Autologous hematopoietic stem-cell transplantation in lymphoma – a single center experience

Camille Kockerols Daan Dierickx Gregor Verhoeven
Persbericht

Autologe hematopoietische stamceltransplantatie bij lymfomen

Autologe hematopoietische stamceltransplantatie (ASCT) vormt een belangrijke therapeutische optie in de behandeling van verscheidene hematologische kankers waaronder myelomen en lymfomen. Bij deze vorm van stamceltransplantatie wordt gebruik gemaakt van de stamcellen van de patiënt zelf, dit in tegenstelling tot de allogene stamceltransplantatie. De stamcellen worden bij voorkeur verzameld na eliminatie van zoveel mogelijk kwaadaardige cellen door middel van chemotherapie. Ze  kunnen ingevroren bewaard worden tot ze vereist zijn. Nadien wordt de patiënt behandeld met zeer hoge dosissen chemotherapie hetgeen, naast de resterende kwaadaardige cellen, ook het eigen beenmerg ernstig zal beschadigen en hierdoor het aantal aangemaakte bloedcellen sterk zal verminderen tot zelfs ondetecteerbare waardes. Zonder ondersteuning van de patiënt met transfusies of groeifactoren kan dit leiden tot ernstige infecties, bloedarmoede of zware bloedingen. Het toedienen van de verzamelde stamcellen zal het herstel van het beenmerg bespoedigen en zo het risico op (soms dodelijke) complicaties verminderen. Het gebruik van ASCT zorgt ervoor dat hogere dosissen chemotherapie gegeven kunnen worden. Dit vergroot dan weer de kans op het volledig uitschakelen van het lymfoom of myeloom en zo ook de kans op genezing.

In deze retrospectieve studie worden verschillende parameters bestudeerd en vergeleken met de literatuur. De studiepopulatie bestaat uit patiënten gediagnosticeerd met een lymfoom, die een ASCT ondergingen tussen 2000 en 2015 in het universitair ziekenhuis van Leuven. De primaire outcome parameter wordt gedefinieerd als de absolute overleving van de patiënt sinds ASCT. Secundaire outcome parameters betreffen de ziektevrije overleving sinds ASCT, de transplantatie-gerelateerde mortaliteit en het doormaken van een invasieve schimmelinfectie na ASCT. Daarnaast worden verschillende prognostische parameters bestudeerd door middel van overlevingscurves volgens de Kaplan Meier methode. Voorbeelden hiervan zijn de aanwezigheid van residuele lymfoomcellen op beeldvorming vlak voor de ASCT, de leeftijd van de patiënt bij ASCT, de internationale prognostische index van het lymfoom bij diagnose, het doormaken van een invasieve schimmelinfectie na ASCT en de chemogevoeligheid van het lymfoom. Bovengenoemde parameters hebben allen een significante negatieve invloed op absolute en/of ziektevrije overleving (p < 0.05). De literatuur toont gelijkaardige resultaten zowel qua overlevingsparameters als prognostische parameters. Het ondersteunt de kwaliteit van ASCT als ondersteunende therapie bij lymfomen en de kwaliteit van het UZ Leuven als transplantatiecentrum. Daarnaast opent het uitwerken van deze databank een nieuwe bron aan informatie voor grootschalige studies zoals meta-analyses of literatuuronderzoek.

 

Bibliografie

1. Dreyling M. Early consolidation by myeloablative radiochemotherapy followed by autologous stem cell transplantation in first remission significantly prolongs progression-free survival in mantle-cell lymphoma: results of a prospective randomized trial of the European MCL Network. Blood. 2005;105(7):2677-2684.

2. Reimer P, Rüdiger T, Einsele H, et al. Autologous stem cell transplantation (autoSCT) as first-line therapy in peripheral T cell lymphomas (PTCL): Results of a prospective multicenter study. J Clin Oncol . 2008;26(15):8515-8515.

3. Gkotzamanidou M, Papadimitriou C. Peripheral T-cell lymphoma: The role of hematopoietic stem cell transplantation. Crit Rev Oncol Hematol. 2014;89(2):248-261.

4. Puig N, De La Rubia J, Remigia M, et al. Morbidity and transplant-related mortality of CBV and BEAM preparative regimens for patients with lymphoid malignancies undergoing autologous stem-cell transplantation.  Leuk Lymphoma . 2006;47(8):1488-1494.

5. Lane A, Chen Y, Logan B, et al. Impact of Conditioning Regimen on Outcomes for Patients with Lymphoma Undergoing High-Dose Therapy with Autologous Hematopoietic Cell Transplantation (AutoHCT). Biol Blood Marrow Transplant. 2014;20(2):S45-S46.

6. Lister T, Crowther D, Sutcliffe S, et al. Report of a committee convened to discuss the evaluation and staging of patients with Hodgkin's disease: Cotswolds meeting. J Clin Oncol . 1989;7(11):1630-1636.

7. Gilli S, Novak U, Taleghani B, et al. BeEAM conditioning with bendamustine-replacing BCNU before autologous transplantation is safe and effective in lymphoma patients. Ann Hematol. 2016;96(3):421-429.

8. Martínez C, et al. Comorbidities, Not Age, Are Predictive of Survival After Autologous Hematopoietic Cell Transplantation for Relapsed/Refractory Hodgkin's Lymphoma in Patients Older Than 50 Years. Ann Hematol. 2016;96(1):9-16.

9. Philip T, Guglielmi C, Hagenbeek A, et al. Autologous Bone Marrow Transplantation as Compared with Salvage Chemotherapy in Relapses of Chemotherapy-Sensitive Non-Hodgkin's Lymphoma. N Engl J Med. 1995;333(23):1540-1545.

10. Sauter C, Matasar M, Meikle J, et al. Prognostic value of FDG-PET prior to autologous stem cell transplantation for relapsed and refractory diffuse large B-cell lymphoma. Blood. 2015;125(16):2579-2581.

11. Boltezar L, Pintaric K, Pretnar J, Pohar Perme M, Novakovic B. Long-term outcomes of high dose treatment and autologous stem cell transplantation in follicular and mantle cell lymphomas – a single centre experience. Radiology and Oncology. 2017;51(1).

12. van Besien K. Comparison of autologous and allogeneic hematopoietic stem cell transplantation for follicular lymphoma. Blood. 2003;102(10):3521-3529.

13. Akhtar S, Al-Sugair A, Abouzied M, et al. Pre-transplant FDG-PET-based survival model in relapsed and refractory Hodgkin’s lymphoma: outcome after high-dose chemotherapy and auto-SCT. Bone Marrow Transplantation. 2013;48(12):1530-1536.

14. Filmont J, Gisselbrecht C, Cuenca X, et al. The impact of pre- and post-transplantation positron emission tomography using 18-fluorodeoxyglucose on poor-prognosis lymphoma patients undergoing autologous stem cell transplantation. Cancer. 2007;110(6):1361-1369.

15. Dickinson M, Hoyt R, Roberts A, et al. Improved survival for relapsed diffuse large B cell lymphoma is predicted by a negative pre-transplant FDG-PET scan following salvage chemotherapy. Br J Haematol. 2010; 172(1):111-21.

16. A Predictive Model for Aggressive Non-Hodgkin's Lymphoma. N Engl J Med. 1993;329(14):987-994.

Universiteit of Hogeschool
Master in de geneeskunde
Publicatiejaar
2017
Promotor(en)
Prof. Dr. Dierickx, Prof. Dr. Verhoeven
Kernwoorden
Share this on: