Nieuwsberichtgeving en angst voor Islamitische Staat

Elien Kok
Persbericht

Nieuwsberichtgeving en angst voor Islamitische Staat

Trilt en beeft Vlaanderen voor Islamitische Staat?

Sinds juni 2014 worden we overladen met nieuwsberichten over de terreurorganisatie Islamitische Staat. 20% van de bevraagden heeft angst ontwikkeld voor deze terreurgroep. Dat blijkt uit de masterproef van Elien Kok, studente journalistiek aan de KU Leuven.

Zo’n 529 inwoners van Vlaanderen tussen 18 en 83 jaar namen deel aan de vragenlijst over nieuwsberichtgeving en angst voor Islamitische Staat. Deze data leverden enkele interessante resultaten op. “Eén vijfde van de respondenten rapporteerden angst voor Islamitische Staat”, stelt Elien Kok.

To fear or not to fear?Het is één van de doelen van terroristische organisaties om angst te zaaien. “Respondenten rapporteren een lage bezorgdheid om het slachtoffer te worden van een terroristische aanslag. Daarnaast is men ook niet erg bezorgd dat iemand uit zijn of haar omgeving het slachtoffer van een terroristische aanslag zal worden.” Bovendien schat men de kans om het slachtoffer van een terroristische aanslag te worden heel laag in. “Dit is een positieve bevinding”, aldus Kok, “maar toch is een vijfde van de respondenten angstig voor Islamitische Staat.” In de masterproef werd ook een verschil gevonden tussen mannen en vrouwen. Vrouwen zijn over het algemeen angstiger dan mannen en schatten de kans groter in om het slachtoffer te worden van een terroristische aanslag. “Dit ligt in lijn met eerdere genderonderzoeken rond terrorisme”, stelt de masterstudente journalistiek.

Islamitische Staat in conversatiesMensen die praten over Islamitische Staat blijken bovendien angstiger te zijn voor de terreurgroep en vertonen meer bezorgdheid dat zijzelf of anderen het slachtoffer worden van een terroristische aanslag. “Dit hangt bovendien samen met de mate waarin men blootgesteld wordt aan nieuwsberichtgeving over Islamitische Staat. Hoe meer men in contact komt met nieuwsberichtgeving over Islamitische Staat, hoe vaker de terreurgroep voorkomt in gesprekken met anderen,” legt de masterstudente uit. “Angst voor Islamitische Staat is overigens niet direct verbonden met iemands nieuwsconsumptie, maar toch is nieuwsberichtgeving een onvermijdelijke tussenstap aangezien er een verband werd gevonden tussen conversaties over IS en nieuwsconsumptie. Verder blijkt uit de resultaten dat mensen die angstiger zijn voor Islamitische Staat of zich meer zorgen maken dat ze zelf of dat anderen het slachtoffer worden van een terroristische aanslag, meer vermijdingsgedrag vertonen. “Dit komt overeen met wat we de voorbije maanden zagen gebeuren. Verschillende scholen zeiden hun daguitstap naar Brussel af omdat ze dachten het slachtoffer te worden van een terroristische aanslag.”

De rol van de media in nieuwsberichtgeving over Islamitische StaatDe media spelen een belangrijke rol in de angstvorming bij burgers. Uit eerder onderzoek blijkt dat terroristen via mediakanalen burgers willen bereiken die niet rechtstreeks betrokken zijn bij de terroristische aanslagen. Op deze manier willen de terroristen de bevolking doen geloven dat zij ook het slachtoffer van zulke daden kunnen worden. Doordat de media berichtgeven over hun daden speelt nieuwsberichtgeving dus in de kaarten van de terroristische organisatie. “In dit onderzoek werd echter geen verband gevonden tussen iemands hoeveelheid nieuwsconsumptie en angst voor Islamitische Staat, maar zoals eerder aangehaald speelt nieuwsconsumptie wel een indirecte rol.” Langs de andere kant zorgen media er ook voor dat men kennis over de terreurgroep verwerft. Wanneer men meer weet over de terreurgroep, blijkt men minder bezorgd te zijn dat men zelf of dat anderen het slachtoffer van een terroristische aanslag zouden kunnen worden,” stelt Kok.

Doen de media hun job wel goed?Mensen zijn over het algemeen tevreden over de rapportering door de media over Islamitische Staat. “Er bestaat wel onenigheid over de hoeveelheid aandacht die mediakanalen besteden aan de terreurgroep. Men is het niet eens of de media te veel focussen op de misdrijven van Islamitische Staat of dat men juist de job als communicatiekanaal vervult.” De meerderheid van de respondenten denkt wel dat de media een rol spelen in het angstvormingsproces bij mensen. “Media moeten zich sowieso bewust zijn van het mogelijke angsteffect dat ze kunnen veroorzaken”, besluit masterstudente Elien Kok.

Bibliografie

Altheide, D. L. (2006). The mass media, crime and terrorism. Journal of International Criminal Justice, 4, pp. 982-997.

Altheide, D. L. (2009). Terrorism Programming. Critical Studies on Terrorism, 2 (1), pp. 65-80.

Bagdasarov, Z., Banerjee, S. C., Greene, K., Krcmar, M., Ruginyte, D., & Yanovitzky, I. (2010). I am what I watch: Voyeurism, sensation seeking and television viewing patterns. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 54 (2), pp. 299-315.

Batson, C. D. (1997). Self-other merging and the empathy-altruism hypothesis: Reply to Neuberg et al. (1997). Journal of Personality and Social Psychology, 73, pp. 517-522.

Baudrillard, J. (02.11.2001). The Spirit of Terrorism, Le Monde.

Becker-Blease, K. A., Finkelhor, D., & Turner, H. (2008). Media Exposure Predicts Children’s Reactions to Crime and Terrorism. Journal of Trauma & Dissociation, 9(2), pp. 225-248.

Beentjes, J. W., Van Gorp, B., & Vettehen, P. H. (2009). Challenging the Frame in the News: The Role of Issue Involvement, Atttitude, and Competing Frames. Journal of Media Psychology: Theories, Methods, and Applications, 21(4), pp. 161-170.

Beresin, E. V., Fremont, W.P., & Pataki, C. (2005). The Impact of Terrorism on Children and Adolescents: Terror in the Skies, Terror on Television. Child And Adolescent Psychiatric Clinics of Nort America, 14, pp. 429-451.

Bleich, E. (2011). What is Islamophobia and how much is there? Theorizing and measuring an emerging comparative concept. American Behavioral Scientist, 55 (12), pp. 1581-1600.

Block, J. H. (1984). Sekse role identity and egodevelopment. SanFrancisco Jossey- Bass.

Braithwaite, A. (2013). Fear in terrorism and counter-terrorism. Journal of Police Crime Psychology, 28, pp. 95-101.

Cacioppo, J. T., & Petty, R. E. (1982). The need for cognition. Journal of Personality and Social Psychology, 42, pp. 116–131.

Cacioppo, J. T., Petty, R. E., & Morris, K. J. (1983). Effects of need for cognitionon message evaluation, recall, and persuasion. Journal of Personality and Social Psychology, 45, pp. 805–818.

Chikombero, P. M., Haridakis, P. M., Hullman, G. A., Rubin, A. M., Pornsakulvanich, V., & Sun, S. (2003). Television Exposure Not Predictive of Terrorism Fear. Newspaper Research Journal, 24 (1), pp. 128-145.

Coffin, T. E. (1948). Television's effects on leisure-time activities. Journal of Applied Psychology, 32(5), pp. 550-558.

Crenshaw, M. (1981). The causes of terrorism. Comparative Politics, 13(4), pp. 379 – 399.

Crawford, N. C. (2014). Institutionalizing passion in world politics: fear and empathy. International Theory, 6 (3), pp. 535-557.

Dedmon, A., Halford, J., & Potts, R. (1996). Sensation seeking, television viewing motives, and home television viewing patterns. Personal Individual Differences, 21 (6), pp. 1081-1084.

Deredactie (2014, oktober 15). Hasseltse school niet naar Brussel wegens te gevaarlijk. [04.10.2014, Deredactie: http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/limburg/1.2109299]

De Standaard (2014, augustus 5). Bekend gezicht Sharia4Belgium duikt op in propagandafilm IS. [19.02.2015, De Standaard: http://www.standaard.be/cnt/dmf20140805_01205253]

De Standaard (2014, augustus 8). Wie zijn de IS-Strijders? [19.02.2015, De Standaard: http://www.standaard.be/cnt/dmf20140612_01137990]

De Standaard (2014, augustus 21). Britse IS-beul John onthoofdde James Foley. [19.02.2015, De Standaard: http://www.standaard.be/cnt/dmf20140821_01226540]

De Standaard (2014, augustus 22). Steve is een goede, goede kerel. [19.02.2015, De Standaard: http://www.standaard.be/cnt/dmf20140822_01228052]

De Standaard (2014, september 14). IS onthoofdt Britse gijzelaar. [19.02.2015, De Standaard: http://www.standaard.be/cnt/dmf20140914_01266635]

De Standaard (2014, ). Obama roept wereld op om mee te strijden tegen ISIS. [19.02.2015, De Standaard, http://www.standaard.be/cnt/dmf20140924_01285279]

De Standaard (2014, oktober 8). Journalisten mogen verslag uitbrengen over IS, als ze de regels volgen. [19.02.2015, De Standaard: http://www.standaard.be/cnt/dmf20141008_01310320]

De Standaard (2014, oktober 16). IS executeert ook eigen strijders. [19.02.2015, De Standaard: http://www.standaard.be/cnt/dmf20141016_01324810]

De Standaard (2014, november 17). Belgische F16’s langer in Irak. [19.02.2015, De Standaard: http://www.standaard.be/cnt/dmf20141117_01379549]

De Standaard (2015, januari 3). Elke maand vertrekken er tien Belgen naar Syrië en Irak. [19.02.2015, De Standaard: http://www.standaard.be/cnt/dmf20150103_01456030]

De Standaard (2015, januari 7). Vijf bekende cartoonisten gedood bij aanslag Charlie Hebdo. [19.02.2015, De Standaard: http://www.standaard.be/cnt/dmf20150107_01461566]

De Standaard (2015, januari 15). Terreuractie Verviers gaat de wereld rond. [19.02.2015, De Standaard: http://www.standaard.be/cnt/dmf20150115_01476111]

De Standaard (2015, januari 15). Twee doden bij antiterrorisme-actie in Verviers. [19.02.2015, De Standaard: http://www.standaard.be/cnt/dmf20150115_01475747]

De Standaard (2015, januari 16). Dreigingsniveau 3 in hele land. [19.02.2015, De Standaard: http://www.standaard.be/cnt/dmf20150115_01475941]

De Standaard (2015, januari 19). Een selfie met de paracommando’s. [19.02.2015, De Standaard: http://www.standaard.be/cnt/dmf20150118_01480572]

De Standaard (2015, februari 3). IS roept op: ‘Moslims, val agenten en soldaten aan’. [19.02.2015, De Standaard: http://www.standaard.be/cnt/dmf20150203_01509309]

De Standaard (2015, februari 3). IS heeft Jordaanse piloot levend verbrand. [19.02.2015, De Standaard: http://www.standaard.be/cnt/dmf20150203_01509161]

De Standaard (2015, februari 3). IS was nooit serieus tijdens Jordaanse onderhandelingen. [19.02.2015, De Standaard: http://www.standaard.be/cnt/dmf20150203_01509457]

De Standaard (2015, februari 3). De wraak van Jordanië. [19.02.2015, De Standaard: http://www.standaard.be/cnt/dmf20150204_01510963]

De Standaard (2015, februari 4). Brief met ‘IS-logica’ dreigt met aanslagen in ons land. [19.02.2015, De Standaard: http://www.standaard.be/cnt/dmf20150204_01510457]

De Standaard (2015, februari 8). Jordanië blijft IS bombarderen als vergelding voor vermoorde piloot. [19.02.2015, De Standaard: http://www.standaard.be/cnt/dmf20150208_01517444]

De Standaard (2015, februari 8). Amerikanen bewapenen Libanon tegen jihadisten. [19.02.2015, De Standaard: http://www.standaard.be/cnt/dmf20150208_01517394]

De Standaard (2015, februari 10). Anonymous viseert IS-rekruteerders. [19.02.2015, De Standaard: http://www.standaard.be/cnt/dmf20150209_01520617]

De Standaard (2015, februari 10). Emiraten hervatten luchtaanvallen op IS. [19.02.2015, De Standaard: http://www.standaard.be/cnt/dmf20150210_01521469]

De Standaard (2015, februari 10). @Newsweek gehackt door ‘cyberkalifaat’. [19.02.2015, De Standaard: http://www.standaard.be/cnt/dmf20150210_01521673]

De Standaard (2015, februari 12). Obama wil groen licht van Congres om drie jaar oorlog te voeren tegen IS. [19.02.2015, De Standaard: http://www.standaard.be/cnt/dmf20150211_01524882]

De Standaard (2015, februari 12). Mijn naam en foto stonden overal, maar toch kon ik ontkomen. [19.02.2015, De Standaard: http://www.standaard.be/cnt/dmf20150212_01525327]

De Standaard (2015, februari 16). Analyse. Wat doet IS in Libië? [19.02.2015, De Standaard: http://www.standaard.be/cnt/dmf20150216_01531950]

De Standaard (2015, februari 20). Tegengif voor jihadistische haatpropaganda aanbieden. [08.04.2015, De Standaard: http://www.standaard.be/cnt/dmf20150219_01538794]

De Standaard (2015, februari 20). IS eist zelfmoordaanslagen Libië op. [08.04.2015, De Standaard: http://www.standaard.be/cnt/dmf20150220_01539746]

De Standaard (2015, februari 20). Drie schoolmeisjes op weg naar Islamitische Staat? [08.04.2015, De Standaard: http://www.standaard.be/cnt/dmf20150220_01539860]

De Standaard (2015, februari 21). Gegevens over Syriëstrijders voor het eerst degelijk samengebracht. [08.04.2015, De Standaard: http://www.standaard.be/cnt/dmf20150220_01540674]

De Standaard (2015, februari 26). Jihadi John is computerprogrammeur uit Londen. [08.04.2015, De Standaard: http://www.standaard.be/cnt/dmf20150226_01550237]

De Standaard (2015, februari 26). IS slaat uniek cultureel erfgoed kapot met sloophamer . [08.04.2015, De Standaard: http://www.standaard.be/cnt/dmf20150226_01550586]

De Standaard (2015, februari 26). 35 militairen trekken nog deze week naar Irak. [08.04.2015, De Standaard: http://www.standaard.be/cnt/dmf20150226_01550551]

De Standaard (2015, februari 27). Unesco vraagt spoedzitting Veiligheidsraad na vernielingen door IS. [08.04.2015, De Standaard: http://www.standaard.be/cnt/dmf20150227_01551831]

De Standaard (2015, februari 28). IS doodde in Syrië bijna 2000 gevangenen. [08.04.2015, De Standaard: http://www.standaard.be/cnt/dmf20150228_01554328]

De Standaard (2015, maart 4). Illegale migratie naar Europa bijna verdrievoudigd. [08.04.2015, De Standaard: http://www.standaard.be/cnt/dmf20150304_01561710]

De Standaard (2015, maart 7). IS stort zich op unieke erfgoedsite in Irak. [08.04.2015, De Standaard: http://www.standaard.be/cnt/dmf20150306_01566763]

De Standaard (2015, maart 7). IS vernielt nog meer historische ruïnes. [08.04.2015, De Standaard: http://www.standaard.be/cnt/dmf20150307_01567484]

De Standaad (2015, maart 7). Boko Haram zweert trouw aan IS. [08.04.2015, De Standaard: http://www.standaard.be/cnt/dmf20150307_01567666]

De Standaard (2015, maart 8). IS vernielt al derde archeologische site in Irak. [08.04.2015, De Standaard: http://www.standaard.be/cnt/dmf20150308_01568128]

De Standaard (2015, maart 10). Chinezen vechten mee met Islamitische Staat. [08.04.2015, De Standaard: http://www.standaard.be/cnt/dmf20150310_01571842]

De Standaard (2015, maart 10). Kind executeert IS-gijzelaar. [08.04.2015, De Standaard: http://www.standaard.be/cnt/dmf20150310_01573459]

De Standaard (2015, maart 10). Twee Belgische ex-militairen vechten nog bij Islamitische Staat. [08.04.2015, De Standaard: http://www.standaard.be/cnt/dmf20150310_01573150]

De Standaard (2015, maart 12). Anonymous haalt sociaal netwerk van IS offline. [08.04.2015, De Standaard: http://www.standaard.be/cnt/dmf20150312_01576847]

De Standaard (2015, maart 12). De ergste nachtmerrie van IS. [08.04.2015, De Standaard: http://www.standaard.be/cnt/dmf20150312_01575868]

De Standaard (2015, maart 15). Vaticaan steunt militair optreden tegen IS. [08.04.2015, De Standaard: http://www.standaard.be/cnt/dmf20150315_01580007]

De Standaard (2015, maart 19). IS eist raid in Tunis op. [08.04.2015, De Standaard: http://www.standaard.be/cnt/dmf20150315_01580007]

De Standaard (2015, maart 20). IS eist aanvallen in Jemen op: meer dan 140 doden. [08.04.2015, De Standaard: http://www.standaard.be/cnt/dmf20150320_01589505]

De Standaard (2015, maart 21). IS gooit hitlist met foto’s en adressen van VS- soldaten online. [08.04.2015, De Standaard: http://www.standaard.be/cnt/dmf20150321_01591693]

De Standaard (2015, maart 24). Toestroom nieuwe IS-strijders stokt. [08.04.2015, De Standaard: http://www.standaard.be/cnt/dmf20150324_01596233]

De Standaard (2015, maart 24). Ook Canada bereid om IS aan te vallen in Syrië. [08.04.2015, De Standaard: http://www.standaard.be/cnt/dmf20150324_01596323]

De Standaard (2015, maart 30). IS stenigt Iraaks koppel en verspreidt beelden op het internet. [08.04.2015, De Standaard: http://www.standaard.be/cnt/dmf20150330_01606617]

De Standaard (2015, april 1). IS neemt vluchtelingenkamp nabij Damascus in. [08.04.2015, De Standaard: http://www.standaard.be/cnt/dmf20150401_01609973]

De Standaard (2015, april 3). IS weer verjaagd uit vluchtelingenkamp. [08.04.2015, De Standaard: http://www.standaard.be/cnt/dmf20150402_01612891]

De Standaard (2015, april 10). IS hackt zender TV5. [12.04.2015, De Standaard: http://www.standaard.be/cnt/dmf20150409_01622993]

Dolan, P., & Peasgood, T. (2007). Estimating the economic and social costs of the fear of crime. British Journal of Criminology, 47 (1), pp. 121-132.

Espejo, J., Day, E. A., & Scott, G. (2005). Performance evaluations, need for cognition, and the acquisition of a complex skill: An attribute-treatment interaction. Personality and Individual Differences, 38, pp. 1867–1877.

Fairclough, N. (1995). Media discourse, London: Edward Arnold.Ferraro, K. F. (1995). Fear of Crime: Interpreting Victimization Risk. Albany, NY:

State University of New York Press.

Franken, R. E., Gibson, K. J., & Rowland, G. L. (1991). Sensation seeking and the tendency to view the world as threatening. Personal Individual Differences, 13 (1), pp. 31-38.

Feshbach, N. D., & Feshbach, S. (2009). Empathy and Education. In The Social Neuroscience of Empathy, edited by Jean Decity and William Ickes, pp. 87–90. Cambridge, MA: MIT Press.

Fisher, B. S., & Sloan, J. J. (2003). Unravelingthe fear of victimization among college women: Is the shadowof sexual assaulthypothesis supported? Justice Quarterly, 20, pp. 633- 659.

Gadarian, S. K. (2007). The Fire Next Time: How Terrorism News Shapes Foreign Policy Attitudes. Paper presented at the Annual Meeting of the APSA, Chicago, IL, August 30th−September 2nd.

Gardner, R., Karakaşoğlus, Y., & Luchtenberg, S. (2008). Islamophobia in the media: a response from multicultural education. Intercultural Education, 19 (2), pp. 119- 136.

Garland, D. (2001). The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society. Chicago: University of Chicago Press.

Geers, A. L., & Lassiter, G. D. (2003). Need for cognition and expectations as determinants of affective experience. Basic and Applied Social Psychology, 25 (4), pp. 313-325.

Gerbner, G. (1969). Toward cultural indicators: The analysis of mass mediated message systems. AV Communication Review, 17, pp. 137-148.

Gerbner, G., & Gross, L. (1976). Living with television: The violence profile. Journal of Communication, 26, pp. 173–199.

Gerbner, G., Gross, L., Morgan, M., & Signorielli, N. (1980). The ‘mainstreaming’ of America:Violence profile no. 11. Journal of Communication, 30, pp. 10–29.

Global Terrorism Database (2015). About GTD. [19.02.2015, Global Terrorism Database: http://www.start.umd.edu/gtd/]

Goubert, L., Craig, K. D., & Buysee, A. (2009). Perceiving Others in Pain: Experimental and Clinical Evidence on the Role of Empathy. In The Social Neuroscience of Empathy, edited by Jean Decity and William Ickes, pp. 153–66. Cambridge, MA: MIT Press.

Gross, K., & Aday, S. (2003). The scary world in your living room and neighborhood: Using local broadcast news, neighborhood crime rates, and personal experience to test agenda setting and cultivation. Journal of Communication, 53, pp. 411- 426.

Harcup, T. (2006). The ethical journalist, Thousand Oaks, CA: Sage.

Haridakis, P. M., & Rubin, A. M. (2005). Third Person Effects in the Aftermath of Terrorism. Mass Communication & Society, 8(1), pp. 39-59.

Het Laatste Nieuws (2015, januari 17). Schooluitstap naar Brussel is afgelast. [19.01.2015, Het Laatste Nieuws: http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-halle/schooluitstap- naar-brussel-is-afgelast-a2185360/]

Hoaglin, D. C., & Iglewicz, B. (1987). Fine tuning some resistant rules for outlier labeling. Journal of American Statistical Association, 82, pp. 1147-1149.

Hodson, G., & Esses, V. M. (2005). Lay perceptions of ethnic prejudice: causes, solutions, and individual differences. European Journal of Social Psychology, 35, pp. 329–344.

Hoffman, B. (2006). Inside Terrorism. New York: Columbia University Press, p. 174.

Hoffner, C. A., & Levine, K. J. (2007). Enjoyment of mediated fright and violence: A metaanalysis. In R. W. Preiss, B. M. Gayle, N. Burrell, M. Allen, & J. Bryant (Eds.), Mass media effects research: Advances through meta-analysis (pp. 215–244). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Hornsey, M. J., Iyer, A., Vanman, E. J, & Webster, J. (2014). Understanding the power of the picture: the effect of image content on emotional and political responses to terrorism.

Hoyle, R. H., Fejfar, M., & Miller, J. (2000). Personality and sexual risk-taking: A quantitative review. Journal of Personality, 68 (6), pp. 1203–1231.

Huddy, L., Feldman, S., Tabar, C., & Lahav, G. (2005). Threat, anxiety, and support for antiterrorism policies. American Journalisme of Political Science, 49 (3), pp. 593– 608.

Irwin, J. (2005). Construction of smoking-relevant health risk perceptions among

college students: the influence of need for cognition and message content. Dissertation Abstracts International, Section B, The Sciences and Engineering, 65, p. 5405.

Johnson, M. K., Hashtroudi, S., & Lindsay, D. S. (1993). Source monitoring. Psychological Bulletin, 114, pp. 3–38.

Jolliffe, D. & Farrington, D.P. (2006). Development and validation of the Basic Empathy Scale, Journal of Adolescence, 29(4), pp. 589-611.

Kahneman, D., & Tversky, A. (1972). Subjective probability: A judgment of representative-ness. Cognitive Psychology, 3, pp. 430–454.

Kellerman, K. (1985). Memory processes and media effects. Communication Research, 12 (1), pp. 83-121.

Kwak, H., Zinkhan, G. M., & Dominick, J. R. (2002). The moederating role of gender and compulsive buying tendencies in the cultivation effects of TV shows and TV advertising: a cross cultural study between the United States and South Korea. Media Psychology, 4 (1), pp. 77-111.

Maccoby, E. E. (1998). The Two Sexes: Growing Up Apart, Coming Together. Cambridge , MA: HarvardUniversityPress.

McGuire, W. J. (1974). “Psychological motives and communication gratification” in The Uses of mass communications: current perspectives and gratifications research, eds. Blumler, J. G., & Katz, E., Sage: Beverly Hills, Californië, pp. 167 -196.

Nacos, B. L. (2005). Communication and recruitment of terrorists. In: Forest JF (ed) The making of a terrorist, vol 3: root causes. Praeger Security International, Westport, CT.

Nacos, B. L. (2006). Terrorism/Counterterrorism and media in the age of global communication. Paper at the United Nations University Global Seminar, Second Shimame-Yamaguchi Session “Terrorism − A Global Challenge”, August 5th−8th.

Nair, K. U., & Ramnarayan, S. (2000). Individual differences in need for cognition and complex problem solving. Journal of Research in Personality, 34, pp. 305–328.

NCTV (2015). Kennisbank Terrorisme [Islamitische Staat, NCTV: https://kennisbankterrorisme.nctv.nl/organisatie/islamitische-staat-in-…- isis]

Nellis, A. M., & Savage, J. (2012). Does Watching the News Affect Fear of Terrorism? The Importance of Media Exposure on Terrorism Fear. Crime & Delinquency, 58 (5), pp. 748 -768.

Newhagen, J. E., & Lewenstein, M. (1992). Cultivation and exposure to television following the 1989 Loma Prieta earthquake. Mass communication review, 19 (1), p. 51.

O’Keefe, G. J. (1984). Public views on crime: Television exposure and media credibility. In R. N. Bostrom (Ed.), Communication yearbook 8 (pp. 514-535). Beverly Hills, CA: SAGE.

Orhun, Ö. 2005. Countering Islamophobia and discrimination against Muslims. Equal Voices, 17: 7–12.

Patrick, M. S. (2014). Framing terrorism: geography-based media coverage variations of the 2004 commuter train bombings in Madrid and the 2009 twin suicide car bombings in Baghdad. Critical Studies on Terrorism, 7 (3), pp. 379 - 393.

Pieters, R.G.M., Verplanken, B., Modde, J.M. (1987). Neiging tot nadenken: samenhang met beredeneerd gedrag. Tijdschrift voor de Psychologie, 42, pp. 62-70.

Robbins, J. (2006). Soft targets, hard choices. In: Forest JF (ed) Homeland security: protecting America’s targets, vol 2: public spaces and social institutions. Praeger Security International, Westport.

Robinson, N. M. (2004). Academic motivation and its relationship to personality variables and achievement. Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences and Engineering, 64, p. 4632.

Rogers, R. W. (1983). Cognitive and physiological processes in fear appeals

and attitude change: A revised theory of protection motivation. In J. T. Cacioppo & R. E. Petty (Eds.), Social psychophysiology: A sourcebook (pp. 153–176). New York: Guilford.

Ruiter, R. A. C., Verplanken, B., De Cremer, D., & Kok, G. (2010). Danger and fear control in response to fear appeals: the role for need for cognition. Basic and Applied Social Psychology, 26 (1), pp. 13-24.

Said, E. W. (1978). Orientalism. New York: Vintage Books.Schierman, M. J., & Rowland, G. L. (1985). Sensation seeking and selection of

entertainment. Personality and Individual Differences, 6, pp. 599-603.Schmid, A. P. (1983). Political Terrorism: A Research Guide to Concepts, Theories,

Data Bases and Literature. New Brunswick, NJ: Transaction.Shrum, L. J. (1999). Television and persuasion: Effects of the programs between the

ads. Psychology & Marketing, 16, pp. 119–140.

Shrum, L. J., & Bischak, V. D. (2001). Mainstreaming, resaonance and impersonal impact: testing moderators of the cultivation effect for estimates of crime risk. Human Communication Research, 27 (2), pp. 187-215.

Slater, D., & Elliott, W. R. (1982). Television’s influence on social reality. Quarterly Journal of Speech, 68 (1), pp. 402-429.

Sparks, G. G. (2010). Media effects research: a basic overview. Boston: Wadsworth Cengage learning.

Sparks, G. G., & Ogles, R. M. (1990). The difference between fear of victimization and the probability of being victimized: implications for cultivation. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 34 (3), p. 351-358.

Suedfeld, P., & Tetlock, P. E. (2001). Individual differences in information processing. In A. Tesser (Ed.), Blackwell handbook of social psychology: Intraindividual processes (pp. 284–303). Oxford: Blackwell.

Taras, R. (2013). Islamophobia never stands still: race, religion, and culture. Ethnic and racial studies, 36 (3), pp. 417-433.

Van den Bulck, J., & Lemal, M. (2010). Television news coverage about cervical cancer: impact on female viewers’ vulnerability perceptions and fear. European Journal of Public Health, 21 (3), pp. 381 - 386.

van der Kolk, B., & McFarlane, A. (1996). The black hole of trauma. In: van der Kolk A, McFarlane A, Weisaeth L, editors. Traumatic stress. New York Guilford Press; pp. 3– 23.

Warr, M., & Ellison, C. G. (2000). Rethinking social reactions to crime: Personal and altruistic fear in family households. American Journal of Sociology, 106, p. 551.

Weinberg, L., Pedahzur, A., & Hirsch-Hoefler, S. (2004). Terrorism and political violence. Terrorism and Political Violence, 16 (4), pp. 777-794.

Wilkinson, J. S., & Fletcher, J. E. (1995). Bloody news and vulnerable populations: an ethical question. Journal of Mass Media Ethics, 10 (3), pp. 167-177.

Yanovitzky, I. (2002). Effect of news coverage on the prevalence of drunk-driving behavior: Evidence from a longitudinal study. Journal of Studies on Alcohol, 63 (3), pp. 342–351.

Zaki, J., & Ochsner, K. N (2012). The Neuroscience of Empathy: Progress, Pitfalls and Promise. Nature Neuroscience, 15 (5), pp. 675–680.

Zuckerman, M., Ballenger, J.C., Jimerson, D: C., Murphy, D. L. & Post, R. M. (1983). A correlational test in humans of the biological models of sensation seeking, impulsivity, and anxiety. In Zuckerman, M. (Ed.), Biological Bases of Sensation Seeking, Impulsivity, and Anxiety. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Zuckerman, M., & Litle, P. (1986). Personality and curiosity for morbid and sexual events. Personality and Individual Differences, 7, pp. 49-56.

Zuckerman, M. (1994). Behavioral expressions and biosocial bases of sensation seeking. New York: Cambridge University Press.

Young, V. D. (1992). Fear of victimizationand victimization rates among women: A paradox? Justice Quarterly, 9, pp. 419-441. 

 

Universiteit of Hogeschool
Master in de Journalistiek
Publicatiejaar
2015
Kernwoorden
Elien Kok
Share this on: