WELKE ASPECTEN ZOUDEN ERVOOR KUNNEN ZORGEN DAT OUDERS HET OPVOEDINGSONDERSTEUNEND AANBOD OVERTUIGEND GENOEG VINDEN?

Ornella Michiels
Persbericht

Een Zuid-Afrikaanse moeder en haar opvoeding van een blind/slechtziend kind

Zie bijlage. 

Bibliografie

Amos, P.M. (2013). Parenting in South American and African Contexts: Chapter 4 Parenting and Culture – Evidence from Some African Communities. Intech. Geraadpleegd op 22 mei 2017, via https://cdn.intechopen.com/pdfs-wm/45760.pdf

Bakker, C., Bakker, I., Terpstra, L., & van Dijke, A. (1998). Balansmodel. Geraadpleegd op 26 mei, via file:///C:/Users/ornel/Downloads/BalansmodelBakker%20(2).pdf

Children's Amendment Act from 2007. (2008, 18 maart). Government Gazette. Geraadpleegd op 15 mei 2017, via http://www.gov.za/sites/www.gov.za/files/a41-07.pdf

Daems, J., & Denolf, A-M. (september 2014). Visuele beperking: Visual impairment or vision impairment. Geraadpleegd op 28 mei 2017, via  file:///C:/Users/ornel/Downloads/10.GL.Visuele%20beperking.pdf

Early Inspiration [website]. (2017). Geraadpleegd op 30 mei 2017, via http://www.earlyinspiration.co.za/

Gringhuis, D., Moonen, J.M.G. & van Woudenberg, P.A. (2010). Ziekten en handicaps: Slechtziende en blinde kinderen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Geraadpleegd op 20 mei 2017, via https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-90-313-7834-0_14?LI=true

Hendrickx, V., & Van Litsenborgh, L. (2016-2017). Orthopedagogische verkenning 1 [cursus]. Antwerpen: Karel de Grote Hogeschool.

Jacob, N., & Niemann, S. (2000). Helping Children Who Are Blind. California: Hesperian Health Guides. Geraadpleegd op 14 mei 2017, via http://en.hesperian.org/hhg/Helping_Children_Who_Are_Blind

Opvoedingswinkel Antwerpen. (2017). Visie op opvoedingsondersteuning. Geraadpleegd op 14 mei 2017, via http://www.opvoedingswinkelantwerpen.be/files/pdf/visie-op-opvoedingson…

Lemmens, M. (27 juli 2013). Een klik met de Xhosa. Geraadpleegd op 30 mei 2017, via http://stemmenvanafrika.nl/een-klik-met-de-xhosa/

Louw, A. E., & Louw D.A. (2014). Child and adolescent development (2nd ed.) Bloemfontein: Psychology Publications.

National Children's Rights Committee (South Africa). (1992). The Children’s Charter of South Africa. National Children’s Rights Committee.

Nduru, M. (8 februari 2007). Ruim helft Zuid-Afrikaanse kinderen leeft in armoede. Geraadpleegd op 30 mei 2017, via http://www.mo.be/artikel/ruim-helft-zuid-afrikaanse-kinderen-leeft-armo…

Nkosinathi Foundation. (2016). Annual report 2016-2017. Port Elizabeth: Nkosinathi Foundation.

Ruijssenaars, A.J.J.M., van den Bergh, P.M., & van Drenth J.M.L. (2012). Orthopedagogiek. Ontwikkelingen, theorieën en modellen. (pp. 203-204). Antwerpen-Apeldoorn: Garant.

 

Sectorcommissie Hogeschoolonderwijs van de Vlaamse onderwijsraad. (z.d.). Studie 66: Opleidingsprofiel Orthopedagogie. Geraadpleegd op 15 mei 2017, via http://www.vlor.be/sites/www.vlor.be/files/studie_066_opleidingsprofiel…

Visio. (2017). Blind. Geraadpleegd op 17 mei 2017, via https://www.visio.org/slechtziend-of-blind/blind

Vlaamse overheid. (2017). Wat is opvoedingsondersteuning? Geraadpleegd op 12 mei 2017, via http://www.expoo.be/wat-is-opvoedingsondersteuning

 

 

Universiteit of Hogeschool
Orthopedagogie
Publicatiejaar
2017
Promotor(en)
Lieve Geerts
Share this on: