Starter Companies and Financial Constraints. Evidence from the law change in Belgium

Leonid Guz
Persbericht

Starter Companies and Financial Constraints. Evidence from the law change in Belgium

Vlaamse Scriptieprijs 2014-2015

Leonid Guz

MBE student - KU Leuven

 

Onderneming zonder startkapitaal

Kan een S-BVBA werken in België?

In de afgelopen jaren is er veel aandacht besteed aan de belemmeringen die beginnende ondernemers ondervinden, zo ook in België. Het grootste struikelblok voor veel ondernemers ligt immers  in de financiering voor het opstarten van hun onderneming. Om de toetredingsbarrière voor ondernemers te verlagen werd daarom de klassieke BVBA (Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid) gepromoot en gesubsidieerd door de Federale Overheid.

In 2008, het beginpunt van de financiële crisis, ontstond er een liquiditeitsprobleem bij vele commerciële banken. Ondernemingsactiviteit werd daardoor afgeremd en de overheid ging op zoek naar alternatieven om ondernemingsactiviteit te stimuleren. Naar analogie van de Engelse Limited Companies en Duitse Unternehmergesellschaft richtte de Belgische overheid in 2009 de Belgische variant in: de Starter BVBA.

In juni 2010 werden de eerste Starters ingeschreven via het ondernemingsloket. Het voordeel ten opzichte van de klassieke BVBA was de flinke verlaging van het maatschappelijk kapitaal tot de symbolische drempel van één euro. Daarnaast werden nog andere kleine aanpassingen en verplichtingen ingevoerd met als doel verwarring te vermijden met de klassieke BVBA’s.

Echter, één jaar naar de invoering van de S-BVBA werd in De Tijd[1] een studie gepubliceerd, uitgevoerd door het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ)[2], waaruit blijkt dat de S-BVBA niet aan de vooropgestelde wensen voldoet. De studie werd herhaald in 2012 en opnieuw kwam men tot dezelfde conclusie[3]. Het grote nadeel van de Starters bleek tweeledig, namelijk gedeeltelijke uitsluiting van bankleningen en het verschil in winstmarges in vergelijking met de klassieke BVBA’s. Uiteindelijk bleek dat er na twee jaar nog maar weinig Starters geregistreerd werden.

Om dit na te gaan heb ik, met behulp van de database Belfirst, de gegevens verzameld van de S-BVBA en BVBA en die vergeleken op basis van de bankleningen, de groei van de ondernemingen en de subsidietoewijzing voor de recent opgerichte ondernemingen. Om het resultaat meer representatief te maken, gebruikte ik de NACE BEL 2008 codes om de ondernemingen te vergelijken die in dezelfde sector actief zijn.

Mijn studie bevestigt onafhankelijk de voorafgaande studies van NSZ die andere databases gebruikte. De Starter ondernemers kunnen hun totaal actief minder financieren met korte en lange termijn bankleningen dan de standaard BVBA. Dit is te verklaren door hun laag maatschappelijke kapitaal dat dient als buffer voor de bank in moeilijke financiële periodes. Over groei- en winstmarges kon er geen besluit worden afgeleid omdat de resultaten statistisch gezien niet significant waren. Ten slotte ontvangen de Starter BVBA’s minder subsidies van de overheid. Dit is waarschijnlijk het gevolg van de pick-a-winner strategie door de overheid. Uit de datasample blijkt dat Starter ondernemingen die meerdere jaren actief zijn, meer kans maken op een subsidie.

De data sample dateerde van 2010 tot 2012 wat het berekenen van de faillissement ratio niet representatief zou maken. Dit samen zou aanleiding moeten geven tot verdere uitdieping in daaropvolgende studies.

Als conclusie moet ik jammer genoeg vaststellen dat het S-BVBA in praktijk niet zo aantrekkelijk is als het idee ervan. Dit wordt bevestigd door onder andere de geringe aantal starters die bewust kiezen voor dit vennootschapsvorm. Daarnaast is het lening beleid van de banken ten opzichte van de starters aan herziening toe en de federale subsidie toekenning voor de starters zou herverdeeld worden.

Ondernemen in België is een recent onderzoeksonderwerp, maar relevant en actueel waaraan meer aandacht in wetenschappelijke onderzoeken moet besteed worden. De masterscriptie waaraan ik gewerkt heb biedt een omvattende basis voor de verdere uitdiepingen om de overheid een signaal te sturen dat er nog werk aan de “ondernemingswinkel” is.

[1]  Dauwe, A., 1st September 2011, Een jaar starters BVBA is geen reden tot vieren, De Tijd

http://www.tijd.be/dossier/mobiliteit/Een_jaar_starters_bvba_is_geen_reden_tot_vieren.9099726-2336.art

[2] S-bvba kent na 1 jaar geen succes, grondig sleutelen. (2011). NSZ.

http://www.nsz.be/nl/nieuws/ondernemen/starters-bvba-na-1-jaar-geen-succes-grondig-sleutelen-aan-formule/

[3] S-bvba kent na twee jaar nog weinig succes. (2012). NSZ.

http://www.nsz.be/nl/nieuws/ondernemen/s-bvba-kent-na-twee-jaar-nog-ste…

 

 

Bibliografie

Books

Schmidt T. (2006). Founding Limited Companies (Ltds.) in Germany - Perspectives and Risks. Diploma Thesis.

Articles

Acs, Z., Audretsch, D. (1989). Southern Economic Journal. Vol. 56, No. 2 (Oct., 1989), pp. 467-475.

Belke, Ansgar Hubertus, Fehn, Rainer, Foster-McGregor, Neil. (2002). Venture Capital Investment and Labor Market Performance: A Panel Data Analysis. CESifo Working Paper Series No. 652.

Berger, A.N., Udell, G.F. (1998). The economics of small business finance: the roles of private equity and debt markets in the financial growth cycle. J. Bank. Finance 22 (6–8), 613–673.

Bhide, A. (1992). Bootstrap finance: the art of start-ups. Harvard Business School, Harvard Business Review 70(6):109-117.

Black, S., Strahan, P. (2002). Entrepreneurship and Bank Credit Availability. The Journal of Finance, Vol. 57, No. 6.

Black, B. and R. Gilson (1998). Venture capital and the structure of capital markets: Banks versus stock markets, Journal of Financial Economics, 47, 243-77.

Bozkaya, A. and W. Kerr (2007). Labor regulations and European industrial specialization: Evidence from private equity investments, HBS Working Paper 08-043.

Brito, P., Mello, A., (1995). Financial constraints and firm post-entry performance, International Journal of Industrial Organisation, 13(4), 543–565.

Bruno, A.V., Tyebjee, T.T. (1985). The entrepreneur’s search for capital. Venturing 1 (1), 61–74.

Caroll, G., Delacroix, J., (1982). Organizational Founding: An Ecological Study of the Newspaper Industries of Argentina and Ireland. Administrative Science Quarterly Vol. 28, No. 2 pp 274-291.

Cassar, G. (2004). The financing of business start-ups, Journal of Business Venturing 19 261 – 283

Comin, D. and R. Nanda (2009). Finance and the diffusion of technologies, Working Paper.

Evans, D.S. (1987) The relationship between firm growth, size, and age: Estimating for 100 manufacturing industries, Journal of Industrial Economics, 567-581.

Evans, D., Jovanovic, B. (1989). Estimated Model of Entrepreneurial Choice under Liquidity Constraints. Journal of Political Economy, Vol. 97, No. 4. pp. 808-827.

Fonseca, R., Michaud, P-C., Sopraseuth, Thepthida (2007). Entrepreneurship, wealth, liquidity constraints and start-up costs, IZA Discussion Papers, No. 2874.

Gries T., Naudé, W. (2008).  Entrepreneurship and regional

economic growth: Towards a general theory of start-ups, Research paper / UNU-WIDER, No. 2008.70, ISBN 978-92-9230-124-8.

Freeman, J., Carroll, G. R., & Hannan, M. T. (1983). The liability of newness: Age dependence in organizational death rates. American sociological review, 692-710.

Hall, M., (2010). The art of bootstrapping – Part 1, Grüenderszene.

Hamilton, B. H. (2000), Does Entrepreneurship Pay? An Empirical Analysis of the Returns to Self-employment, Journal of Political Economy, Vol. 108(3), pp. 604-631.

Harrison, R.T., Mason, C.M., & Girling, P. (2004). Financial bootstrapping and venture development in the software industry. Entrepreneurship & Regional Development, 16(4), 307–333.

Holtz-Eakin, D., D. Joulfaian and H. S. Rosen (1994). Sticking it out: entrepreneurial survival and liquidity constraints, Journal of Political Economy, 102(1), 53–75.

Huyghebaert, N. (2001). The capital structure of business start-ups: determinants of initial financial structure, Rev.Banc. Finance. 2, 84–88.

Judge, T. A., Thoresen, C. J., Bono, J. E., Patton, G. K. (2001). The job satisfaction–job performance relationship: A qualitative and quantitative review, Psychological Bulletin, Vol 127(3), , 376-407.

Kaplan, S., Zingales, L. (1997). Do investment-cash flow Sensitivities Provide Useful Measures for Financing Constraints?, quarterly Journal of Economics CXII:I, 169-216.

Khoja, F. & Lutafali, S. (2008). Micro-financing: An innovative application of social networking. Ivey Business Journal, 72(1), 1–9.

Kerr, W., Nanda, R. (2011). Financing Constraints and Entrepreneurship." In Handbook of Research on Innovation and Entrepreneurship, edited by David Audretsch, Oliver Falck, and Stephan Heblich, 88–103. Cheltenham, U.K.: Edward Elgar Publishing,. (NBER WP 15498, HBS WP 10-013).

La Porta, R., F. Lopez-de-Silanes, A. Shleifer, and R.W. Vishny. (1998). Law and Finance. Journal of Political Economy, 106(6), 1113-55.

Lawrance, AB. (2008). Survival of firms and plants in a supply-constrained industry. University of NSW, Sydney, NSW 2052.

LeRoy, S., Singell, L.D., Jr. (1987). Knight on Risk and Uncertainty, Journal of Political Economy, Vol. 95, No. 2, pp. 394-406.

Luo, Y., Heng-fu, Z. (2008). Uninsurable Entrepreneurial Risk, Capital Market imperfections, and Heterogeneity in the macro economy. The University of Hong Kong, The World Bank .

Manigart, S., Struyf, C. (1997). Financing High Technology Start-ups in Belgium: An Explorative Study. Small Business Economics, volume 9, Issue 2, pp 125-135

Minniti, M., (2008). The Role of Government Policy on Entrepreneurial Activity: Productive, Unproductive, or Destructive? Entrepreneurship Theory and Practice, Vol 32, Issue 5, pp 779-790.

Nicoletti, G., Scarpetta, S., Boylaud O. (1999). Summary Indicators of Product Market

Regulation with an Extension to Employment Protection Legislation. OECD Economics

Department, Working Papers, 226.

Paulson, A., Townsend, R. (2004). Entrepreneurship and financial constraints in Thailand. Journal of Corporate Finance, volume 10, Issue 2, March 2004, Pages 229–262

Saridakis, G., Mole, K., Storey, D. (2007). New small firm survival in England. Empirica.

Shane, S., Stuart T. (2002). Organizational Endowments and the Performance of University Start-ups. Volume 48, p 154-170.

Stiglitz, J. E. and Weiss, A. (1981). Credit rationing in markets with imperfect information, American Economic Review, 71(3), 393–410.

Stucki, T. (2013). Success of start-up firms: the role of financial constraints. Industrial and Corporate Change.

Sorenson, Stuart, T. (2003). Liquidity Events and the Geographic Distribution of Entrepreneurial Activity. Administrative Science Quarterly 48: 175-201.

Internet

Begroting voorziet fiscal stimulans voor start-ups. (2015). De Tijd. Accessed on http://www.tijd.be/politiek_economie/belgie_economie/Begroting_voorziet…

Een jaar starters BVBA is geen reden tot vieren. (2011). De Tijd. Accessed on http://www.tijd.be/dossier/mobiliteit/Een_jaar_starters_bvba_is_geen_reden_tot_vieren.9099726-2336.art

Enterprises & Self-employed. (2015) FPS Economy Belgium. Accessed on http://economie.fgov.be/en/entreprises/

Kredieten van Participatiefonds. (2015). Federatie Vrije Beroepen. Accessed on http://www.federatievrijeberoepen.be

Meer starters-bvba’s na bijsturing regels. (2014). De Standard Accessed on http://www.standaard.be/cnt/dmf20140516_01108846

"Mini GmbH" (Limited Liability Entrepreneurial Company). (2015). Germany trade and invest. Accessed on http://www.gtai.de/

Op welke subsidies heb je recht als startende zelfsstandige. (2015). Xerius. Accessed on http://www.xerius.be/blog/subsidies-startende-zelfstandige/

SASU. (2015). The French Law office. Accessed on http://www.frenchlawoffice.org

S-bvba kent na 1 jaar geen succes, grondig sleutelen. (2011). NSZ.  Accessed on

http://www.nsz.be/nl/nieuws/ondernemen/starters-bvba-na-1-jaar-geen-succes-grondig-sleutelen-aan-formule/

S-bvba kent na twee jaar nog weinig success. (2012). NSZ.  Accessed on

http://www.nsz.be/nl/nieuws/ondernemen/s-bvba-kent-na-twee-jaar-nog-ste…

Set up a private limited company. (2015) Government United Kingdom. Accessed on https://www.gov.uk

Subsidie databank. (2015) Agentschap Ondernemen. Accessed on http://www.agentschapondernemen.be/subsidiedatabank

The “Starter” PLLC: doing business without capital? (2010). Eubelius. Accessed on http://www.eubelius.com

Total European Entrepreneurial Activity. (2015). International Entrepreneurship. Accessed on http://www.internationalentrepreneurship.com/europe

Voor 1 Euro in vennootschap. (2010). De Standaard. Accessed on http://www.standaard.be/cnt/982lfa00

Universiteit of Hogeschool
Master of Business Economics
Publicatiejaar
2015
Kernwoorden
Share this on: