Next Generation Long Distance Coach

Jeroen Claus
Persbericht

Next Generation Long Distance Coach

NEXT GENERATION LONG DISTANCE COACH: DE TOEKOMST VAN HET REIZEN PER BUS

 

Inleiding

In het project “Next Generation Long Distance Coach” werd onderzocht welke plaats lange-afstandsbussen kunnen innemen in de toekomstige samenleving. Aangespoord door verscheidene opkomende trends binnen de mobiliteit- en energiesector zorgde een uitgewerkt toekomstscenario voor het jaar 2030 voor een kader waarin het eindresultaat van deze thesis, een vernieuwend busconcept, volledig tot zijn recht komt. Hierbij werd bevraagd hoe nieuwe materialen, technologieën en ideeën een impact kunnen hebben op veiligheid, efficiëntie en gebruiksvriendelijkheid van bussen, en hoe deze drie topics er voor zorgen dat een bus er uit ziet als een bus. Het project werd begeleid door VDL Bus & Coach.

 

Het verweven van toekomst en verleden

13 maart 2012, ergens op de Zwitserse autosnelweg ter hoogte van Sierre. Een bus vol kinderen op de terugweg van hun sneeuwvakantie rijdt een tunnel binnen en komt er niet meer uit. Niemand kwam er nog uit. Deze schokkende gebeurtenis was food for thought als jonge productontwikkelaar met een passie voor mobiliteit en transport. De vraag waarom hedendaagse bussen er nog steeds uitzien als kwetsbare blikken dozen bleef aan de oppervlakte hangen tot aan het Masterjaar. Het werd snel duidelijk dat, om een diepgaande verandering te brengen voor de bus an sich, een enkele focus op veiligheid niet genoeg zou zijn. Om het hele concept aan te pakken en te veranderen diende de omgeving rondom en de veranderingen die zij zal meemaken in kaart worden gebracht. Een studie over de drijfveren van verandering in de transportsector bracht aan het licht dat slechts een zinnig geformuleerd visionair toekomstscenario een krachtig middel is om vernieuwing teweeg te brengen en ze ten slot te verantwoorden.

 

2030: een toekomstscenario

Als we Google mogen geloven rijdt iedereen tegen 2030 in autonoom gestuurde wagens. De voordelen zijn legio: computergestuurd verkeer zorgt voor een betere flow door drukke verkeersknooppunten én er vallen minder overlijdens te betreuren daar computers nooit fouten maken. Het toekomstscenario uit Next Generation Long Distance Coach nuanceert deze voorspelling enigszins. Autonome voertuigen zullen tegen dan zeker op de markt verschijnen, maar er kan onmogelijk worden gezorgd dat elk voertuig terstond autonoom kan rijden. Daarom wordt 2030 een overgangsperiode, waarin klassieke wagens, semi-autonome en volledig autonome voertuigen zich op de weg zullen begeven. Het valt dan ook niet uit te sluiten dat voertuigen enkel op autosnelwegen en Green Corridors volledig autonoom zullen mogen rijden. Elders, zoals in de stadsperiferie - stadscentra worden immers Zero Emission Zones - zullen de computers enkel mogen ingrijpen wanneer de bestuurder een ongeluk dreigt te veroorzaken of ondergaan.

De “Green Corridors” zijn dedicated baanvakken op autowegen waarop trucks en bussen autonoom kunnen rijden aan hoge snelheid, in peleton (zgn. “platooning”) én terwijl worden opgeladen door magnetische inductie. De Green Corridors worden geïnstalleerd op de drukste verkeersassen door Europa en kunnen binnenlands vrachtvervoer voor een groot stuk efficiënter maken. Het gegeven van draadloos on-the-go opladen vormt ook een belangrijk ankerpunt in het toekomstscenario: Europa’s roadmap maakt gewag van een Zero Emission voertuigenvloot vanaf 2030. Dit zal zich concreet vertalen naar een opkomst van biobrandstoffen, fuel cells en volledig elektrische voertuigen.

Verder zal de vraag van operatoren naar flexibiliteit inzake verhuur van “plaats” of kortweg capaciteit alleen maar vergroten. Airbnb en Uber introduceerden recent innovatieve businessmodellen die resp. de hotel- en taxiwereld op zijn kop hebben gezet. Het leidt weinig twijfel dat ook de sector van personenvervoer een flexibel model zal moeten gaan hanteren.  

Alles samengevat moest het nieuwe busconcept rekening houden met vier grote peilers: Veiligheid, Zero Emission, Efficiëntie en Toegankelijkheid.

Veiligheid

Het nieuwe concept is voor 99,9% veilig in het verkeer. Hiervoor zorgt een batterij van sensoren, camera’s en LIDAR-radarsystemen, in combinatie met een Vehicle-To-Vehicle netwerk (V2V) dat alle voertuigen met elkaar verbindt. Beide technologieën worden tegenwoordig getest en zullen hun weg naar de markt probleemloos vinden. De bus kan autonoom rijden op snelwegen, waar de computer ook zelfstandig basismanoeuvres kan uitvoeren. Op gewest- en kleinere wegen houdt de computer steeds een oogje in het zeil en is de software gemachtigd om buiten de input van de chauffeur om in te grijpen wanneer het gevaarlijk dreigt te worden. Hoewel de bus “oncrashbaar” wordt geacht bezit deze nog steeds een grote structurele stijfheid. Volgens het scenario zal dit nog steeds verplicht zijn door de wet, aangezien 2030 een overgangsperiode wordt waarbij verschillende types voertuigen (klassiek, semi- en volledig autonoom) door elkaar zullen rijden.

 

Zero Emission

 

De bus is verkrijgbaar in twee versies aangaande het aandrijfsysteem. Er is een variant met brandstofcel en één volledig elektrische variant. Beide systemen zijn te installeren in dezelfde chassisopbouw dankzij een modulair systeem waarbij ofwel de batterijen ofwel de waterstoftanks in de dubbele bodem van het voertuig kunnen worden weggeschoven.

 

Efficiëntie

 

Efficiëntie is een drieledig luik: het werd verwerkt in de assemblage, het verbruik en de capaciteit van het voertuig.

Qua assemblage werd de mosterd gehaald bij een innovatieve en top-secret productiemethode van VDL Bus & Coach, die toelaat snel, betrouwbaar en goedkoop de machines te assembleren.

Energie wordt steeds schaarser en de nood om efficiënter om te gaan met de beschikbare resources zal alleen maar toenemen. Dit verklaart de eerder onconventionele vormgeving van het voertuig. De vorm, geïnspireerd op de natuur, zorgt voor een bus met een luchtweerstandscoëfficiënt gelijk aan deze van een personenwagen. Dit is een verbetering van maar liefst 25%. Dit kunstje werd succesvol bewezen met SolidWorks Flow Simulation.

Tenslotte bevat de bus een zetelconcept waarbij reizigers op voorhand de hoeveelheid ruimte die zij wensen, kunnen reserveren. Op deze manier is het mogelijk dat een ouder met zijn kind een bank deelt, en de ouder meer ruimte kan hebben omdat zijn kind toch niet zoveel plaats inneemt. Dit zorgt voor een flexibele capaciteit en een manier voor operatoren om halflege bussen toch rendabel te maken door grotere en dus ook marginaal duurdere zitplaatsen aan te bieden.

 

Toegankelijkheid

 

De toegankelijkheid werd, ten opzichte van de huidige situatie, enorm verbeterd en dit dankzij de verbeteringen die al eerder werden aangebracht en besproken, zoals onder meer de nieuwe aandrijfmethodes. Voor beide systemen bevindt de energetische opslagruimte zich onder het passagiersdek, zo dicht mogelijk bij de begane grond. om een gunstig zwaartepunt te verzekeren. De bagageruimte werd hierdoor verplaatst naar een compartiment aan de achterzijde van het voertuig. Verder, door elk wiel van een conventionele bus te vervangen door twee kleinere wielen, werd het mogelijk om het passagiersdek te verlagen met maar liefst 50%. Dit heeft uiteraard zichtbare gevolgen voor de toegankelijkheid en instap van het voertuig. Gecombineerd met een brede deur en een slim, multifunctioneel trapsysteem wordt in- en uitstappen zo vanzelfsprekend als op een lijnbus.

 

Bibliografie

“’Phantom Auto’ will tour city”. The Milwaukee Sentinel. Google News Archive. 8 December 1926. Retrieved 23 July 2013.

 

Ahn, S. Lee, J.Y. Cho, D.H. and Kim, J., 2011. Magnetic field design for low EMF and high efficiency wireless power transfer system in On-Line Electric Vehicles. Daejeon, Korea: Korea Advanced Institute of Science and Technology.

 

Anable J., 2005. ‘Complacent Car Addicts’ or ‘Aspiring Environmentalists’? Identifying travel behaviour segments using attitude theory. Journal of Transport Policy, Volume 12, pp. 65-78

 

Anderson, R.C.A.; Frankis, G. (1970). History of Royal Blue Express Service. David & Charles. Chapter 1.

 

Atiyeh, C. (2014). MIT and Ford are predicting how other people drive. Available: http://www.boston.com/cars/newsandreviews/ overdrive/2014/01/mit_and_ford_are_predicting_ho.html. Last accessed 22 Feb 2014.

 

Audi Urban Future Initiative. (2013). Available: http://audi-urban-future-initiative.com. Last accessed 4 Nov 2013.

 

Autonomoussstuff (2012) RADAR: Product Catalog. Washington, USA: Autonomousstuff LLC.

 

Ballard Power Systems (2011). FCvelocity – HD6. -: Ballard Power Systems Inc.

 

Blower, D; Matteson, A; Shrank, M (2004). Motor Carrier Type and Factors Associated with Fatal Bus Crashes. Michigan: Center for National Truck Statistics. p1-12.

 

BMW Guggenheim Lab. (2013). 100 Urban Trends . Available: http://www.bmwguggenheimlab.org/100urbantrends/. Last accessed 15 Feb 2014.

 

Boerboom, M., 2012. Electric vehicle blended braking maximizing energy recovery while maintaining vehicle stability and maneuverability. Gôteborg, Sweden: Chalmers University of Technology

 

BWF, 2012. BWF WPT-WG activities for commercialization of WPT technologies. Tokio, Japan: Broadband Wireless Forum. Center for Automotive Research (2012). Connected vehicle technology: Industry delphi study. Michigan, USA: Michigan Department of Transport.

 

Christ, A. Douglas, M.G. Roman, J.M. Cooper, E.B. Sample, A.P. Waters, B.H. Smith, J.R and Kuster, N., 2012. Evaluation of wireless resonant power transfer systems with human ellectromagnetic exposure limits. IEEE Transactions on electromagnetic compatibility, PP, Issue 99, pp. 1-10

 

CNET (2012) Nokia, Navteq show us how a map is made, [online], Accessed 30/01/2013, Available at: http://reviews.cnet. com/8301-13746_7-57550673-48/nokia-navteq-show-us-how-a-map-is-made/

 

Continental AG. (2013). Continental strategy focusses on automated driving. Available at: http://www.conti-online.com/ generator/www/com/en/continental/pressportal/themes/press_ releases/1_topics/automated_driving/pr_2012_12_18_ automated_driving_en.html. Last accessed 20/01/2013

 

Cook, J (2003). Enhancing the Vacuum Assisted Resin Trancfer Molding (VARTM) Process. Havre de Grace High School: Army Research Laboratory-WMRD. 10.

 

Daimler (2011) Standardisation and certification of Advanced Driver Assistance Systems. Stuttgart, Germany: Daimler AG. Daimler AG. (2014). Fuel Cell Drive Technology: The fuel cell powertrain. Available: http://www.daimler.com/ dccom/0-5-1228969-1-1231028-1-0-0-1401206-0-0-135-0-0-0-0-0-0-0-0.html. Last accessed 11 May 2014.

 

Davis, S.C. Diegel, S.W. Boundy, R.G., 2012. Transportation Energy Data Book. US Department of Energy

 

Disco, C.; va der Meulen, B (1998). Getting New Technologies Together: Studies in Making Sociotechnical Order. -: Walter de Gruyter. p207.

 

Dittmer, J. (2001). Are you ready for drive by wire?. Available: http://www.frost.com/prod/servlet/market-insight-print. pag?docid=CEHR-54YTXP. Last accessed 21 Feb 2014.

 

DKE, 2013, DKE/K 353 Elektrostrassenfahrzeuge, Available: http:// www.dke.de/de/wirueberuns/diedke-struktur/ organisationsstruktur/seiten/dke-gremiumaufeinenblick. aspx?gremiumid=2000411. Last accessed 21 March 2014

 

Dometic GROUP. (2014). VacuFlush Technology Video. Available: http://www.dometicsanitation.com/International/PG-6985- VacuFlush-Toilet-Systems/PG-6989-Holding-Tanks/MD-53466-HTS-VG-Series-Tanks/SK-53630-10-HTS-VG-holding-tank. Last accessed 15 May 2014.

 

Douwe. (2010). Hoeveel zonnepanelen heb ik nodig. Available: http://www.hetkanwel.net/2010/03/22/hoeveel-zonnepanelen- heb-ik-nodig/. Last accessed 28 March 2014.

 

Dyos, H. J.; Aldcroft, D. H. (1969). British Transport, an economic survey. Penguin Books. p225.

 

Egan, M; Petticrew, M; Ogilvie, D; Hamilton, V; Drever, F (2006).”Profits before people?” A systematic review of the health and safety impacts of privatising public utilities and industries in developed countries. Glasgow:

 

electric-vehiclenews.com. (2013). Molten-air battery offers up to 45x higher storage capacity than Li-ion. Available: http:// www.electric-vehiclenews.com/2013/09/molten-air-battery-offers-up-to-45…. Last accessed 19 Nov 2013.

 

electric-vehiclenews.com. (2013). Toyota developing next-gen sodium-ion EV batteries. Available: http://www.electric- vehiclenews.com/2012/11/toyota-developing-next-gen-sodium-ion.html. Last accessed 19 Nov 2013.

 

Elmer, S. (26 February 2013). “BMW Targets 2020 for Self-Driving Cars”. AutoGuide. Retrieved 17 April 2013.

 

EPA. (2013). Global Greenhouse Gas Emissions Data. Available: http://www.epa.gov/climatechange/ghgemissions/global. html. Last accessed 14 Nov 2013.

 

ERTRAC (2013). Transport Infrastructure Innovation Roadmap, June 2013. ERTRAC.

 

ETSC. (2006). Seat belt use: Legislation. Available: http://www.etsc.eu/enforcement-seatbeltuse-legislation.php. Last accessed 19th Oct 2013.

 

European Commission . (2012 b). What is the EU doing about climate change?. Available: http://ec.europa.eu/clima/policies/ brief/eu/. Last accessed 30 Oct 2013.

 

European Commission . (2013). Roadmap for moving to a low-carbon economy in 2050. Available: http://ec.europa.eu/ clima/policies/roadmap/. Last accessed 18 Nov 2013.

 

European Commission (2011). White Paper: Roadmap to a single European transport area. Brussels: European Commission.

 

European Commission. (2012 a). Buses and Coaches. Available: http://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/ knowledge/vehicle/safety_design_needs/buses_and_coaches.htm. Last accessed 19th Oct 2013.

 

European Commission. (2012 c ). Reducing emissions from transport . Available: http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/ index_en.htm. Last accessed 30 Oct 2013.

 

Evans, P. (2009). Regeneration no longer just about braking. Available: http://www.gizmag.com/regeneration-no-longer- just-about-braking/10640/. Last accessed 19 Nov 2013.

 

Ferguson, D. and Stentz, A. (2005). Field D*: An interpolation-based path planner and replanner. In Proceedings of the 12th International Symposium of Robotics Research (ISRR’05), San Francisco, CA. Springer.

 

Flaherty, J. (2013). A Genius Design for Airplane Seats as Comfy as Aeron Chairs. Available: http://www.wired.com/2013/12/ fly-comfortably-with-these-new-adjustable-airplane-seats/#slideid-380141. Last accessed 17 April 2014.

 

Flitton, D. (2004). 50 Years of South Midland. Paul Lacey. p41.

Franssen, M (2013). Inschatting vooronderzoek gebruik van solar panels op een bus. Valkenswaard: VDL Bus & Coach.

 

Fredrickson, B. L. (2003). The Value of Positive Emotions-The emerging science of positive psychology is coming to understand why it’s good to feel good. American Scientist, 91, 330-335.

 

Gartner Inc. (2012). Interpreting Technology Hype. Available: http://www.gartner.com/technology/research/methodologies/ hype-cycle.jsp. Last accessed 15 Nov 2012.

 

Gav. (2014). Wheel Motors to Drive Dutch Buses. Available: http://peakenergy.blogspot.be/2009/03/wheel-motors-to-drive- dutch-buses.html. Last accessed 29 March 2014.

 

Gould, P. (1999-2005). W.C. Standerwick Ltd.. Available: http://www.petergould.co.uk/local_transport_history/fleetlists/ standerwick1.htm. Last accessed 31th Oct 2013.

 

Gould, P. (1999). The Horse Bus. Available: http://www.petergould.co.uk/local_transport_history/generalhistories/ge… horsebus.htm. Last accessed 13th Okt 2013.

 

Grimes, G (2008). Global Positioning System Standard Positioning Service Performance Standard. Washington, DC: Pentagon.

 

HAVEit, 2011. Highly automated vehicles for intelligent transport: The future of driving: Final report. Brussels, Belgium: European Commission.

 

Hekkert, P. and van Dijk, M., 2011. Vision in Product design: Handbook for innovators. Amsterdam, The Netherlands: BIS Publishers.

 

Hernandes-Pajares M.E.A. (2010). Wide-Area RTK: High precision positioning on a continental scale.

 

Hernandez, G (2012). Inductive opportunity charging for electric buses. Montréal, Québec: Conductix-Wampfler GmbH. Hoeger, R. (2012). Challenges in automated driving. Hanover, Germany: Continental AG.

 

Howard, B. (2014). V2V: What are Vehicle-to-Vehicle communications and how do they work. Available: http://www.extremetech. com/extreme/176093-v2v-what-are-vehicle-to-vehicle-communications-and-how-does-it-work. Last accessed 18 March 2014.

 

Ian Miles (2003). Foresight Tools - Scenario Planning. Manchester: University of Manchester. p1-3.

 

Ibeo, 2011, Ibeo Automotive Systems: Products, Available at: http://www.ibeo-as.com/index.php/en/products/sensoren. html. Last accessed 27 Feb 2014.

 

ICNIRP, 1998. Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic and electromagnetic fields. Health Physics, Volume 74, no.4, pp. 494-522

 

IEA, 2011. Technology Roadmap: Electric and plug-in hybrid electric vehicles. Paris: International Energy Agency.

 

IEA, 2011. World Energy Outlook 2011. Paris, France: International Energy Agency

 

ieee.org, “Look Ma, No Hands!”. (2012). Retrieved 6 September 2013.

 

IHRA-ITS, 2011. Design principles for Advanced Driver Assistance Systems: Keeping drivers in-the-loop . New York, USA: United Nations.

 

Ingram, A. (2012). Inductive Charging: It’s Charged (A Few) Italian Buses For 10 Years Now. Available: http://www.greencarreports. com/news/1076704_inductive-charging-its-charged-a-few-italian-buses-for-10-years-now. Last accessed 26 March 2014. IPCC, 2007. Climate Change 2007: Synthesis Report. Geneva: IPCC

 

Isaacson, W (2011). Steve Jobs. London: Little, Brown.

 

IVECO. (2013). Ellisup: An innovative concept for tomorrow’s public transport. Available: http://www.iveco.com/en-us/press- room/kit/Pages/Ellisup-An-innovative-concept-for-tomorrow’s-public-transport-sector.aspx. Last accessed 30 April 2014.

 

JHM Technologies. (2014). Vacuum Assisted Resin Transfer Molding (VARTM). Available: http://www.rtmcomposites.com/ tooling/vacuum-assisted-resin-transfer-molding-vartm. Last accessed 12 May 2014.

 

Johnson, D. (30 January 2013). “Audi predicts self-driving cars by 2020”. Left Lane News. Retrieved 13 April 2013.

 

Joseph B., W. (27 August 2013). “Nissan Expects to Market Self-Driving Cars by 2020”. The Wall Street Journal. Retrieved 27 August 2013.

 

Kanellos, M. (2005). New Life for Moore’s Law . Cnet.

 

Kauw, M., 2012. Option for a sustainable passenger transport sector in 2050. Groningen: University of Groningen.

 

Khurmi, R.S.; Sedha, R.S. (2013). Materials Science. S. Chand & Company Ltd.

 

Kurzweil, R (2005). The Singularity is Near. Penguin Books.

 

Kurzweil, R. (2001). The Law of Accelerating Returns. Available: http://www.kurzweilai.net/the-law-of-accelerating-returns. Last accessed 10th Okt 2013.

 

Lavrinc, D. (2013). This Is the Hyperloop, Elon Musk’s Fantastical Vision of Mass Transit. Available: http://www.wired.com/ autopia/2013/08/hyperloop-elon-musk/. Last accessed 11 Nov 2013.

 

Lavrinc, D. (2014). Feds Will Require AllNew Vehicles to Talk to Each Other. Available: http://www.wired.com/autopia/2014/02/ feds-v2v/. Last accessed 18 March 2014.

 

Levinson, J; Askeland, J; Becker, J; Dolson, J; Held, D; Kammel, S; Kolter, J.Z; Langer, D; Pink, O; Pratt, V; Sokolsky, M; Stanek, G; Stavens, D; Teichman, A; Werling, M; Thrun, S (2011). Towards Fully Autonomous Driving: Systems and Algorithms. Stanford University.

 

Levinson, J. Askeland, J. Becker, J. Dolson, J. Held, D. Kammel, S. Kolter, J.Z. Langer, D. Pink, O. Pratt, V. Sokolsky, M. Stanek, G. Stavens, D. Teichman, A. Werling, M. and Thrun, S. (2011), ‘Towards fully autonomous driving: Systems and algorithms.’, Proceedings of the IEEE International Conference on Intelligent Robots and Systems, Baden-Baden, Germany, pp. 1-6.

 

Lloyd, P. Hekkert, P. and van Dijk, M. (2006). Vision in Product design: The warm bath. Delft, The Netherlands: Delft University of Technology.

 

Lotus Engineering. (2010). An assessment of mass reduction opportunities for a 2017-2020 model year vehicleprogram. Hethel, UK: Lotus Engineering I

 

Luettel, T. Himmelsbach, M. and Wuencsche, H.J. (2012) Autonomous ground vehicles - Concepts and a path to the future -. Proceedings of the IEEE, Volume 100, pp. 1831-1839

 

McMillan, G. (2014). The 10 Greatest Butlers in Pop Culture History. Available: http://www.wired.com/underwire/2014/02/ pop-cultures-best-butlers/?cid=18692144. Last accessed 17 Feb 2014.

 

Mirkin, B.; Weinberger, M. B. (2012). The Demography Of Population Ageing. New York: United Nations . p41-47

 

Montemerlo, M; Becker, J; Bhat, S; Dahlkamp, H; Dolgov, D; Ettinger, S; Haehnel, D; Hilden, T; Hoffmann, G; Huhnke, B; Johnston, D; Klu, S (2013). Junior: The Stanford Entry in the Urban Challenge. Stanford: Stanford University.

 

Moriarty, P.; Honnery, D. (2004). Forecasting world transport in the year 2050. Int. J. Vehicle Design. 35, p162.

 

Murray, C. (2012). Wireless Power Pitched as Replacement for EV Batteries. Available: http://www.designnews.com/author. asp?section_id=1366&doc_id=239008&dfpPParams=ind_184,industry_auto,bid_318,aid_239008&dfpLayout=blog. Last accessed 21 March 2014.

 

Muyllaert, R (2012). A car for 2050: the Toyota 8n. Antwerp. p45.

 

N/A. (-). Social status - Elements of Social Interaction. Available: https://www.boundless.com/sociology/social-interaction/ elements-of-social-interaction/social-status/. Last accessed 10 Feb 2014.

 

N/A. BTU Calculator. Available: http://www.calculator.net/btu-calculator.html. Last accessed 28 March 2014. National Fuel Cell Research Center (2011). Build-Up of Distributed Fuel Cell Value in California.

 

NREL. (2012). Best research cell efficiencies, Available at: http://www.nrel.gov/ncpv/images/efficiency_chart.jpg. Last accessed 29 March 2014

 

Otto, M (2009). Assessing Biofuels. UNEP

 

Output of Conventional Solar Cells. Available: http://www.solar3d.com/technology.php. Last accessed 29 March 2014.

 

Perik, H (2011). Inductive Charging of Electric Vehicles. Flanders, Belgium: Flanders’ Drive.

 

Perik, H (2013 a). CED Project Results Feasibility Study on Inductive Wireless Vehicle Charging. Flanders, Belgium: Flanders Drive.

 

Perik, H (2013 b). Practical EV integration cases for static and dynamic wireless power transfer. Flanders, Belgium: Flanders’ Drive.

 

Pheasant, S. and Haslegrave, C.M., 2006. Bodyspace: Anthropometrics, ergonomics and the design of work. Thrid edition. Boca Raton, USA: Taylon & Francis Group.

 

Pinto C. (2012) How autonomous vehicle policy in California and Nevada addresses technological and non- technological liabilities. Interrsect, Volume 5, No.1 , pp. 1-16

 

Pinto C. (2012) How autonomous vehicle policy in California and Nevada addresses technological and non- technological liabilities. Interrsect, Volume 5, No.1 , pp. 1-16

 

Preisinger, I (8 September 2013). “Daimler aims to launch self-driving car by 2020”. Reuters. Retrieved 14 September 2013.

 

Qian H, Kucernak AR, Greenhalgh ES, et al. (2013b) “Multifunctional structural supercapacitor composites based on carbon aerogel modified high performance carbon fibre fabric”, ACS Appl Mater Interfaces, Vol:5

 

Reynolds, J. (2001). Cruising into the future . Available: http://www.telegraph.co.uk/motoring/4750544/Cruising-into-the- future.html. Last accessed 18 Feb 2014.

 

Rittel and Webber (1973). Dilemmas in a General Theory of Planning. Scotland: Elsevier Scientific Publishing Company. 1-7.

 

RobeSafe (2012). IV Panel discussion: Autonomous driving: Current trends and future perspectives, [Youtube], Accessed 29/01/2013, Available at: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4b-bKW9Oy_4.

 

Rockwool. (2014). Sandwich Panel Advantages. Available: http://www.rockwool-coresolutions.com/sandwich+panel+technology/ sandwich+panel+advantages. Last accessed 12 May 2014.

 

Roseman, I. J., & Smith, G. A. (2001). Appraisal Theory: Assumptions, Varieties, Controversies. In K. Scherer, A. Schorr & T. Johnstone (Eds.), Appraisal Processes in Emotion (pp. 3-19). Oxford:: Oxford University Press.

 

Rubin, J. (2012). The Boshwash Shareway. Available: http://www.coolhunting.com/design/howeler-yoon-boswash-shareway- aufi.php. Last accessed 11 Nov 2013.

 

S. J. Davis, K. Caldeira & H. D. Matthews. (2010). Future CO2 emissions and climate change from existing energy infrastructure. Available: http://dge.stanford.edu/labs/caldeiralab/Caldeira_research/Davis_Caldei…. Last accessed 14 Nov 2013.

 

SAE. (2010). SAE TIR J2954: Wireless charging of electric and plug-in hybrid vehicles. Warrendale, USA: SAE International.

 

Sagoff, J. (2014). New solar cell technology captures high-energy photons more efficiently. Available: http://phys.org/news/2014- 01-solar-cell-technology-captures-high-energy.html. Last accessed 29 March 2014.

 

Schiller, B. (2012). Wireless Highway Charging While Driving: Calm Your Range Anxiety. Available: http://www.fastcoexist. com/1679269/wireless-highway-charging-while-driving-calm-your-range-anxiety. Last accessed 19 March 2014.

 

Schoemaker, J. T (2007). Research on the Weight of Buses and Touring Coaches: Final Report. Rijswijk: NEA.

 

Seymourpowell. (2013). Seymourpowell designs Morph – a concept economy seat for airline travel. Available: http://blog. seymourpowell.com/2013/11/seymourpowell-designs-morph-a-concept-economy-seat-for-airline-travel/#.U0_TeV5N1GI. Last accessed 17 April 2014.

 

Shepardson, D (13 January 2014). “Daimler chief: Fully autonomous vehicles could be ready by 2025”. Detroit News Washington Bureau. Retrieved 14 January 2014.

 

Shepardson, D. (19 November 2013). “GM says self-driving vehicles not ready in ‘foreseeable future’; Nissan vows by 2020”. CNET. Retrieved 24 November 2013.

 

Simon, D (2007). Cosmic Motors . Culver City: Design Studio Press. p71.

 

Smil, V. (2000). Perils of long-range energy forecasting: reflections on looking far ahead. Technological Forecasting & Social Change. 65, pp251-264.

 

Solar3D. (2014). High Efficiency Design to Produce 200% of the Power

 

Steg L. (2005). Car use: Lust and must. Instrumental, symbolic and affective motives for car use. Transportation Research Part A, Volume 39, pp. 147-162

 

Steinmetz, Dr. Charles Proteus (1914). Elementary Lectures on Electric Discharges, Waves, and Impulses, and Other Transients (2nd ed.). McGraw-Hill.

 

Strickland, J: Nice, K. (2000). How Fuel Cells Work. Available: http://auto.howstuffworks.com/fuel-efficiency/alternative-fuels/ fuel-cell2.htm. Last accessed 11 May 2014.

Tannert, C (31 January 2014). “Will You Ever Be Able To Afford A Self-Driving Car?”. Fast Company. Retrieved 1 February 2014.

 

The Telegraph. (2013). New car radar system to protect cyclists. Available: http://www.telegraph.co.uk/technology/ news/9915609/New-car-radar-system-to-protect-cyclists.html. Last accessed 26 Feb 2014.

 

Tientrakool, P. Ya-Chi, H. and Maxemchuk, N.F. (2011). Highway capacity benefits from using vehicle to vehicle communication and sensors for collision avoidance. IEEE: Vehicular Technology Conference.

 

United Nations. (2012). World Population Prospects: The 2012 Revision. New York: United Nations University of Glasgow; University of Liverpool. p1; p6.

 

Unknown. (July 22, 1961). Higher bus speeds and road safety. The Glasgow Herald. p8.

 

VDL Bus & Coach . (2001). World premiere: VDL Bus & Coach delivers the first 18-metre fuel cell vehicles. Available: http:// www.vdlbuscoach.com/News/News-Library/Wereldprimeur--VDL-Bus---Coach-le…. Last accessed 11 May 2014.

 

VDL Bus & Coach . (2014). Coaches. Available: http://www.vdlbuscoach.com/Producten/Touringcars.aspx. Last accessed 10 April 2014.

 

Vijayentiran, V. (2008). Michelin’s Active Wheel technology in detail. Available: http://www.motorauthority.com/news/1030025_ michelins-active-wheel-technology-in-detail. Last accessed 29 March 2014.

 

Walker, N (2013). Inductive opportunity charging for convenient, emission-free mobility. -: Bomabrdier Inc.

 

Winkelmolen, T (2013). Voorontwikkeling Lichtgewicht Coach. Nijmegen: Han Automotive.

 

WiTricity, 2012. Wireless EV charging. Watertown, USA: WiTricity.

 

Wu, H; Rubinstein, M; Shih, E; Guttag, J; Durand, F; Freeman, W. T.. (2012). Eulerian Video Magnification for Revealing Subtle Changes in the World. Available: http://people.csail.mit.edu/mrub/vidmag/. Last accessed 22 Feb 2014.

 

WWF. (2012). Living Planet Report, Special Edition: On the road +20. Gland, Switzerland: WWF.

 

Zabat, Stabile, Frascaroll, Browand, (1988). The Aerodynamic Performance of Platoons. Berkeley: Calif. : Institute of Transportation Studies, University of California.

 

Zercustoms. (2010). MAN ConceptS. Available: http://www.zercustoms.com/news/MAN-Concept-S.html. Last accessed 19 March 2014.

 

 

 

 

Universiteit of Hogeschool
Productontwikkeling
Publicatiejaar
2015
Kernwoorden
@jerreclaus
Share this on: