Op de barricade voor de seksuele emancipatie. Het engagement van professoren en studenten van de Gentse universiteit vanaf 1969

Anke Stefens
Persbericht

Op de barricade voor de seksuele emancipatie. Het engagement van professoren en studenten van de Gentse universiteit vanaf 1969

UGent op de barricade voor de seksuele emancipatie:

Maart 1969. Honderden studenten trekken naar het rectoraat, nadat de rector van de RUG de vertoning van pornografische dia’s tijdens een debat over pornografie en erotiek heeft verboden. De start van een mythische studentenrevolte. Volgens historici als professor Louis Vos  een triviaal gegeven, een druppel op een hete plaat door een aantal heethoofden die koste wat het kost hun eigen mei ’68 willen creëren. Elke reden is goed om op de barricade te gaan staan. Maar er is meer aan de hand. In haar masterproef aan de universiteit Gent beschrijft Anke Stefens beschrijft de lange traditie van kruisvaders van de RUG, die al in de jaren ’50 op de barricade gaan staan  om de seksuele emancipatie in Vlaanderen in het leven te roepen.  

Het kan niet anders of de aanwezigheid van figuren als Jaap Kruithof, Jos Van Ussel en Michel Thiery  noopt de studenten om ook voor hun eigen seksuele emancipatie te vechten. In de jaren na de maartbeweging werken studenten en academische personeel hun queeste verder uit. Het rectoraat probeerde de vraag naar seksuele ontplooiing een hoofd te bieden door middel van eigen initiatieven; van gemengde homes tot studentenartsen en condoomautomaten in de faculteiten. Er ontwikkelt zich een conflictmodel, waarbij de RUG-studenten en personeelsleden in dialoog gaan met het rectoraat en de raden van bestuur. Ook zijn er thema’s zoals homoseksualiteit en abortus waarbij men blijft steken in de conflictsituatie en slechts clandestiene oplossingen durft te bieden.  

Aan de hand van een aantal thema’s en gebeurtenissen loodst Stefens haar lezers naar een aantal ijkpunten van de seksuele emancipatie binnen de Gentse universiteit, zoals de oprichting van de studentenartsen, de verschillende studentenorganisaties, de aids-week, de voostelling snoepjes rond pedoseksualiteit etc. De ogen zijn daarbij constant gericht op de dynamiek tussen voor- en tegenstanders en trachten de klassieke tweedeling van progressieven versus conservatieven te overstijgen.

De centrale vragen zijn: Op welke manier droeg de Rijksuniversiteit Gent bij tot de bespreekbaarheid van seksualiteit? Of hoe ontwikkelde de seksuele revolutie zich aan de universiteit van Gent? De focus ligt daarbij op organisaties en acties aan de universiteit van Gent van studenten en/of gewoon 'en' academisch personeel en hun maatschappelijke verbinding. Ze nemen samen deel aan betogingen, zetten samen tal van acties op poten en verrijken het debat elk op hun kleurrijke manier, Jaap Kruithof met zijn geschriften rond abortus en de studenten met hun talloze pamfletten. Ook de onzichtbare bijdrage van de professoren gaat niet ongemerkt voorbij: hun oproep tot het gebruik van het condoom, het brengen van studenten naar abortusklinieken, het oprichten van gespreksfora en tijdschriften en dergelijke meer. Figuren als Jaap Kruithof en Bob Carlier speelden aldus een ongeziene rol in de seksuele emancipatie van de Universiteit Gent. 

Bibliografie

Bibliografie:Literatuur:Abbeloos (J.F.). Een huis voor de zuil of voor de Jeugd? Analyse van de zuilgebonden coördinatie en legitimatie van de jeugdhuiswerking binnen de Belgische verzorgingsstaat voor de periode 1958-1973. (Onuitgegeven licentiaatsverhandeling in de Geschiedenis, Promotor Prof. Dr. Deneckere G.) Gent, UGent Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, academiejaar 2002-2003, 366p.Barnes (S.), Samuel (H.), Allerbeck (K.) en Kaase (M.). Political action: mass participation in five western democracies . Sage, Beverly Hilss, 1979, 607p.Cantillon (D.). "Psychiatrische moord op homoseksuele puber” IN: de Rooie Vlinderkrant. S.l., 10(maart1979), 1979.De Gendt (M.). 40 schampers in woord en beeld. Gent, Archief RUG, 2002, 97p.Deneckere (G.), De Paepe (T.) en De Wever (Br.). Een geschiedenis van België. Gent, Academia Press, 2012, 239p.Derez (M), Depraetere (I.), Vos (L.), Mahieu (J.) en Van der Steen (W.). Studentenprotest in de jaren zestig : de stoute jaren, Tielt, 1988, 228p.Dewolf (Ph.). “Male feminism: men's participation in women's emancipation movements and debates. Case studies from Belgium and France (1967–1984).” IN: European Review of History: Revue européenne d'histoire. Routledge, Londen, 22 (1), januari 2015, pp.77-100Kruithof (J.) en Van den Enden (H.). Dwarsdenken. Omtrent Jaap Kruithof. Berchem, EPO, 1989, 341p.Ed. Kruithof (K.) en Commers (R.). Over Jaap Kruithof gesproken : liber amicorum / Samenst. Ronald Commers en Kees Kruithof. Brussel, VUB press, 1996, 159p.Hellinck (B.). “Over integratie en confrontatie: Ontwikkeling in de Homo- en lesbiennebeweging.” In: BEG-CHTP. s.l., 18/2007, 2007, pp.109 -130Hellinck (B.). Een halve eeuw (in) beweging: een kroniek van de Vlaamse holebibeweging. Brussel, Federatie Werkgroepen Homoseksualiteit, 2002, 36p.Hemmerijckx Rik , ‘In de geest van Mei 68. Arbeidersprotest en radicaal militantisme in België’, in: Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis, 2007, nr. 18.Luykx (Th.). Geschiedenis van België van 1789 tot heden. Brussel, Elsevier, 1964, 559p.Martens (L.) en Merckx (K.). Een kwarteeuw mei '68. Berchem, EPO, 1993, 264p.Red. Hellemans (S.). en Hooghe (M.). Van ‘mei ’68’ tot ‘Hand in Hand’. Nieuwe sociale bewegingen in België 1965-1995. Leuven, Garant, 173p.Red. Van den Eeckhout (P.) en Vanthemsche (G.). Bronnen voor de studie van het Hedendaagse België 19de-20ste Eeuw. Brussel, Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, 2009, 1629p.Schrickx (W.). “Contestatiebewegingen in de universiteiten. Kanttekeningen bij de problematiek.” IN: De Brug. Driemaandelijks tijdschrift van de rijksuniversiteit Gent. Gent, Erasmus, 8(3), 1969, pp. 87-101.Statera (G.). Death of a Utopia. The development and decline of student movements in Europe. New York, Oxford University Press, 1975, 294p.Simon- Van der Meersch (A.M.)., Langendries (E.), vandenabeele (J.). 20 jaar RUG-studenten in actie 1968-1988, catalogus bij de tentoonstelling georganiseerd door het Archief van de RUG en de Dienst Studentenaktiviteiten van de RUG (29 Oktober-23 november 1988). Gent, GOFF pvba, 1988, 64p.Ter Hoeven (P.J.A.). Studenten in aanval. Alphen aan de Rijn, Samson NV, 1970, 122p.Trommelmans (W.). Vlaanderen Vrijt!: 50 jaar seks in Vlaanderen. Antwerpen/Leuven, Uitgeverij Halewijck, 2006, 192p.Van Den Enden (H.) en Kruithof (J.). “Abortus pro/contra : een kritische analyse / Hugo van den Enden; ten geleide door J. Kruithof” IN: Anatomie van de toekomst. Baarn, Wereldvenster, 1971, 134 p.Vanbellinghen (D.). De Gentse studentenbeweging 1968-1978. (Proefschrift tot het behalen van de graad van licentiaat in de Geschiedenis in de Nieuwste Tijden, Promotor: Prof. Dr. B. De Wever) Universiteit Gent, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, academiejaar 1996-1997, 213p.Van Hoeylandt (O.). (Ed.) “Het Ondraagelijke Besef.” IN: Nieuwsbrief van het Fonds Suzan Daniel. Gent, Fonds Suzan Daniel, 2(mei), 1999, 20p.Van Ussel (J.M.W.). Geschiedenis van het seksuele probleem. Boom, Meppel / Amsterdam, 1982, 440p.Van Ussel (J.). en Kruithof (J.). Jeugd voor de muur : Vlaamse studenten over hun seksuele problematiek. Antwerpen, Ontwikkeling, 1962, 214p.Vergauwen (S.). De mening van ouders over de noodzakelijkheid, het belang en de inhoud van relationele en seksuele vorming. Een onderzoek in de drie laatste jaren van het secundair onderwijs. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling, promotor: Prof. Dr. P. Enzlin) Leuven, KULeuven, 2006, 86p.Vos (L.). Studentenprotest in de jaren zestig. De Stoute jaren. Tielt, Lannoo, 1988, 228p.Witte (E.), Craeybeckx (J) en Meynen (A.). Politieke geschiedenis van België van 1830 tot heden. Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 2005, 584p.Zwarte Beertjes. Het Rode Boekje. Citaten uit het werk van Mao Tse-toeng. A.W. Bruna & Zoon, Utrecht, 1967, p.74 (nr. 166). 

Websites:Aidsfonds. Geschiedenis van HIV en aids. S.l., S.d. Via: http://www.aidsfonds.nl/kennis/geschiedenis , geraadpleegd 12/03/2015Aidsfonds. Geschiedenis. S.l., S.d. Via: http://www.aidsfonds.nl/kennis/geschiedenis , geraadpleegd 12/03/2015Braeckman (J.). Afscheidswoorden bij het overlijden van professor emeritus doctor Hugo Van den Enden door de vice- voorzitter Recht op Waardig Sterven. S.l., 2007-01-27 via: http://www.leif.be/teksten/hugovandenenden.html , geraadpleegd 27/03/2015Buelens (J.). Toespraak professor Jan Buelens over Lucien de Coninck. S.l., Fonds Lucien de Coninck, S.d. Via: http://www.fondsluciendeconinck.be/index.php?option=com_content&view=ar… , geraadpleegd 4/12/2014Cantillon (D.). Psychiatrische moord op homoseksuele puber . S.l., Roze Aktiefront, 2010. Via: http://raf1981tot2001.skynetblogs.be/archive/2010/09/12/psychiatrische-… , geraadpleegd op 12/04/2015Cantillon (D.). “Over vijf jaar Rode Vlinder.” IN: Brochure Rooie Vlinder –RAF. S.l. , 5(5), 1987. Via: http://raf1981tot2001.skynetblogs.be/archive/2014/11/05/dirk-cantillon-… , geraadpleegd op 13/05/2015Cotman (F.) en De Backer (G.). Vuylsteek, Karel (1922-2014). UGentMemorie. (Laatst gewijzigd) 21.04.2015. Via: http://www.ugentmemorie.be/personen/vuylsteek-karel-1922-2014 , geraadpleegd 06/03/2015 Danniau (F.) en Van der Meersch (A.M.). Integratie van de studentes in de mannelijke universiteit. UGentMemorie, S.d. Via: http://www.ugentmemorie.be/artikel/7-integratie-van-de-studentes-in-de-… , geraadpleegd op 10/10/2014Danniau (F.). 1969: Studentenprotesten. UGentMemorie, S.d. Via: http://www.ugentmemorie.be/gebeurtenissen/1969-studentenprotesten , geraadpleegd op 10/10/2014 Danniau (F.). Haard van Verzet. UGentMemorie, (Laatst gewijzigd op) 26/03/2015. Via: http://www.ugentmemorie.be/artikel/haard-van-verzet , geraadpleegd op 10/10/2014Danniau (F.). Studentenbeweging in vogelvlucht. UGentMemorie, S.d. Via: http://www.ugentmemorie.be/artikel/studentenbeweging-in-vogelvlucht , geraadpleegd op 10/10/2014De Belgische Monarchie. Boudewijn. S.l., S.d. Via: http://www.monarchie.be/nl/geschiedenis/boudewijn , geraadpleegd op 11/11/2014Derycke (L.). Hogeschool Gent 1748-1995. Gent, Studio Luc Derycke, 2010, p.201. Via: http://issuu.com/studiolucderycke/docs/hogeschool-sample/152 , geraadpleegd op 17/05/2015Eeckhaut (E.). Meester van de smaak: John Bultinck. Gentblogt, Gent, 20/11/2006 via: http://www.gentblogt.be/2006/11/20/een-meester-van-de-smaak-john-bultin… , geraadpleegd op 16/04/2015FHAR. Rapport contre la normalité. S.l., 1971, P.1 Via: http://inventin.lautre.net/livres/FHAR.pdf , geraadpleegd 13/05/2015Fonds Suzan Daniel. Wie zijn we? Via: http://www.fondssuzandaniel.be/fsd/nl/wie%20zijn%20we.html , geraadpleegd op 12/04/2015Freedom road Socialist Organization . Some points on the mass line. Chicago, Freedom road Socialist Organization, February 2008. Via: http://www.frso.org/about/docs/frsomassline.htm , geraadpleegd op 23/03/2013GFM Archive – Documents of the Plenary Session of the IGA conference 1981, p. 1 Via: http://ufdc.ufl.edu/AA00001422/00001 , geraadpleegd op 21/04/2015Gunst (P.). Apostel Leo (1925-1995). UGentMemorie, ( Laatst gewijzigd) 24.02.2015. Via: http://www.ugentmemorie.be/personen/apostel-leo-1925-1995Gunst (P.). Kruithof Jaap(1929-2009.). UGentMemorie, (Laatste wijziging op) 24/03/2015. Via: http://www.ugentmemorie.be/personen/kruithof-jaap-1929-2009 , geraadpleegd op 10/10/2014HVT. “Drugs, faalangst en seksuele calamiteiten: op consultatie bij de studentenarts” IN: Humo. S.l., 23 september 2014. Via: http://www.humo.be/humo-archief/302751/drugs-faalangst-en-seksuele-cala… , geraadpleegd 28/10/2014Kwakman (J.). Gandalf: 11nrs van dit vrijzinnige en erotische tijdschrift + de avonturen van prins Mario. S.l., S.d. Via: http://encheres.catawiki.eu/kavels/87525-gandalf-11-nr-s-van-dit-vrijzi… , geraadpleegd 10/02/2015Langendries (E.)en Simon-Vandermeersch (A.M.).“1986 adviescentrum voor studenten.” IN: 175 jaar Universiteit Gent. Gent, Universiteit Gent, 1992. Via http://www.ugentmemorie.be/gebeurtenissen/1986-adviescentrum-voor-stude… , geraadpleegd 06/03/2015Literair Gent- Stedelijk openbare bibliotheek Gent. Bultinck John. Gent, S.l., S.d.. Via: http://literairgent.be/lexicon/auteurs/bultinck-john/ , geraadpleegd op 16/04/2015 EN VanNaert (J.) en van den Heede (E.). Vakgroep Moraal en Wijsbegeerte: een historiek, 1960-2010. UGentMemorie, 2010. Via: http://www.ugentmemorie.be/artikel/vakgroep-moraal-en-wijsbegeerte-een-… , geraadpleegd op 4/12/2014Pauwels (H.). “Hugo Van den Enden overleden.” IN: Het Nieuwsblad. S.l., 23/01/2007. via: http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf23012007_112 , geraadpleegd op 27/03/2015Pro Vita: Liefde laat even. Wie zijn we? Mechelen, S.d. Via: http://www.provita.be/over-ons.html , geraadpleegd 12/11/2014 Roeck (B.). Renaat Willockx, van studentenleider tot arbeidersdelegee. S.L., pvda/ptb, 29 septembre 2008. Via: http://archive.ptb.be/nieuws/artikel/article/renaat-willockx-van-studen… , geraadpleegd op 24/11/2014RoSa. Abortusstrijd. Brussel, RoSa bibliotheek, documentatiecentrum en archief voor gelijke kansen m/v, feminisme en gender, s.d. Via: http://www.rosadoc.be/joomla/index.php/het-geheugen/thematische-geschie… , geraadpleegd 26/10/2014RoSa. Lucienne Herman-Michielsens, senator en voorvechter van reproductieve rechten. Brussel, RoSa bibliotheek, documentatiecentrum en archief voor gelijke kansen m/v, feminisme en gender, s.d. http://www.rosadoc.be/joomla/index.php/het-geheugen/portretten-van-insp… , geraadpleegd op 23/04/2015V.R. “10 jaar PROKA” IN: De Nieuwe. Antwerpen, (November) 1979. Via: http://theater.ua.ac.be/theatre140/html/1979-11-02_vr_proka.html , geraadpleegd op 22/05/2015S.n. 1973: Anticonceptie vrij. Brussel, RoSa bibliotheek, documentatiecentrum en archief voor gelijke kansen m/v, feminisme en gender, s.d. Via: http://www.rosadoc.be/joomla/index.php/het-geheugen/thematische-geschie… , geraadpleegd 27/10/2014S.n. Aidreferentiecentrum. s.l., S.d. Via: http://www.levenmethiv.be/hulp/aidsreferentiecentrum , geraadpleegd op 12/03/2015S.n. Aids Referentie Laboratorium. S.l., s.d. Via: http://www.arl.ugent.be/ , geraadpleegd 12/03/2015S.n. CGSO. S.l., Wikipedia, 27/01/2010. Via: http://nl.wikipedia.org/wiki/CGSO , geraadpleegd op 11/11/2014S.n. CV Wivina Demeester- De Meyer. S.l., S.d. Via: http://www.demeester.com/CV.htm , geraadpleegd op 12/03/2015S.n. Geschiedenis van het Dr. Willy Peers Centrum. S.l. Dokter Willy Peers Centrum, S.d. Via: http://www.drwpc.be/v2/index.php?ID=502 , geraadpleegd op 12/11/2014S.n. Historiek. Gent, Faculteit Economie en Bedrijfskunde UGent, S.d. (laatste wijziging op) 23/04/2015. Via: http://www.ugent.be/eb/nl/over-ons/organisatie-en-bestuur/historiek.htm , geraadpleegd op 24/11/2014S.n. Marleen Temmerman. UZ Vrouwenkliniek, S.d. Via: http://www.vrouwenkliniek.be/?page_id=656 , geraadpleegd 06/03/2015S.n. Rijksuniversiteit te Gent: verslag over de toestand van de universiteit gedurende het academiejaar 1980-1981. Gent, RUG, 1981,120p. Via: http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/000/202/630/GENT-000000737924_2013_00… , geraadpleegd op 09/03/2015S.n. Veilig vrijen. S.l., Sensoa, S.d. Via: http://www.seksualiteit.be/soas/bescherming/veilig-vrijen , geraadpleegd 09/03/2015S.n. Wilhelm Reich. S.l., Wikipedia, (laatste wijziging op) 05/12/2014. Via: http://nl.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Reich , geraadpleegd 23/02/2015S.n. Willy Calewaert. S.l., Wikipedia, (laatste wijziging op) 07/04/2015. Via: http://nl.wikipedia.org/wiki/Willy_Calewaert , geraadpleegd op 11/11/2014S.n.. HIV. S.l., Sensoa, S.d. Via:. http://www.seksualiteit.be/soas/overzicht/hiv , geraadpleegd 09/03/2015Schamper 36 (514), 2011-2012, Professor Thiery een vergeten Gents genie. Via: http://www.schamper.ugent.be/514/professor-thiery-een-vergeten-gents-ge… , geraadpleegd 27/04/2015Schamper. Schamper. Gent, UGent, S.d. Via: www.schamper.be , geraadpleegd op 14/11/ 2011 Steyaert (J.). 1974 Vrij en Vrolijk: Slechte zorg en omslag in het welzijnslandschap. S.L;, Canon sociaal werk Vlaanderen, 05-09-2009 (Datum laatste wijziging :11-11-2013). Via: ,http://www.canonsociaalwerk.be/be/details.php?cps=33 , geraadpleegd 11/03/2015Tijd voor 80 en Sensoa. Tijd voor 80: AIDS. S.l., S.d. Via: http://www.tijdvoor80.be/aids/ , geraadpleegd op 12/03/2015Universiteitsarchief Gent. Collectie. Gent, UGent, S.d. Via: http://www.ugent.be/nl/univgent/collecties/archief , geraadpleegd op 24/10/2014 Vanhollebeke (A.) & Belgrado (D.). “Don’t stop me now” IN: Schamper. Universiteit Gent, Gent, 23 (2 december 2013), 2013. Via: http://www.schamper.ugent.be/535/dont-stop-me-now , geraadpleegd op 12/03/2015Vermeersch (E.). Afscheidswoorden bij het overlijden van professor emeritus doctor Hugo Van den Enden door de vice- voorzitter Recht op Waardig Sterven. S.l., 2007-01-27 Via: http://www.leif.be/teksten/hugovandenenden.html , geraadpleegd 27/03/2015Vermeersch (E.). Etienne Vermeersch: filosoof, ethicus, scepticus en opiniemaker. S.l., S.d. Via: www.etiennevermeersch.be , geraadpleegd 14/11/2011Verzelen (W.). 1972 Jongerenadviescentra: de alternatieve hulpverlening zoekt zijn weg. S.l., Canon Sociaal Werk Vlaanderen, 10/08/2011 (Datum laatste wijziging :11/11/2013 ) Via: http://www.canonsociaalwerk.be/be/details.php?cps=31 , geraadpleegd op 09/03/2015Voerman (G.).De “rode Jehova’s”; een geschiedenis van de Socialistische Partij. Op: http://dnpp.eldoc.ub.rug.nl/FILES/root/jb-dnpp/jb86/jv86-07.pdf , geraadpleegd op 23/03/2013, p.6Vrouwen Overleg komitee. Voorstelling van het VOK. Brussel, S.l., S.d. BRON: http://www.vrouwendag.be/ , geraadpleegd op 11/11/2014 

Tijdschriften en kranten:Avonts (D.), Piot (K.), Verhofstadt (K.) en anderen. “Genitale Chlamydia Trachomatis infecties bij vrouwen in de eerste lijnpraktijk” IN: Tijdschrift voor Geneeskunde. S.l. , 39(18), 1983, Pp.1125 en volgende.FK Nieuws 3(1), 1970/1971FK Nieuws, 4 (1) , 1971/1972FK Nieuws, 4 (3), 1971/1972FK Nieuws, 4 (6), 1971/1972RUGnummer 1( 4), 1972/1973RUGnummer 1(1), 1972/1973RUGnummer 1(11), 1972/1973RUGnummer 1(13), 1972/1973RUGnummer 1(14), 1972/1973RUGnummer 2(1), 1973/1974RUGnummer 2(4), 1973/1974RUGnummer 2(5), 1973/1974RUGnummer 2(6), 1973/1974RUGnummer 2(8), 1973/1974RUGnummer 2(9), 1973/1974RUGnummer 3(16 januari 1975), 1974-1975RUGnummer 3(17 december 1974), 1974-1975RUGnummer 3(25 februari 1975), 1974-1975RUGnummer 3(29 november 1974), 1974-1975RUGnummer 3(6 december 1974), 1974-1975RUGnummer 3(13 maart 1975), 1974-1975Schamper 1 (3), 1975 – 1976Schamper 1 (12), 1975 – 1976Schamper 2 (15), 1976 - 1977Schamper 2 (16), 1976 - 1977Schamper 2 (19), 1976 – 1977Schamper 2 (25), 1976 - 1977Schamper 2 (31), 1976 – 1977Schamper 2 (32), 1976 - 1977Schamper 3 (36), 1977 - 1978Schamper 3 (37), 1977 – 1978Schamper 3 (40), 1977 – 1978Schamper 3 (45), 1977 - 1978Schamper 3 (52), 1977 - 1978Schamper 3 (53), 1977 - 1978Schamper 3 (54), 1977 - 1978Schamper 3 (57), 1977 - 1978Schamper 3 (58), 1977 - 1978Schamper 3 (59), 1977 – 1978Schamper 4 (62), 1978 – 1979Schamper 4 (63), 1978 - 1979Schamper 4 (69), 1978 – 1979Schamper 4(70), 1978-1979Schamper 4 (86), 1978 – 1979Schamper 5 (96), 1979 – 1980Schamper 5 (97), 1979 - 1980,Schamper 5 (101), 1979 - 1980Schamper 5 (102), 1979 – 1980Schamper 5 (105), 1979 - 1980Schamper 5 (109), 1979 – 1980Schamper 5 (111), 1979 - 1980Schamper 5 (91), 1979 - 1980Schamper 5 (93), 1979 - 1980Schamper 6 (111), 1980 – 1981Schamper 6 (122), 1980 - 1981Schamper 6 (123), 1980 - 1981Schamper 6 (124), 1980 – 1981Schamper 6 (127), 1980 - 1981Schamper 7 (136), 1981 - 1982Schamper 7 (144), 1981 - 1982Schamper 7 (148), 1981 – 1982Schamper 7 (153), 1981 - 1982Schamper 9(173), 1983 – 1984Schamper 9 (176), 1983 – 1984Schamper 9 (181), 1983 - 1984Schamper 9 (185), 1983 – 1984Schamper 10(192), 1984 - 1985Schamper 10(200), 1984 – 1985Schamper 10(202), 1984 - 1985Schamper 11(215), 1985 - 1986Schamper 11(221), 1985 - 1986Schamper 11(225), 1985 - 1986Schamper 11(227), 1985 - 1986Schamper 12(228), 1986 - 1987Schamper 12(238), 1986 – 1987Schamper 12(234), 1986 - 1987Schamper 12(240), 1986 - 1987Schamper 12(241), 1986 - 1987Schamper 12(244), 1986 - 1987Schamper 13(249), 1987 – 1988Schamper 13(252), 1987 - 1988Schamper 13(253), 1987 - 1988Schamper 13(255), 1987 – 1988Schamper 13(256), 1987 - 1988Schamper 14(259), 1988 - 1989Schamper 14(260), 1988 - 1989Schamper 14(261), 1988 - 1989Schamper 14(262), 1988 - 1989Schamper 15(276), 1989 – 1990Carlier (B.). “Gentse studentenwerkgroep Homofilie” IN: Mozaïek. S.l., 17, 1973, pp. 19-24J.A.F. “Dr. Harry van der Pas, vrouwenarts: ‘De beperking der aantal kinders’ “In: De Hoogstraatse Maand. 343 (29), Turnhout, Uitgeverij de Hoogstraatse pers, december 2013, p.9“Op Consultatie bij de studentenarts: Doctor, doctor, give me the news!” In: DM.Student, 06/03/2015, pp.32 -34156S.n. “Op Consultatie bij de studentenarts: Doctor, doctor, give me the news!” IN: DM.Student, s.l., 06/03/2015, pp.32 -34“Academieraad te Gent” IN: Het Volk, 29-30/03/1969, p.2“Opvallend en onnodig Rijkswachtsvertoon te Gent. Verboden studentenbeweging uiteengedreven”IN: Het Volk, 20/03/1969, p.5“Opnieuw manifestatie aan RUG. Lessen niet meer volgen zolang twee studenten opgesloten blijven. “ IN: Het Volk, 15-16/03/1969, p.4“De Laatste lange nacht van de Blandijnberg” IN: Vooruit, 22-23/03/1969, p.1“Incidenten te Gent” In: Vooruit, 20/03/1969, p.4“Tegen agitatie en troebelwatervissen” IN: De Gentenaar, 27/03/1969“Staking aan de Gentse universiteit vrijwel algemeen” IN: Het Volk, 28/03/1969, p.4“Academieraad te Gent” IN: Het Volk, 29-30/03/1969, p.2Vermeersch (E.). “Universiteit Gent verliest met Jaap Kruithof een van zijn iconen”, IN: De Standaard, 27/02/2009 

VRT-Archief:VRT-Archief, AE.19640113.1, ‘Zoeklicht in Nieuw Daglicht’VRT-archief, AE.19670313.1; 16:BCM;D10VRT-Archief, AE.19670822.1;DBCM;16.D10VRT-Archief, ALG.19990930.11 DBCM; D10VRT-Archief, NSA.199880418.5; BCMSX;DV25VRT-Archief, NSD.19650122.1, BCMSX;16;D10VRT-Archief, NSD.19730227.1;16;BCM;D10VRT-archief, NSD.20090226, DV25VRT-archief, NSD.20090226, DV25VRT-Archief, NSJ.19720415.2;16;D10VRT-Archief, STV.19870327.1;VPR;DAR;D10VRT-Archief, Terzake uitzending – Kruithof 25/02/2009 door Bart Verhulst, naar aanleiding van Jaap Kruithofs doodVRT-Archief, VV.19890326.2VRT-Archief, WS.19820101.1; DBC;D10VRT-Archief, WS.19890530.3;VPR;DAR;D10 

Universiteitsarchief Gent:Affiche: ‘Onmiddellijke afschaffing van art. 372bis, geen discriminatie van homo’s en lesbiennes, voor vrije homoseksualiteit’. Bij UNIVERSITEITSARCHIEF GENT Beeldenbank: BIB.AFF.B.000635. Gent, Agitat, 1980Affiche: “Ik ben homoseksueel, jij soms niet”. Verantwoordelijke uitgever Krist De Munter. Antwerpen, Elegeert, 1977. Bij UNIVERSITEITSARCHIEF GENT Beeldenbank BIB.AFF.A.000421Affiche: “Internationale homodag Antwerpen: janettennacht 5 mei ’79.” Verantwoordelijke uitgever Krist De Munter en Jef. Gent, Goff, 1979. Bij UNIVERSITEITSARCHIEF GENT beeldenbank, BIB.AFF.B.000629 en BIB.AFF.B.000629/bisRijksuniversiteit Gent. Verslag over de toestand van de RUG gedurende het Academiejaar 1980-1981. Gent, RUG, 1981.Universiteitsarchief Gent, 4A4_4: Alfabetische indexen van ingeschreven studenten reeks 7 (1960/1961-2003/2004)Universiteitsarchief Gent, 4A4_50 : Fiches met inschrijvingsgegevens en studieresultaat van de studenten (ca 1930- ca 1976/1977)UNIVERSITEITSARCHIEF GENT, Collectie pamfletten, PAM0001UNIVERSITEITSARCHIEF GENT, Collectie pamfletten, PAM0003.UNIVERSITEITSARCHIEF GENT, Collectie pamfletten, PAM0004UNIVERSITEITSARCHIEF GENT, Collectie pamfletten, PAM0005UNIVERSITEITSARCHIEF GENT, Collectie pamfletten, PAM0007UNIVERSITEITSARCHIEF GENT, Collectie pamfletten, PAM0010UNIVERSITEITSARCHIEF GENT, Collectie pamfletten, PAM0012UNIVERSITEITSARCHIEF GENT, Collectie pamfletten, PAM0013UNIVERSITEITSARCHIEF GENT, Collectie pamfletten, PAM0015UNIVERSITEITSARCHIEF GENT, Collectie pamfletten, PAM0016UNIVERSITEITSARCHIEF GENT, Collectie pamfletten, PAM0018UNIVERSITEITSARCHIEF GENT, Collectie pamfletten, PAM0019UNIVERSITEITSARCHIEF GENT, Collectie pamfletten, PAM0020UNIVERSITEITSARCHIEF GENT, Collectie pamfletten, PAM0021UNIVERSITEITSARCHIEF GENT, Collectie pamfletten, PAM0026UNIVERSITEITSARCHIEF GENT, Collectie pamfletten, PAM0028UNIVERSITEITSARCHIEF GENT, Collectie pamfletten, PAM0030UNIVERSITEITSARCHIEF GENT, Collectie pamfletten, PAM0031UNIVERSITEITSARCHIEF GENT, Collectie pamfletten, PAM0033UNIVERSITEITSARCHIEF GENT, Collectie pamfletten, PAM0038UNIVERSITEITSARCHIEF GENT, Collectie pamfletten, PAM0040UNIVERSITEITSARCHIEF GENT, Collectie pamfletten, PAM0057UNIVERSITEITSARCHIEF GENT, Collectie pamfletten, PAM0217UNIVERSITEITSARCHIEF GENT, Collectie pamfletten, PAM0762UNIVERSITEITSARCHIEF GENT, Collectie pamfletten, PAM0764UNIVERSITEITSARCHIEF GENT, Collectie pamfletten, PAM0765UNIVERSITEITSARCHIEF GENT, Collectie pamfletten, PAM0766UNIVERSITEIITSARCHIEF GENT, Collectie pamfletten, PAM0769UNIVERSITEITSARCHIEF GENT, Collectie pamfletten, PAM0778UNIVERSITEITSARCHIEF GENT, Collectie pamfletten, PAM0831UNIVERSITEITSARCHIEF GENT, Collectie pamfletten, PAM1393UNIVERSITEITSARCHIEF GENT, Collectie pamfletten, PAM1398UNIVERSITEITSARCHIEF GENT, Collectie pamfletten, PAM1521UNIVERSITEITSARCHIEF GENT, Collectie pamfletten, PAM1523UNIVERSITEITSARCHIEF GENT, Collectie pamfletten, PAM1524UNIVERSITEITSARCHIEF GENT, Collectie pamfletten, PAM1525UNIVERSITEITSARCHIEF GENT, Collectie pamfletten, PAM1526UNIVERSITEITSARCHIEF GENT, Collectie pamfletten, PAM1527UNIVERSITEITSARCHIEF GENT, Collectie pamfletten, PAM1529UNIVERSITEITSARCHIEF GENT, Collectie pamfletten, PAM1534UNIVERSITEITSARCHIEF GENT, Collectie pamfletten, PAM1536UNIVERSITEITSARCHIEF GENT, Collectie pamfletten, PAM1537UNIVERSITEITSARCHIEF GENT, Collectie Pamfletten, PAM1538UNIVERSITEITSARCHIEF GENT, Collectie pamfletten, PAM1539UNIVERSITEITSARCHIEF GENT, Collectie Pamfletten, PAM1540UNIVERSITEITSARCHIEF GENT, Collectie pamfletten, PAM1541UNIVERSITEITSARCHIEF GENT, Collectie pamfletten, PAM1542UNIVERSITEITSARCHIEF GENT, Collectie pamfletten, PAM1543UNIVERSITEITSARCHIEF GENT, Collectie Pamfletten, PAM1544UNIVERSITEITSARCHIEF GENT, Collectie Pamfletten, PAM1545UNIVERSITEITSARCHIEF GENT, Collectie pamfletten, PAM1831UNIVERSITEITSARCHIEF GENT, Collectie pamfletten, PAM 1833UNIVERSITEITSARCHIEF GENT, education & culture posters Belgium Ghent, Het Grote Aids debat: 6 dec. 20.00u, , S.l. : s.n., 1981-1990, BIB.AFF.B.002016 EN http://adore.ugent.be/view?q=aids&sort=score&sort_dir=asc&language=nl&s… , geraadpleegd 12/03/2015UNIVERSITEITSARCHIEF GENT, Education & culture posters Belgium Ghent, Een brug naar veilig vrijen info-markt in de Brug : don 8 dec - studenten tegen Aids, S.l. : s.n., 1981-1990, BIB.AFF.B.002015 EN http://adore.ugent.be/view?q=aids&sort=score&sort_dir=asc&language=nl&s… , geraadpleegd 12/03/2015UNIVERSITEITSARCHIEF GENT, education &culture posters Belgium Ghent, Aids en wetenschap: 7 dec. 20.00u, S.l. : s.n., 1981-1990, BIB.AFF.B.002017 EN http://adore.ugent.be/view?q=aids&sort=score&sort_dir=asc&language=nl&s… , geraadpleegd 12/03/2015UNIVERSITEITSARCHIEF GENT, FK, Motie van het FK, 25/03/1969UNIVERSITEITSARCHIEF GENT, KVHV, Persmededeling KVHV-Gent, 13/03/1969UNIVERSITEITSARCHIEF GENT, LVSV, Motie van het LVSV, 19/03/1969UNIVERSITEITSARCHIEF GENT, Poster, Politics and Propaganda, BIB.AFF.A.001316, Indruk, 1983 EN http://adore.ugent.be/view?q=aids&sort=score&sort_dir=asc&language=nl&s… , geraadpleegd 12/03/2015UNIVERSITEITSARCHIEF GENT, Prokus, Brief van Professor Plancke aan Prokus, 12/03/1969UNIVERSITEITSARCHIEF GENT, Raad van Onderzoek, Rapport van de Bijzondere Commissie opgericht door de Raad van onderzoek voor de Gentse universitaire problemenUNIVERSITEITSARCHIEF GENT, S.n., De Gentse studenten en de repressie van politie en professoren, GSB, 1969, p.68UNIVERSITEITSARCHIEF GENT, s.n., Ooggetuigenverslag van de gebeurtenissen van 17-3-1969. Les van prof. Eeckhout aan de 1ste kandidatuur wetenschappen Ledeganck 8.30u, Begin!, nummer 1, 18/03/1969UNIVERSITEITSARCHIEF GENT, Verslag van de gebeurtenissen in het groot auditorium van de Ledeganckstraat. Tweede kandidatuur wetenschappen. Les van Bourguignie, werkleider professor Moens, Begin!, nummer 1, 18/03/1969, s.p.UNIVERSITEITSARCHIEF GENT, VRG, Motie van het 2de doktoraat rechten aan de RUG, 17/03/1969Voorlichtingsbrochure over 'seks en antikonceptie' van studentenvereniging Dolle Mina in september 1977. Bij UNIVERSITEITSARCHIEF GENT, objectnummer AF 000668 

AMSAB:Amsab, collectie affiches, Affiche uitgegeven in 1982 door de Solidariteitscomités Eliane Morissens voor een betoging tegen discriminatie in Elsene: “Recht op vrije meningsuiting. Geen beroepsverbod” (nr: AF 010896)Amsab, collectie affiche, Affiche uitgegeven in 1988 door de Gentse Homo- en Lesbiennebeweging (GHLB) en het Roze Geweertje tegen de Britse wet op plaatselijke besturen, die elke positieve informatie rond homoseksualiteit verbiedt. “Never going underground. Stop clausule 28”. (nr: AF 009129)Amsab, 45/1041, s.n., Raad van Beheer RUG achter rector, 18/03/1969, p.6Mondelinge bronnen:Hoedaert (L.) en Van Melckebeke (M.). Interview met Prof. dr. Michel Thiery. Gent, 27 november 2009Hellinck (B.). Eigen verzameling documenten van Hellinck (B.): interview met Ludo Smits door Hellinck, 14/02/1995.Stefens (A.). Eigen interview met Etienne Vermeersch, afgenomen te Gent op 31/03/2015. Gent, 31/03/2015.Stefens (A.). Eigen interview met Michel Thiery afgenomen te Gent op 05/05/2015. Gent, 05/05/2015.Stefens (A.). Eigen interview met Rik Van Nuffel afgenomen te Gent op 10/04/2015. Gent, 10/04/2015.Stefens (A.). Eigen interview met Karen Klein (studentenartse aan het UGent) afgenomen te Gent op 31/03/2015. Gent, 31/03/2015.Stefens (A.). Eigen interview met Koen Verhofstadt afgenomen te Gent (Sint-Amandsberg) op 15/03/2015. Gent, 15/03/2015.