De Vlaamse Martelaarsteden uit de Eerste Wereldoorlog: (on)vermogen tot permanente toeristische aantrekkingskracht?

Stéphanie Uytterhaegen
Persbericht

De Vlaamse Martelaarsteden uit de Eerste Wereldoorlog: (on)vermogen tot permanente toeristische aantrekkingskracht?

2014 stond centraal voor de honderdjarige herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Heel wat herdenkingstoeristen zakten af naar de Westhoek. 774 500 om precies te zijn (Westtoer, 2015). Toch begon de Eerste Wereldoorlog in de Martelaarsteden, een vaak vergeten onderdeel van de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog (Serrien, 2012; Bauwens, 2013). Daarom is het een interessant gegeven om onderzoek te voeren naar de ‘underdog’ steden. Er is geopteerd om de Vlaamse Martelaarsteden Aarschot, Leuven en Dendermonde te onderzoeken wat betreft de mogelijkheid tot een permanent toeristisch product op vlak van herdenkingstoerisme. Daarom werd een inventaris gemaakt van het erfgoed en het toeristisch aanbod waarover deze steden beschikken. Om te kijken of er een product mogelijk is, is het ook belangrijk te weten wat de vraag inhoudt. Het onderzoek werd gevoerd aan de hand van kwalitatief onderzoek, aangevuld met een beperkt kwantitatief deel. Hiervoor werden inwoners en bezoekers van de Vlaamse Martelaarsteden ter plaatse geïnterviewd (in totaal 106 respondenten over de drie Vlaamse Martelaarsteden). Er werd nagegaan hoe goed de respondenten de oorlogsgeschiedenis van de desbetreffende steden kennen, of ze de term Martelaarsteden kennen, hoe zij staan ten opzichte van herdenkingsactiviteiten en of zij potentieel zien in herdenkingstoerisme in de Vlaamse Martelaarsteden. Daarnaast werden stakeholders binnen het toerisme op lokaal en regionaal niveau geïnterviewd, hetzij via e-mail, hetzij via telefoon of face-to-face.  Door interviews met de inwoners en bezoekers van de Vlaamse Martelaarsteden en de stakeholders binnen het toerisme is het mogelijk vraag en aanbod af te wegen. Er werd gekeken wat de lange termijnstrategieën van de Vlaamse Martelaarsteden inhouden, hoe de samenwerking verloopt en of zij zelf een product op vlak van herdenkingstoerisme willen creëren. De  voornaamste conclusie is dat de Vlaamse Martelaarsteden weinig tastbaar erfgoed overgehouden hebben aan de Eerste Wereldoorlog, waardoor het creëren van een toeristisch product vooral steunt op het vertellen van verhalen. Verder zijn de toeristische diensten niet van plan pro-actief promotie te voeren rond herdenkingstoerisme, waardoor herdenkingen in de toekomst een lokale gebeurtenis zullen zijn.

Bibliografie

Boeken, tijdschriften en artikels

AGB Het Gasthuis (2014) Toelichting bij het meerjarenplan 2014 – 2019, Aarschot, 17 p.

Ahmad, Y. (2006) The Scope and Definitions of Heritage: From Tangible to Intangible. In: International Journal of Heritage Studies, Taylor and Francis Group, Routhledge, Verenigd Koninkrijk,  p. 292 – 300

Allen, R. (1919) Osa, the martyred city. In: The North American Review, Boston, p. 475 – 489

Andrews, C., Viejo-Rose, D., Baillie, B., Morris, M. (2006) Conference Report: Tangible-Intangible Cultural Heritage: A Sustainable Dichotomy? The 7th Annual Cambridge Heritage Seminar. In: Journal of Intangible Heritage, University of Cambridge, Verenigd Koninkrijk, p. 123 – 129

Baillie, B. (2013) Capturing Fascades in ‘Conflict-Time’: Structural Violence and the (Re)construction Vukovar’s Churches. In: (Ed.) Space and Polity, Routhledge, Taylor & Francis Group, Verenigd Koninkrijk, p. 300 – 319

Bak, S. (2008) Domestic and International Cultural Tourism in the Context of Intangible Heritage. In: Lennon, J.J., Foley, M. (2000) Dark tourism. Continuum, Londen, 184 p.

Bannon, L, Benford, S., Bowers, J., Heath, C. (2005) Hybrid design creates innovative museum experiences. In: Vardi, M. Y. (Ed.)  Communications of the ACM, ACM Group Publishing, Verenigde Staten, p. 62 – 65

Bestuursnota Stad Leuven 2013 – 2018 (2013), Stad Leuven, 163 p.

Bichard, J., Brunnberg, L., Combetto, M., Gustafsson, A., Juhlin, O. (2006) Backseat playgrounds: pervasive storytelling in vast location based games. In: Harper, R., Rauterberg, M., Cpmbetto, M. (Eds.) Proceedings of the 5th international conference on entertainment computing (ICEC’06), Cambridge, Verenigd Koninkrijk. Springer, Berlijn, p. 117 – 122

Boijen, R., Brabant, W., De Groote, E., De Gryse, P., Lierneux, P., Reunis, E.,Van Everbroeck, C., Wuyts, F. (1998) 1914 – 1918 De Grote Oorlog – Een aanvulling op de permanente tentoonstelling in het Koninklijk Legermuseum. Drukkerij Vanmelle, Gent, 60 p.

Boswijk, A., Thijssen, T., Peelen, E. (2005) Een Nieuwe Kijk op de Experience Economy: Betekenisvolle Belevenissen, Pearson Education Benelux, Amsterdam, 182 p.

 

Botturi, L., Di M., Inversini, A. (2009) City treasure: mobile games for learning cultural heritage. In: Trant, J., Bearman, D. (Eds.) Proc. Museum and the Web 2009, Archives and Museum Informatics, Toronto, Canada

Bryan, A. (2011) New Digital Story Telling: Creating Narratives with New Media, Praeger, Santa Barbara, 275 p.

Bryon, J., Van den Branden, E., Salazar, N. B., Steylaerts, V. (2009) Cultural storytelling in Flanders, The story behind the scenes. Katholieke Universiteit Leuven, Leuven, 83 p.

Butler, R., Suntikul, W. (2013) Tourism and War, An ill wind? -  Tourism and War, CPI Group (UK) Ltd, Croydon, p. 1 – 12

Carman, J., Carman P. (2008) The Intangible Presence, Investigating battlefields. In: Stig Sorensen, M. L., Carman, J. (Eds.) Heritage Studies: Methods and Approaches, Routledge, Verenigds Koninkrijk, p. 292 – 315

Carr, D. (2001) A museum is an open book. In: Smith, L. (Ed.) International Journal of Heritage Studies, Elsevier Ltd., Verenigd Koninkrijk, p. 173 – 183

Chambers, E. (2000) Native Tours: The Anthropology of Travel and Tourism, Waveland Press, Verenigde Staten van Amerika, 137 p.

Deputatie Oost-Vlaanderen (2014) Meerjarenplan 2014 – 2019, provincie Oost-Vlaanderen, 87 p.

Deshayes, S. (2004) L’usage des supports mobiles au musée, des audioguides classiques au multimedia nomade. In: Bearman, D., Trant, J. (Eds.)  Proceedings of ICHIM, Digital Culture and Heritage, Berlijn

Deseyne, A. (2013) Fronttoerisme aan de kust na WO1. In: De Grote Rede (2013). Vlaams Instituut voor de Zee, Oostende, p. 82 – 89

De Nil (2014) Samen inzetten op educatie – Gids digital story telling voor archief en bibliotheek, FARO, Brussel, 58 p.

De Schaepdrijver, S. (2013) Erfzonde van de twintigste eeuw. AtlasContact, Amsterdam, 256 p.

Debeer, B., Slos, S. (2013) Onder ogen zien – Gids naar de slagvelden van Wereldoorlog 1. Borgerhoff & Lamberigts nv & Just publishers, Gent, 288 p.

Donvil, R., (2012) De Grote Oorlog op kleine schaal – De gevechten aan de Getelinie in Oost-Brabant (1914). Davidsfonds Uitgeverij, Leuven, 192 p.

 

Dunkley, R., Morgan, N., Westwood, S. (2010) Visiting the trenches: Exploring meanings and motivations in battlefield tourism. In: Ryan, C. (Ed.) Tourism Management, Elsevier Ltd., Groot-Brittannië, p. 860 – 868

Farmer, S. (2000) Martyred Village – Commemorating the 1944 Massacre of Oradour-sur-Glane, University of California Press Ltd., Verenigde Staten van Amerika, 317 p.

Figal, M. (2008) Between War and Tropics: Heritage Tourism in Postwar Okinawa. In: Bergstrom, R. (Ed.) The Public Historian,  University of California Press, California, p. 83 – 107

FitzGerald, E., Taylor, C., Craven, M. (2012) To the Castle! A comparison of two audio guides to enable public discovery of historical events. In: Thomas, P. (Ed.) Personal and Ubiquitous Computing, Springer, Londen, p. 749 – 760

Fopp, M.A. (1997) The implications of emerging technologies for museums and galleries. In: Bradburne, J.M. (Ed.) Museum Management and Curatorship, Elsevier Ltd., Verenigd Koninkrijk, p. 143 – 153

Haddad, C. (2008) Safeguarding Intangible Heritage and Sustainable Cultural Tourism: Opportunities and Challenges. UNESCO & EIIHCAP, Thailand, 137 p.

Haddad, C. (2008), Safeguarding Intangible Heritage and Sustainable Cultural Tourism: Opportunities and Challenges. UNESCO & EIIHCAP, Thailand, p. 27-31

Haywood, J. (1999) Atlas van de Wereldgeschiedenis. Kossuth Printing House Co., Hongarije, 240 p.

Hassenzahl, M., Tractinsky, N. (2006) User experience – a research agenda. In: Cakir, A. E. (Ed.) Behaviour & Information Technology, Elsevier Ltd., Verenigd Koninkrijk, p. 91 – 97

Höpken, W., Fuchs, M., Zanker, M., Beer, T. (2010) Context-based adaptation of mobile applications in tourism. In: Ricci, F. (Ed.) Information Technology & Tourism. Cognizant Comm. Corp., Verenigde Staten, p. 175 – 195

ICOMOS (2012) International Cultural Tourism Charter, Parijs, 24 p.

Jain, R. (2001) Digital Experience. In: Vardi, M.Y. (Ed.) Communications of the ACM, ACM Group Publishing, Verenigde Staten, p. 62. 38 – 40

Jansen-Verbeke, M., George, W. (2013) Reflections on the Great War Centenary – From warscapes to memoryscapes in 100 years. In: Butler, R., Suntikul, W. (Eds.) Tourism and War, CPI Group Ltd, Croydon, p. 273 – 287

Johnson P., Thomas, B. (1995) Heritage as business. In: Herbert, D.T. (1995) Heritage, Tourism and Society. Biddles Ltd, Guildford en King’s Lynn, Groot-Brittanië, p. 170-190

Jennings, G., Weiler, B. (2006) Mediatin Meaning: Perspectives on Brokering Quality Tourist Experiences. In: Jennings, G., Nickerson, P.N. (Eds.) Quality Tourism Experiences, Elsevier Ltd., Butterworth-Heinemann, Oxford, p. 57 – 78

Jones, R. (2010) Authenticity, the Media and Heritage Tourism: Robin Hood and Brother Cadfael as Midlands Tourist Magnets. In: Waterton, E., Watson, S. (Eds.) Culture, Heritage and Representation, TJ International Ltd., Padstow, Cornwall, p. 145 – 154

k.ERF (2013) Subsidiereglement – Erfgoedprojecten in het kader van de herdenking van WO1, Erfgoedcel k.ERF, 5 p.

Koninklijke Leuvense Gidsenbond (2014) Programmabrochure 2014, Koninklijke Leuvense Gidsenbond, Leuven, 30 p.

Leturque, F. (2014) Arras, Terre de Mémoire, Arras 1418 brochure centenaire, 12 p.

Loiperdinger, M., Vogl-Bienek, L. (2013) Humanities and Social Sciences. In: Finetti, M. (Ed.) German Research – Magazine of the Deutsche Forschungsgemeinschaft, Deutsche Forschungsgemeinschaft, Duitsland, p. 22 – 27

Löfgren, O. (2003) The New Economy: A Cultural History, Global Networks, Umea University, p. 239 – 254

MacCannell, D. (2001) Tourist Agency, Tourist Studies., Sage Journals, p. 23 – 37

McCorminck, R. (2010) The Cultural & Heritage Traveler Study, Museum Store Association Inc. and Shop America Alliance, Verenigde Staten van Amerika, 12 p.

Messham-Muir, K. (2005) Affect, interpretation and technology. In Open Museum Journal, AMOL, Australië, p. 1 – 13

Miles, S. (2013) From Hastings to the Ypres salient. In: Butler, R., Suntikul, W. (Eds.) Tourism and War, CPI Group Ltd, Croydon, p.221 – 231

Ministère de la Défense (2013) Le poids économique de la filière du tourisme de mémoire en France, Ministère de la Défense, 6 p.

Munjeri, D. (2004) Tangible and Intangible Heritage: from difference to convergence. In: Museum International, International Council of Museums, Blackwell Publishing, Oxford p. 12 – 20

Munsters, W. (1994) Cultuurtoerisme. Garant, Leuven & Apeldoorn, 176 p.

Othman, M.K., Petrie, H., Power, C. (2013) Measuring the usability of a smartphone delivered museum guide. In: Gatrell, J.D., Kleinsasser, R., Kyndt, E., Slocum, J.W. Jr., Wekerle, C. (Eds.) Procedia – Social and Behavioral Sciences, Elsevier Ltd., Engeland, p. 629 – 637

Pallud, J., Monod, E. (2010) User experience of museum technologies: the phenomenological scales. In: Te’eni, D. (Ed.) European Journal of Information Systems, Macmillan Publishers Limited, Engeland, p. 562 – 580

Palmer, C. (1998) From Theory to Practice: Experiencing the Nation in Everyday Life. In: Geismar, H., Küchler, S. (Eds.) Journal of Material Culture, Sage Publications, Verenigd Koninkrijk, p. 175 – 199

Park, H. Y. (2010) Heritage tourism: Emotional Journeys into Nationhood. In: Tribe, J. (Ed.) Annals of Tourism Research, Elsevier Ltd., p. 116 – 135

Pujol Tost, L., Economou, M. (2007) Exploring the suitability of virtual reality interactivity for exhibitions through an integrated evaluation: the case of the Ename museum. In: Descalopoulos, S. (Ed.) Museology e-Journal, Griekenland, p. 81 – 97

Richards, G. (2001) The development of cultural tourism in Europe. In: Richards, G. (Ed.) Cultural Attractions and European Tourism, Atlas, Tilburg, p. 11 – 35

Ruyffelaere, P. (2014) Projectsecretariaat. In: Steyaert, K. (Ed.) 100 Jaar Groote Oorlog in Vlaanderen, Vlaamse Overheid, Brussel, p. 9

Salazar, N.B. (2010) Envisioning Eden: Mobilizing Imaginaries in Tourism and Beyond, Berghahn Books, Oxford, 264 p.

Schoeters, S. (2011) De Grote Oorlog toen en nu – W.O. 1 in monumenten en begraafplaatsen, Davidsfonds Uitgeverij, Leuven, 271 p.

Selby, M. (2004) Understanding Urban Tourism: Image, Culture & Experience. I.B. Taurus, Londen, 272 p.

Simoens, T. (2014a) De bewegingsoorlog van 1914. In: De Vos, L., Simoens, T., Warnier, D., Bostyn, F. (Eds.), 14-18 Oorlog in België, Davidsfonds Uitgeverij, Leuven, p. 85-205

Simoens, T. (2014b) De wederopbouw. Een werk van lange adem. In: De Vos, L., Simoens, T., Warnier, D., Bostyn, F. (Eds.), 14-18 Oorlog in België, Davidsfonds Uitgeverij, Leuven, p. 493 – 504

Simoens, T. (2014c) Het Bevrijdingsoffensief. Het Belgische leger bewijst zijn gevechtswaarde (september – november 1918). In: De Vos, L., Simoens, T., Warnier, D., Bostyn, F. (Eds.), 14-18 Oorlog in België, Davidsfonds Uitgeverij, Leuven, p. 463 – 489

Smith, M. (2003) Issues in Cultural Tourism Studies, Routhledge, London & New York, 208 p.

Sparacino, F. (2004) Scenographies of the past and museums for the future: from the Wunderkammer to body-driven interactive narrative spaces. In: ACM (Ed.) Proceedings of ACM Multimedia, ACM Press, New York, Verenigde Staten, p. 72 – 79

Stadsbestuur Dendermonde (2013) Meerjarenplan 2014 – 2019 – Budget 2014, Stad Dendermonde, 347 p.

Stedman (2002) Towards a Social Psychology of Place Predicting Behavior from Place-Based Cognitions, Attitude and Identity, Environment and behavior, vol. 34/5, p. 561 – 581

Stevens, T. (1995) Heritage as Design: a Practioner’s Perspective. In: Herbert, D.T. (1995) Heritage, Tourism and Society. Biddles Ltd, Guildford en King’s Lynn, Groot-Brittanië, p. 191-211 Uitgeverij, Antwerpen, 432 p.

Steyaert, K. (2014) Beschermcomité. In: Steyaert, K. (Ed) 100 Jaar Groote Oorlog in Vlaanderen, Vlaamse Overheid, Brussel, p. 7

Suvantola, J. (2002) Tourist’s Experience of Place, Ashgate, Aldershot, 297 p.

Tixhon, A., Derez, M. (2014) Martelaarssteden, Presses universitaires de Namur, Namur, 458 p.

Toerisme Vlaanderen (2007) Het kwaliteitskader voor de Opleiding en de Erkenning van Gidsen en Reisleiders, Toerisme Vlaanderen, Brussel

Valacich, J.S., Parboteeah, D.V., Wells, J.D. (2007) The online consumer’s hierarchy of needs. In: Vardi, M. Y. (Ed.)  Communications of the ACM, ACM Group Publishing, Verenigde Staten, p. 84 – 90

Van Den Broucke, T., Thys, A. (2010) Het beleid van de Vlaamse Overheid voor het borgen van immaterieel cultureel erfgoed, Sint Joris, Brussel, 208 p.

Van Varenberg, F. (2011) 100 jaar Groote Oorlog in Vlaanderen, Vlaamse Overheid – Projectsecretariaat 100 jaar Groote Oorlog (2014-’18), Brussel, 54 p.

Vanneste, D. (2002) Aspiraties voor de toekomst met erfgoed uit het stedelijk verleden: een invalshoek voor geografisch terreinwerk. Case: het kernstedelijk weefsel in Gent. In: De Aardrijkskunde, Vereniging Leraars Aardrijkskunde, Leuven, vol: 26 issue: 3 pages: 3 – 17

Vanneste, D., Foote, K. (2013) War, heritage, tourism, and the centenary of the Great War in Flanders and Belgium. In: Butler, R., Wantanee, S. (Eds.), Tourism and War, CPI Group LTD, Croydon, p. 254 – 272

Vermeylen, T. (2014) 100 jaar Groote Oorlog in Dendermonde, Stad Dendermonde, 31 p.

Vermeylen, T. (2015) Eindverstlag Herdenking 100 jaar Groote Oorlog in Dendermonde 1914 – 2014, 15 p.

Von Lehn, D., Heath, C. (2005) Accounting for new technology in museum exhibitions,. In: Colbert, F. (Ed.) International Journal of Arts Management, Chair in Arts Management of HEC, Montreal, Canada, p. 11 – 21

Walton, J.K. (2013) War and tourism. In: Bulter, R., Wantanee, S. (Eds.), Tourism and War, CPI Group LTD, Croydon, p. 69-72

Walton, K. J. (2013) War and tourism – the nineteenth and twentieth centuries. In: Butler, R., Suntikul, W. (Eds.) Tourism and War, CPI Group (UK) Ltd, Croydon, p. 64 – 74

Wang, D., Park, S., Fesenmaier, D.R. (2011) An Examination of Information Services and Smartphone Applications. In: 16th Annual Graduate Student Research Conference in Hospitality and Tourism, Houston, Texas

WES (2014) Strategisch Beleidsplan Toerisme Hagelang 2014 – 2019, Toerisme Vlaams-Brabant, 177 p.

Wilson, R. (2010) The popular memory on the Western Front: Archealogy and European Heritage. In: Waterton, E., Watson, S. (Eds.) Culture, Heritage and Representation, TJ International Ltd., Padstow, Cornwall, p. 75 – 90

Winter, J., Baggett, B. (1997) 1914-18 De Grote Oorlog en de vorming van de 20ste eeuw, Standaard

Wouters, N. (2012) ‘Poor Little Belgium?’ De Vlaamse en Franstalige herdenkingspolitiek (2014-2018). In: De Wever, B., Kesteloot, C., Wouters, N. (Eds.), Journal of Belgian History, Cegesoma, Brussel, p. 198 – 205

Websites

1418 (2015) 1418 Spektakel Musical. URL: http://1418.nu/ (last accessed: 10-05-2015).

Aarschotse Gidsenbond (2015) De Groote Oorlog, Gidsenbond Aarschot. URL: http://www.gidsenbondaarschot.be/page8.html (last accessed: 15-05-2015).

Archive (2012) 500 000 euro subsidie voor herdenking Wereldoorlog 1, CD&V Aarschot. URL: http://archive-be.com/page/865149/2012-12-06/http://www.cdenv-aarschot… (last accessed: 10-05-2015).

Arras 1418 (2015a) Arras, a martyred town, Arras 1418. URL: http://www.arras1418.com/the-five-seasons-r3-s2 (last accessed: 10-01-2015).

Arras 1418 (2015b) The Five Parts, Arras 1418. URL: http://www.arras1418.com/the-five-seasons-r3 (last accessed: 10-01-2015).

Atout France (2010) Le contrat de Destination Centenaire de la Grande Guerre. Powerpoint presentatie, retrieved from http://www.observatoire-tourismedememoire.com/Medias/ShowPdf?pMediaID=6 (last accessed: 24-05-2015).

Attwooll, J. (2013) Where now for the travel guide book?, Telegraph Media Group Limited. URL: http://www.telegraph.co.uk/travel/travelnews/10197592/Where-now-for-the… (last accessed: 29-04-2015).

Battlefields 14-18 (2014) Aisne 14-18, Battlefields 14-18. URL: http://www.battlefields14-18.com/ (last accessed: 11-01-2015).

be14-18 (2012) Info over de federale organisatie, be14-18. URL: http://www.be14-18.be/nl/content/info-over-de-federale-organisatie (last accessed: 10-05-2015).

Belga (2011) ‘Van herdenking Groote Oorlog geen communautaire kwestie maken’, Knack. URL: http://www.knack.be/nieuws/belgie/van-herdenking-grote-oorlog-geen-comm… (last accessed: 5-10-2014).

Belga (2014a) Leuven, Dendermonde en Aarschot lanceren app Martelaarsteden, De Standaard. URL: http://www.standaard.be/cnt/dmf20140313_01022862 (last accessed: 19-10-2014).

Belga (2014b) Westhoek ziet aantal oorlogstoeristen verdubbelen, De Standaard. URL: http://www.standaard.be/cnt/dmf20141007_01307925 (last accessed: 8-10-2014).

Belga (2015a) VN wrijft IS volkerenmoord aan, De Redactie. URL: http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/2.33907 (last accessed: 25-03-2015).

Belga (2015b) Herdenkingstoerisme levert Westhoek 76,3 miljoen euro omzet op, De Standaard. URL: http://www.standaard.be/cnt/dmf20150408_01620214 (last accessed: 13-05-2015).

Bloemencorso (2013) Bloemencorso’s Vlaanderen erkend als Vlaams immaterieel cultureel erfgoed, Bloemencorso. URL: http://www.bloemencorso.be/nieuws/persberichten/item/108-bloemencorso-s… (last accessed: 15-05-2015).

Bouchrika, W. (2015) Culturele genocide : IS in de voetsporen van de VS en co, Knack. URL: http://www.knack.be/nieuws/wereld/culturele-genocide-is-in-de-voetspore… (last accessed: 24-05-2015).

Brand Heroes (2015) Story telling met beelden en symbolen, Brand Heroes. URL: http://www.brandheroes.be/article/storytelling-met-beelden-en-woorden (last accessed: 29-04-2015).

Buda, D.M. (2015) Dark Hi/Stories: Travel, Tourism and War, Rijksuniversiteit Groningen. URL: http://www.rug.nl/research/sustainable-society/column/2015/darkhistory (last accessed: 24-05-2015).

CD&V (2010) Unesco erkent Aalst Carnaval, Krakelingenfeest en Houtem Jaarmarkt als immaterieel erfgoed, CD&V. URL: http://www.jokeschauvliege.be/content/unesco-erkent-aalst-carnaval-krak… (last accessed: 16-04-2015).

Cegesoma (2015) Welkom bij het Cegesoma , SOMA. URL: http://www.cegesoma.be/cms/index_nl.php (last accessed: 10-05-2015).

Champagne, C. (2015) How To Sell Retro-Style-Paper! Travel Guides In The Digital Age, Fast Company & Inc. URL: http://www.fastcocreate.com/3034858/how-to-sell-retro-style-paper-trave… (last accessed: 29-04-2015).

Chemins de Mémoire 14-18 (2014) The failed offensive of the French army on Chemin des Dames Ridge, Chemins de Mémoire 14-18. URL: http://www.remembrancetrails-northernfrance.com/history/battles/the-fai… (last accessed: 11-01-2015).

Clarke, P., Eastgate, A. (2011) Cultural capital, Life Course Perspectives and Western Front battlefield tours, Journal of Tourism and Cultural Change, 9:1, 31-44, Tandfonline. URL: http://www.tandfonline.com.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/doi/pdf/10.1080… (last accessed: 01-12-2014).

Culture in Development (2015) What is Cultural Heritage?, Footsteps. URL: http://www.cultureindevelopment.nl/Cultural_Heritage/What_is_Cultural_H… (last accessed: 26-03-2015).

David Kattenburg (2014) Martyr Cities – A hundred years gone, Green Planet Monitor. URL: http://www.greenplanetmonitor.net/news/conflict/martyr-cities/ (last accessed: 7-12-2014).

Data.be Business Info (2012) Annexes du Moniteur belge, Data.be Business Info. URL : https://data.be/nl/doc/staatsblad/akte/2012/05/07/Villes-Martyres-1914-… (last accessed: 09-05-2015).

Data.be Business Info (2012) Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, oprichting voor de projectvereniging Martelaarsteden, Data.be Business Info. URL: https://data.be/nl/doc/staatsblad/akte/2012/07/15/Projectvereniging-Mar… (last accessed: 09-05-2015).

Dendermonde (2014a) Bezienswaardigheden, Dendermonde. URL: http://www.dendermonde.be/thema.aspx?id=2509 (last accessed: 12-01-2015).

Dendermonde (2014b) Sport en vrije tijd – Wandelen en fietsen, Dendermonde. URL: http://www.dendermonde.be/thema.aspx?id=2544 (last accessed: 09-11-2014) .

De Greef, J. (2014) “Ik rys uit myn asch, schooner dan ik was”, De Redactie. URL: http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/14-18/1.2026785 (last accessed: 27-03-2015).

De Groote Oorlog (2014) Memorial Day op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed, Vlaamse Overheid. URL:  http://www.2014-18.be/nieuws/memorial-day-op-de-inventaris-vlaanderen-v… (last accessed: 16-04-2015).

de Morant, G. (2015) 2014: les chiffres exceptionnels du tourisme de mémoire, Généalogie. URL : http://www.rfgenealogie.com/s-informer/infos/rencontres/2014-les-chiffr… (last accessed: 24-05-2015).

De Niet, S. (2014) Vredestroepen, Fedra. URL: http://www.fedra.belgium.be/nl/mijn-overheid-en-ik/teamwerk/d/detail/vr… (last accessed: 10-05-2015).

De Standaard (2012) Laatste veteraan van Eerste Wereldoorlog overleden, De Standaard. URL: http://www.standaard.be/cnt/dmf20120208_023 (last accessed: 15-02-2015).

De Standaard (2014) Wie zijn de IS-strijders?, De Standaard. URL: http://www.standaard.be/cnt/dmf20140612_01137990 (last accessed: 25-03-2015).

Departement Internationaal Vlaanderen (2015a) Initiatieven op lokaal niveau, Vlaamse Overheid. URL: http://www.vlaanderen.be/int/initiatieven-op-lokaal-niveau (last accessed: 09-05-2015).

Departement Internationaal Vlaanderen (2015b) 100 jaar Groote Oorlog (2014-18), Vlaamse Overheid. URL: http://www.vlaanderen.be/int/100-jaar-groote-oorlog-2014-18 (last accessed: 09-05-2015).

Een (2014a) Onderweg naar Vlaamse velden, deel 2, Een. URL: http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/onderweg-naar-vlaa… (last accessed: 12-01-2015).

Een (2014b) Programma’s – Vlaanderen Vakantieland – Sporen van WO1 in Dendermonde en Liezele, Een. URL: http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/sporen-van-wo-i-in… (last accessed: 19-10-2014).

Encyclo (2014) Oorlogstoerisme, Encyclo. URL: http://www.encyclo.nl/begrip/Oorlogstoerisme (last accessed: 01-10-2014).

Encyclo (2015a) Martelaar, Encyclo. URL: http://www.encyclo.nl/begrip/martelaar (last accessed: 22-05-2015).

Encyclo (2015b) Collectief geheugen, Encyclo. URL: http://www.encyclo.nl/begrip/Collectief%20geheugen (last accessed: 22-02-2015).

Erfgoedcellen (2015) Wat is erfgoed?, eXopera. URL: http://www.erfgoedcellen.be/item.php?itemno=1_92 (last accessed: 26-03-2015).

Erfgoedcel Leuven (2014a) Herdenkingsprogramma WO1, Leuven. URL: http://www.erfgoedcelleuven.be/news.php?newsno=3764&lang=NL&catid=6 (last accessed: 15-05-2015).

Erfgoedcel Leuven (2014b) Projecten - App Martelaarsteden herdenkt Groote Oorlog, Erfgoedcel Leuven. URL: http://www.erfgoedcelleuven.be/product.php?prodid=370&&catid=41&lang=NL (last accessed: 19-10-2014).

Erfgoedcel Leuven (2015) Herdenkingsprogramma en WO1, Leuven, Vlaanderen. URL: http://www.erfgoedcelleuven.be/news.php?newsno=3764&lang=NL&catid=6 (last accessed: 10-05-2015).

Erfgoedcel Mechelen (2015) Wat is erfgoed?, DigitalMind. URL: http://www.erfgoedcelmechelen.be/item.php?itemno=1_4_93&lang=NL (last accessed: 25-03-2015).

Erik Raspoet (2014) WO1: Wallonië onder vuile laarzen van les boches. URL: http://www.erikraspoet.be/?p=407 (last accessed: 17-10-2014).

Explore Arras (2015) Visit, Explore Arras. URL : http://www.explorearras.com/en/visit/remembrance.html (last accessed: 10-01-2015).

Federatie van Toeristische Gidsenverenigingen (2015) Dendermondse Gidsenkring, Toeristische gidsen. URL: http://toeristischegidsen.be/node/36 (last accessed: 15-05-2015).

Ferguson, N. (1998) Slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog, De Eerste Wereldoorlog 1914 – 1918. URL: http://www.wereldoorlog1418.nl/statistieken/index.html#huizinga (last accessed: 11-02-2015).

Flanders Fields (2011) Het project, 100 jaar Groote Oorlog 2011 – 2015. URL: http://www.flandersfields.be/nl/het-project (last accessed: 17-04-2015).

Flanders Fields (2014) Workshop Storytelling, Flanders Fields. URL: http://www.flandersfields.be/sites/default/files/editor/afbeeldingen/WO… (last accessed: 9-01-2015).

Flanders Fields (2015) Ontdek de WO1 sites, 100 Jaar Groote Oorlog. URL: http://www.flandersfields.be/nl/ontdek-de-wo-i-sites (last accessed: 16-02-2015).

Fortress Books (2015) Geïllustreerde Michelingids naar de slagvelden (1914-1918) – Straatsburg, Aspin. URL: http://www.fortress-books.com/nl/catalogus/wo-i-algemeen/geillustreerde… (last accessed: 11-02-2015).

Gloria.tv (2015) Rwanda : The twelve martyrs of Rwanda, Gloria.tv. URL: http://gloria.tv/?media=213794&connection=tablet&language=KiaLEJq2fBR (last accessed: 22-05-2015).

Heemkunde Vlaanderen (2010) Herdenking 100 jaar Groote Oorlog (2014-2018), Heemkunde Vlaanderen. URL: http://www.heemkunde-vlaanderen.be/herdenking-100-jaar-groote-oorlog/ (last accessed: 16-04-2015).

Herborn, P. J., Hutchinson, F. P. (2014) ‘Landscapes of Remembrance’ and sites of conscience: exploring ways of learning beyond militarizing ‘maps’ of the future, Journal of Peace Education, 11:2, p. 131 – 149. URL: http://www.tandfonline.com.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/doi/pdf/10.1080… (last accessed: 01-12-2014).

Herinneringseducatie.be (2015) Over BCH, Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie. URL: http://herinneringseducatie.be/over-bch/ (last accessed: 10-05-2015).

ICOMOS (2015) Intangible Cultural Heritage, ICOMOS. URL: http://www.icomos.org/en/what-we-do/involvement-in-international-conven…

IDC (2014) Press Release: Worldwide Smartphone Growth Forecast to Slow from a Boil to a Simmer as Prices Drop and Markets Mature, IDC. URL: http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS25282214 (last accessed: 12-01-2015).

Iles, J. (2006) Recalling the Ghosts of War: Performing Tourism on the Battlefields of the Western Front, Text and Performance Quarterly, p. 162 – 180, Tandfonline. URL: http://www.csun.edu/~vcspc00g/301/GhostsofWar-Tourism-TPQ.pdf (last accessed: 12-01-2015).

Immaterieel Cultureel Erfgoed (2015a) Sint-Rochusverlichting, CollectiveAccess. URL: http://www.immaterieelerfgoed.be/Detail/wat/63 (last accessed: 15-05-2015).

Immaterieel Cultureel Erfgoed (2015b) Memorial Day, CollectiveAccess. URL: http://www.immaterieelerfgoed.be/Detail/wat/162 (last accessed: 15-05-2015).

Immaterieel Cultureel Erfgoed (2015c) Bloemencorso’s in Vlaanderen, CollectiveAccess. URL: http://www.immaterieelerfgoed.be/Detail/wat/166 (last accessed: 15-05-2015).

Inventaris Onroerend Erfgoed (2014a) Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed – Monument van de slachtoffers Vlaams-Brabant, Inventaris Onroerend Erfgoed. URL: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/214988 (last accessed: 09-11-2014)

Inventaris Onroerend Erfgoed (2014b), De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed, Oorlogsmonument van Wereldoorlog 1 (ID: 200146), Onroerend Erfgoed. URL: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/200146 (last accessed: 09-11-2014).

Ito, N. (2003) Intangible Cultural Heritage involved in Tangible Cultural Heritage, ICOMOS. URL: http://openarchive.icomos.org/484/1/A3-2_-_Ito.pdf (last accessed: 26-03-2015).

Juliette Patriarche (2014) # Un ouvrage exceptionnel retraçant les massacres des villes martyres en août 1914, RTBF. URL : http://www.rtbf.be/14-18/actualites/actualite_un-ouvrage-exceptionnel-r… (last accessed : 7-12-2014).

Karel Geenen (2014) Visual storytelling: de kracht van beeld, KG Academy. URL: http://karelgeenen.be/tips2013/visual-storytelling-kracht-beeld/ (last accessed: 29-04-2015).

Lambrecht, J. (2014) ISIS werkt als een magneet op buitenlandse vrijwilligers die dromen van martelaarschap, De Morgen. URL: http://www.demorgen.be/buitenland/isis-werkt-als-een-magneet-op-buitenl… (last accessed: 22-05-2015).

Lannoo (2015) Gids voor de slagvelden 1914-1918 – Vallei van de Somme, Wieni. URL : http://www.lannoo.be/gids-voor-de-slagvelden-1914-1918-vallei-van-de-so… (last accessed: 11-02-2015).

Last Post Association (2015) The Last Post Symbolism, Last Post Association. URL: http://www.lastpost.be/en/the-last-post/symbolism (last accessed: 16-02-2015).

Leen Dierick (2013) Herdenking van WO1. – Martelaarsteden. – Vrijgemaakte middelen. (MV15746), De Kamer. URL: http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=qrva&language=nl&cfm=q… (last accessed: 05-10-2014)

Martelaarsteden (2014) De Martelaarsteden, Martelaarsteden. URL: http://www.Martelaarsteden.be/de-Martelaarsteden (last accessed: 03-10-2014).

Metro (2014) News – Tentoonstelling moet Groote Oorlog herdenken in Dendermonde, Metro. URL: http://nl.metrotime.be/2014/08/17/news/tentoonstelling-moet-groote-oorl… (last accessed: 18-10-2014).

Miles, S. (2014) Battlefield sites as dark tourism attractions: an analysis of experience, Journal of Heritage Tourism, 9:2, p. 134 – 147. URL: http://www.tandfonline.com.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/doi/pdf/10.1080… (last accessed: 01-12-2014).

Mission Centenaire 1418 (2014)  Remembrance Tourism at Reims, Mission Centenaire 1418. URL : http://centenaire.org/en/en-france/remembrance-tourism-rheims (last accessed: 11-01-2015).

MSU Museum (2015) Heritage Tourism, Michigan State University. URL: http://www.museum.msu.edu/index.php?q=node/705 (last accessed: 17-04-2015).

Nord Pas de Calais – Chemins de mémoire 14-18 (2014a), Geschiedenis, De Slag bij Arras (1917), Nord Pas de Calais – Chemins de mémoire 14-18. URL : http://www.wegenvanherdenking-noordfrankrijk.com/geschiedenis/veldslage… (last accessed: 10-01-2015).

Nord Pas de Calais – Chemins de mémoire 14-18 (2014b), History, Memorial Windows, Nord Pas de Calais –Chemins de mémoire 14-18. URL : http://www.remembrancetrails-northernfrance.com/history/great-war-remem… (last accessed: 7-12-2014).

Onroerend Erfgoed (2013) Erfgoed van de Groote Oorlog, Vlaamse Overheid. URL: https://www.onroerenderfgoed.be/nl/actueel/projecten/erfgoed-van-de-gro… (last accessed: 16-04-2015).

Oradour (2015) Oradour-sur-Glane 10th June 1944, Michael Williams. URL: http://www.oradour.info/ (last accessed: 20-03-2015).

Onze Taal (2015) Martelaar: Dader of Slachtoffer, Onze Taal. URL: https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/martelaar (last accessed: 22-05-2015)

Paul Breyne (2014) Evenementen – publicaties, Belgium.be. URL: http://www.be14-18.be/nl/evenementen/publicaties (last accessed: 03-10-2014)

Peeters, A., Ombelets, S. (2014, 24 juli) Herdenkingsprogramma 100 jaar Groote Oorlog in Aarschot kent hoogtepunt in augustus (press release) Retrieved from: www.aarschot.be/files/ap_so_24_07_14_herdenkingsprogramma_100_jaar_groo…

Pieter Bauwens (2013) Oorlogsmisdaden in België, doorbraak.be. URL: http://www.doorbraak.be/nl/nieuws/oorlogsmisdaden-belgi%C3%AB (last accessed: 05-10-2014)

Pieter Serrien (2012) Het vergeten bloedbad van de Eerste Wereldoorlog, Pieter Serrien. ULR: http://pieterserrien.wordpress.com/2012/10/27/het-vergeten-bloedbad-van… (last accessed: 03-10-2014).

Poperinge 1418 (2015) Flanders Fields, eindbestemming Poperinge, Poperinge 1418. URL: http://poperinge1418.be/ (last accessed: 10-05-2015).

Reims Tourism (2014a) Reims, 2000 years of history, Reims Tourism. URL: http://www.reims-tourism.com/Discover/Heritage/Reims-2000-years-of-hist… (last accessed: 10-01-2015).

Reims Tourism (2014b) Reims, martyr city, Reims Tourism. URL: http://www.reims-tourism.com/Discover/Remembrance-tourism/Reims-martyr-… (last accessed: 11-01-2015).

Reims Tourism (2014c) Remembrance sites, Reims Tourism. URL: http://www.reims-tourism.com/Discover/Remembrance-tourism/Remembrance-s… (last accessed: 11-01-2015).

Reims Tourisme (2015) Tourisme de mémoire, Reims Tourisme. URL : http://www.reims-tourisme.com/Decouvrir/Tourisme-de-memoire/Reims-ville… (last accessed: 22-05-2015).

Rendezvousenfrance (2014) Rendez-vous à Soissons, ville martyre, Rendezvousenfrance. URL : http://int.rendezvousenfrance.com/fr/a-decouvrir/soissons-ville-martyre (last accessed: 11-01-2015).

Rijksarchief (2015) Wat doen we?, Rijksarchief in België. URL: http://www.arch.be/index.php?l=nl&m=over-ons&r=wat-doen-we (last accessed: 10-05-2015).

RTC Tele Liège (2014) 14-18: Sept villes martyres belges commémorent, RTC Tele Liège. URL : http://www.rtc.be/infos-flash/culture/1461491-14-18-sept-villes-martyre… (last accessed: 7-12-2014).

Rwanda Tourism (2015) Cultural Experiences, Rwanda Tourism. URL: http://www.rwandatourism.com/things-to-do/cultural-experiences (last accessed: 22-05-2015).

Saintpierre, A. (2015) Economie : le ‘Tourisme de mémoire’, un atout pour la France ? , Boursier.com. URL : http://www.boursier.com/actualites/macroeconomie/economie-le-tourisme-d… (last accessed: 24-05-2015).

Salatou, A. (2015) Cameroun: Lutte contre Boko Haram – Fotokol: ville martyr: Cameroon, Camer. URL: http://www.camer.be/39481/11:1/cameroun-lutte-contre-boko-haram-fotokol… (last accessed: 20-03-2015).

Simkin, J. (2013) The Red Terror, Spartacus Educational. URL: http://spartacus-educational.com/RUSterror.htm (last accessed: 20-03-2015).

Skelin Horvat Anita (2014) Personal and cultural memories in war tourism, SIC Journal. URL: http://sic-journal.org/ArticleView.aspx?aid=198 (last accessed: 7-12-2014).

Smith, S. (2014) UN Report on ISIS: 24 000 Killed, Injured by Islamic State; Children used as Soldiers, Women Sold as Sex Slaves, The Christian Post. URL: http://www.christianpost.com/news/un-report-on-isis-24000-killed-injure… (last accessed: 25-03-2015).

Stad Leuven (2014) Vrije tijd – Toerisme, Stad Leuven. URL: http://www.visitleuven.be/ (last accessed: 09-11-2014).

Stanley & Livingstone (2015) Slagveldengids WO1 Michelin, Atlas-Winkel. URL: http://www.atlas winkel.be/slagvelden-gids-wo-i-michelin-b-8056.html (last accessed: 11-02-2015).

Storycatchers (2014) Visual storytelling – Inspirerende verhalen gebruiken in je communicatie. URL: https://www.storycatchers.be/storytelling (last accessed: 29-04-2015).

Storynet (2015) What is storytelling?, National Storytelling Network. URL: http://www.storynet.org/resources/whatisstorytelling.html (last accessed: 29-04-2015).

Storytelling People (2015) Storytelling met beelden, Corporate Storytelling by Storytelling People. URL: http://www.storytellingpeople.nl/storytelling-blog/storytelling-met-bee… (last accessed: 29-04-2015).

Sven Ponsaerts (2014) “Een gebrek aan eerbied door de stad”, Het Laatste Nieuws. URL: http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-leuven/-een-gebrek-aan-eerbied-door-… (last accessed: 19-10-2014)

Toerisme Aarschot (2014) Ontdekken – Bezienswaardigheden, Toerisme Aarschot. URL: http://www.toerismeaarschot.be/ontdekken.html (last accessed: 09-11-2014)

Toerisme Oost-Vlaanderen (2014a) Groote Oorlog Scheldeland – Wandelroutes, Toerisme Oost-Vlaanderen. URL: http://www.tov.be/nl/pagina/wandelroutes (last accessed: 15-05-2015).

Toerisme Oost-Vlaanderen (2014b) Groote Oorlog Scheldeland – Fietsen langs sporen van de Groote Oorlog, Toerisme Oost-Vlaanderen. URL: http://www.tov.be/nl/pagina/fietsroutes (last accessed: 15-05-2015).

Toerisme Vlaanderen (2012) 1 miljard internationale aankomsten in 2012, Toerisme Vlaanderen. URL: http://www.toerismevlaanderen.be/pers/1-miljard-internationale-aankomst… (last accessed: 20-03-2015).

Toerisme Vlaanderen (2013) Toerisme Vlaanderen start internationale communicatie rond herdenking Groote Oorlog, Toerisme Vlaanderen. URL: http://www.toerismevlaanderen.be/nieuws/toerisme-vlaanderen-start-inter… (last accessed: 13-05-2015).

Toerisme Vlaanderen (2015a) Taalcursussen voor gidsen en reisleiders, Toerisme Vlaanderen. URL: http://www.toerismevlaanderen.be/taalcursussen-voor-gidsen-en-reisleide… (last accessed: 29-04-2015).

Toerisme Vlaanderen (2015) Impulsprogramma 100 jaar Groote Oorlog 2012, Toerisme Vlaanderen. URL:http://www.toerismevlaanderen.be/impulsprogramma-100-jaar-groote-oorlog… (last accessed: 10-01-2015).

Toerisme Vlaanderen (2015c) Eerste herdenkingsjaar WO1 nationaal en internationaal succes, Toerisme Vlaanderen. URL: http://www.toerismevlaanderen.be/nieuws/eerste-herdenkingsjaar-woi-nati… (last accessed: 13-05-2015).

Toerisme Vlaamse Ardennen (2015) Groote Oorlog Scheldeland, Toerisme provincie Oost-Vlaanderen. URL: http://toerismevlaamseardennen.o-a.be/nl/pagina/groote-oorlog (last accessed: 13-05-2015).

Toerisme Westhoek (2014) Bijna 800 000 herdenkingstoeristen in de Westhoek in 2014, de Westhoek. URL: http://www.toerismewesthoek.be/nieuws/bijna-800000-herdenkingstoeristen… (last accessed: 12-01-2015).

Tourisme Soissons (2014) Le centenaire 14-18, Tourisme en Soissonnais. URL : http://www.tourisme-soissons.fr/A-savoir/Le-centenaire-14-18 (last accessed: 11-01-2015).

Tourisme Verdun (2015) Sites de mémoire, Verdun Tourisme. URL : http://www.verdun-tourisme.com/sites_memoire_verdun_guerre_1418-sommair… (last accessed: 11-01-2015).

UitinVlaanderen (2015) De Gouden Jaren van Rillaar, UitinVlaanderen. URL: http://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/de-gouden-jaren-van-rillaar/1f6a… (last accessed: 20-05-2015).

UNESCO (2014a) Intangible Heritage, UNESCO. URL: http://www.UNESCO.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00002 (last accessed: 03-10-2014).

UNESCO (2014b) Tangible Cultural Heritage, UNESCO. URL: http://www.UNESCO.org/new/en/cairo/culture/tangible-cultural-heritage/ (last accessed: 03-10-2014).

UNESCO (2012) Proclamation of the Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity (2001 – 2005), UNESCO. URL: http://www.unesco.org/culture/ich/?pg=00103 (last accessed: 26-03-2015).

United Human Rights Council (2015) Genocide in Rwanda, United Human Rights Council. URL: http://www.unitedhumanrights.org/genocide/genocide_in_rwanda.htm (last accessed: 20-03-2015).

United Nations (2014) Report on the Protection of Civilians in Armed Conflict in Iraq: 6 July – 10 September 2014, OHCHR. URL: http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_OHCHR_POC_Report_FINA… (last accessed: 25-03-2015).

Universtiy of Houston (2015) Educational uses of digital storytelling, University of Houston. URL: http://digitalstorytelling.coe.uh.edu/page.cfm?id=27&cid=27&sublinkid=29 (last accessed: 29-04-2015).

Vansina, D. (2014) Boek ‘martelaarssteden’ voorgesteld, Dirk Vansina. URL: http://dirkvansina.be/news.php?item=279 (last accessed: 10-05-2015).

Vanthyghem, P. (2014) Aantal slachtoffers Grote Oorlog fors onderschat, De Standaard. URL: http://www.standaard.be/cnt/dmf20140804_01203331 (last accessed: 11-02-2015).

van der Galien, M. (2014) ISIS slacht bijna 2 000 mensen af in 6 maand tijd, Dagelijksestandaard. URL: http://www.dagelijksestandaard.nl/2014/12/isis-slacht-bijna-2-000-mense… (last accessed: 25-03-2015).

Van Puymbroek, R. (2014) Zeven Oorlogskerkhoven die je moet gezien hebben, De Morgen. URL: http://www.demorgen.be/binnenland/zeven-oorlogskerkhoven-die-je-gezien-… (last accessed: 09-11-2014).

Verdun (2014) The Battle of Verdun, Verdun. URL: http://eng.verdun.fr/Universal-city/Verdun-and-World-War-I/The-Battle-o… (last accessed: 11-01-2015).

Verdun Game (2014) Verdun 1914 – 1918, M2H & Blackmill. URL: http://www.verdungame.com/ (last accessed: 11-01-2015).

Verdun Tourisme (2015) Centenaire 14-18, Verdun Tourisme. URL : http://www.verdun-tourisme.com/centenaire-14-18.html (last accessed: 22-05-2015).

Vlaams-Brabant 14-18 (2014) Ontdek de routes, Vlaams-Brabant, 14-18. URL: http://www.vlaamsbrabant14-18.be/nl/content/ontdek-de-routes (last accessed: 15-05-2015).

Vlaams-Brabant 14-18 (2015) WO1 in Vlaams-Brabant, Vlaams-Brabant 14-18. URL: http://www.vlaamsbrabant14-18.be/nl/content/woi-vlaams-brabant#ww-event… (last accessed: 13-05-2015).

Vlaams Departement van Buitenlandse Zaken (2014) Martyr Cities 1914, Remember Belgium, Vlaams Departement van Buitenlandse Zaken. URL: http://www.vlaanderen.be/int/en/martyr-cities-1914-remember-belgium (last accessed: 17-10-2014).

Vlaams Parlement (2012) Docs Vlaams Parlement, Advies over honderd jaar Eerste Wereldoorlog in het teken van de vrede, Vlaams Parlement. URL: https://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2011-2012/g1499-1.pdf  (last accessed: 17-10-2014).

Vlaams Vredesinstituut (2015) Over het vredesinstituut, Vlaams Vredesinstituut. URL: http://www.vlaamsvredesinstituut.eu/het-instituut/over-het-vredesinstit… (last accessed: 10-05-2015).

Vlaanderen (2015a) Cultureel erfgoed, Vlaamse Overheid. URL: http://www.vlaanderen.be/nl/cultuur-sport-en-vrije-tijd/cultuur/culture… (last accessed: 26-03-2015).

Vlaanderen (2015b) 100 Jaar Groote Oorlog (2014-18) Onroerend erfgoed, Vlaamse Overheid. URL: http://www.vlaanderen.be/int/onroerend-erfgoed (last accessed: 16-04-2015).

Vlaanderen (2015c) Sessie 1: Herinneringslandschappen – Ronde tafeldiscussie, Vlaamse Overheid. URL: http://www.vlaanderen.be/int/sites/iv.devlh.vlaanderen.be.int/files/doc… (last accessed: 27-03-2015).

Vlaanderen Vakantieland (2014) Waar naartoe – In Vlaamse Velden – De Groote Oorlog Sites, Vlaanderen Vakantieland. URL: http://www.vlaanderenvakantieland.nl/waar-naartoe/in-vlaamse-velden/de-… (last accessed: 19-10-2014).

vtbKultuur (2015) vtbKultuur-KnipoogDag in Leuven, vtbKultuur. URL: http://www.vtbkultuur.be/page?orl=218&ssn=&lng=1&page=activiteiten&acy=… (last acessed: 15-04-2015).

Westtoer (2015) Visitor Management – Herdenkingstoerisme Westhoek 2014, Westtoer. URL: http://www.westtoer.be/sites/westtoer/files/editor/kenniscentrum/Regio/… (last accessed: 13-05-2015).

WHC (1994) The Nara Document on Authenticity, WHC UNESCO. URL: http://whc.unesco.org/archive/nara94.htm (last accessed: 26-03-2015).

Wolters Kluwer (2015) Visual storytelling: breng je verhaal met beelden, Kluwer Opleidingen. URL: http://opleidingen.wolterskluwer.be/nl/Training/visual-storytelling-bre… (last accessed: 29-04-2015).

 

Mondelinge bronnen

Caes, W., Toerisme en Onroerend Erfgoed: “100 jaar Groote Oorlog”, forum, Mechelen, 9 december 2014

De Vreese, K., Davidsfonds Cultuurreizen, Toerisme en Onroerend Erfgoed: “100 jaar Groote Oorlog”, Mechelen, 9 december 2014

Gids in België (anoniem), Het standpunt ten opzichte van herdenkingstoerisme in de Vlaamse Martelaarsteden, interview, Leuven, 22 maart 2015

Hellemans, K., Oorlogstoerisme in de Vlaamse Martelaarsteden toegepast op Leuven, telefonisch interview, 25 maart 2015 om 10h30

Hellemans, K., Cijfers oorlogstoerisme in Leuven, telefonisch interview, 22 mei 2015 om 09h00

Lodewyck, S., Het standpunt van de Westhoek t.o.v. de Vlaamse Martelaarsteden, telefonisch interview, 18 maart 2015 om 17h00

Stadsgids Leuven (anoniem), Het standpunt ten opzichte van herdenkingstoerisme in de Vlaamse Martelaarsteden, interview, Leuven, 22 maart 2015

Winkeler, L., Tot aan de Ijzer – Visit Flanders goes war, forum Toerisme en Onroerend Erfgoed: “100 jaar Groote Oorlog”, Mechelen, 9 december 2014

Winkeler, L., De mogelijkheid van een toeristisch product in de Vlaamse Martelaarsteden, interview, Brussel, 12 maart 2015

E-mails

Buyse, P., (Piet.BUYSE@dendermonde.be) De projectvereniging Martelaarsteden en het verder bestaan ervan, e-mail aan Uytterhaegen, S., (stephanie.uytterhaegen@student.kuleuven.be), 20-04-2015, 26-04-2015, 02-05-2015

Peeters, D., (Dries.Peeters@aarschot.be), Oorlogstoerisme in Martelaarstad Aarschot, e-mail aan Uytterhaegen, S., (stephanie.uytterhaegen@student.kuleuven.be), 03-04-2015

Tyrions, L., (Leen.Tyrions@leuven.be), Cijfers met betrekking tot de smartphone app ‘Martelaarsteden, e-mail aan Uytterhaegen, S., (stephanie.uytterhaegen@student.kuleuven.be), 17-04-2015

Van Ginderachter, K., (katrien.vanginderachter@toerisme-vlaanderen.be), Gidsenopleidingen en toerisme rond de Eerste Wereldoorlog, e-mail aan Uytterhaegen, S. (stephanie.uytterhaegen@student.kuleuven.be), 27-03-2015

Vermeylen, T. (Tom.VERMEYLEN@dendermonde.be), Oorlogstoerisme in Martelaarstad Dendermonde, e-mail aan Uytterhaegen, S., (stephanie.uytterhaegen@student.kuleuven.be), 10-03-2015

Universiteit of Hogeschool
Master of Science in het Toerisme
Publicatiejaar
2015
Promotor(en)
Prof. Dr. Dominique Vanneste | Co-promotor: Prof. Dr. Anne-Marie Van Broeck
Kernwoorden
Share this on: