietsche, C., & Gebauer, J. (2015). Successful non-growing companies. Humanistic Management Network (25/15).

Magretta, J. (2012). Michael Porter: De essentie – Over competitie en strategie. Houten, The Netherlands: het Spectrum

Martínez-Alier, J. (2012). Environmental justice and economic degrowth: An alliance between two movements. Capitalism, Nature, Socialism, 23(1), 51–73. Retrieved from https://doi.org/10.1080/10455752.2011.648839

Meadows, D.H., Meadows, D.L., Randers, J. (1972) Limits to growth. New York, USA: Universe Books

Nußholz, J.L.K. (2017). Circular business models: Defining a concept and framing an emerging research field. Sustainability (Switzerland), 9(10), 14–17. Retrieved from https://doi.org/10.3390/su9101810

O’Neill, D.W. (2012). Measuring progress in the degrowth transition to a steady state economy. Ecological Economics, 84, 221–231. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2011.05.020

Odum, H.T., Odum, E.C. (2001. A Prosperous Way Down: Principles and Policies. Colorado, USA: University Press of Colorado

Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers, 5(7), 288. Retrieved from https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.0307-10.2010

Osterwalder, A., Pigneur, Y., & Tucci, C.L. (2005). Clarifying business models: origins, present, and future of the concept. Communications of the Association for Information Systems, 15(1), 1–43. Retrieved from https://doi.org/10.1.1.83.7452

Rasmussen, B. (2007). Business Models and the Theory of the Firm. Pharmaceutical Industry Project, (June), 1–11. Retrieved from http://www.cfses.com/documents/pharma/32- Business_Models_Rasmussen.pdf

Raworth, K. (2017). Doughnut economics : seven ways to think like a 21st-century economist. London, UK: Random House.

Rockström, J., Steffen, W., Noone, K., Persson, Å., Chapin, F.S., Lambin, E.F., Lenton, T.M., Scheffer, M., Folke, C., Schellnhuber, H.J., Nykvist, B., de Wit, C.A., Hughes, T., van der Leeuw, S., Rodhe, H., Sörlin, S., Snyder, P.K., Costanza, R., Svedin, U., Falkenmark, M., Karlberg, L., Corell, R.W., Fabry, V., Hansen, J., Walker, B., Liverman, D., Richardson, K., Crutzen, P., Foley, J. A. (2009). A safe operating space for humanity. Nature, 461, 472–475.

Rothenberg, S. (2007). Sustainability through servicizing. Mit Sloan Management Review, 48(48216), 83+. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2005.12.008

Schneider, F., Kallis, G., & Martinez-Alier, J. (2010). Crisis or opportunity? Economic degrowth for social equity and ecological sustainability. Introduction to this special issue. Journal of Cleaner Production, 18(6), 511–518. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2010.01.014

Steffen, W., Richardson, K., Rockström, J., Cornell, S.E., Fetzer, I., Bennett, E. M., Biggs, R., Carpenter, S.R., de Vries, W., de Wit C.A., Folke, C., Gerten, D., Heinke, J., Mace, G.M., Persson, L.M., Ramanathan V., Reyers, B., Sörlin, S. (2015). Sustainability. Planetary boundaries: guiding human development on a changing planet. Science (New York, N.Y.), 347(6223): 1259855. Retrieved from https://doi.org/10.1126/science.1259855

Stubbs, W., & Cocklin, C. (2008). Conceptualizing a “sustainability business model.” Organization and Environment, 21(2), 103–127. Retrieved from https://doi.org/10.1177/1086026608318042

Sustainable Finance Lab & Circl Economy. (2018). The circular Phone. Retrieved May 3, 2018, from http://sustainablefinancelab.nl/en/the-circular-phone

Upward, A., & Jones, P. (2016). An Ontology for Strongly Sustainable Business Models Defining an Enterprise Framework Compatible With Natural and Social Science. Business Models for Sustainability: Entrepreneurship, Innovation and Transformation, 29, 97-123. Retrieved from https://doi.org/10.1177/1086026615592933

Van den Bergh, J. C. J. M. (2011). Environment versus growth - A criticism of “degrowth” and a plea for “a-growth.” Ecological Economics, 70(5), 881–890. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2010.09.035

Velden, M. Van Der. (2014). Re-politicising Participatory Design: What can we learn from Fairphone.

Proceedings of the 9th International Conference on Culture, Technology, and Communication, 2014. Retrieved from http://dis.ifi.uio.no/sites/default/files/googlescholar/maja-van-der-ve…- fairphone.pdf

Victor, P. A. (2012). Growth, degrowth and climate change: A scenario analysis. Ecological Economics, 84, 206–212. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2011.04.013

Victor, P. A., & Rosenbluth, G. (2007). Managing without growth. Ecological Economics, 61(2–3), 492– 504. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2006.03.022

Wahlen, S., & Laamanen, M. (2015). Consumption, lifestyle and social movements. International Journal of Consumer Studies, 39(5), 397–403. Retrieved from https://doi.org/10.1111/ijcs.12237

Wash, R. (2013). The value of completing crowdfunding projects. Proceedings of the 7th International Conference on Weblogs and Social Media, ICWSM 2013, 631–639. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.tcs.2015.02.018

Wells, P. (2016). Degrowth and techno-business model innovation: The case of Riversimple. Journal of Cleaner Production, 1–7. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.06.186

Wernick, T., Strahl, C. (2015) Fairphone: Sustainability from the Inside-Out and Outside-In. Sustainable Value Chain Management, 123-139. Retrieved from https://doi.org/10.1007/978-3- 319-12142-0_3

Williams, E. F. (2015) Green Giants. How smart companies turn sustainability into billion-dollar businesses. Nashville, USA: AMACOM

Wirtz, B.W. (2011). Business Model Management. Design - Instruments - Success Factors. Wiesbaden, Germany: Gabler

Worrell, R., & Appleby, M. C. (2000). STEWARDSHIP OF NATURAL RESOURCES : DEFINITION, ETHICAL AND PRACTICAL ASPECTS, Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 12, 263–277

Yin, R. K. (2006). Case Study Reserach - Design and Methods. Clinical Research, 2, 8–13. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.jada.2010.09.005

Young, W., & Tilley, F. (2006). Can businesses move beyond efficiency? The shift toward effectiveness and equity in the corporate sustainability debate. Business Strategy and the Environment, 15(6), 402–415. Retrieved from https://doi.org/10.1002/bse.510

Zweig, K. (1979). Smith, Malthus, Ricardo, and Mill. The forerunners of limits to growth. Futures, 11(6), 510–523. Retrieved from https://doi.org/10.1016/0016-3287(79)90048-X

Universiteit of Hogeschool
Business Economics- main subject corporate finance
Publicatiejaar
2018
Promotor(en)
Brent Bleys
Kernwoorden
Share this on: