BIEDT HET VRIJWILLIGERSWERK MEER KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT?

Aspet Khachatryan
Persbericht

BIEDT HET VRIJWILLIGERSWERK MEER KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT?

Geen link

Bibliografie

Belgische Stadsblad (29 augustus 2005). Geraadpleegd op 30 mei 2015, http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl?N=&=&sql=(text+contai…
Casteels K. (2013). Kansen geven of teleurstellen [eindwerk]. Antwerpen: Karel de Grote Hoogeschool.
De Keyser T., Delhez Ph., & Zimmer H. (2012). De inschakeling van personen van buitenlandse origine op de arbeidsmarkt. NBB Economisch Tijdschrift, december 2012, pp 25-43.
De Vries A., Bultsma E. (2002). Vrijwilligerswerk, om te doen! [brochure]. Leeuwaarden: Stichting Partoer.
De wet betreffende de rechten van de vrijwilliger (2007). Geraadpleegd op 30 mei 2015, http://www.vrijwilligersweb.be/downloads/goedgekend.pdf
Een overzicht van wat je allemaal moet weten over het vrijwilligersstatuut (2009). Geraadpleegd op 30 mei 2015, http://www.speelplein.net/download.php?provID=&SID=4B371063952A1&docID=…
Evaluatie HOA-vrijwilligers 2014 (2014). Analyse deelnemers 2014. Antwerpen: Servicepunt Vrijwillgers
Dupont V. &Jacobs E. (2010). Operationele plan servicepunt vrijwilligers [brochure]. Antwerpen: bedrijf Samen Leven.
Geets J. (2009). Arbeidsmarktpositie van (hoog) geschoolde immigranten [literatuurstudie]. Consortium UA en UHaselt: Steunpunt Gelijkekansenbeleid.
Geets J., Pauwels F., & Wets J. (2006). Nieuwe migranten en de arbeidsmarkt [onderzoek]. Leuven: Hoger instituut voor de arbeid (K.U. Leuven).
Haertjens M. (2004). Ik kan, ik kan wat je niet kan…: Nieuwkomers in het vrijwilligerswerk. Een maatschappelijk inburgeringtraject. Brussel: Vlaams Minderhedencentrum vzw.
Hambach E. (2006). Vrijwilligerswerk, De wet: praktische vragen en antwoorden. Brussel: Koning Boudewijnstichting.
Hambach E. (2011). Activering door vrijwilligerswerk?. Terzake, 2011/2, pp 51-53.
Hambach E., Hustinx L., & Reding G. (2010). Chinese vrijwilligers? Brussel: Politeia nv.
51
Inburgeringstraject. (z.d.) Geraadpleegd op 30 mei 2015 http://www.inburgering.be/inburgeringstraject
Internationale standaard beroepenclassificatie (z.d.) Geraadpleegd op 30 mei 2015, http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/gegevensinzameling/nomenclaturen…
Kruispunt migratie integratie (2014). Geraadpleegd op 30 mei 2015, http://www.kruispuntmi.be/nieuws/vrijwilligerswerk-toegestaan-voor-vree…
Kruispunt wetgeving (2007). Geraadpleegd op 30 mei 2015, http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&…
Martinello M., Rea A., Timmrman C., Wets J. (2010). Nieuwe Migraties en Nieuwe Migranten in België [onderzoek]. Gent: Academia Press.
NARIC-Vlaanderen. (z.d.) Geraadpleegd op 30 mei 2015, http://www.ond.vlaanderen.be/naric/nl/
Perscommuniqué (10 december 2012). Nationale Bank van België, Geraadpleegd op 30 mei 2015, http://www.emnbelgium.be/sites/default/files/attachments/persbericht_na…
“Pro-Talent” (z.d.). Geraadpleegd op 30 mei 2015, http://www.protalent.be/index.php
Vanlommel S. (8 mei 2015). Migranten werken meer, ondernemen meer en mikken hoger. De Morgen, Geraadpleegd op 30 mei 2015, http://www.demorgen.be/economie/migranten-werken-meer-ondernemen-meer-e…
Vrijwilligersvacaturedatabank (z.d.). Geraadpleegd op 30 mei 2015, http://samenleven.csjdatabank.be/
Vrijwilligerswerk.be (z.d.). Geraadpleegd op 30 mei 2015, http://www.vrijwilligerswetgeving.be/ECMS_CLIENT/configuration/pages/ar…

Universiteit of Hogeschool
Maatschappelijk werk
Publicatiejaar
2016
Promotor(en)
Jef Stappers
Kernwoorden
@aspet5
Share this on: