Parental separation and schooling outcomes of their children: Empirical evidence from Flemish data

Greet Van der Straeten
Persbericht

Parental separation and schooling outcomes of their children: Empirical evidence from Flemish data

Er is reeds heel wat onderzoek gedaan naar de impact van een ouderlijke echtscheiding op de schoolresultaten van kinderen. Enerzijds is het merendeel van die studies niet-Vlaams, en anderzijds worden vaker niet-gesofisticeerde onderzoeksmethodes gebruikt. In deze masterproef wordt er Vlaamse data afkomstig van de SONAR-databank gebruikt om het effect van scheiding te bepalen op de schoolresultaten van kinderen gebruik makend van de zogenaamde fixed effects-methode.

In deze thesis wordt er in de literatuur op zoek gegaan naar de redenen waarom een echtscheiding de schoolresultaten zou beïnvloeden. Nadien worden de voornaamste resultaten en onderzoeksmethodes besproken, en worden hypotheses geformuleerd omtrent hoe bepaalde factoren het effect van echtscheiding op de schoolresultaten beïnvloeden. Deze factoren betreffen de leeftijd en het geslacht van het kind, de evolutie over de tijd en het opleidingsniveau van de ouders.

Uit de verschillende opgebouwde specificaties blijkt de fixed effects-methode telkens de voorkeur te hebben. Deze methode houdt rekening met niet-waarneembare, tijdsinvariante factoren, die in andere modellen vaak tot vertekening leiden. Als gevolg vormt de endogeniteit, veroorzaakt door factoren die zowel de echtscheiding als de schoolresultaten beïnvloeden, afkomstig van deze tijdsinvariante factoren geen probleem meer.

De gevonden resultaten tonen dat de leeftijd van het kind met gescheiden ouders geen significante invloed uitoefent op het al dan niet behalen van een A-attest. Echter, het feit dat onze data gelimiteerd is tot kinderen in secundair onderwijs speelt mogelijks een rol, en dit kan onderwerp vormen voor verdere studies. Verder werd er opgemerkt dat de kans op het behalen van een A-attest vermindert over de jaren heen: per jaar dat het kind ouder wordt, verlaagt de kans om over te gaan naar het volgende jaar ongeveer met 2 procentpunt.

Ook het geslacht van kinderen met gescheiden ouders bleek de kans op het behalen van een A-attest niet te beïnvloeden. Ondanks dat de coëfficiënt niet significant was, had het een negatief teken, wat impliceert dat echtscheiding een grotere negatieve invloed speelt op de schoolresultaten bij meisjes. Zonder rekening te houden met echtscheiding werd gevonden dat meisjes meer kans hebben om een A-attest te behalen, en dat deze kans ongeveer met één procentpunt per jaar toeneemt.

Verder is het mogelijk de hypothese over de evolutie in de tijd bevestigen: schoolresultaten blijken inderdaad negatief beïnvloed te zijn des te dichter bij het moment van ouderlijke echtscheiding. Zo wordt geschat dat kinderen ongeveer negen procentpunt minder kans hebben om over te gaan naar het volgende jaar in het jaar waarin de ouders scheiden. In de drie jaar voor en na de scheiding zou deze kans niet meer negatief beïnvloed worden door de scheiding. Daaruit kan afgeleid worden dat de oorzaak van niet-slagen op lange termijn niet kan toegeschreven worden aan de ouderlijke echtscheiding. Dit impliceert echter niet dat er indirect geen lange termijn effecten zijn: vanuit een economisch perspectief betekent dit onder andere dat er een grotere kans is om later dan gewoonlijk op de arbeidsmarkt te komen, en dat bepaalde kosten gemaakt worden die anders niet zouden gebeuren, bijvoorbeeld dat leerkrachten twee jaar op rij lesgeven aan dezelfde persoon etc.

Een vierde hypothese die onderzocht werd was of het opleidingsniveau van de ouders een effect heeft op het al dan niet slagen van kinderen met gescheiden ouders. Er werden echter geen significante bewijzen gevonden dat opleidingsniveau een verklaring zou bieden voor eventueel minderen schoolresultaten. 

Een beperking van dit onderzoek is dat niet alle factoren die besproken werden in de literatuurstudie konden onderzocht worden, omdat de nodige data niet beschikbaar was. Er werd immers gebruikt gemaakt van een bestaande databank die niet als initieel doel had om het effect van echtscheiding op schoolresultaten te bestuderen. Hierdoor kon het effect van onder meer gezinsinkomen en ouderlijke ruzie niet opgenomen worden als verklarende factoren. Een andere beperking was dat de data gelimiteerd is tot kinderen in het middelbaar onderwijs. Resultaten kunnen dus zeker niet veralgemeend worden naar andere leeftijdsgroepen. Belangrijk is ook dat de afhankelijke variabele in deze masterproef enkel meet of het kind een A-attest behaalde of niet. Langetermijneffecten op maatstaven als scores en afzakken mogen bijgevolg niet uitgesloten worden.

 

Bibliografie

REFERENCES

Aassve, A., Betti, G., Mazzuco, S., & Mencarini, L. (2007). Marital disruption and economic well‐being: a comparative analysis. Journal of the Royal Statistical Society: Series A (Statistics in Society), 170 (3), 781-799.

Abd-El-Fattah, S. M. (2006). Effects of family background and parental involvement on Egyptian adolescents' academic achievement and school disengagement: A structural equation modeling analysis. Social Psychology of Education, 9 (2), 139-157.

Albertini, M., & Dronkers, J. (2009). Effects of divorce on children's educational attainment in a Mediterranean and Catholic society: Evidence from Italy. European societies, 11(1), 137-159.

Allison, P. D. (2005). Fixed effects regression methods for longitudinal data using SAS. Cary, NC: SAS Institute, Inc.

Allison, P. D., & Furstenberg, F. F. (1989). How marital dissolution affects children: Variations by age and sex. Developmental Psychology, 25 (4), 540.

Amato, P. R. (1993). Children's adjustment to divorce: Theories, hypotheses, and empirical support. Journal of Marriage and the Family, 23-38.

Amato, P. R. (1994). Life-span adjustment of children to their parents' divorce. The future of children, 143-164.

Amato, P. R. (2001). Children of divorce in the 1990s: an update of the Amato and Keith (1991) meta-analysis. Journal of family psychology, 15 (3), 355.

Amato, P. R., & Anthony, C. J. (2014). Estimating the effects of parental divorce and death with fixed effects models. Journal of Marriage and Family,76 (2), 370-386.

Amato, P. R., & Keith, B. (1991). Parental divorce and the well-being of children: a meta-analysis. Psychological bulletin, 110 (1), 26.

Amato, P. R., Loomis, L. S., & Booth, A. (1995). Parental divorce, marital conflict, and offspring well-being during early adulthood. Social Forces, 73 (3), 895-915.

Anderson G, K. (2003). Family structure, parental investment, and educational outcomes among Black South Africans. Population Studies Centre Research Report, n° 03-538.

Anthony, C. J., DiPerna, J. C., & Amato, P. R. (2014). Divorce, approaches to learning, and children's academic achievement: A longitudinal analysis of mediated and moderated effects. Journal of School Psychology. 52 (3), 249-261.

Astone, N. M., & McLanahan, S. S. (1991). Family structure, parental practices and high school completion. American sociological review, 309-320.

atistics_belgium/dissemination/statbel/in_the_spotlight_archives/in_the_spotlight_2011/20110519_two_in_three_marriages_in_Belgium_end_in_divorce.jsp>

Aughinbaugh, A., Pierret, C. R., & Rothstein, D. S. (2005). The impact of family structure transitions on youth achievement: Evidence from the children of the NLSY79. Demography, 42 (3), 447-468.

Bastaits, K., Mortelmans, D., & Van Peer, C. (2013). De opvoeding door gescheiden ouders en het welbevinden van het kind: wat is van tel?. Relaties en nieuwe gezinnen, 3 (10).

Beckers, L., Van de Perre, K., Gallasz, P. (2013, December 3rd). Bijna een op de vijf Vlaamse kinderen heeft gescheiden ouders. De Morgen. Retrieved from <http://www.demorgen.be/ binnenland/bijna-een-op-de-vijf-vlaamse-kinderen-heeft-gescheiden-ouders-a1751316/>

Bernardi, F. and Radl, J. (2014). The long-term consequences of parental divorce for children’s educational attainment. Demographic Research, 30, 1653-1680.

Bhrolcháin, M. N., Chappell, R., Diamond, I., & Jameson, C. (2000). Parental divorce and outcomes for children: evidence and interpretation. European Sociological Review, 16 (1), 67-91.

Biblarz, T. J., & Raftery, A. E. (1999). Family Structure, Educational Attainment, and Socioeconomic Success: Rethinking the" Pathology of Matriarchy". American Journal of Sociology, 105 (2), 321-365.

Billingham, M. (2007) Sociological Perspectives. In Stretch, B. and Whitehouse, M. (Eds.), Health and Social Care Book 1 (1). Oxford: Heinemann.

Björklund, A., & Sundström, M. (2006). Parental separation and children's educational attainment: A siblings analysis on Swedish register data. Economica, 73 (292), 605-624.

Borgers, N., Dronkers, J., & Van Praag, B. M. (1996). The effects of different forms of two-and single-parent families on the well-being of their children in Dutch secondary education. Social Psychology of Education, 1 (2), 147-169.

Breivik, K., & Olweus, D. (2006). Children of divorce in a Scandinavian welfare state: Are they less affected than US children? Scandinavian Journal of Psychology, 47 (1), 61-74.

Camara, K. A., & Resnick, G. (1989) Psychological androgyny and personality adjustment in college and psychiatric populations. Sex Roles, 8 (8), 835-851.

Case, A., Lin, I. F., & McLanahan, S. (2001). Educational attainment of siblings in stepfamilies. Evolution and human behavior, 22 (4), 269-289.

Chase‐Lansdale, P. L., Cherlin, A. J., & Kiernan, K. E. (1995). The long‐term effects of parental divorce on the mental health of young adults: a developmental perspective. Child development, 66 (6), 1614-1634.

Cherlin, A. J., Furstenberg, F. F., Chase-Lansdale, L., Kiernan, K. E., Robins, P. K., Morrison, D. R., & Teitler, J. O. (1991). Longitudinal studies of effects of divorce on children in Great Britain and the United States. Science, 252 (5011), 1386-1389.

Clinton, H. R. (1996). It takes a village. New York: Simon & Schuster, 39-40.

Coleman, J. S. (1988). Social capital in the creation of human capital. American journal of sociology, S95-S120.

David, H., Demo, D. H., & Acock, A. C. (1996). Family structure, family process, and adolescent well-being. Journal of Research on Adolescence, 6, 457-488.

Demo, D. H., & Acock, A. C. (1988). The impact of divorce on children. Journal of Marriage and the Family, 619-648.

Demuth, S., & Brown, S. L. (2004). Family structure, family processes, and adolescent delinquency: The significance of parental absence versus parental gender. Journal of research in crime and delinquency, 41 (1), 58-81.

Directorate General Statistics and Economic Information. (2011, May 19th). Two in three marriages in Belgium end in divorce. Retrieved from <http://statbel.fgov.be/en/statistics/organisation/st

Dornbusch, S. M., Carlsmith, J. M., Bushwall, S. J., Ritter, P. L., Leiderman, H., Hastorf, A. H., & Gross, R. T. (1985). Single parents, extended households, and the control of adolescents. Child development, 326-341.

Downey, D. B. (1994). The school performance of children from single-mother and single-father families: Economic or interpersonal deprivation?. Journal of Family issues, 15 (1), 129-147.

Dronkers, J. 2011. Scheiden zou niet zo normaal moeten zijn. Socialisme & Democratie 68 (11 & 12), 120-131.

Ermisch, J. F., & Francesconi, M. (2001). Family structure and children's achievements. Journal of Population Economics, 14 (2), 249-270.

Evans, M. D. R., Kelley, J., & Wanner, R. A. (2009). Consequences of Divorce for Childhood Education: Australia, Canada, and the USA, 1940–1990. Comparative Sociology, 8 (1), 105-146.

Francesconi, M., Jenkins, S. P., & Siedler, T. (2010). Childhood family structure and schooling outcomes: evidence for Germany. Journal of Population Economics, 23 (3), 1073-1103.

Frisco, M. L., Muller, C., & Frank, K. (2007). Parents’ union dissolution and adolescents’ school performance: Comparing methodological approaches .Journal of Marriage and Family, 69 (3), 721-741.

Garasky, S. (1995). The effects of family structure on educational attainment. American Journal of Economics and Sociology, 54 (1), 89-105.

Geluykens, K., & Van Damme, J. (2003). Een verklaring van de in het secundair onderwijs bereikte eindpositie vanuit de gezinscontext, met bijzondere aandacht voor de eventuele rol van een echtscheiding van de ouders. Leuven: Steunpunt beleidsrelevant onderzoek.

Ghysels, J., & Van Vlasselaer, E. (2008). Child well-being in Flanders: a multidimensional account. Social indicators research, 89 (2), 283-304.

Ginther, D. K., & Pollak, R. A. (2003). Does family structure affect children's educational outcomes?. Demography, 41, 671-96.

Ginther, D. K., & Pollak, R. A. (2004). Family structure and children’s educational outcomes: Blended families, stylized facts, and descriptive regressions. Demography, 41(4), 671-696.

Glick, P. C., & Norton, A. J. (1971). Frequency, duration, and probability of marriage and divorce. Journal of Marriage and the Family, 307-317.

Guidubaldi, J., Cleminshaw, H. IL, Perry, J. D., & Mcloughlin, C. S. (1983). The impact of parental divorce on children: Report of the nationwide NASP study. School Psychology Review, 12, 300-323.

Ham, B. D. (2004). The effects of divorce and remarriage on the academic achievement of high school seniors. Journal of Divorce & Remarriage, 42 (1-2), 159-178.

Hao, L., & Xie, G. (2002). The complexity and endogeneity of family structure in explaining children's misbehavior. Social Science Research, 31 (1), 1-28.

Hatos, A., & Bălțătescu, S. (2013). Family Structure and School Results: Multivariate Analysis of Answers of Teenage Students in a Romanian City. Child Indicators Research, 6 (2), 281-295.

Hausman, J. A., & Taylor, W. E. (1981). Panel data and unobservable individual effects. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 1377-1398.

Havermans, N., Botterman, S., & Matthijs, K. (2014). Family resources as mediators in the relation between divorce and children's school engagement. The Social Science Journal, 51 (4), 564-579.

Havermans, N., Vanassche, S., & Matthijs, K. (2013). De invloed van ouderlijke echtscheiding op schoolloopbanen. Relaties en Nieuwe Gezinnen,3 (12), 1-25.

Heard, H. E. (2007). The Family Structure Trajectory and Adolescent School Performance Differential Effects by Race and Ethnicity. Journal of Family Issues, 28 (3), 319-354.

Heiss, J. (1996). Effects of African American family structure on school attitudes and performance. Social Problems, 246-267.

Herzog, E., & Sudia, C. E. (1971). Boys in fatherless families. Washington DC: US Department of Health, Education, and Welfare, Office of Child Development, Children's Bureau.

Hetherington, E. M. (1979). Divorce: a child's perspective. American psychologist, 34 (10), 851.

Hetherington, E. M., Bridges, M., & Insabella, G. M. (1998). What matters? What does not? Five perspectives on the association between marital transitions and children's adjustment. American Psychologist, 53 (2), 167.

Hetherington, E., Cox, M., & Cox, R. (1985). Long-term effects of divorce and remarriage on the adjustment of children. Journal of the American Academy of Child Psychiatry, 24 (5), 518-530.

Hodges, W. F., Tierney, C. W., & Buchsbaum, H. K. (1984). The cumulative effect of stress on preschool children of divorced and intact families. Journal of Marriage and the Family, 46, 611-619.

Huang, J., Guo, B., Kim, Y., & Sherraden, M. (2010). Parental income, assets, borrowing constraints and children's post-secondary education. Children and Youth Services Review, 32 (4), 585-594.

Huurre, T., Junkkari, H., & Aro, H. (2006). Long–term Psychosocial effects of parental divorce. European archives of psychiatry and clinical neuroscience, 256 (4), 256-263.

Jansen, K., Amelinckx, V., Cocquyt, E., & Colpin, H. (2001). Nieuwe gezinsvormen en onderwijsparticipatie in Vlaanderen: onderzoeksproject. Leuven: KUL. Leuvens onderzoeksinstituut voor de gezinsopvoeding en opvoedingsproblemen.

Jeynes, W. (2000). A longitudinal analysis on the effects of remarriage following divorce on the academic achievement of adolescents. Journal of Divorce & Remarriage, 33 (1-2), 131-148.

Jeynes, W. H. (1998). Does divorce or remarriage have the greater negative impact on the academic achievement of children?. Journal of Divorce & Remarriage, 29 (1-2), 79-101.

Jeynes, W. H. (1999). The effects of children of divorce living with neither parent on the academic achievement of those children. Journal of Divorce & Remarriage, 30 (3-4), 103-120.

Jeynes, W. H. (2002). Examining the effects of parental absence on the academic achievement of adolescents: the challenge of controlling for family income. Journal of family and Economic Issues, 23 (2), 189-210.

Jeynes, W. H. (2006). The impact of parental remarriage on children: A meta-analysis. Marriage & Family Review, 40 (4), 75-102.

Jonsson, J. O., & Gähler, M. (1997). Family dissolution, family reconstitution, and children’s educational careers: Recent evidence for Sweden. Demography, 34 (2), 277-293.

Kalil, A., Mogstad, M., Rege, M., & Votruba, M. (2011). Divorced fathers’ proximity and children’s long-run outcomes: evidence from Norwegian registry data. Demography, 48 (3), 1005-1027.

Kalmijn, M. (2010). Racial differences in the effects of parental divorce and separation on children: Generalizing the evidence to a European case. Social Science Research, 39 (5), 845-856.

Kelly, J. B., & Emery, R. E. (2003). Children's adjustment following divorce: Risk and resilience perspectives. Family Relations, 52 (4), 352-362.

Langenkamp, A. G. (2009). Following different pathways: Social integration, achievement, and the transition to high school. American Journal of Education, 116 (1), 69–97.

Lansford, J. E. (2009). Parental divorce and children's adjustment. Perspectives on Psychological Science, 4 (2), 140-152.

Lont, A., & Dronkers, J. (2002). Veranderingen gedurende de periode 1984 tot 1999 in de samenhang tussen het welzijn van middelbare scholieren en de echtscheiding van hun ouders. Paper for the sixth social science conference.

Mandemakers, J. J., & Kalmijn, M. (2014). Do mother’s and father’s education condition the impact of parental divorce on child well-being?. Social science research, 44, 187-199.

Manski, C. F., Sandefur G. D., Mclanahan S., & Powers, D. (1992). Alternative Estimates of the Effect of Family Structure During Adolescence on High School Graduation. Journal of the American Statistical Association, 87 (417), 25-37.

Martin, M. A. (2012). Family structure and the intergenerational transmission of educational advantage. Social science research, 41 (1), 33-47.

McLanahan, S. (1985). Family structure and the reproduction of poverty. American journal of Sociology, 873-901.

Melhuish, E. C., Phan, M. B., Sylva, K., Sammons, P., Siraj‐Blatchford, I., & Taggart, B. (2008). Effects of the home learning environment and preschool center experience upon literacy and numeracy development in early primary school. Journal of Social Issues, 64 (1), 95-114.

Mortelmans, D., Pasteels, I., Bracke, P., Matthijs, K., Van Bavel, J., & Van Peer, C. (2011). Scheiding in Vlaanderen. Leuven: Acco.

Musick, K., & Meier, A. (2010). Are both parents always better than one? Parental conflict and young adult well-being. Social Science Research, 39 (5), 814-830.

Ochsen, C. (2008). Parental labor market success and children's education attainment. Thünen-series of applied economic theory, 95.

Olszowy, H. (2012). The Effects of Income, Gender, Parental Involvement on the Education of Children with Single-Parent and Step-Parent Families. University of New Hampshire’s Undergraduate Sociology Journal, 60-69.

Painter, G. & Levine, D. I. (2000). Family Structure and Youths’ Outcomes: Which Correlations Are Causal?. Journal of Human Resources, 35 (3): 524-549.

Perdue, N. H., Manzeske, D. P., & Estell, D. B. (2009). Early predictors of school engagement: Exploring the role of peer relationships. Psychology in the Schools, 46 (10), 1084-1097.

Peterson, J. & Zill, N. (1986) Marital disruption, parent/child relationships and behavior problems in children. Journal of Marriage and the Family, 48 (2), 295-307.

Peterson, R. R. (1996). A re-evaluation of the economic consequences of divorce. American Sociological Review, 528-536.

Piketty, T. (2003). The impact of divorce on school performance: Evidence from France, 1968-2002. CEPR Discussion Paper 4146, London: Centre for Economic Policy Research.

Pong, S. L. (1997). Family structure, school context, and eighth-grade math and reading achievement. Journal of Marriage and the Family, 59, 734–746.

Pong, S. L. (1998). The school compositional effect of single parenthood on tenth-grade achievement. Sociology of Education, 71, 24–43.

Pong, S. L., Dronkers, J., & Hampden‐Thompson, G. (2003). Family policies and children's school achievement in single‐versus two‐parent families. Journal of Marriage and Family, 65 (3), 681-699.

Potter, D. (2010). Psychosocial Well‐Being and the Relationship Between Divorce and Children's Academic Achievement. Journal of Marriage and Family, 72 (4), 933-946.

Raley, R. K., Frisco, M. L., & Wildsmith, E. (2005). Maternal cohabitation and educational success. Sociology of Education78(2), 144-164.

Rollins, B. C, & Thomas, D. L. (1979). Parental support, power, and control techniques in the socialization of children. In W R. Burr, R. Hill, F. I. Nye, & I. L. Reiss (Eds.), Contemporary theories about the family (317-364). New York: Free Press.

Sandefur, G. D., & Wells, T. (1999). Does family structure really influence educational attainment?. Social Science Research, 28 (4), 331-357.

Sandefur, G. D., McLanahan, S., & Wojtkiewicz, R. A. (1992). The effects of parental marital status during adolescence on high school graduation. Social Forces, 71 (1), 103-121.

Sanz‐de‐Galdeano, A., & Vuri, D. (2007). Parental Divorce and Students’ Performance: Evidence from Longitudinal Data. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 69 (3), 321-338.

Shriner, M., Mullis, R. L., & Shriner, B. M. (2010). Variations in family structure and school-age children's academic achievement: A social and resource capital perspective. Marriage & Family Review, 46 (6-7), 445-467.

Smith, T. E. (1997). Differences between Black and White students in the effect of parental separation on school grades. Journal of Divorce & Remarriage, 27 (1-2), 25-42.

Song, C., Benin, M., & Glick, J. (2012). Dropping out of high school: The effects of family structure and family transitions. Journal of Divorce & Remarriage, 53 (1), 18-33.

Steele, F., Sigle-Rushton, W., & Kravdal, Ø. (2009). Consequences of family disruption on children’s educational outcomes in Norway. Demography, 46 (3), 553-574.

Stevens, A. H., & Schaller, J. (2011). Short-run effects of parental job loss on children's academic achievement. Economics of Education Review, 30 (2), 289-299.

Størksen, I., Røysamb, E., Moum, T., & Tambs, K. (2005). Adolescents with a childhood experience of parental divorce: a longitudinal study of mental health and adjustment. Journal of Adolescence, 28 (6), 725-739.

Strohschein, L. (2007). Challenging the Presumption of Diminished Capacity to Parent: Does Divorce Really Change Parenting Practices?. Family Relations, 56 (4), 358-368.

Sun, Y., & Li, Y. (2001). Marital Disruption, Parental Investment, and Children's Academic Achievement A Prospective Analysis. Journal of Family Issues, 22 (1), 27-62.

Sun, Y., & Li, Y. (2002). Children's Well‐Being during Parents' Marital Disruption Process: A Pooled Time‐Series Analysis. Journal of Marriage and Family, 64 (2), 472-488.

Sun, Y., & Li, Y. (2007). Racial and ethnic differences in experiencing parents’ marital disruption during late adolescence. Journal of Marriage and Family, 69 (3), 742-762.

Sun, Y., & Li, Y. (2009). Parental divorce, sibship size, family resources, and children’s academic performance. Social science research, 38 (3), 622-634.

Sun, Y., & Li, Y. (2011). Effects of family structure type and stability on children's academic performance trajectories. Journal of Marriage and Family, 73 (3), 541-556.

Tillman, K. H. (2008). “Non-traditional” siblings and the academic outcomes of adolescents. Social Science Research, 37 (1), 88-108

Umberson, D., & Williams, C.L. (1993). Divorced fathers: Parental role strain and psychological distress. Journal of Family Issues, 14, 378-400.

Van der Lippe, T., & Van Dijk, L. (2002). Comparative research on women's employment. Annual review of sociology, 221-241.

Van Houtte, M., & Jacobs, A. (2004). Consequences of the sex of the custodial parent on three indicators of adolescents? Well-being: evidence from Belgian data. Journal of Divorce & Remarriage, 41 (3-4), 143-163.

Van Peer, C. (2007). De impact van een (echt) scheiding op kinderen en ex-partners. Studiedienst van de Vlaamse Regering, Brussel.

Verbeek, M. (2004): A Guide to Modern Econometrics. West Sussex: John Wiley & Sons Ltd.

Wadsby, M., & Svedin, C. G. (1997). Academic achievement in children of divorce. Journal of school Psychology, 34 (4), 325-336.

Wallerstein, J. S. (1991). The long-term effects of divorce on children: A review. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry,30 (3), 349-360.

Wansbeek, T. (2012). On the remarkable success of the Arellano-Bond estimator.

Wunsch, G., Russo, F., & Mouchart, M. (2010). Do we necessarily need longitudinal data to infer causal relations?. Bulletin de Méthodologie Sociologique, 106 (1), 5-18.

Zill, N., Morrison, D. R., & Coiro, M. J. (1993). Long-term effects of parental divorce on parent-child relationships, adjustment, and achievement in young adulthood. Journal of Family Psychology, 7 (1), 91.

Universiteit of Hogeschool
Master Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur - Operationeel Management
Publicatiejaar
2015
Kernwoorden
Share this on: