Sociale media tijdens selectieprocedure.s Informatiebronnen versus verificatiebronnen en de invloed van kwaliteit en hoeveelheid gepresenteerde informatie.

Stephanie Schellens
Persbericht

Sociale media tijdens selectieprocedure.s Informatiebronnen versus verificatiebronnen en de invloed van kwaliteit en hoeveelheid gepresenteerde informatie.

Nadat sociale media enkele jaren geleden hun intrede maakten in de samenleving, zijn deze momenteel niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij. Ze worden niet meer alleen voor privégebruik gehanteerd, maar worden ook meer en meer voor professionele doeleinden ingezet. Ook in het Human Resource Management blijkt deze evolutie te bestaan. Het gebruik van sociale media tijdens selectieprocedures is een snel groeiend fenomeen. HR-managers maken er steeds meer gebruik van om extra informatie in te winnen over mogelijke toekomstige werknemers. Men gaat daarbij op zoek naar extra informatie naast de standaardinformatie uit het Curriculum Vitae of de motivatiebrief. Daarvoor maakt men onder andere gebruik van sociaalnetwerksites als LinkedIn, Facebook of Twitter. Deze social media screening kan op verschillende plaatsen in het selectieproces plaatsvinden, bijvoorbeeld voor of na het jobinterview. Er is echter nog maar weinig geweten over de gevolgen van dit verschil in plaatsing en welke rol dit speelt in de beoordeling van de sollicitant. Daarnaast is het ook belangrijk om na te gaan welke invloed de kwaliteit en hoeveelheid informatie op sociaalnetwerksites hebben op de beoordelingen die sollicitanten ontvangen. Deze masterproef trachtte daarom meer inzicht te verwerven omtrent dit topic en probeerde een antwoord te bieden op deze twee vragen aan de hand van een experimenteel design. Met behulp van een online tool werd een experiment afgenomen bij 64 Vlaamse HR-professionals. Er werd daarbij specifiek onderzocht of er een verschil in beoordelingen optreedt wanneer sociale media voor dan wel na het jobinterview bestudeerd worden. Deze studie focuste daarbij op de professionele sociaalnetwerksite LinkedIn om na te gaan wat het verschil is tussen een uitgebreid, summier of verouderd profiel en het niet ter beschikking hebben van dergelijk profiel.

Uit de resultaten blijkt dat er wel degelijk een volgorde-effect van social media screening terug te vinden is. Vooreerst worden sollicitanten over het algemeen beter beoordeeld op basis van een jobinterview dan LinkedIn-profiel. Wellicht heeft dit te maken met de grotere hoeveelheid informatie die in deze jobinterviews beschikbaar is. Daarnaast blijken de beoordelingen gunstiger te zijn wanneer de HR-professional eerst het jobinterview kan afnemen voordat hij sociaalnetwerkprofielen bestudeert, dan wanneer dit in de omgekeerde volgorde plaatsvindt. De sollicitanten worden daardoor betrouwbaarder ingeschat, wat ook zorgt voor een hogere attractiviteit. Daarnaast zorgt het ter beschikking hebben van een professioneel LinkedIn-profiel ook voor positievere resultaten en wordt een verouderd profiel of het niet ter beschikking hebben van dergelijk profiel afgestraft.

Deze studie biedt een eerste inzicht aan HR-professionals omtrent de invloed die de plaats van social media screening kan hebben op de beoordelingen van sollicitanten tijdens selectieprocedures. Het is belangrijk dat zij hiervan bewust worden om mogelijke vertekening zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast wil deze studie ook graag het bewustzijn van werkzoekenden wekken omtrent de invloed van de kwaliteit en professionaliteit van hun LinkedIn-profiel. Op die manier werd een eerste basis gelegd voor toekomstig onderzoek.

Bibliografie

Adams, S. (2013). New survey: LinkedIn more dominant than ever             among job seekers and           recruiters, but Facebook poised to     gain. Forbes, 10(5), 28-29.

Afifi, W. A., & Weiner, J. L. (2004). Toward a Theory of Motivated           Information Management. Communication Theory, 14(2),             167-190. doi: 10.1111/j.1468-           2885.2004.tb00310.x

Albert, L. J., Hill, T. R., & Venkatsubramanyan, S. (2011). Effects of         perceiver/target gender            and social networking presence on          web-based impression formation. International Journal of
            E-politics, 2
(2), 55-73. doi: 10.4018/jep.2011040104

Antheunis, M. L., Valkenburg, P. M., & Peter, J. (2010). Getting      acquainted through social network sites: Testing a model of         online uncertainty reduction and social attraction. Computer            in Human Behavior, 26(1), 100-109. doi: 10.1016/
            j.chb.2009.07.005

Barrick, M. R., Shaffer, J. A., & DeGrassi, S. W. (2009). What you             see may not be what you get: relationships among self-     presentation tactics and ratings of interview and job performance. Journal of Applied Psychology, 94(6), 1394-    1411. doi:10.1037/a0016532

Baruh, L., Chisik, Y., Bisson, C., & Senova, B. (2014). When          Sharing Less Means More: How Gender Moderates the       Impact of Quantity of Information Shared in a Social           Network Profile on Profile Viewers’ Intentions About Socialization. Communication Research Reports, 31(3), 244-           251. doi: 10.1080/08824096.2014.924302

Baumeister, R. F., Bratslavsky, E., Finkenauer, C., & Vohs, K. D.    (2001). Bad is stronger than good. Review of general            psychology, 5(4), 323-370. doi:10.1037/1089-2680.5.4.323

 

 

Belec, B. E., & Rowe, P. M. (1983). Temporal placement of            information, expectancy, causal attributions, and overall final     judgments in employment decision making. Canadian          Journal of Behavioural Science/Revue Canadienne Des         Sciences Du Comportement, 15(2), 106-120. doi:     10.1037/h0080715

Berger, C. R. (1987). Communicating under uncertainty. In M. E.    Roloff & G. R. Miller (Red.), Interpersonal process (pp. 39-           62). Newbury Park, CA: Sage

Berger, C. R., & Calabrese, R. J. (1975). Some explorations in initial           interaction and beyond: Toward a developmental theory of         interpersonal communication. Human communication          research, 1(2), 99-112. doi:10.1111/j.1468-2958.1975.
            tb00258.x

Berkelaar, B. L., & Buzzanell, P. M. (2014). Online Employment    Screening and Digital Career Capital Exploring Employers’      Use of Online Information for Personnel Selection. Management Communication Quarterly, 29(2), 84-113. doi:             10.1177/0893318914554657

Berkowitz, M. (2009). Recruiting and hiring advice. Monster,          Geraadpleegd via: Monster.com

Bhattacherjee, A., & Sanford, C. C. (2006). Influence processes for            information technology acceptance. An elaboration      likelihood model. MIS Quarterly, 30(4),805–825.

Binning, J. F., Goldstein, M. A., Garcia, M. F., & Scattaregia, J. H.   (1988). Effects of preinterview impressions on questioning      strategies in same-and opposite-sex employment interviews.            Journal of applied Psychology, 73(1), 30-37.   doi:10.1037/0021-9010.73.1.30

Blakeney, R. N., & MacNaughton, J. F. (1971). Effects of temporal            placement of unfavorable information on decision making          during the selection interview. Journal of Applied     Psychology, 55(2), 138-142. doi: 10.1037/h0030789

Bohnert, D., & Ross, W. H. (2010). The influence of social             networking web sites on the evaluation of job candidates.      Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 13(3),             341-347. doi:10.1089/cyber.2009.0193

Boyd, D. M. (2004). Friendster and publicly articulated social          networking. Human Factors in           Computing Systems: CHI '04         Extended Abstracts, (CHI EA '04), 1279-1282. doi:   10.1145/985921.986043

Boyd, D. M., & Ellison, N. B. (2007). Social network sites: Definition, history, and scholarship. Journal of Computer‐                Mediated Communication, 13(1), 210-230. doi:        10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x

Brandenburg, C. (2007). Newest Way to Screen Job Applicants: A Social Networker’s Nightmare. Federal Communications         Law Journal, 60(3), 597-627.

Brashers, D. E. (2001). Communication and uncertainty       management. Journal of Communication, 51(3), 477-497.             doi: 10.1111/j.1460-2466.2001.tb02892.x

Caers, R., & Castelyns, V. (2010). LinkedIn and Facebook in          Belgium: The influences and biases of social network sites in           recruitment and selection procedures. Social Science            Computer Review, 29(4), 437-448.             doi:10.1177/0894439310386567

Carlson, K. A. (1971). Effect of interview information in altering    valid impressions. Journal of Applied Psychology, 55(1), 66-72. doi: 10.1037/h0030629

Carr, T. C., & Hayes, R. A. (2015). Social Media: Defining,             Developing and Divining. Atlantic Journal of             Communication, 23(1), 46-65. doi: 10.1080/
            15456870.2015.972282

Carr, C. T., & Walther, J. B. (2014). Increasing attributional certainty          via social media: Learning about others one bit at a time.    Journal of ComputerMediated Communication, 19(4), 922-            937. doi: 10.1111/jcc4.12072

Chiang, J. K. H., & Suen, H. Y. (2015). Self-presentation and hiring            recommendations in online communities: Lessons from LinkedIn. Computers in Human Behavior, 48, 516-524.       doi:10.1016/j.chb.2015.02.017

Collectieve Arbeidsovereenkomst nr. 38 van 6 december 1983        betreffende de werving en selectie van werknemers.

Dipboye, R. L. (1982). Self-fulfilling prophecies in the selection-    recruitment interview. Academy of Management Review,            7(4), 579-586. doi:10.5465/AMR.1982.4285247

Eagly, A. H.,  & Mladinic, A. (1989). Gender stereotypes and          attitudes toward women and men. Personality and Social Psychology Bulletin, 15(4), 543-558. doi:      10.1177/0146167289154008

Ebenbach, D. H., & Moore, C. F. (2000). Incomplete information,   inferences, and individual differences: The case of             environmental judgments. Organizational Behavior and       Human Decision Processes, 81(1), 1-27.             doi:10.1006/obhd.1999.2870

Ellison, N. B., Steinfeld, C., & Lampe, C. (2007). The benefits of    Facebook “friends”: Social capital and college students’ use   of online social network sites. Journal of ComputerMediated Communication, 12(4), 1143-1168.             doi:10.1111/j.1083-6101.2007.00367.x

Elzweig, B, & Peeples, D. K. (2009). Using Social Networking Web            Sites in Hiring and Retention Decisions. SAM Advanced           Management Journal, 74(4), 27-35.

Facebook. (2015, augustus 27). 1,000,000,000 People, Together     [Facebook statusupdate]. Geraadpleegd via             https://www.facebook.com/20531316728/posts/1015400999           0506729/

Goffman, E. (1959). The Presentation of Self in Everyday Life.        Garden City, Doubleday.

 

Garcia, M. F., Posthuma, R. A., & Colella, A. (2008). Fit perceptions          in the employment interview: The role of similarity, liking,         and expectations. Journal of Occupational
            and Organizational Psychology, 81
(2), 173-189.      doi:10.1348/096317907X238708

Gudykunst, W. B., & Nishida, T. (2001). Anxiety, uncertainty, and             perceived effectiveness of communication across relationships and cultures. International Journal of   Intercultural Relations, 25(1), 55-71. doi: 10.1016/S0147-            1767(00)00042-0

Harrison, J. A., & Budworth, M. (2015). Unintended consequences             of a digital presence. Employment-related implications for           job seekers. Career Development International, 20(4), 294- 314. doi: 10.1108/CDI-06-2014-0080

Hearthfield, S. M. (2013). Use LinkedIn for Recruiting Employees.             About.com Human Resources. Geraaldpleegd via:      http://ww.w.madisonapproach.com/

Hogarth, R. M., & Einhorn, H. J. (1992). Order effects in belief       updating: The belief-adjustment model. Cognitive             Psychology, 24(1), 1-55. doi:10.1016/0010-0285(92)90002-J

Holyoak, K. J., & Simon, D. (1999). Bidirectional reasoning in        decision making by constraint satisfaction. Journal of         Experimental Psychology, 128(1), 3-31. doi: 10.1037/0096-            3445.128.1.3

Huffcutt, A. I. (2011). An empirical review of the employment       interview construct literature. International Journal of         Selection and Assessment, 19(1), 62-81. doi: 10.1111/j.1468-          2389.2010.00535.x

HR Focus. (2009). Nearly Half of Employers Use Social Media to   Research Candidates. HR Focus, 86(12), 8-9.

Ignatius, E., & Kokkonen, M. (2007). Factors contributing to verbal            self-disclosure. Nordic Psychology, 59(4) , 362-391. doi: 10.1027/1901-2276.59.4.362

Jaccard, J., & Wood, G. (1988). The effects of incomplete   information on the formation of attitudes toward behavioral       alternatives. Journal of Personality and Social Psychology, 54(4), 580-591. doi:10.1037/0022-3514.54.4.580

Jackson, S. E., Schuler, R. S., & Werner, S. (2009). Managing         Human Resources. Mason: South-Western Cengage learning.

Jagacinski, C. M. (1991). Personnel decision making: The impact of            missing information. Journal of Applied Psychology, 76(1),      19-30. doi:10.1037/0021-9010.76.1.19

Johnson, R. D. (1987). Making judgements when information is      missing: Inferences, biases, and framing effects. Acta     Psychologica, 66(1), 69-82. doi:10.1016/0001
            6918(87)90018-7

Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite!    The challenges and opportunities of Social Media. Business          horizons, 53(1), 59-68. doi:10.1016/j.bushor.2009.09.003

Kellerman, K., & Reynolds, R. (1990). When ignorance is bliss: The           role of motivation to reduce uncertainty in uncertainty      reduction theory. Human Communication Research,             17(1), 5-75. doi: 10.1111/j.1468-2958.1990.tb00226.x

Kluemper, D. H., & Rosen, P. A. (2009). Future employment          selection methods: evaluating social networking web sites.        Journal of Managerial Psychology, 24(6), 567-580.             doi:10.1108/02683940910974134

Kluemper, D. H. (2013). Social network screening: Pitfalls, possibilities, and parallels in employment selection. Social             Media in Human Resources Management (Advanced Series             in Management, Volume 12), 1-21. doi:10.1108/S1877-    6361(2013)0000012005

 

 

 

Kluemper, D. H., Davison, H. K., Cao, X., & Wu, B. (2015). Social            networking websites and personnel selection: a call for      academic research. In I. Nikoloaou & J. K. Oostrom (Red.) Employee recruitment, selection and assessment:     contemporary issues for theory and practice (pp. 61-79).     London en New York: Psychology Press.

Lievens, F. (2011). Handboek Human Resource Management. Back           to basics. Leuven: LannooCampus.

LinkedIn. (2015). About LinkedIn. Geraadpleegd via           https://press.linkedin.com/about-linkedin

Madia, S. A. (2011). Best practices for using social media as a         recruitment strategy. Strategic HR Review, 10(6), 19-24. doi:10.1108/14754391111172788

Marwick, A. E., & Boyd, D. (2011). I tweet honestly, I tweet           passionately: Twitter users, context collapse, and the       imagined audience. New media & society, 13(1), 114-133.   doi:0.1177/1461444810365313

McCroskey, J. C., & McCain, T. A. (1974). The measurement of     interpersonal attraction. Speech Monographs, 41(3), 261-      266. doi:10.1080/03637757409375845

McCroskey, J. C., & Teven, J. J. (1999). Goodwill: A reexamination           of the construct and its measurement. Communications         Monographs, 66(1), 90-103. doi: 10.1080/
            03637759909376464

Neuberg, S. L., & Fiske, S. T. (1987). Motivation influences on       impression formation: Outcome dependency, accuracy-        driven attention, and individuation processes. Journal of      Personality and Social Psychology, 53(3), 431-444.         doi:10.1037/0022-3514.53.3.431

Ollington, N., Gibb, J., & Harcourt, M. (2013). Online social           networks: an emergent recruiter tool for attracting and      screening. Personnel Review, 42(3), 248-265. doi:    10.1108/00483481311320390

Paik, L. S., Shahami-Denning, C., & Griffeth, R. W. (2014). An      Examination of Attractiveness Biases in the Context of        Hiring Through Social Networking Sites. Journal of Organizational Psychology, 14(1), 52-66.

Peluchette, J., & Karl, K. (2009). Examining students’ intended       image on Facebook: “What were they thinking?!”. Journal of       Education for Business, 85(1), 30-37.
            doi: 10.1080/08832320903217606

Posthuma, R. A., Morgeson, F. P., & Campion, M. A. (2002).          Beyond employment interview validity: A comprehensive            narrative review of recent research and trends over time.      Personnel Psychology, 55(1), 1-81. doi: 10.1111/j.1744-   6570.2002.tb00103.x

Pratto, F., & John, O. P. (1991). Automatic vigilance. The attention-            grabbing power of negative social  information. Journal of          Personality and Social Psychology, 61(3), 380-391.

Preston, J. (2011, juli 20). Social media history becomes a new job hurdle. New York Times. Geraadpleegd via             http://www.nytimes.com/

Raacke, J., & Bonds-Raacke, J. (2008). MySpace and Facebook:     Applying the uses and gratifications theory to exploring         friend-networking sites. Cyberpsychology & behavior, 11(2),          169-174. doi:10.1089/cpb.2007.0056.

Rabin, M, & Schrag, J. L. (1999). First Impressions Matter: A Model           of Confirmatory Bias. The Quarterly Journal of Economics,            114(1), 37-82. doi: 10.1162/003355399555945

Ramirez, A., Walther, J. B., Burgoon, J. K., & Sunnafrank, M.         (2002). Information‐Seeking Strategies, Uncertainty, and         Computer‐Mediated Communication. Human            communication research, 28(2), 213-228.             doi:10.1111/j.1468-2958.2002.tb00804.x

Roberts, C. (2009, juli 14). Hey kids, Facebook is forever. NY Daily           News. Geraadpleegd via: http://www.nydailynews.com/
            news/money/hey-kids-facebook-article-1.404500

Roth, P. L., Bobko, P., Van Iddekinge, C. H., & Thatcher, J. B.        (2013). Social media in employee-selection-related decisions         a research agenda for uncharted territory. Journal of            Management, doi:0149206313503018.

Russo J. E., Medvec, V. H., & Meloy, M. G. (1996). The distortion             of information during decisions. Organizational Behavior        and Human Decision Processes, 66(1), 102-110.      doi:10.1006/obhd.1996.0041

Russo, J. E., Carlson, K. A., Meloy, M. G., & Yong, K. (2008). The            goal of consistency as a cause of information distortion.            Journal of Experimental Psychology: General, 137(3), 456-            470. doi:10.1037/a0012786

Slovensky, R., & Ross, W. H. (2012). Should human resource         managers use social media to screen job applicants?             Managerial and legal issues in the USA. Info, 14(1), 55-69. doi:10.1108/14636691211196941

Stamper, C. (2010). Common mistakes companies make using social          media tools in recruiting efforts. CMA Management,84(2),    12-14.

Strawn, M. W., & Thronsteinson, T. J. (2015). Influence of Response         Mode on Order Effects in the Interview. Human            Performance, 28(3), 183-198. doi: 10.1080/08959285.
            2015.1021042

Swallow, E. (2011, oktober 23). How recruiters use social networks            to screen candidates. Mashable. Geraadpleegd via        http://mashable.com/

Thorson, E., Wicks, R., & Leshner, G. (2012). Experimental            methodology in journalism and mass communication           research. Journalism & Mass Communication           Quarterly89(1), 112-124. doi: 10.1177/1077699011430066

Tong, S. T., Van Der Heide, B., Langwell, L., & Walther, J. B.         (2008). Too much of a good thing? The relationship between           number of friends and interpersonal impressions on             Facebook. Journal of Computer-Mediated Communication,          13(3), 531-549. doi: 10.1111/j.1083-6101.2008.00409.x

Twitter. (2015). About Twitter. Geraadpleegd via:     https://about.twitter.com/nl/company

Utz, S. (2010). Show me your friends and I will tell you what type of          person you are: How one’s profile, number of friends, and            type of friends influence impression formation on social      network sites. Journal of Computer-Mediated         Communication, 15(2), 314-355. doi: 10.1111/j.1083-         6101.2010.01522.x

Vazire, S., & Gosling, S. D. (2004). E-perceptions: personality         impressions based on personal websites. Journal of             Personality and Social Psychology, 87(1), 123-132. doi:      10.1037/0022-3514.87.1.123

Valcke, P., Valgaeren P. J., & Lievens, E. (2013). Sociale media –   actuele juridische aspecten. Antwerpen-Cambridge:             Intersentia.

Van Dijck, J. (2013). ‘You have one identity’: performing the self on         Facebook and LinkedIn. Media, Culture & Society, 35(2),             199-215. doi: 10.1177/0163443712468605

Warr, W. A. (2008). Social software: fun and games, or business     tools?. Journal of Information Science, 34(4), 591-604.     doi:10.1177/0165551508092259

Westerman, D., Van Der Heide, B., Klein, K. A., & Walther, J. B.   (2008). How do people really seek information about   others?: Information seeking across Internet and traditional communication channels. Journal of Computer-Mediated         Communication, 13(3), 751-767. doi: 10.1111/j.1083-         6101.2008.00418.x

Zide, J., Elman, B., & Shahani-Denning, C. (2014). LinkedIn and    recruitment: how profiles differ across occupations.             Employee Relations, 36(5), 583–604. doi: 10.1108/ER-07-   2013-0086

Universiteit of Hogeschool
Communicatiewetenschappen
Publicatiejaar
2016
Promotor(en)
Cédric Courtois
Kernwoorden
Share this on: