Het belang van e-commerce en m-commerce als internationalisatiestrategie voor Vlaamse modebedrijven

Said Chakri
Persbericht

Het belang van e-commerce en m-commerce als internationalisatiestrategie voor Vlaamse modebedrijven

Online handel kent geen landsgrenzen, maar wel voor Vlaamse modebedrijven

Tot voor kort lazen we dat België op het vlak van online handel achterop hinkt maar recent bleek die achterstand ingehaald. Uit dit recente masterproefonderzoek omtrent het belang van e-commerce en m-commerce als internationalisatiestrategie van Vlaamse modebedrijven, blijkt dat de onderzochte bedrijven hun webwinkel niet hoofdzakelijk gebruiken om actief nieuwe markten te betreden. Hun webwinkels zijn wel vaak van overal ter wereld bereikbaar, maar gratis levering wordt veelal enkel in de Benelux aangeboden. De onderzochte bedrijven zijn wel actief buiten de Benelux, maar werken daar met externe partners om hun producten te verkopen.

Webwinkel als extra inkomstenbron

Volgens de resultaten van dit onderzoek over het online internationaliseren van Vlaamse modebedrijven uit het hoger segment, blijkt dat de betrokken bedrijven niet actief internationaliseren via e-commerce. Gemiddeld 35% van hun online omzet komt van buiten België, waarvan het grootste deel komt van de buurlanden en voornamelijk uit Nederland. Binnen de Benelux gebruiken de onderzochte bedrijven hun webwinkel voornamelijk om een groeiend segment in hun doelgroep aan te spreken en om zoveel mogelijk informatie van huidige of potentiële klanten te verzamelen. Op die manier wil men vooral beter trachten in te spelen op de voorkeuren en behoeftes van hun bestaande doelgroep en niet zozeer om het bereik te vergroten.

Ondanks de toenemende digitalisering en automatisering richten de Belgische kledingwebwinkels zich nog steeds voornamelijk op de Benelux. Buiten de Benelux zijn ze voornamelijk afhankelijk van externen om hun producten te verkopen. Diezelfde externen zien echter een webwinkel in hun regio of land als directe concurrentie en als een bedreiging voor hun inkomsten. Wel blijkt uit het onderzoek dat de onderzochte bedrijven slechts een kleine verschuiving zien van de fysieke winkel naar de webwinkel en recent zelfs spreken van bijkomende verkopen én winst.

Bespaart een bedrijf met een webwinkel?

Eerdere studies toonden aan dat bedrijven kosten besparen met een webwinkel. Maar bij de modebedrijven uit het onderzoek, worden eventuele kostenbesparingen zeker in de startfase veelal teniet gedaan door de extra kosten die leveringen met zich meebrengen alsook het aannemen van extra personeel. Hoewel de webwinkels niet echt kostenbesparend zijn bij de betrokken bedrijven, steeg wel hun omzet en dus  ook in zekere mate hun winst. De voornaamste redenen voor die stijging zijn het aanspreken van een steeds groeiend publiek in hun doelgroep dat steeds vaker online aankoopt, maar vooral door het aanspreken van nieuw cliënteel. De bedrijven uit dit onderzoek beseffen in die zin het groeiend belang van de online handel en maken een inhaalbeweging ten opzichte van hun buitenlandse concurrenten. Die inhaalbeweging wordt onder andere gerealiseerd door te investeren in meer ontwikkelde webwinkels en het ontwikkelen van een strategie die de webwinkel combineert met het actief gebruik sociale media, zodat het gebrek aan menselijke interactie wordt gecompenseerd.

Mobiele handel

Voor een andere opkomende verkoopmethode nl. de mobiele handel, hebben de onderzochte bedrijven blijkbaar nog geen echte, duidelijke strategie. Ondanks de exponentiele groei van de afgelopen jaren, zijn de bedrijven eerder afwachtend en investeren ze voornamelijk (enkel) in een mobielvriendelijke website. Voorlopig lijkt dat voldoende, maar de toekomst zal uitwijzen of de Vlaamse bedrijven ook deze boot niet zullen missen, zoals in het verleden met de webwinkels.

Parallelle economie

De voornaamste conclusies uit dit onderzoek zijn dat online handel eerder zorgt voor een parallelle gedigitaliseerde economie en dat als de Vlaamse modebedrijven hun online activiteiten uitbreiden naar andere landen, dat kan leiden tot een stijging van hun omzet en op termijn ook tot extra jobcreatie. Recent halen de onderzochte Vlaamse modebedrijven hun achterstand in de online handel dus in, maar beperkt zich dat voornamelijk tot de grenzen van de Benelux. Verder en meer actief online internationaliseren biedt echter wel duidelijke positieve toekomstperspectieven.

 

Bibliografie

Baarda, B., Bakker, E., Fischer, T., Julsing, M., Peters, V., van der Velden, T., & de Goede, M. (2013). Basisboek kwalitatief onderzoek: handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek (3de dr. ed.). Groningen: Groningen Noordhoff Uitgevers, 2013.

 

Barnes, S. J. (2002). The mobile commerce value chain: analysis and future developments. International Journal of Information Management, 22(2), 91-108. doi: http://dx.doi.org/10.1016/S0268-4012(01)00047-0

 

BeCommerce. (2013a). BeCommerce Figures and Trends 2013 (pp. 49): BeCommerce.

 

BeCommerce. (2013b). Figures ans Trends 2013: E-commerce in Belgium (pp. 49): BeCommerce.

 

BeCommerce. (2014). PERSBERICHT - E-commerce in de lift in België. from https://www.becommerce.be/nl/pers/persberichten/d/detail/persbericht-e-commerce-in-de-lift-in-belgie

 

Bloovi. (2014a). 5 Mobiele Trends waar marketeers dringend op moeten inzetten. from http://www.bloovi.be/nieuws/detail/5-mobiele-trends-waar-marketeers-dringend-op-moeten-inzetten

 

Bloovi. (2014b). Google geeft mobile-friendly sites een speciaal label in Google Search.

 

Bloovi. (2014c). M-commerce kent in België een gigantische groei. from http://www.bloovi.be/nieuws/detail/m-commerce-in-belgie-kent-gigantische-groei

 

Chaffey, D. (2009). E-business and e-commerce management: strategy, implementation and practice (4th edition ed.). Harlow: Harlow Prentice Hall/Financial Times, 2009.

 

Cuypers, W. (2014). Vente-Exclusive.com: Een Belgisch M-commerce succesverhaal. from http://www.bloovi.be/nieuws/detail/vente-exclusive-com-een-belgisch-m-commerce-succesverhaal-interview

 

Cyr, D., Head, M., & Ivanov, A. (2006). Design aesthetics leading to m-loyalty in mobile commerce. Information & Management, 43(8), 950-963. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.im.2006.08.009

 

Deng, Z., Lu, Y., Wei, K. K., & Zhang, J. (2010). Understanding customer satisfaction and loyalty: An empirical study of mobile instant messages in China. International Journal of Information Management, 30(4), 289-300. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2009.10.001

 

Doherty, A. M. (2000). Factors influencing international retailers' market entry mode strategy: qualitative evidence from the UK fashion sector. Journal of Marketing Management, 16(1 3), 223.

 

Ekeledo, I., & Sivakumar, K. (2004). The impact of E-commerce on entry-mode strategies of service firms: A conceptual framework and research propositions. JOURNAL OF INTERNATIONAL MARKETING, 12(4), 46-70.

 

Elsner, S., Swoboda, B., & Zentes, J. (2009). Internationalisation of retail firms : state of the art after 20 years of research. Marketing : journal of research and management, 5(2), 105-126.

 

eMarketer. (2014). Smartphone Users Worldwide Will Total 1.75 Billion in 2014.

Europe, E.-c. (2014). European B2C E-commerce Report 2014 (pp. 40): E-commerce Europe.

 

Eurostat. (2014a). Shares of Enterprises' turnover from e-commerce.  Retrieved 27/11/2014 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/dataset?p_product_code=TIN00110

 

Eurostat. (2014b). Turnover and volume of sales in wholesale and retail trade - annual data (2010 =100).   http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/dataset?p_product_code=TIN00110

 

Hilton, B., Choi, C. J., & Chen, S. (2004). The ethics of counterfeiting in the fashion industry: Quality, credence and profit issues. JOURNAL OF BUSINESS ETHICS, 55(4), 345-354.

 

ictnews. (2014). De klant is aan zet. from http://www.ictnews.be/nl/2014/06/23/its-up-to-the-customer/

 

Intracto. (2013). Responsive m-commerce als onmisbare aanvulling op e-commerce. from http://www.intracto.com/blog/responsive-m-commerce-als-onmisbare-aanvulling-op-e-commerce

 

Jobat.be. (2014a). E-commerce laat handelaars vissen in onbekende vijver. from http://www.jobat.be/nl/artikels/e-commerce-laat-handelaars-vissen-in-onbekende-vijver/?utm_source=standaard&utm_medium=content&utm_content=link&utm_campaign=artikel

 

Jobat.be. (2014b). Wie maakt er winst met e-commerce?   , from http://www.jobat.be/nl/artikels/wie-maakt-er-winst-met-e-commerce/?utm_source=standaard&utm_medium=content&utm_content=link&utm_campaign=artikel

 

Knack. (2014). Mobile commerce in België is dit jaar goed voor 213 miljoen euro. Knack.

 

Lin, H.-H., & Wang, Y.-S. (2006). An examination of the determinants of customer loyalty in mobile commerce contexts. Information & Management, 43(3), 271-282. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.im.2005.08.001

 

OECD. (1999). The economic and social impact of electronic commerce: preliminary findings and research agenda. Paris: Paris OECD, 1999.

 

Pedersen, P. E., Methlie, L. B., & Thorbjornsen, H. (2002). Understanding mobile commerce end-user adoption: a triangulation perspective and suggestions for an exploratory service evaluation framework (pp. 8 pp.).

 

Raustiala, K., & Sprigman, C. (2006). The piracy paradox: innovation and intellectual property in fashion design. Virginia Law Review, 92(8), 1687-1777.

 

Rosa, P.-E., & Ludger, S. (1999). A Quantitive Assessment of Electronic Commerce (pp. 14): World Trade Organisation.

 

Ryoichi, I., & Doantam, P. (2014). Google helping users find mobile-friendly pages. from http://googlewebmastercentral.blogspot.be/2014/11/helping-users-find-mobile-friendly-pages.html

 

Saunders, M., Lewis, P., Thornhill, A., Verckens, J. P., & Booij, M. C. (2011). Methoden en technieken van onderzoek (5de ed. ed.). Amsterdam: Amsterdam Pearson Education Benelux, 2011.

 

Sophia, S. (2014). Het belang van webshops als internationaliseringsstrategiein de high-end fashion sector. (Master), KU Leuven.  

 

Stafford, T. F., & Gillenson, M. L. (2003). Mobile commerce: What it is and what it could be. Communications of the ACM, 46(12), 33.

 

Standaard, D. (2014). E-commerce biedt enorme opportuniteiten. De Standaard.

 

Statista. (2014a). Annual mobile e-commerce spending in selected European countries from 2010 to 2014 (in billion GBP).

 

Statista. (2014b). Mobile commerce spending as percentage of e-commerce in selected European countries from 2010 to 2014.

 

Tsalgatidou, A., & Pitoura, E. (2001). Business models and transactions in mobile electronic commerce: requirements and properties. COMPUTER NETWORKS-THE INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER AND TELECOMMUNICATI, 37(2), 221-236.

 

Tsalgatidou, A., & Pitoura, E. (2001). Business models and transactions in mobile electronic commerce: requirements and properties. Computer Networks, 37(2), 221-236. doi: 10.1016/S1389-1286(01)00216-X

 

Vila, N., & Kuster, I. (2011). Consumer feelings and behaviours towards well designed websites. Information & Management, 48(4), 166-177. doi: 10.1016/j.im.2011.04.003

 

Wu, J.-H., & Wang, S.-C. (2005). What drives mobile commerce?: An empirical evaluation of the revised technology acceptance model. Information & Management, 42(5), 719-729. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.im.2004.07.001

 

Zott, C., Amit, R., & Donlevy, J. (2000). Strategies for value creation in e-commerce:: best practice in Europe. European Management Journal, 18(5), 463-475. doi: 10.1016/S0263-2373(00)00036-0

 

Universiteit of Hogeschool
Master of Science in Handelswetenschappen; Internationaal Zakenwezen
Publicatiejaar
2015
Kernwoorden
Share this on: