Hoe ervaren vluchtelingen die in België gesetteld zijn de rol van media en mediaberichtgevingen in hun integratieproces?

Julie Brieau
Persbericht

Media gezien door de ogen van vluchtelingen

Vluchtelingen en migratie is een onderwerp dat de laatste jaren niet meer uit de media weg te denken is. De berichtgevingen hieromtrent zijn echter bijzonder vaak negatief en zeer stereotiep. Ondanks dat mensen zich over deze vluchtelingen op basis van die berichtgevingen een beeld vormen weten we weinig over de manier waarop vluchtelingen daarmee omgaan.

De kracht van beelden

Vluchtelingen die in België gesetteld zijn, beschrijven mediaberichtgevingen als een vorm van generalisatie waarbij ze als homogene groep voorgesteld worden en waarbij de focus, met behulp van negatieve woordkeuze, uitsluitend op negatieve gebeurtenissen ligt: “Ook wij stonden na de aanslagen op en zeiden dat we niet akkoord gingen met wat er gebeurde, maar dat werd niet in beeld gebracht.” (Hasim; Syrië). Omwille van de complexiteit en de kwetsbaarheid van de deelnemers werd er beslist om de interviews te combineren met het gebruik van foto‘s en beeldmateriaal. Dit maakte het mogelijk om informatie te verkrijgen die traditioneel moeilijk of nauwelijks te bespreken valt. Met dit visueel project werd het standpunt van de vluchtelingen over hoe zij de rol van media in hun integratieproces ervaren centraal gesteld.

De dubbele rol van media

Volgens de deelnemers vervullen de media hun taak niet in het weerspiegelen van de realiteit en spelen de media een belangrijke rol in het tot stand brengen van negatieve associaties. Enerzijds ondervinden vluchtelingen een negatieve mediarepresentatie die als hindernis ervaren wordt in een succesvolle integratie en een impact heeft op het dalend inlevingsvermogen van de bevolking, maar anderzijds ervaren vluchtelingen ook een positieve mediarepresentatie. Positieve berichtgevingen zouden het integratieproces niet alleen bevorderen, maar de bevolking ook aansporen tot een wederzijdse bijdrage.

Als we inzoomen op de opvallende positieve ervaring van vluchtelingen valt het op dat er in de media geen ruimte voor racisme zou zijn en media-instellingen berichtgevingen over vluchtelingenkwesties vanuit een positieve invalshoek verspreiden. Echter roept de fundering achter deze positieve ervaring  vragen op. Deze zou niet alleen gebaseerd zijn op reportages, positieve berichtgevingen en bijdrage van de VRT en EEN, maar ook De Morgen wordt gezien als media-instelling die een positieve bijdrage levert en positieve verhalen verspreidt: “Ik bedoel, ik weet niet of de VRT afhangt van de overheid, maar zij geven echt een goed voorbeeld (…) Ik vertelde jou dat ik veel kennissen van me op de VRT zag. Volgens mij, zijn zij echt de mensen die het voortouw nemen om het integratieproces te bevorderen”. (Alawi; Irak)

Uitdaging voor de media

De positieve representatie die de doelgroep ervaart hangt deels ook samen met het vermijdingsgedrag dat vluchtelingen vertonen. Door bepaalde media te vermijden, zou de doelgroep zich willen afschermen van negatief nieuws: “Telkens ik de televisie inschakel hoor ik dat er weer problemen zijn met of door vluchtelingen. Ik wil dat niet constant horen, dus kijk ik simpelweg geen televisie meer.” (Farid; Palestina) Ook de verwarring die er in hoofden van de vluchtelingen bestaat tussen associaties met media instellingen en maatschappelijke dienstverlening speelt hier een rol. Zo zouden initiatieven van Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Amnesty International vanuit het perspectief van de deelnemers onder de algemene noemer “media” geplaatst worden en worden vrijwilligersinitiatieven aangehaald als positieve bijdrage van media.

Media als kritische succesfactor

Zoals gebleken is uit onderzoek vindt het contact van de bevolking met vluchtelingen hoofdzakelijk via media plaats. Opvallend is het neutraal karakter dat door vluchtelingen aan media wordt toegekend. De productie van Belgische media past volgens hen in het kader “voor elk wat wils” waarbij media een middenpositie innemen en voor evenwichtige berichtgevingen trachten te zorgen. Doorgaans zijn de deelnemers positief over de democratische houding van en de diversiteit aan media, al zien ze wel nog een aantal uitdagingen. Hierbij beweren vluchtelingen dat de verantwoordelijkheid van media als een succesfactor van het integratieproces niet te ontkennen valt. Als mediagebruikers verwachten vluchtelingen dat media een concrete bijdrage leveren, niet alleen over, maar ook mét hen in interactie gaan en zowel op positieve als negatieve gebeurtenissen focussen zolang het maar nieuwsfeiten zijn.

 

INFO VOOR DE PERS

Dit onderzoek werd uitgevoerd met het oog op het behalen van de Master of Science in de Communicatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. De combinatie van participatieve visuele methodes en diepte-interviews leverde waardevolle informatie die met interviews moeilijk of nauwelijks te bespreken valt. Het onderzoek werd uitgevoerd onder promotorschap van Prof. Kevin Smets.

Julie Brieau, master Communicatiewetenschappen VUB

Bibliografie

Bibliografie

 

1.       Ager, A. & Strang, A. (2008). Understanding integration: A conceptual framework. Journal of Refugee Studies, 21(2), 166–191.

 

2.       Australian Human Rights Commission. (2003). Annual Report 2002-2003: Human Rights and Equal Opportunity Commission. [jaarverslag]. Geraadpleegd op 16 november, 2016 via https://www.humanrights.gov.au/our-work/commission-general/publications…

 

3.       Baarda, B., Bakker, E., Fischer, T., Julsing, M., de Goede, M., Peters, V., & van der Velden, T. (2013). Basisboek Kwalitatief onderzoek. Groningen: Noordhoff Uitgevers.

 

4.       Barker, C. (2003). Cultural Studies Theory and Practice. London: Sage Publications Ltd.

 

5.       Beardon, H. (2004). ICT for Development: Empowerment of Exploitation? Learning from the Reflect ICT’s project. [onderzoeksrapport]. Geraadpleegd op 15 november, 2016 via https://www.actionaid.org.uk/sites/default/files/content_document/ICTpo…

 

6.       Berners-Lee, T. (1996). WWW: Past, Present, and Future. Computer, 29(10), 69-77.

 

7.       Berry, J. W. (1997). Immigration, acculturation, and adaptation. Applied Psychology: An International Review, 46(1), 5–68.

 

8.       Berry, M., Garcia-Blanco, I., & Moore, K. (2015). Press Coverage of the Refugee and Migrant Crisis in the EU: A Content Analysis of Five European Countries. [Rapport voor de United Nations High Commission for Refugees]. Cardiff School of Journalism, Media and Cultural Studies. Geraadpleegd op 17 januari, 2017, via http://www.unhcr.org/protection/operations/56bb369c9/press-coverage-ref…

 

9.       Bischoff, C., Falk, F., & Kafehsy, S. (2010). Images of Illegalized Immigration Towards a Critical Iconology of Politics. [Verslag]. Geraadpleegd op 10 november, 2016 via http://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-1537-1/images-of-illegalized…

 

10.   Bishop, R., & Purcell, E. (2013). The value of an allotment group for refugees. British Journal of Occupational Therapy, 76(6), 264-269.

 

11.   Blumler, J.G., & Katz, E. (Eds.). (1974). The uses of mass communications: Current Perspectives on Gratifications Research. California: Sage Publications.

 

12.   Broeders, D. & Engbersen, G. (2007). The Fight Against Illegal Migration. American Behavioral Scientist 50(12), 1592-1609.

13.   Burroughs, E. (2012). Irish Institutional Discourses of Illegal Immigration: A Critical Discourse Analysis Approach. [Doctoraatsonderzoek]. Geraadpleegd op 10 januari, 2017 via http://eprints.maynoothuniversity.ie/4330/1/EB_Thesis.pdf

 

14.   Burroughs, E. (2014). Discursive representations of “illegal immigration” in the Irish newsprint media: The domination and multiple facets of the “control” argumentation. Discourse & Society, 26(2), 165-183.

 

15.   Callens, M., Noppe. J. & Vanderleyden, L. (2013). De sociale staat van Vlaanderen 2013. Studiedienst van de Vlaamse Regering. Jossée Lemaître: Brussel

 

16.   Caviedes, A. (2015). An Emerging “European” News Portrayal of Immigration?. Journal of Ethnic and Migration Studies, 41(6), 897-917.

 

17.   Chatham House. The Royal Institute of International Affairs. (2017). What Do Europeans Think About Muslim Immigration? [Expert comment]. Geraadpleegd op 17 februari, 2017 via https://www.chathamhouse.org/expert/comment/what-do-europeans-think-abo…

 

18.   Clark-Ibanez, M. (2004). Framing the Social World With Photo-Elicitation Interviews. American Behavioral Scientist, 47(12), 1507-1527.

 

19.   Commissariaat-Generaal Voor De Vluchtelingen En De Staatlozen. (2015). Internationaal verdrag betreffende de status van vluchtelingen. [verdrag]. Geraadpleegd op 9 februari, 2017 via http://www.cgvs.be/sites/default/files/content/download/files/verdrag_v…

 

20.   Commissariaat-Generaal Voor De Vluchtelingen En De Staatlozen. (2017). Asielstatistieken – Overzicht 2016. Geraadpleegd op 3 mei, 2017 via http://www.cgvs.be/nl/actueel/asielstatistieken-overzicht-2016

 

21.   Croghan, R., Griffin, C., Hunter, J. & Phoenix, A. (2008). Young People’s Constructions of Self: Notes on the Use and Analysis of the Photo-Elicitation Methods. International Journal of Social Research Methodology, 11(4), 345-356.

 

22.   d’Haenens, L. & Koeman, J. (2005). De blinde vlek in het nieuws: multiculturaliteit in de Nederlandse en Vlaamse televisieberichtgeving. In Hooghe, M., De Swert, K., & Walgrave, S. (Eds.), Nieuws op televisie. Televisiejournaals als venster op de wereld. Jaarboek van het elektronisch nieuwsarchief 1. Leuven/Voorburg: Acco

 

23.   Davis, M.M. & Mosdell, N. (2006). Practical Research Methods For Media And Cultural Studies. Making People Count. Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd.

 

24.   Dekker, R., & Engbersen, G. (2014). How social media transform migrant networks and facilitate migration. Global Networks, 14(4), 401-148.

 

25.   Dekker, R., & Scholten, P. (2015). Tsunami of Tragedie? Media-aandacht en Beeldvorming rond het Vreemdelingenbeleid. [Eindrapport]. Rotterdam: Sociale Wetenschappen, Erasmus Universiteit Rotterdam.

 

26.   Devroe, I. (2006). “Minority Report”: Ethnic Minorities’ Diasporic News Consumption and News Reading. Networking Communication Research. The 56th annual ICA Conference: Dresden

 

27.   Devroe, I. (2007). Gekleurd nieuws? De voorstelling van etnische minderheden in het nieuws in Vlaanderen. Context, methodologische aspecten en onderzoeksresultaten. Universiteit Gent: Vakgroep Communicatiewetenschappen.

 

28.   Dicks, B., Mason, B., Coffey, A. & Atkinson, P. (2005). Qualitative Research and Hypermedia. Ethnography for the Digital Age. London: Sage Publications Ltd.

 

29.   Due, C., Riggs, D.W., & Augoustinos, M. (2016). Experiences of School Belonging for Young Children with Refugee Backgrounds. The Educational and Developmental Psychologist, 33(1), 33-53.

30.   Dyck, I. & McLaren, A. (2004). Telling It Like It Is? Constructing Accounts of Settlement with Migrant and Refugee Women in Canada. Gender, Place and Culture, 11(4), 513–534.

 

31.   Eccleston, D. & Griseri, L. (2008). How does web 2.0 stretch traditional influencing patterns? International Journal of Market Research, 50(5), 591-616.

 

32.   Elsamni, A. (2016). Threat of the Downtrodden: The Framing of Arab Refugees on CNN. Arab Media & Society, 22, 1-17.

 

33.   Entman, R.M. & Rojecki, A. (2000). The black image in the white mind. Chicago: Chicago University Press.

 

34.   Esses, V.M., Medianu, S., & Lawson, A.S. (2013). Uncertainty, Threat, and the Role of the Media in Promoting the Dehumanization of Immigrants and Refugees. Journal of Social Issues, 69(3), 518-536.

 

35.   European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia. (2005). Majorities’ Attitudes Towards Minorities: Key Findings from the Eurobarometer and the European Social Survey. Vienna: EUMC.  

 

36.   European Social Survey. (2014). 10 jaar “European Social Survey”. Enkele resultaten van de eerste zes rondes (2002-2012). [onderzoeksrapport]. Geraadpleegd op 8 januari, 2017 via https://soc.kuleuven.be/ceso/ceso-reports-1/europsocialsurvey-prf.pdf

 

37.   Fehrenbach, H. & Rodogno, D. (2016). “A horrific photo of a drowned Syrian child”: Humanitarian photography and NGO media strategies in historical perspective. International Review of the Red Cross, 1-35.

 

38.   Figenschou, T. & Thorbjørnsrud, K. (2015). Faces of an Invisible Population: Human Interest Framing of Irregular Immigration News in the United States, France and Norway. American Behavioral Scientist, 1-19.

 

39.   Fritz, H. & Lysack, C. (2014). “I see it now”: Using photo elicitation to understand chronic illness self-management. Canadian Journal of Occupational Therapy, 81(4), 247-255.

 

40.   Gauntlett, D. (1998). Ten things wrong with the “effects model”. In Dickinson, R., Harindranath, R., & Linné, O. (Eds.), Approaches to Audiences. A Reader. London: Arnold.

 

41.   Grimshaw, A. & Ravetz, A. (2005). Visualizing Anthropology. UK: Intellect Books.

 

42.   Hall, S. (1995). The Whites of Their Eyes. Racist Ideologies and the Media. Unites States of America: SAGE Publications, Inc.

 

43.   Hall, S. (1998). “Aspirations and attitude … Reflections on black Britain in the 90’s”. New Formations. [special issue], 33, 38-46.

 

44.   Hebbani, A., & Van Vuuren, K. (2015). Exploring Media Platforms to Serve the Needs of the South Sudanese Former Refugee Community in Southeast Queensland. Journal of Immigrant & Refugee Studies, 13(1), 40-57.

 

45.   Herman, E. S., Chomsky, N. (1988). Manufacturing consent: the political economy of the mass media. New York: Pantheon Books.

 

46.   Holmes, S.M. & Castaneda, H. (2016). Representing the “European refugee crisis” in Germany and beyond: Deservingness and difference, life and death. American Ethnologist, 43(1), 12-24.

 

47.   Jakubowicz. A.H. (2007). The media and social cohesion. Open Publications of UTS Scholars, 158-169.

 

48.   Kabbar, E. & Crump, B. (2006). The factors that influence adoption of ICTs by recent refugee immigrants to New Zealand. Informing Science Journal, 9(9), 111–121.

 

49.   Katz, E., Blumler, J.G., & Gurevitch, M. (Winter, 1973-1974). Uses and Gratifications Research. The Public Opinion Quarterly, 36(4), 509-523.

 

50.   Kahn, A.W. (2013). Asylum Seekers/Refugees’ Orientations to Belonging, Identity & Integration into Britishness: Perceptions of the role of the mainstream and community press. Observatorio Journal, Special issue, 153-179.

 

51.   Khiabany, G. (2016). Refugee crisis, imperialism and pitiless wars on the poor. Media, Culture & Society, 38(5), 755-762.

 

52.   Khosravinik, M. (2010). The representation of refugees, asylum seekers and immigrants in British newspapers: A critical discourse analysis. Journal of Language and Politics, 9(1), 1-28.

 

53.   Kim, C., Jin, M-H., Kim, J., & Shin, N. (2012). User perception of the quality, value, and utility of user-generated content. Journal of Electronic Commerce Research, 13(4), 305-319.

 

54.   Kronk, R., Weideman, Y., Cunningham, L. & Resick, L. (2015). Capturing Student Transformation From a Global Service-Learning Experience: The Efficacy of Photo-Elicitation as a Qualitative Research Method. Journal of Nursing Education, 54(9), 99-102.

 

55.   Krumm, J., Davies, N., & Narayanaswami, C. (2008). User-Generated Content. Persuasive computing, 10-11.

 

56.   Latonero, M. (2016). Refugees’ New Infrastructure for Movement. A Digital Passage [webpagina]. Geraadpleegd op 12 april, 2016 via https://points.datasociety.net/refugees-new-infrastructure-for-movement…

 

57.   Leung, L., Lamb, C., & Emrys, L. (2009). Technology refuge: The use of technology by asylum seekers and refugees. Sydney & Australia: UTS ePress.

 

58.   Lev-On, A. (2011). Communication, community, crisis: Mapping uses and gratifications in the contemporary media environment. New media & society, 14(1), 98-116.

 

59.   Macfarlane, B. (2009). Researching with Integrity. The ethics of academic enquiry. New York: Routledge.

60.   Malik, S. (2002). Representing Black Britain. A history of Black and Asian images on television. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage.  

 

61.   Malkki, L. (1996). Speechless emissaries: Refugees, Humanitarianism and Dehistoricization. Cultural Anthropology, 11(3), 377–404.

 

62.   Mauthner, M., Birch, M., Jessop, J. & Miller, T. (2002). Ethics in Qualitative Research. London: Sage Publications Ltd.

 

63.   McLees, L. (2013). A Postcolonial Approach to Urban Studies: Interviews, Mental Maps, and Photo Voices on the Urban Farms of Dar es Salaam, Tanzania. The Professional Geographer, 65(2), 283-295.

 

64.   McNair, B. (2003). News and Journalism in the UK. London, New York: Routledge.

 

65.   Meo, A. I. (2010). Picturing Student’s Habitus: The Advantages and Limitations of Photo-Elicitation Interviewing in a Qualitative Study in the City of Buenos Aires. International Institute For Qualitative Methodology (IIQM), 149-171.

 

66.   Moens, M-F., Li, J., & Chua, T-S. (2014). Mining User Generated Content. New York: Taylor & Francis Group, LLC.

 

67.   Mortelmans, D. (2013). Hanboek Kwalitatieve onderzoeksmethoden. Leuven: Acco.

 

68.   Oh, S.A. (2012). Photofriend: creating visual ethnography with refugee children. Area, 44(3), 282-288.

 

69.   Oliffe, J.L. & Bottorff, J.L. (2007). Further than the Eye Can See? Photo-elicitation and Research with Men. Qualitative Health Research, 17(6), 850–858.

 

70.   Ortega-Alcazar, I. & Dyck, I. (2011). Migrant narratives of health and well-being: Challenging “othering” processes through photo-elicitation interviews”. Critical Social Policy, 32(1), 106-125.

 

71.   Özcan, E. (2013). Lingerie, Bikinis and the Headscarf. Feminist Media Studies, 13(3), 427-442.

 

72.   Padgett, D.K., Tran Smith, B., Derejko, K-S., Henwood, B.F., & Tiderington, E. (2013). A Picture Is Worth…? Photo Elicitation Interviewing With Formerly Homeless Adults. Qualitative Health Research, 23(11), 1435-1444.

 

73.   Perrouty, P-A. (2004). La mise à l’écart de l’étranger – Centres fermés et expulsions. Bruxelles: Editions Labor

74.   Pink, S. (2013). Doing visual ethnography. Australia: Sage Publications Ltd.

 

75.   Pink, S., Kürti, L. & Afonso, A. I. (2004). Working Images. Visual Research and Representation in Ethnography. New York: Routledge.

 

76.   Prosser, J. (1998). Image-based Research. A Sourcebook for Qualitative Researchers. UK: Routledge.

 

77.   Regional Mixed Migration Secretariat. (2016). Getting to Europe the “WhatsApp” way. [Briefing Paper]. Geraadpleegd op 10 januari, 2017 via http://www.regionalmms.org/images/briefing/Social_Media_in_Mixed_Migrat…

 

78.   Richardson, J.E. (2004). (Mis)representing Islam. The racism and rhetoric of British broadsheet newspapers. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

 

79.   Ritchie, J. & Lewis, J. (2003). Qualitative Research Practice. A Guide for Social Science Students and Researchers. London: Sage Publications Ltd.

 

80.   Ruggiero, T. E. (2000). Uses and Gratifications Theory in the 21st Century. Mass Communication & Society, 3(1), 3-37.

 

81.   Salhab, J. (2015). Alternative vs. mainstream media: the case of Syrian refugees’ crisis. Current Trends In Publishing, 1(2), 1-7.

 

82.   Siddiquee, A., & Kagan, C. (2006). The Internet, Empowerment, and Identity: An Exploration of Participation by Refugee Women in a Community Internet Project (CIP) in the United Kingdom (UK). Journal of Community & Applied Social Psychology, 16(3), 189-206.

 

83.   Sterk, G. & Van Dijck, B. (2003). Monitor Diversiteit 2002. Hilversum: Publieke Omroep.

84.   Stokes, J. (2003). How to do media & cultural studies. London: Sage Publications Ltd.

 

85.   Strobbe, B. (2015). Framing van de asielzoeker in de Belgische audiovisuele media in 2013: vergelijkend onderzoek tussen VRT, VTM, RTBF en RTL-TVI. [masterproef]. Geraadpleegd op 23 mei, 2017 via http://www.vlaamseregulatormedia.be/nl/archief-thesisprijs-2015

 

86.   Temple, B. &Moran, R. (2006). Doing Research With Refugees. Issues and guidelines. Great Britain: The Policy Press.

 

87.   United Nations High Commissioner for Refugees. (2016). Connecting Refugees: How Internet and Mobile Connectivity can Improve Refugee Well-Being and Transform Humanitarian Action. [rapport]. Geraadpleegd op 29 december, 2016 via http://www.unhcr.org/5770d43c4

 

88.   United Nations High Commissioner for Refugees. (2016). Global Trends Forced Displacement in 2015. [rapport]. Geraadpleegd op 11 december, 2016 via http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/576408cd7/unhcr-global-trend…

 

89.   van Dijck, J. & Nieborg, D. (2009). Wikinomics and its discontents: a critical analysis of Web 2,0 business manifestos. New Media & Society, 11(5).

 

90.   Van Gorp, B. (2005). Where is the Frame? Victims and Intruders in the Belgian Press Coverage of the Asylum Issue. European Journal of Communication, 20(4), 484-507. 

 

91.   van Schaik, R. W. (2015). Visual representations of (Syrian) refugees in European newspapers. [verslag]. Geraadpleegd op 13 november, 2016 via http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/20321/vanSchaik-RW-DP16-v2.p…

 

92.   Vandenbrande, K. & Bauwens, J. (2004). De nieuwsconsument, voor de buis en achter de krant: hoe het Vlaamse publiek televisie en krant als nieuwsmedia ziet. In Carpentier, N., Pauwels, C. & Van Oost, O. (Eds.), Het on(be)grijpbare publiek. Een communicatiewetenschappelijke verkenning van het publiek. Brussel: Vubpress, 125-144.

 

93.   Verhaest, W., Verté, D., De Metsenaere, M., Elias, W., Kristoffersen, I., & Stuy, J. (2006). Bevindingen levensvragenonderzoek participantenonderzoek. Onderzoek in opdracht van de Unie Vrijzinnige Verenigingen. Brussel: VUB-vakgroep Agogische Wetenschappen.  

 

94.   Vluchtelingenwerk Vlaanderen. (2013). Wat is een vluchteling?. [paperback]. Geraadpleegd op 15 oktober, 2016 via http://www.vluchtelingenwerk.be/publicaties/wat-is-een-vluchteling

 

95.   Vluchtelingenwerk Vlaanderen. (2016). Het jaar van de solidariteit, Jaarverslag 2015 Vluchtelingenwerk Vlaanderen. [annual report]. Geraadpleegd op 22 oktober, 2016 via http://www.vluchtelingenwerk.be/sites/default/files/vluchtelingenwerkvl…

 

96.   Von Engelhardt, J. (2015). Studying western audiences vis-à-vis mediated distant suffering. A call to venture beyond media studies. The International Communication Gazette, 77(7), 695-707.

 

97.   Wahl, H. (2014). Negotiating representation in Israel and Palestine. Visual Studies, 29(1), 1-12.

 

98.   Wall, M., Otis Campbell, M., & Janbek, D. (2015). Syrian refugees and information precarity. New media & society, 1-15.

 

99.   Wang, X. & Li, Y. (2014). Trust, psychological need, and motivation to produce user-generated   content: A self-determination perspective. Journal of Electronic Commerce Research, 15(3), 241-253.

 

100.           Withol de Wenden, C. (2012). Atlas des migrations – Un équilibre mondial à inventer.
Paris: Edition Autrement.

 

101.           Wright, T. (2002). Moving images: The media representation of refugees. Visual Studies, 17(1), 53-66.

 

102.           Wyrwoll, C. (2014). Social Media: Fundamentals, Models, and Ranking of User-Generated Content. [Doctoral Thesis]. Geraadpleegd op 8 januari, 2017 via https://books.google.be/books/about/Social_Media.html?id=-5pVBAAAQBAJ&r…

 

103.           Yin, R. K. (2011). Qualitative Research from Start to Finish. New York: The Guilford Press.

Universiteit of Hogeschool
Communicatiewetenschappen, profiel: Media, Strategische Communicatie en Marketing
Publicatiejaar
2017
Promotor(en)
Prof. Dr. Kevin Smets
Kernwoorden
Share this on: