STEM & STOP MOTION ANIMATIE

Jessy Jacobs
Persbericht

5-jarige kleuters maken een stop motion animatiefilm over het composteringsproces

Jessy Jacobs is een laatstejaarsstudente bachelor kleuteronderwijs aan de Katholieke Hogeschool Vives te Tielt. Voor haar eindwerk deed ze onderzoek naar hoe je de talenten van kleuters met behulp van digitale media kan stimuleren binnen kwaliteitsvol STEM-onderwijs.

STEM verwijst naar de internationale afkorting voor Science, Technology, Engineering, Mathematics en is een hot topic in het Vlaamse onderwijslandschap. Met het STEM-actieplan 2012-2020 wil de Vlaamse Overheid jongeren aantrekken voor een waaier aan technologische, exact-wetenschappelijke en wiskundige opleidingen en beroepen. STEM binnen onderwijs is het opbouwen van wetenschappelijke, technologische en wiskundige inzichten en praktijken en het inzetten ervan om levensechte vragen of problemen te onderzoeken en op te lossen.

STEM bij kleuters zult u misschien denken?  Jazeker! Met haar project trok ze naar basisschool GO! De Spiegel te Leest, waar ze de jongens en meisjes van de derde kleuterklas onderdompelde in de wondere wereld van composteren. De kleuters gingen op onderzoek naar wat composteren is en verwonderden zich over hoe belangrijk wormen wel zijn in de natuur. Opdat de kleuters inzicht zouden krijgen in wat composteren precies inhoudt maakten ze zelf een stop motion animatiefilmpje over het composteringsproces. Hiervoor koos de studente voor een innovatieve techniek die het mogelijk maakt dat kleuters zelf zoveel mogelijk kunnen handelen: van scenario bedenken en foto’s nemen tot het inspreken van het filmpje. Om haar ervaringen te delen, werkt ze nu aan een handleiding voor leerkrachten die de uitdaging willen aangaan om dit in hun eigen klaspraktijk te integreren. Het maken van stop motion animatiefilmpjes op deze manier biedt volgens de laatstejaarsstudente veel betekenisvolle en leerrijke kansen voor het STEM-onderwijs, zowel voor het basis- als middelbaar onderwijs. De resultaten van dit afstudeerproject werden op 6 juni 2016 gepresenteerd aan de Katholieke Hogeschool Vives te Tielt. 

Bekijk het filmpje op: https://vimeo.com/167299363

Bibliografie

Aerden, I. (2010). EE-Cahier Talenten ontwikkelen in de basisschool. Leuven: CEGO Publishers.
Carpentier, W., & De Rooms, L. (2001). Composteren met kinderen: lespakket kleuters. Mechelen: OVAM.
Decin, G., Mazarese, C., & Vanuytven, N. (2011-2012). Aargh, daar is het klikmonster! Kleuters gaan zelf aan de slag met audiovisuele materialen. Kleuters & ik, 28(2), 10-14.
Devos, J. (2013). De visie van Freinet. Antwerpen: Garant Uitgevers.
Dewulf, L. (2009). Ik kies voor mijn talent. Tielt: Lannoo.
Dummer, G. (2011). ICT voor de klas. Groningen: Noordhoff Uitgevers.
Dummer, G. (2012). Alles over Onderwijs en ICT. Opgehaald van http://www.gerarddummer.nl/blog/tag/generieke-kennisbasis
Heylen, L., Maes, J., & Van Gucht, I. (2013). Motiverend Onderwijs 1 Differentiatie in de klas. Averbode: CEGO Publishers.
Heylen, L., Maes, J., & Van Gucht, I. (2013). Motiverend Onderwijs 2 Talenten in mijn klas. Averbode: CEGO Publishers.
Heylen, L., Maes, J., & Van Gucht, I. (2013). Motiverend onderwijs 3 Breed evalueren. Averbode: CEGO Publishers.
Heylen, L., Stoop, H., van Esch, W., Bakkers, E., Paelman, F., Saveyn, J., & Van Gorp, K. (2006). EE-Cahier Differentiatie in de klas - omgaan met verschillen. Leuven: CEGO Publishers.
Jolles, J. (2013, oktober). Talentontwikkeling; de leerkracht en het lerende kind vanuit neuropsychologisch perspectief. iPabo Magazine 25 jaar, pp. 120-123.
Laevers, F. (1993). De Leuvense Betrokkenheidsschaal voor Kleuters LBS-K. Leuven: Centrum voor ErvaringsGericht Onderwijs.
Laevers, F., & Depondt, L. (2004). Ervaringsgericht werken met kleuters in het basisonderwijs. Leuven: CEGO Publishers.
Meersdom, V. (2012). Digitale media en krachtige leeromgeving? Vives Campus Tielt. Opgehaald van http://vivesweb.be/multimediaindebasisschool/didactische-meerwaarde/dig…
Menu, M.-J. (2005). Lieske een verhaal over toverdiertjes. Mechelen: Vlaco vzw.
Nelis, H., & van Sark, Y. (2015). motivatie binnenstebuiten. Utrecht/Antwerpen: Kosmos Uitgevers.
Pfeffer, W. (2004). Wiggling worms at work. New York: HarperCollins Publishers Inc. .
Ros, A., Castelijns, J., van Loon, A.-M., & Verbeeck, K. (2015). Gemotiveerd leren en lesgeven. Bussum: Uitgeverij Coutinho.
Swinnen, L. (2015). (Geen) goesting?! Hoe motiveer ik kinderen en jongeren? Leuven: Uitgeverij Van Halewyck.
67
Van Beurden, E. (2012, juni). Media-educatie: kleuters en audiovisuele media. De Wereld van het Jonge Kind, 18-20.
Van de Keere, K., & Vervaet, S. (2013). Leren is onderzoeken. Aan de slag met wetenschap in de klas. Tielt: LannooCampus.
Van Houte, H., Merckx, B., De Lange, J., & De Bruyker, M. (2014). Zin in wetenschappen, wiskunde en techniek: leerlingen motiveren voor STEM. Leuven: Acco.
Vanhoof, J., Van De Broek, M., Penninckx, M., Donche, V., & Van Petegem, P. (2012). Leerbereidheid van leerlingen aanwakkeren. Leuven: Uitgeverij Acco.
Vervaet, S. (2013). Aandacht voor wetenschapsonderwijs in de basisschool. School- en klaspraktijk, 55(220).
Vervaet, S., Dejonckheere, P., & Van de Keere, K. (2014, december). Onderzoekend leren de klas in: 4 pijlers. Sint-Canisiusblad(2), pp. 5-10.
Vervaet, S., Meys, R., Van de Keere, K., Dejonckheere, P., Deleu, A., Frans, R., . . . Vyvey, K. (2015). Onderzoekend leren. Didactisch kader voor de leerkracht. Opgehaald van www.onderzoekendleren.be.
Wauters, R., Van Hulle, J., Terryn, D., & Provo, W. (2008). Audiovisueel onderwijs: de knop omdraaien. Brussel: Canon, cultuurcel departement onderwijs.
Wikimedia Foundation Inc. (2015, 03 04). Opgehaald van Wikipedia, de vrije encyclopedie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Thaumatroop

Universiteit of Hogeschool
bachelor in het onderwijs - kleuteronderwijs
Publicatiejaar
2016
Promotor(en)
Kristof Van De Keere
Kernwoorden
Share this on: