Why poor people are prone to remain poor: The effect of future time perception on impulsive decision-making

Marijke Smets Ben Praet Berend Wauters
Persbericht

Waarom armoede zichzelf onderhoudt

Waarom armoede zichzelf onderhoudt

 

Inleiding

In ons dagelijkse leven nemen we allemaal wel eens impulsieve beslissingen. We drinken een glas alcohol teveel of boeken een te dure vakantie, wie kent dit niet? Zoiets vormt geen probleem als het af en toe gebeurt. Onderzoek toont echter aan dat bepaalde mensen de neiging hebben om consistent impulsieve beslissen te nemen. Zo tonen vooral mensen met een laag inkomen impulsiever gedrag, wat kan leiden tot financiële moeilijkheden. Omdat dit een zware last legt op onze samenleving, is het belangrijk te onderzoeken wat aan de basis ligt van deze kortzichtigheid. Daarom onderzoek we in de deze studie of het impulsieve gedrag van armen deels verklaard kan worden door een verschil in tijdsperspectief.

Onderzoek

Talloze studies onderzochten waarom bepaalde mensen impulsiever zijn in het maken van beslissingen. Een dominant idee stelt dat mensen impulsieve beslissingen nemen omdat ze de waarde van een onmiddellijke beloning overwaarderen in vergelijking met de waarde van een toekomstige beloning. Neem bijvoorbeeld het roken van een sigaret. Iemand die rookt, hecht op dat moment meer waarde aan het genot van de sigaret (onmiddellijke beloning) dan aan het ontwijken van hart- en vaatziekten (toekomstige beloning). In deze context spreekt men over time discounting. Dit betekent dat de waarde van een toekomstige beloning wordt gereduceerd (discounted) ten opzichte van de waarde van een onmiddellijke beloning.

In deze masterproef diepen we een alternatieve verklaring uit die impulsiviteit linkt met een verstoord tijdsperspectief. Om dit te illustreren, veronderstellen we een situatie waarin iemand moet beslissen tussen het onmiddellijke genot van het eten van een stuk taart en de toekomstige gezondheidsvoordelen van het niet te eten. In deze situatie zal een persoon die de toekomst als verder weg beschouwt (en dus de gezondheidsvoordelen ook als verder weg beschouwt) meer geneigd zijn impulsief gedrag te vertonen dan iemand die de toekomst als dichterbij beschouwt. Mensen verschillen dus in hun tijdservaring en dit beïnvloedt de mate waarin ze toekomstige beloningen als ver weg of dichtbij ervaren. Voorgaand onderzoek kent verscheidene oorzaken toe aan dit verschil in tijdsperspectief. Wij belichten één bepaald element dat aan de oorsprong kan liggen, namelijk het gevoel van financial constraint of financiële beperktheid. We gaan na of mensen die zich arm of financieel beperkt voelen de toekomst (en dus toekomstige beloningen) als verder weg beschouwen en daarom ook impulsiever gedrag vertonen.

Dit onderzoeken we aan de hand van een online survey bij mannen en vrouwen tussen 25 en 65 jaar oud. Door financiële beperktheid op drie manieren bij de participanten aan- of afwezig te maken, proberen we twee hypotheses te bevestigen. De eerste hypothese stelt dat het gevoel van financiële beperktheid ertoe leidt dat iemand de toekomst als verder weg beschouwt. De tweede hypothese stelt dat het gevoel van financiële beperktheid leidt tot meer impulsief gedrag. Samen kunnen deze hypotheses aantonen of impulsiviteit bij armen deels verklaard kan worden door een verstoord tijdsperspectief.

De resultaten tonen aan dat voor de eerste hypothese (het gevoel van financiële beperktheid leidt tot een verlenging in iemands tijdsperspectief) enkel bevestiging kan gevonden worden in één van de drie manipulaties. Wanneer het gevoel van armoede aanwezig is, beschouwen participanten met een laag inkomen de toekomst als verder weg dan participanten met een hoog inkomen. Wanneer het gevoel van financiële beperktheid afwezig is, geldt het tegenovergestelde (zie figuur).

Figuur 1

Image removed.

Voor de tweede hypothese (het gevoel van financiële beperktheid leidt tot impulsiever gedrag) is er geen bewijs. We gaan ervan uit dat dit vooral te maken heeft met enkele beperkingen in de studie zoals een te klein aantal participanten. 

Conclusie

In deze masterproef kunnen we gedeeltelijk verklaren dat het gevoel van financiële beperktheid ertoe leidt dat iemand de toekomst als verder weg beschouwt (en dat dit verschilt voor individuen met een hoog vs. laag inkomen). Er is echter geen bewijs voor de stelling dat dit verschil in tijdsperspectief leidt tot impulsiever gedrag. Dit is volgens ons voornamelijk toe te kennen aan enkele beperkingen in de studie. Omdat de impulsiviteit van armen een last legt op onze samenleving, lijkt het ons cruciaal dat er verder onderzoek gedaan wordt naar de mechanismen die aan de basis kunnen liggen.

 

 

 

Bibliografie

Books

Baumeister, R. F., Heatherton, T. F., & Tice, D. M. (1994). Losing control: How and why people fail at self-regulation. San Diego, CA: Academic Press.

Hall, M., Knapp, J., & Winston, C. (1961). Distribution in Great Britain and North America: A study in Structure and Productivity. London: University Press.

Articles

Ainslie, G. (1975). Specious reward: a behavioral theory of impulsiveness and impulse control. Psychological bulletin, 82(4), 463-496.

Ainslie, G. (2005). Précis of Breakdown of Will. Behavioral and Brain Sciences, 28(1), 635-673.

Ameriks, J., Caplin, A., Leahy, J., & Tyler, T. (2007). Measuring Self-Control Problems. The American Economic Review, 97(3), 966-972.

Bickel, W. K., & Marsch, L. A. (2001). Toward a behavioral economic understanding of drug dependence: delay discounting processes. Addiction, 96(1), 73-86.

Bostic, R., Herrnstein, R. J., & Luce, R. D. (1990). The effect on the preference-reversal phenomenon of using choice indifferences. Journal of Economic Behavior & Organization, 13(2), 193-212.

Briers, B., & Laporte, S. (2013). A wallet full of calories: the effect of financial dissatisfaction on the desire for food energy. Journal of Marketing Research, 50(6), 767-781.

Chaston, A., & Kingstone, A. (2004). Time estimation: The effect of cortically mediated attention. Brain and Cognition, 55(2), 286–289.

Cyders, M. A., & Coskunpinar, A. (2011). Depression, impulsivity and health-related disability: A moderated mediation analysis. Journal of Research in Personality, 45(6), 679-682.

Fernbach, P. M., Kan, C., & Lynch, J. G. (2015). Squeezed: Coping with Constraint through Efficiency and Prioritization. Journal of Consumer Research, 41(5), 1204-1219.

Frederick, S., Loewenstein, G., & O’Donoghue, T. (2002). Time Discounting and Time Preference: A Critical Review. Journal of Economic Literature, 40(2), 351-401.

Garcia-Larrea, L., Lukaszewicz, A. C., & Mauguiere, F. (1992). Revisiting the oddball paradigm: Non-target vs. neutral stimuli and the evaluation of ERP attentional effects. Neuropsychologia, 30(8), 723-741.

Green, L., Fry, A. F., & Myerson, J. (1994). Discounting of Delayed Rewards: A Life-Span Comparison. Psychological Science, 5(1), 33-36.

Grondin, S. (2001). From physical time to the first and second moments of psychological time. Psychological Bulletin, 127(1), 22-44.

Hansen, J., & Trope, Y. (2013). When time flies: How abstract and concrete mental construal affect the perception of time. Journal of Experimental Psychology: General, 142(2), 336-347.

Hardisty, D. J., Thompson, K., Krantz, D. H., & Weber, E. U. (2013). How to measure time preferences: An experimental comparison of three methods. Judgment and Decision Making, 8(3), 236-249.

Haushofer J., & Fehr, E. (2014). On the Psychology of poverty. The Science of Inequality, 344(6186), 862-867.

Hoch, S. J., & Loewenstein, G. F. (1991). Time-inconsistent preferences and consumer self-control. Journal of consumer research, 17(4), 492-507.

Honkanen, P., Olsen, S. O., Verplanken, B., & Tuu, H. H. (2012). Reflective and impulsive influences on unhealthy snacking. The moderating effects of food related self-control. Appetite 58(2), 616–22.

Kim, B. K., & Zauberman, G. (2013). Can Victoria's Secret change the future? A subjective time perception account of sexual-cue effects on impatience. Journal of Experimental Psychology: General, 142(2), 328-335.

Kirby, K. N., & Petry, N. M. (2004). Heroin and cocaine abusers have higher discount rates for delayed rewards than alcoholics or non-drug using controls. Addiction, 99(1), 461– 471.

Leys, C., Ley, C., Klein, O., Bernard, P., & Licata, L. (2013). Detecting outliers: Do not use standard deviation around the mean, use absolute deviation around the median. Journal of Experimental Social Psychology, 49(4), 764-766.

Mani, A., Mullainathan, S., Shafir E., & Zhao J. (2013). Poverty Impedes Cognitive Function. Science, 341(6149), 976-980.

Maricq, A. V., Roberts, S., & Church, R. M. (1981). Methamphetamine and time estimation. Journal of Experimental Psychology: Animal Behavior Processes, 7(1), 18.

Matell, M. S., King, G. R., & Meck, W. H. (2004). Differential modulation of clock speed by the administration of intermittent versus continuous cocaine. Behavioral Neuroscience, 118(1), 150–156.

Meck, W. H. (1996). Neuropharmacology of timing and time perception. Cognitive Brain Research, 3(3), 227–242.

Nelson, L. D., & Morrison, E. L. (2005). The symptoms of resource scarcity: judgments of food and finances influence preferences for potential partners. Psychological Science, 16(2), 167-173.

Perdue, B. C., & Summers, J. O. (1986). Checking the success of manipulations in marketing experiments. Journal of Marketing Research, 317-326.

Polich, J. (1986). Attention, probability, and task demands as determinants of P300 latency from auditory stimuli. Electroencephalography & Clinical Neurophysiology, 63(3), 251-259.

Potts, G. F., Liotti, M., Tucker, D. M., & Posner, M. I. (1996). Frontal and inferior temporal cortical activity in visual target detection: Evidence from high spatially sampled event-related potentials. Brain Topography, 9(1), 3-14.

Rachlin, H. (1974). Self-control. Behaviorism, 2(1), 94-107.

Sackett, A. M., Meyvis, T., Nelson, L. D., Converse, B. A., & Sackett, A. L. (2010). You’re having fun when time flies the hedonic consequences of subjective time progression. Psychological Science, 21(1), 111-117.

Sayette, M. A., Loewenstein, G., Kirchner, T. R., & Travis, T. (2005). Effects of smoking urge on temporal cognition. Psychology of Addictive Behaviors, 19(1), 88 –93.

Shah, A. K., Mullainathan, S., & Shafir, E. (2012). Some consequences of having too little. Science, 338(6107), 682-685.

Shah, A. K., Shafir, E., & Mullainathan, S. (2014). Scarcity Frames Value. Psychological Science, 26(4), 402-412.

Sharma, E., & Alter, A. L. (2012). Financial Deprivation Prompts Consumers to Seek Scarce Goods. Journal of Consumer Research, 39(3), 545-560.

Sigall, H., & Mills, J. (1998). Measures of independent variables and mediators are useful in social psychology experiments: But are they necessary? Personality and Social Psychology Review, 2(3), 218-226.

Stetson, C., Fiesta, M. P., & Eagleman, D. M. (2007). Does Time Really Slow Down during a Frightening Event? PLoS ONE, 2(12), e1295.

Tse, P. U., Intriligator, J., Rivest, J., & Cavanagh, P. (2004). Attention and the subjective expansion of time. Perception & psychophysics, 66(7), 1171-1189.

Tully, M. S., Hershfield, E. H., & Meyvis, T. (2015). Seeking Lasting Enjoyment with Limited Money: Financial Constraints Increase Preference for Material Goods over Experiences. Journal of Consumer Research 42(1), 59-75.

Vohs, D. K. (2013). The Poor’s Poor Mental Power. Science, 341(6149), 969-970.

Vohs, D. K., Meade, L. N., & Goode, R. M. (2015). The Psychological Consequences of Money. Science, 314(5802), 1154-1156.

Vohs, K. D., & Schmeichel, B. J. (2003). Self-regulation and the extended now: Controlling the self-alters the subjective experience of time. Journal of Personality and Social Psychology, 85(2), 217–230.

Zauberman, G., Kim, B. K., Malkoc, S. A., & Bettman, J. R. (2009). Discounting time and time discounting: Subjective time perception and intertemporal preferences. Journal of Marketing Research, 46(4), 543-556.

Zhou, X., Vohs, K. D., & Baumeister, R. F. (2009). The symbolic power of money: reminders of money alter social distress and physical pain. Psychological Science, 20(6), 700-706.

Articles in books

Zakay, D. (1990). The evasive art of subjective time measurement. In R. A. Block (Ed.), Cognitive Models of Psychological Time. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

Online

Frizell, S. (2014, February 19th). Americans Are Taking on Debt at Scary High Rates. Consulted on the 5th of May, 2016 through http://time.com/8740/federal-reserve-debt-bankrate-consumers-credit-car…

Wikipedia. (2016, May 6h). Statistical Power. Consulted on the 10th of May, 2016 through https://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_power

Worldbank. (2016, April 13th). Poverty: Overview. Consulted on the 5th of May, 2016 through http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/overview

 

Universiteit of Hogeschool
Master in het Management
Publicatiejaar
2016
Promotor(en)
Anouk Festjens
Share this on: