Consecutive Interpreting into B Analysis of the students' difficulties in interpreting into English

Kelly Staes
Persbericht

FLW en de wereld gaat voor je open!

Opleidingen van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte worden wel eens vaker gezien als nutteloos en over deze opleidingen wordt vaak een beetje denigrerend gesproken, want deze opleidingen zijn toch wel eenvoudiger dan de "echte, wetenschappelijke opleidingen" ?

 

Ik heb eerst mijn bachelor in de toegepaste taalkunde behaald en daarna mijn master in het tolken en iedereen lijkt wel "expert in mijn vakgebied", want ze kunnen ook goed Engels en Frans en ze spreken zelfs een beetje Spaans of... Ik kan de tel niet meer bijhouden hoe vaak ik de volgende vragen en opmerkingen gehoord heb:

 

  • Jij studeert talen? Ooh, maar ik kan ook heel erg goed Engels
  • Spreek ik nou echt meer talen dan iemand die voor tolk studeert?
  • Hoe zeg je ***** in het Engels/Frans? Zonder context, zonder informatie... En als je niet kan antwoorden, ben je een dommerik, want je kan niet eens een vraag beantwoorden die met je studie te maken heeft...

 

 

Hoog tijd om hier iets aan te doen. Mensen lijken altijd te denken dat ik een wandelende woordenboek ben en ze hebben geen idee hoe een talenstudie in elkaar zit. Mijn masterproef gaat over de vaakvoorkomende problemen bij het tolken naar een vreemde taal. Dit is niet zo evident. Het is makkelijker om iets te begrijpen dan om jezelf uit te drukken in een andere taal. Bij tolken wordt er altijd gesproken over A-talen, B-talen en C-talen. De A-taal van een tolk is zijn/haar moedertaal en in het tolkberoep wordt er vaak vanuit een vreemde taal naar de moedertaal getolkt. De tolk kan eventueel ook een B-taal hebben, een taal die de tolk ook erg goed actief beheerst. Daarnaast kan een tolk ook een taal/enkele talen goed passief beheersen. Dit wil zeggen dat de tolk alles begrijpt, maar zich in deze talen niet perfect kan uitdrukken.

 

Mijn masterproef gaat over het tolken vanuit de A-taal naar de B-taal. Twee invloedrijke scholen binnen de tolkwetenschap hebben uiteenlopende meningen over het tolken naar de B‑taal en elke school geeft de voorkeur aan een bepaalde richting. The Paris School verkiest tolken vanuit de B-taal naar de A-taal, the Russian School verkiest tolken vanuit de A-taal naar de B-taal. Mijn onderzoek geeft geen voorkeur aan een bepaalde richting, maar biedt een model aan voor de analyse en categorisering van de fouten die studenten maken in het tolken naar de B-taal,want tolken naar de B-taal komt wel voor op de tolkmarkt. Het gaat er dus níet om of tolken naar de B-taal wel wenselijk is. Het gaat erom dat het op de tolkmarkt wel voorkomt en dat tolkstudenten hier dus op voorbereid moeten zijn.

 

Ik heb onderzocht met welke aspecten van het tolken naar de B-taal de tolkstudenten problemen hebben en mijn bevindingen kunnen gebruikt worden om te bekijken welke aspecten meer aandacht verdienen in het tolkonderwijs (en bij uitbreiding het talenonderwijs). Want, wat er ook gezegd wordt over de opleidingen in de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, een talenopleiding is niet eenvoudig.

 

 

Beste medestudenten

Beste middelbare scholieren

 

Laat jullie niet ontmoedigen door opmerkingen over jullie (toekomstige) opleidingen. Want deze opleidingen zijn nuttig en ze zorgen ervoor dat er een wereld voor je open gaat. Blijf jullie opleidingen verdedigen en deel jullie meningen, scripties etc. om zo aan te tonen dat deze richtingen waardevol zijn.

Bibliografie

References

 

Adams, C., & Hewetson, Z.-G. (2015). Revisiting the ABCs of Interpreting: The Question of Retour. Retrieved Februari 2, 2016, from AIIC: http://aiic.net/page/7342/revisiting-the-abcs-of-interpreting-the-quest…

AIIC. (2012a). Retrieved November 4, 2015, from http://aiic.net/page/1403/how-we-work/lang/1

AIIC. (2012b). Retrieved November 4, 2015 from http://aiic.net/node/6/working-languages/lang/1

Altman, J. (1994) Error analysis in the teaching of simultaneous interpreting: a pilot study.         In Lambert & Moser-Mercer ends, Bridging the gap: Empirical Research in         Simultaneous interpretation. Benjamin's, 25-38

Baxter, R. N. (2012). A Simplified Multi-model Approach to Preparatory Training in Consecutive Interpreting. The Interpreter and Translator Trainer, 21-43.

Biber D. (2006), Register: Overview, In Encyclopedia of Language & Linguistics (Second        Edition), edited by Keith Brown,, Elsevier, Oxford, 2006, Pages 476-482, ISBN        9780080448541, http://dx.doi.org/10.1016/B0-08-044854-2/04306-6.

Calvet, L.-J., & Calvet, A. (2009). Une durée de vie imprévisible. La Recherche, 31-35.

Déjean Le Féal, K. (2005). Can and should interpretation in a second language be taught? Communication and Cognition, 167-194.

De Swaan, A. (2002). Woorden van de wereld: het mondiale talenstelsel. Amsterdam, Nederlands: Uitgeverij Bert Bakker.

DG SCIC. (2012, Maart 14). Retrieved November 4, 2015, from http://ec.europa.eu/dgs/scic/what-is-conference-interpreting/consecutiv…

DG SCIC. (2012, Maart 14). Retrieved November 14, 2015, from http://ec.europa.eu/dgs/scic/what-is-conference-interpreting/retour/ind…

Donato, V. (2003) Strategies adopted by student interpreters in SI: a comparison between         the English-Italian and the German-Italian language-pairs. The Interpreters’    Newsletter, 12, 101-132

Donovan, C. (2005). Teaching simultaneous interpretation into B:a challenge for responsible interpreting training. Communication and Cognition, 147-165.

Donovan, C. (2006). Retrieved Januari 15, 2016, from http://www.emcinterpreting.org/?q=system/files/Where%20is%20interpretin…

EMCI. (2013). EMCI Core Curriculum. Retrieved Januari 1, 2016, from http://www.emcinterpreting.org/?q=node/13

EMCI. (2014). Retrieved Februari 20, 2016, from European Masters in Conference Interpreting: http://www.emcinterpreting.org/

European Union. (2015, Oktober 10). Language profiles in demand with the EU interpreting services. Retrieved Januari 20, 2016, from http://europa.eu/interpretation/doc/lang_profiles_in_demand.pdf

Falbo, C. (2002) Error analysis: a research tool in Garzone, Mead,& Viezzi eds, Perspectives      on Interpreting. Bologna: CLUEB 111-127

Fernández, E. I. (2005). Bidirectionality in interpreter training in Spanish universities:
an empirical study. Communication and Cognition, 101-125.

Garzone, G. (2002). Quality and norms in interpretation. In Garzone, & Viezzi, Interpreting in the 21st Century: challenges and opportunities (p. 335). John Benjamins.

Gile, D. (1995) Facing and coping with online problems in interpreting. Basic Concepts and       Models for Interpreter and Translator Training, 191-218.

Gile, D. (2005). Directionality in Conference Interpreting: a cognitive view. Communication and Cognition, 9-26.

Grbić, N. (2008). Constructing Interpreting Quality. Interpreting, 10(2), 232-257.

Guichot de Fortis, C. (2007). A Few Thoughts on 'B' Languages. Retrieved from Interpreter Training Resources: http://interpreters.free.fr/language/BlanguageDEFORTIS.pdf

Hague, D., Melby, A., & Zheng, W. (2011). Surveying Translation Quality Assessment.
The Interpreter and Translator Trainer, 5(2), 243-267.

Heilbron, J., & Sapiro, G. (2007). Pour une sociologie de la traduction.

Idiomatic. (n.d.). In Oxford English Dictionary. Retrieved July 9, 2016, from        http://www.oed.com/view/Entry/91033?redirectedFrom=idiomatic#eid

Interinstitutional committee for translation and interpreting (2015) Language profiles
            in demand with the EU interpreting services
Retrieved 25 februari 2016 from             http://ec.europa.eu/dgs/scic/docs/cooperation/bursaries/2015-         docs/bursaries_lang_profiles_2015-16.pdf 

Interinstitutional committee for translation and interpreting (2016) Language profiles in             demand with the EU interpreting services Retrieved 15 juni 2016 from    http://europa.eu/interpretation/doc/lang_profiles_in_demand.pdf

Kader, S. &. Seubert, S. (2014) Anticipation, Segmentation ... Stalling? How to Teach   Interpreting Strategies. To Know How to Suggest… Approaches to Teaching    Conference Interpreting, 125-144

Kalina, S. (2005). Quality in the interpreting process: what can be measured and how? Communication and Cognition, 27-46.

Láng, Z. G. (2002). Language enhancement for interpreting into B. Teaching Simultaneous Interpreting into a "B" Language (pp. 57-59). European Masters in Conference Interpreters.

Lee, S.-B. (2015). Developing an analytic scale for assessing undergraduate students' consecutive interpreting performances. Interpreting(17(2)), 226-254.

Lim, H.-O. (2003). Interpreting into B: to B or not to B?

Lim, H.-O. (2005). Working into the B language: The Condoned Taboo. Meta: journal des traducteurs / Meta: Translators' journal.

Martin, A. (2005). Interpreting from A to B: a Spanish case study. Communication and Cognition, 83-100.

Mead, P. (2005). Directionality and Fluency: an experimental study of pausing in consecutive interpreting into English and Italian. Communication and Cognition, 127-146.

Minns, P. (2002). Language interpreting into B. Teaching Simultaneous Interpreting into a "B" Language (pp. 35-37). European Masters in Conference Interpreting.

Moser-Mercer, B. (1996). Quality in interpreting: some methodological issues. The Interpreters' Newsletter, 7, 43-55.

Overstatement. (n.d.). In Cambridge Dictionary. Retrieved July 12, 2016, from http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/overstatement

Oxford Dictionaries (n.d.). Countable and uncountable nouns. Retrieved July 11, 2016 from             http://www.oxforddictionaries.com/words/countable-nouns

Padilla, P. (2005). Cognitive Implications of the English-Spanish Direction for the Quality and the Training of Simultaneous Interpreting. Communication and Cognition, 47-62.

Pavlovic, N. (sd). Directionality in translation and interpreting practice. Report on a questionnaire survey in Croatia. 79-95.

Pöchhacker, F. (2001). Quality Assessment in Conference and Community Interpreting. Meta: Translators' Journal, 46(2), 410-425.

Seel, O.-I. (2005). Non-verbal means as culture-specific determinants that favour directionality into the foreign language in simultaneous interpreting. Communication and Cognition, 63-82.

Seleskovitch, D., &. Lederer, M. (2002). Pédagogie raisonnée de l'interprétation (2 ed.). Mayenne, France: Didier Erudition/Klincksieck.

Silvestrini, G., & Warner, M. (2014). Is a B Language an Asset on the Private Market for Interpreters with less Widely Spoken A Languages? - The Case of German A and Italian A Interpreters Based in Austria, Germany, Italy and Switzerland. Genève.

Syntax. (n.d.). In Merriam-Webster Dictionary. Retrieved July 11, 2016, from http://www.merriam-webster.com/dictionary/syntax

Szabari, K. (2002). Interpreting into the B Language. Teaching Simultaneous Interpreting into a "B" Language (pp. 12-17). European Masters in Conference Interpreting.

Understatement. (n.d.). In Cambridge Dictionary. Retrieved July 12, 2016, from http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/understatement

University of Antwerp. (sd). Postgraduate of European Masters in Conference Interpreting. Retrieved Januari 14, 2016, from https://www.uantwerpen.be/nl/onderwijs/opleidingsaanbod/pavo-conference…

Young J. (2012) How Did That Register? Five Levels of Formality in Language. Retrieved       from https://www.altalang.com/beyond-words/2012/05/01/how-did-that-register-…- levels-of-formality-in-language/