Musical versus melodrama, vriend, vijand of verwanten ? Onderzoek naar het verwantschap tussen de musical en het melodrama

Anne-Lieke Terpstra
Persbericht

Musical versus melodrama, vriend, vijand of verwanten ? Onderzoek naar het verwantschap tussen de musical en het melodrama

Stevent de musical af op haar afgrond ?

De scriptie Musical versus melodrama, vriend, vijand of verwanten ? : onderzoek naar het verwantschap tussen de musical en het melodrama legt een basis van waaruit meer onderzoek gedaan kan worden naar zowel de musical als het melodrama en de combinatie en onderlinge invloed van deze twee genres. Misschien dat er naar de geschiedenis gekeken en geleerd kan worden om op die manier deze interessante theatervormen in hun eigen kracht te kunnen laten staan. Het melodrama is als theatervorm al jaren niet meer nadrukkelijk aanwezig. De musical daarentegen is populairder dan ooit, toch is een tendens zichtbaar die het melodrama doormaakte aan het eind van de negentiende eeuw. Door als maar grootster, spectaculairder entertainment te willen bieden reikt men voorbij de menselijke grenzen.  Het wordt tijd dat de musical en de academische wereld zich eens gaan verdiepen in dit complexe genre. Alleen op die manier kan zij blijven bestaan. De musical moet kijken naar wat haar uniek maakt en niet altijd simpelweg voor het meest commerciële parcours kiezen. De geschiedenis van het melodrama kent overeenkomsten met de musical welke mijns inziens niet genegeerd zouden moeten worden. De musical lijkt vergeten te zijn wat haar unieke kracht is en focust zich met name op massaliteit. Hiermee lijkt zij het parcours te volgen wat het melodrama gevolgd heeft. Het melodrama is er, als theatergenre, aan ten onder gegaan. Wacht de musical hetzelfde lot ?

De musical en het melodrama zijn twee genres die enorm populair zijn of geweest zijn. Binnen de academische wereld wordt vaak sceptisch gereageerd op deze onderwerpen. Desalniettemin zijn het interessante onderzoeksterreinen die complexer zijn dan ze op het eerste gezicht lijken. In de scriptie Musical versus melodrama worden beide genres naast elkaar gelegd en aan de hand van definities en de ontwikkeling gekeken naar een verwantschap tussen beide genres.

Aangezien er betrekkelijk weinig academisch onderzoek gedaan is naar zowel het melodrama als de musical is het vinden van degelijke definities lastig. Neem daarbij de enorme hoeveelheden aan elementen die allemaal tot deze genres zouden kunnen behoren en het wordt moeilijk om door de vele bomen het juiste bos te zien. In de scriptie Musical versus melodrama wordt een basis gelegd voor een duidelijker beeld wat deze kunstvormen precies zijn. Daarnaast wordt er gekeken naar de evolutie deze genres. Vragen die onder andere behandeld worden zijn; Wat is musical ? Wat is melodrama ? Waaruit zijn deze genres ontstaan ? En is er een verwantschap zichtbaar tussen de twee genres ? Tevens worden de situaties in Vlaanderen en Nederland behandeld.

Na het onderzoeken van de definities en de ontwikkeling wordt er gekeken naar de overeenkomsten dan wel verschillen tussen de twee behandelde genres. Op basis van de definities zijn er enkele overeenkomsten zichtbaar, zoals het gebruik van muziek en de functie van de theatervorm. Kijkende naar de ontwikkeling van beide genres is er een groot tijdsverschil wat invloed heeft bij het maken van een vergelijking. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het verschil in technologische mogelijkheden. Tevens mag de rol van de maatschappij niet onderschat worden bij het ontstaan van deze twee populaire theatergenres.  

Het melodrama, als theatergenre, was niet meer gekend ten tijde van de opkomst van de musical. Deze twee theatergenres lijken ver uit elkaar te liggen. Toch zijn de parallellen tussen de twee genres frappant. De musical, maar ook andere kunstvormen, zouden wellicht kunnen leren van de geschiedenis van het melodrama en de invloed die dit genre (gehad) heeft. 

Bibliografie

Bibliografie

 

Bradley, L., Review, The Modern Language Review, Vol. 103, No. 2 (Apr., 2008). p. 497-498. URL: http://www.jstor.org/stable/20467793

 

Brooks, P., The melodramatic imagination, New Haven and London, Yale University Press, 1976.

 

Citron, S., The musical from the inside out, Hodder and Stoughton, London, 1991.

 

Eetezonne, W., De musical ; in Crombez, T., e.a., Theater. Een westerse geschiedenis, Lannoo campus, Tielt, 2015. p. 278-280.

 

Ewijk, van, P., Met zang en dans; de geschiedenis van de musical in Nederland, Kok Lyra, Kampen, 1993.

 

Frankel, A., Writing the broadway musical, Drama Book Specialist (Publishers), New York, 1977.

 

Grimsted, D. Melodrama Unveiled, The University of Chicago Press, Chicago, 1968.

 

Hellewegen, R., De Musical, het boek, Uitgeverij d’jonge Hond, Den Haag, 2010.

 

Hirsch, F., Review, Educational Theatre Journal, Vol. 24., No. 3 (Oct., 1972). p. 321. URL: http://www.jstor.org/stable/3205909.

 

Kidson, F., The Beggar’s Opera, The Musical Times, Vol. 62, No. 935(Jan. 1, 1921). p. 19. URL: http://www.jstor.org/stable/909152.

 

Klöters, J., Honderd jaar amusement in Nederland, Staatsuitgeverij, ’s-Gravenhage, 1987.

 

McConachie, B., Theatres for knowledge through feeling, 1700-1900. In: Zarilli P.B. e.a., Theatre histories, an introduction, Routledge, London, 2010.

 

McMillin, S., The musical as drama; a study of the principles and conventions behind musical shows from Kern to Sondheim, Princeton University Press, New Jersey, 2006.

 

Online Theaterencyclopedie, Bijzondere Collecties Universiteit van Amsterdam, in samenwerking met de stichting TIN. URL: http://theaterencyclopedie.nl/wiki/Melodrama

 

Online Theaterencyclopedie, Bijzondere Collecties Universiteit van Amsterdam, in samenwerking met de stichting TIN. URL: http://theaterencyclopedie.nl/wiki/Musical

 

Paulus, T. en Peeters, F., Historische kritiek, Universiteit Antwerpen, collegereeks, academiejaar 2013-2014.

 

Peeters, F., Apologie voor een weeskind, of melodrama gewroken. In: Ornamenten van het vergeten, theatertopics, Amsterdam University Press, 2007.

 

Peeters, F., The Reception of Melodrama in Flanders 1800-1914. A Tentative Investigation of the Critical Discourse in Reviews, Literary Journals and a Manifesto, Forum Modernes Theater, 2008.

 

Ruitenbeek, H., Frits Rosenveldt treedt op in de Rotterdamse Schouwburg met een oranje lint om zijn hoed; Nationalisme in de eerste helft van de negentiende eeuw. In: Erenstein, R., Een theatergeschiedenis der Nederlanden ; Tien eeuwen en theater in Nederland en Vlaanderen, Amsterdam University Press, Amsterdam, 1996.

 

Schmidt, A.M.G., Oh ja… Herinneringen aan zes Schmidt/Bannik musicals, Van Holkema & Warendorf, Weesp, 1983.

 

Scholten, H., Musicals in Nederland, Terra, Warnsveld, 2004.

 

Singer, B., Melodrama and modernity, Columbia University Press, 2001.

 

Terpstra, A.L., Rédaction Littéraire ; Le théâtre, Rijksuniversiteit Groningen, Romaanse Talen en Culturen, 2011. (ongepubliceerd)

 

Van Dale, De Dikke van Dale, online geraadpleegd in Bibliotheek Dokkum op 12 augustus 2015.

 

Scripties:

 

Aalders, A.A., Made in Holland ; Een onderzoek naar verschillen tussen de Nederlandse- en Amerikaanse musical., Doctoraalscriptie, Instituut voor Theaterwetenschap, Universiteit van

Amsterdam, 1992.

 

Bouving, A., Het melodrama, de underdog van het negentiende-eeuwse theater ?, Masterscriptie, Universiteit Antwerpen, 2012-2013.

 

Brouwer, R., De musical, haar oorsprong, haar definitie en haar ontwikkeling in Nederland, Doctoraalscriptie, Instituut voor Theaterwetenschap, Universiteit van Amsterdam, 1983.

 

Croonen, E., Een Nederlandse musicaltraditie ; Van Mjoezikul tot Musical, Masterscriptie, Faculteit Geesteswetenschappen, Dep. Media- en Cultuurwetenschappen, Universiteit Utrecht, 2010.

 

Vanrietvelde, S., Geschreven pers en musicals – haat- of liefdesverhouding ? Onderzoek naar de invloed van de pers bij afschaffing musicalafdeling Koninklijk Ballet van Vlaanderen., scriptie, Universiteit Gent, 2006-2007.

Universiteit of Hogeschool
Film- en Theaterwetenschap
Publicatiejaar
2015
Kernwoorden
Share this on: