Expressiepatronen van schildklierhormoonregulerende genen in het ontwikkelende zangcontrolesysteem van de zebravink

Laetitia Beullens
Persbericht

Expressiepatronen van schildklierhormoonregulerende genen in het ontwikkelende zangcontrolesysteem van de zebravink

Elke vogel zingt zoals hij gebekt is?

Dit wordt wel eens over de mens gezegd. Men bedoelt dan dat iedereen zich gedraagt op de manier die bij hem of haar past. Maar hebt U zich reeds afgevraagd wat er nu werkelijk achter dit spreekwoord schuil gaat? Het voorbije jaar ging ik op onderzoek! Net zoals peuters leren praten, moeten ook zangvogels leren zingen. Inzicht in het zangleerproces bij de zebravink, levert een bijdrage aan onze kennis over de mechanismen die (wonderbaarlijk genoeg) gelijkaardig zijn bij de mens. In mijn onderzoek werd de rol van schildklierhormonen gedurende het leerproces uit de doeken gedaan. Hun rol in dit verhaal blijkt onmiskenbaar.

Leerproblemen?“Wat heb ik nu aan dit onderzoek”, hoor ik U reeds denken. Meer dan je denkt! Leerproblemen zijn vandaag de dag alomtegenwoordig. Onderzoek voeren naar het functioneren van leerprocessen, draagt bij tot het verwerven van inzicht in de onderliggende neurale mechanismen die met spraak- en leerproblemen bij peuters, kleuters en jonge kinderen gepaard gaan. Dit onderzoek kadert dan ook in een wereld vol praktische toepassingen voor de mens (en de ‘slimme vogels’ van de toekomst). Denk maar aan het helpen bij het opsporen en identificeren van deze spraak- en leerproblemen en de mogelijke behandelingen ervan op lange termijn…

Schildklierhormonen en het zangleerprocesSchildklierhormonen (thyroid hormones – TH’s) zijn cruciaal voor een ontwikkelend organisme. Niet alleen zijn deze hormonen belangrijk voor een normale groei en ontwikkeling, ze verzorgen ook verschillende metabole en reproductieve functies. Zo staat ook de ontwikkeling van het zenuwweefsel onder controle van TH’s. Wat ons een reden gaf te veronderstellen dat TH’s een rol spelen bij het correct functioneren van het zangleerproces. Dit aangezien gedurende het leerproces specifieke hersenkernen, ook wel de zangkernen genoemd, van de vogel worden aangesproken. Dit geheel van zangkernen en de connecties hiertussen wordt het zangcontrolesysteem genoemd. Ondanks het ontrafelen van de mysteries over zangleerproces en het zangcontrolesysteem van de zebravink, was dit project een enorme uitdaging. Het uitspitten van reeds bestaande literatuur leverde amper informatie op omtrent het effect van TH’s op het zangcontrolesysteem. Dit onderzoek stond duidelijk nog in zijn babyschoentjes, maar was klaar voor een maatje groter!

Regulatoren aan de macht!Net zoals politieke machten trachten orde de houden in de maatschappij, zorgen specifieke regulatoren ervoor dat bepaalde stoffen gecontroleerd en in de juiste hoeveelheid voorkomen in het lichaam. Dit is ook wat TH-regulatoren doen voor TH’s. In dit project werden zo’n 4 regulatoren uitgekozen.

Joodthyronine dejodasen zijn zo’n TH-regulatoren. Afhankelijk van welk type dejodase aanwezig is in de cellen, worden de TH’s geactiveerd of juist geïnactiveerd. Het dejodase type 2 (D2) zorgt voor activatie van het hormoon. Deze bioactieve vorm van het hormoon kan vervolgens binden op TH-receptoren, die zich bevinden op genen in de kern van een cel. Deze receptoren zijn eveneens belangrijke regulatoren. Zowel TH-receptor α (TRα) als TH-receptor β (TRβ) werden onderzocht. Maar vooraleer TH’s zich kunnen plaatsen op hun receptor, dienen ze vanuit de bloedbaan de doelwitcel in getransporteerd te worden. Hiervoor staan TH-transporters in, zoals de monocarboxylaat transporter 8 (MCT8). De genen die voor deze TH-regulatoren coderen en die tevens onderzocht werden, worden TH-regulerende genen genoemd.

Op wel een hele kleine schaalVan deze vier TH-regulatoren werd telkens getracht het ruimtelijke expressiepatroon van het coderende gen in kaart te brengen. Op deze manier werd een beeld geschetst over de activiteit van de specifieke genexpressie in de zangkernen van het zangcontrolesysteem. Zo wordt duidelijk dat activiteit een natuurlijk fenomeen is, gaande van een atmosferisch niveau, waarbij planeten rond hun as draaien tot een cellulair niveau, waar moleculen met elkaar interageren. De basistechniek die gebruikt werd in dit moleculaire onderzoek is in situ hybridisatie (ISH) op hersenweefselcoupes. Een techniek waarbij, op basis van een gekende gensequentie van het te onderzoeken gen, een nieuw complementair RNA-streng wordt ontwikkeld, de zogenaamde probe. Daar deze probes complementair zijn aan de gentranscripten, wordt na een twee dagen durend protocol een sequentie-specifieke kleuring verkregen. Wanneer dit het geval is, is genexpressie van het onderzochte gen aanwezig.

Er werden eveneens verschillende leeftijden van de zebravink onderzocht. Zo konden stelstelmatig de veranderingen in expressie waargenomen worden wanneer de vogel veroudert. Hoe jonger de vogel, hoe meer zijn zang nog kan variëren doordat nog nieuwe elementen geïncorporeerd worden in het lied. Naarmate de vogel veroudert, wordt zijn lied vastgezet en kunnen er amper nieuwe noten en variaties geïmplementeerd worden. Dit wordt het uitkristalliseren van het lied genoemd. Dit uitkristalliseren start wanneer de zebravink zo’n 90 dagen oud is. Het wordt afgerond op een leeftijd van 120 dagen, aangezien de vogel dan zijn adulte leeftijd heeft bereikt.

ConclusieHet onderzoek maakte duidelijk dat de vier onderzochte genen noodzakelijk zijn om de ontwikkeling van het zangcontrolesysteem van de zebravink in goede banen te leiden. Uit de uitgevoerde ISH’s blijkt expressie van de genen aanwezig te zijn in de meeste onderzochte zangkernen gedurende het zangleerproces, wat een indicatie is dat schildklierhormonen een belangrijke functie te vervullen hebben in deze zenuwweefselgebieden. Uit de resultaten van deze thesis is eveneens geweten dat wanneer de zebravink zijn adulte leeftijd heeft bereikt, de expressie van alle vier de genen stopt, aangezien de vogel geen nieuwe neuronen incorporeert en zijn lied uitkristalliseert. Dus mogelijks zijn TH’s minder belangrijk bij het effectief functioneren van het zangcontrolesysteem dan bij de ontwikkeling ervan.

Mensen zijn dan wel geen vogels (gelukkig maar?), maar bevindingen als deze kunnen een eerste stap zijn in het onderzoek naar onderliggende mechanismen bij leerproblemen en wat de rol van schildklierhormonen is in dit hele verhaal.

Schildklierhormonen helpen een vogel te zingen zoals hij gebekt is!

Bibliografie

1              Norris, D. O. & Carr, J. A. Vertebrate endocrinology. Fifth edn,  (Elsevier Inc., 2013).

2              Mebis, L. & van den Berghe, G. The hypothalamus-pituitary-thyroid axis in critical illness. The Netherlands journal of medicine 67, 332-340 (2009).

3              Brent, G. A. Mechanisms of thyroid hormone action. The Journal of clinical investigation 122, 3035-3043, doi:10.1172/JCI60047 (2012).

4              Tortora, G. J. & Derrickson, B. Principles of anatomy and physiology. 14th edn,  (John Wiley & Sons, Inc., 2014).

5              Darras, V. M., Van Herck, S. L., Heijlen, M. & De Groef, B. Thyroid hormone receptors in two model species for vertebrate embryonic development: chicken and zebrafish. Journal of thyroid research 2011, 402320, doi:10.4061/2011/402320 (2011).

6              Cao, X. Y. et al. Timing of vulnerability of the brain to iodine deficiency in endemic cretinism. The New England journal of medicine 331, 1739-1744, doi:10.1056/NEJM199412293312603 (1994).

7              Tatsumi, K. et al. Cretinism with combined hormone deficiency caused by a mutation in the PIT1 gene. Nature genetics 1, 56-58, doi:10.1038/ng0492-56 (1992).

8              Heuer, H. The importance of thyroid hormone transporters for brain development and function. Best practice & research. Clinical endocrinology & metabolism 21, 265-276, doi:10.1016/j.beem.2007.03.003 (2007).

9              Dumont, J. E., Maenhaut, C. & Lamy, F. Control of thyroid cell proliferation and goitrogenesis. Trends in endocrinology and metabolism: TEM 3, 12-17 (1992).

10           Bianco, A. C. & Kim, B. W. Deiodinases: implications of the local control of thyroid hormone action. The Journal of clinical investigation 116, 2571-2579, doi:10.1172/JCI29812 (2006).

11           Snyder, P. J. & Utiger, R. D. Inhibition of thyrotropin response to thyrotropin-releasing hormone by small quantities of thyroid hormones. The Journal of clinical investigation 51, 2077-2084, doi:10.1172/JCI107014 (1972).

12           Brent, G. A. Thyroid Function Testing.  (Springer, 2010).

13           Chiamolera, M. I. & Wondisford, F. E. Minireview: Thyrotropin-releasing hormone and the thyroid hormone feedback mechanism. Endocrinology 150, 1091-1096, doi:10.1210/en.2008-1795 (2009).

14           Decuypere, E., Van As, P., Van der Geyten, S. & Darras, V. M. Thyroid hormone availability and activity in avian species: a review. Domestic animal endocrinology 29, 63-77, doi:10.1016/j.domaniend.2005.02.028 (2005).

15           Reyns, G. E., Verhoelst, C. H., Kuhn, E. R., Darras, V. M. & Van der Geyten, S. Regulation of thyroid hormone availability in liver and brain by glucocorticoids. Gen Comp Endocrinol 140, 101-108, doi:10.1016/j.ygcen.2004.10.006 (2005).

16           Darras, V. M., Hume, R. & Visser, T. J. Regulation of thyroid hormone metabolism during fetal development. Molecular and cellular endocrinology 151, 37-47 (1999).

17           Van Herck, S. L., Geysens, S., Delbaere, J. & Darras, V. M. Regulators of thyroid hormone availability and action in embryonic chicken brain development. Gen Comp Endocrinol 190, 96-104, doi:10.1016/j.ygcen.2013.05.003 (2013).

18           Van Herck, S. L., Geysens, S., Delbaere, J., Tylzanowski, P. & Darras, V. M. Expression profile and thyroid hormone responsiveness of transporters and deiodinases in early embryonic chicken brain development. Molecular and cellular endocrinology 349, 289-297, doi:10.1016/j.mce.2011.11.012 (2012).

19           Visser, W. E., Friesema, E. C., Jansen, J. & Visser, T. J. Thyroid hormone transport in and out of cells. Trends in endocrinology and metabolism: TEM 19, 50-56, doi:10.1016/j.tem.2007.11.003 (2008).

20           Kinne, A., Schulein, R. & Krause, G. Primary and secondary thyroid hormone transporters. Thyroid research 4 Suppl 1, S7, doi:10.1186/1756-6614-4-S1-S7 (2011).

21           Friesema, E. C. et al. Identification of monocarboxylate transporter 8 as a specific thyroid hormone transporter. The Journal of biological chemistry 278, 40128-40135, doi:10.1074/jbc.M300909200 (2003).

22           Geysens, S. et al. Dynamic mRNA distribution pattern of thyroid hormone transporters and deiodinases during early embryonic chicken brain development. Neuroscience 221, 69-85, doi:10.1016/j.neuroscience.2012.06.057 (2012).

23           Wirth, E. K., Schweizer, U. & Kohrle, J. Transport of thyroid hormone in brain. Frontiers in endocrinology 5, 98, doi:10.3389/fendo.2014.00098 (2014).

24           Friesema, E. C. et al. Identification of thyroid hormone transporters. Biochemical and biophysical research communications 254, 497-501, doi:10.1006/bbrc.1998.9974 (1999).

25           van der Deure, W. M., Peeters, R. P. & Visser, T. J. Molecular aspects of thyroid hormone transporters, including MCT8, MCT10, and OATPs, and the effects of genetic variation in these transporters. Journal of molecular endocrinology 44, 1-11, doi:10.1677/JME-09-0042 (2010).

26           Schwartz, C. E. & Stevenson, R. E. The MCT8 thyroid hormone transporter and Allan-Herndon-Dudley syndrome. Best practice & research. Clinical endocrinology & metabolism 21, 307-321, doi:10.1016/j.beem.2007.03.009 (2007).

27           Wirth, E. K. et al. Neuronal 3',3,5-triiodothyronine (T3) uptake and behavioral phenotype of mice deficient in Mct8, the neuronal T3 transporter mutated in Allan-Herndon-Dudley syndrome. The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience 29, 9439-9449, doi:10.1523/JNEUROSCI.6055-08.2009 (2009).

28           Visser, W. E., Friesema, E. C., Jansen, J. & Visser, T. J. Thyroid hormone transport by monocarboxylate transporters. Best practice & research. Clinical endocrinology & metabolism 21, 223-236, doi:10.1016/j.beem.2007.03.008 (2007).

29           Sugiyama, D. et al. Functional characterization of rat brain-specific organic anion transporter (Oatp14) at the blood-brain barrier: high affinity transporter for thyroxine. The Journal of biological chemistry 278, 43489-43495, doi:10.1074/jbc.M306933200 (2003).

30           Duelli, R., Enerson, B. E., Gerhart, D. Z. & Drewes, L. R. Expression of large amino acid transporter LAT1 in rat brain endothelium. Journal of cerebral blood flow and metabolism : official journal of the International Society of Cerebral Blood Flow and Metabolism 20, 1557-1562, doi:10.1097/00004647-200011000-00005 (2000).

31           Uchino, H. et al. Transport of amino acid-related compounds mediated by L-type amino acid transporter 1 (LAT1): insights into the mechanisms of substrate recognition. Molecular pharmacology 61, 729-737 (2002).

32           Verhoelst, C. H., van der Geyten, S., Roelens, S. A. & Darras, V. M. Regulation of thyroid hormone availability by iodothyronine deiodinases at the blood-brain barrier in birds. Annals of the New York Academy of Sciences 1040, 501-503, doi:10.1196/annals.1327.103 (2005).

33           Hulbert, A. J. Thyroid hormones and their effects: a new perspective. Biological reviews of the Cambridge Philosophical Society 75, 519-631 (2000).

34           Bernal, J. Thyroid hormone receptors in brain development and function. Nature clinical practice. Endocrinology & metabolism 3, 249-259, doi:10.1038/ncpendmet0424 (2007).

35           Yen, P. M. et al. Thyroid hormone action at the cellular, genomic and target gene levels. Molecular and cellular endocrinology 246, 121-127, doi:10.1016/j.mce.2005.11.030 (2006).

36           Cheng, S. Y., Leonard, J. L. & Davis, P. J. Molecular aspects of thyroid hormone actions. Endocrine reviews 31, 139-170, doi:10.1210/er.2009-0007 (2010).

37           Tagami, T., Madison, L. D., Nagaya, T. & Jameson, J. L. Nuclear receptor corepressors activate rather than suppress basal transcription of genes that are negatively regulated by thyroid hormone. Molecular and cellular biology 17, 2642-2648 (1997).

38           Feng, X., Jiang, Y., Meltzer, P. & Yen, P. M. Transgenic targeting of a dominant negative corepressor to liver blocks basal repression by thyroid hormone receptor and increases cell proliferation. The Journal of biological chemistry 276, 15066-15072 (2001).

39           Sakurai, A., Nakai, A. & DeGroot, L. J. Structural analysis of human thyroid hormone receptor beta gene. Molecular and cellular endocrinology 71, 83-91 (1990).

40           Forrest, D., Hallbook, F., Persson, H. & Vennstrom, B. Distinct functions for thyroid hormone receptors alpha and beta in brain development indicated by differential expression of receptor genes. The EMBO journal 10, 269-275 (1991).

41           Baniahmad, A. Thyroid Hormone Receptors: Methods and protocols. Vol. 202 223 (Humana Press, 2002).

42           Forrest, D., Reh, T. A. & Rusch, A. Neurodevelopmental control by thyroid hormone receptors. Current opinion in neurobiology 12, 49-56 (2002).

43           Blount, J. D. et al. Neonatal nutrition, adult antioxidant defences and sexual attractiveness in the zebra finch. Proceedings. Biological sciences / The Royal Society 270, 1691-1696, doi:10.1098/rspb.2003.2411 (2003).

44           Tata, J. R. Amphibian metamorphosis as a model for the developmental actions of thyroid hormone. Molecular and cellular endocrinology 246, 10-20, doi:10.1016/j.mce.2005.11.024 (2006).

45           Williams, G. R. Neurodevelopmental and neurophysiological actions of thyroid hormone. Journal of neuroendocrinology 20, 784-794, doi:10.1111/j.1365-2826.2008.01733.x (2008).

46           Davis, P. J. & Davis, F. B. Nongenomic actions of thyroid hormone on the heart. Thyroid : official journal of the American Thyroid Association 12, 459-466, doi:10.1089/105072502760143827 (2002).

47           Morreale de Escobar, G., Obregon, M. J. & Escobar del Rey, F. Role of thyroid hormone during early brain development. European journal of endocrinology / European Federation of Endocrine Societies 151 Suppl 3, U25-37 (2004).

48           Darras, V. M., Verhoelst, C. H., Reyns, G. E., Kuhn, E. R. & Van der Geyten, S. Thyroid hormone deiodination in birds. Thyroid : official journal of the American Thyroid Association 16, 25-35, doi:10.1089/thy.2006.16.25 (2006).

49           Brainard, M. B. & Doupe, A. J. What songbirds teach us about learning. Nature 417, 351-358 (2002).

50           Kirn, J. R. The relationship of neurogenesis and growth of brain regions to song learning. Brain and language 115, 29-44, doi:10.1016/j.bandl.2009.09.006 (2010).

51           Helekar, S. A. Animal Models of Speech and Language Disorders.  (Springer, 2013).

52           Mariette, M. M. & Griffith, S. C. Conspecific attraction and nest site selection in a nomadic species, the zebra finch. Oikos 121, 12 (2011).

53           Bear, M. F., Connors, B. W. & M.A., P. Neuroscience: Exploring the brain. third edn,  (Lippincott Williams & Wilkins, 2007).

54           Forstmeier, W., Segelbacher, G., Mueller, J. C. & Kempenaers, B. Genetic variation and differentiation in captive and wild zebra finches (Taeniopygia guttata). Molecular ecology 16, 4039-4050, doi:10.1111/j.1365-294X.2007.03444.x (2007).

55           Denman, R. B. Modeling Fragile X Syndrome.  181-198 (Springer, 2012).

56           Nixdorf-Bergweiler, B. E. & Bischof, H. J. A Stereotaxic Atlas Of The Brain Of The Zebra Finch, Taeniopygia Guttata, With Special Emphasis On Telencephalic Visual And Song System Nuclei in Transverse and Sagittal Sections., 86 (2007).

57           Bolhuis, J. J., Okanoya, K. & Scharff, C. Twitter evolution: converging mechanisms in birdsong and human speech. Nature reviews. Neuroscience 11, 747-759, doi:10.1038/nrn2931 (2010).

58           Birkhead, T. R., Fletcher, F. & Pellatt, E. J. Sexual selection in the zebra finch Taeniopygia guttata: condition, sex traits and immune capacity. Behav Ecol Sociobiol 44, 179-191 (1998).

59           Ritschard, M., Riebel, K. & Brumma, H. Female zebra finches prefer high-amplitude song. Animal Behaviour 79, 877-883 (2010).

60           Woodgate, J. L., Bennett, A. T. D., Leitner, S., Catchpole, C. K. & Buchanan, K. L. Developmental stress and female mate choice behaviour in the zebra finch. Animal Behaviour 79, 1381-1390 (2010).

61           Alcock, J. Animal Behavior. 9th edn,  (Massachusetts Sinauer Associates, 2009).

62           Jarvis, E. D. Learned birdsong and the neurobiology of human language. Annals of the New York Academy of Sciences 1016, 749-777, doi:10.1196/annals.1298.038 (2004).

63           Nordeen, E. J. & Nordeen, K. W. Neurogenesis and sensitive periods in avian song learning. Trends in neurosciences 13, 31-36 (1990).

64           Marler, P. Birdsong and neurogenesis. Nature 334, 106-107 (1988).

65           Nordeen, K. W. & Nordeen, E. J. Projection neurons within a vocal motor pathway are born during song learning in zebra finches. Nature 334, 149-151, doi:10.1038/334149a0 (1988).

66           Eales, L. A. Song learning in zebra finches: some effects of song model availability on what is learnt and when. Animal Behaviour 33, 1293-1300 (1985).

67           Ford, A., McGregor, K. M., Case, K., Crosson, B. & White, K. D. Structural connectivity of Broca's area and medial frontal cortex. NeuroImage 52, 1230-1237, doi:10.1016/j.neuroimage.2010.05.018 (2010).

68           Belzung, C. & Wigmore, P.    (eds C. Belzung & P. Wigmore) 401 (Springer, Berlin, 2013).

69           Costa e Silva, J., Macher, J. & Olié, J. Neuroplasticity: New Biochemical Mechanisms.  (Springer, 2011).

70           Tramontin, A. D. & Brenowitz, E. A. Seasonal plasticity in the adult brain. Trends in neurosciences 23, 251-258 (2000).

71           Wang, N., Hurley, P., Pytte, C. & Kirn, J. R. Vocal control neuron incorporation decreases with age in the adult zebra finch. The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience 22, 10864-10870 (2002).

72           Tekumalla, P. K., Tontonoz, M., Hesla, M. A. & Kirn, J. R. Effects of excess thyroid hormone on cell death, cell proliferation, and new neuron incorporation in the adult zebra finch telencephalon. Journal of neurobiology 51, 323-341 (2002).

73           Quaglino, A. E. et al. Oral estrogen masculinizes female zebra finch song system. Hormones and behavior 41, 236-241, doi:10.1006/hbeh.2001.1752 (2002).

74           Tang, Y. P. & Wade, J. Sex- and age-related differences in ribosomal proteins L17 and L37, as well as androgen receptor protein, in the song control system of zebra finches. Neuroscience 171, 1131-1140, doi:10.1016/j.neuroscience.2010.10.014 (2010).

75           van Praag, H. et al. Functional neurogenesis in the adult hippocampus. Nature 415, 1030-1034, doi:10.1038/4151030a (2002).

76           Yamaguchi, S. et al. Thyroid hormone determines the start of the sensitive period of imprinting and primes later learning. Nature communications 3, 1081, doi:10.1038/ncomms2088 (2012).

77           Soma, K. K., Alday, N. A., Hau, M. & Schlinger, B. A. Dehydroepiandrosterone metabolism by 3beta-hydroxysteroid dehydrogenase/Delta5-Delta4 isomerase in adult zebra finch brain: sex difference and rapid effect of stress. Endocrinology 145, 1668-1677, doi:10.1210/en.2003-0883 (2004).

78           Scalia, F., Rasweiler, J. J. I., Scalia, J., Orman, R. & Stewart, M. Forebrain Atlas of the Short-tailed Fruit Bat, Carollia perspicillata.  (Springer, 2013).

79           Buchwalow, I. B. & Böcker, W. Immunohistochemistry Basics and Methods.  (Springer, 2010).

80           Carleton, J. B. et al. An optimized protocol for high-throughput in situ hybridization of zebra finch brain. Cold Spring Harbor protocols 2014, 1249-1258, doi:10.1101/pdb.prot084582 (2014).

81           Faunes, M. et al. Laminar segregation of GABAergic neurons in the avian nucleus isthmi pars magnocellularis: a retrograde tracer and comparative study. The Journal of comparative neurology 521, 1727-1742, doi:10.1002/cne.23253 (2013).

82           Schmidt, A. & Bischof, H. J. Neurons with complex receptive fields in the stratum griseum centrale of the zebra finch (Taeniopygia guffata castanotis Gould) optic tectum. Journal of comparative physiology. A, Neuroethology, sensory, neural, and behavioral physiology 187, 913-924 (2001).

83           Wade, J. et al. A cDNA microarray from the telencephalon of juvenile male and female zebra finches. Journal of neuroscience methods 138, 199-206, doi:10.1016/j.jneumeth.2004.04.007 (2004).

84           Louissaint, A., Jr., Rao, S., Leventhal, C. & Goldman, S. A. Coordinated interaction of neurogenesis and angiogenesis in the adult songbird brain. Neuron 34, 945-960 (2002).

85           Brenowitz, E. A. Testosterone and brain-derived neurotrophic factor interactions in the avian song control system. Neuroscience 239, 115-123, doi:10.1016/j.neuroscience.2012.09.023 (2013).

86           Li, X. C., Jarvis, E. D., Alvarez-Borda, B., Lim, D. A. & Nottebohm, F. A relationship between behavior, neurotrophin expression, and new neuron survival. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 97, 8584-8589, doi:10.1073/pnas.140222497 (2000).

87           Wada, K. et al. A molecular neuroethological approach for identifying and characterizing a cascade of behaviorally regulated genes. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 103, 15212-15217, doi:10.1073/pnas.0607098103 (2006).

Universiteit of Hogeschool
Master of Science in Biologie
Publicatiejaar
2015
Kernwoorden
Share this on: