Assessing Sanctions and Their Impact on Trade: An Application to the European-Russian Case

Michiel Van Acoleyen
Persbericht

Assessing Sanctions and Their Impact on Trade: An Application to the European-Russian Case

Het Russisch embargo: symboliek of een harde economische realiteit?

31 juli 2014. Als reactie op de crash van vlucht MH17 en de escalatie van het geweld in Oost-Oekraïne heeft de Europese Unie net aangekondigd dat het de export van technologische goederen en wapens naar Rusland zal blokkeren. Met dit embargo hopen de Europese leiders een sterk, verenigd signaal te geven tegen het agressieve buitenlands beleid van Moskou. Een week later staat Poetin echter reeds klaar met zijn antwoord: een presidentieel besluit dat de import van vlees, vis, zuivelproducten, groenten en fruit uit de Europese Unie, Canada, Noorwegen, Australië en de Verenigde Staten verbiedt. Deze Russische boycot tekent samen met het Europese embargo een nieuw dieptepunt in de politieke bilaterale relaties tussen beide partners. Bovendien dreigt ook de Europese economie een tik te krijgen. Voor veel fruitsoorten is het oogstseizoen en Rusland koopt normaal gezien meer dan 10% van deze goederen. Wat gebeurt er dan precies met deze goederen? Worden ze naar nieuwe markten verscheept of vinden ze toch een weg naar Rusland? Wat is het effect van deze sancties op de Europese economie?

Om een antwoord op deze vragen te vinden is het belangrijk inzicht te krijgen in de verschillende kanalen waarlangs geboycotte goederen omgeleid kunnen worden. De paper onderscheidt zo vier fundamentele kanalen. Eerst en vooral zullen Europese bedrijven en boeren proberen hun goederen op andere afzetmarkten dan de Russische te verkopen. In het vakjargon wordt dit ook wel het third-country effect genoemd. Ten tweede kan men proberen via een niet-geboycot land de goederen toch in de oorspronkelijke eindbestemming te krijgen. Het onderzoek gaat zo na of er in het Europees-Russische verhaal goederen via Wit-Rusland of Kazachstan naar Rusland versluisd worden. De reden hiervoor is dat deze drie landen deel uitmaken van de Euraziatische Economische Ruimte en er vrij verkeer van goederen tussen de grenzen mogelijk is. De literatuur spreekt in dit geval dan van het sanction-busting argument. Ten derde kan er een overschot ontstaan in de binnenlandse markt, in dit geval de EU, doordat de goederen niet verkocht raken. Dit heeft als gevolg dat de prijzen van de geboycotte goederen sterk dalen. Tenslotte bestaat ook nog de optie dat de binnenlandse vraag naar deze goederen toeneemt. Oorzaken hiervoor kunnen de gedaalde prijs of specifieke marketingcampagnes zijn. Denk maar aan het “Eet Meer Peer” verhaal dat diende om de Belgische consument aan te zetten tot meer consumptie van peren.

Om de grootte van deze kanalen correct te kunnen inschatten maakt de paper gebruik van een intuïtief economisch concept: het graviteitsmodel. Dit model, gebaseerd op Newton’s zwaartekrachttheorie, stelt dat er krachten zijn tussen economieën die handel stimuleren of juist afzwakken. Zo heeft de afstand tussen twee landen een negatief effect op hun hoeveelheid verhandelde goederen omdat de transportkosten hoger zijn. De grootte van de bevolking en het bruto binnenlands product hebben dan weer een positief effect omdat ze wijzen op de hoeveelheid goederen die geconsumeerd en geproduceerd kunnen worden. Dit model laat dus toe om door middel van fundamentele economische gegevens de hoeveelheid handel tussen twee landen te voorspellen. Niet alleen het intuïtieve kader maar ook de mogelijkheid om sancties te incorporeren maken dit het ideale model om de diverse effecten op de handelspatronen in kaart te brengen en te kwantificeren.

Het model heeft echter ook zijn beperkingen. Zo zijn de theoretische argumenten, die het intuïtieve concept van het graviteitsmodel onderbouwen met economische wetmatigheden, vooral gespecificeerd voor jaarlijkse, geaggregeerde data. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld enkel de export van Frankrijk op jaarbasis geanalyseerd kan worden. De focus van het onderzoek ligt echter op specifieke geboycotte producten en hun verhandelde hoeveelheid per maand in 2014. Daardoor dient de paper dus het klassieke, reeds verkende, pad te verlaten. Het model wordt zo aangepast om te voldoen aan bijkomende vereisten. Dit houdt onder meer in dat er enkele bijkomende controlevariabelen ingebouwd worden zodat het model statistisch correct geëvalueerd kan worden. Een ander obstakel, als resultaat van deze specifieke aanpak, heeft betrekking tot de grootte van de dataset. Doordat voor elk Europees land wel 6000 productcodes per maand tussen 2011 en 2014 beschikbaar zijn, worden er ongeveer 77 miljoen observaties geanalyseerd. Enkel door het model te simuleren op servers en gebruik te maken van een recent ontwikkelde softwarecode is het mogelijk resultaten te verkrijgen. Het is de eerste maal dat op dergelijke geavanceerde, gedetalieerde en grootschalige wijze het effect van deze boycotmaatregelen onderzocht is.

Het model toont aan dat de Europese export van Russisch geboycotte goederen naar Wit-Rusland en Kazachstan toegenomen is met ongeveer 30%. Het is onwaarschijnlijk dat dergelijke stijging volledig geconsumeerd wordt door de lokale bevolking en kan dus dienen als indicatie dat goederen illegaal versluist worden. Bovendien zijn er nog twee bijkomende feiten die wijzen op de aanwezigheid van dit kanaal. Eerst en vooral stijgt vooral de export naar Wit-Rusland, wat verklaard wordt door de gunstige geografische ligging tussen Rusland en de EU. Ten tweede geeft de lage prijs van deze goederen, in vergelijking met de handel naar andere landen, ook aan dat de goederen onder de marktprijs verkocht worden met het doel ze later door te verkopen.

Vervolgens wijst de paper ook op de aanwezigheid van een stijging van de export naar derde landen. Zo is het mogelijk waar te nemen dat Canada, Brazilïe, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten significant meer geboycotte goederen aanschaffen. Dit wijst op de reactie van boeren en bedrijven om alternatieve afzetmarkten te zoeken buiten Rusland.

Het tweede luik van het onderzoek geeft de gelimiteerde impact van de Europese sancties weer. Voornamelijk het feit dat contracten van voor 1 Augustus 2014 nog steeds uitgevoerd mogen worden ligt hiervoor aan de basis. Contracten in de getroffen technologische industrieën zijn meestal gespreid over meerdere jaren waardoor de druk maar geleidelijk aan verhoogd wordt.

De bovenvermelde observaties maken het mogelijk twee dynamieken van sancties bloot te leggen. Eerst en vooral toont de Europese maatregel dat het opleggen van sancties vaak de laatste stap is in het diplomatiek discours. De relatieve positie van sancties, tussen diplomatieke druk en conflict, verklaren dan ook hun toegenomen populariteit in het geopolitieke landschap. Ten tweede wordt het hebben van een werkelijke impact, zoals de Russische boycot beoogde, steeds moeilijker. De geglobaliseerde wereld vormt steeds meer een vloeibare afzetmarkt waarop langs verschillende kanalen handel gedreven kan worden. De vraag blijft dan ook of de hernieuwde sancties op 31 juli 2015 niet meer symboliek dan een harde economische realiteit zijn. 

 

Bibliografie

Abott, K.W., 1987. Coercion and Communication: Framework For Evaluation Of Economic Sanctions. Journal of International Law and Politics, 19, p.781.

Anderson, J.E., 1979. A Theoretical Foundation for the Gravity Equation. American Economic Review, 69(1), pp.106-16.

Anderson, J. & van Wincoop, E., 2003. Gravity with Gravitas: A Solution to the Border Puzzle. American Economic Review, 93(1), pp.170-92.

Askari, H.G., Forrer, J., Teegen, H. & Yang, J., 2003. Economic Sanctions: Examining Their Philosophy and Efficacy. Westport: CT: Praeger. p.229.

Aw, B.Y., Roberts, J.M. & Xu, D.Y., 2011. R&D Investment, Exporting, and Productivity Dynamics. American Economic Review, 101(4), pp.1312–44.

Baier, S.L. & Bergstrand, J.H., 2009. Bonus vetus OLS: a simple method for approximating international trade-cost effects using the gravity equation. Journal of International Economics, 77(1), pp.77–85.

Baker & McKenzie, 2015. International Trade Compliance. [Online] Available at: http://www.internationaltradecomplianceupdate.com/ [Accessed 4 March 2015].

Baldwin, D.A., 1985. Economic Statecraft. In D.A. Baldwin, ed. Economic Statecraft. 2nd ed. Princeton N.J.: Princeton University Press. p.410.

Bergstrand, J.H., 1985. The Gravity Equation in International Trade: Some Microeconomic Foundations and Empirical evidence. The Review of Economics and Statistics, LXVII(3), pp.474-81.

Bonetti, S., 1998. Distinguishing Characteristics of Degrees of Success and Failure in Economic Sanctions Episode. Applied Economics, 30(6), pp.805-13.

Bustos, P., 2011. Trade Liberalization, Exports, and Technology Upgrading: Evidence on the Impact of MERCOSUR on Argentinian Firms. American Economic Review, 101(1), pp.304–40.

Cardamone, P., 2011. The effect of preferential trade agreements on monthly fruit exports to the European Union. European Review of Agricultural Economics, 38(4), pp.553–86.

Caruso, R., 2003. The Impact of International Economic Sanctions on Trade. Amsterdam, 2003. European Peace Science Conference.

CEPII, 2013. Gravity Dataset. CEPII Research Center.

Copa-Cogepa, 2014. Press release to urge EU to alleviate pressure on farmers. [Online] Available at: http://www.copa-cogeca.be/Download.ashx?ID=1261579&fmt=pdf [Accessed 8 April 2015].

Damijan, J.P. & Kostevc, C., 2010. Learning from trade through innovation: Causal link between imports, exports and innovation in Spanish microdata. Discussion Paper Series. Leuven: LICOS KU Leuven.

Daoudi, M.S. & Dajani, M.S., 1983. In Economic Sanctions : Ideals and Experience. London: Routledge and Kegan Paul. pp.5-8.

Davis, L. & Engerman, S., 2003. Sanctions: Neither War nor Peace. Journal Of Economic Perspectives, 17(2), pp.187-97.

Deardoff, A.V., 1995. Determinants of bilateral trade: does gravity work in a neoclassical world?. NBER Working Paper No. 5377. Cambridge, MA.: National Bureau of Economic Research.

Dinu, M., 1994. Address to the Economic Committee. Paper. The Hague: Atlantic Treaty Association Paper presented at the 40th general assembly of the Atlantic Treaty Association.

Dizaji, S.F. & van Bergeijk, P.A.G., 2013. Potential Early Phase Succes and Ultimate Failure of Economic Sanctions: A VAR approach with an application to Iran. Journal of Peace Research, 50(6), pp.721-36.

Drezner, D.W., 2000. Bargaining, Enforcement, and Multilateral Sanctions: When is Cooperation Counterproductive? International Organization, 54(1), pp.73-102.

Drezner, D.W., 2001. Outside the box: Explaining sanctions in pursuit of foreign economic goals. International Interactions, 26(4), pp.379-410.

Eaton, J. & Engers, M., 1992. Sanctions. Journal Of Political Economy, 100(5), pp.899-928.

Eaton, J. & Kortum, S., 2002. Technology, Geography, and Trade. Econometrica, 70(5), pp.1741-79.

EC, 2009. Official Journal of the European Union. [Online] Available at: http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:134:0001:0269:en:PDF [Accessed 4 March 2015].

EC, 2014a. Official Journal of the European Union. [Online] Available at: http://eur-lex.europa.eu/legal- content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0833 [Accessed 4 March 2015].

EC, 2014b. Official Journal of the European Union. [Online] Available at: http://eeas.europa.eu/non- proliferation-and-disarmament/arms-export-control/docs/15_annual_report_en.pdf [Accessed 20 April 2015].

EEAS, 2014. Sanctions Policy. [Online] Brussels: European Commission Available at: http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf [Accessed 17 Feb 2015].

EEU, 2014. Eurasian Economic Union. [Online] Available at: http://www.eaeunion.org/?lang=en#about-history [Accessed 7 April 2014].

Eurostat, 2014. User Guide on European Statistics on International Trade in Goods. Eurostat, 2015. Detailed Trade Data.

Evenett, S.J., 2002. The Impact of Economic Sanctions on South African Exports. Schottish Journal of Political Economy, 49(5), pp.557-73.

Feenstra, R.C., Markusen, J.M. & Rose, A.K., 2001. Using the Gravity Equation to Differentiate among Alternative Theories of Trade. The Canadian Journal of Economics, 34(2), pp.430-47.

Graham, R., 1987. Economic War Cripples Nicaragua. Financial Times, 12 May. p.24.Grossman, G.M. & Helpman, E., 1991. Innovation and Growth in the Global Economy. Cambridge, MA: MIT Press.

Hengeveld, R. & Rodenburg, J., 1995. Embargo: Apartheid's Oil Secrets Revealed. Paper. Amsterdam: Amsterdam University Press Shipping Research Bureau.

Hufbauer, G.C., Elliot, K.A., Cyrus, T. & Winston, E., 1997. US Economic Sanctions: Their Impact on Trade, Jobs, and Wages. Working Papers. Washington (D.C.): Instute For International Economics.

Hufbauer, G.C. & Oegg, B., 2001. A Short Survey Of Economic Sanctions. p.16.

Hufbauer, G.C. & Schott, J.J., 1983. In Economic sanctions in support of foreign policy goals. Washington (D.C.): Institute for International Economics.

Hufbauer, G.C., Schott, J.J., Eliott, K.A. & Oegg, B., 2007. Economic Sanctions Reconsidered. In Economic Sanctions. 3rd ed. Washington (D.C.): Peterson Institute For International Economics. p.248.

IMF, 2015. World Economic Outlook Databases.

Isard, W., 1954. Location Theory and Trade Theory. The Quarterly Journal of Economics, 68(1), pp.305-20.

Kraatz, S., 2014. The Russian Embargo: Impact on the Economic and Employment Situation in the EU. European Parliament.

Krugman, P.R., 1980. Scale Economies, Product Differentiation and the Pattern of Trade. American Economic Review, 70(5), pp.950-59.

Lileeva, A. & Trefler, D., 2010. Improved Access to Foreign Markets Raises Plantlevel Productivity. for Some Plants. Quarterly Journal of Economics, 125(3), pp.1051–99.

Martin, L.L., 1992. In Coercive Cooperation. Princetion: Princeton University Press.Mastanduno, M., 1999. Economic Statecraft, Interdependence, and National Security: Agendas for Research. Security Studies, 9(1), pp.288-316.

Melitz, M.J., 2003. The impact of trade on intra-industry reallocations and aggregate industry productivity. Econometrica, 71(6), pp.1695–725.

Melitz, M.J. & Redding, S.J., 2014. Missing Gains from Trade? American Economic Review: Papers & Proceedings, 104(5), pp.317–21.

Melitz, M.J. & Trefler, D., 2012. Gains from Trade when Firms matter. Journal of Economic Perspectives, 26(2), pp.91–118.

Mustard, A.P. & Schmidt, S.C., 1983. Short-Term Impact of the 1980-81 Partial U.S. Grain Embargo on Grain Trade. North Central Journal of Agricultural Economics, 5(2), pp.111-21.

Paarlberg, R.L., 1980. Lessons of the Grain Embargo. [Online] Available at: http://www.foreignaffairs.com/articles/34274/robert-l-paarlberg/lessons… [Accessed 12 Feb 2015].

Pape, R., 1997. Why Economic Sanctions Do Not Work. International Security, 22(2), pp.90-136. Porter, M.E., 1990. The Competitive Advantage of Nations. Harvard Business Review, 04 March. pp.73-93.

Redding, S. & Venables, A.J., 2004. Economic geography and international inequality. Journal of International Economics, 62(1), pp.53 – 82.

Russian Government, 2014. Resolution of the Government of the Russian Federation dated August 7, 2014 N 778 Moscow. [Online] Available at: http://www.rg.ru/2014/08/08/postanovlenie-dok.html [Accessed 4 March 2015].

Salomon, R.M. & Shaver, M.J., 2005. Learning by Exporting: New Insights from Examining Firm Innovation. Journal of Economics and Management Strategy, 14(2), pp.431-60.

Security Council, 2013. Special Research Report. New York: Security Council United Nations.

Simola, H., 2014. Russia’s restrictions on food imports. Policy Brief. Helsinki: Bank Of Finland.

Tinbergen, J., 1962. Shaping the World Economy, Suggestion for an International Economic Policy. In Tinbergen, J. Shaping the World Economy, Suggestion for an International Economic Policy. New York: Twentieth Century Fund. p.335.

Torbat, A.E., 2005. Impacts of the US Trade and Financial Sanctions on Iran. World Economy, III(28), p.407.

Transparency International, 2015. Corruption Perceptions Index. [Online] Available at: http://www.transparency.org/research/cpi/overview [Accessed 28 March 2015].

UK Export Control Organisation, 2014. Department for Business Innovations and Skill. [Online] Available at: http://blogs.bis.gov.uk/exportcontrol/uncategorized/notice-to-exporters…- suspends-all-licences-and-licence-applications-for-export-to-russian-military-that-could-be-used- against-ukraine/ [Accessed 20 April 2015].

van Bergeijk, P.A.G., 1989. Succes and Failure of Economic Sanctions. Kyklos, 42(3), pp.385-404. van Bergeijk, P.A.G., 1994. In Economic Diplomacy, Trade and Commercial Policy, Positive and Negative sanctions in a new World Order. Alderschot: Edward Elgar Publishing.

van Bergeijk, P.A.G., 1995. The Impact of Economic Sanctions in the 1990's. The World Economy, 18(3), pp.443-55.

Verhoogen, E., 2008. Trade, Quality Upgrading and Wage Inequality in the Mexican Manufacturing Sector. Quarterly Journal of Economics, 123(2), pp.489–530.

Webb, A.J., Figueroa, E.E., Wecker, W.E. & Calla, A.F., 1989. Impact of the soviet grain embargo; a comparison of methods. Journal Of Policy Modeling, 11(3), pp.361-89.

Wezeman, P.D. & Wezeman, S.T., 2015. SIPRI Fact Sheet March 2015. Fact Sheet. Stockholm: Anthony, I. Stockholm International Peace Research Institute.

Yang, J., Askari, H., Forrer, J. & Teegen, H., 2004. US Economic Sanctions: An Empirical Study. The International Trade Journal, 18(1), pp.23-62.

Yang, J., Askari, H., Forrer, J. & Zhu, L., 2009. How Do US Economic Sanctions Affect EU's Trade with Target Countries. World Economy, 32(8), pp.1223-44. 

 

Universiteit of Hogeschool
Master of Science of Economics
Publicatiejaar
2015
Kernwoorden
Share this on: