Omzetting van onverzadigde vetzuren tot hernieuwbare brandstofadditieven en smeermiddelen

Bert Boekaerts
Persbericht

Omzetting van onverzadigde vetzuren tot hernieuwbare brandstofadditieven en smeermiddelen

U rijdt toch ook op groene diesel? Een nieuwe productieroute blootgelegd

Bussen die rijden op waterstof, hybride wagens, de exotische BMW i8 of een snelle Tesla… Meer en meer worden we geconfronteerd met “groene” alternatieve voertuigen. Maar ook binnen 60 jaar zal nog de helft van alle transport gebeuren met behulp van vloeibare brandstoffen. Hoe kunnen we met dit in ons achterhoofd dan toch een duurzamere wereld creëren?

De nood aan vloeibare brandstoffen blijft hoog

Hoewel tal van voertuigen vandaag al  aangedreven worden door waterstof of elektriciteit, zullen de klassieke tankstations niet meteen verdwijnen. De vraag naar vloeibare brandstoffen zal immers hoog blijven. Dit is zeker het geval voor de zwaardere fracties zoals kerosine en diesel omdat deze gebruikt worden in de sectoren van zwaar transport over lange afstanden. Onder meer de beperkte autonomie van elektrische systemen en de grote opslagtanks voor waterstof maken alternatieve vrachtschepen, -vliegtuigen of zware trucks onwaarschijnlijk in de nabije toekomst.

Naar een biomassa gebaseerde industrie

Benzine, kerosine en diesel, de vloeibare brandstoffen die we allen dagdagelijks zo massaal gebruiken, zijn voor een groot deel opgebouwd uit chemische verbindingen die alkanen worden genoemd. Zoals vele andere chemische componenten, zijn alkanen vandaag afkomstig van fossiele grondstoffen zoals ruwe aardolie. De voorraden van zulke fossiele bronnen zijn echter niet oneindig en bovendien is de verwerking en het gebruik ervan schadelijk en belastend voor het milieu. Meer en meer zijn onderzoekers daarom op zoek naar andere en hernieuwbare bronnen, zoals bijvoorbeeld biomassa,  voor de productie van onze energie en chemicaliën.

Vetten als vervangers voor aardolie

In dit onderzoek werd de aandacht gevestigd op de productie van alkanen vanuit algen- en plantaardige oliën en dierlijke vetten als biomassa grondstoffen. Oliën en vetten bestaan uit moleculen die triglyceriden en vetzuren worden genoemd. Hun chemische structuur is al vrij gelijkaardig aan de gewenste alkanen zodat slechts een beperkt aantal chemische reacties moet worden uitgevoerd. Om het duurzame karakter van deze hernieuwbare grondstoffen te maximaliseren zijn ze liefst afkomstig van algen, niet-eetbare fracties, afvalstromen of gewassen die goed groeien in strenge klimaten op arme en droge bodems, waar het telen van voedingsgewassen niet rendabel of mogelijk is. Op deze manier is hun gebruik ethisch te verantwoorden omdat er geen strijd hoeft te zijn met de voedselproductie.

Groene diesel is de beste diesel

Diesel maken vanuit vetten is niet nieuw. Denk bijvoorbeeld maar aan gebruikt frituurvet en –olie dat opgehaald wordt en waaruit vandaag biodiesel wordt gemaakt. Dit gebeurt met een chemisch proces dat transesterificatie wordt genoemd. Deze biodiesel bestaat echter niet uit alkanen zoals de normale petroleumdiesel. Hierdoor is de kwaliteit van klassieke biodiesel ook niet gelijkaardig. Recent onderzoek heeft geleid tot de ontwikkeling en commerciële productie van een ander type diesel uit vetten, zogenaamde groene diesel, dat wél uit alkanen bestaat. Deze groene diesel heeft betere eigenschappen dan zowel petroleum- als biodiesel. Enerzijds bevat het geen stikstof en zwavel zoals petroleumdiesel zodat schadelijke gassen als stikstof- en zwaveloxiden niet worden uitgestoten. In vergelijking met biodiesel heeft groene diesel dan weer een grotere energie-inhoud en is het bovendien ook stabieler.

 

 

 

Huidige commerciële productie van groene diesel

Momenteel wordt groene diesel uit vetten gemaakt in 2 stappen. In de eerste stap worden ze omgezet naar alkanen waarna in de 2de stap de structuur van deze alkanen nog wat veranderd wordt om betere vloei-eigenschappen te verkrijgen. Beide chemische reacties hebben grote hoeveelheden waterstof nodig en vinden plaats bij hoge temperaturen. Hierdoor is dit productieproces minder groen dan je in eerste instantie zou kunnen denken, zeker als je weet dat tot op vandaag het grootste aandeel van de beschikbare hoeveelheid waterstof afkomstig is van fossiele grondstoffen.

 

Een nieuwe aanpak

In dit onderzoek werd het potentieel onderzocht van een alternatief proces voor de productie van dit type groene diesel. Het verschil zit in de volgorde en omstandigheden waarin de 2 reactiestappen worden uitgevoerd en de katalysatoren waarmee gewerkt wordt. Katalysatoren zijn materialen die aan chemische reacties worden toegevoegd om ze te versnellen. In de bestudeerde route wordt net de omgekeerde volgorde gevolgd als die van het commerciële proces. Zo wordt nu eerst de structuur van de vetten veranderd. Een belangrijk verschil én voordeel van onze technologie is dat deze structuurwijziging nu zonder waterstof en bij lagere temperaturen gebeurt. Daarenboven verloopt ook de 2e stap bij lagere waterstofdrukken. Verder levert deze nieuwe route groene diesel met betere vloei-eigenschappen omdat de structuur net iets anders is dan de commerciële versie. Tot slot is deze nieuwe aanpak het meest interessant voor een bio-raffinaderij omdat het een hogere flexibiliteit met zich meebrengt. Na de eerste stap kunnen met de aangepaste vetten immers ook nog andere chemische reacties worden uitgevoerd waardoor ook nog andere producten dan alkanen geproduceerd kunnen worden.

 

Door gebruik te maken van hernieuwbare biomassa zoals onder meer oliën en vetten kunnen we ook in de toekomst nog beschikken over de hoogst noodzakelijke vloeibare brandstoffen. Dit onderzoek opent de deuren naar een nieuwe én voordelige route om de wereld in de toekomst op een duurzame manier van groene diesel te kunnen voorzien. 

Bibliografie

1.            Naik, S. N.; Goud, V. V.; Rout, P. K.; Dalai, A. K., Production of first and second generation biofuels: A comprehensive review. Renewable and Sustainable Energy Reviews 2010, 14 (2), 578-597.

2.            Lestariâ, S.; MÃki-Arvela, P. i.; Beltramini, J.; Lu, G. â. Q. â. M.; Murzin, D. Y., Transforming Triglycerides and Fatty Acids into Biofuels. ChemSusChem 2009, 2 (12), 1109-1119.

3.            Zhao, C.; Brück, T.; Lercher, J. A., Catalytic deoxygenation of microalgae oil to green hydrocarbons. Green Chemistry 2013, 15 (7), 1720.

4.            Kubičková, I.; Kubička, D., Utilization of Triglycerides and Related Feedstocks for Production of Clean Hydrocarbon Fuels and Petrochemicals: A Review. Waste and Biomass Valorization 2010, 1 (3), 293-308.

5.            Climent, M. J.; Corma, A.; Iborra, S., Conversion of biomass platform molecules into fuel additives and liquid hydrocarbon fuels. Green Chemistry 2014, 16 (2), 516-547.

6.            Faraco, V., Lignocellulose conversion: enzymatic and microbial tools for bioethanol production. Springer Science & Business: 2013.

7.            Huber, G. W.; Iborra, S.; Corma, A., Synthesis of Transportation Fuels from Biomass:  Chemistry, Catalysts, and Engineering. Chemical Reviews 2006, 106 (9), 4044-4098.

8.            Mohan, D.; Pittman, C. U.; Steele, P. H., Pyrolysis of wood/biomass for bio-oil: A critical review. Energy & Fuels 2006, 20 (3), 848-889.

9.            Balat, M.; Balat, H.; Öz, C., Progress in bioethanol processing. Progress in Energy and Combustion Science 2008, 34 (5), 551-573.

10.          Gomez, L. D.; Steele-King, C. G.; McQueen-Mason, S. J., Sustainable liquid biofuels from biomass: the writing's on the walls. New Phytologist 2008, 178 (3), 473-485.

11.          Sheldon, R. A., Green and sustainable manufacture of chemicals from biomass: state of the art. Green Chemistry 2014, 16 (3), 950-963.

12.          (a) Smith, B.; Greenwell, H. C.; Whiting, A., Catalytic upgrading of tri-glycerides and fatty acids to transport biofuels. Energy & Environmental Science 2009, 2 (3), 262; (b) Lestari , S.; Mäki-Arvela, P. i.; Beltramini, J.; Lu, G. â. Q. â. M.; Murzin, D. Y., Transforming Triglycerides and Fatty Acids into Biofuels. ChemSusChem 2009, 2 (12), 1109-1119.

13.          Sotelo-Boyas, R.; Trejo-Zarraga, F.; Jesus Hernandez-Loyo, F. d., Hydroconversion of Triglycerides into Green Liquid Fuels. 2012.

14.          (a) Carrero, A.; Vicente, G.; Rodríguez, R.; Linares, M.; del Peso, G. L., Hierarchical zeolites as catalysts for biodiesel production from Nannochloropsis microalga oil. Catalysis Today 2011, 167 (1), 148-153; (b) Yang, C.; Nie, R.; Fu, J.; Hou, Z.; Lu, X., Production of aviation fuel via catalytic hydrothermal decarboxylation of fatty acids in microalgae oil. Bioresource Technology 2013, 146, 569-573.

15.          (a) Verma, D.; Kumar, R.; Rana, B. S.; Sinha, A. K., Aviation fuel production from lipids by a single-step route using hierarchical mesoporous zeolites. Energy & Environmental Science 2011, 4 (5), 1667; (b) Murata, K.; Liu, Y.; Inaba, M.; Takahara, I., Production of Synthetic Diesel by Hydrotreatment of Jatropha Oils Using Pt−Re/H-ZSM-5 Catalyst. Energy & Fuels 2010, 24 (4), 2404-2409; (c) Sharma, R. K.; Anand, M.; Rana, B. S.; Kumar, R.; Farooqui, S. A.; Sibi, M. G.; Sinha, A. K., Jatropha-oil conversion to liquid hydrocarbon fuels using mesoporous titanosilicate supported sulfide catalysts. Catalysis Today 2012, 198 (1), 314-320; (d) Sinha, A. K.; Anand, M.; Rana, B. S.; Kumar, R.; Farooqui, S. A.; Sibi, M. G.; Joshi, R. K., Development of Hydroprocessing Route to Transportation Fuels from Non-Edible Plant-Oils. Catalysis Surveys from Asia 2012, 17 (1), 1-13; (e) Chen, N.; Gong, S. F.; Shirai, H.; Watanabe, T.; Qian, E. W., Effects of Si/Al ratio and Pt loading on Pt/SAPO-11 catalysts in hydroconversion of Jatropha oil. Appl. Catal. A-Gen. 2013, 466, 105-115.

16.          (a) Peng, B.; Yao, Y.; Zhao, C.; Lercher, J. A., Towards Quantitative Conversion of Microalgae Oil to Diesel-Range Alkanes with Bifunctional Catalysts. Angewandte Chemie International Edition 2012, 51 (9), 2072-2075; (b) Robota, H. J.; Alger, J. C.; Shafer, L., Converting Algal Triglycerides to Diesel and HEFA Jet Fuel Fractions. Energy & Fuels 2013, 27 (2), 985-996.

17.          Mielke, T. Palm oil the leader in global oils & fats supply. http://www.mpoc.org.my/upload/Plenary_Paper-Thomas-Mielke.pdf (bezocht op 22 maart 2015).

18.          Valorfrit Wist U dat…. http://valorfrit.be/nl/particulieren/weetjes (bezocht op 22 maart 2015).

19.          STATBEL Afvalproductie. http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/leefmilieu/afval/product… (bezocht op 22 maart 2015).

20.          Kulkarni, M. G.; Gopinath, R.; Meher, L. C.; Dalai, A. K., Solid acid catalyzed biodiesel production by simultaneous esterification and transesterification. Green Chemistry 2006, 8 (12), 1056.

21.          Biodiesel: A Realistic Fuel Alternative for Diesel Engines. Springer, 233 Spring Street, New York, Ny 10013, United States: 2008.

22.          Yu, W.; Tang, Y.; Mo, L.; Chen, P.; Lou, H.; Zheng, X., One-step hydrogenation–esterification of furfural and acetic acid over bifunctional Pd catalysts for bio-oil upgrading. Bioresource Technology 2011, 102 (17), 8241-8246.

23.          (a) Kubička, D.; Kikhtyanin, O., Opportunities for zeolites in biomass upgrading—Lessons from the refining and petrochemical industry. Catalysis Today 2014; (b) Ong, Y. K.; Bhatia, S., The current status and perspectives of biofuel production via catalytic cracking of edible and non-edible oils. Energy 2010, 35 (1), 111-119.

24.          (a) Benson, T. J.; Hernandez, R.; French, W. T.; Alley, E. G.; Holmes, W. E., Elucidation of the catalytic cracking pathway for unsaturated mono-, di-, and triacylglycerides on solid acid catalysts. Journal of Molecular Catalysis A: Chemical 2009, 303 (1–2), 117-123; (b) Kloprogge, J. T.; Duong, L. V.; Frost, R. L., A review of the synthesis and characterisation of pillared clays and related porous materials for cracking of vegetable oils to produce biofuels. Environmental Geology 2005, 47 (7), 967-981; (c) Tani, H.; Hasegawa, T.; Shimouchi, M.; Asami, K.; Fujimoto, K., Selective catalytic decarboxy-cracking of triglyceride to middle-distillate hydrocarbon. Catalysis Today 2011, 164 (1), 410-414; (d) Twaiq, F. A.; Zabidi, N. A. M.; Bhatia, S., Catalytic conversion of palm oil to hydrocarbons: Performance of various zeolite catalysts. Industrial and Engineering Chemistry Research 1999, 38 (9), 3230-3237; (e) Lavrenov, A. V.; Bogdanets, E. N.; Chumachenko, Y. A.; Likholobov, V. A., Catalytic processes for the production of hydrocarbon biofuels from oil and fatty raw materials: Contemporary approaches. Catal. Ind. 2011, 3 (3), 250-259; (f) Twaiq, F. A.; Zabidi, N. A. M.; Mohamed, A. R.; Bhatia, S., Catalytic conversion of palm oil over mesoporous aluminosilicate MCM-41 for the production of liquid hydrocarbon fuels. Fuel Processing Technology 2003, 84 (1–3), 105-120.

25.          Černý, R.; Kubů, M.; Kubička, D., The effect of oxygenates structure on their deoxygenation over USY zeolite. Catalysis Today 2013, 204, 46-53.

26.          Huber, G. W.; O’Connor, P.; Corma, A., Processing biomass in conventional oil refineries: Production of high quality diesel by hydrotreating vegetable oils in heavy vacuum oil mixtures. Applied Catalysis A: General 2007, 329, 120-129.

27.          Wang, C.; Tian, Z.; Wang, L.; Xu, R.; Liu, Q.; Qu, W.; Ma, H.; Wang, B., One-Step Hydrotreatment of Vegetable Oil to Produce High Quality Diesel-Range Alkanes. ChemSusChem 2012, 5 (10), 1974-1983.

28.          Eijsbouts, S., On the flexibility of the active phase in hydrotreating catalysts. Applied Catalysis A: General 1997, 158 (1–2), 53-92.

29.          Shell Hydrotreating. http://www.shell.com/global/products-services/solutions-for-businesses/… (accessed November 22

  1.  

30.          (a) Toba, M.; Abe, Y.; Kuramochi, H.; Osako, M.; Mochizuki, T.; Yoshimura, Y., Hydrodeoxygenation of waste vegetable oil over sulfide catalysts. Catalysis Today 2011, 164 (1), 533-537; (b) Mohammad, M.; Kandaramath Hari, T.; Yaakob, Z.; Chandra Sharma, Y.; Sopian, K., Overview on the production of paraffin based-biofuels via catalytic hydrodeoxygenation. Renewable and Sustainable Energy Reviews 2013, 22 (0), 121-132; (c) Liu, Q.; Zuo, H.; Wang, T.; Ma, L.; Zhang, Q., One-step hydrodeoxygenation of palm oil to isomerized hydrocarbon fuels over Ni supported on nano-sized SAPO-11 catalysts. Applied Catalysis A: General 2013, 468, 68-74; (d) Shi, N.; Liu, Q.-y.; Jiang, T.; Wang, T.-j.; Ma, L.-l.; Zhang, Q.; Zhang, X.-h., Hydrodeoxygenation of vegetable oils to liquid alkane fuels over Ni/HZSM-5 catalysts: Methyl hexadecanoate as the model compound. Catalysis Communications 2012, 20, 80-84; (e) Kubička, D.; Šimáček, P.; Žilková, N., Transformation of Vegetable Oils into Hydrocarbons over Mesoporous-Alumina-Supported CoMo Catalysts. Topics in Catalysis 2008, 52 (1-2), 161-168; (f) Wang, C.; Liu, Q.; Song, J.; Li, W.; Li, P.; Xu, R.; Ma, H.; Tian, Z., High quality diesel-range alkanes production via a single-step hydrotreatment of vegetable oil over Ni/zeolite catalyst. Catalysis Today 2014, 234, 153-160; (g) Sotelo-Boyas, R.; Liu, Y. Y.; Minowa, T., Renewable Diesel Production from the Hydrotreating of Rapeseed Oil with Pt/Zeolite and NiMo/Al2O3 Catalysts. Industrial & Engineering Chemistry Research 2011, 50 (5), 2791-2799.

31.          Santillan-Jimenez, E.; Crocker, M., Catalytic deoxygenation of fatty acids and their derivatives to hydrocarbon fuels via decarboxylation/decarbonylation. Journal of Chemical Technology & Biotechnology 2012, 87 (8), 1041-1050.

32.          Berenblyum, A. S.; Podoplelova, T. A.; Shamsiev, R. S.; Katsman, E. A.; Danyushevsky, V. Y.; Flid, V. R., Catalytic chemistry of preparation of hydrocarbon fuels from vegetable oils and fats. Catal. Ind. 2012, 4 (3), 209-214.

33.          Qian, E. W.; Chen, N.; Gong, S., Role of support in deoxygenation and isomerization of methyl stearate over nickel–molybdenum catalysts. Journal of Molecular Catalysis A: Chemical 2014, 387, 76-85.

34.          Laurent, E.; Delmon, B., Influence of water in the deactivation of a sulfided NiMoγ-Al2O3 catalyst during hydrodeoxygenation. Journal of Catalysis 1994, 146 (1), 281-291.

35.          Boda, L.; Onyestyák, G.; Solt, H.; Lónyi, F.; Valyon, J.; Thernesz, A., Catalytic hydroconversion of tricaprylin and caprylic acid as model reaction for biofuel production from triglycerides. Applied Catalysis A: General 2010, 374 (1–2), 158-169.

36.          Snare, M.; Kubickova, I.; Maki-Arvela, P.; Eranen, K.; Murzin, D. Y., Heterogeneous catalytic deoxygenation of stearic acid for production of biodiesel. Industrial & Engineering Chemistry Research 2006, 45 (16), 5708-5715.

37.          Gosselink, R. W.; Hollak, S. A. W.; Chang, S.-W.; van Haveren, J.; de Jong, K. P.; Bitter, J. H.; van Es, D. S., Reaction Pathways for the Deoxygenation of Vegetable Oils and Related Model Compounds. ChemSusChem 2013, 6 (9), 1576-1594.

38.          Berenblyum, A. S.; Podoplelova, T. A.; Shamsiev, R. S.; Katsman, E. A.; Danyushevsky, V. Y., On the Mechanism of Catalytic Conversion of Fatty Acids into Hydrocarbons in the Presence of Palladium Catalysts on Alumina. Pet. Chem. 2011, 51 (5), 336-341.

39.          Berenblyum, A. S.; Danyushevsky, V. Y.; Katsman, E. A.; Podoplelova, T. A.; Flid, V. R., Production of engine fuels from inedible vegetable oils and fats. Pet. Chem. 2010, 50 (4), 305-311.

40.          Han, J.; Sun, H.; Ding, Y.; Lou, H.; Zheng, X., Palladium-catalyzed decarboxylation of higher aliphatic esters: Towards a new protocol to the second generation biodiesel production. Green Chemistry 2010, 12 (3), 463.

41.          Kubička, D.; Kaluža, L., Deoxygenation of vegetable oils over sulfided Ni, Mo and NiMo catalysts. Applied Catalysis A: General 2010, 372 (2), 199-208.

42.          Hollak, S. A. W.; Bitter, J. H.; Haveren, J. v.; Jong, K. P. d.; Es, D. S. v., Selective deoxygenation of stearic acid via an anhydride pathway. RSC Advances 2012, 2 (25), 9387.

43.          Mäki-Arvela, P.; Kubickova, I.; Snåre, M.; Eränen, K.; Murzin, D. Y., Catalytic Deoxygenation of Fatty Acids and Their Derivatives. Energy & Fuels 2006, 21 (1), 30-41.

44.          Morgan, T.; Grubb, D.; Santillan-Jimenez, E.; Crocker, M., Conversion of Triglycerides to Hydrocarbons Over Supported Metal Catalysts. Topics in Catalysis 2010, 53 (11-12), 820-829.

45.          (a) Chen, N.; Gong, S.; Shirai, H.; Watanabe, T.; Qian, E. W., Effects of Si/Al ratio and Pt loading on Pt/SAPO-11 catalysts in hydroconversion of Jatropha oil. Applied Catalysis A: General 2013, 466 (0), 105-115; (b) Smirnova, M. Y.; Kikhtyanin, O. V.; Rubanov, A. E.; Trusov, L. I.; Echevskii, G. V., Effect of metal content on the behavior of Pt/SAPO-31 catalysts in the hydroconversion of sunflower oil. Catal. Ind. 2013, 5 (3), 253-259.

46.          Snåre, M.; Kubičková, I.; Mäki-Arvela, P.; Chichova, D.; Eränen, K.; Murzin, D. Y., Catalytic deoxygenation of unsaturated renewable feedstocks for production of diesel fuel hydrocarbons. Fuel 2008, 87 (6), 933-945.

47.          Fu, J.; Lu, X.; Savage, P. E., Catalytic hydrothermal deoxygenation of palmitic acid. Energy & Environmental Science 2010, 3 (3), 311-317.

48.          Gosselink, R. W.; Stellwagen, D. R.; Bitter, J. H., Tungsten-Based Catalysts for Selective Deoxygenation. Angewandte Chemie International Edition 2013, 52 (19), 5089-5092.

49.          Santillan-Jimenez, E.; Morgan, T.; Lacny, J.; Mohapatra, S.; Crocker, M., Catalytic deoxygenation of triglycerides and fatty acids to hydrocarbons over carbon-supported nickel. Fuel 2013, 103, 1010-1017.

50.          He, L.; Wu, C.; Cheng, H.; Yu, Y.; Zhao, F., Highly selective and efficient catalytic conversion of ethyl stearate into liquid hydrocarbons over a Ru/TiO2 catalyst under mild conditions. Catalysis Science & Technology 2012, 2 (7), 1328.

51.          Santillan-Jimenez, E.; Morgan, T.; Shoup, J.; Harman-Ware, A. E.; Crocker, M., Catalytic deoxygenation of triglycerides and fatty acids to hydrocarbons over Ni–Al layered double hydroxide. Catalysis Today 2014, 237, 136-144.

52.          Peng, B.; Zhao, C.; Kasakov, S.; Foraita, S.; Lercher, J. A., Manipulating Catalytic Pathways: Deoxygenation of Palmitic Acid on Multifunctional Catalysts. Chemistry – A European Journal 2013, 19 (15), 4732-4741.

53.          Chiappero, M.; Do, P. T. M.; Crossley, S.; Lobban, L. L.; Resasco, D. E., Direct conversion of triglycerides to olefins and paraffins over noble metal supported catalysts. Fuel 2011, 90 (3), 1155-1165.

54.          Simakova, I.; Rozmysłowicz, B.; Simakova, O.; Mäki-Arvela, P.; Simakov, A.; Murzin, D. Y., Catalytic Deoxygenation of C18 Fatty Acids Over Mesoporous Pd/C Catalyst for Synthesis of Biofuels. Topics in Catalysis 2011, 54 (8-9), 460-466.

55.          Mäki-Arvela, P. i.; Rozmysłowicz, B.; Lestari, S.; Simakova, O.; Eränen, K.; Salmi, T.; Murzin, D. Y., Catalytic Deoxygenation of Tall Oil Fatty Acid over Palladium Supported on Mesoporous Carbon. Energy & Fuels 2011, 25 (7), 2815-2825.

56.          Simakova, I.; Simakova, O.; Mäki-Arvela, P.; Simakov, A.; Estrada, M.; Murzin, D. Y., Deoxygenation of palmitic and stearic acid over supported Pd catalysts: Effect of metal dispersion. Applied Catalysis A: General 2009, 355 (1–2), 100-108.

57.          (a) Lestari, S.; Mäki-Arvela, P.; Eränen, K.; Beltramini, J.; Max Lu, G. Q.; Murzin, D. Y., Diesel-like Hydrocarbons from Catalytic Deoxygenation of Stearic Acid over Supported Pd Nanoparticles on SBA-15 Catalysts. Catalysis Letters 2009, 134 (3-4), 250-257; (b) Mäki-Arvela, P.; Snåre, M.; Eränen, K.; Myllyoja, J.; Murzin, D. Y., Continuous decarboxylation of lauric acid over Pd/C catalyst. Fuel 2008, 87 (17-18), 3543-3549.

58.          Botas, J. A.; Serrano, D. P.; García, A.; Ramos, R., Catalytic conversion of rapeseed oil for the production of raw chemicals, fuels and carbon nanotubes over Ni-modified nanocrystalline and hierarchical ZSM-5. Applied Catalysis B: Environmental 2014, 145, 205-215.

59.          Fu, J.; Shi, F.; Thompson, L. T.; Lu, X.; Savage, P. E., Activated Carbons for Hydrothermal Decarboxylation of Fatty Acids. ACS Catalysis 2011, 1 (3), 227-231.

60.          Ford, J. P.; Immer, J. G.; Lamb, H. H., Palladium Catalysts for Fatty Acid Deoxygenation: Influence of the Support and Fatty Acid Chain Length on Decarboxylation Kinetics. Topics in Catalysis 2012, 55 (3-4), 175-184.

61.          Lestari, S.; Mäki-Arvela, P.; Simakova, I.; Beltramini, J.; Lu, G. Q. M.; Murzin, D., Catalytic Deoxygenation of Stearic Acid and Palmitic Acid in Semibatch Mode. Catalysis Letters 2009, 130 (1-2), 48-51.

62.          (a) Ping, E. W.; Wallace, R.; Pierson, J.; Fuller, T. F.; Jones, C. W., Highly dispersed palladium nanoparticles on ultra-porous silica mesocellular foam for the catalytic decarboxylation of stearic acid. Microporous and Mesoporous Materials 2010, 132 (1-2), 174-180; (b) Lestari, S.; Beltramini, J.; Lu, G. Q. In Preparation and Characterization of Mesoporous Ni/Zr-laponite for the Catalytic Deoxygenation of Vegetable Oils into Liquid Hydrocarbons, Nanoscience and Nanotechnology, 2006. ICONN '06. International Conference on, 3-7 July 2006; 2006.

63.          Holm, M. S.; Taarning, E.; Egeblad, K.; Christensen, C. H., Catalysis with hierarchical zeolites. Catalysis Today 2011, 168 (1), 3-16.

64.          Neste Oil Annual Report 2013; 2013.

65.          Eni Green Refinery. http://www.eni.com/en_IT/innovation-technology/technological-focus/gree… (bezocht op 9 december 2014).

66.          Kerstens, D.; Van Aelst, J.; Sels, B.; Martens, J. Vertakking van onverzadigde vetzuren met hiërarchische zeolieten. Katholieke Universiteit Leuven, Leuven, 2015.

67.          (a) Geboers, J.; Goossens, S.; Philippaerts, A.; Sels, B., Method for the production of conjugated polyunsaturated fatty acids with heterogenous catalysts. Google Patents: 2012; (b) Van Aelst, J.; Haouas, M.; Gobechiya, E.; Houthoofd, K.; Philippaerts, A.; Sree, S. P.; Kirschhock, C. E. A.; Jacobs, P.; Martens, J. A.; Sels, B. F.; Taulelle, F., Hierarchization of USY Zeolite by NH4OH. A Postsynthetic Process Investigated by NMR and XRD. The Journal of Physical Chemistry C 2014, 118 (39), 22573-22582; (c) Nuttens, N.; Verboekend, D.; Deneyer, A.; Van Aelst, J.; Sels, B. F., Potential of Sustainable Hierarchical Zeolites in the Valorization of α-Pinene. ChemSusChem 2015, 8 (7), 1197-1205.

68.          Canton, P.; Fagherazzi, G.; Battagliarin, M.; Menegazzo, F.; Pinna, F.; Pernicone, N., Pd/CO Average Chemisorption Stoichiometry in Highly Dispersed Supported Pd/γ-Al2O3 Catalysts. Langmuir 2002, 18 (17), 6530-6535.

69.          Lippens, B. C.; de Boer, J. H., Studies on pore systems in catalysts: V. The t method. Journal of Catalysis 1965, 4 (3), 319-323.

70.          Barrett, E. P.; Joyner, L. G.; Halenda, P. P., The Determination of Pore Volume and Area Distributions in Porous Substances. I. Computations from Nitrogen Isotherms. Journal of the American Chemical Society 1951, 73 (1), 373-380.

71.          Snåre, M.; Kubičková, I.; Mäki-Arvela, P.; Eränen, K.; Wärnå, J.; Murzin, D. Y., Production of diesel fuel from renewable feeds: Kinetics of ethyl stearate decarboxylation. Chemical Engineering Journal 2007, 134 (1-3), 29-34.

72.          Lugo-Jose, Y. K.; Monnier, J. R.; Heyden, A.; Williams, C. T., Hydrodeoxygenation of propanoic acid over silica-supported palladium: effect of metal particle size. Catalysis Science & Technology 2014, 4 (11), 3909-3916.

73.          Pérez-Cadenas, A. F.; Kapteijn, F.; Zieverink, M. M. P.; Moulijn, J. A., Selective hydrogenation of fatty acid methyl esters over palladium on carbon-based monoliths: Structural control of activity and selectivity. Catalysis Today 2007, 128 (1–2), 13-17.

74.          Ford, J. P.; Thapaliya, N.; Kelly, M. J.; Roberts, W. L.; Lamb, H. H., Semi-Batch Deoxygenation of Canola- and Lard-Derived Fatty Acids to Diesel-Range Hydrocarbons. Energy & Fuels 2013, 27 (12), 7489-7496.

75.          (a) Miller, S. J., Catalytic isomerization process using a silicoaluminophosphate molecular sieve containing an occluded group VIII metal therein. Google Patents: 1987; (b) Perego, C.; Zanibelli, L.; Flego, C.; Bianco, A. D.; Bellussi, G., Catalyst for the hydroisomerization of long-chain n-paraffins and process for preparing it. Google Patents: 1997.

76.          Koivusalmi, E.; Jakkula, J., Process for the manufacture of hydrocarbons. Google Patents: 2007.

77.          Regali, F.; Boutonnet, M.; Järås, S., Hydrocracking of n-hexadecane on noble metal/silica–alumina catalysts. Catalysis Today 2013, 214 (0), 12-18.

78.          Liu, Y.; Liu, C.; Liu, C.; Tian, Z.; Lin, L., Sn-Modified Pt/SAPO-11 Catalysts for Selective Hydroisomerization of n-Paraffins. Energy & Fuels 2004, 18 (5), 1266-1271.

79.          Ngo, H. L.; Nuñez, A.; Lin, W.; Foglia, T. A., Zeolite-catalyzed isomerization of oleic acid to branched-chain isomers. European Journal of Lipid Science and Technology 2007, 109 (3), 214-224.

80.          Briant, J.; Denis, J.; Parc, G., Rheological Properties of Lubricants. Éditions Technip: 1989.

Universiteit of Hogeschool
Bio-ingenieurswetenschappen: katalytische technologie
Publicatiejaar
2015
Kernwoorden
Share this on: