Wat is er van de sportjournalist? Jan Wauters en de sportjournalistiek in Vlaanderen sinds 1945

Cisse Michiels
Persbericht

Jan Wauters, voorman van een nieuwe generatie sportjournalisten

"Jan was en is sportverslaggeving op de radio. Als er vandaag een goed niveau gehaald wordt, is dat dankzij hem."

                                                                                                                                Carl Berteele in De Morgen van 7 juni 2010

De grootste ooit?

Sportjournalist Carl Berteele liet op 7 juni 2010 bovenstaand citaat optekenen in de Vlaamse krant De Morgen. Hij sprak deze lovende woorden in een reactie op het overlijden van voormalig sportjournalist Jan Wauters op 4 juni van datzelfde jaar. Wauters was vanaf midden jaren zestig tot de eeuwwisseling radiosportjournalist bij de openbare omroep en vergaarde bekendheid en erkenning vanwege zijn rechtstreekse verslaggeving van voetbal- en wielerwedstrijden, gecombineerd met een kritische benadering van de sport. Het discours dat Berteele hanteert, is tekenend voor de reacties op zijn overlijden en de herinnering aan Jan Wauters in het algemeen. Bij elke verjaardag van het overlijden van de sportjournalist wordt zijn vakmanschap en blijvende invloed op de hedendaagse sportjournalistiek herdacht; termen als "legendarisch", "monument" en "de beste ooit" vormen daarbij steevast de basis. Ook bij het grote publiek genoot Jan Wauters een gelijkaardige status: in 2011 kwam hij  als winnaar uit de bus in de categorie 'Wie zou u graag zien verrijzen?' van Humo's Pop Poll ' en verschenen er  twee cd's met zijn bekendste radiofragmenten.

‘Waar komt die heldenstatus vandaan?‘, ‘(In welke zin) Was hij vernieuwend?’, ‘Hoe ontwikkelde hij zijn eigen stijl?’, ‘Beïnvloedde Jan Wauters blijvend de Vlaamse sportjournalistiek?’, zijn maar enkele van de vele vragen waarop in deze scriptie een antwoord wordt gezocht.

Kritisch radioman

Jan Wauters (°10/2/1939) groeide op in het Antwerpse Kalfort, waar zijn ouders de lokale winkel openhielden. De jonge Wauters kwam door het wielerverleden van zijn vader als snel in aanraking met sport en koesterde heimelijk de droom ooit in de voetsporen te treden van zijn radiohelden Maurice Dieudonné en Hubert van de Vijver. Na zijn studies Germaanse filologie in Leuven en enkele jaren als leerkracht kwam Wauters midden jaren 60 terecht op de radiosportredactie van de BRT. Piet Theys, zijn ontdekker en toenmalig hoofd van de radiosportredactie, leidde de jonge Wauters op in het métier. Gevormd in de maatschappelijk woelige jaren 60 en onder invloed van de Nederlandse (sport)pers ontwikkelde Wauters een eigen kritische en bevragende vorm van sportjournalistiek, de door hem gedoopte confrontatiejournalistiek. In 1974 werd hij gepromoveerd tot hoofdredacteur van de radiosportredactie en creëerde hij met het programma Wat is er van de sport? (1974-1998), een dagelijks platform voor zijn confrontatiejournalistiek. De slagzin luidde: ‘vraagtekens plaatsen bij de uitroeptekens van de sport’.

Wauters vergaarde bij het publiek echter vooral bekendheid met zijn rechtstreeks commentaar bij wieler- en voetbalwedstrijden. Hij wordt omschreven als taalvirtuoos en sportpoëet, een erfenis die nu nog doorleeft in de Grote Prijs Jan Wauters. Wauters verzorgde de rechtstreekse verslaggeving bij acht WK’s voetbal, vier Olympische Spelen en vijfentwintig Rondes van Frankrijk. Zijn bevlogen stijl en bijzondere aandacht voor correct taalgebruik stonden daarin voorop. Wauters beschreef de exploten van Merckx, omschreef de dribbels van Jan Ceulemans op het WK voetbal 1986 en dokkerde achter Edwig van Hooydonck bij zijn beslissende aanval op de kasseien van de Bosberg tijdens de Ronde van Vlaanderen 1989.

Wauters was meer dan radiosportjournalist alleen. Op vraag van Guy Mortier nam hij in de jaren 70 samen met Herman de Coninck voor Humo interviews af met het kruim van de Belgische sportwereld. Hij ontpopte zich tot een veelgevraagd sportcolumnist en nam de pen op voor onder meer Het Nieuw Wereldtijdschrift, De Morgen en Vrij Nederland. Vanaf de jaren 80 begon hij ook met het opleiden van jonge sportjournalisten op zijn redactie; onder meer de huidige kern van de radiosportredactie van de VRT is gevormd door Wauters.

Sportjournalistiek: tussen het uitroepteken en het vraagteken

De sportjournalistiek in Vlaanderen kent een lange en interessante geschiedenis. Voor de periode na de Tweede Wereldoorlog zijn drie era’s te onderscheiden. De periode 1945-65 bouwde vooral voort op de valse start die sportjournalistiek begin 20e eeuw in onze contreien had genomen. De sportjournalistiek als pontificale viering van de sport werkte mooipraterij in de hand en schreef naar de smaak van een ongeschoold arbeiderspubliek. Naast kranten, waar de sportpagina’s in de eerste plaats dienden om lezers te winnen, ontwikkelde ook de radio en tv zich als sportmedia. In de periode tussen 1965 en 1990 onderging de Vlaamse sportjournalistiek een grote evolutie. Sportjournalistiek paste zich aan aan de algemene journalistieke standaarden en maakte een professionalisering door. De openbare omroep nam met zijn monopolie op televisie en radio een groot deel van de sportberichtgeving voor zijn rekening. Sinds 1990, met de komst van de commerciële omroep VTM, vond er een doorgedreven commercialisering plaats. Sport speelt vandaag in diverse media een grote rol als publiekstrekker en de focus ligt vaak op sport als entertainment. Met de steile en snelle opgang van het internet kwam er een nieuw medium bij, iets waar vooral de geschreven pers geen pasklaar antwoord op heeft.

De sportjournalistiek wordt gekenmerkt door de dynamiek tussen het uitroepteken en het vraagteken. Aanvankelijk primeerde vooral het uitroepteken: artikels van de pionier van de Vlaamse pionier van de sportjournalist Karel van Wijnendaele bevatten letterlijk meer uitroeptekens dan punten. Wauters was één van de eerste die de nodige vraagtekens bij de sport plaatste. Zijn kritische stijl kende vele navolgers en hij zette een nieuwe standaard op het gebied van rechtstreekse verslaggeving op de radio. Hoewel een kritische benadering vandaag inherent is aan (sport)journalistiek lijkt het uitroepteken in het overgrote deel van de gevallen opnieuw de bovenhand te halen. De dynamiek tussen het uitroepteken en het vraagteken is net enkel iets wat historisch gezien speelt. In zekere zin combineerde Wauters de twee: het uitroepteken haalde de bovenhand tijdens zijn rechtstreekse verlagen, achteraf plaatste hij vervolgens zelf de vraagtekens. Het was de combinatie van en de dynamiek tussen het vraagteken en het uitroepteken die van hem de journalist maakten die hij was en die Guy Mortier op Wauters' begrafenis er toe aanzette zijn vriend te beschrijven als "de definitieve sportjournalist".

Bibliografie

Bibliografie

Bronnen

Archivalische bronnen

BORNEM, Privéarchief Jan Wauters, Columns geschreven pers, 1970-2010.

BORNEM, Privéarchief Jan Wauters, Columns radio, 1993-1999.

BORNEM, Privéarchief Jan Wauters, Correspondentie, 1978-1997.

BORNEM, Privéarchief Jan Wauters, Humo-interviews, 1971-1982.

BORNEM, Privéarchief Jan Wauters, Interviews, 1969-1997.

BORNEM, Privéarchief Jan Wauters, Interviews over en na pensioen, 1997-2007.

BORNEM, Privéarchief Jan Wauters, Interviews radio- en tv-figuren, 1977-1998.

BORNEM, Privéarchief Jan Wauters, Knipsels en kritieken, 1976-2004.

BORNEM, Privéarchief Jan Wauters, Nederland, 1965 - 2000.

BORNEM, Privéarchief Jan Wauters, Olympische Spelen, 1972-1980.

BORNEM, Privéarchief Jan Wauters, Overige, 1970-2010.

BORNEM, Privéarchief Jan Wauters, Pensioen, 1997-2000.

BORNEM, Privéarchief Jan Wauters, Voetbalverslaggeving, 1974-1994.

BORNEM, Privéarchief Jan Wauters, Verslaggeving algemeen, 1965-2000.

BORNEM, Privéarchief Jan Wauters, Wielerverslaggeving, 1965 - 1992.

Kranten en periodieken

De Morgen, 2010-2015.

De Standaard, 2015.

Nieuwsblad van het Noorden, 1967-1968.

Het Vrije Volk, 1968.

De Tijd, Dagblad voor Nederland, 1968.

Limburgs Sport Dagblad, 1973.

 

 

Gedrukte bronnen

BRT Jaarverslag 1974, Belgische Radio en Televisie, Brussel, 1974.

BRT Jaarverslag 1975, Belgische Radio en Televisie, Brussel, 1975.

BRT Jaarverslag 1976, Belgische Radio en Televisie, Brussel, 1976.

BRT Jaarverslag 1978, Belgische Radio en Televisie, Brussel, 1978.

BRT Jaarverslag 1979, Belgische Radio en Televisie, Brussel, 1979.

BRT Jaarverslag 1980, Belgische Radio en Televisie, Brussel, 1980.

BRT Jaarverslag 1982, Belgische Radio en Televisie, Brussel, 1982.

BRT Jaarverslag 1997, Belgische Radio en Televisie, Brussel, 1997.

DE HAES, L., (red.), Het Hoofd, de Benen en het Geld, Leuven, 1980.

LANOYE, T., Revue Lanoye, Filippica (polemische replieken), Amsterdam, 2016, 81-93.

THEYS, P.,  Sport Zogezegd, Hasselt, 1964.

THEYS, P., Korte aarzelingen, Aforismen, Antwerpen, 1975.

VRT, Reglement Grote Prijs Jan Wauters-2015, Brussel, 2015.

WAUTERS, J., De Zweetgeur van de Sport, Schoten, 1987.

WAUTERS, J., Eddy Merckx, Getuigenissen van Jan Wauters, Gent, 2010.

WAUTERS, J.,  Onderzoek naar de Sagenmotieven in Klein-Brabant, Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Letteren, 1962.

WAUTERS, J., THEYS, P. en STASSIJNS, M., Dagboek van de ronde die Eddy won, Hasselt, 1969.

WAUTERS, J. Tong uit de Mond, de Taal achterna, Antwerpen, 1997.

WAUTERS, J. Van Davidoff tot van Basten, Antwerpen, 1995.

WAUTERS, J. en VAN REMOORTE, J. Sport en jeugd, van Olympia tot anabolica, een marathon van eeuwen, Tielt, 1981.

WILLEMS R., (red.), Totaal Onverdiend, Antwerpen, 1998.

Audiovisuele bronnen

Archiefmeester: radio en voetbal, VRT Radio, 16 maart 2014.

Begrafenis Koningin Elisabeth van België, VRT Radio, 30 november 1965.

'België-Israel', Radio Sport, VRT Radio, 9 mei 1965.

Bij Nader Inzien, VRT Televisie, 18 april 1978.

CODA, VRT Televisie, 6 september - 27 september 1996.

Dag Jan, cd, No Monkey Business, 2010.

Dag Jan 2, cd, No Monkey Business, 2011.

De bende van Marconi, VRT Radio, 9 juli 2005.

De Nieuwe Wereld, VRT Radio, 10 september 1997.

De Tafel, VRT Radio, 6 juni 1998.

De Toestand is Hopeloos maar niet Ernstig, VRT Radio, 1993-1999.

'Dopingsymposium', Het Journaal, VRT Televisie, 23 februari 1975.

Finale EK Voetbal 2000, VRT Radio, 2 juli 2000.

Het Eeuwfeest, VRT Radio, 4 juni 2000.

Het Landhuis, VRT Radio, 1999.

Het Vrije Westen, VRT Radio, 23 januari 1992.

Levende Lijven, VRT Radio, 22 augutus 1998.

Madiwodo, VRT Radio, 4 april 1993.

Margriet, VRT Televisie, 24 juni 1992.

Phara, VRT Televisie, 18 mei 2010.

Reclamespot Radio 3, VRT Radio, 1 maart 1994.

'Ronde van Frankrijk 1987: rit 15', Radio Sport, VRT Radio, 15 juli 1987.

Sportmarathon, VRT Radio, 6 september 1998.

Studio 1, VRT Televisie, 2005-2009.

'Studio Olympia', Ontbijttelevisie, VRT Televisie, 9 augustus 1984.

Tijdgenoten, VRT Radio, 27 juni 2004.

Vandaag, VRT Radio, 3 mei 2016.

Vriend en Vijand, VRT Radio, 22 november 1998.

'Wereldkampioenschap voetbal 1994: België - Marokko', Radio Sport, VRT Radio, 19 juni 1994.

'WK Wielrennen 1988', Radio Sport, VRT Radio, 18 augustus 1988.

Wat is er van de Sport?, VRT Radio, 1974-1998.

 

 

 

Mondelinge bronnen

Carl Berteele, persoonlijk interview, 7 maart 2016.

Christophe Vandegoor, persoonlijk interview, 29 maart 2016.

David Naert, persoonlijk interview, 24 februari 2016.

Eddy Merckx, telefonisch interview, 10 mei 2016.

François Colin, persoonlijk interview, 7 mei 2016.

Guy Mortier, persoonlijk interview, 15 maart 2016.

Jan Van den Berghe, e-mail-interview,  29 april 2016.

Kathy Lindekens, persoonlijk interview, 7 mei 2016.

Koen Meulenaere, persoonlijk interview, 4 maart 2016.

Peter Vandenbempt, persoonlijk interview, 18 april 2016.

Thérèse De Jaeger-Wauters, persoonlijk interview, 1 maart 2016.

Literatuur

ADRIAENS, M., Blijven kijken! Vijftig jaar televisie in Vlaanderen, Tielt, 2003.

ADRIAENS, M., De eretribune van het leven, Vlaamse journalisten over het vak, Antwerpen, 2010.

ADRIAENS, M., De Muur van Geraardsbergen, Liefde en Lijden van de Vlaamse coureur, Leuven, 1996.

BACKELANDT, F., CORNILLIE, P., en VANWALLEGHEM, R., Vader van de Ronde van Vlaanderen, Koarle!, Tielt, 2006.

BANKEN, I., De Vlaamse sportjournalistiek in historisch perspectief, Inhoudsanalyse van de sportberichtgeving van de kranten 'Het Nieuwsblad', 'Het Laatste Nieuws' en 'De Morgen', , onuitgegeven licenciaatsverhandeling, KU Leuven, Departement Communicatiewetenschappen, 2003.

BERTEELE, C., Het professioneel profiel van de B.R.T.-T.V.sportjournalist, Onuitgegeven licenciaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, Departement Communicatiewetenschappen, 1988.

BLOM, J. C. H, e.a., Geschiedenis van de Nederlanden, Amersfoort, 2013.

BOON, G.,  De Omroep, Radio en televisie in Nederlandstalig België, Brussel, 1984.

BREKELMANS, T. Sportjournalistiek op de grens tussen nieuws en entertainment, Onuitgegeven licenciaatsverhandeling, Universiteit Antwerpen, Departement Communicatiewetenschappen, 2015.

BURGELMAN, J. C., Omroep en politiek, Brussel, 1989.

BUCHANAN, T., Europe's Troubled Peace, 1945 to present, Oxford, 2012.

CLAES, D. (red.), Sportacahier II: Sportjournalistiek, Berchem, 1972.

CLAEYS, U., Sport en..., Leuven, 1986.

CONTAMIN, J-G. en LE NOE, O., La coupe est pleine Videla ! Le Mundial 1978 entre politisation et dépolitisation, Le Mouvement Social, 230 (2010), 27-46.

CORNILLIE, P., VAN WALLEGHEM, R., en BACKELANDT, F., Koarle:vader van de Ronde van Vlaanderen, Tielt, 2006.

DECALUWE, H., Luc Varenne et le journalisme sportif à la radio et à la television depuis 1945, Onuitgegeven licenctiaatsverhandeling, ULB, faculté de philosophie et lettres, 1995.

DECLERCQ, B., 'De openbare radio in Vlaanderen', in D'HAENENS, L., en ICHAU, E., (red.), U luistert naar de radio: gebruik, functies en productie, Gent, 2014.

DELTOUR, B., Tien jaar De Morgen: de perikelen van een progressieve krant in Vlaanderen, Onuitgegeven licenciaatsthesis, Katholieke Universiteit Leuven, Departement Communicatiewetenschappen, 1988.

DEREZE, G., Sport en Media, Brussel, 2000.

DE SMEDT, M., Honderd jaar Germaanse filologie in Leuven (1894-1994), Leuven, 1994.

DESMET, L., Dat was het Nieuws, Onuitgegeven doctoraatsproefschrift, Universiteit Gent, vakgroep Communicatiewetenschappen, 2006.

DE VOOGT, S., Sportjournalistiek: Beter dan dat het lijkt? Een inhoudsanalyse van sportartikelen in Nederlandse kwaliteitsdagbladen, onuitgegeven licenciaatsthesis, Universiteit van Amsterdam, Departement Journalistiek en Media, 2014.

DHOEST, A. en VAN DEN BULCK, H., Publieke Televisie in Vlaanderen, een Geschiedenis, Gent, 2007.

D'HOKER, M., en DEPAEPE, M., (red.), Op eigen vleugels: liber amicorum Prof. dr. An Hermans, Antwerpen, 2004, 133-142.

D'HOKER, M., 'Vijfentwintig jaar democratisering van het secundair onderwijs in België, 1945-1970,

DRAECK, K., Van radioblad naar méér dan radio- en televisieweekblad : geschiedenis en inhoudsanalyse van  Humoradio/Humo (1936-1991), Onuitgegeven Licenciaatsverhandeling, KU Leuven, Faculteit sociale wetenschappen, Departement Communicatiewetenschappen, 1992.

DUMOULAIN, M. e.a., Nieuwe Geschiedenis van België, Tielt, 2006.

DURNEZ, G., De Standaard: Het levensverhaal van een Vlaamse krant: 1914-1948, Tielt, 1985

DURNEZ, G., De Standaard. Het Levensverhaal van een Vlaamse krant van 1948 tot VUM, Tielt, 1993.

FENTON, N., News in the digital age. The Routledge Companion to News and Journalism, New York, 2010.

GALLANT, T. W., 'Agency, Structure, and Explanation in Social History: The Case of the Foundling Home on Kephallenia, Greece, during the 1830s', Social Science, 15 (1991), 481.

GEEROMS, S., Het sportaanbod op de BRTN-TV en de VTM : een vergelijkend onderzoek, onuitgegeven licenciaatsverhandeling, KU Leuven , Departement Communicatiewetenschappen, 1991.

GELDHOF, P., en VANYSACKER,D.,  En de broodrenner, hij fietste verder: het wielrennen in België tijdens WO II, Leuven, 2005.

GOLDLUST, J. Playing for keeps: sport, the media and society, Melbourne, 1987.

GOOSSENS, C., Radio en Televisie in Vlaanderen: een geschiedenis, Leuven, 1997.

GROENEZ, S., 'Onderwijsexpansie en -democratisering in Vlaanderen', Tijdschrift voor Sociologie, 2010 (31), 199-238.

GROSSEY, R. Goedenavond beste kijkers, De televisie in zwart-wit, van 31 oktober 1953 tot 31 december 1970, Antwerpen, 1993.

HERPELICNK, F., Het fenomeen 'poeske' Scherens, Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, Departement Geschiedenis, 2011.

HOEBEN, J. Een onderzoek naar het kritische gehalte van de sportjournalistiek in Vlaanderen, Onuitgegeven licenciaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, departement communicatiewetenschap, 2004.

JACOBS, J. Kinderen van Hercules: een sportjournalist blikt terug, Tielt, 1999.

JACOBS, K., Nieuw Wereldtijdschrift gezocht, profielschets van het NWT in de periode 1984-1997, Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, Taal- en Letterkunde, 2002.

JANSSENS, R.,  In het wiel, 44 jaar wielerjournalistiek, Wetteren, 2006.

KLATELL, D. en MARCUS, N., Sports for same: television, money and the fans, New York, 1988.

KWAN, J. bespreking van V. R Berhahn en S. LASSIG, Biography between structure and agency : Central European lives in international historiography, New York, 2008, Canadian Journal of History, 44 (2009), 537-539.

LASSIG, S.,' Toward a Biographical Turn? Biography in modern historiography - modern historiography in biography',GHI Bulletin, 35 (2004), 147-155.

LEUS, E., Het profiel van de sportjournalist in verschillende media, Onuitgegeven licenciaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, departement communicatiewetenschappen, 2003.

MAHAU, H., en BOOGMANS, J., 75 jaar sportjournalistiek, Brussel, 1988.

MERTENS, G. Beleid, werking en output van de VRT- en VTM-sportredactie : een vergelijkende studie, onuitgegeven licenciaatsverhandeling, KU Leuven , Departement Communicatiewetenschappen, 2004.

NYS, J-F., 'Les relations économiques entre le sport et les médias : entre complémentarité et ambiguité', LEGICOM, 23 (2000).

POLLARIS, J., Wat is er van de sport-taal?: Vergelijkend specificiteitsonderzoek van voetbalreportages op radio en televisie, in Vlaanderen en Nederland, Onuitgegeven licenciaatsverhandeling, KU Leuven, Germaanse filologie, 1979.

ROBBEN, T., 'Vuile oorlog, staatsterreur of genocide? - De Argentijnse worsteling met de herinnering aan de militaire dictatuur van 1976-1983', Tijdschrift voor Geschiedenis, 124 (2011), 524-541.

RIGHART, H., De Eindeloze jaren zestig, Geschiedenis van een Generatieconflict, Amsterdam, 1995.

SCHABREGS, B., Doping in de media: epo voor de topsporter, opium voor het volk, onuitgegeven licenciaatsverhandeling, KU Leuven, Departement Communicatiewetenschappen, 2005.

SCHEEPMAKER, N., Het krankzinnige kwartiertje: 11 maart 1928, eerste radio-reportage Holland-België door Han Hollander en wat ervoor en erna gebeurde in de sportjournalistiek, Bussum, 1978.

SCHOEVAERTS, W., Lexicon van de Belgische sportjournalistiek, Herent, 2010.

STOKVIS, R.,  Sport, publiek en de media, Apeldoorn, 2007.

THEYS, P.,  Aan de Haak, Brussel, 1972.

THYES, P.,  Als Wat Ik Beweer Juist Is, Tielt, 1972.

THEYS, P.,  Pietjesbak, Hasselt, 1969

TIRECA K., Sport binnen de programmastrategie van de omroep, Onuitgegeven licenciaatsverhandeling, Universiteit Gent, vakgroep Communicatiewetenschappen, 1990.

VAN DEN BULCK, H., en HUYPENS, J., (red.), Liber Amicorum. Prof. em. dr. Herman Van Pelt, Leuven, 2003.

VAN DER JEUGT, I., Veel meer dan Reporter 17, Onuitgegeven Licenciaatsverhandeling, KU Leuven, Departement Geschiedenis, 1992.

VANDEVENNE, G., Karel Van Wijnendaele (1882-1961), de pionier van de Vlaamse sportjournalistiek en Sportwereld, onuitgegeven licenciaatsverhandeling, KU Leuven, Departement Geschiedenis, 1988.

VAN DE VIJVER, H., Reporter 17 en de Dingen, Brussel, 1949.

VANDEWEERD, S., De TV-Sportjournalistiek in Vlaanderen doorgelicht: de evolutie en professionalisering van een beroepsgroep, onuitgegeven licenciaatsverhandeling, KU Leuven, Departement Communicatiewetenschappen, 2006.

VANLOMBEEK, M. en ADRIAENS, M., Goeiemiddag, beste sportliefhebbers, Leuven, 2004.

VANLOMBEEK, M. en JANSSENS, R., Flandriens over hun touren, Antwerpen, 1996.

VAN MOLLE, L. en BLEYEN, J., Wat is Mondelinge Geschiedenis, Leuven, 2012.

VAN OOSTENDE, F. Evolutie in de Sportjournalistiek in Vlaanderen, onuitgegeven licenciaatsverhandeling, Universiteit Gent, Departement communicatiewetenschap, 1972.

VAN PELT, H., en CLAEYS, U., 'Sports and the Mass Media: Like bacon and eggs', International Review for the Sociology of Sport, 21 (1986), 95-101.

VAN PELT, H., 'Sportjournalistiek: de toekomst als uitdaging' in DE VOLDER, N.,  Bijdragen tot de communicatiewetenschap: liber amicorum ter nagedachtenis van N. De Volder, Leuven, 1970,237-267.

VAN PELT, H., 'Sportjournalistiek' in BEYER, E., TIMMER, R., en VAN PELT, H., (red.), Grote Sportencyclopedie, Tielt, 1972.

VAN PELT, H., Sportjournalistiek : overpeinzingen bij een succesvol specialisme, Herentals, 2004.

VAN PELT, H., Sportjournalist verdient het voor vol te worden aanzien, Leuven, 1968.

VAN PELT, H.,  Stijlveranderingen in de sportjournalistiek, Wilrijk, 1977.

VAN PELT, H., 'Vlaanderen en haar sportjournalistiek' in CAUWELS, A., CLAEYS, U. en VAN PELT, H., (red.), Sport in Vlaanderen:organisatie-wetenschap-begeleiding, Leuven, 1988.

VAN POPPEL, A., Kritische sportjournalistiek: mogelijkheid of onmogelijkheid, Onuitgegeven licenciaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, departement communicatiewetenschap, 1979.

VANYSACKER, D., 'Wijnendaele, Karel van', Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, 2009, XIX, 1067-1077.

VERVAET-CLAYS, I., 'Sport bij de BRT', in A. CAUWELS (red.), Sportacahier 17, Leuven, 1988.

VRANKEN, S., De evolutie van de naoorlogse Vlaamse sportpers: inhoudsanalytisch onderzoeknaar de sportverslaggeving in De Standaard/De Nieuwe Standaard en Het Laatste Nieuws, onuitgegeven licenciaatsverhandeling, KU Leuven, Departement Communicatiewetenschappen, 1997.

WIJFJES, H.,  Journalistiek in Nederland 1850-2000, Amsterdam, 2004.

WILS, L. Waarom Vlaanderen Nederlands spreekt,  Leuven, 2001. 

WOLBEEK, E. F., Sportjournalistiek: problemen en vooruitzichten, onuitgegeven licenciaatsverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, Departement Vrijetijdsagogiek, 1976.

 

Digitale informatie

Delpher (http://www.delpher.nl/). Geraadpleegd op 5 mei 2016.

GoPress Academic (http://academic.gopress.be/). Geraadpleegd op 9 augustus.

Het Laatste Nieuws Sport (http://www.hln.be/hln/nl/923/Sport/index.dhtml). Geraadpleegd op 17 juli.

IMDB, ' 't Is maar een woord (1962-1969)' (http://www.imdb.com/title/tt0296468/). Geraadpleegd op 3 april 2016.

'Journal of Sports Media', Project Muse (https://muse.jhu.edu/journal/402). Geraadpleegd op 2 maart 2016.

NOS NPO1, 'Langs de Lijn' (http://www.radio1.nl/noslangsdelijn). Geraadpleegd op 6 april 2016.

Sportwereld (www.hetnieuwsblad/sportwereld). Geraadpleegd op 17 juli 2016.

Sporza (www.sporza.be). Geraadpleegd op 17 juli 2016.

VRT, 'maxidecreet', http://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/persberichten/princiepsakk…. Geraadpleegd op 22 mei 2016.

 

Universiteit of Hogeschool
Master of Arts in History (afstudeerrichting Moderniteit en Samenleving)
Publicatiejaar
2016
Promotor(en)
Dries Vanysacker
Kernwoorden
Share this on: