The Fundamental Necessity of Interpretation - Literary Rewriting and Hermeneutics in Naguib Mahfouz’ Arabian Nights and Days

Yasmina Ksir
Persbericht

De Nood aan Interpretatie

Journalistiek artikel

Wanneer er tegenwoordig over de Islam gepraat wordt, en dat is helaas meestal niet in de positieve zin, dan wordt fundamentalisme en bijgevolg terrorisme al snel ter sprake gebracht. Maar wat is fundamentalisme nu juist? Hoe ontstaat fundamentalisme en hoe kan men deze extremistische gedachtengang vermijden en bestrijden? Mijn scriptie, die gebaseerd is op het boek Arabian Nights and Days van Naguib Mahfouz, pakt deze vragen zorgvuldig aan.

De nood aan interpretatie

Naguib Mahfouz was een Egyptische auteur wiens werk enorm controversieel was aangezien hij zowel de politieke als de religieuze problemen van de moslimgemeenschap te kijk zette. Zijn Arabian Nights and Days - zoals de titel al aangeeft - is eigenlijk een soort van bewerking van de populaire 1001 Arabische Nachten. Toch is Mahfouz’ boek niet zomaar een herschrijving aangezien zijn versie een impliciet doel voor ogen heeft: het heropwakkeren van de verantwoordelijkheid tot interpretatie die aan de basis ligt van de islam. Maar wat bedoel ik hier nu mee?

Kort gesteld: vele moslims onderwerpen zich vandaag de dag aan een letterlijke lezing van de Koran, het heilige Boek dat eeuwen geleden geopenbaard werd in een specifieke historische context. Net daarom heeft de Koran een nieuwe, hermeneutische (interpreterende) aanpak nodig die overeenstemt met een veranderende historische context, net zoals de eeuwenoude 1001 Arabische Nachten een nieuwe benadering nodig hebben - één die Mahfouz hen gegeven heeft om als voorbeeld te dienen voor het (her)interpreteren van de Koran.

Zijn versus Worden

Uit het interpretatieproces vloeit uiteraard een soort van identificatie voort. Zoals reeds vermeld nemen vele moslims, waaronder de gelovigen uit Arabian Days and Nights, de Koran letterlijk met als gevolg dat ze vast blijven zitten in het ‘moslim zijn.’ Het is echter de bedoeling om moslim te worden. Maar hoe kan men de overgang stimuleren van het ‘zijn’ naar het ‘worden’? Door een tekst te evalueren, te interpreteren en er vorm aan te geven maakt de lezer, en in dit geval de moslim, zich de tekst eigen waardoor zijn of haar identificatieproces aangewakkerd wordt. Deze circulaire beweging zorgt ervoor dat de moslim het Woord van God kan internaliseren en belichamen. Bijgevolg worden ze wie ze zijn: moslims.

Bibliografie

Abbott, Porter. The Cambridge Introduction to Narrative. New York: Cambridge University Press, 2002. Print.

Ali, Abdullah Yusuf. The Holy Qur’an. Hertfordshire: Wordsworth Editions, 2000. Print.

Ali, Kecia, and Oliver Leaman. Islam : The Key Concepts. New York: Routledge, 2008. Print.

Benjamin, Walter. “The Storyteller.” The Novel: An Anthology of Criticism and Theory 1900-2000. Ed. Dorothy Hale. Massachusets: Blackwell Publishing, 2006. 361–378. Print.

Betti, Emilio. “Hermeneutics as the General Methodology of the Geisteswissenschaften.” Ed. Josef Bleicher. Contemporary Hermeneutics: Hermeneutics and Method, Philosophy, and Critique 51.94 (1980). Print.

Bruns, Gerald L. Hermeneutics Ancient & Modern. Connecticut: Yale University Press, 2004. Print.

Cross, David. “Postscript Volume XXV.” The Philological Association of the Carolinas XXV (2008): 17–31. Print.

Culler, Jonathan. Literary Theory : A Very Short Introduction. New York: Oxford University Press, 1997. Print.

Eco, Umberto. Interpretation and Overinterpretation. Ed. Stefan Collini. Cambridge University Press, 1990. Print.

El-Enany, Rasheed. Naguib Mahfouz: The Pursuit of Meaning. London: Routledge, 1993. Print.

Elleström, Lars. Media Borders, Multimodality and Intermediality. Ed. Lars Elleström. London: Palgrave Macmillan, 2010. Print.

Gadamer, Hans-Georg. Philosophical Hermeneutics. Ed. David E. Linge. London: University of California Press, 1978. Print.

---. Truth and Method. London: Continuum, 2004. Print.

Girard, René. The Girard Reader. Ed. James Williams. Vol. 5946. New York: The Crossroad Publishing Company, 1996. Print.

Graham, Daniel W. “‘Heraclitus.’” Stanford Encyclopedia of Philosophy 2015, Edward. N. Zalta (ed.). Web. 27 February 2016.

Heidegger, Martin. Being and Time. New York: Harper and Row, 1962. Print.

Hutcheon, Linda. "Beginning to Theorize Adaptation." A Theory of Adaptation. New York: Routledge, 2006. 1-32. Print.

Kabbani, Hisham Mawlana Shaykh. “The Believer Is a Mirror to His Brother.” Ramadan Series 16 (2011). Web. 16 November 2015.

Lebling, Robert. Legends of the Fire Spirits. Jinn and Genies from Arabia to Zanzibar. London: I.B. Tauris, 2010. Print.

M. Najjar, Fauzi. “Islamic Fundamentalism and the Intellectuals: The Case of Naguib Mahfouz.” British Journal of Middle Eastern Studies 25.1 (1998): 139–168. Print.

Mahfouz, Naguib. Arabian Nights and Days. New York: Anchor Books, 1995. Print.

Nietzsche, Friedrich Wilhelm, and Walter Arnold Kaufmann. The Gay Science; With a Prelude in Rhymes and an Appendix of Songs. New York: Random House, 1974. Print.

Ouyang, Wen-Ching, Van Gelder, Geert Jan. New Perspectives on Arabian Nights. New York: Routledge, 2005. Print.

"Perspectivism." New World Encyclopedia, 16 April 2015. Web. 8 April 2016.

Ramadan, Tariq. In the Footsteps of the Prophet. New York: Oxford University Press, 2007. Print.

---. The Quest for Meaning: Developing a Philosophy of Pluralism. London: Penguin Books, 2010. Print.

---. Western Muslim and the Future of Islam. New York: Oxford University Press, 2004. Print.

Risser, James. Hermeneutics and the Voice of the Other. New York: State University of New York Press, 1997. Print.

S. Sultan, Sabbar. “Naguib Mahfouz, Author Profile.” (2004): 45–48. Print.

Saeed, Abdullah. Interpreting the Qur’an: Towards a Contemporary Approach. New York: Routledge, 2006. Print.

---. “Some Reflections on the Contextualist Approach to Ethico-Legal Texts of the Quran.” Bulletin of the School of Oriental and African Studies 71.2 (2008): 221–237. Print.

---. The Qur ’ an An Introduction. New York: Routledge, 2008. Print.

Schleiermacher, Friedrich Daniel Ernst. Hermeneutics: The Handwritten Manuscripts. Ed. Heinz Kimmerle. Trans. James Duke and Jack Forstman. Missoula: Scholars Press, 1977. Print.

---. Hermeneutik. Ed. H Kimmerle. Heidelberg: Winter, 1959. Print.

Shelley, Percy Bysshe. “‘A Defense of Poetry.’” In Critical Theory Since Plato, ed. Hazard Adams, 499-513. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1971. Print.

Smuts, Aaron. “Story Identity and Story Type.” The Journal of Aesthetics and Art Criticism 67.1 (2009): 5–13. Print.

Thomas, Scott. M. “Culture, Religion and Violence: Rene Girard’s Mimetic Theory.” Millennium - Journal of International Studies 43.1 (2014): 308–327. Print.

Weinsheimer, Joel. Philosophical Hermeneutics and Literary Theory. New Haven & London: Yale University Press, 1991. Print.

 

Universiteit of Hogeschool
Multilingual Master in Linguistics and Literary Studies
Publicatiejaar
2016
Promotor(en)
Christophe Collard
Kernwoorden
Share this on: