Framing Putin. Het beeld van de Russische president in Vlaamse berichtgeving over het Oekraïne-conflict

Jonas van Boxel
Persbericht

Framing Putin. Het beeld van de Russische president in Vlaamse berichtgeving over het Oekraïne-conflict

Vlaamse kwaliteitskranten vaak te ongenuanceerd over Poetin

Het beeld van Vladimir Poetin in onze media is vaak te simplistisch en gekleurd, zegtjournalistiekstudent Jonas van Boxel. Voor zijn masterproef onderzocht hij hoe de Vlaamsekwaliteitskranten de rol van de Russische president in het Oekraïne-conflict beschrijven. ‘Inmeer dan de helft van de artikels is het discours vijandig.’ We zijn met z’n allen licht geobsedeerd door Vladimir Poetin. De Russische president is dan ookeen entertainend figuur: zijn geheimzinnige verleden bij de KGB spreekt tot de verbeelding, defoto’s waarop hij al paardrijdend in bloot bovenlijf staat afgebeeld zijn licht hilarisch. Maarmaken we één van de machtigste personen ter wereld, iemand die op oorlogspad is in Oekraïnedan nog, niet tot een karikatuur? In het Russische kamp zijn ze in ieder geval vaak overtuigd van wel. Dat we hem af en toe nietserieus nemen, tot daar aan toe, maar er is nog een probleem. ‘De Westerse media duwen Poetinin de rol van slechterik’ klinkt het. Ze verwijten onze media ervan het conflict in Oekraïne tezwart-wit en te simplistisch voor te stellen, en dat brengt het land nog verder in gevaar. Jonas van Boxel, masterstudent journalistiek aan de KU Leuven, onderzocht of die kritiekgegrond is. Hij analyseerde 130 artikels uit de Vlaamse ‘kwaliteitskranten’ De Morgen, DeStandaard en De Tijd, en kwam tot de conclusie dat die kritiek niet geheel onterecht is. ‘Als wenaar het volledige plaatje kijken is de berichtgeving over Poetin vrij genuanceerd en nietuitgesproken vijandig,’ zegt hij. ‘Maar als we naar individuele artikels gaan kijken is hetinderdaad zo dat het beeld van Poetin vaak te eenzijdig is, en in sommige gevallen zelfs ronduitaanvallend.’ De masterproef keek naar de internationale rol van Poetin in het conflict in Oekraïne, en focustedaarbij naar de economische sancties die het Westen oplegde aan Rusland. ‘We analyseerden deberichtgeving over de Westerse houding tegenover Poetin, en onderzochten hoe de kranten degeheimzinnigheid rond Poetin beschreven. Er zijn veel onopgeloste vragen in het conflict, denkmaar aan de ramp met vlucht MH17, maar de nieuwsmedia zullen altijd proberen om toch eenantwoord te geven. Van Boxel zocht in de artikels naar ‘frames’. De essentie van framing is dat een probleem ofaspect van de werkelijkheid op verschillende manieren kan worden voorgesteld, waardoor ertelkens een andere oplossing naar voor komt als juist of voor de hand liggend. Het beeld dat in de kranten naar voor komt is niet zozeer een kwestie van goed tegenover slecht,maar eerder een aantal gradaties in ‘vijandigheid’. Twee basisframes staan tegenover elkaar: aande ene kant het frame dat zegt dat Poetin de vijand is, en aan de andere kant het frame dat Poetinafschildert als een tegenstander. Het vijandframe is aanvallender en minder genuanceerd, hettegenstanderframe levert daar kritiek op maar stelt meer vragen dan dat het antwoorden biedt. De frames uitten zich in een specifiek soort taalgebruik. Populair zijn kaartmetaforen zoals‘pokerface’ en ‘de kaarten dicht tegen de borst houden’, en verwijzingen naar de Koude Oorlogof zelfs de Tweede Wereldoorlog. Poetin neemt in deze gevallen dan de rol op van een tsaar meteen onstilbare machtshonger, in enkele gevallen Adolf Hitler. Het beeld van Poetin als grote vijand is in een lichte meerderheid van de artikels het meestprominent. Daarbij zijn er geen grote verschillen tussen de drie kranten: een lezer van De Morgenzal dus geen fundamenteel ander beeld van Vladimir Poetin krijgen voorgeschoteld dan eenabonnee van De Standaard of De Tijd.

Bibliografie
 • Ahmed, S. (2015, 26 februari). Vladimir Putin's approval rating? Now at a whopping 86%. CNN.
 • Geraadpleegd via http://edition.cnn.com/.
 • Allan, G. (2003). A critique of using grounded theory as a research method. Electronic Journal of
 • Business Research Methods. 2(1), 1-10.
 • Ash, Timothy (2013, 1 december). The Orange Revolution MKII. Kyiv Post. Geraadpleegd via
 • http://www.kyivpost.com/.
 • Ashton, C. (2013, 21 november). Statement by EU High Representative Catherine Ashton on
 • Ukraine. European External Action Service. Geraadpleegd via www.eeas.europa.eu.
 • Bayulgen, O. & Arbatli, E. (2013). Cold War redux in US–Russia relations? The effects of US
 • media framing and public opinion of the 2008 Russia–Georgia war. Communist And Post-
 • Communist Studies. 46(4), 513-527. doi:10.1016/j.postcomstud.2013.08.003
 • Belkovski, S. (2013). Vladimir: de waarheid over Poetin. Meppel: Just Publishers.
 • Biography. Vladimir Putin: Official Website. Geraadpleegd via http://eng.putin.kremlin.ru/bio.
 • Cappella, J. & Jamieson, K. (1997). Spiral of cynicism. New York: Oxford University Press.
 • Conboy, M. (2007). The Language of the News. Londen & New York: Routledge.
 • CSIS. (2015). Ukraine Crisis Timeline. Geraadpleegd via http://csis.org/.
 • Culley, M., Ogley-Oliver, E., Carton, A., & Street, J. (2010). Media framing of proposed nuclear
 • reactors: An analysis of print media. J. Community. Appl. Soc. Psychol. 20(6), 497-512.
 • doi:10.1002/casp.1056
 • D’Angelo, P. (2002). News framing as a multiparadigmatic research programme: a response to
 • Entam. Journal of Communication. 52(4), 133-156.
 • d’Hamecourt, P. (2011). Vladimir Poetin: Het Koningsdrama. Bloemendaal: De Rode Kamer.
 • 74
 • De Bens, E. (1997). De Pers in België. Het verhaal van de Belgische dagbladpers gisteren,
 • vandaag en morgen. Tielt: Lannoo.
 • Deprez, A. & Raeymakers, K. (2010). Framing the First and Second Intifada: A Longitudinal
 • Quantitative Research Design Applied to the Flemish Press. European Journal of
 • Communication. 25(1), 3–23. doi: 10.1177/0267323109354225
 • Dimitrova, D., & Lee, K. (2009). Framing Sadam’s Execution in the US Press. Journalism
 • Studies. 10(4), 536-550. doi:10.1080/14616700902797275
 • Entman, R. (1991). Framing US coverage of the international news: contrasts in narratives of the
 • KAL and Iran air incidents. Journal of Communication. 41(4), 6-27.
 • Entman, R. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. J Communication.
 • 43(4), 51-58. doi:10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x
 • Evers, H. (1996). Krant en kwaliteit. Verkenningen rond de onderzoekbaarheid van journalistiek.
 • Houten: Bohm Stafleu Van Loghum.
 • Friedman, T. (2014, 10 april). Poetin is geen schaker, hij speelt een ander spel. De Morgen.
 • Geraadpleegd via GoPress Academic.
 • Galtung, J. & Ruge, M. (1965). The Structure of Foreign News. The Presentation of the Congo,
 • Cuba and Cyprus Crises in Four Norwegian Newspapers. Journal of Peace Research. 2, 64-91.
 • Gamson, W. and Modigliani, A. (1989). Media discourse and public opinion on nucleair power: a
 • constructivist approach. American Journal of Sociology. 95, 1-37.
 • Gati, T., Collins, J., Medish., M & Christiansen, T. (2001, 6 december). Promises to Keep: U.S.-
 • Russia Relations and the Reemergence of Possibilities. A New Stage in U.S.-Russia Relations:
 • Implications for Trade and Investment. Geraadpleegd via https://www.akingump.com.
 • Gessen, M. (2012). De man zonder gezicht: de macht van Vladimir Poetin. Amsterdam: Ambo.
 • Gevorkyan, N., Timakova, N. & Kolesnikov, A. (2000). First person: an astonishingly frank selfportrait
 • by Russia's president Vladimir Putin (C. Fitzpatrick, Trans). New York: Public Affairs.
 • 75
 • Gitlin, T. (1980). The Whole World Is Watching: Mass Media in the Making and Unmaking of the
 • New Left. Berkeley: University of California Press.
 • Glaser, G. & Strauss, L. (1967). The discovery of grounded theory: strategies for qualitative
 • research. Chicago.: Aldine.
 • Goffman, E. (1974). Frame Analysis: an Essay on the Organization of Experience. New York:
 • Harper and Row.
 • Goldgeier, J. (2014, 21 juli). MH17 is a tragedy, not a game changer. The Washington Post.
 • Geraadpleegd via http://www.washingtonpost.com/.
 • Hale, H. & Colton, T. (2014). Russians and the Putin-Medvedev “Tandemocracy”. A Survey-
 • Based Portrait of the 2007-2008 Elections. Problems of Post-Communism, 57(2), 3-20. doi:
 • 10.2753/PPC1075-8216570201
 • Hancké, C. (2013, 22 november). Oekraïne kiest voor Rusland. De Standaard. Geraadpleegd via
 • GoPress Academic.
 • Hanson, L. et al. (2014). Overview of the U.S. and EU sanctions on Russia. Reed Smith.
 • Geraadpleegd via reedsmith.com.
 • Haukkala, H. (2015). From Cooperative to Contested Europe? The Conflict in Ukraine as a
 • Culmination of a Long-Term Crisis in EU–Russia Relations. Journal of Contemporary European
 • Studies. 23(1), 25-40. doi: 10.1080/14782804.2014.1001822
 • Herman, E. & Chomsky, N. (1988). Manufacturing Consent: the Political Economy of Mass
 • Media. New York: Pantheon.
 • Hirschman, A. (1989). Having opinions—one of the elements of well-being. American Economic
 • Review. 79, 75–79.
 • Hirst, T. (2015, 3 maart). Ukraine is trying to end its dependence on Russian gas at the worst
 • possible time. UK Business Insider. Geraadpleegd via http://uk.businessinsider.com.
 • 76
 • Holt, L. (2012). Hillary and Barack: Will Atypical Candidates Lead to Atypical Coverage?.
 • Howard Journal Of Communications. 23(3), 272-287. doi:10.1080/10646175.2012.695629
 • Isachenkov, V. & Danilova, M. (2013, 17 december). Putin: Russia to buy $15 billion in Ukraine
 • bonds. USA Today. Geraadpleegd via http://www.usatoday.com/.
 • Iyengar, S. & Simon, A. (1997). News coverage of the Gulf crisis and public opinion. In S.
 • Iyengar en R. Reeves, red., Do the Media Govern? (pp. 248-257)/ Thousand Oaks: Sage.
 • Khlebnikov, A. (2014, 21 oktober). Everything you need to know about the Western sanctions
 • against Russia. Russia Direct. Geraadpleegd via http://www.russia-direct.org/.
 • Kononova, A., Alhabash, S. & Wanta, W., (2010, 22 juni). The 2008 Russian Presidential
 • Election Offers New Attributes: A First- and Second-Level Agenda-Setting Analysis of the U.S.
 • Media Coverage [congrespaper]. Annual meeting of the International Communication
 • Association.
 • Koutsenruijter, W. en Van Hout, T. (2014). Methoden voor Journalism Studies. Den Haag: Boom
 • Lemma uitgevers.
 • Kremlin. (2014, 18 maart). Address by the President of the Russian Federation. President of
 • Russia. Geraadpleegd via en.kremlin.ru.
 • Lanting, B. (2014, 20 februari). Een land aan de rand van de afgrond. De Morgen. Geraadpleegd
 • via GoPress Academic.
 • Mankoff, J. (2014). Russia’s Latest Land Grab. How Putin Won Crimea and Lost Ukraine.
 • Foreign Affairs. 93(3). Geraadpleegd via http://heinonline.org.
 • Marosi, A & Basset, M. red. (2015). Economic Sanctions under International Law. Den Haag:
 • Asser Press. doi 10.1007/978-94-6265-051-0
 • Marples, D. & Duke, D. (1995) Ukraine, Russia, and the question of Crimea. Nationalities
 • Papers: The Journal of Nationalism and Ethnicity. 23(2), 261-289.
 • doi:10.1080/00905999508408377
 • 77
 • McCombs, M., & Shaw, D. (1972). The Agenda-Setting Function of Mass Media. Public
 • Opinion Quarterly. 36(2), 176. doi:10.1086/267990
 • McLuhan, M. (1964). Understanding Media. Londen: Routledge.
 • McQuail, D. (2005). McQuail’s Mass Communication Theory (5e herziene druk). Londen: Sage
 • Publications.
 • Mearsheimer, J. (2014). Why the Ukraine Crisis Is the West’s Fault. The Liberal Delusions That
 • Provoked Putin. Foreign Affairs. 93(5), 127-139. Geraadpleegd via www.heinonline.org.
 • Milevski, L. (2014). Strategy Versus Statecraft in Crimea. Parameters. 44(2), 23-33.
 • Moretti, A. (2013). The Interference of Politics in the Olympic Games, and How the U.S. Media
 • Contribute to It. Global Media Journal. 6(2), 5-18. Geraadpleegd via www.gmj.uottawa.ca.
 • NATO leaders pledge support to Ukraine at Wales summit. (2014, 4 september). NATO. Geraadpleegd
 • via http://www.nato.int/.
 • Nearly 90% of Russians think criticism of Putin in Western media aims to destabilize Russia -
 • poll. (2014, 30 oktober). Interfax : Russia & CIS Military Newswire. Geraadpleegd via
 • http://search.proquest.com/docview/1618311902?accountid=17215.
 • Norris, P. (1995). The Restless Searchlight: Network News Framing of the Post-Cold War World.
 • Political Communication. 12, 357-370. doi: 1058-460VJS
 • Office of the Press Secretary (2014, 16 maart). Readout of the President’s Call with Vladimir
 • Putin. White House. Geraadpleegd via https://www.whitehouse.gov.
 • Oldberg, I. (2007). Russia’s Great Power Ambitions and Policy Under Putin. In R. Kanet (red.),
 • Russia. Re-Emerging Great Power (pp. 13 – 30). Londen: Palgrave Macmillan.
 • Pan, Z., Lee, C., Chan, J., & Clement, S. (1999). One Event, Three Stories: Media Narratives of
 • the Handover of Hong Kong in Cultural China. Gazette. 61(2), 99-112. doi: 0016-
 • 5492(199904)61:2;99-112;008016
 • 78
 • President. (2014, 5 september). Joint letter to the EU Heads of State or Government by the President of the
 • European Council, Herman Van Rompuy, and the President of the European Commission, José Manuel
 • Barroso, on restrictive measures against Russia. European Council. Geraadpleegd via
 • http://www.consilium.europa.eu/.
 • Press Office (2014, 29 april). Fact Sheet: EU Restrictive Measures. European Council.
 • Geraadpleegd via http://www.consilium.europa.eu/.
 • Rasinski, K. (1989). The Effect of Question Wording on Public Support for Government
 • Spending. Public Opinion Quarterly. 53(3), 388. doi:10.1086/269158
 • Roxburgh, A. (2013). The Strongman: Vladimir Putin and the Struggle for Russia. Londen: I.B.
 • Tauris.
 • Russia Today. (2014). Cold Warmongering: Putin vilified by MSM magazines & newspapers.
 • [filmbestand]
 • Rutland, P. (2015, 9 april). An Unnecessary War: The Geopolitical Roots of the Ukraine Crisis.
 • E-International Relations. Geraadpleegd via http://www.e-ir.info/.
 • Rywkin, M. (2015). Russia: An Adventure to Restore the Empire. American Foreign Policy
 • Interests: The Journal of the National Committee on American Foreign Policy, 37(2), 95-99. doi:
 • 10.1080/10803920.2015.1038923
 • Sakwa, R. (2014). Putin redux: power and contradiction in contemporary Russia. Burlington:
 • Routledge.
 • Scheufele, D. & Tewksbury, D. (2007) Framing, Agenda Setting, and Priming: The Evolution of
 • Three Media Effects Models. Journal of Communication. 57, 9-20. doi: 10.1111/j.1460-
 • 2466.2006.00326.x
 • Schiff, F. (2011). Framing the President: The Dominant Ideology – A Comprehensive Repertoire
 • of News Frames. Contemporanea. 9(1), 22-55. Geraadpleegd via http://www.portalseer.ufba.br/.
 • Shevtsova, L. (2015, 25 januari). Putin the Spoiler. The Cairo Review of Global Affairs.
 • Geraadpleegd via http://www.aucegypt.edu/.
 • 79
 • Statement by the European Commission Spokeswoman on further restrictive measures against Russia.
 • (2014, 3 september). European Commission. Geraadpleegd via http://europa.eu/.
 • The non-mystery of MH17. (2014, 11 september). The Wall Street Journal Asia. Geraadpleegd
 • via www.proquest.com.
 • Tiung, L. & Hasim, M. (2009). Media Framing of A Political Personality: A Case Study of a
 • Malaysian Politician. European Journal of Social Sciences. 9(3), 408-424.
 • Transcript: President Obama’s July 18 statement on Ukraine and Gaza. (2014, 18 juli). The
 • Washington Post. Geraadpleegd via http://www.washingtonpost.com/.
 • Ukraine Crisis: Timeline. (2014, 13 november). BBC News. Geraadpleegd via
 • http://www.bbc.com/.
 • Ukraine leader announces early presidential poll (2014, 21 februari). Sputnik News. Geraadpleegd
 • via www.sputniknews.com.
 • Urban, M. (2015, 10 maart). How many Russians are fighting in Ukraine? BBC News.
 • Geraadpleegd via http://www.bbc.com.
 • Urquhart, C. (2014, 3 juni). Ukraine MPs appoint interim president as Yanukovych allies
 • dismissed – 23 February as it happened. The Guardian. Geraadpleegd via
 • http://www.theguardian.com/.
 • Van Gorp, B. (2006). Framing asiel. Indringers en slachtoffers in de pers. Leuven: Acco.
 • Van Zoonen, E. (1992). The Women's Movement and the Media: Constructing a Public Identity.
 • European Journal of Communication. 7(4), 453-476. doi: 10.1177/0267323192007004002
 • Vanoost, L. (2014, 30 april). Eenzijdige berichtgeving Oekraïne bemoeilijkt politieke oplossing.
 • De Wereld Morgen. Geraadpleegd via www.dewereldmorgen.be.
 • Vladimir Putin Timeline. (2014, 5 februari). CBC News. Geraadpleegd via http://www.cbc.ca/.
 • 80
 • Walgrave, S., Van Aelst, P. en Bennett, L. (2010). Beyond agenda-setting. Towards a broader
 • theory of agenda interactions between political actors and the mass media. APSA annual meeting.
 • 5(2).
 • Walma Van Der Molen, J., & Van Der Voort, T. (2000). Children's and Adults' Recall of
 • Television and Print News in Children's and Adult News Formats. Communication Research.
 • 27(2), 132-160. doi:10.1177/009365000027002002
 • Wanta, W., Golan, G. & Lee, C. (2004). Agenda Setting and International News: Media
 • Influence on Public Perceptions of Foreign Nations. Journalism & Mass Communication
 • Quarterly. 81(2), 364-377. doi:10.1177/107769900408100209
 • Wouters, R., De Swert, K. en Walgrave, S. (2009). Een venster op de wereld. De actuele staat
 • van buitenlandberichtgeving: feit, impact en actieruimte [rapport]. Vlaams Vredesinstituut.
Universiteit of Hogeschool
Journalistiek
Publicatiejaar
2015
Kernwoorden
https://twitter.com/jonasvboxel
Share this on: