De Rode Duivels van de toekomst

Simon Bossuyt
Persbericht

De Rode Duivels van de toekomst: een dag in het leven van de Soccer School

Jannes Van Hecke … de naam zegt je misschien niet veel, nog niet. Maar de 14-
jarige Jannes uit Maldegem is goed op weg om een groot voetbaltalent te worden
met een glanscarière in de hoogste regionen van het voetbal bij ons of in het
buitenland. Dat zegt alvast zijn trainer en begeleider Thomas Caers van de Soccer
School in Waregem. Die school is een initiatief van Zulte Waregem en begeleidt
jong voetbaltalent.
Maar hoe gaan ze in de Soccer School te werk? Heeft die aanpak al zijn succes bewezen?
En waarom investeert een club als Zulte Waregem in zo’n duur initiatief? Dat zijn de
vragen die ik mijn reportage probeer te beantwoorden. Essevee-trainer Francky Dury,
initiatiefnemer van de Soccer School Thomas Caers en natuurlijk Jannes en zijn ouders
getuigen in de reportage, heel openhartig.
Dat de Soccer School een mooi initiatief is, daarover zijn al mijn gesprekspartners het
eens. Maar of het ook de sleutelformule is om de Rode Duivels van de toekomst klaar te
stomen … daarover verschillen de meningen. In mijn reportage toon ik ook hoe de
opleiding bij de Soccer School in eruitziet en wat de achterliggende filosofie is. Het is een
uniek beeld achter de schermen van misschien wel de meest bijzondere school in
Vlaanderen, waar camera’s meestal op een veilige afstand gehouden worden.
In mijn dossier verruim ik het vizier en focus ik op topsport in Vlaanderen. Want naast
de Soccer School heb je ook topsportscholen en een topsportstatuut. Maar wat houdt dat
in, wanneer maak je kans op zo’n statuut en wat zijn de voordelen daarvan? In het
theoretische gedeelte van mijn bachelorproef krijg je op al die vragen het antwoord. Ik
sta ook stil bij de (financiële) inspanningen die Vlaanderen levert om topsporttalent een
kans te geven om zo onze regio op de kaart te zetten…

Bibliografie

(sd). Opgehaald van Encyclo: http://www.encyclo.nl/
Bloso. (2012, december 3). Topsportactieplan Vlaanderen III. Opgeroepen op januari 26,
2016, van Bloso:
http://www.bloso.be/topsport/Documents/20121206_Topsportactieplan%20Vl
aanderen%20III.pdf
Bloso. (2013, januari 1). Besluit voorwaarden subsidies. Opgeroepen op januari 28, 2016,
van Bloso: https://www.bloso.be/Blosoinformeert/
Wetteksten/Besluit_19_12_2008_topsport_geco%C3%B6rdineerde%
20_versie.pdf
Bloso. (2014). Jaarverslag 2014. Opgeroepen op januari 27, 2015, van Bloso:
http://www.blosokics.
be/Bloso/Gedeelde%20%20documenten/Jaarverslagen%20Bloso/2014_Jaa
rverslag_Bloso.pdf
Bloso. (2016). Topsportsubsidies.
Bloso. (sd). Organogram topsport. Opgeroepen op januari 28, 2016, van Bloso:
https://www.bloso.be/OverBloso/organogram/Pages/org_Topsport.aspx
Bloso. (sd). Situeringsaanbod topsportscholen. Opgeroepen op januari 26, 2016, van
Bloso:
https://www.bloso.be/topsport/topsportscholen/Pages/Situeringenaanbodto…
portscholen.aspx
Bloso. (sd). Sporttakkenlijst. Opgeroepen op 1 20, 2016, van Bloso:
http://www.bloso.be/Subsidiering/Documents/Sportfederaties/Sporttakkenl…
_AUB_5dec2008.PDF
Bloso. (sd). Statuten. Opgeroepen op januari 26, 2016, van Bloso:
https://www.bloso.be/topsport/topsportscholen/statuten/Pages/default.as…
Bloso. (sd). Topsportlinks. Opgeroepen op januari 26, 2016, van Bloso:
https://www.bloso.be/topsport/Pages/Topsportlinks.aspx
Bloso. (sd). Vlaamse topsporttakkenlijst. Opgeroepen op 1 20, 2016, van Bloso:
http://www.bloso.be/topsport/topsportbeleid/LijstenVanSporten/Pages/Home.
aspx
Caers, T. (2016, Mei 2). Interview over Soccer School. (S. Bossuyt, Interviewer)
Campus Redingenhof. (sd). Lessentabel TSO Topsport. Opgeroepen op januari 26, 2016,
van Campus Redingenhof: http://www.campusredingenhof.be/pdf/Topsport.pdf
60
Cann, E. V. (2009, 08 25). Wat is topsport. Opgeroepen op 01 21, 2016, van Knas:
https://www.knas.nl/node/170
Declercq, W. (2016, januari 28). Interview met trainer Soccer School . (S. Bossuyt,
Interviewer)
Dury, F. (2016, april 26). Over de Soccer School. (S. Bossuyta, Interviewer)
Ensie. (2015, 04 10). Betekenis van het woord topsport. Opgeroepen op 01 21, 2016, van
ensie: https://www.ensie.nl/redactie-ensie/topsport
Essevee. (sd). Soccer School. Opgeroepen op januari 27, 2016, van Essevee:
http://www.essevee.be/jeugdSportief?F=soccerschool
Hecke, J. V. (2016, april 28). Het leven in de Soccer School. (S. Bossuyt, Interviewer)
Hecke, P. V. (2016, mei 6). Papa van een Soccer. (S. Bossuyt, Interviewer)
JMG. (sd). Presentatie van het project. Opgehaald van Academie JMG:
http://www.academie-jmg.be/spelers-van-academie/promo-1/
Meiresonne, W. (2016, Januari 21). Over de topsporttakkenlijst. (S. Bossuyt,
Interviewer)
Pion, J., Segers, V., & Lenoir, M. (2014, oktober 01). Het Vlaamse Sportkompas.
Opgeroepen op januari 26, 2016, van Bloso:
https://www.bloso.be/VlaamseTrainersschool/Documents/141001_UG23_Het%
20Vlaams%20Sportkompas_artikel.pdf
Vanneste, S. (2016, januari 27). Interview met topsporter. (S. Bossuyt, Interviewer)
Vlaams Parlement. (2009, oktober 26). Beleidsnota Sport. Opgeroepen op januari 28,
2016, van Bloso: https://www.bloso.be/Blosoinformeert/
Documents/Beleidsteksten/beleidsnotaSport2009-2014.pdf
Vlaamse overheid agentschap Sport Vlaanderen. (2016). Criterialijst voor
subsidieaanvragen van topsportevenementen. PDF, Brussel.
Vlaamse Overheid. (sd). Topsportconvenant.
Vlaanderen, T. (sd). Erkende sporten in Vlaanderen. Opgeroepen op januari 20, 2016, van
Topsport Vlaanderen: http://www.topsportvlaanderen.be/topsportbeleidvlaanderen/
erkende-sporten-in-vlaanderen
Vlaanderen, T. (sd). topsportbeleid in Vlaanderen. Opgeroepen op januari 26, 2016, van
topsportvlaanderen: http://www.topsportvlaanderen.be/topsportbeleidvlaanderen/
topsportlandschap
61
Vlaanderen, T. (sd). topsportfederaties. Opgeroepen op januari 26, 2016, van
Topsportvlaanderen: http://www.topsportvlaanderen.be/topsportfederaties
Vlaanderen, V. O. (2016). Criterialijst voor subsidieaanvragen topsportevenementen.
Vrije Universiteit Brussel. (sd). Topsportstatuut. Opgeroepen op januari 26, 2016, van
VUB: http://www.vub.ac.be/topsport/statuut

Universiteit of Hogeschool
Journalistiek
Publicatiejaar
2016
Promotor(en)
Bregt Vermeulen
Kernwoorden
BossuytSimon
Share this on: