Het effect van feedback op motivatie bij leerkrachten in een uitdagende klascontext

Sarah van Hoof
Persbericht

Het effect van feedback op motivatie bij leerkrachten in een uitdagende klascontext

FEEDBACK: STOORZENDER VOOR AUTONOMIE OF TOPPUNT VAN VERBONDENHEID?

Recent onderzoek toont aan dat leerkrachten hun motivatie vooral halen uit feedback die ze krijgen van collega's en leerlingen. Leerkrachten zeggen ook bevestigende en verbeterende feedback van hun directie te missen en daar knelt het schoentje in Antwerpse scholen, zo blijkt. 

Als masterstudent Opleidings- en onderwijswetenschappen onderzocht Sarah van Hoof het effect van feedback op motivatie bij leerkrachten. Ze deed dit naar aanleiding van de resultaten van het TALIS-onderzoek van 2013. Daaruit bleek dat Vlaamse leerkrachten opmerkelijk minder feedback ontvangen dan hun collega’s in andere landen. 

Voor haar masterproef interviewde van Hoof dertien leerkrachten uit het secundair onderwijs. De leerkrachten geven allemaal les in verschillende scholen in Antwerpen. De bevraagde leerkrachten bevestigden het positief effect van feedback op motivatie. Een opmerkelijke vaststelling van het onderzoek is dat leerkrachten weinig spontane feedback ontvangen maar er wel regelmatig naar vragen. Ze vragen dit het vaakst aan collega’s en aan hun leerlingen en het is deze feedback die hen het sterkst motiveert. Verbondenheid blijkt hier een belangrijke rol bij te spelen. Hoe sterker ze zich verbonden voelen met de ander, hoe sneller ze geneigd zijn om feedback te vragen en te geven. Maar het meest van al hechten leerkrachten belang aan hun autonomie. Daardoor ervaren ze feedback soms eerder als storend dan als een meerwaarde.

Verder vinden de Antwerpse leerkrachten dat ze te weinig feedback van hun directie krijgen. De leerkrachten verklaren hier bevestiging van hen te missen, maar de directie schiet ook te kort in het actief opvolgen van hun leerkrachten om zichzelf te kunnen verbeteren.  Het ontbreken van frequente feedback van directie versterkt dit gevoel. “Om sterkere feedbackculturen te installeren in scholen moet directie enerzijds toenaderingspogingen ondernemen om de verbondenheid met hun lerarenkorps te versterken en moeten de leerkrachten zelf anderzijds bereid zijn om hun drang naar autonomie een stukje los te laten” besluit van Hoof.

Bibliografie

BIBLIOGRAFIE

Anseel, F., & Lievens, F. (2007). The Long-Term Impact of the Feedback Environment on Job Satisfaction: A Field Study in a Belgian Context. Applied Psychology: An International Review, 56, 254-266.

Balzer, W.K., Doherty, M.E., & O’Connor, R., Jr. (1989). Effects of cognitive feedback on performance. Psychological bulletin, 106(3), 410-433.

Deci, E.L., Cascio, W.F., & Krusell, J. (1973, mei). Sex Differences, Positive Feedback and Intrinsic Motivation. Paper gepresenteerd op The Eastern Psychological Association Convention, Washington D.C.

Deci, E.L., Koestner, R., & Ryan, R.M. (1999). A meta-analytic review of experiments examining the effects of extrinsic rewards on intrinsic motivation. Psychological Bulletin, 125(6), 627-668.

Deci, E.L. & Ryan, R.M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York: Plenum Press.

Deci, E.L., & Ryan, R.M. (1982). Curiosity and Self-directed Learning: The Role of Motivation in Education. L.G. Katz (Ed.), Current topics in early childhood education (Volume IV). Norwood: Ablex Publishing Corporation.

Deci, E.L. & Vansteenkiste, M., (2004). Self-determination theory and basic need satisfaction: understanding human development in positive psychology. Ricerche di Psicologia, 1(27), 23-40.

Deneire, A., Vanhoof, J., Faddar, J., & Van Petegem, P. (2013). Denken, handelen en professionele ontwikkeling van Vlaamse leraren en schoolleiders. Eerste resultaten van de Teaching And Learning International Survey (TALIS) 2013 (Onderzoeksrapport). Geraadpleegd op 24 oktober, 2014 via Onderwijs Vlaanderen  website: http://www.ond.vlaanderen.be/obpwo/links/talis/TALIS_2013_Vlaams_Rapport_Webversie.pdf

Earley, P.C., Northcraft, G.B., Lee, C., & Lituchy, T.R. (1990). Impact of process and outcome feedback on the relation of goal setting to task performance. Academy of Management Journal, 33(1), 87–105.

Gabelica, C., Van den Bossche, P., Segers, M., & Gijselaers, W. (2012). Feedback, a powerful lever in teams: A review. Educational research review, 7, 123-144.

Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The Power of Feedback. Review of educational research, 77(1), 81-112.

Janssen, O., & Prins, J. (2007). Goal orientations and the seeking of different types of feedback information. Journal of occupational and organizational psychology, 80, 235-249.

Kulhavy, R.W. (1977). Feedback in written instruction. Review of educational research, 47(1), 211-232.

Kluger, A.N., & DeNisi, A. (1996). The effects of feedback interventions on performance: A historical review, a meta-analysis, and a preliminary feedback intervention theory. Psychological bulletin, 119(2), 254-284.

Lankshear, C., & Knobel, M. (2004). A Handbook for Teacher Research: From Design to Implementation. Maidenhead: Open University Press.

London, M. (2003). Job Feedback: giving, seeking and using feedback for performance improvement. Geraadpleegd via https://books.google.be/books?hl=nl&lr=&id=xhKDnSIGdlYC&oi=fnd&pg=PT12&…

London, M., Larsen, H.H., & Thisted, L.N. (1999). Relationships between feedback and self-development. Group & Organization Management, 24(1), 5-27.

Mortelmans, D. (2011). Kwalitatieve analyse met Nvivo. Leuven: Acco.

OECD. (2014). TALIS 2013: Results: een international perspective on teaching and learning (Onderzoeksrapport). Geraadpleegd op 10 januari, 2014 via: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/talis-2013-results_9789264196261-en#page4

Ryan, A.M., & Shin, H. (2011). Help-seeking tendencies during early adolescence: An examination of motivational correlates and consequences for achievement. Learning and Instruction, 21(2), 247-256.

Ryan, R.M., & Deci, E.L. (2000). Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and

New Directions. Contemporary Educational Psychology, 25(1), 54-67.

Selfdeterminationtheory (z.d.). Theory: overview. Geraadpleegd op 20 mei, 2014 via http://www.selfdeterminationtheory.org/theory

Su, Y. L., & Reeve, J. (2011). A meta-analysis of the effectiveness of intervention programs designed to support autonomy. Educational Psychology Review, 23(1), 159-188.

Thurlings, M., Vermeulen, M., Bastiaens, T., & Stijnen, S. (2013). Understanding feedback: A learning theory perspective. Educational research review, 9, 1-15.

Üreller, M.M., & Herold, D.M. (1975). Sources of Feedback: a Preliminary Investigation. Organizational behavior and human performance, 13, 244-256.

Van den Broeck, A., Vansteenkiste, M., De Witte, H., & Lens, W. (2008). Explaining the relationships between job characteristics, burnout, and engagement: The role of basic need satisfaction. Work & Stress, 22(3), 277-294.

Van den Broeck, A., Vansteenkiste, M., De Witte, H., Lens, W., & Andriessen, M. (2009). De Zelf-Determinatie Theorie: kwalitatief goed motiveren op de werkvloer. Gedrag & Organisatie, 22(4),316-335.

van der Rijt, J., van de Wiel, M.W.J., Van den Bossche, P., Segers, M.S.R., & Gijselaers, W.H. (2012). Contextual Antecedents of Informal Feedback in the Workplace. Human resource development quarterly, 23(2), 233-257.

Vanhoof, J., Van De Broek, M., Penninckx, M., Donche, V., & Van Petegem, P. (2012). Leerbereidheid van leerlingen aanwakkeren: Principes die motiveren, inspireren én werken. Leuven: Acco.

Wininger, S.R., & Birkholz, P.M. (2012). Sources of Instructional Feedback, Job Satisfaction and Basic Psychological Needs. Innovative Higher Education, 38, 159-170.

Yin, R.K. (2009). Case study research: design and methods (fourth edition).

Thousand Oaks: CA Sage.

 

Universiteit of Hogeschool
Opleidings- en onderwijswetenschappen
Publicatiejaar
2015
Kernwoorden
Share this on: