Effect of Experimentally Induced Choice on Motivation in Middle Childhood: The Moderating Role of Teacher and Student Characteristics

Joachim Waterschoot
Persbericht

Keuze in de klas: hét wondermiddel voor optimale motivatie van leerlingen?

Lesgeven is geen eenvoudige zaak. Het vergt heel wat vaardigheden om als leerkracht een klas te gidsen doorheen de leerstof en een kwaliteitsvolle motivatie bij de leerlingen op te wekken. Eén strategie die soms bij leerkrachten wordt aanbevolen om leerlingen te motiveren, is het aanbieden van keuze. Wanneer leerlingen zelf keuzes kunnen maken in de klas zouden ze meer aan het stuur staan van hun eigen leerproces, zich meer bekwaam voelen, en meer plezier ervaren tijdens de onderwijsactiviteiten. Echter zijn leerkrachten niet altijd overtuigd van de positieve effecten van keuze op de motivatie van leerlingen. Niet alle leerlingen zouden goed kunnen omgaan met keuze en sommige leerlingen zouden zelfs last kunnen krijgen van keuzestress. Vooral voor leerlingen die moeilijk beslissingen kunnen maken (besluiteloze leerlingen) zou het aanbieden van keuze meer kwaad dan goed doen. Ook onder wetenschappers bestaat veel controverse over het thema keuze. Sommige psychologen waarschuwen bijvoorbeeld voor de gevaren van een overaanbod aan opties. Het doel van deze scriptie was om na te gaan of het aanbieden van keuze effectief bevorderlijk zou zijn voor de motivatie van lagere school leerlingen. We wilden ook onderzoeken of besluiteloze leerlingen minder baat hebben bij het aanbieden van keuze of misschien zelfs nadelige motivationele gevolgen van keuze ondervinden.

Keuze aanbieden is een hefboom voor leerplezier

Reeds in de jaren ’80 werden motivatiepsychologen geprikkeld door het gebruik van keuze en de effecten ervan op onze motivatie. Een hedendaagse theorie die zich buigt over de vraag waarom mensen doen wat ze doen is de zelf-determinatie theorie van Deci en Ryan (1985). De theorie stelt dat niet de hoeveelheid, maar de kwaliteit van motivatie telt. Zo zou ons psychologisch functioneren er het meest bij baten wanneer onze motivatie intrinsiek van aard is. Deze vorm van motivatie verwijst naar de meest natuurlijke en meest authentieke vorm van motivatie. Bij intrinsieke motivatie hebben mensen ‘goesting’ om een activiteit te doen die als plezierig en leuk wordt ervaren. Veel mensen ervaren intrinsieke motivatie bij hobby’s, sport, en spel. Op school is intrinsieke motivatie echter minder vanzelfsprekend. Het aanbieden van keuze zou kunnen bijdragen aan intrinsieke motivatie in de klas omdat keuze leerlingen toelaat om hun eigen voorkeuren en interesses te laten meespelen in wat ze doen. Als leerling kan je dan een activiteit kiezen die best aansluit bij je eigen interesses, zodat de kans groter is dat je de activiteit met goesting uitvoert.

Wanneer leerlingen zelf keuzes kunnen maken in de klas zouden ze meer aan het stuur staan van hun eigen leerproces, zich meer bekwaam voelen, en meer plezier ervaren tijdens de onderwijsactiviteiten.

Leerlingen kozen tussen drie schilderactiviteiten, waaronder graffiti. De helft mocht hun keuze volgen, de andere helft niet.Een experimentele studie met schilderactiviteiten

Om de effecten van keuze te bestuderen voerden we een veldexperiment uit bij lagere school leerlingen. De helft van deze leerlingen mocht een activiteit naar keuze uitvoeren en bij de andere helft van de leerlingen werd de keuze ontnomen. Om te zorgen dat het aanbieden van keuze zo effectief mogelijk was, boden we keuze aan tussen een beperkt aantal opties, namelijk 3. We zorgden ook dat de drie opties voldoende verschillend van elkaar waren, zodat de voorkeuren en interesses van leerlingen echt een belangrijke rol zouden spelen bij het kiezen. Meer bepaald konden leerlingen ’s morgens in de klas hun voorkeur aanduiden voor één van drie schilderactiviteiten, die ze over de middag zouden mogen doen.

Tijdens de middagpauze kreeg de helft van de leerlingen te horen dat ze effectief de activiteit die ze hadden gekozen mochten uitvoeren. De andere helft van de leerlingen kreeg te horen dat de leerkracht voor hen had beslist dat ze alsnog een andere schilderactiviteit moesten doen. De resultaten toonden aan dat leerlingen die hun keuze mochten uitvoeren opmerkelijk meer intrinsieke motivatie vertoonden ten opzichte van de andere groep leerlingen. Zij ervoeren meer plezier en toonden grotere interesse in de schilderactiviteit nadat hun keuze werd aangeboden. Aan de andere kant gaven leerlingen waarvan de keuze werd ontnomen aan zich kwader te voelen en minder geneigd te zijn de activiteit in de toekomst nogmaals uit te voeren.

 

Ook besluiteloze leerlingen hadden baat bij het krijgen van keuze.En wat met besluiteloze leerlingen?

Naast de effecten van keuze an sich, stelden we ons de vraag of elke leerling evenveel genoot van keuze aanbieding. Om hier op te kunnen antwoorden, namen we op voorhand een meting op van besluiteloosheid. Deze persoonlijkheidsfactor verwijst naar de mate waarin mensen zich vertrouwd voelen een keuze te maken. Onbesliste of besluiteloze mensen zijn vaak angstig om te kiezen, laten liever anderen voor hen een keuze maken of twijfelen vaak nadat ze een keuze hebben gemaakt. In onze schilderstudie merkten we op dat besluiteloze leerlingen, zoals verwacht, minder baat hadden bij het aanbieden van keuze, maar toch nog altijd meer intrinsieke motivatie vertoonden bij het aanbieden van keuze dan bij het ontnemen van keuze (zie figuur). Keuze aanbieden werkte in deze studie dus zelfs motiverend voor besluiteloze leerlingen.   

Keuze aanbieden werkte zelfs motiverend voor besluiteloze leerlingen.

Conclusie

Dit veldexperiment in een lagere school toonde dat het aanbieden van keuze, onder de juiste omstandigheden, een krachtige strategie kan zijn om het leerplezier van leerlingen te bevorderen. In vergelijking met keuze ontneming, was keuze aanbieding positief voor de interesse, het plezier en de vitaliteit van leerlingen. Zij het in mindere mate plukten ook besluiteloze leerlingen de vruchten van keuze. Hoewel het aanbieden van keuze vooral een gangbare praktijk is in de kleuterklas (bijvoorbeeld door te werken met keuzehoeken in de klas) en minder gebruikelijk is in de lagere school, suggereren onze bevindingen dat leerkrachten ook in de lagere school nog keuze kunnen hanteren om de motivatie van hun leerlingen te versterken. Het valt natuurlijk verder te onderzoeken of het aanbieden van keuze ook bij andere vakinhouden dan schilderen en op andere leeftijden werkzaam is, maar deze resultaten stemmen toch hoopvol over het motiverend potentieel van keuze.

Bibliografie

Aiken, L. S., & West, S. G. (1991). Multiple regression: Testing and interpreting interactions. Newbury Park, London, Sage.

Amabile, T. M. (1985). Motivation and creativity: Effects of motivational orientation on creative writers. Journal of Personality and Social Psychology, 48, 393-399. dio:10.1037/0022-3514.48.2.393

Anderman, L. H., & Anderman, E. M. (1999). Social predictors of changes in students’ achievement goal orientations. Contemporary Educational Psychology, 25, 21–37.

Anderman, L., & Leake, V. (2005). The ABCs of motivation: An alternative framework for teaching preservice teachers about motivation. The Clearing House78, 192-194.

Assor, A., Kaplan, H., Kanat-Maymon, Y., & Roth, G. (2005). Directly controlling teachers' behaviors as predictors of poor motivation and engagement in girls and boys: The role of anger and anxiety. Learning and Instruction, 15, 397-413. doi:10.1016/j.learninstruc.2005.07.008

Bandura, A. (1996). Social cognitive theory of human development. In T. Husen & T. N. Postlethwaite (Eds.), International encyclopedia of education (2nd ed., pp. 5513-5518). Oxford: Pergamon Press.

Bao, X.-H., & Lam, S.-F. (2008). Who makes the choice?: Rethinking the role of autonomy and relatedness in Chinese children’s motivation. Child Development, 79, 269-283. doi:10.1111/j.1467-8624.2007.01125.x

Battistich, V., Schaps, E., Watson, M., Solomon, D. (2000). Effects of the Child Development Project on students’ drug use and other problem behaviors. Journal of Primary Prevention, 21, 75–99. doi:10.1023/A:1007057414994

Battistich, V., Solomon, D., Kim, D., Watson, M. & Schaps, E. (1995). Schools as communities, poverty levels of student populations, and students’ attitudes, motives, and performance: A multilevel analysis. American Educational Research Journal, 32, 627–658. doi: 10.3102/00028312032003627

Baumeister, R. F., & Leary, M. R. (1995). The need to belong: Desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation. Psychological Bulletin, 117, 497-529. doi:10.1037/0033-2909.117.3.497

Baumeister, R.F., Bratslavsky, Ellen, Muraven, Mark, and Tice Dianne M. (1998). Ego depletion: Is the active self a limited resource? Journal of Personality and Social Psychology, 74, 1252-1265. doi:10.1037/0022-3514.74.5.1252

Beattie, J., Baron, J., Hershey, J.C., and Spranca, M. (1994). Determinants of decision attitude. Journal of Behavioral Decision Making, 7, 129-44.

Bereby-Meyer, Y., Assor, A., & Katz, I. (2004). Children’s choice strategies: The effect of age and task demands. Cognitive Development, 19, 127–146.

Black, A.E. and Deci, E.L. (2000). The effects of instructors’ autonomy support and students’ autonomous motivation on learning organic chemistry: A selfdetermination theory perspective. Science Education, 84, 740–56.

Carlton, M. P., & Winsler, A. (1998). Fostering intrinsic motivation in early childhood classrooms. Early Childhood Education Journal, 25, 159-66.

Chen, B., Vansteenkiste, M., Beyers, W., Boone, L., Deci, E. L, Deeder, J., Lens, W., Matos, L., Mouratidis, A., Ryan, R. M, Sheldon, K. M., Soenens, B., Van Petegem, S. V., & Verstuyf, J. (2015). Basic psychological need satisfaction, need frustration, and need strength across four cultures. Motivation and Emotion, 39, 216-236. doi: 10.1007/s11031-014-9450-1

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd edition). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Cordova, D. I., & Lepper, M. R., (1996). Intrinsic motivation and the process of learning: Beneficial effects of contextualization, personalization, and choice. Journal of Educational Psychology, 88, 715-730. doi: 10.1037/0022-0663.88.4.715

Dawson, J. F. (2014). Moderation in management research: What, why, when and how. Journal of Business and Psychology, 29, 1-19. doi: 10.1007/s10869-013-9308-7

De Meyer, J., Soenens, B., Aelterman, N., De Bourdeaudhuij, I., & Haerens, L. (2016). The different faces of controlling teaching: Implications of a distinction between externally and internally controlling teaching for students’ motivation in physical education. Physical Education and Sport Pedagogy, 21, 632–52. doi:10.1080/17408989.2015.1112777.

DeCharms, R. (1968). Personal causation: The internal affective determinantsof behavior. New York: Academic Press.

Deci, E. L. (1975). Intrinsic motivation. New York: Plenum.

Deci, E. L. & Flaste, R. (1995). Why we do what we do: Understanding self-motivation. New York: Penguin Books.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York: Plenum Press. doi: 10.1007/978-1-4899-2271-7

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1987). The support of autonomy and the control of behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 53, 1024-1037. doi: 10.1037/0022-3514.53.6.1024

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11, 227-268.

Deci, E. L., Cascio, W., & KruseI1, J. (1975). Cognitive evaluation theory and some comments on the Calder and Staw critique. Journal of Personality and Social Psychology, 31, 81-85. doi:10.1037/h0076168

Deci, E. L., Koestner, R., & Ryan, R. M. (1999). A meta-analytic review of experiments examining the effects of extrinsic rewards on intrinsic motivation. Psychological Bulletin, 125, 627-668. doi: 10.1037/0033-2909.125.6.627

Deci, E. L., Schwartz, A., Sheinman, L., & Ryan, R. M. (1981). An instrument to assess adult’s orientations toward control versus autonomy in children: Reflections on intrinsic motivation and perceived competence. Journal of Educational Psychology, 73, 642–650.

Deci, E., & Ryan, R. (2008). Self-determination theory: a macrotheory of human motivation, development, and health. Canadian Psychology, 49, 182-185. doi:10.1037/a0012801

Deci, E.L. & R.M. Ryan (eds.) (2002). Handbook of Self-Determination Research. New York: University of Rochester Press.

Deci, E.L. & Vansteenkiste, M. (2004). Self-determination theory and basic need satisfaction: Understanding human development in positive psychology. Richerche di Psicologia, 27, 23-40.

Eccles, J. S., & Wigfield, A. (1995). In the mind of the achiever: The structure of adolescents’ academic achievement relatedbeliefs and self-perceptions. Personality and Social Psychology Bulletin, 21, 215–225.

Erikson, E. H. (1968). Identity, youth, and crisis. New York: Norton.

Faul, F., Erdfelder, E., Buchner, A. and Lang, A.G. (2009) Statistical Power Analyses Using G*Power 3.1: Tests for Correlation and Regression Analyses. Behavior Research Methods, 41, 1149-1160. doi: 10.3758/BRM.41.4.1149

Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and research. Reading, Mass: Addison-Wesley Pub. Co.

Flowerday, T., & Schraw, G. (2000). Teachers’ beliefs about instructional choice: A phenomenological study. Journal of Educational Psychology, 92, 634–645.

Froiland, J. M. (2011). Parental autonomy support and student learning goals: A preliminary examination of an intrinsic motivation intervention. Child & Youth Care Forum, 40, 135–149. doi:10.1007/s10566-010-9126-2

Froiland, J. M., & Worrell, F. C. (2016). Intrinsic Motivation, Learning Goals, Engagement, and Achievement in a Diverse High School. Psychology in the Schools, 53, 321–336. doi:10.1002/pits.21901

Germeijs, V., & De Boeck, P. (2002). A measurement scale for indecisiveness and its relationship to career indecision and other types of indecision. European Journal of Psychological Assessment, 18, 113–122. doi: 19.1027//1015-5759.18.2.113

Gottfried, A. E. (1990). Academic intrinsic motivation in young elementary school children. Journal of Educational Psychology, 82, 525-538. doi: 10.1037/0022-0663.82.3.525

Gottfried, A. E., Fleming, J. S., & Gottfried, A. W. (2001). Continuity of academic intrinsic motivation childhood late adolescence: A longitudinal study. Journal of Educational Psychology, 93, 3-13. doi: 10.1037/0022-0663.93.1.3

Gottfried, A. E., Fleming, J. S., & Gottfried, A. W. (2001). Continuity of academic intrinsic motivation from childhood through late adolescence: A longitudinal study. Journal of Educational Psychology93, 3-13. doi: 10.1037/0022-0663.93.1.3

Grolnick, W. S., & Ryan, R. M. (1987). Autonomy in children's learning: An experimental and individual difference investigation. Journal of Personality and Social Psychology52, 890-898. doi: 10.1037/0022-3514.52.5.890

Grolnick, W. S., Kurowski, C. O., McMenamy, J. M., Rivkin, I., & Bridges, L. J. (1998). Mothers' strategies for regulating their toddlers' distress. Infant Behavior and Development21, 437-450. doi: 10.1016/S0163-6383(98)90018-2

Hewett, R., & Conway, N. (2015). The undermining effect revisited: The salience of everyday verbal rewards and self-determined motivation. Journal of Organizational Behavior, 37, 436-455. doi: 10.1002/job.2051

Hull, C. L. (1943). Principles of Behavior: An Introduction to Behavior Theory. New York: Appleton-Century-Crofts. doi: 10.1097/00005053-194504000-00026

Iyengar, S. S., & Lepper, M. R. (1999). Rethinking the value of choice: A cultural perspective on intrinsic motivation. Journal of Personality and Social Psychology, 76, 349-366. doi:10.1037/0022-3514.76.3.349

Iyengar, S.S., Huberman, G., Jiang, W., (2004). How much choice is too much: determinants of individual contributions in 401K retirement plans. In: Mitchell, O.S., Utkus, S. (Eds.), Pension Design and structure: New lessons from behavioral finance (pp. 83-95). Oxford, England: Oxford University Press.

Jang, H., Reeve, J., & Deci, E. L. (2010). Engaging students in learning activities: It is not autonomy support or structure but autonomy support and structure. Journal of Educational Psychology, 102, 588–600. doi:10.1037/a0019682.

Katz, I., & Assor, A. (2007). When choice motivates and when it does not. Educational Psychology Review19, 429-442. doi: 10.1007/s10648-006-9027-y

Kauffman, S. (2000). Investigations. Oxford, UK: Oxford University Press.

Keller, H. (2012). Autonomy and relatedness revisited: cultural manifestations of universal human needs. Child Development Perspectives, 6, 12-18. 10.1111/j.1750-8606.2011.00208.x  

La Guardia, J. G., & Ryan, R. M. (2002). What adolescents need: A self-determination theory perspective on development within families, school and society. In F. Pajares & T. Urdan (Eds.), Academic motivation of adolescents. Greenwich CT: IAP.

Legault, L., Green-Demers, I., & Pelletier, L. G. (2006). Why do high school students lack motivation in the classroom? Toward an understanding of academic amotivation and the role of social support. Journal of Educational Psychology, 98, 567-582. doi: 10.1037/0022-0663.98.3.567

Lemos, M. S., & Verissimo, L. (2014). The relationships between intrinsic motivation, extrinsic motivation, and achievement, along elementary school. Procedia Social and Behavioral Sciences, 112, 930–938. doi: 10.1016/j.sbspro.2014.01.1251

Leotti, L. A., Iyengar, S. S., & Ochsner, K. N. (2010). Born to choose: The origins and value of the need for control. Trends in Cognitive Sciences, 14, 457-463. doi: 10.1016/j.tics.2010.08.001

Lepper, M. R., Corpus, J. H., & Iyengar, S. S. (2005). Intrinsic and extrinsic motivational orientations in the classroom: Age differences and academic correlates. Journal of Educational Psychology, 97, 184-196. doi: 10.1037/0022-0663.97.2.184

Mabbe, E., Soenens, B., De Muynck, G.-J., & Vansteenkiste, M. (2017). The impact of valence of feedback and style of communication on intrinsic motivation in middle childhood: Experimental evidence and generalization across individual differences. Submitted for publication in Journal of Experimental Child Psychology.

Markus, H. R., & Kitayama, S. (1991). Culture and the self: Implications for cognition, emotion, and motivation. Psychological review, 98, 224-253. doi: 10.1037/0033-295X.98.2.224

McAuley, E., Duncan, T., & Tammen, V. V. (1989). Psychometric properties of the Intrinsic Motivation Inventory in a competitive sport setting: A confirmatory factor analysis. Research Quarterly for Exercise and Sport, 60, 48-58. doi: 10.1080/02701367.1989.10607413

McGraw, K. O., & McCullers, J. C. (1979). Evidence of a detrimental effect of extrinsic incentives on breaking a mental set. Journal of Experimental Social Psychology, 15, 285-294. doi: 10.1016/0022-1031(79)90039-8s

Meng, L., & Ma, G. (2015). Live as we choose: The role of autonomy support in facilitating intrinsic motivation. International Journal of Psychophysiology, 98, 441-447. doi: 10.1016/j.ijpsycho.2015.08.009

Miserandino, M. (1996). Children who do well in school: Individual differences in perceived competence and autonomy in above-average children. Journal of Educational Psychology, 88, 203-214. doi: 10.1037/0022-0663.88.2.203

Moller, A. C., Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2006). Self-determination theory and public policy: Improving the quality of consumer decisions without using coercion. Journal of Public Policy & Marketing25, 104-116. doi: 10.1509/jppm.25.1.104

Montague, M. (1992). The effects of cognitive and metacognitive strategy instruction on the mathematical problem solving of middle school students with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 25, 230-248. doi: 10.1177/002221949202500404

Mouratidis, A., Michou, A., Vansteenkiste, M., & Lens, W. (2013). Perceived structure and achievement goals as predictors of students’ self-regulated learning and affect and the mediating role of competence need satisfaction. Learning and Individual Differences, 23, 179-186. doi: 10.1016/j.lindif.2012.09.001

Mouratidis, A., Vansteenkiste, M., Sideridis, G., & Lens, W. (2011). Vitality and Interest-enjoyment as a function of Class-to-Class variation in need-supportive teaching and pupils' autonomous motivation. Journal of Educational Psychology, 103, 353-366. doi: 10.1037/a0022773

Muthén, L. K., & Muthén, B. O. (1998–2012). Mplus user’s guide (7th ed.). Los Angeles: Muthén & Muthén.

Oginsky, T. (2003). Supporting the development of intrinsic motivation in the middle school classroom. Michigan, U.S.

Padmanabhan, A., Geier, C., Ordaz, S., Teslovich, T., & Luna, B. (2011). Developmental changes in brain function underlying the influence of reward processing on cognitive control. Developmental Cognitive Neuroscience, 1, 517-29. doi:  10.1016/j.dcn.2011.06.004

Patall, E. A., Sylvester, B. J., & Han, C. (2014). The role of competence in the effects of choice on motivation.  Journal of Experimental Social Psychology50, 27-44. doi: 10.1016/j.jesp.2013.09.002

Patall, E. A. & Yang, S. M. (in press). The role of choice in understanding adolescent autonomy and academic functioning. In B. Soenens, S.Van Petegem, and M. Vansteenkiste (Eds.), The Meaning and the Role of Autonomy in Adolescent Development: Toward Conceptual Clarity. Psychology Press/EARA.

Patall, E. A., Cooper, H., & Robinson, J. C. (2008). The effects of choice on intrinsic motivation and related outcomes: A meta-analysis of research findings. Psychological Bulletin, 134, 270–300. doi:10.1037/0033-2909.134.2.270.

Patall, E. A., Cooper, H., & Wynn, S. R. (2010). The effectiveness and relative importance of choice in the classroom. Journal of Educational Psychology, 102, 896–915. doi:10.1037/a0019545.

Piaget, J. (1952). The Origin of Intelligence in Children. New York: International University Press, Inc. doi: 10.1037/11494-000

Pintrich, P. & Schunk, D. (1996). Motivation in Education: Theory, Research & Applications, Ch. 3. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall

Pintrich, P. R., & Zusho, A. (2002). The development of academic selfregulation: The role of cognitive and motivational factors. In A. Wigfield & J. Eccles (Eds.), Development of achievement motivation (pp. 249–284). San Diego, CA: Academic Press.

Reeve, J. (2009). Why teachers adopt a controlling motivating style toward students and how they can become more autonomy supportive. Educational Psychologist, 44, 159-178. doi: 10.1080/00461520903028990

Reeve, J., & Jang, H. (2006). What teachers say and do to support students' autonomy during a learning activity. Journal of Educational Psychology98, 209-218. doi: 10.1037/0022-0663.98.1.209

Reeve, J., Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2004). Self-determination theory: A dialectical framework for understanding the sociocultural influences on student motivation. In D. McInerney & S. Van Etten (Eds.), Research on sociocultural influences on motivation and learning: Big theories revisited (Vol. 4, pp. 31–59). Greenwich, CT: Information Age Press.

Reeve, J., Jang, H., Carrell, D., Jeon, S., & Barch, J. (2004). Enhancing high school students’ engagement by increasing their teachers’ autonomy support. Motivation and Emotion, 28, 147–169. doi: 10.1023/B.MOEM.0000032312.95499.6f

Reeve, J., Nix, G., & Hamm, D. (2003). Testing models of the experience of self-determination in intrinsic motivation and the conundrum of choice. Journal of Educational Psychology95, 375-392. doi: 10.1037/0022-0663.95.2.375

Reeve, J., Ryan, R. M., Deci, E. L., & Jang, H. (2007). Understanding and promoting autonomous self-regulation: A self-determination theory perspective. In D. Schunk & B. Zimmerman (Eds.), Motivation and self-regulated learning: Theory, research, and application (pp. 223-244). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

Ridenour, T.A., Greenberg, M.T., & Cook, E.T. (2006). Structure and validity of people in my life: A self-report measure of attachment in late childhood. Journal of Youth and Adolescence, 35, 1037-1053. doi: 10.1007/s10964-006-9070-5

Ryan, R. M. (1982). Control and information in the intrapersonal sphere: An extension of cognitive evaluation theory. Journal of Personality and Social Psychology, 43, 450–461. doi: 10.1037/0022-3514.43.3.450

Ryan, R. M. (1993). Agency and organization: intrinsic motivation, autonomy, and the self in psychological development. In J. Jacobs (Ed.), Nebraska Symposion on Motivation (Vol. 40, pp. 1-56). Lincoln: University of Nebraska Press.

Ryan, R. M., & Connell, J. P. (1989). Perceived locus of causality and internalization: Examining reasons for acting in two domains. Journal of Personality and Social Psychology, 57, 749– 761. doi:10.1037/0022-3514.57.5.749

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55, 68-78. doi: 10.1037/0003-066X.55.1.68

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2013). Toward a social psychology of assimilation: Self-determination theory in cognitive development and education. In B. W. Sokol, F. M. E. Grouzet, U. Muller (Eds.), Self-regulation and autonomy: Social and developmental dimensions of human conduct (pp. 191-207). Cambridge, England: Cambridge University Press. doi: 10.1017/cbo9781139152198.014

Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2017). Self-determination theory: Basic psychological needs in motivation, development, and wellness. New York: Guilford Publishing.

Ryan, R. M., & Frederick, C. (1997). On energy, personality, and health: Subjective vitality as a dynamic reflection of well‐being. Journal of Personality65, 529-565. doi: 10.1111/j.1467-6494.1997.tb00326.x

Ryan, R. M., & Grolnick, W. S. 0986). Origins and pawns in the classroom: Self-report and projective assessments of individual differences in children's perceptions. Journal of Personality and Social Psychology, 50, 550-558. doi: 10.1037/0022-3514.50.3.550

Ryan, R. M., & Lynch, J. H. (1989). Emotional autonomy versus detachment: revisiting the vicissitudes of adolescence and young adulthood. Child Development, 60, 340-356.

Sawilowsky, S (2009). New effect size rules of thumb. Journal of Modern Applied Statistical Methods8, 467–474.

Schwartz, B. (2000). Self determination: The tyranny of freedom. American Psychologist, 55, 79–88. doi: 10.2307/1130981

Sheldon, K. M., & Elliot, A. J. (1999). Goal striving, need satisfaction, and longitudinal well-being: The Self-Concordance Model. Journal of Personality and Social Psychology, 76, 482–97. doi:10.1037//0022-3514.76.3.482.

Skinner, E. A., & Belmont, M. J. (1993). Motivation in the classroom: Reciprocal effects of teacher behavior and student engagement across the school year. Journal of Educational Psychology85, 571-581. doi: 10.1037/0022-0663.85.4.571

Skinner, E. A., Chi, U., & the Learning-Gardens Educational Assessment Group (2012). Intrinsic motivation and engagement as “active ingredients” in garden-based education: Examining models and measures derived from self-determination theory. Journal of Environmental Education, 43, 16-36.

Smetana, J.G., Campione-Barr, N., & Daddis, C. (2004). Longitudinal development of family decision making: Defining healthy behavioral autonomy for middle-class African American adolescents. Child Development, 75, 1418–1434. doi: 10.1111/j.1467-8624.2004.00749.x

Tafarodi, R. W., Milne, A. B., & Smith, A. J. (1999). The confidence of choice: Evidence for an augmentation effect on selfperceived performance. Personality and Social Psychology Bulletin, 25, 1405–1416.

Taylor, G., Jungert, T., Mageau, G. A., Schattke, K., Dedic, H., Rosenfield, S., & Koestner, R. (2014). A self-determination theory approach to predicting school achievement over time: The unique role of intrinsic motivation. Contemporary Educational Psychology39, 342-358. doi:10.1016/j.cedpsych.2014.08.002

Tsai Y. M., Kunter M., Lüdtke O., Trautwein U., Ryan R. M. (2008). What makes lessons interesting? The role of situational and individual factors in three school subjects. Journal of Educational Psychology, 100, 460–472. dio: 10.1037/0022-0663.100.2.460 

Ullmann-Margalit, E., & Morgenbesser, S. (1997). Picking and choosing. Social Research, 44, 757–785.

Urdan, T., & Schoenfelder, E. (2006). Classroom effects on student motivation: Goal structures, social relationships, and competence beliefs. Journal of School Psychology, 44, 331-349. doi:10.1016/j.jsp.2006.04.003

Vallerand, R. J., & Bissonnette, R. (1992). Intrinsic, extrinsic, and amotivational styles as predictors of behavior: A prospective study. Journal of Personality60, 599-620. doi: 10.1111/j.1467-6494.1992.tb00922.x

Van Petegem, S., Beyers, W., Vansteenkiste, M., & Soenens, B. (2012). On the association between adolescent autonomy and psychosocial functioning: Examining decisional (in)dependence from a self-determination theory perspective. Developmental Psychology48, 76-88. doi: 10.1037/a0025307

Van Petegem, S. , Soenens, B. , Vansteenkiste, M., & Beyers, W. (2015). Rebels with a cause? Adolescent defiance from the perspective of reactance theory and self-determination theory. Child Development, 86, 903–918. doi:10.1111/cdev.12355.

Vansteenkiste, M., Niemiec, C. P., & Soenens, B. (2010). The development of the five mini-theories of self-determination theory: An historical overview, emerging trends, and future directions. In T. C. Urdan & S. A. Karabenick (Eds.), Advances in motivation and achievement, v. 16A—The decade ahead: Theoretical perspectives on motivation and achievement (pp. 105-165). London, England: Emerald Group Publishing Limited. doi: 10.1108/S0749-7423(2010)000016A007

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

Weiner, B. (1992). Human Motivation: Metaphors, Theories, and Research. Newbury Park, CA: Sage. doi: 10.1007/978-1-4612-5092-0

Werner, H. (1948). Comparative psychology of mental development. New York, NY: International Universities Press.

White, R. W. (1959). Motivation reconsidered: The concept of competence. Psychological Review, 66, 297–333.  doi: 10.1037/h0040934

Williams, G. C., Wiener, M. W., Markakis, K. M., Reeve, J., & Deci, E. L. (1994). Medical student motivation for internal medicine. Journal of General Internal Medicine9, 327-333. doi: 10.1007/BF02599180

Zuckerman, M., Porac, J., Latin, D., Smith, R., & Deci, E. L. (1978). On the importance of self-determination for intrinsically motivated behavior. Personality and Social Psychology Bulletin, 4, 443–446. doi: 10.1177/014616727800400317

 

 

Universiteit of Hogeschool
Theoretische en experimentele psychologie
Publicatiejaar
2017
Promotor(en)
Bart Soenens
Kernwoorden
watjoa
Share this on: