Impulse control is unrelated to the driving ability of elderly people with mild cognitive impairment

Martijn van Beers Judith Urlings Pascal van Gerven
Persbericht

Van oude menschen, en dingen die (niet) voorbij gaan

Een jaar of tien geleden zat ik op vakantie bij mijn opa in de auto. De zon scheen, het was gezellig, en we hadden geen haast. Opa zat te genieten van de omgeving, en wees mij en mijn zusje van alles aan: "Kijk eens hoe mooi dit is! Zien jullie hoe mooi dat is?". Ondertussen keken mijn zusje en ik elkaar aan. In plaats van de omgeving zagen wij vooral de automobilisten achter ons. De helft keek kwaad, de andere helft verbaasd of vol medelijden. En terecht: zonder het zelf door te hebben, reed opa dertig op een provinciale weg.

Dit onderstreept het stereotype van de oudere bestuurder die geen auto kan rijden. De (gezonde) levensverwachting is in de westerse wereld tegenwoordig veel hoger dan voorheen, maar dat brengt wel risico's met zich mee. Beperkingen zoals intredende doofheid, slechter zicht en geestelijke achteruitgang maken rijden steeds moeilijker. De vermindering van de rijvaardigheid en -geschiktheid wordt dus niet direct veroorzaakt door ouderdom, maar doordat de functionele vaardigheden die nodig zijn om te kunnen rijden naarmate men ouder wordt steeds verder worden aangetast.

Voor autorijden zijn enorm veel functionele vaardigheden nodig. Het is een van de moeilijkste dingen die we tijdens ons leven leren, omdat talloze handelingen tegelijkertijd moeten worden uitgevoerd. Je moet de motoriek bezitten om drie pedalen en een versnellingspook met de juiste kracht aan te sturen. Het zicht om de hele omgeving én de situatie binnen de auto (bijvoorbeeld het dashboard) te monitoren. En heel veel geestelijke rekenkracht voor het plannen van je reis, het inschatten wat andere weggebruikers gaan doen, hoe veel afstand je in dat geval moet bewaren. Omdat dit alles, en meer, tegelijkertijd nodig is en geïntegreerd moet worden om goed te kunnen autorijden, is het niet verwonderlijk dat de vaardigheid om auto te rijden te voet komt en te paard gaat.

Vooral personen met milde cognitieve beperkingen (MCI) hebben veel problemen met rijden. MCI wordt beschouwd als het voorstadium van dementie. Geheugenverlies komt vaak voor, of een vertraagd denkvermogen in het algemeen, maar in principe kan elk geestelijk proces aangetast worden. Zo ook de vaardigheden die nodig zijn om te kunnen autorijden, zoals planning, vooruitdenken of het snel opmerken van dingen in je omgeving. Personen met MCI vormen zo'n groot gevaar op de weg, omdat al deze vaardigheden aan het verslechteren zijn, maar nog niet totaal verdwenen zijn. De grens tussen rijgeschikt en -ongeschikt is dus vaag in deze groep.

Ook de impulscontrole, ofwel het vermogen om niet gelijk toe te geven aan elke ingeving, wordt vaak aangetast in MCI. Bij jongeren, volwassenen en ouderen zonder cognitieve problemen is al een verband aangetoond tussen betere impulscontrole en betere rijvaardigheid, en het is dus niet gek om te vermoeden dat een dergelijk verband ook bestaat in ouderen met MCI. Wij hebben dus het verband tussen impulscontrole en rijvaardigheid onderzocht in een groep ouderen met MCI die in de rijsimulator reden. Helaas was dat verband in ons onderzoek niet erg sterk. Er moet dus nog het nodige werk verzet worden op dit gebied, maar als dat gebeurd is, kan een simpele impulscontroletest op vele verschillende manieren toegepast worden.

Wanneer er een verband bestaat tussen impulscontrole en rijvaardigheid, biedt deze test bijvoorbeeld een zeer gemakkelijke indicatie van iemands rijvaardigheid. Het zou sneller zijn dan een rit op de weg, gemakkelijker (de test zou zelfs thuis kunnen worden afgenomen), goedkoper, en verkeersveiliger: je hoeft het verkeer niet meer bloot te stellen aan een potentieel gevaar op de weg. Naarmate de relatie tussen impulscontrole en rijvaardigheid sterker wordt, wordt de indicatie bovendien steeds betrouwbaarder. Een impulscontroletest zou zo een grote rol kunnen spelen in een getrapt systeem van rijvaardigheids-evaluatie. In dit systeem maken mensen een aantal verschillende tests, die steeds moeilijker worden, om na te gaan of iemand nog rijgeschikt is. De eerste stap is bijvoorbeeld een vragenlijst op Internet, de tweede het doen van een cognitieve testbatterij bij de geriater, en de derde is een rit op de weg. Hoe minder rijvaardig iemand is, hoe groter de kans is dat hij of zij al snel slecht scoort. Wanneer iemand al slecht scoort op de vragenlijst, kan dat bijvoorbeeld een sterke aanleiding zijn om alternatieve vormen van transport, zoals het OV, te overwegen. Op deze manier hoeft men geen kostbare en potentieel gevaarlijke rit op de weg te rijden. Een simpele impulscontroletest kan in dit systeem in de eerste of tweede trap worden ingezet, om mensen die rijgeschikt zijn te kunnen onderscheiden van hen die dat niet meer zijn.

Training van de impulscontrole kan daarnaast toegepast worden om de rijvaardigheid van ouderen op peil te houden of te verbeteren. Het is al aangetoond dat men de impulscontrole kan trainen; en als er een verband zou zijn tussen impulscontrole en rijvaardigheid, zou men van een impulscontroletraining ook beter gaan rijden. Dat levert op zijn beurt niet te onderschatten voordelen op voor de verkeersveiligheid en mobiliteit van de oudere zelf.

Op dit moment is het gebruiken van een impulscontroletest voor assessment en training van de rijvaardigheid nog toekomstmuziek, maar het is zeer zeker geen sciencefiction. In het huidige tempo van vooruitgang in de neurowetenschappen, wordt het potentieel om zeer uitgebreidere studies uit te voeren in rap tempo veel groter. Onze studie mat impulscontrole bijvoorbeeld door middel van een vragenlijst en een computertest, terwijl ik een studie voor me zie die op het niveau van afzonderlijke hersencircuits onderzoekt welke bijdragen aan impulscontrole, en welke daarvan samenhangen met rijvaardigheid. Dat mag futuristisch klinken, maar de dag waarop dat gebeurt, en de dag waarop een simpele test ontwikkeld wordt die aantoonbaar nut heeft, is waarschijnlijk dichterbij dan we denken.

Dat zou dan ook een heuglijke dag zijn voor alle automobilisten die jaren geleden zo boos onze auto binnen kijken. Zij kunnen dan opgelucht ademhalen: er is nog wel degelijk hoop voor ouderen zoals mijn opa...

Bibliografie

References

 ADDIN EN.REFLIST Adrian, J., Postal, V., Moessinger, M., Rascle, N., & Charles, A. (2011). Personality traits and executive functions related to on-road driving performance among older drivers. Accident Analysis & Prevention, 43(5), 1652-1659.

Allan, C., Coxon, K., Bundy, A., Peattie, L., & Keay, L. (2015). DriveSafe and DriveAware assessment tools are a measure of driving-related function and predicts self-reported restriction for older drivers. Journal of Applied Gerontology.

Anstey, K. J., Wood, J., Lord, S., & Walker, J. G. (2005). Cognitive, sensory and physical factors enabling driving safety in older adults. Clinical Psychology Review, 25(1), 45-65.

Aron, A. R. (2011). From reactive to proactive and selective control: developing a richer model for stopping inappropriate responses. Biological Psychiatry, 69(12), e55-e68.

Aron, A. R., Robbins, T. W., & Poldrack, R. A. (2004). Inhibition and the right inferior frontal cortex. Trends in Cognitive Sciences, 8(4), 170-177.

Avila, C., & Parcet, M. A. (2001). Personality and inhibitory deficits in the stop-signal task: the mediating role of Gray's anxiety and impulsivity. Personality and Individual Differences, 31(6), 975-986.

Bauer, M. J., Adler, G., Kuskowski, M. A., & Rottunda, S. (2003). The influence of age and gender on the driving patterns of older adults. Journal of Women and Aging, 15(4), 3-16.

Bryan, J., & Luszcz, M. A. (2000). Measurement of executive function: Consideration for detecting adult age differences. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 22, 40-55.

Caird, J. K., Chisholm, S. L., Edwards, C. J., & Creaser, J. I. (2007). The effect of yellow light onset time on older and younger drivers' perception response time (PRT) and intersection behavior. Transportation Research Part F, 10(5), 383-396.

Carver, C. S., Sutton, S. K., & Scheier, M. F. (1999). Action, emotion, and personality: Emerging conceptual integration. Personality and Social Psychology Bulletin, 26, 741-751.

Carver, C. S., & White, T. L. (1994). Behavioral inhibition, behavioral activation, and affective responses to impending reward and punishment: the BIS/BAS scales. Journal of Personality and Social Psychology, 67(2), 319-333.

Cheng, A. S. K., & Lee, H. C. (2012). Risk-taking behavior and response inhibition of commuter motorcyclists with different levels of impulsivity. Transportation Research Part F, 15(5), 535-543.

Cooper, P. J., Tallman, K., Tuokko, H., & Beattie, B. L. (1993). Vehicle crash involvement and cognitive deficit in older drivers. Journal of Safety Research, 24(1), 9-17.

Cuenen, A., Jongen, E. M. M., Brijs, T., Brijs, K., Lutin, M., Van Vlierden, K., & Wets, G. (2015). The relations between specific measures of simulated driving ability and functional ability: New insights for assessment and training programs of older drivers. Transportation Research Part F.

Cuenen, A., Jongen, E. M. M., Brijs, T., Brijs, K., Wets, G., Ruiter, R. A. C., & Guerrieri, R. (2014). Training van de impulscontrole bij oudere bestuurders: effecten op de impulscontrole en de rijvaardigheid Jaarboek Verkeersveiligheid 2014 (pp. 95-96). Mechelen, Belgium: Vlaamse Stichting Verkeerskunde.

Daigneault, G., Joly, P., & Frigon, J. Y. (2002). Executive functions in the evaluation of accident risk of older drivers. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 24(2), 221-238.

De Raedt, R., & Ponjaert-Kristoffersen, I. (2000). The relationship between cognitive / neuropsychological factors and car driving performance in older adults. Journal of the American Geriatrics Society, 48(12), 1664-1668.

De Raedt, R., & Ponjaert-Kristoffersen, I. (2001). Short cognitive / neuropsychological test battery for first-tier fitness-to-drive assessment of older adults. Clinical Neuropsychologist, 15(3), 329-336.

Devlin, A., McGillivray, J., Charlton, J., Lowndes, G., & Etienne, V. (2012). Investigating driving behaviour of older drivers with mild cognitive impairment using a portable driving simulator. Accident Analysis & Prevention, 49, 300-307.

Devos, H., Akinwuntan, A. E., Gélinas, I., George, S., Nieuwboer, A., & Verheyden, G. (2012). Shifting up a gear: Considerations on assessment and rehabilitation of driving in people with neurological conditions. An extended editorial. Physiotherapy Research International, 17(3), 125-131.

Dubinsky, R. M., Stein, A. C., & Lyons, K. (2000). Practice parameter: risk of driving and Alzheimer's disease (an evidence-based review): report of the quality standards subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology, 54(12), 2205-2211.

Duchek, J. M., Carr, D. B., Hunt, L., Roe, C. M., Xiong, C., Shah, K., & Morris, J. C. (2003). Longitudinal driving performance in early-stage dementia of the Alzheimer type. Journal of the American Geriatrics Society, 51(10), 1342-1347.

Frittelli, C., Borghetti, D., Iudice, G., Bonanni, E., Maestri, M., Tognoni, G., . . . Iudice, A. (2009). Effects of Alzheimer's disease and mild cognitive impairment on driving ability: a controlled clinical study by simulated driving test. International Journal of Geriatric Psychiatry, 24(3), 232-238.

Gardeniers, B. (2015). Validatie van de IMOB rijsimulator. (Master's thesis), Universiteit Hasselt, Hasselt, Belgium.  

Grace, J., Amick, M. M., D'Abreu, A., Festa, E. K., Heindel, W. C., & Ott, B. R. (2005). Neuropsychological deficits associated with driving performance in Parkinson's and Alzheimer's disease. Journal of the International Neuropsychological Society, 11(6), 766-775.

Gray, J. A. (1972). The psychophysiological basis of introversion-extraversion: A modification of Eysenck's theory. In V. D. Nebylitsyn & J. A. Gray (Eds.), The biological bases of individual behavior (pp. 182-205). San Diego, CA: Academic Press.

Gray, J. A. (1981). A critique of Eysenck's theory of personality. In H. J. Eysenck (Ed.), A model for personality (pp. 246-276). Berlin, Germany: Springer-Verlag.

Gray, J. A. (1987). Perspectives on anxiety and impulsivity - a commentary. Journal of Research in Personality, 21(4), 439-509.

Guerreiro, M. J., & Van Gerven, P. W. (2011). Now you see it, now you don't: evidence for age-dependent and age-independent cross-modal distraction. Psychology and Aging, 26(2), 415-426.

Hakamies-Blomqvist, L., & Siren, A. (2003). Deconstructing a gender difference: driving cessation and personal driving history of older women. Journal of Safety Research, 34(4), 383-388.

Hanganu, A., Bedetti, C., Jubault, T., Gagnon, J.-F., Mejia-Constain, B., Degroot, C., . . . Monchi, O. (2013). Mild cognitive impairment in patients with Parkinson's disease is associated with increased cortical degeneration. Movement Disorders, 28(10), 1360-1369.

Hargrave, D. D., Nupp, J. M., & Erickson, R. J. (2012). Two brief measures of executive function in the prediction of driving ability after acquired brain injury. Neuropsychological Rehabilitation, 22(4), 489-500.

Hedden, T., & Gabrieli, J. D. E. (2004). Insights into the ageing mind: a view from cognitive neuroscience. Nature Reviews Neuroscience, 5, 87-96.

Horswill, M. S., Pachana, N. A., Wood, J., Marrington, S. A., McWilliam, J., & McCullough, C. M. (2009). A comparison of the hazard perception ability of matched groups of healthy drivers aged 35 to 55, 65 to 74 and 75 to 84 years. Journal of the International Neuropsychological Society, 15, 799-802.

Ilieva, I. P., Hook, C. J., & Farah, M. J. (2015). Prescription stimulants' effects on healthy inhibitory control, working memory, and episodic memory: a meta-analysis. Journal of Cognitive Neuroscience, 27(6), 1069-1089.

Jongen, E. M. M., Brijs, K., Brijs, T., & Wets, G. (2011). Inhibitory control and peer passengers predict risky driving in young novice drivers - a simulator study. Diepenbeek, Belgium.

Jorm, A. F., Christensen, H., Henderson, A. S., Jacomb, P. A., Korten, A. E., & Rodgers, B. (1998). Using the BIS/BAS scales to measure behavioural inhibition and behavioural activation: Factor structure, validity and norms in a large community sample. Personality and Individual Differences, 26(1), 49-58.

Kropotov, J., Ponomarev, V., Tereshchenko, E. P., Müller, A., & Jäncke, L. (2016). Effect of aging on ERP components of cognitive control. Frontiers in Aging Neuroscience, 8, 69.

Langford, J., Koppel, S., McCarthy, D., & Srinivasan, S. (2008). In defence of the 'low-mileage bias'. Accident Analysis and Prevention, 40(6), 1996-1999.

Langford, J., Methorst, R., & Hakamies-Blomqvist, L. (2006). Older drivers do not have a high crash risk - a replication of low mileage bias. Accident Analysis & Prevention, 38, 574-578.

Larsen, R. J., & Buss, D. M. (2010). Personality Psychology: Domains of knowledge about human nature (4th ed.). New York: NY: McGraw Hill.

Larsen, R. J., Chen, B., & Zelenski, J. (2003). Responses to punishment and reward in the emotional Stroop paradigm: Relations to BIS and BAS

LaViola Jr., J. J. (2000). A discussion of cybersickness in virtual environments. ACM SIGCHI Bulletin, 32(1), 47-56.

Lee, H. C. (2003). The validity of driving simulator to measure on-road driving performance of older drivers. Transport Engineering in Australia, 8(2), 89-100.

Lee, H. C., Cameron, D., & Lee, A. H. (2003). Assessing the driving performance of older adult drivers: on-road versus simulated driving. Accident Analysis & Prevention, 35(5), 797-803.

León-Domínguez, U., Solís-Marcos, I., Barrio-Álvarez, E., Barroso y Martín, J. M., & León-Carrión, J. (2016). Safe driving and executive functions in healthy middle-aged drivers. Applied Neuropsychology: Adult, 1-9.

Leufkens, T. R., & Vermeeren, A. (2009). Highway driving in the elderly the morning after bedtime use of hypnotics: a comparison between temazepam 20 mg, zopiclone 7.5 mg, and placebo. Journal of Clinical Psychopharmacology, 29(5), 432-438.

Leufkens, T. R., Vermeeren, A., Smink, B. E., Van Ruitenbeek, P., & Ramaekers, J. G. (2007). Cognitive, psychomotor and actual driving performance in healthy volunteers after immediate and extended release formulatiosn of alprazolam 1 mg. Psychopharmacology, 191, 951-959.

Lezak, M. D., Howieson, D. B., Bigler, E. D., & Tranel, D. (2012). Neuropsychological Assessment (5th ed.). New York, NY: Oxford University Press.

Logan, G. D., & Cowan, W. B. (1984). On the ability to inhibit thought and action: a theory of an act of control. Psychological Review, 91(3), 295-327.

Lundberg, C., Johansson, K., Ball, K., Bjerre, B., Blomqvist, C., Braekhus, A., . . . Winblad, B. (1997). Dementia and driving: an attempt at consensus. Alzheimer Disease & Associated Disorders, 11(1), 28-37.

Manard, M., Bahri, M. A., Salmon, E., & Collette, F. (2016). Relationship between grey matter integrity and executive abilities in aging. Brain Research, 1642, 562-580.

Margolis, K. L., Kerani, R. P., McGovern, P., Songer, T., Cauley, J. A., & Ensrud, K. E. (2002). Risk factors for motor vehicle crashes in older women. Journal of Gerontology A, 57(3), M186-M191.

McCarthy, D. M., Niculete, M. E., Treloar, H. R., Morris, D. H., & Bartholow, B. D. (2012). Acute alcohol effects on impulsivity: associations with drinking and driving behavior. Addiction, 107(12), 2109-2114.

Merat, N., Anttila, V., & Luoma, J. (2005). Comparing the driving performance of average and older drivers: the effect of surrogate in-vehicle information systems. Transportation Research Part F, 8(2), 147-166.

Mook, D. G. (2001). Psychological research: The ideas behind the methods. London / New York: W. W. Norton & Company.

Mullen, N., Charlton, J., Devlin, A., & Bedard, M. (2011). Simulator validity: Behaviors observed in the simulator and on the road. In D. L. Fisher, M. Rizzo, J. Caird, & J. D. Lee (Eds.), Handbook of driving simulator for engineering, medicine, and psychology. Boca Raton, FL: CRC Press.

Nuyttens, A., Vlaminck, F., Focant, F., & Casteels, Y. (2012). Regionale analyse van verkeersongevallen - Vlaanderen 2010. Brussels, Belgium: Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid.

Pallant, J. (2013). SPSS Survival Manual: A step by step guide to data analysis using IBM SPSS (5th ed.). Maidenhead, UK: McGraw Hill.

Pelssers, B. (2015). Het effect van een cognitieve training op de cognitieve vaardigheden en rijvaardigheden van ouderen. (Master's thesis), Universiteit Hasselt, Hasselt, Belgium.  

Poó, F. M., & Ledesma, R. D. (2013). A study on the relationship between personality and driving styles. Traffic Injury Prevention, 14(4), 346-352.

Radford, K. A., & Lincoln, N. B. (2004). Concurrent validity of the Stroke Drivers Screening Assessment. Archives of Physical and Medical Rehabilitation, 85(2), 324-328.

Rainville, C., Lepage, E., Gauthier, S., Kergoat, M. J., & Belleville, S. (2012). Executive function deficits in persons with mild cognitive impairment: a study with a Tower of London task. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 34(3), 306-324.

Ranchet, M., Akinwuntan, A. E., Tant, M., Salch, A., Neal, E., & Devos, H. (2016). Fitness-to-drive agreements after stroke: medical versus practical recommendations. European Journal of Neurology, 0, 1-7.

Reinvang, I., Grambaite, R., & Espeseth, T. (2012). Executive dysfunction in MCI: subtype or early symptom. International Journal of Alzheimer Disease.

Resnick, S. M., Pham, D. L., Kraut, M. A., Zonderman, A. B., & Davatzikos, C. (2003). Longitudinal magnetic resonance imaging studies of older adults: a shrinking brain. Journal of Neuroscience, 23(8), 3295-3301.

Rizzo, M., & Kellison, I. L. (2009). The brain on the road. In T. D. Marcotte & I. Grant (Eds.), Neuropsychology of everyday functioning. New York: Guilford.

Rizzo, M., Shi, Q., Dawson, J. D., Anderson, S. W., Kellison, I., & Pietras, T. (2005). Stops for cops - Impaired response implementation for older drivers with cognitive decline. Transportation Research Record, 1922, 1-8.

Robillard, A. (2007). Clinical diagnosis of dementia. Alzheimer's & Dementia, 3(4), 292-298.

Ross, V., Jongen, E. M. M., Brijs, T., Ruiter, R., Brijs, K., & Wets, G. (2015). The relation between cognitive control and risky driving in young novice drivers. Applied Neuropsychology - Adult, 22(1), 61-72.

Rouleau, N., & Belleville, S. (1996). Irrelevant speech effect in aging: an assessment of inhibitory processes in working memory. Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 51(6), P356-P363.

Sagberg, F. (2006). Driver health and crash involvement: A case-control study. Accident Analysis & Prevention, 38(1), 28-34.

Salthouse, T. A. (1996). The processing-speed theory of adult age differences in cognition. Psychological Review, 103(3), 403-428.

Sander, M., Oxlund, B., Jespersen, A., Krasnik, A., Mortensen, E. L., Westendorp, R. G., & Rasmussen, L. J. (2015). The challenges of human population ageing. Age and Ageing, 44(2), 185-187.

Schmitt, K. U., Seeger, R., Fischer, H., Lanz, C., Muser, M., Walz, F., & Schwarz, U. (2015). Saccadic eye movement performance as an indicator of driving ability in elderly drivers. Swiss Medical Weekly, 145, w14098.

Sivak, M., & Schoettle, B. (2012). Recent changes in the age composition of drivers in 15 countries. Traffic Injury Prevention, 13(2), 126-132.

Snellgrove, C. (2005). Cognitive screening for the safe driving competence of older drivers with mild cognitive impairment or early dementia. Retrieved from Canberra, Australia:

Spierer, L., Chavan, C. F., & Manuel, A. L. (2013). Training-induced behavioral and brain plasticity in inhibitory control. Frontiers in Human Neuroscience, 7, 427.

Stanney, K., Salvendy, G., Deisinger, J., DiZio, P., Ellis, S., Ellison, J., . . . Witmer, B. (1998). Aftereffects and sense of presence in virtual environments: formulation of a research and development agenda. International Journal of Human-Computer Interaction, 10(2), 135-187.

Stevens, J. (1996). Applied multivariate statistics for the social sciences (3rd ed.). Mahway, NJ: Lawrence Erlbaum.

Stoppe, G. (2008). Competence assessment in dementia. Vienna / New York: Springer.

Stutts, J. C., Steward, J. R., & Martell, C. (1998). Cognitive test performance and crash risk in an older driver population. Accident Analysis & Prevention, 30(3), 337-346.

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (6th ed.). Boston: Pearson Education.

Tabibi, Z., Borzabadi, H. H., Stavrinos, D., & Mashhadi, A. (2015). Predicting aberrant driving behaviour: The role of executive function. Transportation Research Part F, 34, 18-28.

Trick, L. M., & Caird, J. (2011). Methodological issues when conducting research on older drivers. In D. L. Fisher, M. Rizzo, J. K. Caird, & J. D. Lee (Eds.), Handbook of Driving Simulation for Engineering, Medicine and Psychology. Boca Raton, FL: CRC Press.

Tuokko, H., Tallman, K., Beattie, B. L., Cooper, P., & Weir, J. (1995). An examination of driving records in a dementia clinic. Journal of Gerontology B, 50(3), S173-S181.

Twamley, E. W., Ropacki, S. A., & Bondi, M. W. (2006). Neuropsychological and neuroimaging changes in preclinical Alzheimer's disease. Journal of the International Neuropsychological Society, 12(5), 707-735.

Uc, E. Y., Rizzo, M., Anderson, S. W., Shi, Q., & Dawson, J. D. (2006). Unsafe rear-end collision avoidance in Alzheimer's disease. Journal of the Neurological Sciences, 251(1-2), 35-43.

Verbruggen, F., & Logan, G. D. (2008). Response inhibition in the stop-signal paradigm. Trends in Cognitive Sciences, 12(11), 418-424.

Vervoort, L. (2010). The behavioral inhibition system in childhood and adolescent anxiety: an analysis from the information processing perspective. (Doctoral dissertation), University of Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands.  

Vuurman, E., Theunissen, E. L., Van Oers, A., Van Leeuwen, C., & Jolles, J. (2007). Lack of effects between rupatadine 10mg and placebo on actual driving performance of healthy volunteers. Human Psychopharmacology, 22, 289-297.

Wadley, V. G., Okonkwo, O., Crowe, M., Vance, D. E., Elgin, J. M., Ball, K. K., & Owsley, C. (2009). Mild cognitive impairment and everyday function: an investigation of driving performance. Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology, 22(2), 87-94.

Wagner, J. T., Muri, R. M., Nef, T., & Mosimann, U. P. (2011). Cognition and driving in older persons. Swiss Medical Weekly, 140, w13136.

West, R. L. (1996). An application of prefrontal cortex function theory to cognitive aging. Psychological Bulletin, 120(2), 272-292.

Wickens, C. M., Toplak, M. E., & Wiesenthal, D. L. (2008). Cognitive failures as predictors of driving errors, lapses, and violations. Accident Analysis and Prevention, 40(3), 1223-1233.

Williams, B. R., Ponesse, J. S., Schachar, R. J., Logan, G. D., & Tannock, R. (1999). Development of inhibitory control across the life span. Developmental Psychology, 35(1), 205-213.

Wilson, R. S., Leurgans, S. E., Boyle, P. A., & Bennett, D. A. (2011). Cognitive decline in prodromal Alzheimer disease and mild cognitive impairment. Archives of Neurology, 68(3), 351-356.

Yan, X., Radwan, E., & Guo, D. (2007). Effects of major-road vehicle speed and driver age and gender on left-turn gap acceptance. Accident Analysis & Prevention, 39(4), 843-852.

Zelenski, J. M., & Larsen, R. J. (1999). Susceptibility to affect: a comparison of three personality taxonomies. Journal of Personality, 67(5), 761-791.

Universiteit of Hogeschool
Neuropsychology
Publicatiejaar
2016
Promotor(en)
Ellen Jongen
Kernwoorden
Share this on: