De documentatieplicht inzake transfer pricing: werking en implicaties

Eron De Muer Jens Bonckaert
Persbericht

Fiscus legt belastingontwijking door transfer pricing optimalisatie aan banden

(artikel volledig in bijlage)

Bibliografie

Bibliografie

Wetgeving

Grondwet

Artikel 170 GW

Wetboek Inkomstenbelasting 1992

Artikel 321/1 WIB 92

Artikel 321/2 WIB 92

Artikel 321/3 WIB 92

Artikel 321/4 WIB 92

Artikel 321/5 WIB 92

Artikel 321/6 WIB 92

Artikel 321/7 WIB 92

Artikel 344, §1 WIB 92

Belgisch Staatsblad

Toelichting bij de formulieren 275 CBC, 275 MF en 275 LF ingevoerd door de koninklijke besluiten van 28 oktober 2016 in uitvoering van de artikelen 321/2, 321/4 en 321/5 van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) en het formulier 275 CBC NOT inzake de in artikel 321/3 WIB 92 bedoelde notificatieverplichting, BS 2 december 2016.

Nederlandse wetgeving

Artikel 8b, Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

Artikel 29c, Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

Memorie van toelichting bij de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

Artikel 23, lid 4 van het Wetboek van strafrecht.

Duitse wetgeving

Sectie 90, paragraaf 3, Abgabenordnung (AO) 2002.

Sectie 138a, Abgabenordnung (AO) 2002.

Franse wetgeving

Artikel 223 quinquies B, Code Général des Impôts.

Artikel 223 quinquies C, Code Général des Impôts.

Artikelen L13 AA en AB, Livre des Procédures Fiscales.

Toelichting BOI-BIC-BASE-80-20-20120912 bij artikel 57, Code Général des Impôts.

Rechtspraak

Hof van Cassatie

Cass. 6 juni 1961, Pas., 1961, I, 1082.

Rechtsleer

Boeken en papers

BREAM, M., DE CUYPER, J., GEEROMS, M., VAN BELLE, B., VERKEST, E., De verenigbaarheid van CFC-wetgeving met de fundamentele vrijheden van het EG-verdrag, masterproef Rechten UGent, 2008-09, http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/391/707/RUG01-001391707_2010_0001…, 47p.

BUYL, P., “Hebben Belgische kmo’s een hogere belastingdruk in vergelijking met grote Belgische ondernemingen en multinationals”, working paper, 2017.

CAVES, R., Multinational Enterprise and Economic Analysis, Cambridge, Cambridge University Press, 1996, 323 p.

FARNY, O., FRANZ, M., GERHARTINGER, P., LUNZER, G., NEUWIRTH, M., SARINGER, M., Tax avoidance, tax evasion and tax havens, Wenen, AK Wien, 2015, 4-5.

PEETERS, B., “De dunne lijn tussen belastingontwijking en belastingontduiking?”, AFT, 2010, nr. 03, 4-42.

MUCHLINKSI, P., Multinational enterprises and the law, Oxford, Blackwell, 2007, 856p.

Van Thiel, S., (2013). Bestuurskundig onderzoek. Bussum: Coutinho.

VERDINGH, Y., Bestendig Handboek Vennootschapsbelasting (aj. 2017), Mechelen, Kluwer, 2017, 1.133 p. - losbladig.

Online bronnen

DEDOBBELEER, F. , SLAEDTS, T., “Transfer pricing documentatieformulieren zjin beschikbaar”, https://www.bdo.be/nl-be/nieuws/2016/transfer-pricing-documentatieformu… (consultatie 27 februari 2017).

VAN DORPE, K., “Documentatieplicht voor transfer pricing ingevoerd”, http://www.moorestephens.be/nl/diensten/tax-legal-services/298-document… (consultatie op 22 maart 2017).

VANDEN BRANDEN, L., DE WITTE, V., “Transfer pricing: van ongekend en onbemind naar gekend en gevreesd”, http://www.taxworld.be/taxworld/transfer-pricing-van-ongekend-en-onbemi… (consultatie op 27 maart 2017).

KUBIS, D., BURGSTALLER, I., “Poland: New transfer pricing documentation”, http://www.tpa-group.com/en/publications-news/news/poland-new-transfer-… (consultatie op 23 mei 2017).

Bijdragen in tijdschriften

PEETERS, B., “De dunne lijn tussen belastingontwijking en belastingontduiking?”, AFT, 2010, nr. 3, 4-42.

DE HAEN, K., “Rulings intra-groepsfinanciering en cash pooling geven duiding over prijszetting en RV-statuut”, Fiscale Actualiteit, 2006, 37.

EGGER, P., EGGERT, W., WINNER, H., “Saving taxes through foreign plant ownership”, Journal of International Economics, 2010, 99-108.

VAN ROMPAEY, P., “BEPS: waar staan we nu?”, Intern.Fisc.Act., 2016, nr. 8.

MARNEFFE, P., PEETERS, R., VAN ACKER, C., “Nieuwe documentatievereisten inzake verrekenprijzen in Programmawet”, Fiscoloog, 2016, ed. 1483, 6.

REYPENS, N., “Verrekenprijzen in België”, AFT, 2013, 4-38.

IBFD Tax Research Platform

VAN DAM, H., WIERTSEMA, T., “Netherlands - Transfer Pricing - Topical Analyses”, hoofdstuk 13: Documentation Requirements, IBFD, 2016, 150.

KROPPEN, H.-K., EIGELSHOVEN, A., “Germany - Transfer Pricing - Topical Analyses”, hoofdstuk 13: Documentation Requirements, IBFD, 2017, 229.

P., ESCAUT, “France - Transfer Pricing - Topical Analyses”, hoofdstuk 13: Documentation Requirements, IBFD, 2016, 151.

RASCH, M., “Luxembourg - Transfer Pricing - Topical Analyses”, hoofdstuk 13: Documentation Requirements, IBFD, 2016, 63.

M. ALEKSANDROWICZ et al., “Poland - Transfer Pricing - Topical Analyses”, hoofdstuk 13: Documentation Requirements, IBFD, 2016, 186.

Varia

Europese Commissie

Strategisch plan 2016 - 2020, Taxation and Customs Union (Comm.), 2016, 39p.

“Europese Commissie wil regels voor fiscale transparantie voor multinationals”, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1349_nl.htm (consultatie op 25 mei 2017).

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)

OESO, Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, 2013, 44p.

OESO, Guidelines for Multinational Enterprises, 2007, 63p.

OESO, Addressing Base Erosion and Profit Shifting, 2013, 87p.

OESO, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, 2010, 371p.

OESO-Modelverdrag.

Dubbelbelastingverdrag

Artikel 11, Belgium - Ireland Income Tax Treaty (1970).

FOD Economie

FOD ECONOMIE, NACE-BEL Economische Activiteitennomenclatuur, Toelichting, 2008, 506.

Voorafgaande beslissing

Voorafgaande beslissing 2014.427 dd. 03.02.2015

Parlementaire voorbereiding

Vr. en Antw. Kamer 2014-19, 19 januari 2016, nr. 54/3, 13 (Vr. nr. 8579 G. GILKINET en Vr. nr. 8600 M. VAN HEES).

Administratieve richtlijnen

Circulaire AFZ/98-0003 van 28 juni 1999 Richtlijnen inzake verrekenprijzen dd.28.06.1999

Circulaire AOIF 40/2006, 147 november 2006, Ci.RH.421/580.456

Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN)

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN (CBN), Advies over het begrip verbonden onderneming, nr. 114/5, http://www.cnc-cbn.be/files/advice/link/NL_114_05.pdf.

Overige online bronnen

“Verrekenprijzen - BEPS 13”, https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/internationaal/verrekenpr… (consultatie op 13 april 2017).

HANNES, K., “Kwalitatief interview”, https://associatie.kuleuven.be/altus/seminaries/1112/131011/interviews… (consultatie op 20 mei 2017).

“Uw onderneming gaat internationaal... Informeer u vooraf over het fiscale plaatje”, http://www.bakertillybelgium.be/enews_consulting_venb_v4_2015-10_nl.cms (consultatie op 19 april 2017).

 

Universiteit of Hogeschool
Handelswetenschappen
Publicatiejaar
2017
Promotor(en)
Annelies Roggeman
Kernwoorden
Share this on: