Een economische analyse van cryptovaluta.

Maxime Verleysen
Persbericht

Een economische analyse van cryptovaluta.

Bitcoin: nieuw fundament voor financieel systeem?

Als u zich de moeite troost om dit artikel te beginnen lezen, dan heeft “bitcoin” bij u allicht een belletje doen rinkelen. Inderdaad, bitcoin is het veelbesproken digitale betaalmiddel dat grotendeels anoniem en gedecentraliseerd is. Een mysterieus iemand genaamd Satoshi Nakamoto stelde de basisprincipes ervan begin 2009 voor in een paper. Wie precies welke bitcoins bezit en het versturen ervan wordt bijgehouden door een globaal netwerk van computers. Maar wellicht het meest tot de verbeelding sprekende aspect is het feit dat één bitcoin honderden euro waard is. De vraag kan dan ook gesteld worden of bitcoin misschien de euro zou kunnen vervangen?

Binnen de huidige context is het gebruik van bitcoin zeer beperkt in vergelijking met de euro. Het transactievolume van de euro ligt een grootteorde duizend hoger dan dat van bitcoin. Geen enkele handelaar of bedrijf legt zijn prijzen vast in bitcoin. De grote volatiliteit van de prijs maakt bitcoin niet geschikt als waardeopslag en leningen in bitcoin zijn quasi onbestaande. Kortom, op korte termijn zal bitcoin de euro niet verdringen.

Maar bitcoin is een vrij recent fenomeen. Wat met het lange termijn potentieel? Ook hier lijkt het erop dat de bitcoin geen bedreiging voor de euro kan vormen. Ten eerste omdat bitcoin geen enkele achterliggende waarde heeft in de vorm van activa of kasstromen. Sommigen zullen stellen dat dit bij de euro ook niet het geval is. Echter, de euro geniet wel een zogenaamde “fiscale dekking”. Dit wil zeggen dat de overheden van de eurozone de waarde van de euro kunnen ondersteunen door het heffen van belastingen. Ten tweede omdat een financieel systeem op basis van bitcoin inherent instabiel zou zijn. Immers, de hoeveelheid bitcoins in omloop evolueert volgens een wiskundig vastgelegd pad naar 21 miljoen. Er is bij bitcoin dus geen centrale bank die op eigen houtje meer bitcoins in omloop kan brengen. Hierdoor kan, in tijden van crisis, de stabiliteit van een financieel systeem op basis van bitcoin niet gegarandeerd worden.

Het lijkt dus hoogst onwaarschijnlijk dat bitcoin in zijn huidige vorm een geloofwaardig alternatief voor de euro kan vormen, noch op korte, noch op lange termijn. Dit neemt echter niet weg dat bitcoin een interessant economisch experiment vormt waar veel uit te leren valt. Meer bepaald kunnen sommige elementen van bitcoin duidelijk bijdragen tot efficiëntiewinsten voor het financieel systeem.

Bibliografie

Bibliografie

 Barro, R. J. (1995). Inflation and economic growth (No. w5326). National bureau of economic research.

Bassetto, M. (2008). Fiscal theory of the price level. The New Palgrave Dictionary of Economics.

Bergstra, J. A., & de Leeuw, K. (2013). Bitcoin and Beyond: Exclusively Informational Monies. arXiv Preprint arXiv:1304.4758.

Böhme, R., Christin, N., Edelman, B., & Moore, T. (2015). Bitcoin: Economics, Technology, and Governance. The Journal of Economic Perspectives, 29(2), 213–238.

Creve, R. (2014). Bitcoin als betalingssysteem en deflatoire munt. (niet gepubliceerd)

De Clercq, M. (2006). Economie toegelicht. Antwerpen: Garant.

Dowd, K. (2014). New Private Monies: A Bit-Part Player? Institute of Economic Affairs Monographs, Hobart Paper174.

Fisher, I. (1911). “ The Equation of Exchange,” 1896-1910. The American Economic Review, 1(2), 296–305.

Freixas, X. (1999). Lender of last resort. Financial Stability Review, November.

Friedman, M. (1960). A program for monetary stability (Vol. 541). New York: Fordham University Press.

Friedman, M. (1987). Quantity theory of money. J. Eatwell et Al, 1–40.

Friedman, M., & Schwartz, A. J. (1986). Has government any role in money? Journal of Monetary Economics, 17(1), 37–62.

Glaser, F., Zimmermann, K., Haferkorn, M., Weber, M. C., & Siering, M. (2014). Bitcoin-Asset or Currency? Revealing Users’ Hidden Intentions (April 15, 2014). ECIS.

Hayek, F. A. (1978). Denationalisation of Money: The argument refined. Institute of Economic Affairs London.

Helpers, J. (2013). Onderzoek naar het belang van de voor- en nadelen van Bitcoins voor de potentiële eindgebruiker. (niet gepubliceerd)

Heylen, F. (2004). Macro-economie (tweede editie). Antwerpen: Garant.

Jevons, W. S. (1876). Money and the Mechanism of Exchange (Vol. 17). HS King & Company.

Macleod, H. D. (1858). The Elements of Political Economy. Longman, Brown, Green, Longmans, and Roberts.

Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system.Consulted1(2012), 28.

Obstfeld, M., & Rogoff, K. (1983). Speculative Hyperinflations in Maximizing Models: Can We Rule Them Out?. The Journal of Political Economy, 675-687.

Peersman, G. (2014). Cursus monetaire economie. Gent: Universiteit Gent.

Velde, F. (2013). Bitcoin: A primer. Chicago Fed Letter, (Dec).

Yermack, D. (2013). Is Bitcoin a real currency? An economic appraisal (No. w19747). National Bureau of Economic Research.

Universiteit of Hogeschool
Handelsingenieur
Publicatiejaar
2015
Kernwoorden
Share this on: