Representaties van slaven in de antieke Griekse romans

Lionel Marrocco
In de Oudgriekse en Romeinse samenleving was slavernij alomtegenwoordig en werd het beschouwd als vanzelfsprekend en aanvaardbaar. Een interessante vraag is dan hoe de maatschappij dit systeem trachtte te legitimeren. Door slaven als inferieur voor te stellen en bepaalde vooroordelen in stand te houden konden de ongelijke machtsverhoudingen gelegitimeerd worden. In deze scriptie wordt daarom onderzocht hoe slaven in de antieke Griekse romans werden voorgesteld.

Goede en slechte slaven? Representaties van slaven in de antieke Griekse romans.

Goede en slechte slaven? Representaties van slaven in de antieke Griekse romans

De antieke slavernij

Vandaag de dag is slavernij het voorwerp van sociale en morele afkeur en is het wereldwijd wettelijk verboden. Dit was echter niet het geval in de Grieks-Romeinse samenleving. In de Oudgriekse en Romeinse samenleving was slavernij een alledaags fenomeen. Slavenbezit kwam voor in brede lagen van de bevolking en werd als vanzelfsprekend bevonden. Het systeem werd aanvaard door de maatschappij en werd op verschillende manieren gelegitimeerd.

Het discours van de romans

Moderne auteurs zoals Foucault toonden reeds aan hoe macht uitgeoefend kon worden door middel van een bepaald discours. In deze scriptie wordt aan de hand van een discoursanalyse onderzocht hoe slaven werden voorgesteld in de Griekse romans. Door slaven op een bepaalde wijze voor te stellen kon men immers het slavernijsysteem legitimeren. In de scriptie wordt onderzocht hoe slaven zowel op een positieve als op een negatieve wijze werden voorgesteld. Het gebruik van fictie voor historisch onderzoek kan in eerste instantie problematisch lijken. De term fictie lijkt te impliceren dat er geen waarheid in de bron schuilt; maar niets is minder waar. De romans getuigen immers over de ideeën en wensen die de schrijvers deelden met de maatschappij waarin zij leefden. De meeste slaven werden doorgaans op een negatieve wijze voorgesteld. In de romans krijgen zij tal van negatieve eigenschappen toebedeeld, zoals: een gebrek aan zelfcontrole, onbetrouwbaarheid, egoïsme en morele inferioriteit. Door deze vooroordelen over slaven in stand te houden werd de kloof tussen slaven en vrije burgers versterkt. De negatieve voorstellingen van slaven bevestigde de idee dat slaven inferieur waren aan de vrije leden van de maatschappij. 

Slechte slaven

Een terugkerend vooroordeel was dat slaven doorgaans een gebrek hadden aan zelfcontrole. Dit vermeende gebrek uit zich in de verhalen over slaven die enkel en alleen aan hun lichamelijke behoeften leken te denken. De slaaf Gnathon uit Longos’ roman Dafnis en Chloë is hiervan een schoolvoorbeeld. Hij dacht enkel en alleen aan eten, drinken en seks. Hij werd beschreven als: ‘het type mens dat alleen weet heeft van eten, drinken tot je dronken bent en dan uitspatten’. De slaven die een gebrek aan zelfcontrole werden toegeschreven staan in contrast met de meesters die wel het ideaal van ‘mannelijkheid’ en zelfcontrole bezaten. Volgens een ander vooroordeel waren de meeste slaven absoluut niet te vertrouwen. Zij zouden voortdurend liegen en bedriegen. Bovendien zouden zij niet terugdeinzen om de bezittingen van hun meester of anderen te stelen en lieten zij zich gemakkelijk omkopen. Er bestond dus een hoge mate van argwaan tegenover slaven. Doordat men van slaven verwachtte dat zij nooit vanuit zichzelf de waarheid spraken, kwam men tot het gebruik om hen tijdens verhoren te folteren. In Charitons roman Kallirhoë lezen we hoe een meester er pas in slaagde om slavinnen de waarheid te doen spreken: ‘door hen met vuur en messen te martelen’. Vaak was de dreiging met foltering al voldoende om bekentenissen af te dwingen. Verder werden slaven in de romans voorgesteld als moreel inferieur. Zij bezaten doorgaans niet de belangrijke idealen die nobele en vrije burgers wel bezaten. In de scriptie worden alle vooroordelen en stereotypes geanalyseerd en wordt het mechanisme blootgelegd waarbij men door middel van een discours macht over een groep kan verkrijgen.

Goede slaven

Alhoewel slaven doorgaans negatief in beeld kwamen, bestonden er ook positieve voorstellingen over hen. In de romans zien we dat meesters vaak één of meerdere slaven had waarmee hij of zij een goede band onderhield. Deze slaven werden meestal wel positieve eigenschappen toebedeeld. De wijze waarop zij werden voorgesteld, licht ons in over de eigenschappen die meesters wensten: gehoorzaamheid, betrouwbaarheid en loyaliteit. Opmerkelijk zijn de verhalen over slaven die haast alles over hadden voor hun meesters; zelfs indien dit tot hun eigen dood zou lijden. Deze verhalen getuigen over het ideale gedrag van slaven en hadden een belangrijke voorbeeldfunctie. In Xenophons Ephesische verhalen bijvoorbeeld getuigden de slaven Leucon en Rhode over een onbegrensde loyaliteit voor hun meesters. Zij werden door piraten ‘gestolen’ en verkocht aan een andere meester. Toen deze vriendelijke oude man stierf erfden zij al zijn rijkdom en werden eensklaps vrij en rijk. Dit weerhield hen echter niet om terug te keren naar hun voormalige meesters en hun rijkdom met hen te delen. Door dergelijke verhalen konden meesters een beeld schetsen van het gewenste en ideale gedrag van slaven.

Besluit

In deze scriptie wordt aangetoond hoe men door middel van een discours een bepaalde groep kon ‘maken’. Door slaven op een bepaalde wijze voor te stellen kon men de macht over deze groep legitimeren. Deze scriptie wenst een bijdrage te leveren aan de studie van de antieke slavernij. Daarnaast wenst zij ook inzicht te bieden in de werking van het discours als een machtsinstrument. Tot op de dag van vandaag zien we immers hoe men door middel van discours macht uitoefent over bepaalde groepen. 

Bibliografie

Gebruikte vertalingen

 • Anderson, G. (1989) ‘An Ephesian Tale’, in: B.P. Reardon (ed.) Collected Ancient Greek Novels. Californië
 • Gill, C. (1989) ‘Daphnis and Chloe’, in: B.P. Reardon (ed.) Collected Ancient Greek Novels. Californië
 • Hunink, V. (2003) De gouden ezel: metamorfosen. Amsterdam
 • J.E. Spruit, R. Feenstra en K.E.M. Bongenaar (eds.) (1994), Corpus Iuris Civilis: Tekst en Vertaling II: Digesten 1-10, ’s-Gravenhage.
 • J.E. Spruit, R. Feenstra en K.E.M. Bongenaar (eds.) (2001), Corpus Iuris Civilis: Tekst en Vertaling VI: Digesten 43-50, ’s-Gravenhage.
 • Lord, C. (1984) Aristotle: The Politics. Chicago
 • Morgan, J.R. (1989) ‘An Ethiopian Story’, in B.P. Reardon (ed.) Collected Ancient Greek Novels. Californië
 • M.T. Griffin en E.M. Atkins (eds.) (1991) Cicero: On Duties, Cambridge Texts in the History of Political Thought. Cambridge
 • Reardon, B.P. (1989) ‘Chaereas and Callirhoe’, in B.P. Reardon (ed.) Collected Ancient Greek Novels. Californië
 • Richlin, A. (2005) Rome and the mysterious Orient: three plays by Plautus. Londen
 • Temkin, O. (1956) Soranus’ gynecology. Baltimore
 • van Es, M. (2001) Dafnis en Chloë. Een opvoeding in eros. Amsterdam  
 • van Dolen, H.L. (1991) De droom en gesprekken. Amsterdam
 • van Dolen, H.L. (1998) De liefdesperikelen van Leukippe en Kleitofon. Amsterdam
 • van Opstall, E. (1998) Chariton: Chaireas en Kallirhoë. Een liefde. Amsterdam
 • Winkler, J.J. (1989) ‘Leucippe and Clitophon’, in B.P. Reardon (ed.) Collected Ancient Greek Novels. Californië

Moderne literatuur

 • Alaux, J. en Létoublon, F. (2001) ‘La nourrice et le pédagogue’, in B. Pouderon (ed.) Les personnages du roman grec. Lyon: 73-86
 • Alvares (2007) ‘The Coming of Age and Political Accomodation in the Greco-Roman Novels’, in: Paschalis, Frangoulidis, Harrison en Zimmerman (eds.) Ancient Narrative Supplementum 8: 3-22
 • Bierl, A. (2014) ‘Love, Myth, and Ritual: The Mythic Dimension and Adolescence in Longus’ Daphnis and Chloe’, in P. Cueva en S.N. Byrne (eds.) A Companion to the Ancient Novel. Chichester: 441-455
 • Bodel, J. (2011) ‘Slave labour and Roman society’, in K. Bradley en P. Cartledge (eds.), The Cambridge World History of Slavery. Vol 1. Cambridge: 311-336
 • Bonner, S. F. (2012) Education in Ancient Rome: From the Elder Cato to the Younger Pliny. New York
 • Bourdieu, P. (1977) Outline of a Theory of Practice, vert. R. Nice. Cambridge
 • Bourdieu, P. (1979) La distinction. Critique sociale du jugement. Parijs
 • Bowie, E.L. (1974) ‘The Greeks and their past in the second sophistic’, in M.I. Finley (ed.), Studies in ancient society. Londen: 166-209
 • Bowie, E.L. (1991) ‘Hellenes and Hellenism in Writers of the Early Second Sophistic’, in S. Said (ed.), ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ: Quelques jalons pour une histoire de l’identité Grecque. Leiden: 183-204
 • Bowie, E.L. (1994) ‘The Readership of Greek Novels in the Ancient World’, in Tatum (ed.), The search for the ancient novel. Baltimore-Londen: 435-459
 • Bowie, E.L. (2002) ‘The chronology of the earlier Greek novels since B.E. Perry: revisions and precisions’, AN 2: 47-63
 • Bradley, K.R. (1987) Slaves and masters in the Roman Empire: a study in social control. Oxford
 • Bradley, K.R. (1991) Discovering the Roman family: Studies in Roman Social History. Oxford
 • Bradley, K. R. (1994) Slavery and Society at Rome. Cambridge
 • Bradley K.R. (2000) ‘Animalizing the Slave: The Truth of Fiction’, The Journal of Roman Studies 90: 110-125
 • Bradley, K. R. (2000) ‘Fictive families: family and household in the Metamorphoses of Apuleius’, Phoenix 54: 282-308
 • Briant, P. (2002) ‘History and Ideology: The Greeks and “Persian Decadence’’’, in: T. Harrison (ed.), Greeks and Barbarians. New York: 193-210
 • Brunt, P.A. (1993) Studies in Greek History and Thought. Oxford
 • Buckland (1908) The Roman Law of Slavery. Cambridge (derde druk; 2007)
 • Caldelli, M.L. en Ricci C. (1999) Monumentum familiae Statiliorum: un riesame. Rome
 • Cohen (2000) The Athenian Nation. Princeton
 • Daude, C. (2001) ‘Le personnage d'Artaxerxès dans le roman de Chariton, Chairéas et Callirhoé : fiction et histoire’ in B. Pouderon (ed.) Les Personnages du roman grec. Actes du colloque de Tours, 18-20 novembre 1999. Lyon: 137-148
 • De Temmerman, K. (2002) 'Op zoek naar het publiek van de antieke Griekse roman: een omstreden punt', Hermeneus 74: 354-364
 • De Temmerman, K. (2008) ‘Over helden, schurken en mooie vrouwen. James Bond in de oudheid?’, Tetradio 17: 43-66.
 • De Temmerman, K. (2014) Crafting Characters. Heroes and Heroines in the Ancient Greek Novel. Oxford
 • Dixon, S. (1992) The Roman Family. Londen
 • Doulamis, K. (2007) ‘Stoic Echoes and Style in Xenophon of Ephesus’, in: J.R. Morgan en M.J. Jones (eds.) Ancient Narrative Supplementum 10: 151-176
 • Dover, K. (1978) Greek Homosexuality. Harvard
 • Dunbabin, K.M.D. (2003) The Roman Banquet: Images of Conviviality. Cambridge
 • Edmonson, J. (2011) ‘Slavery and the Roman family’, in K. Bradley en P. Cartledge (eds.), The Cambridge World History of Slavery. Vol 1. Cambridge: 337-361
 • Finley, M.I. (1960) ‘Was Greek Civilization Based on Slave Labour?’, in M.I. Finley (ed.) Slavery in classical antiquity: views and controversies. Londen
 • Finley, M. I. (1973) The Ancient Economy. Californië
 • Finley, M.I. (1980) Ancient slavery and modern ideology. Londen
 • Fitzgerald, W. (2000) Slavery and the Roman Literary Imagination. Cambridge
 • Foucault, M. (1961) Folie et déraison. Histoire de la folie à l’âge classique. Parijs
 • Foucault, M. (1966) Les mots et les choses: une archéologie des sciences humaines. Parijs
 • Foucault, M. (1984) L’usage des plaisirs: Histoire de la sexualité, vol 2. Parijs (vert. : P. Klinkenberg 1984).
 • Foucault, M. (1984) Le souci de soi: Histoire de la sexualité. vol 3. Parijs
 • Gardner, J.F. (2011) ‘Slavery and Roman Law’, in: K. Bradley en P. Cartledge (eds.), The Cambridge World History of Slavery. Vol 1. Cambridge: 414-437
 • Garnsey, P. (1970) Social status and legal privilege in the Roman Empire. Oxford
 • Garnsey, P. (1996) Ideas of Slavery from Aristotle to Augustine. Cambridge
 • Garnsey, P. (1999) Food and Society in Classical Antiquity. Cambridge
 • Gezels, J. (2009) ‘De roman is een Griekse uitvinding’, De Beiaard 108.1
 • Glancy, J. (2011) ‘Slavery and the Rise of Christianity’ in: K. Bradley en P. Cartledge (eds.), The Cambridge World History of Slavery. Vol 1. Cambridge: 456-481
 • Golden, M. (1990) Children and Childhood in Classical Athens. Londen
 • Golden, M. (2011) ‘Slavery and the Greek Family’, in K. Bradley en P. Cartledge (eds.), The Cambridge World History of Slavery. Vol 1. Cambridge: 134-152
 • Goldhill, S. (1995) Foucault's virginity: ancient erotic fiction and the history of sexuality. Cambridge
 • Griffin, J. (1985) Latin poets and Roman life. Londen
 • Grubbs, J.E. (2002) Women and the Law in the Roman Empire: A sourcebook on marriage, divorce and widowhood. New York
 • Hägg, T. (1983) The Novel in Antiquity. Oxford
 • Halperin, D.M. (1990) One hundred years of homosexuality: and other essays on Greek love. New York
 • Hansen, M.H. en Naerebout, F. (2006) Stad en staat: de antiek-Griekse poleis en andere stadstaatsculturen. Amsterdam
 • Hansen, M.H. (2006) Polis: an introduction to the ancient Greek City-State. Oxford
 • Hansen, M.H. (1995) ‘The “Autonomous City-State”. Ancient Fact or Modern Fiction?’ in: M.H. Hansen en K.A. Raaflaub (eds.) Studies in the Ancient Greek Polis: 21-44
 • Harris, W.V. (1989) Ancient Literacy. Cambridge
 • Holt, P. (1998) ‘Loyal slaves and loyal wives’, in S.R. Joshel en  S. Murnaghan (eds.), Women and slaves in Greco-Roman culture: differential equations. Londen: 157-178
 • Hopkins, K. (1978) Conquerors and slaves. Cambridge
 • Hopkins, K. (1993) ‘Novel Evidence for Roman Slavery’, Past & Present 138: 3-27
 • Hunt, P. (2002) Slaves, Warfare, and Ideology in the Greek Historians. Cambridge
 • Hupperts, C. (2002) De macht van Eros: Lust, liefde en moral in Athene. Amsterdam
 • Iggers, G.G., Wang, Q.E. en Mukherjee, S. (2008) A Global History of Modern Historiography. Harlow
 • Isaac, B. (2006) The Invention of Racism in Classical Antiquity. Princeton
 • Jones, M. (2012) Playing the man: performing masculinities in the ancient Greek novel. Oxford
 • Joshel, S.R. (1992) Work, Identity, and Legal Status at Rome: A Study of the Occupational Inscriptions. Londen
 • Joshel, S.R. (2010) Slavery in the Roman World. Cambridge
 • Joshel, S.R. (2011) ‘Slavery and Roman literary culture’, in: K. Bradley en P. Cartledge (eds.), The Cambridge World History of Slavery. Vol 1. Cambridge: 214-240
 • Karl, M. (1973) Grundrisse, (vert. : M. Nicolaus)
 • Keegan, P. (2013) ‘Reading the ‘Pages’ of the Domus Caesaris: Pueri Delicati, Slave Education, and the Graffiti of the Palatine Paedagogium’, in: M. George (ed.) Roman Slavery and Roman Material Culture: 69-98
 • Konstan, D. (1994) Sexual Symmetry: Love in the Ancient Novel and Related Genres. Princeton
 • Kuch, H. (2003) ‘A Study on the Margin of the Ancient Novel: “Barbarians” and Others’, in G. Schmeling (ed.), The novel in the ancient world. Leiden: 209-220
 • Lacey, W.K. (1968) The family in classical Greece. Londen.
 • Laes, C. (2003) ‘Desperately Different? Delicia Children in the Roman Household’, in: D.L. Balch en C. Osiek (eds.) Early Christian Families in Context: an interdisciplinary dialogue. Grand Rapids: 298-324.
 • Laes, C. (2006) Kinderen bij de Romeinen: Zes eeuwen dagelijks leven. Leuven
 • Laes, C. (2011) Children in the Roman Empire: Outsiders Within. Cambridge
 • Lalanne, S. (2014) ‘Education as Construction of Gender Roles in the Greek Novels’, in: P. Cueva en S.N. Byrne (eds.) A Companion to the Ancient Novel. Chichester: 473-489
 • Lalanne, S. (1998) ‘Récit d’un τελος ἐρωτικον: réflexions sur le statut des jeunes dans le roman de Chariton d’Aphrodisias’, Revue des études grecques, 111.2 : 518-550
 • Lear, A. (2014) ‘Ancient Pederasty’, in: T.K. Hubbard (ed.) A Companion to Greek and Roman Sexualities. Chichester: 102-127
 • Makowski, J.F. (2014) ‘Greek Love in the Greek Novel’, in: P. Cueva en S.N. Byrne (eds.) A Companion to the Ancient Novel. Chichester: 490-501
 • Martin, D.B. (2003) ‘Slave families and slaves in families’, in: D.L. Balch en C. Osiek (eds.) Early Christian families in context: an interdisciplinary dialogue. Grand Rapids: 207-230
 • McCarthy, K. (2009) Slaves, Masters, and the Art of Authority in Plautine Comedy. Princeton
 • McWilliam, J. (2013) ‘The Socialization of Roman Children’, in J. Evans Grubbs, T. Parkin en R. Bell (eds.), The Oxford Handbook of Childhood and Education in the Classical World. Oxford: 264-285
 • Morales, H. (2008) ‘The history of sexuality’, in: T. Whitmarsh (ed.) The Cambridge Companion to the Greek and Roman Novel. Cambridge: 39-55
 • Morgan, J.R. (1989) ‘The Story of Knemon in Heliodoros’ Aithiopika’, in: The Journal of Hellenistic Studies 109: 99-113
 • Moritz, L.A. (1958) Grain-mills and flour in classical Antiquity. Oxford
 • Ogden, D. (1996) Greek bastardy in the classical and Hellenistic periods. Oxford
 • Ormand, K. (2014) ‘Foucault’s History of Sexuality and the Discipline of Classics’, in: T.K. Hubbard (ed.) A Companion to Greek and Roman Sexualities. Chichester
 • Ostwald, M. (1995) ‘Freedom and the Greeks’, in R.W. Davis (ed.) The Origins of Modern Freedom in the West. Californië: 35-63
 • Patterson, O. (1982) Slavery and Social Death. Cambridge
 • Perkins, J. (1995) The Suffering Self: Pain and narrative representation in the early Christian era. Londen
 • Perry, B.E. (1967) The Ancient Romances: A Literary-Historical Account of their Origins. Los Angeles
 • Pomeroy, S.B. (1994) Xenophon Oeconomicus. A Social and Historical Commentary. Oxford
 • Pomeroy, S.B. (1998) Families in classical and Hellenistic Greece : representations and realities. New York
 • Rawson, B. (1986) ‘The Roman Family’, in : B. Rawson (ed.) The Family in Ancient Rome: new perspectives. Londen
 • Reardon, B.P. (1976) ‘Aspects of the Greek Novel’, Greece & Rome 23.2: 118-131
 • Reardon, B.P. (1989) ‘General Introduction’, in: B. P. Reardon (ed.) Collected Ancient Greek Novels. Californië: 1-16
 • Saïd, S. (1999) ‘Rural society in the Greek novel, or the Country seen from the Town’, in: S. Swain (ed.) Oxford Readings in the Greek novel. Oxford: 83-107
 • Saller, R.P. (1994) Patriarchy, property and death in the Roman family. Cambridge
 • Saller, R.P. (1996) ‘The hierarchical household in Roman society: a study of domestic slavery’, in: M.L. Bush (ed.) Serfdom and Slavery: Studies in Legal Bondage. Londen: 112-129
 • Scarcella, A.M. (2003) ‘The Social and Economic Structures of the Ancient Novels’, in G. Schmeling (ed.), The novel in the ancient world. Leiden: 221-276
 • Schulze, H. (1998) Ammen und Pädagogen Sklavinnen und Sklaven als Erzieher in der antiken Kunst und Gesellschaft. Mainz
 • Ste. Croix, G.E.M. (1972) The Class Struggle in the Ancient Greek World: From the Archai Age to the Arab Conquests. Londen
 • Stewart, R. (2012) Plautus and Roman Slavery. Oxford
 • Smith, S.D. (2007) ‘Wonders Beyond Athens: Reading the ‘Phaedra’ Stories in Apuleius and Heliodoros’, in: M. Paschalis, S. Frangoulidis, S. Harrison en M. Zimmerman (eds.) Ancient Narrative Supplementum 8: 219-237
 • Solin, H. en Itkonen-Kaila, M. (1966) Graffiti del Palatino. Helsinki
 • Sullivan, J.P. (1991) Martial, the unexpected classic: a literary and historical study. Cambridge
 • Thornsteinsson, R.M. (2010) Roman Christianity and Roman Stoicism: a comparative study of ancient morality. Oxford
 • Treggiari, S. M. (1991) Roman Marriage: iusti coniuges from the time of Cicero to the time of Ulpian. New York
 • van Gennep, A. (1960) The Rites of Passage. Chicago
 • Walk Free Foundation. Hope for Children Organisation Australia. Ltd. (2014) Global Slavery Index 2014. Australië
 • Watanabe, A. (2003) ‘The masculinity of Hippothoos’, Ancient Narrative Supplementum 3: 1-42
 • Wesch-Klein, G. (2011) ‘Recruits and Veterans’, in P. Erdkamp (ed.), A Companion to the Roman Army. Massachusetts: 435-450
 • Whitmarsh, T. (2001) Greek literature and the Roman empire: the politics of inspiration. Oxford
 • Whitmarsh, T. (2005) ‘The Second Sophistic’, Greece & Rome 35. Oxford
 • Whitmarsh, T. (2008) ‘Introduction’, in T. Whitmarsh (ed.), The Cambridge Companion to the Greek and Roman Novel. Cambridge: 1-14
 • Whitmarsh, T. (2008) ‘Class’, in Whitmarsh, T. (ed.), The Cambridge Companion to the Greek and Roman Novel. Cambridge: 72-87
 • Whitmarsh, T. (2011) Narrative and identity in the ancient Greek novel: returning romance. Cambridge
 • Wiedemann, T.E.J. (1981) Greek and Roman Slavery. Londen
 • Wiedemann, T.E.J. (1987) ‘Slavery’, Greece and Rome 19. Oxford
 • Williams, G.A. (2010) Roman Homosexuality: Second Edition. Oxford
 • Winkler, J.J. (1990) ‘Laying down the law: the oversight of men’s sexual behaviour in classical Athens’, in D.M. Halperin, J.J. Winkler en F.I. Zeitlin (eds.) Before Sexuality: The Construction of Erotic Experience in the Ancient Greek World. Princeton: 171-209
 • Wrenhaven, K.L. (2012) Reconstructing the Slave: The Image of the Slave in Ancient Greece. Londen
 • Zeitlin, F.I. (1990) ‘The poetics of Erôs: nature, art, and imitation’, in D.M. Halperin, J.J. Winkler en F.I. Zeitlin (eds.) Before Sexuality: The Construction of Erotic Experience in the Ancient Greek World. Princeton: 417-464

 

Universiteit of Hogeschool
Master of Arts in de Geschiedenis
Publicatiejaar
2016
Promotor(en)
Prof. dr. Paul Erdkamp
Kernwoorden