Screening risicodrinken bij transplantpatiënten door verpleegkundigen

Lieza Verhalle Kristof Van Bockstaele
Persbericht

Screening risicodrinken bij transplantpatiënten door verpleegkundigen

Screening risicodrinken bij transplantpatiënten door verpleegkundigen

 

Beeldt u zich even in dat u wordt opgenomen in een ziekenhuis of er op consultatie gaat. Dan is de kans groot dat u meerdere onderzoeken dient te ondergaan en dat men u zal bevragen omtrent uw huidige en meest relevante problematiek. Zou het niet zinvol kunnen zijn om tijdens deze opname of  consultatie ook stil te staan bij andere relevante gezondheidsdomeinen? Vanuit deze bekommernis deden we een onderzoek naar het screenen op risicodrinken bij transplantpatiënten. Onze masterproef trachtte een antwoord te formuleren op de vraag hoe verpleegkundigen dit gegeven het best kunnen aanpakken in de hedendaagse drukbezette praktijk.

 

Chronische zorg bij transplantpatiënten

Het Transplantation Innovation Team (TRANSIT) uit Leuven werkt met transplantpatiënten rond de levensstijl en het ‘self-management’, het principe waarbij men als patiënt nauw betrokken is bij de zorg. TRANSIT is een zogenaamd ‘Academic-Service Partnership’ waarbij verpleegkundigen, werkzaam op transplantafdelingen uit UZ Leuven, de huidige zorg trachten te verbeteren en innoveren door samen te werken met de Katholieke Universiteit Leuven. Meer specifiek werkt TRANSIT momenteel aan een gedragsmodule die hulpverleners toelaat om op een eenvoudige maar betrouwbare wijze bepaalde gezondheidsgedragingen in kaart te brengen. Onder deze gezondheidsgedragingen vallen medicamenteuze therapietrouw, fysieke activiteit, eetgewoontes, roken van tabakswaren en alcoholgebruik. Vooral bij chronische patiënten waar een langdurige behandeling en opvolging van toepassing is, blijkt een globale gezondheidsaanpak een slimme zet te zijn.

 

Waarom alcoholgebruik screenen?

In vergelijking met andere landen scoren de Belgen met een gemiddelde consumptie van 9,75 liter alcohol per jaar hoog. Uit onderzoek blijkt tevens dat de consumptie van alcohol geldt als een belangrijke factor binnen het ziektemechanisme van meer dan 200 aandoeningen. Men stelt vast dat enkele prominente risicogedragingen, waaronder alcoholgebruik, nog te vaak door de mazen van het gezondheidszorgnet glippen.

 

Wat is risicodrinken?

Tot op heden lijkt het zo te zijn dat het drinken van alcohol pas schadelijke vormen begint aan te nemen vanaf een bepaalde limiet. Volgens de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kan er gesproken worden over risicodrinken wanneer men meer dan 21 standaardglazen alcohol per week drinkt als man of 14 standaardglazen als vrouw.

 

Waarom net risicodrinken screenen?

Aangezien het risicovolle alcoholgebruik invloed kan hebben op de morbiditeit en mortaliteit, in het bijzonder bij patiënten met chronische aandoeningen, is het noodzakelijk om het drinkpatroon van deze groep in kaart te brengen vooraleer men kan overgaan tot effectieve interventies. Enkel op die manier kan men vroegdetectie en beter ziektemanagement bereiken.

 

Hoe kan men alcoholgebruik screenen?

Bij screening kan men werken aan de hand van vragenlijsten of bloedonderzoeken. Vragenlijsten genieten de voorkeur aangezien men op die manier grote groepen op een goedkope manier kan bereiken. De belasting van de patiënt is hierbij minimaal en men kan in korte tijd veel participanten screenen. Het screenen naar alcoholproblemen kan plaatsvinden bij verschillende populaties, in verschillende omstandigheden en op verschillende locaties. Binnen het TRANSIT was het voordien onduidelijk welk instrument het best gebruikt kon worden om het alcoholgebruik correct in beeld te brengen.  

 

Wat is een goed screeningsinstrument?

Om alcoholgebruik te meten is het niet vanzelfsprekend om een screeningstest te vinden die tegelijkertijd voldoet aan alle inhoudelijke en praktische vereisten. Een instrument moet enerzijds valide, betrouwbaar en bruikbaar kunnen zijn binnen een multiculturele setting. Anderzijds dient het instrument te voldoen aan specifieke vereisten als een gepaste lengte, een lage mate van cognitieve belasting voor respondenten en dergelijke meer. Bij een implementatie voor routinematig gebruik is het van groot belang dat een instrument beknopt is, omwille van de beperkte tijd waarover hulpverleners beschikken in de dagelijkse praktijk.

 

Wat hebben wij ontwikkeld?

Wij hebben een vragenlijst ontwikkeld die door verpleegkundigen afgenomen kan worden bij pre- en posttransplantpatiënten tijdens een ziekenhuisopname of -consultatie. De vragenlijst bestaat uit drie beknopte en duidelijke vragen betreffende hun alcoholgebruik met telkens vijf antwoordmogelijkheden. Afhankelijk van de antwoorden behaalt men een bepaalde score en wordt bepaald of er al dan niet sprake is van risicodrinken.

 

Hoe hebben wij dit ontwikkeld?

Onze masterproef bestond uit drie opeenvolgende fases met als uiteindelijk doel het meest geschikte screeningsinstrument te selecteren om risicodrinken bij transplantpatiënten op te sporen. Deze pilootstudie startte met het bundelen en vergelijken van de reeds bestaande vragenlijsten vanuit de literatuur. Tijdens de tweede fase werden de meest geschikte instrumenten getest en beoordeeld door verpleegkundigen in de praktijk. De verpleegkundige ervaringen werden aan de hand van semigestructureerde interviews achterhaald. Uiteindelijk werd in een derde fase het geadapteerde instrument ook beoordeeld door transplantpatiënten. De tweede en derde fase vonden plaats in het Universitair Ziekenhuis Leuven. Tussen de verschillende fases door, werden de resultaten steeds voorgelegd aan enkele leden van het TRANSIT-team.

 

Wat waren de resultaten?

In de eerste fase werd een overzicht van 24 verschillende instrumenten bekomen. Drie instrumenten werden weerhouden op basis van bepaalde vooropgestelde criteria. Tijdens de tweede fase beoordeelden de verpleegkundigen de AUDIT-C als voorkeursinstrument. Op basis van hun feedback werd dit instrument aangepast. De interviews tijdens de derde fase bevestigden de sterkte van het finaal geadapteerde instrument.

 

Wat zijn de vooruitzichten?

Wanneer u dus in de toekomst als pre- of posttransplant patiënt opgenomen wordt in het Universitair Ziekenhuis Leuven of er op consultatie komt, dan is de kans groot dat men u ook zal screenen omtrent risicodrinken. Dankzij de geadapteerde AUDIT-C zijn verpleegkundigen in staat om op een snelle en efficiënte manier transplantpatiënten te screenen op risicodrinken. Verder valideringsonderzoek binnen transplantafdelingen is echter aangewezen.

Bibliografie

1.            World Health Organization. Global Status Report on Alcohol and Health 2014. Switzerland: WHO; 2014.

2.            Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen. Alcohol- en drughulpverlening [Internet]. Brussel: VAD; 2015 [date unknown, cited November 2015]. Available from: http://www.vad.be/sectoren/alcohol--en-drughulpverlening/in-de-kijker.a…

3.            Cattaert G, Pacolet J. Alcoholgebruik en -misbruik naar leeftijd in België: Analyse op basis van de gezondheidsenquête en het huidshoudsbudgetonderzoek. Leuven/Brussel: Katholieke Universiteit Leuven. Hoger Instituut voor de Arbeid/Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen; 2004.

4.            Gisle L, Demarest S. Gezondheidsenquête 2013 - Rapport 2: Gezondheidsgedrag en leefstijl. Brussel: WIV-ISP; 2014.

5.            Knott CS, Coombs N, Stamatakis E, Biddulph JP. All cause mortality and the case for age specific alcohol consumption guidelines: pooled analyses of up to 10 population based cohorts. BMJ. 2015;350:h384.

6.            Gronbaek M. The positive and negative health effects of alcohol and the public health implications. J Intern Med. 2009;265(4):407-20.

7.            Rehm J, Rehn N, Room R, Monteiro M, Gmel G, Jernigan D, et al. The global distribution of average volume of alcohol consumption and patterns of drinking. European Addiction Research. 2003;9(4):147-56.

8.            Angus C, Latimer N, Preston L, Li J, Purshouse R. What are the Implications for Policy Makers? A Systematic Review of the Cost-Effectiveness of Screening and Brief Interventions for Alcohol Misuse in Primary Care. Front Psychiatry. 2014;5:114.

9.            Bauer UE, Briss PA, Goodman RA, Bowman BA. Prevention of chronic disease in the 21st century: elimination of the leading preventable causes of premature death and disability in the USA. Lancet. 2014;384(9937):45-52.

10.          Grodensky CA, Golin CE, Ochtera RD, Turner BJ. Systematic review: effect of alcohol intake on adherence to outpatient medication regimens for chronic diseases. Journal of Studies on Alcohol and Drugs. 2012;73(6):899-910.

11.          American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th ed., text rev.). Washington, DC: Author; 2000.

12.          Roche AM, Freeman T, Skinner N. From data to evidence, to action: findings from a systematic review of hospital screening studies for high risk alcohol consumption. Drug Alcohol Depend. 2006;83(1):1-14.

13.          Partnership Vroegsignalering Alcohol. Probleemdrinken aangepakt![Internet]. Utrecht: PVA; 2007 [date unknown, cited December 2015]. Available from: http://www.vnn.nl/fileadmin/
user_upload/VNN/PDF/Nieuwsberichten/ Vroegsignalering_alcohol.pdf

14.          Coulton S, Drummond C, James D, Godfrey C, Bland JM, Parrott S, et al. Opportunistic screening for alcohol use disorders in primary care: comparative study. BMJ. 2006;332(7540):511-7.

 

15.          National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism. Screening for alcohol use and alcohol related problems [Internet]. Rockville: NIAAA Publications Distribution Center; 2005 [date unknown, cited November 2015]. Available from: http://pubs.niaaa.nih.gov/publications/ aa65/AA65.htm

16.          Beal JA. Academic-service partnerships in nursing: an integrative review. Nursing Research and Practice. 2012:501564.

17.          Higgins JPT, Green S [Internet]. Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions Version 5.1.0 [updated March 2011]. The Cochrane Collaboration; 2011. Available from: http://handbook.cochrane.org

18.          Moher D, Shamseer L, Clarke M, Ghersi D, Liberati A, Petticrew M, et al. Preferred reporting items for systematic review and meta-analysis protocols (PRISMA-P) 2015 statement. Systematic Reviews. 2015;4(1):1-9.

19.          Möbius D. Een gesprek over alcohol - Een korte interventie op de spoeddienst: Achtergronddossier [Internet]. Brussel: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen ; 2013 [date unknown, cited November 2015]. Available from: http://www.vad.be/ media/1394874/ literatuurstudie%20spoed%20en%20alcohol.pdf

20.          World Health Organization. Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT): Guidelines for Use in Primary Care [Internet]. Geneva: WHO; 2001 [date unknown, cited November 2015]. Available from: http://www.talkingalcohol.com/files/pdfs/ WHO_audit.pdf

21.          Aertgeerts B, Buntinx F, Ansoms S, Fevery J. Screening properties of questionnaires and laboratory tests for the detection of alcohol abuse or dependence in a general practice population. British Journal of General Practice. 2001;51(464):206-17.

22.          McCusker MT, Basquille J, Khwaja M, Murray-Lyon IM, Catalan J. Hazardous and harmful drinking: a comparison of the AUDIT and CAGE screening questionnaires. QJM. 2002;95(9):591-5.

23.          Reinert DF, Allen JP. The Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT): a review of recent research. Alcoholism: Clinical and Experimental Research. 2002;26(2):272-9.

24.          Hildebrand M, Noteborn MG. Exploration of the (Interrater) Reliability and Latent Factor Structure of the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) and the Drug Use Disorders Identification Test (DUDIT) in a Sample of Dutch Probationers. Substance Use & Misuse. 2015;50(10):1294-306.

25.          Donovan DM, Kivlahan DR, Doyle SR, Longabaugh R, Greenfield SF. Concurrent validity of the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) and AUDIT zones in defining levels of severity among out-patients with alcohol dependence in the combine study. Addiction Journal. 2006;101(12):1696-704.

26.          Tsai MC, Tsai YF, Chen CY, Liu CY. Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT): Establishment of cut-off scores in a hospitalized Chinese population. Alcoholism: Clinical and Experimental Research. 2005;29(1):53-7.

27.          Pradhan B, Chappuis F, Baral D, Karki P, Rijal S, Hadengue A, et al. The alcohol use disorders identification test (AUDIT): validation of a Nepali version for the detection of alcohol use disorders and hazardous drinking in medical settings. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy. 2012;7:42.

28.          Hearne R, Connolly A, Sheehan J. Alcohol abuse: Prevalence and detection in a general hospital. Journal of the Royal Society of Medicine. 2002;95(2):84-7.

29.          Fiellin DA, Reid MC, O'Connor PG. Screening for alcohol problems in primary care: A systematic review. Archives of Internal Medicine. 2000;160(13):1977-89.

30.          Selin KH. Test-retest reliability of the alcohol use disorder identification test in a general population sample. Alcoholism: Clinical and Experimental Research. 2003;27(9):1428-35.

31.          Bowring AL, Gouillou M, Hellard M, Dietze P. Comparing short versions of the AUDIT in a community-based survey of young people. BMC Public Health. 2013;13:301.

32.          Gmel G, Heeb JL, Rehm J. Is frequency of drinking an indicator of problem drinking? A psychometric analysis of a modified version of the alcohol use disorders identification test in Switzerland. Drug and Alcohol Dependence. 2001;64(2):151-63.

33.          Bischof G, Reinhardt S, Grothues J, Dybek I, Meyer C, Hapke U, et al. Effects of item sequence on the performance of the AUDIT in general practices. Drug and Alcohol Dependence. 2005;79(3):373-7.

34.          Bush K, Kivlahan DR, McDonell MB, Fihn SD, Bradley KA. The AUDIT alcohol consumption questions (AUDIT-C): an effective brief screening test for problem drinking. Ambulatory Care Quality Improvement Project (ACQUIP) - Alcohol Use Disorders Identification Test. Archives of Internal Medicine. 1998;158(16):1789-95.

35.          Yip BH, Chung RY, Chung VC, Kim J, Chan IW, Wong MC, et al. Is Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) or its shorter versions more useful to identify risky drinkers in a Chinese population? A diagnostic study. PLoS ONE. 2015;10(3):e0117721.

36.          Bradley KA, Bush KR, Epler AJ, Dobie DJ, Davis TM, Sporleder JL, et al. Two brief alcohol-screening tests From the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT): Validation in a female Veterans Affairs patient population. Arch Intern Med. 2003;163(7):821-9.

37.          Kaarne T, Aalto M, Kuokkanen M, Seppa K. AUDIT-C, AUDIT-3 and AUDIT-QF in screening risky drinking among Finnish occupational health-care patients. Drug and Alcohol Review. 2010;29(5):563-7.

38.          Dawson DA, Grant BF, Stinson FS, Zhou Y. Effectiveness of the derived Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT-C) in screening for alcohol use disorders and risk drinking in the US general population. Alcoholism: Clinical and Experimental Research. 2005;29(5):844-54.

39.          Gual A, Segura L, Contel M, Heather N, Colom J. AUDIT-3 and AUDIT-4: Effectiveness of two short forms of the alcohol use disorders identification test. Alcohol and Alcoholism. 2002;37(6):591-6.

40.          World Health Organization. ASSIST: The Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test: Manual for use in primary care [Internet]; Geneva: WHO 2010. [date unknown, cited December 2015]. Available from: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/ 44320/1/9789241599382_eng.pdf

41.          The Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST): development, reliability and feasibility. Addiction Journal. 2002;97(9):1183-94.

42.          Johnson JA, Bembry W, Peterson J, Lee A, Seale JP. Validation of the ASSIST for Detecting Unhealthy Alcohol Use and Alcohol Use Disorders in Urgent Care Patients. Alcoholism: Clinical and Experimental Research. 2015;39(6):1093-9.

43.          Humeniuk R, Ali R, Babor TF, Farrell M, Formigoni ML, Jittiwutikarn J, et al. Validation of the Alcohol, Smoking And Substance Involvement Screening Test (ASSIST). Addiction Journal. 2008;103(6):1039-47.

44.          Khazaal Y, Chatton A, Monney G, Nallet A, Khan R, Zullino D, et al. Internal consistency and measurement equivalence of the cannabis screening questions on the paper-and-pencil face-to-face ASSIST versus the online instrument. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy. 2015;10:8.

45.          McNeely J, Cleland CM, Strauss SM, Palamar JJ, Rotrosen J, Saitz R. Validation of Self-Administered Single-Item Screening Questions (SISQs) for Unhealthy Alcohol and Drug Use in Primary Care Patients. Journal of General Internal Medicine. 2015;30(12):1757-64.

46.          Ali R, Meena S, Eastwood B, Richards I, Marsden J. Ultra-rapid screening for substance-use disorders: the Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST-Lite). Drug and Alcohol Dependence. 2013;132(1-2):352-61.

47.          Bischof G, Reinhardt S, Grothues J, Meyer C, John U, Rumpf HJ. Development and evaluation of a screening instrument for alcohol-use disorders and at-risk drinking: the brief alcohol screening instrument for medical care (BASIC). Journal of Studies on Alcohol and Drugs. 2007;68(4):607-14.

48.          Rumpf HJ, Hapke U, Hill A, John U. Development of a screening questionnaire for the general hospital and general practices. Alcoholism: Clinical and Experimental Research. 1997;21(5):894-8.

49.          Rumpf HJ, Hapke U, Meyer C, John U. Screening for alcohol use disorders and at-risk drinking in the general population: psychometric performance of three questionnaires. Alcohol and Alcoholism. 2002;37(3):261-8.

50.          Dawe SL, Natalie J Hides, Leanne Kavanagh, David J Mattick, Richard P. Review of diagnostic screening instruments for alcohol and other drug use and other psychiatric disorders. Second edition. Canberra: Commonwealth Department of Health and Ageing Australia; 2002.

51.          Hirata ES, Almeida OP, Funari RR, Klein EL. Validity of the Michigan Alcoholism Screening Test (MAST) for the detection of alcohol-related problems among male geriatric outpatients. The American Journal of Geriatric Psychiatry. 2001;9(1):30-4.

52.          Kano MY, Santos MA, Pillon SC. Use of alcohol in the elderly: transcultural validation of the Michigan Alcoholism Screening Test - Geriatric Version (MAST-G). Revista da Escola de Enfermagem da USP. 2014;48(4):648-55.

53.          County of San Mateo Health System. Short Michigan Alcohol Screening Test (SMAST) [Internet]. San Mateo: County of San Mateo; [date unknown, cited December 2015]. Available from: http://smchealth.org/sites/default/files/docs/ 1309587945SHORTMICHIGANALCOHOLSCREENINGTEST.pdf

54.          Malet L, Schwan R, Boussiron D, Aublet-Cuvelier B, Llorca PM. Validity of the CAGE questionnaire in hospital. European Psychiatry. 2005;20(7):484-9.

55.          Dhalla S, Kopec JA. The CAGE questionnaire for alcohol misuse: a review of reliability and validity studies. Clinical & Investigative Medicine. 2007;30(1):33-41.

56.          Mitchell AJ, Bird V, Rizzo M, Hussain S, Meader N. Accuracy of one or two simple questions to identify alcohol-use disorder in primary care: a meta-analysis. British Journal of General Practice. 2014;64(624):e408-18.

57.          Aertgeerts B, Buntinx F, Kester A. The value of the CAGE in screening for alcohol abuse and alcohol dependence in general clinical populations: a diagnostic meta-analysis. Journal of Clinical Epidemiology. 2004;57(1):30-9.

58.          Koppes LL, Twisk JW, Snel J, Van Mechelen W, Kemper HC. Comparison of short questionnaires on alcohol drinking behavior in a nonclinical population of 36-year-old men and women. Substance Use & Misuse. 2004;39(7):1041-60.

59.          de Oliveira JB, Kerr-Correa F, Lima MC, Bertolote JM, Santos JL. Validity of alcohol screening instruments in general population gender studies: an analytical review. Current Drug Abuse Reviews. 2014;7(1):59-65.

60.          Dewost AV, Michaud P, Arfaoui S, Gache P, Lancrenon S. Fast alcohol consumption evaluation: a screening instrument adapted for French general practitioners. Alcoholism: Clinical and Experimental Research. 2006;30(11):1889-95.

61.          Williams N. The FAST questionnaire. Occupational Medicine. 2014;64(7):559-60.

62.          Hodgson R, Alwyn T, John B, Thom B, Smith A. The FAST alcohol screening test. Alcohol and Alcoholism. 2002;37(1):61-6.

63.          Meneses-Gaya C, Crippa JA, Zuardi AW, Loureiro SR, Hallak JE, Trzesniak C, et al. The fast alcohol screening test (FAST) is as good as the AUDIT to screen alcohol use disorders. Substance Use & Misuse. 2010;45(10):1542-57.

64.          Health Development Agency and University of Wales College of Medicine. Manual for the Fast Alcohol Screening Test (FAST) [Internet]. London: Health Development Agency; 2002 [date unknown, cited December 2015]. Available from: http://alcoholresearchuk.org/ downloads/finalReports/AERC_FinalReport_0005.pdf

65.          Seppa K, Lepisto J, Sillanaukee P. Five-Shot questionnaire on heavy drinking. Alcoholism: Clinical and Experimental Research. 1998;22(8):1788-91.

66.          Meneses-Gaya C, Zuardi AW, Loureiro SR, Hallak JE, Trzesniak C, de Azevedo Marques JM, et al. Is the full version of the AUDIT really necessary? Study of the validity and internal construct of its abbreviated versions. Alcoholism: Clinical and Experimental Research. 2010;34(8):1417-24.

67.          Aertgeerts B, Buntinx F, Ansoms S, Fevery J. Detectie van alcoholmisbruik of -afhankelijkheid in de huisartsenpraktijk. Huisarts Nu. 2002;31(10):468-79.

68.          Aertgeerts B, Buntinx F, Ansoms S, Fevery J. Questionnaires are better than laboratory tests to screen for current alcohol abuse or dependence in a male inpatient population. Acta Clinica Belgica. 2002;57(5):241-9.

69.          Agabio R, Gessa GL, Montisci A, Finco G, Contu P, Bedogni G, et al. Use of the screening suggested by the National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism and of a newly derived tool for the detection of unhealthy alcohol drinkers among surgical patients. Journal of Studies on Alcohol and Drugs. 2012;73(1):126-33.

70.          Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen. Richtlijnen voor aanvaardbaar alcoholgebruik en definitie bingedrinken [Internet]. Brussel: VAD; 2009 [date unknown, cited October 2015]. Available from: http://www.vad.be/media/38169/ richtlijnen_voor_aanvaardbaar_alcoholgebruik_definitie_bingedrinken.pdf

71.          Patton R, Hilton C, Crawford MJ, Touquet R. The Paddington Alcohol Test: a short report. Alcohol and Alcoholism. 2004;39(3):266-8.

72.          Smith SG, Touquet R, Wright S, Das Gupta N. Detection of alcohol misusing patients in accident and emergency departments: the Paddington alcohol test (PAT). Journal of Accident & Emergency Medicine. 1996;13(5):308-12.

73.          Fulbrook P, Lawrence P, Watt K. Validity of the Paddington Alcohol Test in an Australian Emergency Departmentdagger. Alcohol Alcohol. 2015;50(4):407-12.

74.          Cherpitel CJ, Ye Y. Performance of the RAPS4/RAPS4-QF for DSM-5 compared to DSM-IV alcohol use disorders in the general population: Data from the 2000-2010 National Alcohol Surveys. Drug and Alcohol Dependence. 2015;151:258-61.

75.          Cherpitel CJ. A brief screening instrument for problem drinking in the emergency room: the RAPS4 - Rapid Alcohol Problems Screen. Journal of Studies on Alcohol and Drugs. 2000;61(3):447-9.

76.          Cherpitel CJ. Screening for alcohol problems in the U.S. general population: comparison of the CAGE, RAPS4, and RAPS4-QF by gender, ethnicity, and service utilization - Rapid Alcohol Problems Screen. Alcoholism: Clinical and Experimental Research. 2002;26(11):1686-91.

77.          Cremonte M, Ledesma RD, Cherpitel CJ, Borges G. Psychometric properties of alcohol screening tests in the emergency department in Argentina, Mexico and the United States. Addictive Behaviors. 2010;35(9):818-25.

78.          Brousse G, Arnaud B, Geneste J, Pereira B, De Chazeron I, Teissedre F, et al. How CAGE, RAPS4-QF, and AUDIT Can Help Practitioners for Patients Admitted with Acute Alcohol Intoxication in Emergency Departments? Frontiers in Psychiatry. 2014;5:72.

79.          Chang G, Fisher ND, Hornstein MD, Jones JA, Orav EJ. Identification of risk drinking women: T-ACE screening tool or the medical record. Journal of Women's Health (Larchmt). 2010;19(10):1933-9.

80.          Jones LA. Systematic review of alcohol screening tools for use in the emergency department. Emergency Medicine Journal. 2011;28(3):182-91.

81.          Russell M. New Assessment Tools for Risk Drinking During Pregnancy: T-ACE, TWEAK, and Others. Alcohol Health & Research World. 1994; 18(1):55-61.

82.          Cherpitel CJ. Screening for alcohol problems in the emergency department. Annals of Emergency Medicine. 1995;26(2):158-66.

83.          Bush KR, Kivlahan DR, Davis TM, Dobie DJ, Sporleder JL, Epler AJ, et al. The TWEAK is weak for  alcohol screening among female Veterans Affairs outpatients. Alcoholism: Clinical and Experimental Research. 2003;27(12):1971-8.

84.          Piano S, Marchioro L, Gola E, Rosi S, Morando F, Cavallin M, et al. Assessment of alcohol consumption in liver transplant candidates and recipients: the best combination of the tools available. Liver Transplantation. 2014;20(7):815-22.

85.          Staufer K, Yegles M. Biomarkers for detection of alcohol consumption in liver transplantation. World Journal of Gastroenterology. 2016;22(14):3725-34.

86.          Graham A, Goss C, Xu S, Magid D, Diguiseppi C. Effect of using different modes to administer the AUDIT-C on identification of hazardous drinking and acquiescence to trial participation among injured patients. Alcohol and Alcoholism. 2007;42(5):423-429.

87.          Babor TF, Higgins-Biddle JC. Brief intervention for hazardous and harmful drinking: a manual for use in primary care. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2001.

88.          Stewart SH, Connors GJ. Screening for alcohol problems: what makes a test effective? Alcohol Research & Health. 2004;28(1):5-16.

Universiteit of Hogeschool
Master in de Verpleegkunde en de Vroedkunde
Publicatiejaar
2016
Promotor(en)
Prof. Dr. Dobbels F.
Kernwoorden
Share this on: