Narcisme, verlegenheid en het gebruik van sociale media bij jongeren

Cloë Vetsuypens
Persbericht

Narcisme, verlegenheid en het gebruik van sociale media bij jongeren

Narcisme en verlegenheid. Facebook als verlengde van de persoonlijkheid?

Is Facebook nu werkelijk een aantrekkelijke omgeving voor narcisten? En zo ja, waarom dan wel? En hoe verklaren we dan dat Facebook eveneens een handig instrument kan zijn voor eerder verlegen personen? Narcisme en verlegenheid zijn namelijk twee persoonlijkheidskarakteristieken die sterk van elkaar verschillen wat betreft de manier van interageren met anderen. Narcisten communiceren met als doel tot verheerlijking van zichzelf te komen en krijgen zo de kans het centrum van alle aandacht te zijn. Verlegen personen daarentegen, gaan communicatie met anderen eerder uit de weg omwille van hun angst om afgewezen of afgekeurd te worden.

Facebook, een waar “walhalla”?

De sociale netwerksite Facebook heeft ongeveer 968 millioen dagelijkse gebruikers. Een overgrote meerderheid van deze gebruikers zijn jongeren. Facebook laat hen toe een brede reeks van sociale contacten te onderhouden en hun persoonlijke identiteit uit te bouwen op verschillende manieren.

Recent onderzoek focust zich alsmaar meer op de manier waarop iemands Facebook gebruik in relatie staat tot diens persoonlijkheid. Facebook zou een waar “walhalla” zijn voor narcisten gezien de sociale netwerksite toelaat aantrekkelijke profielfoto’s te publiceren en zelf-promotende en zelf-relevante status updates te posten. Uit voorgaand onderzoek bleek dat narcisten meer gebruik maken van Facebook. Maar ook verlegen personen zouden meer tijd op Facebook doorbrengen. Daarnaast zouden verlegen personen over een meer positieve attitude beschikken tegenover het gebruik van Facebook. Waarom precies, daar vond men tot nog toe geen eenduidige verklaring voor.

Gebruiken narcistische en verlegen jongeren nu werkelijk meer Facebook? En welke variabelen spelen al dan niet een rol in het verklaren van hun Facebook gedrag? Op deze vragen werd getracht in dit onderzoek antwoorden te vinden. We legden ons toe op actief Facebook gebruik, namelijk het plaatsen van status updates. Een grootschalige vragenlijst werd gelanceerd. Deze werd ingevuld door 385 jongeren, waarna zestien van hen werden geselecteerd voor verder onderzoek. Het Facebook profiel van ieder van de zestien jongeren werd tot een jaar terug geanalyseerd, waarna kwalitatieve diepte-interviews werden afgenomen.

Actief Facebook gebruik

Wat bleek nu? Narcistische jongeren zijn wel degelijk meer actief op Facebook wat betreft het plaatsen van status updates. De “Wat ben je aan het doen?”-Facebook balk wordt meer regelmatig gebruikt door narcistische jongeren dan niet-narcistische jongeren. Deze resultaten sluiten aan bij voorgaand onderzoek. Maar wat met de inhoud van deze statussen? Narcistische jongeren blijken meer regelmatig hun eigen mening te posten. Ze willen bestaande kwesties aanklagen maar vooral reacties, en eveneens likes, uitlokken. Zoals een van de narcistische participanten letterlijk zei “Als het natuurlijk mijn mening is, dan krijg ik daar wel veel reacties op. Het is aangenaam om te zien dat je niet alleen staat. Het is fijn om te zien dat anderen vinden dat je gelijk hebt”. Narcisten krijgen op die manier de bevestiging en verering waarnaar ze streven.

En wat met verlegen jongeren? In contrast met voorgaand onderzoek bleken verlegen jongeren niet meer actief te zijn. Meer nog, verlegen jongeren plaatsen net minder status updates dan niet-verlegen jongeren. Daarnaast delen verlegen jongeren minder regelmatig foto’s waarop ze zelf zichtbaar zijn. Enige nuance is hier echter op zijn plaats. Hoewel verlegen jongeren minder zelf-relevante foto’s posten is het wijzigen van de profielfoto, waarop ze zelf zichtbaar zijn, een van de meest vaak uitgeoefende activiteiten wat betreft het plaatsen van status updates. “Af en toe verander ik eens een profielfoto. Maar voor de rest eigenlijk niets.

Met welk doel?

Zeer interessante resultaten zijn dit. Maar waarop zijn deze gestoeld? Eerst en vooral vinden narcistische jongeren het prettig om persoonlijke informatie in status updates mee te delen. Echter, zoals hierboven reeds aangehaald, gaat het hen om het uitlokken van interactiviteit om zo de dagelijkse portie bevestiging en verering te verkrijgen. Persoonlijke informatie delen wordt bij verlegen jongeren vanuit een heel andere invalshoek bekeken. Zelf doen ze dit zelden tot nooit. Ze interpreteren dit als “jezelf in de kijker zetten” en “stoefen”.

Bij het meer specifiek toeleggen op sociale relaties blijkt dat narcisten het actief zijn op Facebook en dus het plaatsen van status updates als vruchtbaar beschouwen voor het onderhouden van eerder zwakke sociale relaties. In combinatie met het offline onderhouden van hun sterke sociale relaties is dit de ideale manier om de kansen op zelfverering en zelfcentralistie zo hoog mogelijk te krijgen. Over het comfort en de controle die Facebook hen biedt bleven narcistische jongeren eerder verdeeld. Verlegen jongeren geven aan dat bij het aangaan van nieuwe sociale relaties via Facebook minder durf vereist is. Onwennige momenten worden vermeden, wat een zeker comfort in de hand werkt. Hier dienen we te benadrukken dat verlegen jongeren geen uitspraken konden doen over het plaatsen van status updates. Enkel één-op-één communicatie werd door hen gerapporteerd.

Waar narcistische en verlegen jongeren het wel over eens zijn, is de rich-get-richer hypothese. Deze hypothese stelt dat personen die populair zijn en dus veel vrienden hebben in de offline wereld hun populariteit zullen uitbreiden in de online wereld.

Tot slot zijn zowel narcistische als verlegen jongeren het eens over het gevoel van intimiteit dat likes en reacties, op zijn of haar statusupdate, teweeg brengen. Beiden besteden hier aandacht aan. Op een verschillend niveau echter. Terwijl verlegen jongeren aangeven “dit wel leuk te vinden”, gaven narcistische jongeren aan zich zorgen te maken bij het krijgen van onvoldoende likes of reacties.

En jij?

Ben jij toevallig narcistisch? Dan deel je meer statussen. Bovendien bevatten deze vaker jouw eigen mening. Je staat positief tegenover het delen van persoonlijke informatie, het onderhouden van je zwakke sociale contacten via Facebook en likes en reacties zijn meer dan cruciaal.

 

Ben jij misschien een verlegen persoon? Dan deel je minder statussen en bevatten deze minder foto’s waarop je zelf zichtbaar bent. Toch is het delen van profielfoto’s een van de meest uitgevoerde activiteiten met betrekking tot status updates. Persoonlijke informatie delen is niet aan jou besteed. Facebook is voor jou een handige tool om het eerste contact te leggen, gezien minder durf vereist is. En ook jij kan reacties en likes best apprecieren.

Bibliografie

Amabile, T. & Cheeck, J. (1988). Commentary essay on Findlay and Lumsden's ‘the creative mind: toward an evolutionary theory of discovery and innovation’. Microscopic and macroscopic creativity. Journal of Social and Biological Structures, 11(1), 57-60.

Ames, D., Rose, P. & Anderson, C. (2006). The NPI-16 as a short measure of narcissism. Journal of Research in Personality, 40(4), 440-450.

Baker, L. & Oswald, D. (2010). Shyness and online social networking services. Journal of Social and Personal Relationships, 27(7), 873-898.

Bergman, S., Fearrington, M., Davenport, S. & Bergman, J. (2011). Millennials, narcissism, and social networking: What narcissists do on social networking sites and why. Personality and Individual Differences, 50, 706-711.

Bolton, R., Parasuraman, A., Hoefnagels, A., Migchels, N.,  Kabadayi, S., Gruber, T., Loureiro, Y. & Solnet, D. (2013). Understanding Generation Y and their use of social media: a review and research agenda. Generation Y and social media, 24(3), 245-267.

Boyd, D. & Ellison, N. (2007). Social network sites: Definition, history, and scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1), 210-230.

Bradlee, P. M. & Emmons, R. A. (1992). Locating narcissism within the interpersonal circumplex and the five-factor model. Personality and Individual Differences, 13, 821–830.

Buffardi, L. & Campbell, K. (2008). Narcissism and social networking web sites. Personality and Social Psychology Bulletin, 34(10), 1303-1314.

Burke, M., Kraut, R. & Marlow, C. (2011). Social capital on Facebook: Differentiating uses and users. CHI11- Session: Facebook. Vancouver: Canada.

Carpenter, C. (2012). Narcissism on Facebook: Self-promotional and anti-social behavior. Personality and Individual Differences, 52, 482-286.

Caspi, A. & Roberts, B. (2001). Personality development across the life course: The argument for change and continuity. Psychological Inquiry, 12(2), 46-66.

Coplan, R.J. & Weeks, M. (2009). Shy and soft‐spoken: shyness, pragmatic language, and socio‐emotional adjustment in early childhood. Infant and Child Development, 18(3), 238-254.

Cross, S.E., & Madson, L. (1997). Models of the self: Self-construals and gender. Psychological Bulletin, 122(1), 5-37.

Davenport, S., Bergman, S., Bergman, J. & Fearrington, M. (2014). Twitter versus Facebook: Exploring the role of narcissism in the motives and usage of different social media platforms. Computers in Human Behavior, 32, 212-220.

DeWall, N., Buffardi, L., Bonser, I. & Campbell, K. (2011). Narcissism and implicit attention seeking: Evidence from linguistic analyses of social networking and online presentation. Personality and Individual Differences, 51, 57-61.

Ebeling-Witte, S., Frank, M. L., & Lester, D. (2007). Shyness, internet use, and personality. CyberPsychology & Behavior, 10(5), 713-716.

Eftekhar, A., Fullwood, C. & Morris, N. (2014). Capturing personality from Facebook photos and photo-related activities: How much exposure do you need? Computers in Human Behavior, 37, 162-170.

Ellison, N.B., Steinfield, C. & Lampe, C. (2011). Connection strategies: Social capital implications of Facebook-enabled communication practices. New Media & Society, X, 1-20.

Ellison, N.B., Vitak, J., Gray, R. & Lampe, C. (2014). Cultivating social resources on social network sites: Facebook relationship maintenance behaviors and their role in social capital Processes. Journal of Computer-Mediated Communication, 19, 855-870.

Foster, J., Campbell, W. & Twenge, J. (2003). Individual differences in narcissism: Inflated self-views across the lifespan and around the world. Journal of Research in Personality, 37(6), 469-486.

Golbeck, J., Robles, C. & Tuner, K. (2011). Predicting personality with social media. CHI '11 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems, 253-262.

Hammick, J. & Lee, M. (2014). Do shy people feel less communication apprehension online? The effects of virtual reality on the relationship between personality characteristics and communication outcomes. Computers in Human Behavior, 33, 302-310.

Harbaugh, E. (2010). The effect of personality styles (Level of Introversion- Extroversion) on Social Media Use. The Elon Journal of Undergraduate Research in Communications, 1(2), 70-86.

Hopko, D., Stowell, J., Jones, W., Armento, M. & Cheek, J. (2010). Psychometric properties of the Revised Cheek and Buss Shyness Scale. Journal of Personality Assessment, 84(2), 185-192.

iMinds-iLab.o (2014). Digimeter 2014 aug-sept. Measuring digital media trends. iMinds, Gent.

Karevold, E., Ystrom, E., Copland, R., Sanson, A. & Mathiesen, K. (2012). A prospective longitudinal study of shyness from infancy to adolescence: Stability, age-related changes, and prediction of socio-emotional functioning. Journal of Abnormal Child Psychology, 40, 1167-1177.

Kraut, R., Kiesler, S., Boneva, B., Cummings, J., Helgeson, V., & Crawford, H. (2002). Internet paradox revisited. Journal of Social Issues, 58(1), 49-74.

Li, C., Shi, X. & Dang, J. (2014). Online communication and subjective well-being in Chinese college students: The mediating role of shyness and social self-efficacy. Computers in Human Behavior, 34, 89-95.

McKenna, K.Y. & Bargh, J.A. (2000). Plan 9 from cyberspace: the implications of the Internet for personality and social psychology. Personality and Social Psychology, 4(1), 57-75.

Mehdizadeh, S. (2010). Self-Presentation 2.0: Narcissism and self-esteem on Facebook. Cyberpsychology, behavior, and social networking, 13(4), 357-364.

Mo, R. & Leung, L. (2015). Exploring the roles of narcissism, uses of, and gratifications from microblogs on affinity-seeking and social capital. Asian Journal of Social Psychology, 18, 152-162.

Muscanell, N. & Guadagno, R. (2012). Make new friends or keep the old: Gender and personality differences in social networking use. Computers in Human Behavior, 28, 107-112.

Nadkarni, A. & Hofmann, S. (2012). Why do people use Facebook? Personality and Individual Differences, 52, 243-249.

Nelson, L. J., Padilla-Walker, L. M., Badger, S., Barry, C. M., Carroll, J. S. & Madsen, S. D. (2008). Associations between shyness and internalizing behaviors, externalizing behaviors, and relationships in emerging adulthood. Journal of Youth and Adolescence, 37, 605–615.

Ong, E., Ang, R., Ho, J.,  Lim, J., Goh, D., Lee, C. & Chua A. (2011). Narcissism, extraversion and adolescents’ self-presentation on Facebook. Personality and Individual Differences, 50, 180-185.

Orr, E., Sisic, M., Ross, C., Simmering, M., Arseneault, J. & Orr, R. (2009). Rapid Communication. The influence of shyness on the use of Facebook in an undergraduate sample. Cyberpsychology & behavior, 12(3), 337-340.

Panek, E., Nardis, Y. & Konrath, S. (2013). Mirror or megaphone?: How relationships between narcissism and social networking site use differ on Facebook and Twitter. Computers in Human Behavior, 29, 2004-2012.

Pempek, T., Yermolayeva, Y. & Calvert, S. (2009). College students' social networking experiences on Facebook. Journal of Applied Developmental Psychology, 30, 227-238.

Peter, J., Valkenburg, P. & Schouten, A. (2005). Developing a model of adolescent friendship  formation on the internet. Cyberpychology and behavior, 8 (5), 423-430.

Putnam, R.D. (2000). Bowling alone: The collapse and revival of american community. New York: Simon and Schuster.

Raacke, J. & Bonds-Raacke, J. (2008). MySpace and Facebook: Applying the uses and gratifications theory to exploring friend-networking sites. Cyberpsychology & Behavior, 11(2), 169-174.

Ross, C., Orr, E., Sisic, M., Arseneault, J., Simmering, M., & Orr, R. (2009). Personality and motivations associated with Facebook use. Computers in Human Behavior, 25(2), 578-586.

Rubin, K., Copland, R., Bowker, J. & Menzer, M. (2002). Social withdrawal and shyness. Blackwell handbook of childhood social development (2nd ed.). Blackwell Publishing.

Ryan, T. & Xenos, S. (2011). Who uses Facebook? An investigation into the relationship between the Big Five, shyness, narcissism, loneliness, and Facebook usage. Computers in Human Behavior, 27, 1658-1664.

Sheeks, M. & Birchmeier, Z. (2007). Shyness, sociability, and the use of computer-mediated communication in relationship development. Cyberpsychology & Behavior, 10(1), 64-70.

Sheldon, P. (2008). The relationship between unwillingness-to-communicate and students' Facebook use. Journal of Media Psychology: Theories, Methods, and Applications, 20(2), 67-75.

Sheldon, P. (2013). Voices that cannot be heard: Can shyness explain how we communicate on Facebook versus face-to-face? Computers in Human Behavior, 29, 1402-1407.

Tosun, L. & Lajunen, T. (2009). Why do young adults develop a passion for internet activities? The associations among personality, revealing ‘‘true self’’ on the internet, and passion for the internet. Cyberpsychology & Behavior, 12(4), 401-406.

Wang, J.L., Jackson, L., Wang, H.Z., & Gaskin, J. (2015). Predicting social networking site (SNS) use: Personality, attitudes, motivation and internet self-efficacy. Personality and Individual Differences, 80, 119-124.

Watson, P.J., & Biderman, M.D.(1993). Narcissistic personality inventory factors, splitting, and self-consciousness. Journal of Personality Assessment, 61(1), 41-57.

Winter, S., Neubaum, G.,  Eimler, S., Gordon, V., Theil, J., Herrmann, J., Meinert, J., & Krämer, N. (2014). Another brick in the Facebook wall – How personality traits relate to the content of status updates. Computer in Human Behavior, 34, 194-202.

Zywica, J. & Danowski, J. (2008). The faces of Facebookers: Investigating social enhancement and social compensation hypotheses; Predicting Facebook™ and offline popularity from sociability and self-esteem, and mapping the meanings of popularity with semantic networks. Journal of Computer-Mediated Communication, 14(1), 1-34.

Universiteit of Hogeschool
Communicatiewetenschappen
Publicatiejaar
2015
Kernwoorden
@cloevetsuypens
Share this on: