Studentenarbeid: ook lonend na de studies?

Olivier Rotsaert
Persbericht

Studentenarbeid: ook lonend na de studies?

STUDENTENARBEID: OOK LONEND NA DE STUDIES?

Afgelopen zomer spendeerden heel wat jongeren ongetwijfeld een deel van hun vrije tijd aan een studentenjob. Naast een nuttig tijdverdrijf en een belangrijke inkomstenpost, kan studentenarbeid mogelijk ook een impact hebben op latere carrièremogelijkheden. Laatstgenoemde langetermijngevolgen van studentenarbeid vormen de focus van deze Masterproef.

Op de vraag of pas afgestudeerden bij een sollicitatie een hogere kans op succes hebben indien ze in het verleden studentenarbeid verrichtten, zouden velen geneigd zijn om meteen ‘ja’ te antwoorden. Enerzijds levert studentenarbeid inderdaad bepaalde vaardigheden op (bijvoorbeeld werkethiek, timemanagement en probleemoplossend vermogen) die ook in de latere carrière zinvol kunnen worden aangewend. Daarnaast bouwen jongeren middels een studentenjob ook hun netwerk uit. De professionele contacten die in dit netwerk gevormd worden, kunnen vervolgens leiden tot betere aanwervingskansen. Tot slot signaleren jonge sollicitanten via hun verrichte studentenarbeid dat ze, naast de wil om te werken, ook over veel aangeboren talenten beschikken; het zijn namelijk enkel de meest getalenteerde studenten die in staat zijn hun studies te combineren met bijvoorbeeld studentenarbeid doorheen het jaar.

Anderzijds kan studentenarbeid ook negatieve gevolgen met zich meebrengen, dewelke de kans op succes bij een sollicitatie neerwaarts beïnvloeden; hoe meer uren een student immers op het werk spendeert, hoe minder ruimte er overblijft voor school-gerelateerd werk zoals het bijwonen van lessen of het voorbereiden van examens. Hierdoor kan de interesse in school wegvallen, met negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van vitale vaardigheden (en de latere carrière) tot gevolg.

Aangezien de theoretische relatie tussen het verricht hebben van studentenarbeid en latere succeskansen bij een sollicitatie dus niet uitgesproken positief of negatief is (er zijn immers zowel positieve als negatieve effecten), moet empirisch onderzoek uitsluitsel bieden op de vraag of het hebben uitgevoerd van een studentenjob al dan niet een troef is tijdens het solliciteren. Concreet opteerden we binnen onze Masterproef voor een correspondentietest als onderzoeksstrategie.

In een correspondentieonderzoek worden cv’s en motivatiebrieven van twee of meerdere fictieve kandidaten naar dezelfde vacatures uitgestuurd. De fictieve sollicitanten zijn gelijkwaardig inzake opleiding en achtergrond, maar verschillen van elkaar in één fundamenteel kenmerk (bijvoorbeeld ras, geslacht of arbeidservaring als student). Vervolgens wordt de respons van de werkgever op de sollicitaties van de verschillende kandidaten bestudeerd. Eventuele verschillen in respons kunnen bijgevolg enkel te wijten zijn aan het fundamenteel verschillende kenmerk.

Concreet werden in totaal 1008 fictieve sollicitaties door ons uitgestuurd naar 252 bestaande vacatures. Op deze manier kregen selectieverantwoordelijken per vacature telkens vier fictieve sollicitaties van pas afgestudeerde, gelijkaardige kandidaten voorgeschoteld. Het enige aspect waarin de vier sollicitaties van elkaar verschilden, was de werkervaring als student.

Eén fictieve kandidaat solliciteerde telkens zonder enige vorm van werkervaring als student. Twee andere kandidaten vermeldden ‘irrelevante’ werkervaring – irrelevant met betrekking tot de vacature waarvoor gesolliciteerd werd – waarbij de ene deze doorheen het schooljaar had gepresteerd en de andere tijdens de zomer. Tot slot kon de vierde kandidaat reeds een relevante werkervaring als student voorleggen, weliswaar tijdens de zomermaanden.

Op basis van eventuele afwijkende respons van selectieverantwoordelijken op de ontvangen sollicitaties van de vier fictieve kandidaten, kan ongelijke behandeling op basis van werkervaring als student worden waargenomen. Op deze manier levert dit correspondentieonderzoek het empirische antwoord op de vraag of studentenarbeid al dan niet een troef is tijdens het solliciteren.

Globaal beschouwd werden geen positieve of negatieve effecten waargenomen van het vermelden van (verschillende types) studentenarbeid op het cv; pas afgestudeerde jobkandidaten zonder werkervaring als student hebben met andere woorden niet per se minder kans op een uitnodiging voor een jobgesprek dan gelijkwaardige kandidaten mét werkervaring tijdens hun studies. Even verrassend was het feit dat kandidaten met een relevante studentenjob niet méér kans maakten op een uitnodiging voor een gesprek dan kandidaten met irrelevante arbeidservaring als student.

Het uitblijven van de (verwachte) positieve effecten van studentenarbeid op latere sollicitatiekansen kan op verschillende manieren verklaard worden. Ten eerste kunnen niet alle bovenvermelde ‘theoretische’ effecten van studentenarbeid via een correspondentieonderzoek geabsorbeerd worden; hierdoor kan het totale effect van studentenarbeid op latere aanwervingskansen (dat in werkelijkheid misschien wel positief is) onderschat worden. Ten tweede kan eventuele studentenarbeid wél een troef zijn in latere stadia van het sollicitatieproces, terwijl een correspondentieonderzoek enkel het initiële stadium van het sollicitatieproces beschouwt.

Bibliografie
 • Adriaenssens, S., Verhaest, D., Van den Broeck, A., Proost, K. & Berings, D. (2014). De arbeidsparticipatie van Vlaamse scholieren. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, Vol. 30, No. 3, pp. 281 – 301.
 • Alam, M., Carling, K. & Nääs, O. (2013). The Effect of Summer Jobs on Post-Schooling Incomes (24). Uppsala: The Institute for Evaluation of Labour Market and Education Policy (IFAU).
 • Arrow, K. (1974). The Theory of Discrimination. In Ashenfelter, O. & Rees, A. (Eds.), Discrimination in Labor Markets (pp. 3 – 33). Princeton: Princeton University Press.
 • Arulampalam, W., Naylor, R. & Smith, J. (2012). Am I Missing Something? The Effects of Absence from Class on Student Performance. Economics of Education Review, Vol. 31, No. 4, pp. 363 – 375.
 • Babcock, P. & Marks, M. (2011). The Falling Cost of College: Evidence from Half a Century of Time Use Data. The Review of Economics and Statistics, Vol. 93, No. 2, pp. 468 – 478.
 • Baert, S. & Balcaen, P. (2013). The Impact of Military Work Experience on Later Hiring Chances in the Civilian Labour Market. Evidence from a Field Experiment. Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal, 7, 2013-37.
 • Baert, S. & Verhaest, D. (2014). Unemployment or Overeducation: Which Is a Worse Signal to Employers? (8312). Bonn: The Institute for the Study of Labor (IZA).
 • Baert, S. & Verhofstadt, E. (2015). Labour Market Discrimination Against Former Juvenile Delinquents: Evidence from a Field Experiment. Applied Economics, Vol. 47, No. 11, pp. 1061 – 1072.
 • Baert, S. (2014a). Career Lesbians. Getting Hired for Not Having Kids? Industrial Relations Journal, Vol. 45, No. 6, pp. 543 – 561.
 • Baert, S., Cockx, B., Gheyle, N. & Vandamme, C. (2015). Is There Less Discrimination in Occupations Where Recruitment Is Difficult? Industrial and Labor Relations Review, Vol. 68, No. 3, pp. 467 – 500.
 • Baert, T. (2014b). Het signaaleffect van overscholing en werkloosheid in Vlaanderen. Verschillend in de publieke en private sector? (Masterproef, Universiteit Gent, Gent, België).
 • Bank, R., Neumark, D. & Van Nort, K. (1996). Sex Discrimination in Restaurant Hiring: An Audit Study. Quarterly Journal of Economics, Vol. 111, No. 3, pp. 915 – 941.
 • Barron J., Berger, M. & Black, D. (1997). How Well Do We Measure Training? Journal of Labor Economics, Vol. 15, No. 3, pp. 507 – 528.
 • Becker, G. (1962). Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis. The Journal of Political Economy, Vol. 70, No. 5, pp. 9 – 49.
 • Behr, A. & Theune, K. (Te verschijnen). The Causal Effect of Off-Campus Work on Time to Degree. Education Economics.
 • Bertrand, M. & Mullainathan, S. (2004). Are Emily and Greg More Employable Than Lakisha and Jamal? A Field Experiment on Labor Market Discrimination. American Economic Review, Vol. 94, No. 4, pp. 991 – 1013.
 • Blackburn, M. & Neumark, D. (1995). Are OLS Estimates of the Returns to Schooling Biased Downward? Another Look. The Review of Economics and Statistics, Vol. 77, No. 2 , pp. 217 – 230.
 • Bovenkerk, F. (1992). Testing Discrimination in Natural Experiments: A Manual for International Comparative Research on Discrimination on the Grounds of Race and Ethnic Origin. Geneva: International Labour Office.
 • Bursell, M. (2007). What’s in a Name? A Field Experiment Test for the Existence of Ethnic Discrimination in the Hiring Process (7). Stockholm: Stockholm University Linnaeus Center for Integration Studies.
 • Carr, R., Wright, J. & Brody, C. (1996). Effects of High School Work Experience a Decade Later: Evidence from the National Longitudinal Study. Sociology of Education, Vol. 69, No. 1, pp. 66 – 81.
 • Cross, H., Kenney, J., Mell, J. & Zimmermann, W. (1990). Employers Hiring Practices: Differential Treatment of Hispanic and Anglo Job Seekers. Washington D.C.: Urban Institute Press.
 • D’Amico, R. (1984). Does Employment During High School Impair Academic Progress? Sociology of Education, Vol. 57, No. 3, pp. 152 – 164.
 • Daly, A., Lewis, P., Corliss, M. & Heaslip, T. (2015). The Private Rate of Return to a University Degree in Australia. Australian Journal of Education, Vol. 59, No. 1, pp. 97 – 112.
 • Darolia, R. (2014). Working (and Studying) Day and Night: Heterogeneous Effects of Working on the Academic Performance of Full-Time and Part-Time Students. Economics of Education Review, Vol. 38, No. 2, pp. 38 – 50.
 • De Standaard. Een op de twee schoolgaande jongeren heeft betaalde bijbaan. Geraadpleegd op 1 mei 2015, via http://www.standaard.be/cnt/dmf20150326_01599376.
 • De Visschere, S. (2014). Depressie en aanwervingskansen: een correspondentie-onderzoek in de Vlaamse arbeidsmarkt (Masterproef, Universiteit Gent, Gent, België).
 • Decuypere, L. (2013). Correspondentieonderzoek naar de impact van een Facebook-profielfoto op de aanwervingskansen in Vlaanderen met focus op de financiële sector (Masterproef, Universiteit Gent, Gent, België).
 • Dustmann, C. & van Soest, A. (2007). Part-Time Work, School Success and School Leaving. Empirical Economics, Vol. 32, No. 2, pp. 277 – 299.
 • Fix, M., Galster, G. & Struyk, R. (1993). An Overview of Auditing for Discrimination. In Fix, M. & Struyk, R. (eds.), Clear and Convincing Evidence: Measurement of Discrimination in America (pp. 18 – 25). Washington DC: The Urban Institute Press.
 • Geel, R. & Backes-Gellner, U. (2012). Earning While Learning: When and How Student Employment Is Beneficial. Labour, Vol. 26, No. 3, pp. 313—340.
 • Granovetter, M. (1973). The Strength of Weak Ties. The American Journal of Sociology, Vol. 78, No. 6, pp. 1360 – 1380.
 • Groothaert, N. (2014). Discriminatie op basis van vakbondslidmaatschap: een correspondentieonderzoek in Vlaanderen (Masterproef, Universiteit Gent, Gent, België).
 • Gujarati, D. & Porter, D. (2009). Basic Econometrics. New York: McGraw-Hill/Irwin.
 • Häkkinen, I. (2006). Working While Enrolled in a University: Does it Pay? Labour Economics, Vol. 13, No. 2, pp. 167 – 189.
 • Heckman, J. & Siegelman, P. (1993). The Urban Institute Audit Studies: Their Methods and Findings. In Fix, M. & Struyk, R. (eds.), Clear and Convincing Evidence: Measurement of Discrimination in America (pp. 187 – 258). Washington DC: The Urban Institute Press.
 • Heylen, F. & Van de Kerckhove R. (2013). Employment by Age, Education, and Economic Growth: Effects of Fiscal Policy Composition in General Equilibrium. B.E. Journal of Macroeconomics, Vol. 13, No. 1, pp. 49 – 103.
 • Hotz, J., Xu, L., Tienda, M. & Ahituv, A. (2002). Are There Returns to the Wages of Young Men from Working While in School? The Review of Economics and Statistics, Vol. 84, No. 2, pp. 221 – 236.
 • Jowell, R. & Prescott-Clarke, P. (1970). Racial Discrimination and White-Collar Workers in Britain. Race & Class, Vol. 11, No. 4, pp. 397 – 417.
 • Kaas, L. & Manger, C. (2012). Ethnic Discrimination in Germany’s Labour Market: a Field Experiment. German Economic Review, Vol. 13, No. 1, pp. 1 – 20.
 • Kalenkoski, C. & Pabilonia, S. (2012). Time to Work or Time to Play: The Effect of Student Employment on Homework, Sleep and Screen Time. Labour Economics, Vol. 19, No. 2, pp. 211 – 221.
 • Kane, J. & Rouse, E. (1999). The Community College: Educating Students at the Margin between College and Work. Journal of Economic Perspectives, Vol. 13, No. 1 , pp. 63 – 84.
 • Lahey, J. & Beasley R. (2009). Computerizing Audit Studies. Journal of Economic Behavior & Organization, Vol. 70, No. 3, pp. 508 – 514.
 • Leigh, A. & Ryan, C. (2008). Estimating Returns to Education Using Different Natural Experiment Techniques. Economics of Education Review, Vol. 27, No. 2, pp. 149 – 160.
 • Leos-Urbel, J. (2014). What is a Summer Job Worth? The Impact of Summer Youth Employment on Academic Outcomes. Journal of Policy Analysis and Management, Vol. 33, No. 4, pp. 891 – 911.
 • Light, A. (1999). High School Employment, High School Curriculum, and Post-School Wages. Economics of Education Review, Vol. 18, No. 3, pp. 291 – 309.
 • Light, A. (2001). In-School Work Experience and the Returns to Schooling. Journal of Labor Economics, Vol. 19, No. 1, pp. 65 – 93.
 • Lillydahl, J. (1990). Academic Achievement and Part-Time Employment of High School Students. Journal of Economic Education, Vol. 21, No. 3, pp. 307 – 316.
 • Lucas, R. (1988). On the Mechanics of Economic Development. Journal of Monetary Economics, Vol. 22, No. 1, pp. 3 – 42.
 • Mariotti, M. & Meinecke, J. (2015). Partial Identification and Bound Estimation of the Average Treatment Effect of Education on Earnings for South Africa. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Vol. 77, No. 2, pp. 210 – 233.
 • McCoy, S. & Smyth, S. (2007). So Much to Do, So Little Time: Part-Time Employment Among Secondary Students in Ireland. Work, Employment and Society, Vol. 21, No. 2, pp. 227 – 246.
 • McGinnity, F., Nelson J., Lunn, P. & Quinn, E. (2009). Discrimination in Recruitment: Evidence from a Field Experiment (4). Dublin: The Equality Authority.
 • McIntosh, N. & Smith, D. (1974). The Extent of Racial Discrimination. London: Political and Economic Planning Institute.
 • Meyer, R. & Wise, D. (1982). High School Preparation and Early Labor Force Experience. In Freeman, R. & Wise, D. (Eds.), The Youth Labor Market Problem: Its Nature, Causes and Consequences (pp. 277 – 348). Chicago: University of Chicago Press.
 • Mincer, J. (1962). On-the-Job Training: Costs, Returns, and Some Implications. The Journal of Political Economy, Vol. 70, No. 5, pp. 50 – 79.
 • Molitor, C. & Leigh, D. (2005). In-School Work Experience and the Returns to Two-Year and Four-Year Colleges. Economics of Education Review, Vol. 24, No. 4, pp. 459 – 468.
 • Mortimer, J. (2003). Working and Growing up in America. Cambridge: Harvard University Press.
 • Neyts, K. (2014). Sticky floors? Een veldonderzoek naar genderdiscriminatie op de Vlaamse arbeidsmarkt (Masterproef, Universiteit Gent, Gent, België).
 • Oettinger, G. (1999). Does High School Employment Affect High School Academic Performance? Industrial and Labor Relations Review, Vol. 53, No. 1, pp. 136 – 151.
 • Oosterbeek, H. & van den Broek, A. (2009). An Empirical Analysis of Borrowing Behaviour of Higher Education Students in the Netherlands. Economics of Education Review, Vol. 28, No. 2, pp. 170 – 177.
 • Pager, D. (2007). The Use of Field Experiments for Studies of Employment Discrimination: Contributions, Critiques and Directions for the Future. The Annals of the American Academy of Political and Social Sciences, Vol. 609, No. 1, pp. 104 – 133.
 • Painter II, M. (2010). Get a Job and Keep it! High School Employment and Adult Wealth Accumulation. Research in Social Stratification and Mobility, Vol. 28, No.2, pp. 233 – 249.
 • Parent, D. (2006). Work While in High School in Canada: its Labour Market and Educational Attainment Effects. Canadian Journal of Economics, Vol. 39, No. 4, pp. 1125 – 1150.
 • Peng, A. & Yang, L. (2008). The Decision of Work and Study and Employment Outcomes (38). Toronto: Ryerson University.
 • Randstad (2014). Studenten aan het werk. Studie Randstad 2014.
 • Rees, D. & Mocan, N. (1997). Labor Market Conditions and the High School Dropout Rate: Evidence from New York State. Economics of Education Review, Vol. 16, No. 2, pp. 103 – 109.
 • Riach, P. & Rich, J. (2002). Field Experiments of Discrimination in the Market Place. The Economic Journal, Vol. 112, No. 483, pp. 480 – 518.
 • Riach, P. & Rich, J. (2004). Deceptive Field Experiments of Discrimination: Are they Ethical? Kyklos, Vol. 57, No. 3, pp. 457 – 470.
 • Rosen, S. (1972). Learning and Experience in the Labor Market. The Journal of Human Resources, Vol. 7, No. 3, pp. 326 – 342.
 • Rothstein, D. (2007). High School Employment and Youths’ Academic Achievement. The Journal of Human Resources, Vol. 42, No. 1, pp. 194 – 213.
 • Ruffle, B. & Shtudiner, Z. (Te verschijnen). Are Good-Looking People More Employable? Management Science.
 • Ruhm, C. (1997). Is High School Employment Consumption or Investment? Journal of Labor Economics, Vol. 15, No. 4, pp. 735 – 776.
 • Sabia, J. (2009). School-Year Employment and Academic Performance of Young Adolescents. Economics of Education Review, Vol 28, No. 2, pp. 268 – 276.
 • Smith, A. (1776). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Chicago: University of Chicago Press, 1977.
 • Spence, M. (1973). Job Market Signalling. The Quarterly Journal of Economics, Vol. 87, No. 3, pp. 355 – 374.
 • Stephenson, S. (1981). In-School Labour Force Status and Post-School Wage Rates of Young Men. Applied Economics, Vol. 13, No. 5, pp. 279 – 302.
 • Stiglitz, J. (1975). The Theory of “Screening”, Education, and the Distribution of Income. The American Economic Review, Vol. 65, No. 3, pp. 283 – 300.
 • Stinebrickner, R. & Stinebrickner, T. (2003). Working During School and Academic Performance. Journal of Labor Economics, Vol. 21, No. 2, pp. 473 – 491.
 • Stinebrickner, R. & Stinebrickner, T. (2004). Time-Use and College Outcomes. Journal of Econometrics, Vol. 121, No. 1-2, pp. 243 – 269.
 • Triventi, M. (2014). Does Working During Higher Education Affect Students’ Academic Progression? Economics of Education Review, Vol. 41, No. 8, pp. 1 – 13.
 • Vandamme, C. (2012). Minder etnische discriminatie bij de aanwerving van schoolverlaters voor knelpuntberoepen? Een veldexperiment (Masterproef, Universiteit Gent, Gent, België).
 • Verhaest, D. (2013). Hoorcollege Cursus Arbeidseconomie, Menselijk kapitaal. Universiteit Gent, Faculteit Economie en Bedrijfskunde.
 • Warren, J. (2002). Reconsidering the Relationship Between Student Employment and Academic Outcomes: A New Theory and Better Data. Youth & Society, Vol. 33, No. 3, pp. 366 – 393.

 

Universiteit of Hogeschool
Master Economische Wetenschappen
Publicatiejaar
2015
Kernwoorden
Share this on: