Incidental English Grammar Acquisition by Belgian Pupils in the First Grade of Secondary School

Quentin Decourcelle
Persbericht

Leer onbewust een vreemde taal

Wist je dat het contact met het Engels duidelijk verschillend is in Wallonië en Vlaanderen? Tieneke, een twaalfjarig meisje uit Wervik (West-Vlaanderen), kijkt iedere dag haar tekenfilmpjes in het Engels. Ze beweert verder dat ze haar tekenfilmpjes perfect verstaat alhoewel ze nog geen lessen Engels heeft gevolgd. In vergelijking, Paul, een dertienjarige jongen uit Komen (Henegouwen), heeft een voorkeur voor tv-series in het Frans. De taalvoorkeur van die twee tieners geldt ook voor andere hobby’s zoals naar muziek luisteren, op het internet surfen of tijdens het gamen. Hebben die taalgewoontes een invloed op hun kennis van het Engels? Leren die kinderen Engels op een gelijkaardig manier of heeft hun moedertaal een onbewuste invloed op het leerproces? Hoe raken Vlaamse en Waalse leerlingen in contact met Engelse grammatica? Wat zijn hun belangrijkste bronnen met de Engelse taal?

Al die vragen leidden tot een onderzoek in verband met het onderwijs en het verwerven van een vreemde taal, in dit geval het Engels. Het onderzoek werd verricht bij Vlaamse en Waalse twaalfjarigen. De kinderen zaten in het eerste middelbaar en volgenden nog geen lessen Engels. De 232 deelnemers beantwoorden een test over de Engelse grammatica. De Vlaamse leerlingen (108) hadden een gemiddelde score van 30 op 40 terwijl hun Waalse tegenhangers (124) een gemiddelde score van 19 behaalden. Waarom is er een dergelijk groot verschil? Wat kan dat verschil verklaren? Hoe komt dat? Wel, het verschil qua resultaten wordt gekoppeld aan hun dagdagelijkse gewoontes.

Televisie

Vlaamse kinderen kijken regelmatig naar Engelse gesproken tv-programma’s terwijl dit zelden het geval is bij Waalse leerlingen. In feit, Vlaamse tv-uitzenders zoals vier, canvas en VTM, zenden een Engelse tv-programma met ondertiteling uit. In tegenstelling, Waalse uitzenders, bij voorbeeld RTBF, RTL-TVI en AB3, maken gebruik van dubbing voor anderstalige tv programma’s. Niettemin, Waalse kinderen die gewoonlijk naar Engelse gesproken tv programma’s kijken of die naar Engelstalige films kijken in de bioscoop presteren ook hoog op de grammaticale test. Met andere woorden, een regelmatig contact met Engelse gesproken tv-programma’s onafhankelijk van de moedertaal bevordert het grammaticale kennis van die taal.

Muziek

Iedereen zet eens de radio aan om naar muziek te luisteren en vaak hoort men Engelstalig muziek. De meeste kinderen zijn dol op Engelse liedjes van Justin Bieber, Rihanna of Lady Gaga. Het is dus niet verrassend dat Belgische kinderen ook Engelse leren dankzij naar muziek te luisteren. Het blijkt verder dat Vlaamse kinderen liefhebbers zijn van Engelstalig muziek terwijl hun Waalse tegenhangers liefhebbers zijn van Franse muziek en Engelse muziek. Daardoor zijn de Vlaamse kinderen nog eens meer in contact met het Engels en dus scoren ze ook hoger op de grammaticale test.

Computer

Het gebruik van de computer in het Engels komt ook vaker voor in Vlaanderen dan in Wallonië. Bijvoorbeeld, twaalfjarigen kinderen uit Vlaanderen kijken regelmatig naar Engelstalig filmpjes op YouTube. Die kinderen behalen de hoogste scores. Wat gamen betreft, is er een duidelijk verschil tussen jongens en meisjes. Jonge meisjes spelen bijna nooit in het Engels op de computer. In feit, 3 meisjes op een totaal van 232 leerlingen speelden soms op de computer. De jongens, onafhankelijk van de regio, presteren hoog wanneer ze maximum één à twee uur per dag online in het Engels gamen. Dus, beperkt online gamen heeft een positief effect op de kennis van de Engelse grammatica bij jonge kinderen.

Motivatie

Men denkt vaak dat zin hebben in taal leren noodzakelijk is om een vreemde taal onder de knie te krijgen. Uit het onderzoek blijkt het dat iedere kind, zowel Vlaams als Waalse leerlingen, al Engels hebben verworven alhoewel die kinderen geen lessen Engels hebben gevolgd. Verder blijkt het dat kinderen die niet gemotiveerd zijn door het Engels ook een basische kennis van het Engels hebben verworven. In vergelijking, kinderen die dol zijn op het Engels hebben gemiddelde dezelfde score als de kinderen met een negatieve motivatie, maar de resultaten tonen ook dat een positieve motivatie het leerproces van de Engelse grammatica vergemakkelijkt.

Kortom, Vlaamse leerlingen hebben een betere basische kennis van het Engels dan hun Waalse tegenhangers omdat ze regelmatig naar Engelse programma’s luisteren of kijken. Met andere woorden zijn ze dagelijks in contact met het Engels. Dus, Tieneke en Paul zijn goed bezig want allebei zijn Engels aan het leren dankzij hun regelmatig contact met die taal. Bovendien gebeurt dit onbewust. Ouders, geniet van de kans om van uw kind een kei te maken in het Engels!

Bibliografie

Abdi, K. 2011. “She really only speaks English”: Positioning, language ideology, and heritage language learners. The Canadian Modern Language Review, 67(2), 161-189.

Abrahamsson, N. & Hyltenstam, K. 2008. The robustness of aptitude effects in near-native second language acquisition. Studies in Second Language Acquisition, 30(4), 481-509.

Blondin, Christiane, Annick Fagnant & Cristelle Goffin. 2008. L’apprentissage des langues en Communauté française: curriculum, attitudes des élèves et auto-évaluation. Education - Formation e-289, 73-92.  

Blondin, Christiane & Marie-Hélène Straeten. 2002. Généralisation de l’apprenstissage d’une langue modern à l’école primaire. Recherche en Education, 76(01), 1-439.

Brown, Roger. 1973. A first language: the early stages. Cambridge, MA: Harvard University Press. 

Carroll, J.B. & Sapon, S.M. 1959. Modern language aptitude test. New York: Psychological Corporation. 

Cazden, Courtney B., Herlinda Cancino, Ellen J. Rosansky & John H. Schumann. 1975. Second Language Acquisition Sequences in Children, Adolescents and Adults. Final Report, US Department of health, Education, and Welfare.

Chomsky, Noam. 1965. Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge, MA: MIT Press

Chomsky, Noam. 1986. Knowledge of language: its nature, origin, and use. Westport, CT: Praeger. 

Clark, Eve V. 2009. First language acquisition. Cambridge University Press.

Cook, Vivian. 2013. Second language learning and language teaching, 4th edn. London: Routledge. 

Crystal, David. 2003. English as a global language, 2nd edn. Cambridge: Cambridge University Press.

Crystal, David. 2003. The Cambridge Encyclopedia of the English language, 2nd edn. Cambridge: Cambridge University Press.  
Cummins, Jim. 1979. Cognitive/Academic Language Proficiency, Linguistic Interdependence, the Optimum Age Question and Some Other Matters. Working Papers on Bilingualism, 19.

Curtiss, Susan. 1977. Genie: a psycholinguistic study of a modern-day "wild child". New  York, NY: Academic Press. 

Dąbrowska, Ewa. 2012. Different speakers, different grammars: Individual differences in native language attainment. Linguistic Approaches to Bilingualism, 2(3), 219-253.

De Bot, Kees & Margie Berns. 2007. Determinants of contact, proficiency and attitudes. In Berns, Margie, Kees de Bot & Uwe Hasebrink. 2007. In the presence of English: Media and European Youth. Dordrecht: Springer. 71-88.
112
 
Deci, Edward L. & Richard M. Ryan. 2008. Self-determination theory: A macrotheory of human motivation, development, and health. Canadian Psychology/Psychologie canadienne, 49(3), 182. 

Decourcelle, Quentin. 2016. A Comparison of the Knowledge of English Grammar by Flemish and Walloon Pupils in the First Grade of Secondary School. Unpublished BA dissertation: Ghent University.

Decourcelle, Quentin. 2017. .An Exploration Study: Language Dynamics in a Flemish School set in Comines. Unpublished paper: Ghent University

De Keyser, Robert. 2012. Age effects in second language learning. In Gass, Susan M. and Alison Mackey. 2012. The Routledge Handbook of Second Language Acquisition. 442 460. London: Routledge. 

De Standaard. 2014, August 27. 25 Vlaamse scholen beginnen met immersie-onderwijs. De Standaard. Retrieved from http://www.standaard.be/cnt/dmf20140827_01235158

De Swart, Henriëtte. 2009. Expression and interpretation of negation: an OT typology. Dordrecht: Springer.

De Villiers, Jill G., & Peter A. De Villiers. 1973. A cross-sectional study of the acquisition of grammatical morphemes in child speech. Journal of psycholinguistic research, 2(3), 267-278.

Duff, Patricia. 2012. Identity, agency and second language acquisition. In Gass, Susan M. & Allison Mackey. 2012. The Routledge Handbook of Second Language Acquisition. 410-427. London: Routledge.

Dulay, Heidi & Marina Burt. 1973. Should we teach children syntax?. Language learning, 23(2), 245-258.

Dulay, Heidi and Burt Marina. 1974. Natural sequences in child second language acquisition. Language learning, 24(1), 37-53.

Duyck, Marieke. 2013. The acquisition of English productive and receptive vocabulary of Walloon secondary school children prior to English instruction. MA dissertation:  Ghent University.

Ellis, Rod. 1985. Understanding Second Language Acquisition, 1st edn. Oxford: Oxford University Press.

Ellis, Rod. 1994. The study of second language acquisition. Oxford: Oxford University Press. 

Ellis, Rod, 2015. Understanding Second Language Acquisition, 2nd edn. Oxford: Oxford University Press.

European Commission. 1997. Eurobarometer 44 (Standard). Brussels: European Commission.

Gardner, Robert & Wallace Lambert. 1972. Attitudes and motivation in second language learning. Rowley, MA: Newbury House.

Gass, Susan. M. 2013. Second language acquisition: An introductory course. London: Routledge.
113
 
Gilquin, Gaëtanelle & Sylviane Granger. 2011. From EFL to ESL: Evidence from the International Corpus of Learner English. In: Mukherjee J., Exploring Second-Language Varieties of English and Learner Englishes: Bridging a Paradigm Gap. Amsterdam: Benjamins. 55-78.

Ginsburgh, Victor & Shlomo Weber. 2006. La dynamique des langues en Belgique. Regards Economiques, 42(1), 1-10.

Goethals, Michael. 1997. English in Flanders (Belgium). World Englishes, 16(1), 105-114. 

Granena, Gisela. 2012. Age differences and cognitive aptitudes for implicit and explicit learning in ultimate second language attainment. College Park, Maryland, MD: University of Maryland PhD thesis.

Haynes, Judie. 2007. Explaining BICS and CALP. Retrieved from http://www.everythingesl.net/inservices/bics_calp.php. Accessed April 10, 2017.

Horwitz, Elaine K., Michael B. Horwitz & Joann Cope. 1986. Foreign language classroom anxiety. The Modern Language Journal, 70(2), 125-132.

Houthuys, Siona. 2011. The differences between Flemish pupils acquiring English and Walloon pupils acquiring English before the input of formal instruction. MA dissertation: Ghent University. 

Jenkins, Jennifer. 2003. World Englishes: A resource book for students. Psychology Press.

Jia, Gisela and Akiko Fuse. 2007. Acquisition of grammatical morphology by native Mandarin speaking children and adolescents: Age-related differences. Journal of Speech, Language and Hearing Research, 50(5), 1280-1299.

Kachru, Braj B. 1992. Teaching World Englishes. In Braj B. Kachru (ed.), The other tongue: English across cultures 2nd edn, 355-365. Urbana: University of Illinois Press.

Kersten, Kristin et al. 2010. ELIAS: Early Language and Intercultural Acquisition Studies. Retrieved from http://www.elias.bilikita.org/ 

Klein, Wolfgang. 1986. Second language acquisition. Cambridge: Cambridge University Press.

Koolstra, Cees. M. & Joannes WJ Beentjes. 1999. Children's vocabulary acquisition in a foreign language through watching subtitled television programs at home. Educational Technology Research and Development, 47(1), 51-60.

Krashen, Stephen. 1982. Principles and practice in second language acquisition. Oxford: Pergamon. 

Lardiere, Donna. 2008. Feature assembly in second language acquisition. In J. M. Liceras, H. Zobl, and H. Goodluck (eds.), The role of formal features in second language acquisition, 106-140. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Lardiere, Donna. 2012. Linguistic approaches to second language morphosyntax. In Gass, Susan M. & Allison Mackey. 2012. The Routledge Handbook of Second Language Acquisition. 106-126. London: Routledge.
114
 
Lenneberg, Eric H. 1967. The Biological foundations of language. Hospital Practice, 2(12), 59-67.

Lertola, Jennifer. 2015. Subtitling in language teaching: Suggestions for language teachers. Subtiles and Language Learning. Principles, strategies and practical experiences, 245 267.

Maryns, Katrijn. 2015. The use of English as ad hoc institutional standard in the Belgian asylum interview. Applied linguistics, 36(6), 1-23.

Maslow, Abraham. 1970. Motivation and Personality, 2nd edn. New York: Harper & Row. 

Mayberry, Rachel & Elizabeth Lock. 2003. Age constraints on first versus second language acquisition: Evidence for linguistic plasticity and epigenesist. Brain and Language 87(3), 369-384.

McArthur, Tom. 1987. The English languages?. English Today, 3(3), 9-13.

McLeod, Saul. 2014. Maslow's Hierarchy of Needs. Retrieved from www.simplypsychology.org/maslow.html. Accessed March 9, 2017.

Mitchell, Rosamond, Florence Myles & Emma Marsden. 2013. Second language learning Theories. London: Routledge.

Noels, Kimberly, Luc Pelletier, Richard Clément & Robert J. Vallerand. 2000. Why are you learning a second language? Motivational orientations and self‐determination theory. Language learning, 50(1), 57-85.

Oller, John W., & Kyle Perkins. 1978. Intelligence and language proficiency as sources of variance in self‐reported affective variables. Language Learning, 28(1), 85-97.

Penfield, Wilder & Lamar Roberts. 1959. Speech and brain mechanisms. Princeton: Princeton University Press.

Piechurska-Kuciel, Ewa. 2011. A study of Gender-Related Levels of Processing Anxieties over Three Years of Secondary Grammar School Instruction. In Arabski, Janusz & Adam Wojtaszek. 2011. Individual learner differences in SLA. (Eds.) Bristol, Buffalo, Toronto: Multilingual Matters. 129-145.

Ravem, Roar. 1968. Language acquisition in a second language environment. IRAL International Review of Applied Linguistics in Language Teaching, 6(1-4), 175-186.

Reber, Arthur, Rhianon Allen, Paul Reber, & Robert J. Sternberg. 1999. Implicit versus explicit learning. In Sternberg, Robert J. 1999. The nature of cognition. Cambridge, MA: MIT 475-513.

Rutherford, William. 1982. Markedness in second language acquisition. Language Learning 32, 85-107.

Siegel, Jeff. 2006. Input and Interaction. Doughty, Catherine J. & Michael H. Long (eds.). 2006. The handbook of second language acquisition. 178-223. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.

Skehan, Peter. 2012. Language aptitude. In Gass, Susan M. & Allison Mackey. 2012. The Routledge Handbook of Second Language Acquisition. 381-395. London: Routledge.

Simon, Ellen & Mieke Van Herreweghe. 2017. Media-induced Second Language Acquisition (PowerPoint slides).

Sparks, Richard L. 2012. Individual differences in L1 achievement impact L2 learning. Linguistic Approaches to Bilingualism, 2(3), 314-318.

Sundqvist, Pia. 2016. SLA in Gaming, Social Media, and Other Extramural Contexts (PowerPoint slides). Retrieved from http://www.sla-newflavours.ugent.be/wpcontent/uploads/2016/09/Sundqvist…

White, Ron. 1997. Paper prepared for the Cross-Cultural Capability Conference '97, Leeds Metropolitan University, 15-16 December 1997.

Wode, Henning. 1981. Learning a second language. 1: An integrated view of language acquisition. Tübingen: Narr.

Van Herrewghe, Mieke. 2015. English L2 lexical acquisition by children prior to instruction. (Powerpoint slides).

Van Parijs, Philippe. 2007. Brussels Capital of Europe: the new linguistic challenges. In: Brussels Studies, 6(1), 1-10.
Werker, Janet F. & Krista Byers-Heinlein. 2008. Bilingualism in infancy: First steps in perception and comprehension. Trends in cognitive sciences, 12(4), 144-151.

Wigfield, Allan, John T. Guthrie, Stephen Tonks & Kathleen C. Perencevich. 2004. Children's motivation for reading: Domain specificity and instructional influences. Journal of Educational Research, 97(6), 299–309. 

Zafar, Manmay. 2011. Monitoring the 'monitor': A critique of Krashen's five hypotheses. Dhaka University Journal of Linguistics, 2(4), 139-146.

Universiteit of Hogeschool
Master of Arts in Linguistics and Literature - Main subject English
Publicatiejaar
2017
Promotor(en)
Prof. Dr. Mieke Van Herreweghe
Kernwoorden
Share this on: