Earnings management en het effect van etnische diversiteit in het bestuur: Empirische studie over bedrijven uit de S&P1500

Levi Smets
Persbericht

Etnische diversiteit zorgt voor minder manipulatie van de jaarrekening - Een studie over de S&P1500 bedrijven

Etnische diversiteit zorgt voor minder manipulatie van de jaarrekening
Een studie over de S&P1500 bedrijven

De jaarrekening opstellen is niet enkel belangrijk voor de gezondheid van het bedrijf. Er zijn ook nog andere stakeholders. De aandeelhouders zijn één van die stakeholders die er baat bij hebben dat deze jaarrekening een getrouw beeld geven, maar ook potentiële investeerders vinden het belangrijk dat de cijfers die zij lezen correct zijn. De agency problematiek is hier in grote mate van toepassing. Het bestuur wil bepaalde doelstellingen behalen zonder te kijken naar de belangen van de stakeholders. Hiervoor maken ze gebruik van earnings management, dit is het manipuleren van de cijfers zodanig dat er meer of minder boekhoudkundige winst gemaakt wordt. Hierdoor kunnen de cijfers in de jaarrekening een verkeerd beeld geven. Bij real earnings management wordt er gekeken naar de abnormale niveaus van de operationele cashflow, de productiekosten en de discretionaire uitgaven (= uitgaven die manipuleerbaar zijn door het bestuur).

Uit eerder onderzoek was al wel gebleken dat etnische diversiteit wel kan zorgen voor betere resultaten. Ook werd de combinatie van geslachtsdiversiteit en etnische diversiteit en het effect op de transparantie van het bedrijf onderzocht, waar een positief effect werd gevonden. Hieruit werd de hypothese voor dit onderzoek opgesteld. Deze hypothese stelt dat een etnisch divers bestuur zorgt voor minder earnings management.

De hypothese van dit onderzoek werd getest aan de hand van vijf proxy variabelen voor earnings management en twee proxy variabelen voor etnische diversiteit. Op deze manier werd er met behulp van tien regressiemodellen gezocht naar economische en statistische significantie. Voor zes van de tien regressies werd geen verband gevonden en voor twee van de vier statistisch significante verbanden kon geen economische significantie worden voorgelegd. Wel werd er een positief verband gevonden tussen twee proxy variabelen en etnische diversiteit. Ook werd er nagegaan of etnische diversiteit zorgt voor een afzwakking van earnings management in situaties waar volgens eerder onderzoek sprake is van meer earnings management.

Wanneer het procentueel aantal etnische minderheden in het bestuur hoger is, dan leidt dit tot minder real earnings management, of ook wel minder manipulatie van de discretionaire uitgaven. Ook werd gevonden dat deze stelling opgaat wanneer het bedrijf een grote kans op faillissement kent, wat uit eerdere literatuur een oorzaak voor meer earnings management is gebleken. Etnische diversiteit zwakt dit opwaartse effect van kans op een faillissement op earnings management af.

Voor meer persinformatie, contacteer:

Levi Smets,
Student aan de KU Leuven Campus Antwerpen,
T: 0476/58.76.90
E: SmetsLevi@Gmail.com

Bibliografie

Ahsan, H., Md. Borhan Uddin, B., & Ainul, I. 2013. Financial distress, earnings management and market pricing of accruals during the global financial crisis. Managerial Finance, 39(2): 155-180.

 

Arun, T. G., Almahrog, Y. E., & Aribi, Z. A. 2015. Female directors and earnings management: Evidence from UK companies. International Review of Financial Analysis, 39: 137.

 

Bergstresser, D. & Philippon, T. 2006. CEO incentives and earnings management. Journal of Financial Economics, 80(3): 511-529.

 

Buniamin, S., Johari, N., Rahman, N., & Rauf, F. 2012. Board diversity and discretionary accruals of the top 100 Malaysia corporate governance (MCG) index company. African Journal of Business Management, 6(29): 8496-8503.

 

Burgstahler, D. & Dichev, I. 1997. Earnings management to avoid earnings decreases and losses. Journal of Accounting and Economics, 24(1): 99-126.

 

Carter, D. A., Simkins, B. J., & Simpson, W. G. 2003. Corporate Governance, Board Diversity, and Firm Value. Financial Review, 38(1): 33-53.

 

Carter, D. A., Souza, F., Simkins, B. J., & Simpson, W. G. 2010. The Gender and Ethnic Diversity of US Boards and Board Committees and Firm Financial Performance. Corporate Governance: An International Review, 18(5): 396-414.

 

CBOE. n.d. CBOE Volatility Index (VIX). Geraadpleegd op 10 mei 2016 via http://www.cboe.com

 

Cheng, Q. & Warfield, T. D. 2005. Equity incentives and earnings management. Accounting Review, 80(2): 441.

 

Dechow, P. M., Hutton, A. P., Kim, J. H., & Sloan, R. G. 2012. Detecting Earnings Management: A New Approach. Journal of Accounting Research, 50(2): 275-334.

 

Erhardt, N. L., Werbel, J. D., & Shrader, C. B. 2003. Board of Director Diversity and Firm Financial Performance. Corporate Governance: An International Review, 11(2): 102-111.

 

Ghosh, D. & Olsen, L. 2009. Environmental uncertainty and managers’ use of discretionary accruals. Accounting, Organizations and Society, 34(2): 188-205.

 

Healy, P. M. & Wahlen, J. M. 1999. A Review of the Earnings Management Literature and Its Implications for Standard Setting. Accounting Horizons, 13(4): 365-383.

 

Hofstede, G. 2001. Culture's Recent Consequences: Using Dimension Scores in Theory and Research. International Journal of Cross Cultural Management, 1(1): 11-17.

 

Kim, Y., Park, M., & Wier, B. Is Earnings Quality Associated with Corporate Social Responsibility? The Accounting Review, 87(3): 761-796

 

Klein, A. 2002. Audit committee, board of director characteristics, and earnings management. Journal Of Accounting & Economics, 33(3): 375-400.

 

Kyaw, K., Olugbode, M., & Petracci, B. 2015. Does gender diverse board mean less earnings management? Finance Research Letters, 14: 135.

 

Laux, C. & Laux, V. 2009. Board committees, CEO compensation, and earnings management.(chief executive officer)(Report). Accounting Review, 84(3): 869.

 

Leach, R. & Newsom, P. 2007. Do firms manage their earnings prior to filing for bankruptcy? Academy of Accounting and Financial Studies Journal, 11(3): 125.

Liu, Y., Ning, Y., & Davidson Iii, W. N. 2010. Earnings Management Surrounding New Debt Issues. Financial Review, 45(3): 659-681.

 

Mulyadi, M. S. & Anwar, Y. 2015. Corporate Governance, Earnings Management and Tax Management. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 177: 363-366.

 

Nam, D. I., Park, H. D., & Arthurs, J. D. 2014. Looking Attractive until You Sell: Earnings Management, Lockup Expiration, and Venture Capitalists. Journal of Management Studies, 51(8): 1286-1310.

 

Peasnell, K., Pope, P., & Young, S. 2006. DO OUTSIDE DIRECTORS LIMIT EARNINGS MANAGEMENT? Corporate Finance Review, 10(5): 5-10.

 

Peng - Chia, C., Siew Hong, T., & Feng, T. 2013. Board interlocks and earnings management contagion.(Report). Accounting Review, 88(3): 915.

 

Piotroski, J. D. Value investing: the use of historical financial statement information to separate winners from losers. Journal of Accounting Research, 38(SUPP): 1-51.

 

Pott, C., Tebben, T., & Watrin, C. 2014. The effect of outside directors’ and auditors’ incentives on managers’ ability to manage cash bonuses. J Manag Gov, 18(2): 505-540.

 

Rhode, D. & Packel, A. 2014. DIVERSITY ON CORPORATE BOARDS: HOW MUCH DIFFERENCE DOES DIFFERENCE MAKE? Delaware Journal of Corporate Law, 39(2): 377-425.

 

Rodríguez-Pérez, G. & van Hemmen, S. 2010. Debt, diversification and earnings management. Journal of Accounting and Public Policy, 29(2): 138-159.

 

Rosner, R. L. 2003. Earnings Manipulation in Failing Firms. Contemporary Accounting Research, 20(2): 361-408.

 

Ruth, W. E. & Tariq, H. I. 2009. Board of directors' governance challenges and earnings management. Journal of Accounting & Organizational Change, 5(3): 390-416.

 

Sercu, P., Vander Bauwhede, H., & Willekens, M. 2006. Earnings management and debt.

 

Sheela, T. & Hua-Wei, H. 2011. Audit committee gender differences and earnings management. Gender in Management: An International Journal, 26(7): 483-498.

 

Singh, V. 2007. Ethnic diversity on top corporate boards: a resource dependency perspective. The International Journal of Human Resource Management, 18(12): 2128-2146.

 

Smaranda, C. Scoring Functions and Bankruptcy Prediction Models – Case Study for Romanian Companies. Procedia Economics and Finance, 10: 217-226.

 

Tahinakis, P. D. 2014. R&D expenditures and earnings management: Evidence from Eurozone countries in crisis. The Journal of Economic Asymmetries, 11: 104-119.

 

Upadhyay, A. & Zeng, H. 2014. Gender and ethnic diversity on boards and corporate information environment. Journal of Business Research, 67(11): 2456-2463.

 

Verbruggen, S., Christiaens, J., & Milis, K. 2008. Earnings management: a literature review. Brussel: Brussel: HUB. Faculteit Economie & Management, 2008.

Universiteit of Hogeschool
Master in de Handelswetenschappen afstudeerrichting financieel management
Publicatiejaar
2016
Promotor(en)
Prof. Dr. James Thewissen
Kernwoorden
Share this on: