Behavioral Finance: de rol van de technologische evolutie voor de particuliere belegger.

Michel Veeckmans
Persbericht

Behavioral Finance: de rol van de technologische evolutie voor de particuliere belegger.

Dat menselijk gedrag de investeringsbeslissingen beïnvloedt, is al langer dan vandaag geweten. Benjamin Graham zei ooit: de investeerder zijn grootste probleem, en zelfs zijn grootste vijand, is waarschijnlijk hijzelf.

 

Als we dan dit gegeven extraheren naar de maatschappij van vandaag waarin technologie alsmaar een meer overheersende rol speelt, kunnen we ons gaan afvragen welke interacties zich hiertussen voordoen. Alles moet hier en nu gebeuren. Mensen willen hun beleggingen op de voet kunnen volgen wat het lange termijn denken niet ten goede komt. Wanneer de belegger dag na dag ziet dat zijn investeringen lang niet zo rendabel blijken als hij had gehoopt, zal dat automatisch meer emoties teweegbrengen en een negatieve impact veroorzaken. Wat allemaal haaks staat op zijn lange termijn doelstellingen.

Bibliografie

Zie scriptiebestand.

Universiteit of Hogeschool
Bedrijfsmanagement: Financie- en verzekeringswezen
Publicatiejaar
2018
Promotor(en)
Siem de Ruijter
Kernwoorden
Share this on: