Solvent Extraction of Indium with the Ionic Liquid Trihexyl(tetradecyl)phosphonium Chloride

Michiel Van de Voorde
Persbericht

Solvent Extraction of Indium with the Ionic Liquid Trihexyl(tetradecyl)phosphonium Chloride

Jouw oude smartphone als grondstof voor jouw nieuwe

“Jouw oude smartphone is geld waard!” wordt dikwijls gezegd. Dit geldt niet alleen voor jouw smartphone, maar ook voor tal van andere elektronica. Ze bevatten namelijk een groot aantal kritieke metalen. Al deze metalen kunnen hergebruikt worden in nieuwe toepassingen. Eén van deze metalen is indium.

Indium? Nog nooit van gehoord!

Indium is een belangrijke grondstof voor tal van hoogtechnologische toepassingen, vooral in de elektronische industrie. In zijn verschillende vormen en in combinatie met andere metalen kan indium gebruikt worden als soldeermiddel of als een legering met laag smeltpunt. Maar het grootste deel van indium is echter te vinden in LCD-schermen, zonnepanelen en LEDs. Zo bestaat bijvoorbeeld een zeer dun laagje van het aanraakscherm van je smartphone uit een combinatie van indium- en tinoxide (ITO). Dit dunne laagje zorgt voor een goede geleidbaarheid en is bovendien volledig transparant. ITO lag dan ook aan de basis van het ontstaan van LCD-schermen en is daardoor onmisbaar voor tal van toepassingen.

Is er voldoende indium beschikbaar?

Indium is op elke plaats op Aarde te vinden. Het nadeel is echter dat het aanwezig is in zeer lage concentraties waardoor het niet erg rendabel is om indium specifiek te ontginnen. Primair indium wordt daarom slechts enkel gewonnen als bijproduct tijdens de raffinage van andere metalen zoals zink, koper, tin of lood. Zoals bij vele andere metalen bekleedt China ook hier een machtspositie als grootste producent. Daarom is het noodzakelijk voor andere landen om te kijken naar andere indiumbronnen, zeker omdat verwacht wordt dat de vraag tijdens het volgende decennium nog jaarlijks zal stijgen met 15%. Veel grote indium-producerende landen hebben dan ook geïnvesteerd in het uitbouwen van hun recyclagecapaciteit en het onderzoeken van efficiënte en innovatieve recyclagemethoden.

Urban mining

Recycleren is dus het toverwoord. Een belangrijke bron is de enorme hoeveelheid afval gecreëerd tijdens het productieproces van vele toepassingen. Maar ook de consumptiegoederen die aan hun levenseinde gekomen zijn, zoals een oude smartphone of LCD-scherm, worden aangewend als belangrijke bron. Dit laatste staat ook wel bekend als het fenomeen van stadsmijnbouw of ‘urban mining’. Zo kan een oude smartphone dus getransformeerd worden tot grondstoffen voor een nieuwer model. Al deze ‘nieuwe grondstoffen’ bevatten natuurlijk een mengsel van vele verschillende materialen, metalen en onzuiverheden. Voor het gebruik in hoogtechnologische toepassingen is echter een zeer hoge zuiverheid van indium vereist. Daarom is het belangrijk om zo efficiënt mogelijk alle ongewenste elementen te verwijderen. Bovendien wordt het ook steeds belangrijker dat dit op een ecologisch verantwoorde manier gebeurt om zo de impact op het milieu zo laag mogelijk te houden. De ontwikkeling van nieuwe en innovatieve methoden is dus noodzakelijk, maar ook bestaande processen moeten steeds verder geoptimaliseerd worden.

Innovatieve scheidingsmethoden

Een veelvuldig gebruikt proces voor het scheiden, zuiveren en herwinnen van zeldzame metalen is solventextractie aangezien het slechts een eenvoudige opstelling en bediening vereist. Solventextractie is gebaseerd op de selectieve en efficiënte overdracht van de gewenste metalen van de ene vloeistoffase naar de andere, waarbij beide fasen onoplosbaar zijn in elkaar. Meestal wordt hiervoor een waterige en een organische fase gebruikt, al hoeft solventextractie niet gelimiteerd te worden tot deze twee. Andere oplosmiddelen kunnen ook gebruikt worden, zoals bijvoorbeeld ionische vloeistoffen. Ionische vloeistoffen zijn een relatief nieuwe klasse van oplosmiddelen die volledig uit ionen bestaan. Meestal zijn ze samengesteld uit een organisch kation en een anorganische anion. Ionische vloeistoffen bezitten enkele belangrijke voordelen ten opzichte van de klassieke water-onoplosbare organische oplosmiddelen. Zo bezitten ze meestal een verwaarloosbaar lage dampspanning waardoor ze niet vluchtig zijn. Bovendien hebben ze ook een lage brandbaarheid. Dit verhoogt de veiligheid van het proces. Na het hele extractieproces kunnen de ionische vloeistoffen gewassen en gezuiverd worden waardoor ze opnieuw gebruikt kunnen worden in een nieuwe extractiecyclus. Het gebruik van ionische vloeistoffen kan daardoor bestempeld worden als een groen alternatief.

Designer liquids

Bij vele ionische vloeistoffen wordt een organisch kation gecombineerd met een anorganisch of organisch anion. Het aantal mogelijke combinaties zijn bijna onbeperkt. Elke kation-anion combinatie geeft specifieke eigenschappen aan de ionische vloeistof. Zo kan de ene ionische vloeistof bijvoorbeeld zeer selectief zijn voor een bepaald metaalion en een andere dan weer helemaal niet. Ionische vloeistoffen kunnen bijgevolg ontwikkeld worden om te voldoen aan specifieke eigenschappen. Daarom worden ze ook vaak aangeduid met de term ‘designer liquids’.

In dit onderzoek werd de ionische vloeistof trihexyl(tetradecyl)fosfoniumchloride gebruikt omwille van zijn gunstige eigenschappen, zoals commerciële beschikbaarheid en hoge thermische stabiliteit. Eerst werd het extractiegedrag van indium bestudeerd door variatie in te brengen in de verschillende extractieparameters. Verder werd ook onderzocht hoe indium de omgekeerde extractiebeweging kan maken aangezien de ionische vloeistof zo opnieuw gebruikt kan worden in een nieuwe extractiecyclus.

Dit onderzoek zette al een eerste stap richting een groene, veilige en innovatieve methode om indium uit secundaire bronnen te recycleren. Zo wordt indium in de toekomst beter bereikbaar en worden de Westerse landen minder afhankelijk van China’s primaire ontginningen.

Bibliografie

1.    Chrysikopoulos, C. V.; Paul, K. Chelated Indium Activable Tracers for Geothermal Reservoirs; Stanford University: Stanford, California, 1986; p 105.

2.    Alfantazi, A. M.; Moskalyk, R. R., Processing of indium: a review. Minerals Engineering 2003, 16 (8), pp 687-694.

3.    Downs, A. J., Chemistry of the Group 13 metals: some themes and variations. In Chemistry of Aluminium, Gallium, Indium and Thallium, Downs, A. J., Ed. Blackie Academic and Professional: Glasgow, United Kingdom, 1993; pp 1-80.

4.    Polmear, I. J., The elements. In Chemistry of Aluminium, Gallium, Indium and Thallium, Downs, A. J., Ed. Blackie Academic and Professional: Glasgow, United Kingdom, 1993; pp 81-110.

5.    Lide, D. R., CRC Handbook of Chemistry and Physics. CRC Press: Boca Raton, FL, 2005.

6.    Pond, R. B. S. In Acoustic Emission Study of Twinning in Indium Crystals and Lead-Tin Alloys, Proceedings of te Interdisciplinary Workshop for Quantitative Flaw Definition, June 1974, 1974; pp 482-502.

7.    Schoeller, H. E. Thermodynamics and Kinetics of Oxidation and Temperature Dependent Mechanical Characterization of Pure Indium Solder. Master Thesis, Binghamton University, New York, 2007.

8.    Allen, C. J. Stabilization and Reactivity of Low Oxidation State Indium Compound. Electronic Theses and Dissertations, University of Windsor, Ontario, Canada, 2013.

9.    Vanleugenhaghe, C.; Pourbaix, M., Indium. In Altlas D'Équilibres Électrochimiques, Pourbaix, M., Ed. Gauthier-Villars: Paris, 1963; pp 436-442.

10.  Traore, Y. Perspective nouvelle pour la récupération de l'indium issu des e-déchets par électrodéposition dans les liquides ioniques à la température ambiante. PhD Thesis, Université de Grenoble, 2012.

11.  Graedel, T. E.; Gunn, G.; Espinoza, L. T., Metal resources, use and criticality. In Critical Metals Handbook, First ed.; Gunn, G., Ed. John Wiley & Sons, Ltd: West Sussex, United Kingdom, 2014; pp 1-20.

12.  Murakami, H.; Ishihara, S., Trace elements of Indium-bearing sphalerite from tin-polymetallic deposits in Bolivia, China and Japan: A femto-second LA-ICPMS study. Ore Geology Reviews 2013, 53, pp 223-243.

13.  Virolainen, S.; Ibana, D.; Paatero, E., Recovery of indium from indium tin oxide by solvent extraction. Hydrometallurgy 2011, 107 (1-2), pp 56-61.

14.  Critical Raw Materials for the EU - Report of the Ad-hoc Working Group on defining critical raw materials; European Commission: 2010; p 84.

15.  Sinclair, W. D.; Kooiman, G. J. A.; Martin, D. A.; Kjarsgaard, I. M., Geology, geochemistry and mineralogy of indium resources at Mount Pleasant, New Brunswick, Canada. Ore Geology Reviews 2006, 28 (1), pp 123-145.

16.  Ishihara, S.; Murakimi, H.; Li, X., Indium concentration in zinc ores in plutonic and volcanic environments: examples at the Dulong and Dachang Mines, South China. Bulletin of the Geological Survey of Japan 2011, 62 (7/8), pp 259-273.

17.  Li, S.-Q.; Tang, M.-T.; He, J.; Yang, S.-H.; Tang, C.-B.; Chen, Y.-M., Extraction of indium from indium-zinc concentrates. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2006, 16, pp 1448-1455.

18.  Schwarz-Schampera, Indium. In Critical Metals Handbook, First ed.; Gunn, G., Ed. John Wiley & Sons, Ltd: West Sussex, United Kingdom, 2014; pp 204-229.

19.  Souza Process for producing pure metallic indium from zinc oxide and/or solution containing the metal. U.S. Patent, US2010/0167077 A1, 2010.

20.  Tomii, K.; Tsuchida, H. Solvent extraction recovery process for indium. U.S. Patent, US 4292284, 1981.

21.  Report on Critical Raw Materials for the EU - Critical Raw Materials Profiles. Industry, E. a., Ed. European Commission: pp 77-85.

22.  Briskey, J. A., Indium in Lead-Zinc and Other Mineral Deposits. In A Reconnaissance Survey of 1118 Indium Analyses Published Before 1985, U.S. Geological Survey: 2005; p 8.

23.  Ishihara, S.; Murakami, H.; Marquez-Zavalia, M. F., Inferred Indium Resources of the Bolivian Tin-Polymetallic Deposits. Resource Geology 2011, 61 (2), pp 174-191.

24.  Ishihara, S.; Endo, Y., Indium and other trace elements in volcanogenic massive sulfide ores from the Kuroko Besshi and other types in Japan. Bulletin of the Geological Survey of Japan 2007, 58 (1/2), pp 7-23.

25.  Report on Critical Raw Materials for the EU - Critical Raw Materials Profiles. Industry, E. a., Ed. European Commission: p 194.

26.  Yang, J. X.; Retegan, T.; Ekberg, C., Indium recovery from discarded LCD panel glass by solvent extraction. Hydrometallurgy 2013, 137, pp 68-77.

27.  Indium Corporation® of America. http://www.indium.com/metals/indium/ (accessed December 11, 2014).

28.  Yoshimura, A.; Daigo, I.; Matsuno, Y., Global Substance Flow Analysis of Indium. Materials Transactions 2013, 54 (1), pp 102-109.

29.  Ruan, J. L.; Guo, Y. W.; Qiao, Q., Recovery of indium from scrap TFT-LCDs by solvent extraction. Seventh International Conference on Waste Management and Technology (Icwmt 7) 2012, 16, pp 545-551.

30.  Tolcin, A. C., Indium. In USGS 2012 Minerals Yearbook, U.S. Geological Survey: 2014; p 8.

31.  Virolainen, S. Hydrometallurgical recovery of valuable metals from secondary raw materials. PhD Thesis, Lappeenranta University of Technology, Finland, 2013.

32.  Han, K. N.; Kondoju, S.; Kiwoon, P.; Kang, H.-m., Recovery of Indium from Indium/Tin oxides Scrap by Chemical Precipitation. Geosystem Engineering 2002, 5 (4), pp 93-99.

33.  Kang, H. N.; Kim, K. Y.; Kim, J. Y., Recovery and purification of indium from waste sputtering target by selective solvent extraction of Sn. Green Chemistry 2013, 15 (8), pp 2200-2207.

34.  Kang, H. N.; Lee, J. Y.; Kim, J. Y., Recovery of indium from etching waste by solvent extraction and electrolytic refining. Hydrometallurgy 2011, 110 (1-4), pp 120-127.

35.  Report on Critical Raw Materials for the EU - Report of the Ad hoc Working Group on defining critical raw materials; European Commission: 2014; p 41.

36.  Kim, H.; Gilmore, C. M.; Pique, A.; Horwitz, J. S.; Mattoussi, H.; Murata, H.; Kafafi, Z. H.; Chrisey, D. B., Electrical, optical, and structural properties of indium-tin-oxide thin films for organic light-emitting devices. Journal of Applied Physics 1999, 86 (11), pp 6451-6461.

37.  Li, Y. H.; Liu, Z. H.; Li, Q. H.; Liu, Z. Y.; Zeng, L., Recovery of indium from used indium-tin oxide (ITO) targets. Hydrometallurgy 2011, 105 (3-4), pp 207-212.

38.  Contreras, M. A. DOE Solar Energy Technologies Program Peer Review; U.S. Department of Energy - Energy Efficiency and Renewable Energy: Denver, Colorado, 2009.

39.  Chiechi, R. C.; Weiss, E. A.; Dickey, M. D.; Whitesides, G. M., Eutectic gallium-indium (EGaIn): A moldable liquid metal for electrical characterization of self-assembled monolayers. Angewandte Chemie-International Edition 2008, 47 (1), pp 142-144.

40.  Dickey, M. D.; Chiechi, R. C.; Larsen, R. J.; Weiss, E. A.; Weitz, D. A.; Whitesides, G. M., Eutectic gallium-indium (EGaIn): A liquid metal alloy for the formation of stable structures in microchannels at room temperature. Advanced Functional Materials 2008, 18 (7), pp 1097-1104.

41.  Wable, G. S.; Chu, Q. Y.; Damodaran, P.; Srihari, K., A systematic procedure for the selection of a lead-free solder paste in an electronics manufacturing environment. Soldering & Surface Mount Technology 2005, 17 (2), pp 32-39.

42.  Hsu, C. S.; Hsieh, H. Y.; Fang, J. S., Enhancement of oxidation resistance and electrical properties of indium-doped copper thin films. Journal of Electronic Materials 2008, 37 (6), pp 852-859.

43.  Tanaka, A.; Hirata, M.; Kiyohara, Y.; Nakano, M.; Omae, K.; Shiratani, M.; Koga, K., Review of pulmonary toxicity of indium compounds to animals and humans. Thin Solid Films 2010, 518 (11), pp 2934-2936.

44.  Hoet, P.; De Graef, E.; Swennen, B.; Seminck, T.; Yakoub, Y.; Deumer, G.; Haufroid, V.; Lison, D., Occupational exposure to indium: what does biomonitoring tell us? Toxicology Letters 2012, 213 (1), pp 122-128.

45.  Liu, H. H.; Chen, C. Y.; Chen, G. I.; Lee, L. H.; Chen, H. L., Relationship between indium exposure and oxidative damage in workers in indium tin oxide production plants. International Archives of Occupational and Environmental Health 2012, 85 (4), pp 447-453.

46.  Kogelnig, D.; Stojanovic, A.; Jirsa, F.; Korner, W.; Krachler, R.; Keppler, B. K., Transport and separation of iron(III) from nickel(II) with the ionic liquid trihexyl(tetradecyl)phosphonium chloride. Separation and Purification Technology 2010, 72 (1), pp 56-60.

47.  Ionic Liquids. http://www.organic-chemistry.org/topics/ionic-liquids.shtm (accessed December 17, 2014).

48.  Wellens, S.; Vander Hoogerstraete, T.; Moller, C.; Ben, T.; Luyten, J.; Binnemans, K., Dissolution of metal oxides in an acid-saturated ionic liquid solution and investigation of the back-extraction behaviour to the aqueous phase. Hydrometallurgy 2014, 144, pp 27-33.

49.  Wasserscheid, P.; Welton, T., Ionic Liquids in Synthesis. Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA: Germany, 2002; p 380.

50.  Wellens, S. Ionic Liquid Technology in Metal Refining: Dissolution of Metal Oxides and Separation by Solvent Extraction. PhD Thesis, KU Leuven - Faculty of Science, Heverlee, 2014.

51.  Seddon, K., Ionic liquids: designer solvents for green synthesis. Tce 2002,  (730), pp 33-35.

52.  Vu, P. D.; Boydston, A. J.; Bielawski, C. W., Ionic liquids via efficient, solvent-free anion metathesis. Green Chemistry 2007, 9 (11), pp 1158-1159.

53.  Fraser, K. J.; MacFarlane, D. R., Phosphonium-Based Ionic Liquids: An Overview. Australian Journal of Chemistry 2009, 62 (4), pp 309-321.

54.  Flieger, J.; Grushka, E. B.; A., C.-Z., Ionic Liquids as Solvents in Separation Processes. Austin Journal of Analytical and Pharmaceutical Chemistry 2014, 1 (2), pp 1009-1017.

55.  Bradaric, C. J.; Downard, A.; Kennedy, C.; Robertson, A. J.; Zhou, Y. H., Industrial preparation of phosphonium ionic liquids. Green Chemistry 2003, 5 (2), pp 143-152.

56.  Stojanovic, A.; Morgenbesser, C.; Kogelnig, D.; Krachler, R.; Keppler, B. K. Quaternary Ammonium and Phosphonium Ionic Liquids in Chemical and Environmental Engineering. http://cdn.intechopen.com/pdfs-wm/13936.pdf (accessed April 28, 2015).

57.  Wellens, S.; Thijs, B.; Binnemans, K., An environmentally friendlier approach to hydrometallurgy: highly selective separation of cobalt from nickel by solvent extraction with undiluted phosphonium ionic liquids. Green Chemistry 2012, 14 (6), pp 1657-1665.

58.  Vander Hoogerstraete, T.; Wellens, S.; Verachtert, K.; Binnemans, K., Removal of transition metals from rare earths by solvent extraction with an undiluted phosphonium ionic liquid: separations relevant to rare-earth magnet recycling. Green Chemistry 2013, 15 (4), pp 919-927.

59.  Cytec Phosphine Industries - Cyphos Ionic Liquids. https://http://www.cytec.com/sites/default/files/files/102328_-_Cytec_CyhposFeatures_Proof_V3.pdf (accessed April 28, 2015).

60.  Cytec Cyphos IL 101 - Product Data Sheet. http://www.rsc.org/suppdata/cp/b9/b920530f/b920530f-12.pdf (accessed April 28, 2015).

61.  Cui, J. R.; Zhang, L. F., Metallurgical recovery of metals from electronic waste: A review. Journal of Hazardous Materials 2008, 158 (2-3), pp 228-256.

62.  Wellens, S.; Goovaerts, R.; Moeller, C.; Luyten, J.; Thijs, B.; Binnemans, K., A continuous ionic liquid extraction process for the separation of cobalt from nickel. Green Chemistry 2013, 15 (11), pp 3160-3164.

63.  Rice, N. M.; Irving, H.; Leonard, M. A., Nomenclature for Liquid-Liquid Distribution (Solvent-Extraction) (IUPAC Recommendations 1993). Pure and Applied Chemistry 1993, 65 (11), pp 2373-2396.

64.  Onghena, B.; Binnemans, K., Recovery of Scandium(III) from Aqueous Solutions by Solvent Extraction with the Functionalized Ionic Liquid Betainium Bis(trifluoromethylsulfonyl)imide. Industrial & Engineering Chemistry Research 2015, 54 (6), pp 1887-1898.

65.  Dupont, D.; Binnemans, K., Rare-earth recycling using a functionalized ionic liquid for the selective dissolution and revalorization of Y2O3:Eu3+ from lamp phosphor waste. Green Chemistry 2015, 17 (2), pp 856-868.

66.  Vander Hoogerstraete, T.; Blanpain, B.; Van Gerven, T.; Binnemans, K., From NdFeB magnets towards the rare-earth oxides: a recycling process consuming only oxalic acid. RSC Advances 2014, 4 (109), pp 64099-64111.

67.  Huddleston, J. G.; Willauer, H. D.; Swatloski, R. P.; Visser, A. E.; Rogers, R. D., Room temperature ionic liquids as novel media for 'clean' liquid-liquid extraction. Chemical Communications 1998,  (16), pp 1765-1766.

68.  Wei, G. T.; Yang, Z. S.; Chen, C. J., Room temperature ionic liquid as a novel medium for liquid/liquid extraction of metal ions. Analytica Chimica Acta 2003, 488 (2), pp 183-192.

69.  Vander Hoogerstraete, T.; Binnemans, K., Highly efficient separation of rare earths from nickel and cobalt by solvent extraction with the ionic liquid trihexyl(tetradecyl) phosphonium nitrate: a process relevant to the recycling of rare earths from permanent magnets and nickel metal hydride batteries. Green Chemistry 2014, 16 (3), pp 1594-1606.

70.  Dai, S.; Ju, Y. H.; Barnes, C. E., Solvent extraction of strontium nitrate by a crown ether using room-temperature ionic liquids. Journal of the Chemical Society-Dalton Transactions 1999,  (8), pp 1201-1202.

71.  Dietz, M. L., Ionic liquids as extraction solvents: Where do we stand? Separation Science and Technology 2006, 41 (10), pp 2047-2063.

72.  Hofmeister, F., Zur Lehre der Wirkung der Salze. Archiv fur Experimentelle Pathologie und Pharmakologie 1888, 24, pp 247-260.

73.  Dupont, D.; Depuydt, D.; Binnemans, K., An overview of the effects of salts on biphasic ionic liquid/water extraction systems: anion exchange, mutual solubility and thermomorphic properties. 2015, p 15. (DOI: 10.1021/acs.jpcb.5b02980).

74.  Kunz, W.; Henle, J.; Ninham, B. W., 'Zur Lehre von der Wirkung der Salze' (about the science of the effect of salts): Franz Hofmeister's historical papers. Current Opinion in Colloid & Interface Science 2004, 9 (1-2), pp 19-37.

75.  Sato, T.; Sato, K., Liquid-Liquid-Extracion of Indium (III) from Aqueous Acid-Solutions by Acid Organophosphorus Compounds. Hydrometallurgy 1992, 30 (1-3), pp 367-383.

76.  Wood, S. A.; Samson, I. M., The aqueous geochemistry of gallium, germanium, indium and scandium. Ore Geology Reviews 2006, 28 (1), pp 57-102.

77.  Woodward, L. A.; Taylor, M. J., Raman affect and solvent extraction. Part 2. Spectra of the tetrachloroindate and tetrachloroferrate ions. Journal of the Chemical Society 1960, pp 4473-4477.

78.  Jarv, T.; Bulmer, J. T.; Irish, D. E., Investigation of digitized Raman band profiles of aqueous indium(III) chloride solutions. Journal of Physical Chemistry 1977, 81 (7), pp 649-656.

79.  Estager, J.; Oliferenko, A. A.; Seddon, K. R.; Swadzba-Kwasny, M., Chlorometallate(III) ionic liquids as Lewis acidic catalysts - a quantitative study of acceptor properties. Dalton Transactions 2010, 39 (47), pp 11375-11382.

80.  Hardacre, C.; Murphy, R. W.; Seddon, K. R.; Srinivasan, G.; Swadzba-Kwasny, M., Speciation of Chlorometallate Ionic Liquids Based on Gallium(III) and Indium(III). Australian Journal of Chemistry 2010, 63 (5), pp 845-848.

81.  Apperley, D. C.; Hardacre, C.; Licence, P.; Murphy, R. W.; Plechkova, N. V.; Seddon, K. R.; Srinivasan, G.; Swadzba-Kwasny, M.; Villar-Garcia, I. J., Speciation of chloroindate(III) ionic liquids. Dalton Transactions 2010, 39 (37), pp 8679-8687.

82.  Beauchaine, M. Review of TXRF Applications for Trace Elemental Analysis. http://chemistry.fas.nyu.edu/docs/IO/26588/Mike_Beauchaine_TXRF.pdf (accessed April 19, 2015).

83.  Hagen, S. S2 PICOFOX - Total Reflection X-ray Fluorescence Spectroscopy - Working Principles; Bruker Nano GmbH: Berlin, p 4.

84.  Wobrauschek, P., Total reflection x-ray fluorescence analysis - a review. X-Ray Spectrometry 2007, 36 (5), pp 289-300.

85.  Knochel, A., TXRF, PIXE, SYXRF - Principles, critical comparison and applications. Fresenius Journal of Analytical Chemistry 1990, 337 (6), pp 614-621.

86.  Brookfield Engineering Companies, I. More solutions to sticky problems - A guide to getting more from your Brookfield Viscometer and Rheometer. http://www.viscometers.org/PDF/Downloads/More Solutions.pdf (accessed April 19, 2015).

87.  Hamilton Laboratory Electrodes. http://www.falcinstruments.it/modules/tmslider2/slides/Falc_instruments_Hamilton_Laboratory_Electrodes_Catalog.pdf (accessed April 22, 2015).

88.  Fischer, W.; Beil, S.; Krenn, K. D., Karl-Fischer Mechanism and Bunsen Reacton. Analytica Chimica Acta 1992, 257 (1), pp 165-171.

89.  Sigma-Aldrich - Basic Principles of Karl Fischer Titration. http://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/articles/analytical/basic-principles-of-karl-fischer-titration.html (accessed April 22, 2015).

90.  Verhoef, J. C.; Barendrecht, E., Mechanism and Reaction-rate of Karl-Fischer Titration Reaction 1. Potentiometric Measurements. Journal of Electroanalytical Chemistry 1976, 71 (3), pp 305-315.

91.  Good, M. L.; Holland, F. F., Anomolous solvent effects in the extraction of Co(II) from aqueous chloride solutions by long chain alkyl amines. Journal of Inorganic & Nuclear Chemistry 1962, 24 (DEC), pp 1683-1685.

92.  Good, M. L.; Holland, F. F., Extraction of In(III) and Ga(III) from aqueous chloride media by long chain alkyl amines and quaternary salts. Journal of Inorganic & Nuclear Chemistry 1964, 26 (2), pp 321-327.

93.  Peters, R. W., Chelant extraction of heavy metals from contaminated soils. Journal of Hazardous Materials 1999, 66 (1-2), pp 151-210.

94.  Sun, B.; Zhao, F. J.; Lombi, E.; McGrath, S. P., Leaching of heavy metals from contaminated soils using EDTA. Environmental Pollution 2001, 113 (2), pp 111-120.

95.  Tandy, S.; Bossart, K.; Mueller, R.; Ritschel, J.; Hauser, L.; Schulin, R.; Nowack, B., Extraction of heavy metals from soils using biodegradable chelating agents. Environmental Science & Technology 2004, 38 (3), pp 937-944.

96.  Chen, M.; Reid, R. S., Solution speciation in the aqueous Na(I)-EDTA and K(I)-EDTA systems. Canadian Journal of Chemistry-Revue Canadienne De Chimie 1993, 71 (6), pp 763-768.

97.  Nowack, B., Environmental chemistry of aminopolycarboxylate chelating agents. Environmental Science & Technology 2002, 36 (19), pp 4009-4016.

98.  Ishizaki, T.; Saito, N.; Fuwa, A., The effect of citric acid and EDTA addition on Cu-In alloy electrochemical deposition. Materials Transactions Jim 1999, 40 (9), pp 867-870.

99.  Aveyard, R.; Binks, B. P.; Clint, J. H., Emulsions stabilised solely by colloidal particles. Advances in Colloid and Interface Science 2003, 100, pp 503-546.

100.     Petrosyants, S. P.; Ilyukhin, A. B., Indium(III) Coordination Compounds. Russian Journal of Inorganic Chemistry 2011, 56 (13), pp 2047-2069.

101.     Papaiconomou, N.; Billard, I.; Chainet, E., Extraction of iridium(IV) from aqueous solutions using hydrophilic/hydrophobic ionic liquids. Rsc Advances 2014, 4 (89), pp 48260-48266.

102.     Code of Practice for Safety in the Lab - Departement of Chemistry KULeuven. http://chem.kuleuven.be/en/hse/procedures/liab1.htm (accessed April 22, 2015).

Universiteit of Hogeschool
Master of Science: Chemie
Publicatiejaar
2015
Kernwoorden
Share this on: