Research-based learning in het hoger onderwijs: een quasi-experimentele studie in de eerste bachelor pedagogische wetenschappen

Laura Wagemans
Persbericht

Eerste bachelor studenten, zijn ze klaar om onderzoek te voeren?

Studenten eerste bachelor zijn (vaak) net afgestudeerd van het middelbaar en hebben in de bachelor jaren tijd nodig om kennis te maken met de academische wereld en het wetenschappelijk onderzoek dat ermee gepaard gaat. Daarom is het onmogelijk om al meteen aan de slag te gaan met de complexe kennis en vaardigheden, die nodig zijn om onderzoek te voeren en te verwerken. Eerste bachelor studenten kunnen dit namelijk niet. Of toch wel?

Onderzoek wijst uit dat…

De laatste tijd wordt onderzoek steeds belangrijker, vroeger kwamen de subsidies voor de hoger onderwijsinstellingen van het aantal afgestudeerde studenten. Nu wordt dit gebaseerd op basis van zowel het aantal afgestudeerde studenten als het aantal gepubliceerde wetenschappelijke artikels. Waarom is het dan zo dat studenten vaak pas in de derde bachelor geconfronteerd worden met onderzoek? Zelf voelde ik mij in mijn bachelor jaren vaak onbekwaam om onderzoek te lezen, te verwerken of te voeren. Wanneer lesgevers vertelden over wetenschappelijke databanken en het juist refereren van auteurs, klonk dit als Chinees in mijn oren. Het schaamrood komt op mijn wangen wanneer ik nu mijn taken uit de bachelor jaren teruglees. Waarom heb ik het daar zo moeilijk mee gehad? Zou ik er voordeel uit gehaald hebben indien er vanaf de eerste bachelor intensief met onderzoek aan de slag gegaan werd? Zou het überhaupt mogelijk kunnen zijn om hier reeds vroeger mee van start te gaan? Dat is wat deze masterproef onderzocht. Research-based learning werd hierbij gebruikt als mogelijke invalshoek. Research-based learning (RBL) is letterlijk vertaald onderzoeksgebaseerd leren en is een methode van lesgeven waarbij vertrokken wordt vanuit onderzoek om zo leerstof te verwerken en kennis en vaardigheden op te doen. Het is hierbij van belang dat de lesgever duidelijk maakt dat het omgaan met onderzoek enige voorzichtigheid en kritische ingesteldheid vereist. De jongste jaren wordt je namelijk met “onderzoek” overrompeld. Het ene onderzoek wijst uit dat een glaasje rode wijn per dag goed is voor de gezondheid terwijl het andere onderzoek juist het tegendeel bewijst. Volgende quote zet ook aan tot nadenken: “Enough research will tend to support your conclusions” – Arthur Bloch.

Onderzoekception (= onderzoek over onderzoek)

De deelnemers aan dit onderzoek waren 197 eerste bachelor studenten uit de opleiding pedagogische wetenschappen aan de Universiteit van Gent. Binnen het vak “Onderwijskunde” werden opdrachten geïmplementeerd waar ze in het eerste semester intensief met onderzoek aan de slag gingen. Met intensief wordt dan ook bedoeld dat ze bijna elke week een deadline hadden. Zo schreven ze een abstract, dit is een korte samenvatting van een wetenschappelijk artikel. Daarnaast analyseerden ze data, dit deden ze door videofragmenten te coderen. Ze werkten ook definities van concepten uit op basis van verschillende wetenschappelijke artikels. Om na te gaan of RBL een effect had, was er ook nood aan een controlegroep die geen RBL opdrachten kregen. Maar omdat we iedereen van de eventuele voordelen van RBL wilden laten genieten, besloten we om met een cross-over design te werken. Dit betekent dat de studenten in het midden van het onderzoek wisselden van testgroep naar controlegroep en vice versa. Alle studenten vulden zowel voor de aanvang van het onderzoek, tussentijds en na het onderzoek een vragenlijst in. Deze vragenlijst bevraagde de onderzoeksmotivatie, het zelfvertrouwen omtrent onderzoek, de ambitie om onderzoek te voeren, de onderzoekservaring en de onderzoeksvaardigheden van de studenten. Zo konden we een evolutie in kaart brengen. 

De RBL opdrachten hebben weldegelijk hun effect gehad en er kon dus aangetoond worden dat de studenten vooruit gingen op de ontwikkelde onderzoeksvaardigheden. Maar dit gold slechts voor de groep studenten die meteen aan de start van het onderzoek met RBL aan de slag gingen. Dit toont dus aan dat er zeker nood is om meteen aan de start van het hoger onderwijs in te zetten op RBL. Een opmerkelijk resultaat was dat de motivatie voor onderzoek daalde. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de studenten door de enorme taaklast gedemotiveerd werden. 

De studenten zijn er klaar voor, nu het hoger onderwijs nog

Deze masterproef heeft dus zeker aangetoond dat eerste bachelor studenten onderzoek kunnen verwerken en voeren. Zolang ze de juiste tools krijgen en de lesgever genoeg tijd neemt om het in de les te implementeren. In een maatschappij waar onderzoek steeds een grotere rol speelt, is het bijgevolg logisch om studenten vroeger te laten kennismaken met onderzoek.

Bibliografie

Bandura, A. (2006). Guide for constructing self-efficacy scales. Self-Efficacy Beliefs of Adolescents, 307–337. doi:10.1017/CBO9781107415324.004

Barnett, R., Dill, D., Bond, C., Healey, M., Hughes, M., Naidoo, R., ... Scott, P. (2005). Reshaping the University: New Relationships between Research, Scholarship and Teaching. (R. Barnett, Ed.). Maidenhead (UK): McGraw-Hill Education.

Breen, R., & Lindsay, R. (1999). Academic research and student motivation. Studies in Higher Education, 24(1), 75-93. doi:10.1080/03075079912331380158

Brew, A. (2013). Understanding the scope of undergraduate research: A framework for curricular and pedagogical decision-making. Higher Education, 66(5), 603– 618. doi:10.1007/s10734-013-9624-x

Burke, L.A., & James, K.E. (2008). Powerpoint-based lectures in business education: An empirical investigation of student-perceived novelty and effectiveness. Business Communication Quarterly, 71, 277–296. doi:10.1177/1080569908317151

Cantù, F. J., Galeano, N., & Morales-Menendez, R. (2012). Developing Research Skills in Undergraduate Students through an Internship Program in Research and Innovation. International Journal of Engineering Education, 28(1), 48–56.

De Backer, L., Van Keer, H., Moerkerke, B., & Valcke, M. (2016). Examining evolutions in the adoption of metacognitive regulation in reciprocal peer tutoring groups. Metacognition and Learning, 11, 187-213. doi:10.1007/s11409-015- 9141-7

De Kock, L., & Vercruysse, N. (2009). De financiering van het hoger onderwijs in Vlaanderen. Documentatieblad FOD Financiën, 69(4), 91–137.

De Wever, B., Hämäläinen, R., Voet, M., & Gielen, M. (2015). A wiki task for first- year university students: The effect of scripting students’ collaboration. Internet and Higher Education, 25, 37–44. doi:10.1016/j.iheduc.2014.12.002

De Wever, B., Van Keer, H., Schellens, T., & Valcke, M. (2007). Applying multilevel modelling to content analysis data: Methodological issues in the study of role assignment in asynchronous discussion groups. Learning and Instruction, 17(4), 436-447. doi:10.1016/j.learninstruc.2007.04.001
40

De Wever, B., Van Keer, H., Schellens, T., & Valcke, M. (2009). Structuring asynchronous discussion groups: the impact of role assignment and self‐ assessment on students' levels of knowledge construction through social negotiation. Journal of Computer Assisted Learning, 25(2), 177-188. doi:10.1111/j.1365-2729.2008.00292.x

De Wever, B., Van Keer, H., Schellens, T., & Valcke, M. (2011). Assessing collaboration in a wiki: The reliability of university students’ peer assessment. Internet and Higher Education, 14(4), 201–206. doi:10.1016/j.iheduc.2011.07.003

Edwards, A. L. (1953). The relationship between the judged desirability of a trait and the probability that the trait will be endorsed. Journal of Applied Psychology, 37(2), 90-93. doi:10.1037/h0058073

Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS. London: Sage publications. Hattie, J., & Marsh, H. W. (1996). The Relationship Between Research and Teaching: A Meta-Analysis. Review of Educational Research, 66(4), 507–542. doi:10.3102/00346543066004507

Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of educational research, 77(1), 81-112. doi:10.3102/003465430298487

Healey, M. (2005). Linking Research and Teaching to Benefit Student Learning. Journal of Geography in Higher Education, 29(2), 183–201. doi:10.1080/03098260500130387

Healey, M., Jordan, F., Pell, B., & Short, C. (2010). The research–teaching nexus: a case study of students’ awareness, experiences and perceptions of research. Innovations in Education and Teaching International, 47(2), 235–246. doi:10.1080/14703291003718968

Knutson, K., Smith, J., Nichols, P., Wallert, M. A., & Provost, J. J. (2010). Bringing the excitement and motivation of research to students; Using inquiry and research-based learning in a year-long biochemistry laboratory Part II-research- based laboratory-a semester-long research approach using malate dehydrogenase as a research m. Biochemistry and Molecular Biology Education, 38(5), 324– 329. doi:10.1002/bmb.20401

Levy, P., & Petrulis, R. (2012). How do first-year university students experience inquiry and research, and what are the implications for the practice of inquiry-based learning? Studies in Higher Education, 37(1), 85–101. doi:10.1080/03075079.2010.499166

Neill, U. S. (2007). Personal perspective How to write a scientific masterpiece. The Journal of Clinical Investigation, 117(12), 3599–3602. doi:10.1172/JCI34288.

Ng, E. M. W. (2016). Fostering pre-service teachers’ self-regulated learning through self- and peer assessment of wiki projects. Computers and Education, 98, doi:10.1016/j.compedu.2016.03.015

Rotsaert, T., Panadero, E., Schellens, T., & Raes, A. (2017). “Now you know what you’re doing right and wrong!” Peer feedback quality in synchronous peer assessment in secondary education. European Journal of Psychology of Education, 1-21. doi:10.1007/s10212-017-0329-x

Schafer, J. L., & Graham, J. W. (2002). Missing data: our view of the state of the art. Psychological methods, 7(2), 147. doi:10.1037//1082-989X.7.2.147

Schellens, T., Van Keer, H., Valcke, M., & De Wever, B. (2007). Learning in asynchronous discussion groups: a multilevel approach to study the influence of student, group and task characteristics. Behaviour & Information Technology, 26(1), 55-71. doi:10.1080/01449290600811578

Spronken-Smith, R., Brodeur, J., Kajaks, T., Luck, M., Myatt, P., Verburgh, A., ... & Wuetherick, B. (2013). Completing the research cycle: A framework for promoting dissemination of undergraduate research and inquiry. Teaching and Learning Inquiry: The ISSOTL Journal, 1(2), 105-118. doi:10.2979/teachlearninqu.1.2.105

Srikoon, S., Bunterm, T., Samranjai, J., & Wattanathorn, J. (2014). Research Synthesis of Research-based Learning for Education in Thailand. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116, 913–917. doi:10.1016/j.sbspro.2014.01.319

Taylor, S., Ryan, M., & Pearce, J. (2015). Enhanced student learning in accounting utilising web-based technology, peer-review feedback and reflective practices: a learning community approach to assessment. Higher Education Research & Development, 4360, 1–19. doi:10.1080/07294360.2015.1024625

Valcke, M. (2007). Onderwijskunde als ontwerpwetenschap: Een inleiding voor ontwikkelaars van instructie en voor toekomstige leerkrachten. Gent: Academia Press.

Van der Donk, C., & Van Lanen, B. (2015). Onderzoekend leren: een stappenplan voor onderzoeksopdrachten. Geraadpleegd op 28 juli 2016, van http://www.onderzoekendleren.com

Vanderhoven, E., Raes, A., Montrieux, H., Rotsaert, T., & Schellens, T. (2015). What if pupils can assess their peers anonymously? A quasi-experimental study. Computers & Education, 81, 123-132. doi:10.1016/j.compedu.2014.10.001

Visser-Wijnveen, G. J., van der Rijst, R. M., & van Driel, J. H. (2016). A questionnaire to capture students’ perceptions of research integration in their courses. Higher Education, 71(4), 473–488. doi:10.1007/s107340159918-2

Wannapiroon, P. (2014). Development of Research-based Blended Learning Model to Enhance Graduate Students’ Research Competency and Critical Thinking Skills. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 136, 486–490. doi:10.1016/j.sbspro.2014.05.361

Zimmerman, B.J. (1990). Self-regulated learning and academic achievement: An overview. Educational Psychologist, 25(1), 3–17. doi:10.1207/s15326985ep2501_2

Universiteit of Hogeschool
Master of Science in de pedagogische wetenschappen: pedagogiek en onderwijskunde
Publicatiejaar
2017
Promotor(en)
Prof. dr. Martin Valcke
Kernwoorden
Share this on: