Generatie-Verkaveling

Laurens Deprez
Persbericht

Generatie-Verkaveling

Deze bacholorproef zoekt een oplossing om op een andere flexibelere manier een verkaveling in te delen. Hierbij verstaan we onder “flexibel” dat alle woonvormen van de verschillende generaties met de verschillende gezinssituaties hier kunnen huisvesten.  Hierbij wordt rekening gehouden met de nodige oppervlakte volgens de verschillende situaties. Zo zal een woongelegenheid van een alleenstaande een andere oppervlakte hebben dan een woongelegenheid van een groot gezin. Ook heeft zorgwonen een plaats gekregen in dit onderzoek. Er wordt daarbij gestreefd naar een groene veilige omgeving. Dit niet door zomaar een park aan te leggen maar de volledige verkaveling zo nuttig mogelijk te gebruiken in functie van de inwoners. Dit samen met mogelijke gemeenschappelijke binnen- / buiten ruimtes.Ook wordt er gestreefd naar een beter sociaal contact tussen de verschillende buren/inwoners. Dit niet enkel door de mogelijkheid te creëren om gemeenschappelijke activiteiten uit te voeren. Maar ook naar mogelijke zorgverlening voor mensen die dit nodig hebben. Al deze elementen worden grondig geanalyseerd om tot de ideale mix te komen. Uiteindelijk is er een ontwerp bekomen op bassis van een bestaande verkaveling. Dit ontwerp draagt de naam ‘“generatie verkaveling”. Dit wordt vergeleken met de bestaande verkaveling om zo tot een eenduidig besluit te komen.Uiteindelijk is er een werkboek met de nodige richtlijnen ontworpen. Op deze manier kunnen geinterreseerde ontwikkelaars / bouwpromotoren / gemeentebesturen bevoegd voor goedkeuring van verkavelingen / wooncorporatie’s / bouwfirma’s voor sociale wijken deze manier van verkavelen ook in de toekomst uitvoeren.  De volledige analyse en uitwerking van het onderzoek is te lezen in het onderzoeksdocument. De richtlijnen voor de generatie verkaveling wordt in een apart werkboek uitgebreid uitgelegd. 

Bibliografie

1.1             Internet:

·        Bouwen aan een zorgzaam netwerk. Geraadpleegd op 14 februari 2015 viahttp://www.cubigo.com/

·        Vlaams expertisecentrum toegankelijkheid. Geraadpleegd op 14 februari 2015 viahttp://www.entervzw.be/

·        Kameleonwoningen: betaalbaar en flexibel wonen. Geraadpleegd op 14 februari 2015 viahttp://www.kameleonwonen.be/index51.asp?menuId=403

·        Levenslang wonen. Geraadpleegd op 15 februari 2015 viahttp://www.levenslangwonen.info/levenslangwonen/public/nl/default.asp

·        2 op 3 Belgen bereid tuin te delen met buur. Geraadpleegd op 7 februari 2015 viahttp://www.matexi.be/

·        Structuur van de bevolking volgens huishoudens: per jaar, gewest en grootte. Geraadpleegd op 28 februari 2015 viahttp://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/bevolking/structuur/huishoudens/jaar_gewest_grootte/

·        Belg bouwt steeds kleiner. Geraadpleegd op 7 maart 2015 viahttp://www.standaard.be/cnt/dmf20150217_01533832

·        Huisvesting Herbekeken. Geraadpleegd op 21 maart 2015 viahttp://www.vmsw.be/nl/professionelen/architectuur/prijzen-nominaties-en-wedstrijden/huisvesting-herbekeken/hh1-2004/hh1-waardevolle-ideeen

·        Ontwerpgids meegroeiwonen. Geraadpleegd op 21 maart 2015 viahttp://www.meegroeiwonen.info/

·        Handboek toegankelijkheid publieke gebouwen. Geraadpleegd op 21 maart 2015 viahttp://www.toegankelijkgebouw.be/

·        Vmsw. Geraadpleegd op 7 maart 2015 viahttp://www.vmsw.be/

·        Wonen in de toekomst, geraadpleegd op 23 maart 2015 viahttp://www.sterkervlaanderensterkerland.be/artikel/wonen-in-de-toekomst-kopenhagen-5-7-maart-15

·        Zorgwonen of kangoeroewonen, geraadpleegd op 15 april 2015 via

http://www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/handicap/zorgwonen-kangoeroewonen

·        Ruimtelijke ordening, geraadpleegd op 15 april 2015 via

https://www.ruimtevlaanderen.be/

·        Sociale contacten, geraadpleegd op 23 mei 2015 via

http://www.gentgezondestad.be/gezondheid-cijfers/cijfers-rond-fysieke-en-sociale-omgeving/sociale-contacten

 

·        Tekort aan bouwgronden in Vlaanderen, geraadpleegd op 23 mei 2015 via

http://www.inspirerend-wonen.be/sleutel-op-de-deur/tekort-bouwgrond-vlaanderen-oplossingen-gezocht.html

·        Waarom we steeds kleiner bouwen in Vlaanderen, geraadpleegd op 23 mei 2015 via

http://www.quackels.com/kleiner-bouwen-in-vlaanderen/

1.2             Referentie projecten

·        Eva lanxmeer project. Geraadpleegd op 15 februari 2015 viahttp://www.eva-lanxmeer.nl/over/ontstaan/ontwerp-stedenbouwkundig-plan

·        Cohousing projects. Geraadpleegd op 21 februari 2015 viahttp://www.cohousingprojects.be/index.php/vinderhoute-fase-2

·        Laureaat cohousing waasland. Geraadpleegd op 22 februari 2015 viahttp://www.dencstudio.be/nl/nieuws/laureaat-cohousing-waasland_45.aspx

·        12-0477-COHW. Geraadpleegd op 22 februari 2015 viahttp://www.blaf.be/projects/detail/12-0477-cohw

1.3             Documenten:

·        Kenniscentrum over het belang van thuis. (2013). Financiële crisis verandert onze manier van wonen.

·        Stad Roeselare. Info brochure verkaveling

·        Traflux. Info brochure afvalstraat

·        VMSW. (2008). Planfunctionaliteit & comfort

·        Agentschap wegen en verkeer. (2009) Vademecum: toegankelijk publiek domein

·        Wedstrijd inzending Huisvesting Herbekeken. (2004). 3 onder 1 dak

·        Wedstrijd inzending Huisvesting Herbekeken. (2004). Lt 45 straat

·        Matexi. (2014). Naar een woonvorm die delen aanmoedigt

·        Brugge. (2011). Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening op het bouwen, verkavelen en beplantingen.

·        (2013). Nota meergezinswoningen in kernen van het BG. Oppervlakte gemeenschappelijke ruimtes

·        Erik Buyst. (2012). Onderzoeks- en vormingsopdracht “vastgoedprijzen en woningaanbod in de centrumsteden”

·        Peter Swinnen. (2014). Pilootprojecten collectief wonen, vijf masterplannen uit de startblokken.

·        Afdeling bouwen, wonen en milieu .(2013). Nota rond co-housing of samenhuizen in de stad Leuven

·        .(2009). Stedenbouwkundige voorschriften bij de aanvraag voor een verkavelingsvergunning

·        .(2012). Aangepast voorstel stedenbouwkundige voorschriften bij de aanvraag voor een verkavelingsvergunning

·        Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap .(1999). Ontwerpgids levenslang wonen

·        .(2011). Stedenbouwkundige voorschriften bij aanvraag tot verkavelingsvergunning

·        .(2012). Stedenbouwkundige voorschriften bij aanvraag tot verkavelingsvergunning

·        .(2009). Stedenbouwkundige voorschriften bij aanvraag tot verkavelingsvergunning

·        Stad Leuven afdeling bouwen, wonen en milieu.(2013).Nota rond co-housing of samenhuizen in de stad Leuven.

·        Vlaamse overheid.(2008).Werkboek kwaliteitsvol verkavelen.

1.4             Krantenartikelen

·        Het laatste nieuws donderdag 12 maart 2015 – ‘ joggers leven 6 jaar langer dan andere ‘ 

Universiteit of Hogeschool
Toegepaste architectuur
Publicatiejaar
2015
Kernwoorden
Share this on: