Piraterijbestrijding rond Somalië: een casestudy naar de nationale verschillen van inzet (2009-2011)

Willem Matthijs Ooms
Persbericht

Hoe meer Ikea’s, hoe minder piraten

In 2009 werden meer dan 160 schepen voor de Somalische kust aangevallen door piraten. De zeerovers hadden het gemunt op alle soorten schepen: vrachtschepen, vissersboten, sleepboten, olietankers en zelfs een zeiljacht. Een voorbeeld hiervan is de kaping van het Amerikaanse containerschip Maersk Alabama, bekend van de film Captain Phillips. Deze film toont aangrijpend hoe Somalische piraten met eenvoudige middelen op volle zee een groot schip kaapten om vervolgens losgeld te vragen voor de gegijzelde bemanningsleden. Hoewel de kaping in 2009 van de Maersk Alabama eindigde in een mislukking voor de piraten, waren dat jaar 46 andere kapingen wel succesvol en ontvingen Somalische piraten miljoenen dollars aan losgeld. Reders en verzekeraars betaalden dit losgeld, maar uiteindelijk werd dit wereldwijd doorberekend aan consumenten zoals u.

 

De internationale wateren zijn van iedereen, of anders gezegd: van niemand. Er is geen land of organisatie verantwoordelijk voor de bescherming van de wereldzeeën, terwijl ruim negentig procent van al onze goederen over zee vervoerd wordt: van smartphones tot koelkasten, van de benzine in uw auto tot de kleding die u op dit moment draagt. Zonder zeetransport zou de wereldeconomie simpelweg stilvallen. Kortom, veiligheid op zee is van belang voor iedereen en de Somalische piraten die nog steeds deze veiligheid bedreigen vormen een gemeenschappelijk probleem.

 

De internationale reactie

Op de Somalische piraterij volgde vanaf 2009 wereldwijd een indrukwekkende reactie. Veel verschillende landen en internationale organisaties reageerden met het zenden van marineschepen. De VS, China, Japan, India, Rusland, Iran, de EU, de NAVO, vanuit oost en west kwamen ze naar Somalische wateren om het gemeenschappelijke probleem aan te pakken.

 

Verbazingwekkend waren de verschillen in aanpak. Sommige landen stuurden alleen marineschepen om vooral nationale koopvaardijschepen te beschermen, terwijl andere landen alle scheepvaart evenredig beschermden. Waar het ene land een aangehouden piraat op zee direct liet gaan, deed het andere land zijn uiterste best om een piraat achter tralies te krijgen. Sommige landen werkten moeiteloos samen met andere landen, zij deelden informatie en stuurden elkaars eenheden aan als de situatie daarom vroeg. Andere landen werkten onafhankelijk.

 

Niet alleen op zee waren verschillen zichtbaar. Experts uit alle landen zijn het erover eens dat piraterijbestrijding op zee slechts symptoombestrijding is. De oorzaken liggen op het land, in dit geval de wetteloosheid, de armoede en het geweld in Somalië. Toch zijn er grote verschillen hoe landen deze oorzaken aanpakten: van compleet negeren tot het doneren van miljoenen dollars ontwikkelingshulp.

 

Een rapportcijfer voor piraterijbestrijding

Voor twintig landen die zich hebben ingezet voor piraterijbestrijding in de periode 2009-2011 zijn bovenstaande verschillen van inzet in dit onderzoek voor het eerst inzichtelijk gemaakt. Hoe meer een land zich inzette voor een effectieve aanpak van zowel oorzaken als symptomen van piraterij, hoe meer punten het kreeg. De landen kregen als het ware een rapportcijfer voor piraterijbestrijding. In deze rangschikking scoorden EU-landen, de VS en Canada hoog, terwijl Japan, Zuid-Korea, China, India, Rusland en Iran laag scoorden.

 

Nationaal belang als verklaring

Wat verklaart deze verschillen van inzet? Intuïtief is te verwachten dat een land zich meer zal inzetten naar mate er rond Somalië meer nationale schepen varen die gevaar lopen. De nationale belangen die op het spel staan zijn dan immers groter. Ook traditionele theorieën over seapower (de uitoefening van macht op zee) gaan ervan uit dat landen zich op zee actiever opstellen wanneer nationale belangen bedreigd worden. Al eeuwenlang vormt een commerciële vloot bij uitstek zo’n nationaal belang. Vroeger bestond zo’n vloot uit houten zeilschepen, nu gaat het om mammoettankers en containerschepen. De essentiële rol van deze vloot is echter ongewijzigd: wereldwijd transport, de levensader van economiën.

 

Toch blijkt uit dit onderzoek dat er geen verband is tussen de grootte van de nationale commerciële vloot en de mate van inzet tegen piraten. Zo voeren er jaarlijks 1200 Chinese schepen door de regio, terwijl de Chinese inzet laag was. Daarentegen was de inzet van Zweden hoog, terwijl er jaarlijks slechts 35 Zweedse schepen passeerden.

 

Globalisatie als verklaring

Een nieuwe theorie die een mogelijke verklaring biedt, noemt de mate van globalisatie doorslaggevend voor inzet op zee. Landen die in hoge mate geglobaliseerd zijn, zetten zich volgens deze theorie het meeste in voor veiligheid op zee. Deze landen zijn door globalisatie vervlochten met andere landen en richten zich op samenwerking. Landen die minder geglobaliseerd zijn, zetten zich minder in voor veiligheid op zee. Deze landen richten zich voornamelijk op eigenbelang en concurreren met andere landen.

 

De mate van globalisatie van een land wordt jaarlijks gemeten voor alle landen, waarbij gekeken wordt naar drie aspecten: economische, sociale en politieke globalisatie. Gegevens van handelsstromen worden daarvoor gebruikt, maar ook gegevens over internationale verdragen, het aantal ambassades, toerisme, telefoonverkeer en bijvoorbeeld het aantal McDonald’s en Ikeavestigingen per land. Hoe meer van elk, hoe meer het land geglobaliseerd is.

 

Uit dit onderzoek blijkt dat er inderdaad een duidelijk verband is tussen de mate van globalisatie en de mate van inzet voor Somalische piraterijbestrijding: hoe meer een land geglobaliseerd is, hoe meer het zich inzet. Zo heeft Denemarken een hoge globalisatiescore en heeft het de hoogste inzet getoond om piraten te bestrijden. Iran daarentegen heeft de laagste globalisatiescore van de onderzochte landen en toonde eveneens de laagste inzet. Hiermee is de nieuwe theorie over het verband tussen globalisatie en maritieme inzet bevestigd.

 

Veiligheid op zee

In dit onderzoek is alleen gekeken naar piraterijbestrijding, maar de nieuwe inzichten zijn waarschijnlijk ook toepasbaar bij andere aspecten van maritieme veiligheid, zoals de bestrijding van mensen-, wapen- en drugssmokkel. Daarnaast zou globalisatie ook een belangrijke rol kunnen spelen bij internationale conflicten en zou het mede kunnen verklaren waarom bepaalde landen zich meer inzetten voor duurzame oplossingen die het eigenbelang overstijgen.

 

Samenvattend geeft dit onderzoek inzicht in de relatie tussen veiligheid op zee, globalisatie en nationale belangen. Ziet u veel vestigingen van McDonald’s en Ikea in uw land? Grote kans dat uw land in hoge mate geglobaliseerd is en zich in brede mate inzet voor een veilige zee, een belang voor iedereen.

Bibliografie

Bibliografie

 

Anyu, J. N., & Moki, S. (2009). Africa: The piracy hot spot and its implications for global security. Mediterranean Quarterly, 20(3), 95–121.

 

Armstrong, B. (Ed.). (2013). 21st Century Mahan: Sound Military Conclusions for the Modern Era. Naval Institute Press.

 

Bennett A., Elman C. (2008). ‘Case Study Methods.’ In: Reus-Smit C. and Snidal D. The Oxford Handbook of International Relations. Oxford University Press: Oxford.

 

Booth, K. (1977) Navies and foreign policy. Croom Helm, London.

 

Bowden, A., Hurlburt, K., Aloyo, E., Marts, C., & Lee, A. (2010). The economic costs of maritime piracy. One Earth Future Foundation.

Bowden, A. (2011). The economic cost of Somali piracy 2010. One Earth Future Foundation Working Paper.

Bowden, A., & Basnet, S. (2012). The economic cost of Somali piracy 2011. One Earth Future Foundation Working Paper.

 

Bridger, J. M. (2013). ‘Safe Seas at What Price? The Costs, Benefits, and Future of NATO’s Operation Ocean Shield.’ NATO Defense College Rome, Research Paper, (95),

 

Bryman, A., (2012). Social research methods, Fourth Edition. Oxford University Press: Oxford.

 

Bueger, C. (2012). ‘Drops in the bucket: A review of onshore responses to Somali piracy.’ WMU Journal of Maritime Affairs, 15(1), 15–31.

Bueger, C. (2013). ‘Practice, pirates and coastguards: The grand narrative of Somali piracy.’ Third World Quarterly, 34, 1811–1827.

Bueger, C. (2013). ‘Responses to contemporary piracy: Disentangling the organizational field.’ In D. Guilfoyle (Ed.), Modern piracy: Legal challenges and responses (pp. 91–114). Cheltenham: Edward Elgar.

Bueger, C. (2014). ‘Piracy studies: Academic responses to the return of an ancient menace.’ Cooperation and Conflict, 49, 406–416.

Bueger, C. (2015). ‘What is maritime security?’ Marine Policy, 53, 159-164.

Bueger, C. (2015) ‘Learning from piracy: future challenges of maritime security governance’, Global Affairs, 1:1, 33-42.

 

Cable, J. (1971). Gunboat Diplomacy: Political Applications of Limited Naval Force (No. 16). London: Chatto and Windus for the Institute for Strategic Studies.

 

Campanelli, O. (2012). ‘The global governance of maritime piracy.’ Journal of Global Policy and Governance, 1(1), 73-84.

 

Clark, K. (2015). ‘The (Un)importance of Somali piracy.’ Crime, Law and Social Change, 63(5), 269-280

 

Clark, W.C., (2000), ‘Environmental Globalization’, in: Joseph S. Nye and John D. Donahue (eds.), Governance in a Globalizing World, Brookings Institution Press, Washington, D.C.: 86-108.

 

Cooper, R. (2011). The breaking of nations. Atlantic Books Ltd.

 

Corbett, Julian S. (1911) Some Principles of Maritime Strategy. Annapolis: Naval Institute Press, 1988 (eerste publicatie in 1911).

Cropsey, S., & Milikh, A. (2012). ‘Mahan’s naval strategy: China learned it. Will America forget it?’ World Affairs, 174(6), 85-92.

 

Daniels, C. L. (2012). Somali piracy and terrorism in the Horn of Africa. Scarecrow Press.

 

Dreher, Axel (2006): Does Globalization Affect Growth? Evidence from a new Index of Globalization, Applied Economics 38, 10: 1091-1110. Updated in: Dreher, Axel, Noel Gaston and Pim Martens (2008), Measuring Globalisation – Gauging its Consequences (New York: Springer).

 

Eichstaedt, P. (2010). Pirate state: inside Somalia's terrorism at sea. Chicago Review Press.

 

Erickson, A. S., & Strange, A. M. (2013). No Substitute for Experience: Chinese Antipiracy Operations in the Gulf of Aden (No. NWC/CMSI-10). China Maritime Studies Institute, Naval War College, Newport (RI).

 

Frécon, E. (2005). ‘Pirates Set the Straits on Fire… Causes and Context of Pirate Arsons in the Malay Archipelagos Since the Nineties.’ Covering Maritime Piracy in Southeast Asia. Singapore: Konrad Adenauer Stiftung, 17-43

 

Friedman, N. (2001). Seapower as Strategy: Navies and National Interests. Naval Institute Press

 

Friedman, T. L. (2006). The world is flat [updated and expanded]: A brief history of the twenty-first century. Macmillan.

 

Garrett, N. G., & Hendrickson, R. C. (2009). ‘NATO’s Anti-piracy Operations: Strategic and Political Implications.’ Atlantisch Perspectief, 8, 9-13.

 

Geelhoed, M. (2010). ‘Berechting van piraten: een juridische puzzel.’ Jason Magazine, jaargang 35, nr. 2, 24-27.

 

Germond, B. (2015). The Maritime Dimension of European Security: Seapower and the European Union. Palgrave Macmillan UK.

 

Ginkel, B. T., van der Putten, F. P., & Molenaar, W. (2013). State Or Private Protection Against Maritime Piracy?: A Dutch Perspective. Clingendael Institute.

 

Ginkel, B.T. van, (2014), ‘EU Governance of the Threat of Piracy Off the Coast of Somalia’, in: Inge Govaere and Sara Poli (eds), EU Management of Global Emergencies; Legal Frameworks for Combating Threats and Crises, Brill Nijhoff, 2014, pp. 330-350.

 

Glaser, S. M., et.al. (2015), Securing Somali Fisheries, One Earth Future Foundation, Secure Fisheries Report, 15, http://securefisheries.org/report/securing-somali-fisheries (23-05-2016). 

 

Global Humanitarian Assistance, ‘Somalia: International financing investments’ 21 feb.  2012,http://www.globalhumanitarianassistance.org/wp-content/uploads/2012/02/…. (23-04-2016).

 

 

Gray, C. S. (1992). The Leverage of Sea Power: The Strategic Advantage of Navies in War. Free Press.

Gray, C. S. (2004). The navy in the post-Cold War world: the uses and value of strategic sea power. Penn State Press.

Gray, C. S. (2004). ‘Seapower: A guide for the twenty-first century.’ RUSI Journal, 149(1), 91-93.

 

Grove, E. (1990). The future of sea power. US Naval Institute Press, Annapolis.

Grove, E. (2011). ‘Traditional Sea Power Thinking and Modern Piracy.’ Journal Education Research No 10 May 2011, 39-48

 

Guilfoyle, D. (Ed.). (2013). Modern piracy: Legal challenges and responses. Edward Elgar Publishing.

 

Halperin, S. en Heath, O. (2012) Political Research: Methods and Practical Skills. Oxford: Oxford University Press.

 

Hansen, S. J. (2009). Piracy in the Greater Gulf of Aden: Myths, misconception and remedies. Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research.

Hansen, S. J. (2012). The evolution of best management practices in the civil maritime sector. Studies in Conflict & Terrorism, 35, 562–569.

 

Hastings, J. V. (2009). Geographies of state failure and sophistication in maritime piracy hijackings. Political Geography, 28(4), 213–223.

 

Haywood, R., & Spivak, R. (2012). Maritime piracy. Routledge, London.

 

Heng, Y. K. (2013). ‘Japan’s aspirations as a global security actor: the antipiracy mission off Somalia and the dynamics of great power intervention.’ Globalizing Somalia: multilateral, transnational and international repercussions of conflict. London: Continuum Press (2013), 186-204.

 

Hesse, B. J. (Ed.). (2013). Somalia: State collapse, terrorism and piracy. Routledge., London.

 

Hirst, P., Thompson, G., & Bromley, S. (2015). Globalization in question. John Wiley & Sons.

 

Hofman, A, ‘Overzeese handel en de inzet van de zeestrijdkrachten’, Militaire Spectator 183 (2014) (10) 155.

 

Holmes, J. R., & Yoshihara, T. (2008). Chinese naval strategy in the 21st century: the turn to Mahan (Vol. 40). Routledge

Holmes, J. R., & Yoshihara, T. (2010). ‘China's Navy: A Turn to Corbett? Chinese navalists are augmenting their reading lists with the works of a maritime theorist a land power can love.’ In Proceedings (US Naval Institute) (Vol. 136, No. 12).

Holmes, J. R. (2010). The Interplay Between Counterpiracy And Indian Ocean Geopolitics. In The International Response to Somali Piracy (pp. 153-178). Brill.

 

Holton, R. J. (2011). Globalization and the nation state. Palgrave Macmillan.

 

Homan, K., & Kamerling, S. (2010). ‘Operational challenges to counterpiracy operations off the coast of Somalia’. In: Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen ‘Clingendael’. (2010). The international response to Somali piracy: challenges and opportunities. Bibi van Ginkel, & Frans-Paul van der Putten (Eds.). Brill Academic Publishers, 65-103.

 

Hughes, B., & Jones, S. (2012). ‘Convoys to combat Somali piracy’. Small Wars & Insurgencies, 23(1), 74-92.

 

ICC International Maritime Bureau, ICC IMB Piracy and Armed Robbery Against Ships – 2009 Annual Report, London 2010.

ICC International Maritime Bureau, ICC IMB Piracy and Armed Robbery Against Ships – 2014 Annual Report, London 2015.

 

International Maritime Bureau (IMB), BIMCO, ICS et. al. (2011). BMP 4: Best Management Practices for Protection Against Somalia Based Piracy. Edinburgh: Witherby,

http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/piracy/Documents/1339.pdf (23-05-2016).

International Maritime Bureau (IMB) and Oceans Beyond Piracy (2012), ‘The human cost of Somali piracy 2011’, http://oceansbeyondpiracy.org/sites/default/files/hcop_2011.pdf (23-05-2016).

 

Kamola, I. (2012). Capitalism at sea: Piracy and “state failure” in the Gulf of Aden. In J. Smith & E. Verdeja (Eds.), Globalization, social movements and peacebuilding (pp. 1–22). Syracruse, NY: Syracruse University Press.

 

Karine, H. (2010). ‘The Piracy and Terrorism Nexus: Real or Imagined?’ Proceedings of the 1st Australian Counter Terrorism Conference (24-30).

 

Keohane, R.O. and J.S. Nye, (2000) Introduction, in: Joseph S. Nye and John D. Donahue (eds.), Governance in a Globalizing World, Brookings Institution Press, Washington, D.C.: 1-44.

 

Klein, A. (2013). The moral economy of Somali piracy: Organised criminal business or subsistence activity? Global Policy, 4(1), 94–100.

 

Kraska, J. (2011). Contemporary maritime piracy: International law, strategy, and diplomacy at sea. Santa Barbara, CA: Praeger Publishers.

Kraska, J. (2013). ‘Comparative counter-piracy strategy: European, American, African, and Asian approaches.’ In: Norchi, Piracy in comparative perspective, 201-224

 

Krause, J., & Bruns, S. (Eds.). (2016). Routledge Handbook of Naval Strategy and Security. Routledge.

 

Larik, J. (2013). ‘Europe's Fight Against Piracy: From the Barbary Coast to Operation Atalanta.’ Fondation Pierre du Bois Papier d'actualité, (4), http://www.fondation-pierredubois.ch/Papiers-d-actualite/piracy.html (23-05-2016).

 

Leonard, E. and Ramsay, G. (Ed.). (2014). Globalizing Somalia: multilateral, transnational and international repercussions of conflict. London: Continuum Press.

 

Levy, J. S. (2008) ‘Case Studies: Types, Designs, and Logics of Inference’, Conflict Management and Peace Science, 25:1, 1 – 18.

 

Lievens John (2008), ‘Werken met secundaire kwantitatieve data.’ In:Billiet J., Waege H. (Eds.) (2008). Een samenleving onderzocht: methoden van sociaal-wetenschappelijk onderzoek, pp. 343-364.

 

Mahan, A. T. (1890). The influence of sea power upon history 1660-1783, London: Methuen, 1965 (eerste publicatie in 1890).

Mahan, A.T. (1902), Retrospect and Prospect, London: Sampson, Low, Marston.

 

Mair, P. (2008) ‘Concepts and Concept Formation’, in Della Porta, D. en Keating, M. (eds.) . Cambridge: Cambridge University Press, 177-197.

 

Marchal, R. (2011). Somali piracy: The local contexts of an international obsession. Humanity: An International Journal of Human Rights, 2(1), 31–50.

 

Marley, D. F. (2011). Modern Piracy: A Reference Handbook. ABC-CLIO.

 

McKnight, T., & Hirsh, M. (2012). Pirate Alley: Commanding Task Force 151 Off Somalia. Naval Institute Press.

 

Menkhaus, K. (2004). Vicious circles and the security development nexus in Somalia. Conflict, Security & Development, 4(2), 149–165.

 

Miller, B . (2007) ‘Making Measures Capture Concepts’, in Gschwend, T. en Schimmelfennig, F. (eds.) Research design in political science: How to practice what they preach. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 83-102.

 

Ministerie van Defensie (2010), Eindevaluatie: inzet Hr.Ms. Evertsen in operatie EUNAVFOR “Atalanta” voor de kust van Somalië, 13 augustus – 18 december 2009, Den Haag.

Ministerie van Defensie (2014), Grondslagen van het Maritieme Optreden: Nederlandse Maritiem-Militaire Doctrine, Den Haag.

 

Modelski, G., & Thompson, W. R. (1988). Seapower and Global Politics, 1494-1993. Palgrave Macmillan UK.

 

Morgenthau, H. J. (1952). ‘Another “Great Debate”: The National Interest of the United States.’ American Political Science Review, 46(04), 961-988.

Morgenthau, H. J. (1985). Politics Among Nations, Revised by Kenneth W. Thompson. New York: KnOpt,

 

Murphy, M. N. (2009). Small boats, weak states, dirty money: The challenge of piracy. Columbia University Press.

Murphy, M. N. (2011). Somalia, the new Barbary? Piracy and Islam in the Horn of Africa. New York, NY: C. Hurst & Co. Publishers Ltd.

Murphy, M. N. (2013). Contemporary piracy and maritime terrorism: the threat to international security. Routledge.

Murphy, M. N. (2016) ‘Piracy off the Somali coast: is there light at the end of the tunnel?’ In: Krause, J., & Bruns, S. (Eds.). (2016). Routledge Handbook of Naval Strategy and Security. Routledge, 215-225.

 

NATO, ‘External Information Sharing in Support of NATO Counter-Piracy Operations,’ 15 July 2011, http://www.jallc.nato.int/products/docs/counter-piracy_non-class_extrac… (23-05-2016).

 

Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen (NIIB) ‘Clingendael’. (2010). The international response to Somali piracy: challenges and opportunities. Bibi van Ginkel, & Frans-Paul van der Putten (Eds.). Brill Academic Publishers.

 

Nelson, J. E. (2010). Ocean piracy. Nova Science Publishers.

 

Norchi C., G. Proutière-Maulion (Eds.), (2012), Piracy in comparative perspective : problems, strategies, law, Oxford: Hart.

 

Norris, P., (2000), Global Governance and Cosmopolitan Citizens, in: Joseph S. Nye and John D. Donahue (eds.), Governance in a Globalizing World, Brookings Institution Press, Washington, D.C.: 155-177.

 

Onuoha, F. C., & Ezirim, G. E. (2014). ‘Sea Piracy and Maritime Security: The Problem of Foreign Naval Intervention in the Suppression of Piracy Off the Horn of Africa.’ Journal of Maritime Research, 7(3), 43-56.

 

Ould-Abdallah, A. A. (2008). ‘Piracy off the Somali Coast.’ Report of the workshop commissioned by the special representative of the Secretary General of the UN to Somalia, Nairobi, http://www.imcsnet.org/imcs/docs/somalia_piracy_intl_experts_report_con… (23-05-2016),

 

Percy, S., & Shortland, A. (2013). ‘The business of piracy in Somalia’. Journal of Strategic Studies, 36(4), 541-578.

 

Pham, J. P. (2013). ‘Putting Somali piracy in context.’ In: Hesse, B. J. (2013). Somalia: State collapse, terrorism and piracy. Routledge, 77-93.

 

Pugh, M. (1996). ‘Is Mahan still alive? State naval power in the international system.’ Journal of Conflict Studies, 16(2).

 

Raad van de Europese Unie (2014), Strategie van de Europese Unie voor maritieme veiligheid, Brussel, 24 juni 2014.

 

Rahman, C. (2009). Concepts of maritime security: A strategic perspective on alternative visions for good order and security at sea, with policy implications for New Zealand. The Centre for Strategic Studies: New Zealand, Discussion Paper 07/09.

 

Ritzer, G., & Dean, P. (2015). Globalization: A basic text. John Wiley & Sons.

 

Roehrig, T. (2012). ‘South Korea’s counterpiracy operations in the Gulf of Aden.’ Global Korea: South Korea’s Contributions to International Security, 28-44.

 

Sassen, S. (2013). Losing control?: sovereignty in the age of globalization. Columbia University Press.

 

Sawyer, M., M. Q. Mejia, C. Kojima. (2013). Piracy at sea. Springer.

 

Scharf, M. P., Newton, M. A., & Sterio, M. (Eds.). (2015). Prosecuting maritime piracy: domestic solutions to international crimes. Cambridge University Press.

 

Schöttli, J. (Ed.). (2015). Power, Politics and Maritime Governance in the Indian Ocean. Routledge.

 

Sharma, U., & Sharma, S. K. (2000). Principles And Theory In Political Science Vol. 1. Atlantic Publishers & Dist.,

 

Sloggett, D., (2014). The Anarchic Sea: Maritime Security in the 21st Century, New Delhi, Pentagon Press.

 

Stiglitz, J. E. (2002). Globalization and its Discontents, New York, Norton.

 

Struett, M. J., Nance, M. T., & Carlson, J. D. (Eds.). (2013). Maritime piracy and the construction of global governance. London: Routledge.

 

Tangredi, S. J. (Ed.). (2002). Globalization and maritime power. National Defense University Press.

 

Till, G. (2007), ‘Maritime Strategy in a Globalizing World’, Orbis, fall 2007, 569-575. 

Till, G. (2007), ‘Globalization: Implications of and for the Modern/Post-modern Navies of the Asia Pacific’, S. Rajaratnam School of International Studies Working Paper No.140, 15 oktober 2007

Till, G. (2013), Seapower: a guide for the twenty-first century (third edition 2013). London: Routledge.

 

Treves, T. (2013). ‘Piracy and the international law of the sea.’ In: Guilfoyle, Modern piracy, 117-146.

 

UK Parliament, Foreign Affairs Committee,Piracy off the coast of Somalia’, http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmfaff/1318/… (23-05-2016).

 

United Nations Environmental Programme (2006), ‘After the Tsunami’, National Rapid Environmental Desk Assessment, 2006.

 

UNODC and Oceans Beyond Piracy (2015), ‘Somali Prison Survey Report: piracy motivations and deterrents’,

http://oceansbeyondpiracy.org/sites/default/files/attachments/SomaliPri… (23-05-2016). 

 

Vagg, J. (1995). ‘Rough Seas? Contemporary Piracy in South East Asia.’ British Journal of Criminology, 35(1), 63-80

 

Veen, E.H. (2012), De zee: speeltuin van de supermachten, The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) Rapport No 13/03/12.

 

Vreÿ, F. (2009). ‘Bad order at sea: From the Gulf of Aden to the Gulf of Guinea.’ African Security Studies, 18(3), 17-30.

Vreÿ, F. (2010). ‘African maritime security: A time for good order at sea.’ Australian Journal of Maritime and Ocean Affairs, 2(4), 121–132.

 

Wambua, P. M. (2009). Enhancing regional maritime cooperation in Africa: The planned end state. African Security Review, 18(3), 45–59.

 

Warner, R. (2013). The Prosecution of Pirates in National Courts. ECSSR (Abu Dhabi). Emirates Lecture Series, (109).

 

Weir, G. E. (2009). Fish, family, and profit: Piracy and the Horn of Africa. Naval War College Review, 62(3), 15–30.

 

Weitz, R. (2009). ‘Countering the Somali Pirates: Harmonizing the International Response.’ Journal of strategic security 2.3.

 

Wilde, de, J. (2014), 'De vlag als klederdracht?: Nationaal belang in internationaal perspectief', in Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (ed.), Nationaal belang in meervoud: Perspectieven op internationale politiek. Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO), Den Haag, pp. 17-33.

 

Winner, A. C., Schneider, P., & Weldemichael, A. T. (2015). Maritime terrorism and piracy in the Indian Ocean Region. London: Routledge.

 

World Bank. (2013). The pirates of Somalia: Ending the threat, rebuilding a nation. Washington, DC: The World Bank.

 

Woudstra, N.A. (2010) ‘Nut en noodzaak van een maritieme strategie.’Militaire Spectator 179 (2010) (3), 146-160..

 

Yin, R. K. (2009), Case study Research. Fourth edition. Sage: Los Angeles.

 

Young, A. J. (2007). Contemporary maritime piracy in Southeast Asia: history, causes and remedies. Institute of Southeast Asian Studies.

 

 

 

 

Websites

 

AMISOM http://amisom-au.org

BBC News http://news.bbc.co.uk

EUNAVFOR, http://eunavfor.eu

Global Humanitarian Assistance http://www.globalhumanitarianassistance.org/

Harvard Politcal Review http://harvardpolitics.com/

IMO http://www.imo.org/

Japanese Ministry of Defense http://www.mod.go.jp

KOF Index of Globalization http://globalization.kof.ethz.ch/

Library of Congress http://www.loc.gov/

MarineTraffic  http://www.marinetraffic.com/

NATO http://www.nato.int

Naval Today http://navaltoday.com/

NRC Handelsblad https://www.nrc.nl/

Reuters http://www.reuters.com

Somalia Stability Fund http://stabilityfund.so/

Sputnik International http://sputniknews.com

Suez Canal Authority http://www.suezcanal.gov.eg 

The New York Times http://www.nytimes.com/

The Week http://www.theweek.co.uk

The World Bankhttp://worldbank.org

UNDP http://www.undp.org/

UNODC http://www.unodc.org

UNPOS http://unpos.unmissions.org

UNSOM http://unsom.unmissions.org/

US Embassy http://www.usembassy.gov/

Universiteit of Hogeschool
Master internationale betrekkingen en diplomatie
Publicatiejaar
2016
Promotor(en)
Johan Truyens
Kernwoorden
Share this on: