Hole detection in U-beams with vision system

Jeroen Viaene
Persbericht

Camera's waarmee je afstanden kunt controleren

Cameratoepassingen met bijhorende beeldverwerking kennen we allemaal in winkels, bedrijven, camera’s met nummerplaatherkenning of gezichtsherkenning enz...

In de maakindustrie zijn er echter nog maar weinig toepassingen waar camera’s ingebouwd worden in de productielijnen om inspecties van het product uit te voeren.

Bij Voestalpine Sadef in Gits maakt men stalen profielen met speciale vormen op vraag van de klant. Het bedrijf is wereldleider in zijn vakgebied.

De profielen worden nu uit de productielijn gehaald waar een controleur de afmetingen van de profielen en de gaten controleert op een klassieke meetbank. Dat hele proces vraagt nogal wat tijd.

De bachelorproef van Jeroen Viaene (bachelor automatisering – VIVES) biedt een alternatief met een camerasysteem

Alhoewel het principe gekend is, duiken er in de praktijk nogal wat problemen op in een industriële omgeving. Jeroen worstelde zich door de problemen met lenskeuze, beeldvervorming, belichting, storende omgevingsinvloeden, kalibreren, vastleggen van een referentie enz… en realiseerde uiteindelijk een betaalbaar systeem dat nauwkeuriger en sneller is dan het huidige.

Verdere uitwerking en automatisering is nog nodig maar het is duidelijk dat deze vorm van snel en contactloos meten grote mogelijkheden biedt.

Bibliografie

BibliografieBibliografieBibliografieBibliografieBibliografieBibliografieBibliografieBibliografieBibliografieBibliografieBibliografieBibliografie
(sd). Opgeroepen op 2015, van ICPDAS: http://www.icpdas.com/products/Vision/mavis/vision_glossary_a~m.htm
AVT. (sd). Opgehaald van https://www.alliedvision.com/en/support/firmware.html
Camera_calibration_multi_image. (sd). Halcon Example.
DATA VISION. (sd). Hardware handboek.
Dr. Ir. Ing. J. W. van Beek. (1994). Meetsysteem. In Atlas der Geometrische Meettechniek.
Edmund optics. (2015). Optics and optical instruments annual catalog 2015.
Halcon. (sd). Opgeroepen op 2015, van http://www.halcon.com/
Halcon. (sd). Opgehaald van http://www.halcon.com/
HRM afdeling SADEF. (sd). Organigram voestalpine SADEF.
Josh-ExpertPhotography. (sd). Opgeroepen op 2015, van ExpertPhotography: http://expertphotography.com/understand-focal-length-4-easy-steps/
Martin-Doppelbauer. (sd). Opgeroepen op 2015, van http://www.martin-doppelbauer.de/video/tippstricks/pixelshifting/
MVTECSOFTWARE. (sd). Youtube/mvtecsoftware/Try HALCON Machine Vision Software. Opgehaald van https://www.youtube.com/watch?v=1IF3udt5ClI
Panasonic. (sd). Support Page. Opgeroepen op 2015, van http://av.jpn.support.panasonic.com/support/global/cs/dsc/knowhow/knowh…
Photo Rumors. (sd). Opgeroepen op 2015, van http://photorumors.com/2015/02/08/ricoh-to-reveal-new-pixelsensor-shift…
Stemmer Imaging. (2013). The Imaging & Vision Handbook.
Stemmer Imaging. (2013). The Imaging & Vision Handbook.
Teledyne Dalsa. (sd). Opgeroepen op 2015, van https://www.teledynedalsa.com
Vision Dimentions. (2016). Opgehaald van https://www.vision-dimension.com/en/lenses/ccs-mount-lenses/monofocal-l…
Voestalpine SADEF. (sd). Opgeroepen op 02/02/2016, van www.sadef.com
Voestalpine SADEF nv. (sd). Holes in U-beame.
Wannes Sambaer & Kenneth Demeulemeester . (sd). Eindwerk: Ontwerp van een buffersysteem voor profielen.
Wikipedia. (sd). Opgeroepen op 2015

Universiteit of Hogeschool
Elektromechanica optie automatisering
Publicatiejaar
2016
Promotor(en)
Kristof Roelens
Share this on: