Persoonsvolgende financiering? Ik snap het!

Yasmine Vandoninck
Persbericht

Persoonsvolgende financiering? Ik snap het! - Ook mensen met een beperking hebben recht op informatie

Persoonsvolgende financiering? Ik snap het!  

 

Ook mensen met een beperking hebben recht op informatie. De visie op mensen met een beperking is heel veel veranderd. Dit werd vertaald naar het beleid en in 2010 door minister Vandeurzen in een perspectief gegoten. Eén van de doelen van de beleidsnota ‘Perspectief 2020’ is mensen te laten deelnemen aan en in de maatschappij. De maatschappij moet zo georganiseerd worden dat er voor iedereen een plek is. Er is een evolutie van aanbodgerichte zorg naar vraaggestuurd op weg gaan met mensen.

 

Een onderdeel hiervan is de persoonsvolgende financiering (PVF). Belangrijk binnen deze persoonsvolgende financiering is dat mensen hun leven zelf kunnen organiseren. Door het toekennen van een specifiek budget op verschillende manieren, aan mensen met een beperking, streeft men naar verzelfstandiging en zorg op maat.

Op dit moment wordt met mondjesmaat informatie gedeeld over deze verandering maar heel wat van deze informatie is niet toegankelijk voor mensen met een (verstandelijke) beperking.

 

Het informeren van alle cliënten en coaches in Ithaka over het systeem ‘persoonsvolgende financiering’, aangepast aan de mogelijkheden.” is de doelstelling van de bachelorproef die rond dit thema geschreven werd. Aan de hand van onder andere een spel werden cliënten op verschillende manieren geprikkeld om zelf na te denken over wat gaat veranderen.

 

Bibliografie

Billiet, L. (2015, 12 januari). (Coördinator Ithaka). (Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM)) ‘persoonlijke communicatie’ [gesprek]. Ithaka, Oostende.

 

Billiet, L. (2016, 26 januari). (Coördinator Ithaka). (Persoonsvolgende financiering en de veranderingen in Ithaka) ‘persoonlijke communicatie’ [gesprek]. Ithaka, Oostende.  

 

Billiet, L. (2016, 3 mei). (Coördinator Ithaka). (Invoering en aanvraag basis ondersteuningsbudget) ‘persoonlijke communicatie’ [bevoorrechte getuige]. Ithaka, Oostende. 

 

Boschman M. (2005) Communicatie met mensen met een verstandelijke handicap, Soest, Nelissen.

 

Boulengier R. (2005) Eenzame stilte, http://www.eenzamestilte.be/, laatst geconsulteerd op 06/01/2016. 

 

Boulengier, R. (2007) PAB-geassisteerd leren leven. De wereld van een locked-in, Destelbergen, Sig vzw.

 

Co-living (2016) Kleinschalig woonproject voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, ondersteuningsplan, http://co-living.be/hoe, laatst geconsulteerd op 09/05/2016. 

 

De Schutter L. (2014) Communicatietheorie volgens Watzlawck [sylabus]. Hogeschool West-Vlaanderen, Brugge.

 

GRIP vzw (2002) Gelijke rechten voor iedere persoon met een handicap, Brussel,  http://www.gripvzw.be/, laatst geconsulteerd op 06/01/2016.  

 

GRIP vzw (2012) Een perspectief voor 2020, een uitbreidingsbeleid voor 2011 en wie weet ooit een meerjarenplan bepalen de toekomst voor de VAPH-sector, http://www.gripvzw.be/pab-pgb/algemeen/283-een-perspectief-voor-2020-ee… , laatst geconsulteerd op 04/02/2016. 

 

Krols N. (2015) “Continuïteit betekent niet méér van hetzelfde”, Jo Vandeurzen, tweemaal minister van Welzijn, Weliswaar, april-mei 2015, nr. 123, p 10-11.  

 

Krols N. (2016) Basis ondersteuningsbudget voor 6200 Vlamingen met een handicaphttp://www.zorg-en-gezondheid.be/basisondersteuningsbudget-voor-6200-vl…, laatst geconsulteerd op 06/03/2016. 

 

SIHO Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (2014) Online cursus over Universal Design for Learning, http://siho.pxl.be/online_module/deel1/index.html, laatst geconsulteerd op 30/04/2016.

 

Smit B. en van Gennep A. (1999) Netwerken van mensen met een verstandelijke handicap. Werken aan sociale relaties: praktijk en theorie, Utrecht, NIZW. 

 

VAPH, Vlaams Agentschap voor personen met een handicap (website 1) Wat doet het VAPH?,  Brussel, http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/20876-Wat+doet+het+VAPH.html, laatst geconsulteerd op 06/03/2016.

 

VAPH (website 2) Wat is een PAB?, Brussel, http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/20403-Wat+is+een+PAB.html, laatst geconsulteerd op 06/01/2016.

 

VAPH (2010a) Nieuwe zorgprojecten, perspectief 2020, http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/5146351-Perspectief+2020.html, laatst geconsulteerd op 04/02/2016.

 

VAPH (2010b) , Inschaling van de zorgzwaarte: wat en hoe? [brochure]. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, Brussel.

 

VAPH (2014) Publicaties, Uitvoering geven aan het decreet Persoonsvolgende Financiering (PVF)http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/9910581-Uitvoering+geven+aan+het+decre… +Financiering+%28PVF%29.html , laatst geconsulteerd op 07/02/2016

 

VAPH (2015) Persoonsvolgende financiering (PVF) http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/9671459-Persoonsvolgende+financiering+…, laatst geconsulteerd op 28/01/2016.  

 

Van Casteren J. (2014a) Diensten ondersteuningsplan voor personen met een handicap (DOP), [brochure]. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, Brussel.

 

Van Casteren J. (2014b), Persoonlijke- assistentiebudget, een zelfstandiger leven voor personen met een handicap [brochure]. De Blauwe Peer, Brussel.

 

Van Casteren J. (2015) Persoonsvolgende financiering, ondersteuning op maat voor personen met een handicap [brochure]. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, Brussel.

 

Van Casteren J. (2016) Persoonsvolgende financiering [brochure]. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, Brussel.

 

Van den Broeck S. (2015a) “Durf2020 focust op kansen”, niemand is te beperkt om erbij te horen, Weliswaar, april-mei 2015, nr. 123, p 14-15.

 

Van den Broek S. (2015b) “Onze droom? Een wereld waar iedereen echt vrij is” Budgethoudersvereniging Onafhankelijk leven in de bres voor het PAB, Weliswaar, april-mei 2015, nr. 123, p 16-17.

 

Vandenbussche B.(2015) “Er is een enorme drive in de sector, iedereen is ermee bezig om PVF vorm te geven”, St*rk, Sterke verhalen van mensen met een handicap, december 2015, nr. 16, p 4-7.

 

Vanderheyden N. (2015) Actua, Vlaamse regering keurt PVF-besluiten principieel goed, St*rk Sterke verhalen van mensen met een handicap, september 2015, nr. 15, p 3.

 

Vlaamse regering (2013) Persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap, [conceptnota]. Brussel, Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen. 

 

Vrij zicht (website) Leerstijlen van Kolb, http://www.vrij-zicht.nl/leerstijlen-kolb.html, laatst geconsulteerd op 09/05/2016.

 

Vzw Ithaka (2010), Website Ithaka, Oostende, http://www.vzw-ithaka.be/nl/, laatst geconsulteerd op 06/01/2016. 

 

Vzw Ithaka (2013), Jaarverslag vzw Ithaka 2013 [jaarverslag]. Vzw Ithaka, Oostende

Universiteit of Hogeschool
Bachelor Sociaal Werk
Publicatiejaar
2016
Promotor(en)
Mevrouw Greetje Desnerck
Kernwoorden
Share this on: