The Effect of Digitalisation on Corruption

Robert Haafst
Persbericht

Digitalisering speelt grote rol in corruptie bestrijding

Corruptie is een groot probleem in de wereld. Het is dan ook geen verrassing dat organisaties als Transparancy International proberen om corruptie te bestrijden. Recent onderzoek van de KU Leuven in België toont aan dat digitalisering een grote rol kan spelen in de bestrijding van corruptie.

Onderzoek wijst uit dat zodra het aantal smartphones en het aantal internetgebruikers, kortweg e-Citizenship, omhoog gaat, dat dan corruptie verminderd. Daarbovenop laat hetzelfde onderzoek zien dat specifiek landen met een laag bruto binnenlands product ook nog kunnen profiteren van een verhoging van e-Government: DigiD, online aanbestedingen, en transparante online overheidsdiensten zorgen allemaal voor lagere corruptie.

Onderzoeker Robert Haafst verklaart de logica erachter: “Stel je een land voor waar geen TV is, geen telefoons, geen internet, totaal niets aan digitaal is beschikbaar. De kans dat je gepakt wordt terwijl je fraude pleegt is dan relatief klein. Daarnaast zullen weinig mensen het te weten komen. Aangezien mensen de neiging hebben om hun inkomen te vergroten, zal er zeker corruptie en fraude plaatsvinden. Stel je nu het andere uiterste voor: een land waar alles compleet gedigitaliseerd is. Hier zal weinig fraude of corruptie plaats vinden, aangezien zoiets op tv zal komen, en gelezen en besproken kan worden op internet. Mensen houden niet van negatieve aandacht, en zeker niet als dat de rest van je leven blijft achtervolgen. Het internet vergeet namelijk niets.”

Digitalisering beperkt dus de mogelijkheden van fraude en corruptie. Dezelfde redenering gaat nog verder. Robert Haafst: “Stel een land voor waar alles nog met papier gedaan wordt, zoals het maken van een identiteitskaart, aankopen van goederen, vergunningen, etcetera. Zonder duidelijke administratie is een papier makkelijk te vervalsen, helemaal in vergelijking tot een digitaal transparant systeem. Digitale transacties zorgen er dus voor dat de kans dat je een overheidsmedewerker moet omkopen om iets gedaan te krijgen sterk wordt verminderd.”

De kosten van corruptie zit de economische groei dus behoorlijk in de weg. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) schat dat de jaarlijkse kosten van corruptie rond de 2.4 biljoen euro zijn. Een hoge kostenpost, aangezien de totale wereldeconomie slechts 64 biljoen euro bedraagt. Om het in perspectief te zetten: Slechts 5 landen ter wereld hebben een grotere economie dan de totale kosten van corruptie. Het is dan ook geen verrassing dat er onderzoek gedaan wordt om de kosten van corruptie te kunnen verlagen.

Overheden en organisaties die corruptie willen bestrijden, kunnen nu met behulp van dit onderzoek effectief beleid gaan voeren op het gebied van corruptie en digitalisering. Uiteindelijk komt het op het volgende neer: Wil je corruptie verlagen? Zorg dan voor genoeg digitalisering.

Bibliografie

ADDIN Mendeley Bibliography CSL_BIBLIOGRAPHY Agostino, G. D., Dunne, J. P., & Pieroni, L. 2016. Government Spending , Corruption and Economic Growth. World Development, 84(1997): 190–205.

Aidt, T. S. 2011. The Causes of Corruption. CESifo DICE Report, 10(2): 15–19.

Andersen, T. B., Bentzen, J., Dalgaard, C.-J., & Selaya, P. 2011. Does the Internet reduce corruption? Evidence from US states and across countries. The World Bank Economic Review, lhr025.

Armstrong, L., Phillips, J. G., & Saling, L. L. 2000. Potential determinants of heavier Internet usage. International Journal of Human-Computer Studies, 53(4): 537–550.

Azfar, O., & Nelson, W. R. 2007. Transparency, wages, and the separation of powers: An experimental analysis of corruption. Public Choice, 130(3–4): 471–493.

Bailard, C. S. 2009. Mobile Phone Diffusion and Corruption in Africa. Political Communication, 26(3): 333–353.

Bohara, A. K., Mitchell, N. J., & Mittendorff, C. F. 2004. Compound Democracy and the Control of Corruption : A Cross-Country Investigation, 32(4).

Bojanic, D., & Madsen, E. S. 2014, July. The Effect of Internet and Digital Media Freedom on Corruption. Aarhuis. http://pure.au.dk/portal-asb-student/files/79187961/The_Effect_of_Inter….

Bologna, J. 2014. Is the Internet an effective mechanism for reducing corruption experience? Evidence from a cross-section of countries. Applied Economics Letters, 21(10): 687–691.

Brunetti, A., & Weder, B. 2003. A free press is bad news for corruption. Journal of Public Economics, 87(7): 1801–1824.

Choi, J. 2014. E-Government and Corruption : A Cross- Country Survey, 10(2): 217–236.

Dondjio, I., & Haafst, R. 2017. Managing Your Business – A Practical Guide (1st ed.). Groningen: Noordhoff Uitgevers.

Dzhumashev, R. 2014. Corruption and growth : The role of governance , public spending , and economic development ☆. Economic Modelling, 37: 202–215.

Erumban, A. A., & de Jong, S. B. 2006. Cross-country differences in ICT adoption: A consequence of Culture? Journal of World Business, 41(4): 302–314.

Esty, D. C. (Yale L. S. and Y. S. of F. and E. S., & Porter, M. (Harvard B. S. 2005. National environmental performance: an empirical analysis of policy results and determinants. Environment and Development Economics, 10(4): 391–434.

Feenstra, R. C., Inklaar, R., & Timmer, M. P. 2015. The Next Generation of the Penn World Table. American Economic Review, 105(10): 3150–3182.

Finnish Social Science Data Archive. 2016. Vanhanen, Tatu (University of Tampere): Measures of Democracy 1810-2014. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1289.

Gaskins, L. E. 2013. THE EFFECT OF (ICT) DIFFUSION ON CORRUPTION AND TRANSPARENCY. Texas A&M International University.

Goel, R. K., Nelson, M. A., & Naretta, M. A. 2012. The internet as an indicator of corruption awareness. European Journal of Political Economy, 28(1): 64–75.

Groningen Growth and Development Centre. 2017. Penn World Table version 9.0. https://doi.org/10.15141/S5J01T.

Gunardi, H. S. 2008. Corruption and Governance around the World: An Empirical Investigation. Rijksuniversiteit Groningen. http://www.rug.nl/research/portal/publications/pub(f2c01b20-8c9f-4494-b….

Gutiérrez, L. H., & Gamboa, L. F. 2010. Determinants of ICT Usage among Low-Income Groups in Colombia, Mexico, and Peru. The Information Society, 26(5): 346–363.

Hansen, L. P. 1982. Large Sample Properties of Generalized Method of Moments Estimators. Econometrica, 50(4): 1029.

International Monetary Fund. 2016a. Corruption: Costs and Mitigating Strategies. https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2016/….

International Monetary Fund. 2016b. World Economic Outlook Database. http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/index.aspx.

Ionescu, L. 2016. E-Government and Social Media as Effective Tools in Controlling Corruption in Public Administration. Economics, Management, and Financial Markets, 11(1): 66–72.

ITU. 2017. World Telecommunication/ICT Indicators Database. http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx.

Kalenborn, C., & Lessmann, C. 2013. The impact of democracy and press freedom on corruption: Conditionality matters. Journal of Policy Modeling, 35(6): 857–886.

Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. 2009. Governance Matters VIII Aggregate and Individual Governance Indicators 1996–2008. Policy Research Working Paper. no. WPS4978.

Khan, S. 2016. Leadership in the digital age – A study on the effects of digitalisation on top management leadership. Stockholm University, 54.

Kleibergen, F., & Paap, R. 2006. Generalized reduced rank tests using the singular value decomposition. Journal of Econometrics, 133(1): 97–126.

Klitgaard, R. 1991. Controlling Corruption. Berkely: University of California press.

Lambsdorff, J. G. 1999. Corruption in empirical research: A review, 6: 17. Durban: Transparency International, processed.

Lambsdorff, J. G. 2005. What do We Know from a Cross-Section of Countries? Consequences and Causes of Corruption, 63.

Le, S. H. T. . 2013. Societal Trust and Geography. Cross-Cultural Research, WVS(4): 388–414.

Leff, N. H. 1964. Economic development through bureaucratic corruption. The American Behavioral Scientist, 8(3): 8–14.

Lera-lopez, M. B. F. 2010. Differences in digitalization levels : a multivariate analysis studying the global digital divide, 39–73.

Leys, C. 1965. What is The Problem About Corruption? The Journal of Modern African Studies, 3(2): 215.

Litina, A., & Palivos, T. 2016. Journal of Economic Behavior & Organization Corruption , tax evasion and social values. Journal of Economic Behavior and Organization, 124: 164–177.

Mattozzi, A., & Merlo, A. 2007. The Transparency of Politics and the Quality of Politicians. The American Economic Review, 97(2): 311–315.

Meijers, H. 2014. Does the internet generate economic growth , international trade , or both ? International Economics and Economic Policy, 11(1): 137–163.

Méon, P. G., & Sekkat, K. 2005. Does corruption grease or sand the wheels of growth? Public Choice, 122(1–2): 69–97.

Mirea, V. 2011. FRAUD , CORRUPTION AND CYBER CRIME IN A GLOBAL DIGITAL NETWORK, 6(2): 373–380.

Mo, P. H. 2001. Corruption and Economic Growth. Journal of Comparative Economics, 79(29): 66–79.

Morozumi, A., & José, F. 2016. Public spending and growth : The role of government accountability. European Economic Review, 89: 148–171.

Mungiu-pippidi, A., & Dada, R. 2016. Measuring Control of Corruption by a New Index of Public Integrity, 415–438.

Neiva de Figueiredo, J. 2013. Are corruption levels accurately identified? The case of U.S. states. Journal of Policy Modeling, 35(1): 134–149.

O’brien, R. M. 2007. A Caution Regarding Rules of Thumb for Variance Inflation Factors. Quality & Quantity, 41(5): 673–690.

Rami, S., Jetter, M., & Montoya, A. 2015. The Effect of Democracy on Corruption : Income is Key, 74: 286–304.

Smith, R. J., Muir, R. D. J., Walpole, M. J., Balmford, A., & Leader-Williams, N. 2003. Governance and the loss of biodiversity. Nature, 426(6962): 67–70.

Stier, S. 2015. Political determinants of e-government performance revisited: Comparing democracies and autocracies. Government Information Quarterly, 32(3): 270–278.

Szeftel, M. 2000. Clientelism, corruption & catastrophe. Review of African Political Economy, 27(85): 427–441.

Tanzi, V. 1998. Corruption Around the World: Causes, Consequences, Scope, and Cures. Staff Papers - International Monetary Fund, 45(4): 559.

The European Commission. 2016. The importance of the digital economy. Growth. https://ec.europa.eu/growth/sectors/digital-economy/importance_en.

The World Bank. 2016a. Anti-corruption. http://www.worldbank.org/en/topic/governance/brief/anti-corruption.

The World Bank. 2016b. The Worldwide Governance Indicators (WGI) project. http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home.

The World Bank. 2016c. World Bank Country and Lending Groups. https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519.

Transparancy International. 2017. CPI Research. http://www.transparency.org/research/cpi/.

Treisman, D. 2000. The causes of corruption: a cross-national study. Journal of Public Economics, vol. 76. https://doi.org/10.1016/S0047-2727(99)00092-4.

Treisman, D. 2007. What Have We Learned About the Causes of Corruption from Ten Years of Cross-National Empirical Research? Annual Review of Political Science, 10(1): 211–244.

UNDESA. 2017. UN E-Government Survey. https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/reports/un-e-governmen….

UNDP. 2008. Tackling Corruption: Transforming Lives, Accelerating Human Development in Asia and the Pacific. Accelerating Human Development in Asia and the Pacific. http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:TACKLING+….

UNSD. 2016. Standard Country or Area Codes for Statistical Use. https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/.

van Dijk, J. A. G. M. 2006. Digital divide research, achievements and shortcomings. Poetics, 34(4–5): 221–235.

Vicente Cuervo, M. R., & López Menéndez, A. J. 2006. A multivariate framework for the analysis of the digital divide: Evidence for the European Union-15. Information & Management, 43(6): 756–766.

Universiteit of Hogeschool
Master of Business Administration
Publicatiejaar
2017
Promotor(en)
Prof. Dr. Sofie de Prijcker
Kernwoorden
Share this on: