Are you a news junkie? Een exploratief onderzoek naar serendipitous mobiele nieuwsconsumptie in Vlaanderen.

Marie-Christine Omey
Persbericht

Are you a news junkie? Een exploratief onderzoek naar serendipitous mobiele nieuwsconsumptie in Vlaanderen.

Are you a news junkie?

 

Tegenwoordig worden we via zowel traditionele als digitale media constant overspoeld met nieuws en actuele gebeurtenissen. Beseffen we het wel nog wanneer we nieuwsfeiten lezen? Of botsen we met zijn allen steeds vaker toevallig op nieuwscontent? Wat zeker is, is dat de wereld de voorbije jaren steeds mobieler wordt. Smartphones en tablets zijn alomtegenwoordig. Ook de nieuwswereld gaat niet voorbij aan deze trend naar meer mobiliteit. Samen met de sterke opkomst van sociale media als nieuwsbron, ontstaat een faciliterende cocktail voor toevallige mobiele nieuwsconsumptie.

Changing world

We kennen allemaal het moment waarop we onze Facebook of Twitter feed of onze mailbox openen en toevallig geconfronteerd worden met nieuwsfeiten. Het was niet primair de intentie om nieuwscontent te lezen, maar toch botsten we er toevallig op, vaak via onze mobiele toestellen. Ook in situaties waarbij we de tijd willen doden gebeurt dit vaak. Geef toe, als de bus of trein weer eens vertraging heeft, of je bent aan het wachten op je vrienden die weer eens niet op tijd zijn voor jullie afspraak, botst niet iedereen dan wel eens toevallig op nieuwscontent tijdens het tijd verdrijven op zijn of haar smartphone?

Het is een feit dat de wereld steeds mobieler wordt. Ook de nieuwswereld ondergaat diepgaande veranderingen ten gevolge van deze trend. Mobiele en digitale media kunnen namelijk overal gebruikt worden waar traditionele media niet bereikbaar zijn. Consumenten willen en verwachten steeds meer dat er constant toegang mogelijk is tot nieuwsinhoud, 24/24 en 7/7, ongeacht hun positie in tijd en ruimte. Mediaorganisaties bieden hierop een antwoord door hun content ook te verspreiden via mobiele toestellen, zij het via mobiele nieuwssites, responsive sites of specifiek ontwikkelde nieuwsapps.

De populariteit van nieuwsconsumptie via mobiele toestellen neemt snel toe. Uit recente cijfers van de onderzoeksgroep iMinds-iLab.o, verbonden aan de Universiteit van Gent, blijkt dat 24,3% van de Vlaamse smartphonegebruikers en 23,3% van de Vlaamse tabletgebruikers dagelijks het nieuws volgen op hun mobiel toestel. Deze cijfers zeggen echter weinig of niets over het toevallige consumeren van nieuws via mobiele toestellen. Maar hoe is de situatie in Vlaanderen precies op vlak van toevallige mobiele nieuwsconsumptie?

News research

Studies die in het verleden werden uitgevoerd laten vaak de niet-intentionele drijfveren van nieuwsconsumptie achterwege, omdat zij moeilijker te onderzoeken en vast te stellen zijn. Met nieuwe technologieën zoals logging software worden deze problemen overstegen. Om een antwoord te vinden op de vraag hoe toevallige mobiele nieuwsconsumptie in Vlaanderen precies verloopt, was het met andere woorden een vereiste om dit te onderzoeken aan de hand van logging.

Het empirisch onderzoek dat we voerden om deze vraag op te lossen, bestond uit een combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek in vier fasen. In de eerste fase voerden we een clusteranalyse uit rond nieuwsconsumptie. Hieruit konden we drie types van Vlaamse nieuwsgebruikers identificeren: de conservatives, de progressives en de omnivores. Daarna volgde een week van logging van de nieuwsgerelateerde activiteiten van 19 geselecteerde respondenten. Ook namen we diepte-interviews af bij deze respondenten. Nadien volgde nog een post-survey om de resultaten uit de logging en interviews op grote schaal te toetsen. 

News junkies in Flanders

Na het bestuderen van de gegevens die we haalden uit ons onderzoek, konden we enkele opvallende zaken vaststellen. Wat bleek is dat het grotendeel van onze respondenten toevallig op nieuws botsen wanneer ze Facebook checken of wanneer ze hun mails checken. Twitter blijkt in mindere mate van belang te zijn voor toevallige mobiele nieuwsconsumptie in Vlaanderen. Ook tijdens het wachten op het openbaar vervoer of tijdens het wachten op vrienden of andere personen waarmee men afgesproken heeft, wordt vaak toevallig op nieuws gebotst. Verder blijkt ook de nood om nieuws te consumeren in het kader van studies vaak toevallige nieuwsconsumptie te veroorzaken.

De respondenten gaven daarnaast ook aan dat ze vooral ’s ochtends tijdens het ontbijt of ’s avonds in de zetel het vaakst toevallig nieuws consumeren. Vooral als men er de tijd voor heeft, is de kans groter dat men toevallig op nieuws zal botsen, zoals bijvoorbeeld ook tijdens de middagpauze op het werk of op school het geval is. Dit gebeurt vooral via de smartphone voor digitale nieuwskanalen en via de radio voor traditionele nieuwskanalen.

Er blijkt verder een verschil te zijn tussen de nieuwsitems waarop men toevallig terechtkomt en de items waarnaar men intentioneel op zoek gaat. Het is vooral zo dat men toevallig terechtkomt op lichte nieuwstypes zoals showbizz, fait-divers en cultuur en media. Daartegenover zoekt men het vaakst intentioneel zwaardere nieuwstypes op, zoals politiek of ander algemeen binnenlands nieuws.

We are all news junkies

We kunnen besluiten dat er in iedereen een news junkie schuilt, of men het nu zelf beseft of niet. Tegenwoordig worden we via alle mediakanalen overspoeld met nieuwscontent, waardoor we niet altijd bewust nieuwscontent consumeren. Sociale media spelen hierbij een heel belangrijke rol. Één van onze respondenten formuleerde het belang van sociale media voor zijn nieuwsconsumptie als volgt: “Als sociale media er niet zouden zijn en mij niet naar nieuwswebsites zouden linken, zou ik echt heel weinig nieuws lezen, dan zou ik van heel weinig op de hoogte zijn.” Ten slotte verwijzen we nog naar een hoofdgedachte uit het Digital News Report van Reuters, aansluitend bij het onderwerp van onze scriptie: “News is becoming more mobile, more social and more real-time.”

Bibliografie

Anderson, M. & Caumont, A. (2014, 24 september). How social media is reshaping news. Geraadpleegd op 18 februari 2015 op het World Wide Web: http://www.pewresearch.org/fact-tank/2014/09/24/how-social-media-is-reshaping-news

André, P., Schraefel, M.C., Teevan, J. & Dumais, S.T. (2009, 27-30 oktober). Discovery is never by chance: designing for (un)serendipity. Paper gepresenteerd voor de ACM Creativity & Cognition Conference, Berkeley, California, USA.

Baresch, B., Knight, L., Harp, D. & Yaschur, C. (2011, 11 april). Friends who choose your news: an analysis of content links on Facebook. Paper gepresenteerd voor de International Symposium on Online Journalism, Austin, Texas, USA.

Bawden, D. (1986). Information systems and the stimulation of creativity. Journal of Information Science, 12, 203-216.

Berker, T., Hartmann, M., Punie, Y. & Ward, K.J. (2006). Domestication of media and technology. Berkshire: Open University Press.

Beyers, H. (2002). De krant van morgen, nog steeds op papier? Leeronderzoek ‘de e-krant’. Antwerpen: Universiteit Antwerpen.

Boczkowski, P.J. (1999). Mutual shaping of users and technologies in a national virtual community. Journal of Communication, 49(2), 86-108.

Boczkowski, P.J. (2004). The mutual shaping of technology and society in videotex newspapers: beyond the diffusion and social shaping perspectives. The Information Society, 20(4), 255-267.

Bruns, A. (2005). Gatewatching: collaborative online news production. New York: Peter Lang.

Callon, M. (1986). The sociology of an actor-network: the case of the electric vehicle. In M. Callon, J. Law & A. Rip (Eds.), Mapping the dynamics of science and technology: sociology of science in the real world (pp. 19-34). London: The Macmillan Press Ltd.

Capocci, A. & Caldarelli, G. (2008). Folksonomies and clustering in the collaborative system CiteULike. Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, 41(22), 1-7.

Carey, J.W. (1992). Communication as culture: essays on media and society. London: Routledge.

Caronia, L. (2005). Mobile culture: an ethnography of cellular phone uses in teenagers’ everyday life. Convergence, 11(3), 96-103.

Case, D.O. (2012). Looking for information: a survey of research on information seeking, needs and behavior. Bingley: Emerald Group Publishing Limited.

Chyi, H.I. & Chadha, M. (2012). News on new devices. Journalism Practice, 6(4), 431-449.

Cooksey, E.B. (2004). Too important to be left to chance: serendipity and the digital library. Science and Technology Libraries, 25(1), 23-32.

Courtois, C., Mechant, P., Paulussen, S. & De Marez, L. (2011). The triple articulation of media technologies in teenage media consumption. New Media & Society, 14(3), 401-420.

Cunha, M.P. (2005). Serendipity: why some organizations are luckier than others. Lisbon: Universidade Nova de Lisboa FEUNL Working Paper.

De Marez, L. (2006). Diffusie van ICT-innovaties: accurater gebruikersinzicht voor betere introductiestrategieën. Doctoraatsthesis, Gent, Universiteit Gent.

Dimmick, J. (2003). Media competition and coexistence: the theory of the niche. Mahwah: Lawrence Erlbaum.

Dimmick, J., Feaster, J. & Hoplamazian, G.J. (2011). News in the interstices: the niches of mobile media in space and time. New Media & Society, 13(1), 23-39.

Erdelez, S. (2004). Investigation of an opportunistic acquisition of information in the controlled research environment. Information Processing and Management, 40(6), 1013-1025.

Fairtlough, G. (2007). The three ways of getting things done : hierarchy, heterarchy & responsible autonomy in organizations. Axminster: Triarchy.

Feijoó, C., Maghiros, I., Abadie, F. & Gómez-Barroso, J. (2009). Exploring a heterogeneous and fragmented digital ecosystem: mobile content. Telematics and Informatics, 26(3), 282-292.

Filloux, F. (2013, 29 september). News: personalized or serendipitous? Geraadpleegd op 2 februari 2015 op het World Wide Web: http://www.mondaynote.com/archive/archives.php?t=news-personalized-or-serendipitous

Fine, G. & Deegan, J. (1996). Three principles of serendip: the role of chance in ethnographic research. Qualitative Studies in Education, 9, 434-447.

Flichy, P. (2007). Understanding technological innovation: a socio-technical approach. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.

Foster, A. & Ford, N. (2003). Serendipity and information seeking: an empirical study. Journal of Documentation, 59(3), 321-340.

Frissen, V. (2000). ICTs in the rush hour of life. The Information Society, 16(1), 65-75.

Frissen, V. (2004). De domesticatie van de digitale wereld. Rotterdam: Erasmus Universiteit.

Garibian, L. (2013, 31 januari). News consumption: digital, mobile, and social media trends. Geraadpleegd op 27 oktober 2014 op het World Wide Web: http://www.marketingprofs.com/charts/2013/9986/news-consumption-digital-mobile-and-social-media-trends

Gruber, H. (2005). The economics of mobile telecommunications. Cambridge: Cambridge University Press.

Haddon, L. (2006). The contribution of domestication research to in-home computing and media consumption. The Information Society, 22, 195-203.  

Haddon, L. , Mante, E.A., Sapio, B., Kommonen, K-H., Fortunati, L. & Kant, A. (2005). Everyday innovators: researching the role of users in shaping ICTs. Dordrecht: Springer.

Hara, T. (2003). Innovation in the pharmaceutical industry: the process of drug discovery and development. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.

Hartmann, M. (2006). The triple articulation of ICTs: media as technological objects, symbolic environments and individual texts. In T. Berker, M. Hartmann, Y. Punie & K.J. Ward (Eds.), Domestication of media and technology (pp. 80-102). Berkshire: Open University Press.

Hartmann, M. (2013). From domestication to mediated mobilism. Mobile Media & Communication, 1(1), 42-49.

Hemment, D. (2005). The mobile effect. Convergence, 11(2), 32-41.

iMinds‐iLab.o (2012). Digimeter wave 5. iMinds, Gent.

iMinds-iLab.o (2013). Digimeter wave 6. iMinds, Gent.

iMinds-iLab.o (2014). Digimeter wave 7. iMinds, Gent.

Ishii, K. & Wu, C.I. (2006). A comparative study of media cultures among Taiwanese and Japanese youth. Telematics & Informatics, 23(2), 95-116.

Ismail, S. & Van Geest, Y. (2014). Exponentiële organisaties: waarom nieuwe organisaties tien keer beter, sneller en goedkoper zijn en hoe jij dat ook wordt. Amsterdam: Uitgeverij Business Contact.

Jankowski, N. & Van Selm, M. (2001). ICT en samenleving: vier terreinen voor empirisch onderzoek. In H. Bouwman (Ed.), Communicatie in de informatiesamenleving. Utrecht: Lemma.

Kulicke, H. (2011). Disrupt and erupt. Editor & Publisher, 144(7), 44‐49.

Landes, D. (1994). What room for accident in history? Explaining big changes by small events. Economic History Review, 47, 637-656.

Latour, B. (1987). Science in action: how to follow scientists and engineers through society. Cambridge: Harvard University Press.

Law, J. (1987). Technology and heterogeneous engineering: the case of Portuguese expansion. In W.E. Bijker, T.P. Hughes & T.J. Pinch (Eds.), The social construction of technological systems: new directions in the sociology and history of technology (pp. 111-134). Cambridge: MIT Press.

Lawley, J. & Tompkins, P. (2008). Maximising serendipity: the art of recognising and fostering potential. A systemic approach to change. Geraadpleegd op 7 december 2014 op het World Wide Web: http://www.cleanlanguage.co.uk/articles/articles/224/1/Maximising-Serendipity/Page1.html

Leong, T.W., Vetere, F. & Howard, S. (2005, 21-25 november). The serendipity shuffle. Paper gepresenteerd voor de Australasian Computer-Human Interaction Conference, Canberra, Australia.

Lievrouw, L. A. & Livingstone, S. (2002). Handbook of new media: social shaping and consequences of ICTs. London: Sage Publications.

Ling, R. (2004). The mobile connection: the cell phone's impact on society. San Francisco: Morgan Kaufmann.

Livingstone, S. (2007). On the material and the symbolic: Silverstone’s double articulation of research traditions in new media studies. New Media & Society, 9(1), 16-24. 

Maccatrozzo, V. (2012, 11-15 november). Burst the filter bubble: using semantic web to enable serendipity. Paper gepresenteerd voor de 11th International Semantic Web Conference, Boston, Massachusetts, USA.

MacKenzie, D.A. & Wajcman, J. (1985). Social shaping of technologies: how the refrigerator got it's hum (1st ed.). Milton Keynes: Open University Press.

Makri, S. & Blandford, A. (2011). What is serendipity? A workshop report. Information Research, 16(3).

Makri, S. & Blandford, A. (2012a). Coming across information serendipitously, part 1: a process model. Journal of Documentation, 68(5), 684-705.

Makri, S. & Blandford, A. (2012b). Coming across information serendipitously, part 2: a classification framework. Journal of Documentation, 68(5), 706-724.

Manduca, C. (2009, 13 augustus). Self-reflections from the field: pressure release thinking. Geraadpleegd op 8 januari 2015 op het World Wide Web: http://serc.carleton.edu/earthandmind/posts/reflections.html

Mansell, R. & Silverstone, R. (1996). Communication by design: the politics of information and communication technologies. Oxford: Oxford University Press.

Matsa, K.E. & Mitchell, A. (2014, 26 maart). 8 key takeaways about social media and news. Geraadpleegd op 3 maart 2015 op het World Wide Web: http://www.journalism.org/2014/03/26/8-key-takeaways-about-social-media-and-news

McBirnie, A. (2008). Seeking serendipity: the paradox of control. Aslib Proceedings: New Information Perspectives, 60(6), 600-618.

Melenhorst, A., Rogers, W.A. & Bouwhuis, D.G. (2006). Older adults’ motivated choice for technological innovation: evidence for benefit-driven selectivity. Psychology and Aging, 21(1), 190-195.

Mhaiskar, A., Agarwal, A. & Andrews, S. (2010). Device and network convergence: enabling lean transformation in manufacturing industry. In Y. Dandawate (Ed.), SETLabs Briefings, 8(5), 19-30.

Mitchell, A., Kiley, J., Gottfried, J. & Guskin, E. (2013, 24 oktober). The role of news on Facebook: common yet incidental. Geraadpleegd op 25 november 2014 op het World Wide Web: http://www.journalism.org/2013/10/24/the-role-of-news-on-facebook

Mitchell, A., Rosenstiel, T. & Christian, L. (2012, 19 april). Mobile devices and news consumption: some good signs for journalism. Geraadpleegd op 13 maart 2014 op het World Wide Web: http://stateofthemedia.org/2012/mobile-devices-and-news-consumption-some-good-signs-for-journalism

Miyazaki, K. (1999). Building technology competencies in Japanese firms. Research Technology Management, 42(5), 39-45.

Mumtaz, M. (2014, 10 februari). Internet brands, don’t take away my serendipity. Geraadpleegd op 9 februari 2015 op het World Wide Web: http://www.theguardian.com/media-network/media-network-blog/2014/feb/10/internet-brands-serendipity-discovery

Newman, N. & Levy, D.A.L. (2013). Digital news report 2013. Reuters Institute for the Study of Journalism. Geraadpleegd op 4 november 2014 op het World Wide Web: http://www.digitalnewsreport.org/survey/2013

Newman, N. & Levy, D.A.L.  (2014). Digital news report 2014: tracking the future of news. Reuters Institute for the Study of Journalism. Geraadpleegd op 7 april 2015 op het World Wide Web: http://www.digitalnewsreport.org

Nicholas, D., Huntington, P., Jamali, H.R. & Watkinson, A. (2006). The information seeking behaviour of the users of digital scholarly journals. Information Processing & Management, 42(5), 1345-1365.

Norman, D. (2002). The design of everyday things. New York: Basic Books.

Pálsdóttir, Á. (2011). Opportunistic discovery of information by elderly Icelanders and their relatives. Information Research, 16(3).

Pariser, E. (2011). The filter bubble: what the internet is hiding from you. London: Penguin Press.

Purcell, K., Rainie, L., Mitchell, A., Rosenstiel, T. & Olmstead, K. (2010, 1 maart). Understanding the participatory news consumer. Geraadpleegd op 5 april 2014 op het World Wide Web: http://www.pewinternet.org/2010/03/01/understanding-the-participatory-news-consumer

Remer, T.G. (1965). Serendipity and the three princes. Norman: University of Oklahoma Press.

Roberts, R.M. (1989). Serendipity: accidental discoveries in science. New York: Wiley.

Rogers, E.M. (1983). Diffusion of innovations (3rd ed.). New York: The Free Press.

Rogers, E.M. (1986). Communication technology: the new media in society. New York: The Free Press.

Rubin, V.L., Burkell, J. & Quan-Haase, A. (2011). Facets of serendipity in everyday chance encounters: a grounded theory approach to blog analysis. Information Research, 16(3).

Silverstone, R. (2006). Domesticating domestication: reflections on the life of a concept. In T. Berker, M. Hartmann, Y. Punie & K.J. Ward (Eds.), Domestication of media and technology (pp. 229-248). Berkshire: Open University Press.

Silverstone, R. & Haddon, L. (1996). Design and the domestication of information and communication technologies: technical change and everyday life. In R. Silverstone & R. Mansell (Eds.), Communication by design: the politics of information and communication technologies (pp. 44-77). Oxford: Oxford University Press.

Silverstone, R. & Hirsch, E. (1992). Consuming technologies: media and information in domestic spaces. London: Routledge.

Silverstone, R., Hirsch, E. & Morley, D. (1992). Information and communication technologies and the moral economy of the household. In R. Silverstone & E. Hirsch (Eds.), Consuming technologies: media and information in domestic spaces (pp. 15-31). London: Routledge. 

Sørensen, K. H. (2006). Domestication: the enactment of technology. In T. Berker, M. Hartmann, Y. Punie & K.J. Ward (Eds.), Domestication of media and technology (pp. 40-61). Berkshire: Open University Press.

Stewart, J. (2007). Local experts in the domestication of information and communication technologies. Information, Communication & Society, 10(4), 547–569.

Sun, X., Sharples, S. & Makri, S. (2011). A user-centred mobile diary study approach to understanding serendipity in information research. Information Research, 16(3).

Sunstein, C.R. (2013, 12 augustus). So much for serendipity in personalized news. Geraadpleegd op 8 februari 2015 op het World Wide Web: http://www.bloombergview.com/articles/2013-08-12/so-much-for-serendipity-in-personalized-news

The Media Insight Project (2014, maart). The personal news cycle. Geraadpleegd op 26 oktober 2014 op het World Wide Web: http://www.americanpressinstitute.org/wp-content/uploads/2014/03/The_Media_Insight_Project_The_Personal_News_Cycle_Final.pdf

Thurman, N. & Schifferes, S. (2012). The future of personalization at news websites: lessons from a longitudinal study. Journalism Studies, 13(5-6), 1-16.

Van Andel, P. (1994). Anatomy of the unsought finding. Serendipity: origin, history, domains, traditions, appearances, patterns and programmability. British Journal for the Philosophy of Science, 45(2), 631-648.

van Rijsewijk, S. (2012, 17 juli). Topprioriteit voor e-tailer: tablet-optimized website. Geraadpleegd op 26 oktober 2014 op het World Wide Web: http://www.frankwatching.com/archive/2012/07/17/topprioriteit-voor-e-tailer-tablet-optimized-website

Vlaamse Regulator voor de Media (2013). Mediaconcentratie in Vlaanderen: rapport 2013. Geraadpleegd op 5 maart 2014 op het World Wide Web: http://www.vrmrapporten.be/sites/default/files/pdfversions/mediaconcentratie_met_kaft.pdf

Wei, R. (2013). Mobile media: coming of age with a big splash. Mobile Media & Communication, 1(1), 50-56.

Weick, K.E. & Sutcliffe, K.M. (2006). Mindfulness and the quality of organizational attention. Organization Science, 16, 409-421.

Yadamsuren, B. & Erdelez, S. (2011). Incidental exposure to online news. Proceedings of the American Society for Information Science and Technology, 47(1), 1-8.

Zhang, Z.K. & Liu, C.A. (2010). A hypergraph model of social tagging networks. Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment, 7(10).

Zhang, Z.K., Zhou, T. & Zhang, Y.C. (2011). Tag-aware recommender systems: a state-of-the-art survey. Journal of Computer Science and Technology, 26(5), 767-777.

Universiteit of Hogeschool
Communicatiewetenschappen, afstudeerrichting Nieuwe Media en Maatschappij
Publicatiejaar
2015
Kernwoorden
@OmeyMarie
Share this on: